הכתבה מאפשרת לך להשתמש בדיבור לטקסט כדי לחבר תוכן ב-Office באמצעות מיקרופון וחיבור אינטרנט אמין. זוהי דרך מהירה וקלה לתעד את מחשבותיך, לחבר טיוטות או ראשי פרקים ולשמור הערות. 

אופן השימוש ב'הכתבה'

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

1. היכנס לחשבון Microsoft שלך באמצעות Edge, Firefox או Chrome.

2. עבור אל בית > הכתבה. משתמשים חדשים יתבקשו להפעיל הרשאות מיקרופון.

תמונה של לחצן 'הכתב' ברצועת הכלים.

3. סמל מיקרופון יופיע – המתן עד שהוא יופעל, כדי לוודא שהוא התחיל להקשיב.

עצה: ב- Windows, השתמש ב- Alt + ' (backquote) כדי להחליף את המיקרופון.

4. הוסף סימני פיסוק בכל עת על-ידי אמירתם באופן מפורש.

5. תקן שגיאות באמצעות המקלדת או הצעות הכתבה מבלי לבטל את סמל המיקרופון.

6. צא מההכתבה באמצעות לחיצה על סגור (X) בסרגל הכלים של 'הכתבה' או לחיצה חוזרת על הלחצן ברצועת הכלים. 

מה אוכל לומר?מה אוכל לומר?

נסה לומר "שורה חדשה", "delete", "bold that" ו- "start list". סימני פיסוק, פקודות וסימנים נתמכים אחרים נמצאים למטה.

פיסוק

צירופי מילים

פלט

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

עריכה

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*עצות

 • להגיד את המילה "delete" בפני עצמה יסיר את המילה או סימן הפיסוק האחרונים לפני הסמן.

 • להגיד “delete that” יסיר את המבע המדובר האחרון.

 • דוגמה לשימוש ב[צירוף מילים] תהיה הכתבת המילים “what a super nice day” ולאחר מכן להגיד "delete super". לאחר מכן תישאר עם צירוף המילים "what a nice day."

עיצוב

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*עצות

 • באפשרותך להדגיש, להטות, לסמן בקו תחתון או לסמן קו חוצה של מילה או צירוף מילים. דוגמה תהיה הכתבת “review by tomorrow at 5PM” ולאחר מכן להגיד “bold tomorrow”, פעולה שתשאיר אותך עם המשפט כך "review by tomorrow at 5PM."

 • נסה צירופי מילים כמו “bold last word” או “underline last sentence.”

יצירת רשימות

start list
start numbered list
next line
exit list

הוספת הערות

add comment [your message here]*

*עצות

 • להגיד את הצירוף “add comment look at this tomorrow” יכניס הערה חדשה שכוללת את הטקסט “Look at this tomorrow”.

 • להגיד את הצירוף “add comment” בפני עצמו, ייצור תיבת הערה ריקה שניתן להקליד לתוכה באופן ידני.

בעת ההכתבה

show help
pause dictation
exit dictation*

*עצות

 • כדי לחדש פעולת הכתבה, השתמש בקיצור המקשים (ALT + ) או הקש על סמל המיקרופון בתפריט ההכתבה הצף.

סמלים

צירופי מילים

פלט

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

סמלים

צירופי מילים

פלט

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

פיסוק

צירופי מילים

פלט

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

פיסוק

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

סמלים

צירופי מילים

פלט

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smiley
:-)
emoji de coração
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

סמלים

צירופי מילים

פלט

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

סמלים

צירופי מילים

פלט

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

מטבע

צירופי מילים

פלט

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

hart-emoji
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

סמלים

צירופי מילים

פלט

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

פיסוק

צירופי מילים

פלט

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

סימונים עשויים להופיע תחת מילים עם חלופות שייתכן שלא שמענו טוב.

אם המילה המסומנת כבר נכונה, באפשרותך לבחור התעלם.

מילה מסומנת בהצעת הכתבה.

לחץ על סמל גלגל השיניים כדי לראות את ההגדרות הבאות:

 • פיסוק אוטומטי: העבר את סימן הביקורת בין המצבים מופעל וכבוי, אם תכונה זו זמינה עבור השפה שנבחרה.

