באפשרותך ליצור גרפיקת SmartArt המשתמשת בפריסה של דיאגרמת חיתוך קבוצות ב- Excel, ‏Outlook, ‏PowerPoint ו- Word. דיאגרמות חיתוך קבוצות (Venn) אידיאליות להבהרת הדמיון וההבדלים בין כמה קבוצות או מושגים שונים.

מבט כולל על דיאגרמות חיתוך קבוצות (Venn)

דיאגרמת חיתוך קבוצות (Venn) משתמשת במעגלים חופפים כדי להמחיש את נקודות הדמיון, את ההבדלים ואת קשרי הגומלין בין תפיסות, רעיונות, קטגוריות או קבוצות. נקודות דמיון בין קבוצות מיוצגות בחלקים החופפים של המעגלים, בעוד שהבדלים מיוצגים בחלקי המעגלים שאינם חופפים.

דיאגרמת חיתוך קבוצות (Venn)

1 כל קבוצה גדולה מיוצגת על-ידי אחד העיגולים.

2 כל אזור חפיפה מייצג נקודות דמיון בין שתי קבוצות גדולות או קבוצות קטנות יותר השייכות לשתי הקבוצות הגדולות יותר.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על SmartArt.

  SmartArt בקבוצה 'איורים' בכרטיסיה 'הוספה'

  דוגמה לקבוצה איורים בכרטיסיה הוספה ב- PowerPoint 2013

 2. בגלריה בחירת גרפיקת SmartArt, לחץ על קשר גומלין, לחץ על פריסה של דיאגרמת חיתוך קבוצות (כגון חיתוך קבוצות (Venn) בסיסי) ולאחר מכן לחץ על אישור.

  פריסה של גרפיקת SmartArt

הוספת טקסט למעגלים הראשיים

 1. בחר צורה בגרפיקת ה- SmartArt.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית טקסט, לחץ על [טקסט] בחלונית ולאחר מכן הקלד את הטקסט שלך (או בחר תבליט והקלד את הטקסט שלך).

  • העתק טקסט ממיקום או מתוכנית אחרים, לחץ על [טקסט] בחלונית הטקסט ולאחר מכן הדבק את הטקסט שלך.

  • לחץ על מעגל בגרפיקת ה- SmartArt ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

  הערה: אם אינך רואה את החלונית טקסט, באפשרותך לפתוח אותה על-ידי לחיצה על הפקד בצד הימני של גרפיקת SmartArt.

  פקד חלונית הטקסט

הוספת טקסט לחלקים החופפים של המעגלים

לא ניתן להוסיף טקסט לחלקים החופפים של דיאגרמת חיתוך קבוצות (Venn) מחלונית 'טקסט'. במקום זאת, באפשרותך להוסיף תיבות טקסט ולמקם אותן מעל אזורי החפיפה.

ב- Excel, Outlook ו- Word:

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט:

  • ב- Excel, לחץ על תיבת טקסט.

  • ב- Outlook, לחץ על תיבת טקסט, ולאחר מכן לחץ על צייר תיבת טקסט.

  • ב- Word, לחץ על תיבת טקסט, ולאחר מכן בחלק התחתון של הגלריה, לחץ על צייר תיבת טקסט.

 2. לאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  • לחץ וגרור במעגל חופף. צייר את תיבת הטקסט בגודל הרצוי.

  • כדי להוסיף טקסט, לחץ בתוך התיבה והקלד.

  • כדי לשנות את צבע הרקע מלבן לצבע של המעגל החופף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיבת הטקסט, ולאחר מכן בחר עיצוב צורה.

  • בחלונית עיצוב צורה, תחת מילוי, בחר ללא מילוי.

  • כדי למחוק את הקווים מסביב לתיבת הטקסט, כשתיבת הטקסט עדיין מסומנת, לחץ על קו בחלונית עיצוב צורה, ולאחר מכן בחר ללא קו.

   הערות: 

   • כדי למקם את תיבת הטקסט, לחץ עליה ולאחר מכן, כאשר המצביע הופך לחצים מצטלבים (חץ בעל ארבעה ראשים), גרור את תיבת הטקסט למקום הרצוי.

