בחירת גרפיקת SmartArt

כל פריסה של SmartArt מספקת דרך שונה להבעת התוכן ולהעצמת המסר שלך. פריסות מסוימות פשוט מוסיפות ברק חזותי לרשימה עם תבליטים, ופריסות אחרות (כגון תרשימים ארגוניים ודיאגרמות חיתוך קבוצות - Venn) מיועדות לתיאור סוגי מידע ספציפיים.

עצה: לקבלת מידע נוסף על כל נושא, לחץ על הכותרות הבאות.

לפני שתבחר פריסה עבור גרפיקת SmartArt, שאל את עצמך מהו המסר שברצונך להעביר ואם ברצונך שהמידע שלך יופיע בדרך מסוימת. מאחר שניתן לעבור בין פריסות במהירות ובקלות, נסה פריסות שונות (בסוגים שונים) עד שתמצא את הפריסה שתמחיש את המסר שלך בצורה הטובה ביותר. סוג זהה לקטגוריה אשר יכולה לסייע לך לבחור במהירות את הפריסה המתאימה למידע שלך. נסה סוגים שונים. הטבלה שלהלן אינה רשימה ממצה, אך היא יכולה לסייע לך כנקודת פתיחה.

לביצוע פעולה זו

השתמש בסוג זה

הצגת מידע לא רציף.

רשימה

הצגת שלבים בתהליך או בציר זמן; יצירת תרשים זרימה.

תהליך

הצגת תהליך נמשך.

מחזור

יצירת תרשים ארגוני.

הירארכיה

הצגת עץ החלטות.

הירארכיה

המחשת חיבורים.

קשר גומלין

הצגת האופן שבו חלקים מתייחסים לשלם.

מטריצה

הצגת קשרי גומלין פרופורציונליים כאשר הרכיב הגדול ביותר נמצא בראש או בתחתית.

פירמידה

שימוש בתמונות באופן בולט כדי להעביר או להדגיש תוכן.

תמונה

בנוסף, שקול את כמות הטקסט שלך מכיוון שכמות הטקסט משפיעה על המראה ועל מספר הצורות הדרושים לך בפריסה. האם יש כמה נקודות עיקריות עם נקודות משנה מתחתיהן? האם לפרטים יש חשיבות גדולה יותר מאשר לנקודות הסיכום או להפך? באופן כללי, פריטי גרפיקת SmartArt יעילים ביותר כאשר מספר הצורות וכמות הטקסט מוגבלים לנקודות עיקריות. כמויות גדולות יותר של טקסט יכולות להפריע למראה החזותי של גרפיקת ה- SmartArt ולהקשות על העברת המסר שלך באופן חזותי. עם זאת, פריסות מסוימות, כגון הפריסה רשימת טרפז בסוג רשימה, פועלות היטב עם כמויות גדולות יותר של טקסט.

לכל סוג של גרפיקת SmartArt, קיימות פריסות ייחודיות רבות. לחלקן יש מצייני מיקום של תמונה. פריסות מסוימות מורכבות מצורות נפרדות עבור כל פריט מידע, לרבות נקודות משנה. פריסות אחרות משלבות נקודות משנה עם נקודות הסיכום שלהן. מיקום מידע הסיכום ביחס לפרטים מסייע לך לקבל מושג לגבי פיסות המידע שימשכו את תשומת הלב הגדולה ביותר מהקהל שלך. ודא שהנתונים החשובים ביותר נמצאים במיקום שימשוך את תשומת הלב הגדולה ביותר.

פריסות מסוימות של גרפיקת SmartArt מכילות מספר מוגבל של צורות. לדוגמה, הפריסה חצים מאוזנים בסוג קשר גומלין מיועדת להצגת שני רעיונות מנוגדים. רק שתי צורות יכולות להכיל טקסט, והפריסה אינה ניתנת לשינוי להצגת רעיונות נוספים. אם תבחר פריסה עם מספר מוגבל של צורות, באפשרותך לקבוע איזה תוכן לא יופיע בגרפיקת SmartArt שלך משום ש- X אדום (ולא נקודת תבליט) יופיע לצד פריטים אלה בחלונית הטקסט.

