הגדרות

השתמש ב'הגדרות' כדי לציין אפשרויות של קול, הודעות ונגישות, הגדרות אנשי קשר והגדרות אחרות עבור Lync 2013 עבור Windows Phone.

כדי להגיע למסך ההגדרות, הקש על עוד () בחלק התחתון של מסך כלשהו ב- Lync ולאחר מכן הקש על הגדרות.

אילו הגדרות ברצונך להציג?

העברת שיחות

לקבלת פרטים אודות כל האפשרויות של העברת שיחות, ראה העברת שיחות וצלצול בו-זמני. במקביל, זכור את הנקודות הבאות:

חשוב: עליך לדעת שני דברים חשובים אם אתה משנה הגדרה כלשהי בהגדרות העברת השיחות.

 • הגדרות העברת שיחות הן הגדרות כלליות שיחולו באופן אוטומטי על כל מכשירי Lync שחיברת (בשולחן העבודה, ב- Outlook OWA ובנייד). אם תשנה הגדרות אלה בכל אחד מהמחשבים או המכשירים שחיברת ל- Lync, אותו שינוי ישתקף בשאר המכשירים - בדומה לאופן שבו מצבי הנוכחות ב- Lync עובדים. שאר ההגדרות הקוליות יחולו רק במכשיר שבו אתה משנה אותן.

 • כאשר תגיע לשילוב הנכון של הגדרות העברת שיחות, הקש על סימן הביקורת שבתחתית המסך. הגדרות אלה חלות על הכל במקביל, כך שעד שלא תקיש על סימן הביקורת לא תשלים את התהליך. אל תפספס אותו!

זהירות: התכונה צלצול בו-זמני משמשת גם על-ידי 'הגדרות קול' כגיבוי, כדי שעדיין תוכל לבצע או לקבל שיחות אם Wi-Fi אינו זמין או אם בחרת באפשרות 'הגדרות קול' > 'סלולרי'. אם העברת את 'העברת שיחות' למצב 'כבוי' ו/או הפכת את האפשרות צלצול בו-זמני ללא זמינה, תוך כדי ש'הגדרות קול' > 'סלולרי' פעיל, לא תקבל שיחות של Lync גם אם יש לך חיבור Wi-Fi או חיבור לנתונים סלולריים.

הגדרות קול

הערה:  הגדרות קול זמינות רק עבור מכשירי Windows Phone 8.1 - ורק אם הארגון שלך הגדיר Enterprise Voice בשרת Lync. אם התקנת Windows Phone 8.1 ואינך רואה אפשרויות אלה, ייתכן שהארגון שלך לא הגדיר את Enterprise Voice.

הגדרת הקול המהווה ברירת מחדל היא VoIP תמיד. Lync ינסה תחילה להשתמש ב- Wi-Fi כדי לבצע שיחות העברת קול באינטרנט או שיחות Lync, אך אם לא תהיה מחובר ל- Wi-Fi‏, Lync ישתמש בחיבור הנתונים הסלולריים שלך.

אם תבחר באפשרות VoIP באמצעות Wi-Fi בלבד, כאשר תהיה מחובר לרשת Wi-Fi, ‏Lync ינסה תחילה להשתמש ב- Wi-Fi עבור שיחות Lync נכנסות ויוצאות. כאשר תבחר באפשרות זו, הגדרות העברת השיחות יוגדרו לצלצול בו-זמני אל מספר הנייד שלך - כדי שכאשר תבצע או תקבל שיחת Lync כאשר אינך מחובר לרשת Wi-Fi, המספר הנייד שלך יצלצל ויחבר אותך אל השיחה. בתרחיש זה, השיחה תתנהל באמצעות הרשת הסלולרית הקולית שלך, כך שהווידאו לא יהיה זמין. השיחה גם תשתמש במכסת הדקות שלך במסגרת התוכנית הסלולרית.

הערה: אם תהפוך את אפשרות הצלצול הבו-זמני ללא זמינה לאחר הבחירה באפשרות זו (VoIP באמצעות Wi-Fi בלבד), לא תקבל שיחות Lync במספר הטלפון הנייד שלך כשלא תהיה מחובר ל- Wi-Fi.