   • כדי לעצב טקסט בתיבת הטקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן השתמש באפשרויות העיצוב בקבוצה גופן בכרטיסיה בית.

ב- PowerPoint:

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט.

 2. לחץ וגרור במעגל חופף. צייר את תיבת הטקסט בגודל הרצוי.

 3. כדי להוסיף טקסט, לחץ בתוך התיבה והקלד.

 1. לחץ על המעגל הקיים הקרוב ביותר למיקום שבו ברצונך להוסיף את המעגל החדש.

 2. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה יצירת גרפיקה, לחץ על החץ ליד הוסף צורה.

  הקבוצה 'יצירת גרפיקה' בכרטיסיה 'עיצוב' תחת 'כלי SmartArt'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת בגרפיקת SmartArt. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ פעמיים על גרפיקת ה- SmartArt כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף מעגל אחרי המעגל שנבחר, שיהיה חופף למעגל הנבחר, לחץ על הוסף צורה אחרי.

  • כדי להוסיף מעגל לפני המעגל שנבחר, שיהיה חופף למעגל הנבחר, לחץ על הוסף צורה לפני.

הערות: 

 • כאשר ברצונך להוסיף מעגל לדיאגרמת חיתוך הקבוצות (Venn), נסה להוסיף את הצורה לפני או אחרי המעגל הנבחר כדי לקבל את המיקום הרצוי עבור המעגל החדש.

 • כדי להוסיף מעגל מחלונית הטקסט, לחץ על מעגל קיים, הצב את הסמן לפני או אחרי הטקסט במקום שבו ברצונך להוסיף את המעגל ולאחר מכן הקש ENTER.

 • כדי למחוק מעגל מדיאגרמת חיתוך הקבוצות, לחץ על המעגל שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

 • כדי להזיז מעגל, לחץ על המעגל ולאחר מכן גרור אותו למיקומו החדש.

 • כדי להזיז מעגל במרווחים קטנים מאוד, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת הקשה על מקשי החצים בלוח המקשים.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על דיאגרמת חיתוך הקבוצות שברצונך לשנות

 2. לחץ על אפשרות פריסה בקבוצה פריסות בכרטיסיה עיצוב תחת כלי SmartArt. בעת הצבעה על אפשרות פריסה, גרפיקת SmartArt משתנה ומציגה תצוגה מקדימה של המראה שיתקבל עם פריסה זו. בחר את הפריסה הרצויה.

  • כדי להראות קשרי גומלין חופפים ברצף, לחץ על חיתוך קבוצות (Venn) ליניארי.

   דיאגרמת חיתוך קבוצות (Venn) ליניארי

  • כדי להראות קשרי גומלין חופפים תוך דגש על צמיחה או על הדרגה, לחץ על חיתוך קבוצות (Venn) מוערם.

   דיגארמת חיתוך קבוצות (Venn) מוערם

  • כדי להציג קשרי גומלין חופפים ואת קשר הגומלין לרעיון מרכזי, לחץ על חיתוך קבוצות (Venn) מוקדי.

   חיתוך קבוצות (Venn) מוקדי

כדי להוסיף במהירות מראה וליטוש באיכות של מעצב לגרפיקת SmartArt שלך, באפשרותך לשנות את הצבעים של דיאגרמת חיתוך הקבוצות (Venn) שלך. באפשרותך גם להוסיף אפקטים, כגון זוהר, קצוות רכים או אפקטים תלת-ממדיים.

באפשרותך להחיל שילובי צבעים הנגזרים מצבעי ערכת נושא על המעגלים בגרפיקת ה- SmartArt.

לחץ על גרפיקת ה- SmartArt שאת צבעה ברצונך לשנות.

 • תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות SmartArt, לחץ על שנה צבעים.

  האפשרות 'שנה צבעים' בקבוצה 'סגנונות SmartArt'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת בגרפיקת SmartArt.

