ב- Office, באפשרותך להדפיס ולבצע תצוגה מקדימה של קבצים מאותו מיקום על-ידי לחיצה על קובץ ולאחר מכן על הדפס (או על-ידי הקשה על CTRL+P).

כדי לראות כיצד תיראו משימת ההדפסה לפני שתשלח אותה למדפסת, עבור אל קובץ >הדפס.

עצה: באפשרותך להוסיף את הלחצנים הצגה לפני הדפסה או הדפס לסרגל הכלים לגישה מהירה כדי לגשת אליהם במהירות רבה יותר. לקבלת מידע נוסף, ראה: הוספת פקודות לסרגל הכלים לגישה מהירה.

בחר את התוכנית שלך מהרשימה הנפתחת הבאה כדי להציג מידע אודות הדפסה ותצוגה מקדימה מתוכניות ספציפיות.

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הקובץ בתצוגה מקדימה, לחץ על הצג לפני הדפסה.

  • כדי לחזור לקובץ ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

  • כדי להדפיס את הקובץ ולסמן או לשנות את המאפיינים של המדפסת, לחץ על הדפס.

  • כדי להדפיס את הקובץ מבלי לבדוק או לשנות את המאפיינים של המדפסת, לחץ על הדפסה מהירה.

למידע נוסף

Excel שילוב של 'הדפסה' ו'תצוגה מקדימה' באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפס. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של הקובץ שלך. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת תיבת הדו-שיח הניתנת הגדרות.

  הערה: אם לא כל השורות או העמודות שציפית להציג בהצגה לפני הדפסה, ייתכן שבחרת אזור הדפסה שגוי. ראה הגדרה או ניקוי של אזור הדפסה בגליון עבודה.

 2. כדי לחזור לחוברת העבודה מבלי להדפיס אותה, לחץ על לחצן 'הקודם'.

אם אתה מוכן להדפיס את חוברת העבודה...

 1. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 2. חפש תחת הגדרות לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון העמוד או הדפסה דו-צדדית.

 3. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

למידע נוסף

 1. לחץ על קובץ >‏ הדפסה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הקובץ בתצוגה מקדימה, לחץ על הצג לפני הדפסה.

   כדי לחזור למחברת ולבצע שינויים לפני הדפסתה, לחץ על סגור.

  • כדי להדפיס את הקובץ ולסמן או לשנות את המאפיינים של המדפסת, לחץ על הדפס.

למידע נוסף

Outlook שילוב של 'הדפסה' ו'תצוגה מקדימה' באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפס. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של ההודעה שלך. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת תיבת הדו-שיח הניתנת הגדרות.

  הערה: בעת שימוש בפקודה > הדפסה כדי להציג את תצוגת ההדפסה, המכילה הן את הגדרות המדפסת והן את הצגה לפני הדפסה, החלון הנוכחי עשוי לזז לרקע מאחורי Outlook הראשי. באפשרותך למזער את החלון הראשי של Outlook כדי להחזיר את תצוגת ההדפסה בחזרה לקידמה. לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, ראה בעיות תצוגה מקדימה של הדפסה ב- Outlook.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 4. חפש הגדרות כדי לבחור אם ההודעה שלך תופיע כטבלה או כתזכיר.

 5. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

 6. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך.

למידע נוסף

PowerPoint שילוב של 'הדפסה' ו'תצוגה מקדימה' באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפס. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת שלך. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת תיבת הדו-שיח הניתנת הגדרות.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. כדי לחזור למצגת מבלי להדפיס אותה, לחץ על לחצן 'הקודם'.

אם אתה מוכן להדפיס את המצגת...

 1. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 2. חפש תחת הגדרות לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת שקופיות מסוימות בלבד, הדפסת שקופיות מרובות בכל עמוד או הדפסת קנה מידה אפור.

 3. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

למידע נוסף

Project שילוב של 'הדפסה' ו'תצוגה מקדימה' באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפס. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת שלך. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת תיבת הדו-שיח הניתנת הגדרות.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 4. חפש תחת הגדרות לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון העמוד או הדפסה דו-צדדית.

 5. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

 6. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך.

למידע נוסף

Publisher שילוב של 'הדפסה' ו'תצוגה מקדימה' באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפס. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת שלך. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת תיבת הדו-שיח הניתנת הגדרות.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 4. חפש תחת הגדרות לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון העמוד או הדפסה דו-צדדית.

 5. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

 6. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך.

למידע נוסף

Visio שילוב של 'הדפסה' ו'תצוגה מקדימה' באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפס. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת שלך. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת תיבת הדו-שיח הניתנת הגדרות.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 4. חפש תחת הגדרות לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון העמוד או הדפסה דו-צדדית.

 5. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

 6. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך.

למידע נוסף

Word שילוב של 'הדפסה' ו'תצוגה מקדימה' באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפס. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת שלך. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת תיבת הדו-שיח הניתנת הגדרות.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

  עצה: אם ברצונך להציג בתצוגה מקדימה עמודים מרובים זה לצד זה, השתמש במחוון גודל התצוגה כדי להקטין את התצוגה.