החלונית 'טקסט' עם סימני x אדומים

פריסת חצים מאוזנים עם 2 צורות עבור טקסט

אם עליך להעביר יותר משני רעיונות, עבור לפריסה אחרת של גרפיקת SmartArt המכילה יותר משתי צורות עבור טקסט, כגון הפריסה פירמידה בסיסית בסוג פירמידה. זכור ששינוי פריסות או סוגים יכול לשנות את משמעות המידע שלך. לדוגמה, פריסה עם חצים המצביעים ימינה, כגון תהליך בסיסי בסוג תהליך, היא בעלת משמעות שונה מגרפיקת SmartArt עם חצים הנעים במעגל, כגון מחזור רציף בסוג מחזור.

בעת מעבר לפריסה אחרת של גרפיקת SmartArt, רוב הטקסט ומאפיינים אחרים כגון תוכן, צבעים, סגנונות, אפקטים ועיצוב טקסט מועברים אוטומטית לפריסה החדשה.

לחלופין, באפשרותך להעריך מחדש את התוכן שלך כדי לראות אם חלק כלשהו מהמידע אינו חיוני למסר שלך. גרפיקת SmartArt עם מספר קטן יותר של רעיונות ומילים היא בדרך כלל היעילה ביותר.

אם אין באפשרותך למצוא את הפריסה המדויקת הרצויה, באפשרותך להוסיף ולהסיר צורות בגרפיקת SmartArt שלך כדי להתאים את מבנה הפריסה. לדוגמה, הפריסה תהליך בסיסי בסוג תהליך מופיעה עם שלוש צורות, אבל ייתכן שלתהליך שלך דרושות שתי צורות בלבד או חמש צורות. בעת הוספה או הסרה של צורות ועריכה של טקסט, סידור הצורות וכמות הטקסט בתוך צורות אלה מתעדכנים באופן אוטומטי — תוך שמירה על העיצוב ועל הגבול המקוריים של הפריסה עבור גרפיקת SmartArt שלך.

בעת בחירה בפריסה חדשה, טקסט מציין מיקום (כגון [טקסט]) מופיע. טקסט מציין מיקום אינו מודפס ואינו מופיע במהלך מצגת של PowerPoint. באפשרותך להחליף את טקסט מציין המיקום בתוכן שלך. אם תחליף פריסות כאשר מופיע טקסט מציין מיקום, תראה את טקסט מציין המיקום בפריסה החדשה. שים לב שהצורות מופיעות תמיד ומודפסות, אלא אם כן תמחק אותן.

בנוסף, שקול את גודל השטח שבו תמקם את גרפיקת ה- SmartArt. לדוגמה, אם יש לך שטח ארוך וצר, בחר פריסה אנכית כמו תהליך לא רציף בסוג תהליך, במקום פריסה אופקית כגון חצי תהליך בסוג תהליך.

פריסות מסוימות הן בעלות יחס גובה-רוחב קבוע כך שייתכן שלא ימלאו את השטח כולו. יחס גובה-רוחב מתייחס ליחס בין רוחב לגובה. לדוגמה, אם תמקם את הפריסה מטריצת רשת בסוג מטריצה בתוך שטח שרוחבו עולה על אורכו, גרפיקת SmartArt לא תשתמש בכל השטח הריק של הרוחב. כדי לשנות את יחס הגובה-רוחב, באפשרותך לשנות את הפריסה של השקופית או המסמך שלך, לשנות את גודל השטח שבו אתה ממקם את גרפיקת SmartArt (וכך לשנות את מראה גרפיקת SmartArt) או לעבור לפריסה אחרת של גרפיקת SmartArt עם יחס גובה-רוחב שונה.

הגלריה ' בחירת גרפיקת Smartart ' מציגה את כל הפריסות הזמינות שחולקות לעשרה סוגים שונים- הכל, רשימה, תהליך, מחזור, הירארכיה, קשר גומלין, מטריצה, פירמידה, תמונה, Office.comועוד. (הסוג Office.com מציג פריסות נוספות הזמינות ב-Office.com. הסוג השני מופיע רק אם אתה מוסיף גרפיקת SmartArt מותאמת אישית ואינו מוסיף אותן לאחד מהסוגים האחרים.) תיאורים שמציעים את סוג המידע המתאים לפריסה נתונה מופיעים תחת התמונה הגדולה יותר לצד אחד של הגלריה ' בחר גרפיקת Smartart ' .

בחירת פריסה

 • באיזו פריסה ברצונך להשתמש?
 • הכל
 • רשימה
 • תהליך
 • מחזור
 • הירארכיה
 • קשר גומלין
 • מטריצה
 • פירמידה
 • תמונה
 • Office.com
 • אחר

כל הפריסות הזמינות עבור גרפיקת SmartArt מופיעות בסוג הכל.

