היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

לפני שתדפיס גליון עבודה, מומלץ להציג אותו בתצוגה מקדימה כדי לוודא שהוא נראה כפי שרצית. בעת הצגת גליון עבודה בתצוגה מקדימה ב- Microsoft Excel, הוא נפתח ב-תצוגת Microsoft Office Backstage. בתצוגה זו באפשרותך לשנות את הגדרת העמוד ואת פריסתו לפני ההדפסה.

הצגת גליון העבודה בתצוגה מקדימה

 1. לחץ על גליון העבודה או בחר את גליונות העבודה שברצונך להציג בתצוגה מקדימה.

 2. לחץ עלקובץ > הדפסה > הצג לפני הדפסה.

  קיצור מקשים    הקש Ctrl+P.

הגדרת אפשרויות הדפסה

בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 1. לחץ על גליון העבודה או בחר את גליונות העבודה שברצונך להציג בתצוגה מקדימה.

 2. לחץ עלקובץ > הדפס.

 3. כדי לשנות את המדפסת, לחץ על התיבה הנפתחת תחת מדפסת ובחר במדפסת הרצויה.

 4. כדי לבצע שינויים בהגדרת עמוד, כולל שינוי כיוון העמוד, גודל הנייר ושולי העמוד, לחץ על מאפיינים.

הדפסה של חלק מגליון העבודה או כולו

 1. כדי להדפיס את הגיליון או הגליונות הפעילים, או את חוברת העבודה כולה, בתיבת הדו-שיח הדפסה,בחר מתוך בחירה ,גיליון פעיל,חוברת עבודה שלמהאו טבלה .

 2. לחץ על הדפס.

  הערה:  אם יש לגליון עבודה אזור הדפסה מוגדר, Excel ידפיס אזור זה בלבד. אם אינך מעוניין להדפיס את אזור ההדפסה המוגדר בלבד, לחץ על התעלם מאזור הדפסה.

כיצד?

תמונת סמל

הצגת גליון העבודה בתצוגה מקדימה

 1. לחץ Microsoft Office לחצן תמונת לחצן Officeולאחר מכן לחץ על הדפס.

  קיצור מקשים באפשרותך גם להקיש CTRL+P.

תמונת סמל

הגדרת אפשרויות הדפסה

בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 1. כדי לשנות את המדפסת, לחץ על התיבה הנפתחת תחת מדפסת ובחר במדפסת הרצויה.

 2. כדי לערוך שינויים בהגדרת העמוד, כולל שינוי כיוון העמוד, גודל הנייר ושולי העמוד, בחר באפשרויות הרצויות תחת הגדרות.

כדי לשנות את קנה המידה של גליון העבודה כולו כך שיתאים לעמוד מודפס יחיד, תחת הגדרות, לחץ על האפשרות הרצויה בתיבה הנפתחת של אפשרויות קנה המידה.

תחת 'הגדרות', לחץ על אפשרות קנה המידה הרצויה

עצה    לקבלת מידע אודות אופן ההגדרה של כותרות עליונות וכותרות תחתונות, ראה שימוש בכותרות עליונות ובכותרות תחתונות בתדפיסי גליון עבודה. לקבלת מידע אודות אופן החזרה על שורות או עמודות ספציפיות בעמודים מודפסים, ראה חזרה על שורות או עמודות ספציפיות בכל עמוד מודפס.

תמונת סמל

הדפסה של חלק מגליון העבודה או כולו

כדי להדפיס את הגיליון או הגליונות הפעילים או את חוברת העבודה כולה, תחת הגדרות, בחר את האפשרות הרצויה.

תחת 'הגדרות', לחץ על 'הדפסת חוברת העבודה כולה'

 1. כדי להדפיס חלק מגליון העבודה, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על הכרטיסיה בית כדי לחזור אל גליון העבודה ולאחר מכן בחר את טווח הנתונים שברצונך להדפיס.

  2. בכרטיסיה קובץ, לחץ על הדפס.

  3. תחת הגדרות, לחץ על הדפס בחירה.

   הערה    אם יש לגליון עבודה אזור הדפסה מוגדר, Excel ידפיס אזור זה בלבד. אם אינך מעוניין להדפיס את אזור ההדפסה המוגדר בלבד, לחץ על התעלם מאזור הדפסה.

 2. לחץ על הדפס.

השלבים הבאים

לקבלת הוראות מפורטות להדפסת גליון עבודה, ראה הדפסת גליון עבודה או חוברת עבודה והגדרה או ניקוי של אזור הדפסה בגליון עבודה.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×