אם תבחר באפשרות סלולאר, כאשר תבצע או תקבל שיחת Lync, ‏Lync יתקשר אליך בחזרה למספר הנייד שציינת. בתרחיש זה, וידאו לא יהיה זמין. כאשר אתה מבצע שיחת Lync, שיטה זו תשתמש בנתוני Wi-Fi (או בנתונים סלולריים, אם Wi-Fi אינו זמין) כדי ליצור את החיבור אל שרתי Lync ולאחר מכן תשתמש בדקות תוכנית השיחות הקוליות שלך עבור השיחה כולה. כשתבחר באפשרות זו, הגדרות העברת השיחות שלך יוגדרו גם הן כך שתקבל צלצול בו-זמני אל המספר הנייד שלך. צלצול בו-זמני מאפשר ל- Lync לחייג אליך חזרה למספר הנייד.

זהירות: 

 • אם תהפוך את אפשרות הצלצול הבו-זמני ללא זמינה לאחר הבחירה באפשרות זו (סלולרי), לא תקבל שיחות Lync במספר הטלפון הנייד שלך, גם אם יהיה חיבור Wi-Fi או חיבור נתונים סלולריים וגם אם לא יהיה.

 • כמו כן, אם אתה משתמש ב- Lync במכשיר Windows Phone אך אינך מתחבר, תוכל עדיין להצטרף לפגישות באופן אנונימי - אך לא באמצעות האפשרות 'סלולרי'.

דרוש Wi-Fi עבור וידאו או תוכן פגישה

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות אלה, עבור אל התאמת הגדרות השימוש שלך בנתונים.

מספר טלפון נייד

הקש על מספר טלפון נייד והזן את מספר הטלפון הנייד שלך עם קידומות מדינה/אזור. כאשר Lync לא יוכל להשתמש ברשת נתונים סלולריים או ב- Wi-Fi לביצוע שיחת שמע או וידאו, הוא יתקשר אליך חזרה למספר זה כדי לחבר אותך לחלק השמע של שיחת Lync.

דחיפת הודעות

דחיפת הודעות מיידעת אותך לגבי שיחת שמע או וידאו חדשה או שלא נענתה, הודעה מיידית או התראה כאשר אתה מחובר ל- Lync אך אינך פעיל במכשיר הנייד שלך. כדי להפעיל את דחיפת הודעות, קבע את ההגדרה דחיפת הודעות כפועל.

תמונות

כדי להציג את התמונה שלך ולראות את התמונה של אנשי קשר אחרים במכשיר הנייד שלך, קבע את ההגדרה הצג תמונות כפועל.

גישה לפנקס טלפונים

כדי לאפשר ל- Lync לגשת לאנשי הקשר של הטלפון הנייד שלך באמצעות חיפוש, קבע את ההגדרה פנקס טלפונים כפועל.

Exchange

מסך Exchange הוא המקום שאליו עליך לעבור אם עליך לשנות את ההגדרות המציינות ל- Lync כיצד להתחבר לשרתים התומכים בפגישות ובדואר קולי.

חשוב: לרוב, אין צורך לשנות הגדרות אלה. אל תבטל את ההגדרות השתמש באישורי Lync או זהה אוטומטית שרת אלא אם כן צוות התמיכה מדריך אותך לעשות זאת ומספק לך ערכים נכונים להזנה.

אם אתה מועבר לדף שינוי אישורי Exchange Server:

 1. הסט את השתמש באישורי Lync למצב כבוי.

 2. הקש על השדות המתאימים והזן את שם המשתמש, כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך, ולאחר מכן סגור את המסך.

אם אתה מנותב לדף ביטול הפונקציה 'זהה אוטומטית שרת':

 1. הסט את זהה אוטומטית שרת למצב כבוי.

 2. הקש על השדה הריק והזן את שם התחום המלא (FQDN) או את כתובת ה- URL של Exchange Web Server, בדיוק כפי שזו ניתנה לך על-ידי צוות התמיכה. לאחר מכן, סגור את המסך.

HTTP Proxy

ייתכן שיידרש מידע HTTP Proxy אם תתחבר לרשת Wi-Fi הדורשת מידע Proxy. אם לא תקבע את התצורה של מידע Proxy, תוכל להיכנס ואף לשלוח הודעות מיידיות או להתקשר למשתמשים המחוברים לאותה רשת Wi-Fi. אך עבור כל פעילות אחרת, יהיה עליך לציין את מידע ה- Proxy בהגדרות. לאפליקציה אין אפשרות לגלות את ה- Proxy מהגדרות הטלפון שלך, כך שיהיה עליך להוסיף את מידע ה- Proxy באופן ספציפי בהגדרות האפליקציה Lync. כדי להוסיף מידע Proxy, בצע פעולות אלה:

 1. בחלק התחתון, הקש על סמל עוד (…) ולאחר מכן הקש על הגדרות.