עצה: בעת מיקום המצביע מעל תמונה ממוזערת, באפשרותך לראות כיצד הצבעים משפיעים על גרפיקת ה- SmartArt שלך.

שינוי הצבע או הסגנון של הקו של גבול מעגל

 1. בגרפיקת SmartArt, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על גבול המעגל שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על עיצוב צורה.

 2. בחלונית עיצוב צורה, במקרה הצורך, לחץ על החץ לצד קו כדי להציג את כל האפשרויות ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את הצבע של גבול המעגל, לחץ על צבע תמונת לחצןולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

  • כדי לשנות את סגנון הקו של גבול המעגל, בחר את סגנון הקו הרצוי, כגון שקיפות, ‏רוחב או סוג מקף.

שינוי צבע הרקע של מעגל בדיאגרמת חיתוך הקבוצות

לחץ על פריט גרפיקת ה- SmartArt שברצונך לשנות.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול של מעגל ולאחר מכן לחץ על עיצוב צורה.

 2. בחלונית עיצוב צורה, תחת מילוי, בחר מילוי מלא.

 3. לחץ על צבע תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

  • כדי לשנות את הרקע לצבע שאינו מופיע בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעים נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יעודכנו אם תשנה מאוחר יותר את ערכת נושא של המסמך.

  • כדי להגביר את מידת השקיפות של הצורות בדיאגרמה, הזז את המחוון שקיפות או הזן מספר בתיבה שליד המחוון. באפשרותך לשנות את אחוזי השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

סגנון SmartArt הוא שילוב של אפקטים שונים, כגון סגנון קו, מסגרת משופעת או סיבוב תלת-ממד שבאפשרותך להחיל על המעגלים בגרפיקת ה- SmartArt שלך כדי ליצור מראה ייחודי.

לחץ על פריט גרפיקת ה- SmartArt שברצונך לשנות.

 • תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות SmartArt, לחץ על סגנון ה- SmartArt הרצוי.

  הקבוצה 'סגנונות SmartArt' בכרטיסיה 'עיצוב כלי SmartArt'

  כדי להציג סגנונות SmartArt נוספים, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד'.

הערה: בעת מיקום המצביע מעל תמונה ממוזערת, תוכל לראות כיצד סגנון ה- SmartArt משפיע על גרפיקת ה- SmartArt שלך.

עצה: אם אתה משתמש ב- PowerPoint 2013 או PowerPoint 2016, באפשרותך להנפיש את דיאגרמת חיתוך קבוצות (Venn) כדי להדגיש כל עיגול. לקבלת מידע נוסף, עיין בהנפשת גרפיקת SmartArt.

למידע נוסף

בחירה של גרפיקת SmartArt

קבלת מידע נוסף אודות גרפיקת SmartArt

הוספת צורות

איזו פעולה ברצונך לבצע?

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על SmartArt.

  הקבוצה 'צורות' בכרטיסיה 'הוספה'.

 2. בגלריה בחירת גרפיקת SmartArt, לחץ על קשר גומלין, לחץ על פריסה של דיאגרמת חיתוך קבוצות (כגון חיתוך קבוצות (Venn) בסיסי) ולאחר מכן לחץ על אישור.

הוספת טקסט למעגלים הראשיים

 1. בחר את גרפיקת SmartArt.

 2. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה יצירת גרפיקה, לחץ על חלונית טקסט.

  הקבוצה 'יצירת גרפיקה' בכרטיסיה 'עיצוב' תחת 'כלי SmartArt' אם אינך רואה את כלי SmartArt או את הכרטיסיה עיצוב, ודא שבחרת גרפיקת SmartArt. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ פעמיים על גרפיקת SmartArt כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

 4. לחץ על [טקסט] בחלונית הטקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט שלך.

 5. העתק טקסט ממיקום או מתוכנית אחרים, לחץ על [טקסט] בחלונית הטקסט ולאחר מכן הדבק את הטקסט שלך.

 6. לחץ על מעגל בגרפיקת ה- SmartArt ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 7. בחלונית הטקסט, תחת הקלד את הטקסט כאן, בחר תבליט והקלד את הטקסט.