בעת בחירת פריסה, יש לזכור את הדברים הבאים:

 • פריסות המכילות חצים מצביעות על זרימה או התקדמות בכיוון מסוים.

 • פריסות המכילות קווים מחברים במקום חצים מצביעות על קשרים, אבל לא בהכרח על זרימה או התקדמות.

 • פריסות שאינן מכילות חצים או קווים מחברים מציגות אוסף של אובייקטים או של רעיונות ללא קשרי גומלין חזקים בין אחד לשני.

אם ברצונך להבליט טקסט המכיל תבליטים, באפשרותך להעביר בקלות טקסט לצורות שבאפשרותך לצבוע, להעניק להן מימד ולהדגיש אותן בעזרת אפקטים חזותיים והנפשה. באמצעות פריסה בסוג רשימה, הנקודות העיקריות שלך מקבלות ניראות והשפעה בצורות צבעוניות המדגישות את חשיבותן. פריסות רשימה מקבצות מידע שאינו נוהג לפי תהליך שלב אחרי שלב או רציף. שלא כמו פריסות תהליך, פריסות רשימה אינן מכילות בדרך כלל חצים או זרימה כיוונית.

כמו שממחישה הדוגמה שלהלן, רשימה עם תבליטים עשויה להפוך לדרמטית הרבה יותר בעת המרתה לגרפיקת SmartArt.

רשימה עם תבליטים וגרפיקת SmartArt תואמת

פריסות רשימה מסוימות כוללות צורות תמונה כך שבאפשרותך להדגיש את הטקסט שלך עם תמונה או ציור קטנים. אף שצורות המשמשות כמציין מיקום של תמונה מיועדות להצגת תמונות, באפשרותך לבצע הוספת תמונה כמילוי לכל צורה שהיא.

הפריסה 'רשימת הדגשת תמונה אנכית'

עצה: במקום לדחוס כמויות גדולות של טקסט לתוך גרפיקת SmartArt, כלול רק את הנקודות העיקריות בגרפיקת ה- SmartArt ולאחר מכן הצג שקופית או מסמך אחרים המסבירים נקודות אלה.‏

שלא כמו פריסות רשימה, לפריסות מסוג תהליך יש זרימה כיוונית והן משמשות להמחשת שלבים בתהליך או בזרימת עבודה, כגון שלבים רציפים להשלמת פעילות, שלבים כלליים בפיתוח מוצר, ציר זמן או לוח זמנים. השתמש בפריסות תהליך כאשר ברצונך להציג את האופן שבו שלבים עוקבים אחד אחרי השני כדי לייצר תוצאה. פריסות תהליך זמינות בהצגת תהליך בשלבים אנכיים, שלבים אופקיים או שילוב מעוקל.

הפריסה 'תהליך אנכי'

הפריסה 'תהליך בסיסי'

תמונת הפריסה 'תהליך מעוקל מעגלי'

באפשרותך גם להשתמש בפריסות תהליך כדי להציג תאריכים עיקריים בלוח זמנים לייצור או ציר זמן עם סמני אבני דרך.

הפריסה 'ציר זמן בסיסי'

פריסה נוספת הפועלת היטב לצורך הצגת תאריכים או שלבים ממוספרים היא פריסת חצי תהליך. באפשרותך גם למקם מספרים או תאריכים בצורות הראשיות (מעגלים) וטקסט עבור השלבים בצורות החצים הנלוות.

הפריסה 'חצי תהליך'

הערה: כדי ליצור תרשים זרימה, השתמש בפריסה כגון תהליך מעוקל אנכי ולאחר מכן החלף צורות שונות בצורות של תרשים הזרימה.‏‏‏

הפריסה 'תהליך מעוקל אנכי'

אף שבאפשרותך להשתמש בפריסת תהליך כדי להעביר מידע שלב אחרי שלב, פריסה מסוג מחזור ממחישה בדרך כלל תהליך מעגלי או חוזר. באפשרותך להשתמש בפריסות מחזור כדי להציג מחזורי חיים של מוצר או בעל חיים, מחזורי לימוד, מחזורים חוזרים או קבועים (כגון מחזור כתיבה ופרסום מתמשכים עבור אתר אינטרנט) או מחזור קביעת מטרות שנתית וסקירת ביצועים של עובד.