 • מסנן גסות: מסיכה צירופי מילים שעשויים להיות רגישים עם ****.

 • שפה מדוברת: הצג ושנה את השפות ברשימה הנפתחת.

הגדרות הכתבה

כברירת מחדל, 'הכתבה' מוגדרת לשפת המסמך שלך ב- Ofice.

אנו עובדים באופן פעיל כדי לשפר שפות אלה ולהוסיף אזורים ושפות נוספים.

שפות נתמכות

סינית (סין)

אנגלית (קנדה)

אנגלית (בריטניה)

אנגלית (ארצות הברית)

צרפתית (צרפת)

גרמנית (גרמניה)

איטלקית (איטליה)

ספרדית (ספרד)

ספרדית (מקסיקו)

תצוגה מקדימה של שפות *

דנית

הולנדית (הולנד)

אנגלית (אוסטרליה)

אנגלית (הודו)

פינית

צרפתית (קנדה)

יפנית

נורווגית (ספרותית)

פורטוגזית (ברזיל)

שוודית (שוודיה)

* תצוגה מקדימה של שפות עשויות להיות ברמת דיוק נמוכה יותר או עם סימני פיסוק מוגבלים.

שירות זה לא מאחסן את נתוני השמע או את הטקסט המתועתק.

קטעי הדיבור שלך יישלחו ל- Microsoft וישמשו אך ורק כדי לספק לך תוצאות טקסט.

לקבלת מידע נוסף אודות חוויות המנתחות את התוכן שלך, ראה חוויות מחוברות ב- Office.

לא מצליח למצוא את לחצן ההכתבה

אם אינך רואה את הלחצן להתחלת הכתבה:

 • ודא שאתה מחובר Office בדפדפן שלך באמצעות חשבון Microsoft.

 • ב- Windows: ודא שברשותך Windows 10 ומעלה.

לחצן 'הכתבה' מופיע באפור

אם אתה רואה שלחצן ההכתבה מופיע באפור:

 • ודא שהמסמך לא נמצא במצב 'קריאה בלבד'.

אין גישה למיקרופון

אם אתה רואה "בדוק את הגדרות השמע שלך" או "אין לנו גישה למיקרופון שלך" לאחר לחיצה על לחצן ההכתבה, באפשרותך לנסות אחת מהפעולות הבאות: 

תיבת דו-שיח של שגיאה עבור גישה למיקרופון

 • ודא שאף אפליקציה או דף אינטרנט אחרים אינם משתמשים במיקרופון ונסה שוב.

 • בדוק את הגדרות הדפדפן, חפש "מיקרופון" ובדוק אם ייתכן שמנעת הרשאות בעבר עבור Word, Office או OneDrive על-ידי הצגתו ברשימה החסומים שלך. הסר אותו מרשימת החסימה, רענן, לחץ שוב על הכתב ולאחר מכן הפוך הרשאות לזמינות

  צילום מסך של הפיכת הרשאות מיקרופון לתאימות.

המיקרופון אינו פועל

אם אתה רואה את הכיתוב "קיימת בעיה עם המיקרופון" או "לא ניתן לזהות את המיקרופון שלך":

'הכתבה' לא יכולה לשמוע אותך

אם אתה רואה את הכיתוב "'הכתבה' לא יכולה לשמוע אותך" או אם לא מופיע שום דבר על המסך בזמן שאתה מכתיב:

 • ודא שהמיקרופון אינו מושתק.

 • התאם את רמת הקליטה של המיקרופון.

 • עבור למיקום שקט יותר.

 • אם אתה משתמש במיקרופון מובנה, שקול לנסות שוב באמצעות אוזניות או מיקרופון חיצוני.

בעיות דיוק או מילים שהוחמצו

אם אתה רואה הרבה מילים שגויות או הרבה מילים שהוחמצו:

 • בדוק אם אתה נמצא ב- Microsoft Edge החדש, ב- Firefox או ב- Chrome.

 • ודא שאתה משתמש בחיבור אינטרנט מהיר ומהימן.

 • נסה להימנע או לסלק רעשי רקע שעלולים להפריע לקולך.

 • נסה לדבר באופן מכוון יותר.

 • בדוק אם יש לשדרג את המיקרופון שבו אתה משתמש.