הערה: באפשרותך גם לפתוח את חלונית הטקסט על-ידי לחיצה על הפקד.

פקד חלונית הטקסט

הוספת טקסט לחלקים החופפים של המעגלים

לא ניתן להוסיף טקסט לחלקים החופפים של דיאגרמת חיתוך קבוצות (Venn) מחלונית 'טקסט'. במקום זאת, באפשרותך להוסיף תיבות טקסט ולמקם אותן מעל אזורי החפיפה.

כדי להוסיף תיבת טקסט, ביצוע הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט.

 2. גרור כדי לצייר תיבת טקסט.

 3. בחר את תיבת הטקסט והקלד את הטקסט.

 4. מקם את תיבת הטקסט מעל האזור החופף של העיגולים.

 1. לחץ על גרפיקת ה- SmartArt שברצונך להוסיף לה עיגול נוסף.

 2. לחץ על המעגל הקיים הקרוב ביותר למיקום שבו ברצונך להוסיף את המעגל החדש.

 3. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה יצירת גרפיקה, לחץ על החץ ליד הוסף צורה.

  הקבוצה 'יצירת גרפיקה' בכרטיסיה 'עיצוב' תחת 'כלי SmartArt'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת בגרפיקת SmartArt. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ פעמיים על גרפיקת ה- SmartArt כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף מעגל אחרי המעגל שנבחר, שיהיה חופף למעגל הנבחר, לחץ על הוסף צורה אחרי.

  • כדי להוסיף מעגל לפני המעגל שנבחר, שיהיה חופף למעגל הנבחר, לחץ על הוסף צורה לפני.

 • כאשר ברצונך להוסיף מעגל לדיאגרמת חיתוך הקבוצות (Venn), נסה להוסיף את הצורה לפני או אחרי המעגל הנבחר כדי לקבל את המיקום הרצוי עבור המעגל החדש.

 • כדי להוסיף עיגול מחלונית הטקסט, לחץ על עיגול קיים, הזז את המצביע לפני או אחרי הטקסט שבו ברצונך להוסיף את העיגול ולאחר מכן הקש ENTER.

 • כדי למחוק עיגול מדיאגרמת החיתוך קבוצות, לחץ על המעגל שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

 • כדי להזיז מעגל, לחץ על המעגל ולאחר מכן גרור אותו למיקומו החדש.

 • כדי להזיז מעגל במרווחים קטנים מאוד, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת הקשה על מקשי החצים בלוח המקשים.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על דיאגרמת החיתוך קבוצות שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שנה פריסה.

 2. בתיבת הדו-שיח בחירת גרפיקת SmartArt, לחץ על קשר גומלין בחלונית הימנית ובחלונית השמאלית, עשה אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להראות קשרי גומלין חופפים ברצף, לחץ על חיתוך קבוצות (Venn) ליניארי.

   דיאגרמת חיתוך קבוצות (Venn) ליניארי

  • כדי להראות קשרי גומלין חופפים תוך דגש על צמיחה או על הדרגה, לחץ על חיתוך קבוצות (Venn) מוערם.

   דיגארמת חיתוך קבוצות (Venn) מוערם

  • כדי להציג קשרי גומלין חופפים ואת קשר הגומלין לרעיון מרכזי, לחץ על חיתוך קבוצות (Venn) מוקדי.

הערה: באפשרותך גם לשנות את הפריסה של גרפיקת SmartArt על-ידי לחיצה על אפשרות פריסה בקבוצה פריסות בכרטיסיה עיצוב תחתכלי SmartArt. בעת הצבעה על אפשרות פריסה, גרפיקת SmartArt משתנה ומציגה תצוגה מקדימה של המראה שיתקבל עם פריסה זו.

כדי להוסיף במהירות מראה וליטוש באיכות של מעצב לגרפיקת SmartArt שלך, באפשרותך לשנות את הצבעים של דיאגרמת חיתוך הקבוצות (Venn) שלך. באפשרותך גם להוסיף אפקטים, כגון זוהר, קצוות רכים או אפקטים תלת-ממדיים.