 3. לחץ לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך מבלי להדפיס אותו.

אם אתה מוכן להדפיס את המסמך...

 1. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 2. חפש תחת הגדרות לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון העמוד או הדפסה דו-צדדית.

  הערה: כדי להדפיס עמודים מסוימים בלבד ב- Word, לחץ על הדפס את כל העמודים. משם תוכל לבחור להדפיס רק את העמוד הנוכחי או לבחור הדפסה מותאמת אישית ולציין עמודים להדפסה כגון "1-3" או "3-6, 10, 14".

 3. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

הערה: אם אתה מקבל עמוד נוסף, ריק בסוף המסמך, ראה מחיקת עמוד ב- Word.

למידע נוסף

חשוב:  Office 2010 אינו נתמך עוד. שדרג ל- Microsoft 365 כדי לעבוד מכל מקום ומכל מכשיר ולהמשיך ולקבל תמיכה.

שדרג כעת

בתוכניות מסוימות, כגון Excel ו- Word, הצגה לפני הדפסה מופיעה במסך ההדפסה הראשי. בתוכניות אחרות, כגון Access ו- OneNote, לחץ על לחצן הצג לפני הדפסה במסך ההדפסה הראשי כדי לגשת להצגה לפני הדפסה.

לחצן 'הצג לפני הדפסה'

צפה בסרטון וידאו אודות הדפסה ב- Office:

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

עיין בסעיפים הבאים לקבלת מידע נוסף אודות הדפסה ותצוגה מקדימה מתוכניות ספציפיות.

בחר את תוכנית Office שלך

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הקובץ בתצוגה מקדימה, לחץ על הצג לפני הדפסה.

   כדי לחזור לקובץ ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

  • כדי להדפיס את הקובץ ולסמן או לשנות את המאפיינים של המדפסת, לחץ על הדפס.

  • כדי להדפיס את הקובץ מבלי לבדוק או לשנות את המאפיינים של המדפסת, לחץ על הדפסה מהירה.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הקובץ בתצוגה מקדימה, לחץ על הצג לפני הדפסה.

  • כדי לחזור לקובץ ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

  • כדי להדפיס את הקובץ ולסמן או לשנות את המאפיינים של המדפסת, לחץ על הדפס.

לקבלת מידע אודות הדפסה ב- Outlook, ראה הדפסה ב- Outlook.

בכרטיסיה הדפסה, המאפיינים של מדפסת ברירת המחדל מופיעים באופן אוטומטי במקטע הראשון, והתצוגה המקדימה של המצגת מופיעה באופן אוטומטי במקטע השני.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כדי לחזור למצגת ולבצע שינויים לפני הדפסתה, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

 2. כאשר המאפיינים של המדפסת והמצגת שלך מופיעים כפי שאתה רוצה, לחץ על הדפס.

  הערה: כדי לשנות את מאפייני המדפסת, תחת שם המדפסת, לחץ על מאפייני מדפסת.

בכרטיסיה הדפסה, המאפיינים של מדפסת ברירת המחדל מופיעים באופן אוטומטי במקטע הראשון, והתצוגה המקדימה של הקובץ מופיעה באופן אוטומטי במקטע השני.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כדי לחזור לקובץ ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

 2. כאשר המאפיינים של המדפסת והקובץ שלך מופיעים כפי שאתה רוצה, לחץ על הדפס.

הערה: כדי לשנות את מאפייני המדפסת, תחת שם המדפסת, לחץ על מאפייני מדפסת.

בכרטיסיה הדפסה, המאפיינים של מדפסת ברירת המחדל מופיעים באופן אוטומטי במקטע הראשון, ותצוגה מקדימה של הפרסום שלך מופיעה באופן אוטומטי במקטע השני.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כדי לחזור לפרסום ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

 2. כאשר המאפיינים של המדפסת והפרסום שלך מופיעים כפי שאתה רוצה, לחץ על הדפס.

הערה: כדי לשנות את מאפייני המדפסת, תחת שם המדפסת, לחץ על מאפייני מדפסת.

לקבלת מידע נוסף ספציפי להדפסה ב- Publisher, ראה הדפסה Publisher.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הקובץ בתצוגה מקדימה, לחץ על הצג לפני הדפסה.

  • כדי לחזור לקובץ ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

  • כדי להדפיס את הקובץ ולסמן או לשנות את המאפיינים של המדפסת, לחץ על הדפס.

  • כדי להדפיס את הקובץ מבלי לבדוק או לשנות את המאפיינים של המדפסת, לחץ על הדפסה מהירה.

בכרטיסיה הדפסה, המאפיינים של מדפסת ברירת המחדל מופיעים באופן אוטומטי במקטע הראשון, והתצוגה המקדימה של המסמך מופיעה באופן אוטומטי במקטע השני.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כדי לחזור למסמך ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

 2. כאשר המאפיינים של המדפסת והמסמך שלך מופיעים כפי שאתה רוצה, לחץ על הדפס.

הערה: כדי לשנות את מאפייני המדפסת, תחת שם המדפסת, לחץ על מאפייני מדפסת.

פתרון בעיות

לקבלת מידע בנושא פתרון בעיות במדפסת או במנהל המדפסת, ראה:

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×