אופן השימוש ב'הכתבה'

זוהי תכונה למנויים בלבד לא מצליח למצוא את לחצן ההכתבה? תכונת ההכתבה זמינה רק עבור מנויי Microsoft 365.

 1. עבור אל בית > הכתבה בעודך מחובר ל- Microsoft 365 במכשיר המותאם לשימוש במיקרופון. 

  הכרטיסיה 'בית' של לחצן הכתבה

  עצה: באפשרותך להשתמש ב- Alt + ' (backquote) כדי להפעיל ולכבה את המיקרופון.

 2. המתן לכך שלחצן הכתב יופעל ויתחיל הקשיב.

  לחצן הכתבה

 3. התחל לדבר כדי לראות את הטקסט מופיע על-גבי המסך.

 4. הוסף סימני פיסוק בכל עת על-ידי אמירתם באופן מפורש.

 5. תקן שגיאות באמצעות לוח המקשים שלך ללא צורך בהחלפת סמל המיקרופון ללא זמין.

עצה: באפשרותך גם להעביר את הסמן להערה חדשה כדי להכתיב משוב עבור אנשים אחרים.

מה אוכל לומר?מה אוכל לומר?

נסה להגיד "new line",‏ "new paragraph,"‏ "delete",‏ "bold that" ו- "start list". סימני פיסוק, פקודות וסימנים נתמכים אחרים נמצאים למטה.

פיסוק

צירופי מילים

פלט

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

עריכה

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*עצות

 • להגיד את המילה "delete" בפני עצמה יסיר את המילה או סימן הפיסוק האחרונים לפני הסמן.

 • להגיד “delete that” יסיר את המבע המדובר האחרון.

 • דוגמה לשימוש ב[צירוף מילים] תהיה הכתבת המילים “what a super nice day” ולאחר מכן להגיד "delete super". לאחר מכן תישאר עם צירוף המילים "what a nice day."

עיצוב

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*עצות

 • באפשרותך להדגיש, להטות, לסמן בקו תחתון או לסמן קו חוצה של מילה או צירוף מילים. דוגמה תהיה הכתבת “review by tomorrow at 5PM” ולאחר מכן להגיד “bold tomorrow”, פעולה שתשאיר אותך עם המשפט כך "review by tomorrow at 5PM."

 • נסה צירופי מילים כמו “bold last word” או “underline last sentence.”

יצירת רשימות

start list
start numbered list
next line
exit list

הוספת הערות

add comment [your message here]*

*עצות

 • להגיד את הצירוף “add comment look at this tomorrow” יכניס הערה חדשה שכוללת את הטקסט “Look at this tomorrow”.

 • להגיד את הצירוף “add comment” בפני עצמו, ייצור תיבת הערה ריקה שניתן להקליד לתוכה באופן ידני.

בעת ההכתבה

show help
pause dictation
exit dictation*

*עצות

 • כדי לחדש פעולת הכתבה, השתמש בקיצור המקשים (ALT + ) או הקש על סמל המיקרופון בתפריט ההכתבה הצף.

סמלים

צירופי מילים

פלט

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

סמלים

צירופי מילים

פלט

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

פיסוק

צירופי מילים

פלט

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

פיסוק

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

סמלים

צירופי מילים

פלט

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smiley
:-)
emoji de coração
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

סמלים

צירופי מילים

פלט

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

סמלים

צירופי מילים

פלט

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

מטבע

צירופי מילים

פלט

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

hart-emoji
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

סמלים

צירופי מילים

פלט

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

פיסוק

צירופי מילים

פלט

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

סימונים עשויים להופיע תחת מילים עם חלופות שייתכן שלא שמענו טוב.

אם המילה המסומנת כבר נכונה, באפשרותך לבחור התעלם.

מילה מסומנת בהצעת הכתבה.

לחץ על סמל גלגל השיניים כדי לראות את ההגדרות הבאות:

 • פיסוק אוטומטי: העבר את סימן הביקורת בין המצבים מופעל וכבוי, אם תכונה זו זמינה עבור השפה שנבחרה.

 • מסנן גסות: מסיכה צירופי מילים שעשויים להיות רגישים עם ****.