באפשרותך להחיל שילובי צבעים הנגזרים מצבעי ערכת נושא על המעגלים בגרפיקת ה- SmartArt.

לחץ על גרפיקת ה- SmartArt שאת צבעה ברצונך לשנות.

 1. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות SmartArt, לחץ על שנה צבעים.

  הקבוצה 'סגנונות SmartArt' בכרטיסיה 'עיצוב' תחת 'כלי SmartArt'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת בגרפיקת SmartArt.

עצה: בעת מיקום המצביע מעל תמונה ממוזערת, באפשרותך לראות כיצד הצבעים משפיעים על גרפיקת ה- SmartArt שלך.

שינוי הצבע או הסגנון של הקו של גבול מעגל

 1. בגרפיקת SmartArt, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על גבול המעגל שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על עיצוב צורה.

 2. בתיבת הדו-שיח עיצוב צורה, עשה אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את הצבע של גבול המעגל, לחץ על צבע קו בחלונית הימנית, בחלונית צבעקו, לחץ על צבע תמונת לחצןולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

  • כדי לשנות את סגנון הקו של גבול המעגל, לחץ על סגנון קו בחלונית הימנית, בחלונית סגנון קו ולאחר מכן בחר את סגנונות הקו הרצויים.

שינוי צבע הרקע של מעגל בדיאגרמת חיתוך הקבוצות

לחץ על פריט גרפיקת ה- SmartArt שברצונך לשנות.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול של מעגל ולאחר מכן לחץ על עיצוב צורה.

 2. בתיבת הדו-שיח עיצוב צורה, בחלונית הימנית, לחץ עלמילוי ולאחר מכן, בחלונית מילוי, לחץ על מילוי מלא.

 3. לחץ על צבע תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

  • כדי לשנות את הרקע לצבע שאינו מופיע בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעים נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יעודכנו אם תשנה מאוחר יותר את ערכת נושא של המסמך.

  • כדי להגביר את מידת השקיפות של הצורות בדיאגרמה, הזז את המחוון שקיפות או הזן מספר בתיבה שליד המחוון. באפשרותך לשנות את אחוזי השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

סגנון SmartArt הוא שילוב של אפקטים שונים, כגון סגנון קו, מסגרת משופעת או סיבוב תלת-ממד שבאפשרותך להחיל על המעגלים בגרפיקת ה- SmartArt שלך כדי ליצור מראה ייחודי.

לחץ על פריט גרפיקת ה- SmartArt שברצונך לשנות.

 1. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות SmartArt, לחץ על סגנון ה- SmartArt הרצוי.

  הקבוצה 'סגנונות SmartArt' בכרטיסיה 'עיצוב' תחת 'כלי SmartArt'

  כדי להציג סגנונות SmartArt נוספים, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד'.

 • בעת מיקום המצביע מעל תמונה ממוזערת, תוכל לראות כיצד סגנון ה- SmartArt משפיע על גרפיקת ה- SmartArt שלך.

אם אתה משתמש ב- PowerPoint 2010, באפשרותך להנפיש את דיאגרמת החיתוך קבוצות (Venn) כדי להדגיש כל מעגל. לקבלת מידע נוסף אודות הנפשת גרפיקת SmartArt, ראה הנפשת גרפיקת SmartArt.

 1. לחץ על דיאגרמת חיתוך קבוצות (Venn) שברצונך להנפיש.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד'ולאחר מכן לחץ על ההנפשה הרצויה.

 3. כדי להפוך כל עיגול בדיאגרמת חיתוך קבוצות (Venn) להזנת ברצף, בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה, לחץעל אפשרויות אפקט ולאחר מכן לחץ על אחד על אחד.

הערה: אם אתה מעתיק דיאגרמת חיתוך קבוצות המוחלת עליו הנפשה על שקופית אחרת, גם ההנפשה מועתקת.

למידע נוסף

בחירת גרפיקת SmartArt

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×