הפריסה 'מחזור בסיסי'

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג מחזור

אפשר לומר שהשימוש הנפוץ ביותר בפריסות מסוג הירארכיה הוא בתרשים ארגוני של חברה. עם זאת, פריסות הירארכיה יכולות לשמש גם כדי להציג עצי החלטות, עצי משפחה או משפחת מוצרים.

הפריסה 'הירארכיה אופקית עם תוויות'

הערה: אם ברצונך ליצור תרשים ארגוני, השתמש בפריסת תרשים ארגוני, בפריסת ‎תרשים ארגוני של שמות ותפקידים או בפריסת תרשים ארגוני עם תמונות. בעת שימוש בפריסות אלה, פונקציונליות נוספת, כגון צורת העוזר והפריסות התלויות, הופכת לזמינה. באפשרותך לקבל מידע נוסף אודות יצירת תרשימים ארגוניים על-ידי קריאה יצירת תרשים ארגוני.

הפריסה 'תרשים ארגוני'

פריסת תרשים ארגוני של שמות ותפקידים

הפריסה 'תרשים ארגוני עם תמונות'

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג הירארכיה

פריסות מסוג קשר גומלין מציגות קשרי גומלין לא הדרגתיים ולא הירארכיים בין חלקים (כגון רעיונות משולבים או חופפים) ובדרך כלל מתארות קשרי גומלין קונספטואליים או קשרים בין שתי ערכות או יותר של פריטים. דוגמאות טובות לפריסות קשר גומלין הן דיאגרמות חיתוך קבוצות אשר מציגות את האופן שבו אזורים או רעיונות חופפים ומתאחדים בהצטלבות מרכזית; פריסות מטרה שמציגות הכללה ופריסות מוקדיות שמציגות קשרי גומלין לליבה או לרעיון מרכזיים. למידע נוסף על יצירת דיאגרמות חיתוך קבוצות (Venn), קרא את יצירת דיאגרמת חיתוך קבוצות (Venn).

הפריסה 'חיתוך קבוצות (Venn) בסיסי'

הפריסה 'מטרה בסיסית'

הפריסה 'מוקדי בסיסי'

פריסות מוקדיות יכולות לשמש גם כדי להציג חלקים שביחד יוצרים רעיון עיקרי או מרכזי אחד.

הפריסה 'מוקדי מתכנס'

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג קשר גומלין

פריסות מסוג מטריצה בדרך כלל מסווגות מידע והן דו-ממדיות. הן משמשות להצגת קשרי הגומלין בין חלקים לשלם או לרעיון מרכזי. פריסות מטריצה הן אפשרות טובה אם יש לך ארבע נקודות עיקריות לכל היותר וכמויות גדולות של טקסט.

הפריסה 'מטריצה בסיסית'

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג מטריצה

פריסות מסוג פירמידה מציגות קשרי גומלין יחסיים או הירארכיים אשר נבנים בדרך כלל כלפי מעלה. הם פועלים בצורה הטובה ביותר עם מידע שברצונך להציג מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. אם ברצונך להציג הירארכיה אופקית, עליך לבחור פריסת הירארכיה.

הפריסה 'פירמידה בסיסית'

באפשרותך גם להשתמש בפריסות פירמידה כדי להעביר מידע מושגי, כגון הפריסה רשימת פירמידה המאפשרת לך להקליד טקסט בצורות מחוץ לפירמידה.

הפריסה 'רשימת פירמידה'

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג פירמידה

ניתן להשתמש בפריסות מסוג תמונה כאשר ברצונך שתמונה תעביר את המסר שלך עם או בלי טקסט הסבר או כאשר ברצונך להשתמש בתמונות להשלמת רשימה או תהליך.

פריסה של גרפיקת SmartArt מסוג 'תמונת טקסט ממוסגרת'

תמונת הפריסה 'רשימת כיתוב תמונה'

פריסה של גרפיקת SmartArt מסוג 'תהליך הדגשת תמונה בסדר עולה'

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג תמונה

פריסות נוספות הזמינות מ- Office.com מוצגות בסוג Office.com. סוג זה יתעדכן מעת לעת בפריסות חדשות.

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג Office.com

סוג זה יכול לשמש עבור גרפיקת SmartArt מותאמת אישית שאינה מתאימה אף לאחד מהסוגים המתוארים לעיל.

לאחר שתבחר את גרפיקת SmartArt המתאימה לך, תוכל לערוך אותה ולהתאים אותה לצרכיך. עיין במאמרים הבאים לקבלת מידע נוסף על העבודה עם גרפיקת SmartArt שיצרת:

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×