 2. הקש על HTTP Proxy, במסך HTTP Proxy הקלד את מידע ה- Proxy של ה- Wi-Fi ולאחר מכן הקש על הגדר Proxy.

אם מידע ה- Proxy אינו ידוע לך, פנה לצוות התמיכה הטכנית.

TTY

מצב טלפון טקסט ‏(TTY) משמש לשליחת טקסט דרך קו טלפון. התקן TTY חייב להיות מחובר לטלפון Windows כדי לפרש את השמע שהשתנה. אחרת אתה עלול לחוות איכות שמע ירודה. שימוש במצב TTY בשיחת ועידה עשוי גם הוא לגרום לבעיות באיכות שמע.

 • כברירת מחדל, TTY מבוטל. הקש על פעיל כדי להפעיל אותו.

ערכת נושא של חדות גבוהה

אם אתה משתמש בהגדרות הכלליות של הטלפון כדי לבחור בערכת הנושא של חדות גבוהה, Lync יוצג גם הוא בחדות גבוהה. חדות גבוהה מגדילה את הניגודיות בין הטקסט לרקע, כדי לאפשר קריאה וניווט קלים יותר במסך. כדי להפעיל ערכת נושא זו:

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות > נוחות גישה.

 2. הפעל את חדות גבוהה.

מגדיל מסך

בעת הפעלת מגדיל המסך של הטלפון, באפשרותך להשתמש במחוות כדי להגדיל כל דף שאתה מציג, כולל דפים של Lync. כדי להפעיל ערכת נושא זו:

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות > נוחות גישה.

 2. הפעל את מגדיל מסך.

 3. בכל דף שברצונך להגדיל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 4. כדי להגדיל במידה המרבית, הקש פעמיים על המסך עם שתי אצבעות.

 5. כדי לשנות את ההגדלה, הקש פעמיים והחזק בשתי אצבעות, ולאחר מכן גלול מעלה או מטה כדי להגדיל או להקטין את מידת ההגדלה.

רישום

יומני הרישום משמשים את מנהלי המערכת לאיסוף, ניתוח ושמירה של נתונים. מנהל מערכת עשוי לבקש ממך להפעיל את הרישום לצורך פתרון בעיות. אם לא התבקשת לעשות זאת, אין צורך שתתייחס לאפשרות זו.

 • כדי להפעיל רישום מאבחן, הגדר את רישום מאבחן כפועל.

עזור לנו לשפר את Lync

אם הארגון שלך הפעיל תכונה זו, באפשרותך להחליט להשתתף בתוכנית לשיפור חוויית הלקוח (CEIP) של Microsoft. אם תבחר להשתתף, ה- Windows Phone שלך ישלח באופן אוטומטי מידע בסיסי אנונימי ל- Microsoft אודות האופן שבו אתה משתמש בתוכניות ובמכשירים שלך, סוגי השגיאות שבהן נתקלת ומספרן, ומהירות השירותים שבהם אתה משתמש. מידע זה משולב עם נתוני CEIP אחרים כדי לעזור ל- Microsoft לפתור בעיות ולשפר את המוצרים והתכונות שבהם לקוחות משתמשים לעתים קרובות. Microsoft אינה אוספת את שמך, את כתובתך, או כל מידע אחר מפרטי הקשר שלך.

השתתפות שלך ב- CEIP מבוטלת כברירת מחדל. אם תרצה לקחת חלק בתוכנית, הקש על הגדרות > עזור לנו לשפר את Lync והסט את התוכנית לשיפור חוויית הלקוח למצב פעיל.

העלאת יומני רישום כניסה

תכונת הדיווח על שגיאות כניסה מפיקה באופן אוטומטי דוח שגיאה כשאינך מצליח להיכנס ל- Lync.

מהמסך הגדרות, באפשרותך לבחור מתי להעלות דוח שגיאות כניסה ל- Microsoft.

 1. בחלק התחתון, הקש על סמל עוד (…) ולאחר מכן הקש על הגדרות.

 2. הקש על העלה יומני רישום כניסה, במסך הבא כדי לבחור מתי להעלות יומני רישום של שגיאות כניסה.

עזרה מקוונת

כדי להציג נושאי עזרה וסרטוני וידאו מקוונים אודות אופן השימוש ב- Lync ב- Window Phone, בצע את הפעולה הבאה:

 • ממסך כלשהו, הקש על סמל עוד (…)‎ בחלק התחתון, הקש על אודות, ולאחר מכן הקש על עזרה.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×