 • שפה מדוברת: הצג ושנה את השפות ברשימה הנפתחת.

מסנן גסות נבחר

כברירת מחדל, 'הכתבה' מוגדרת לשפת המסמך שלך ב- Ofice.

אנו עובדים באופן פעיל כדי לשפר שפות אלה ולהוסיף אזורים ושפות נוספים.

שפות נתמכות

סינית (סין)

אנגלית (קנדה)

אנגלית (בריטניה)

אנגלית (ארצות הברית)

צרפתית (צרפת)

גרמנית (גרמניה)

איטלקית (איטליה)

ספרדית (ספרד)

ספרדית (מקסיקו)

תצוגה מקדימה של שפות *

דנית

הולנדית (הולנד)

אנגלית (אוסטרליה)

אנגלית (הודו)

פינית

צרפתית (קנדה)

יפנית

נורווגית (ספרותית)

פורטוגזית (ברזיל)

שוודית (שוודיה)

* תצוגה מקדימה של שפות עשויות להיות ברמת דיוק נמוכה יותר או עם סימני פיסוק מוגבלים.

שירות זה לא מאחסן את נתוני השמע או את הטקסט המתועתק.

קטעי הדיבור שלך יישלחו ל- Microsoft וישמשו אך ורק כדי לספק לך תוצאות טקסט.

לקבלת מידע נוסף אודות חוויות המנתחות את התוכן שלך, ראה חוויות מחוברות ב- Office.

לא מצליח למצוא את לחצן ההכתבה

אם אינך רואה את הלחצן להתחלת הכתבה:

 • ודא שאתה מחובר באמצעות מנוי Microsoft 365 פעיל.

 • הכתבה אינה זמינה ב- Office 2016 או 2019 עבור Windows ללא Microsoft 365.

 • ודא שברשותך Windows 10 ומעלה.

לחצן 'הכתבה' מופיע באפור

אם אתה רואה שלחצן ההכתבה מופיע באפור:

 • ודא שהמסמך לא נמצא במצב 'קריאה בלבד'.

אין גישה למיקרופון

אם אתה רואה את הכיתוב "אין לנו גישה למיקרופון שלך":

 • ודא שאף אפליקציה או דף אינטרנט אחרים אינם משתמשים במיקרופון ונסה שוב.

 • רענן, לחץ על 'הכתבה' והענק הרשאה לדפדפן כדי לגשת אל המיקרופון.

המיקרופון אינו פועל

אם אתה רואה את הכיתוב "קיימת בעיה עם המיקרופון" או "לא ניתן לזהות את המיקרופון שלך":

'הכתבה' לא יכולה לשמוע אותך

אם אתה רואה את הכיתוב "'הכתבה' לא יכולה לשמוע אותך" או אם לא מופיע שום דבר על המסך בזמן שאתה מכתיב:

 • ודא שהמיקרופון אינו מושתק.

 • התאם את רמת הקליטה של המיקרופון.

 • עבור למיקום שקט יותר.

 • אם אתה משתמש במיקרופון מובנה, שקול לנסות שוב באמצעות אוזניות או מיקרופון חיצוני.

בעיות דיוק או מילים שהוחמצו

אם אתה רואה הרבה מילים שגויות או הרבה מילים שהוחמצו:

 • ודא שאתה משתמש בחיבור אינטרנט מהיר ומהימן.

 • נסה להימנע או לסלק רעשי רקע שעלולים להפריע לקולך.

 • נסה לדבר באופן מכוון יותר.

 • בדוק אם יש לשדרג את המיקרופון שבו אתה משתמש.

אופן השימוש ב'הכתבה'

זוהי תכונה למנויים בלבד לא מצליח למצוא את לחצן ההכתבה? תכונת ההכתבה זמינה רק עבור מנויי Microsoft 365.

 1. עבור אל בית > הכתבה בעודך מחובר ל- Microsoft 365 במכשיר המותאם לשימוש במיקרופון. 

  לחצן 'הכתבה'

  עצות: 

 2. המתן לכך שלחצן הכתב יופעל ויתחיל הקשיב.

  הקלטת הכתבה

 3. התחל לדבר כדי לראות את הטקסט מופיע על-גבי המסך.

 4. הוסף סימני פיסוק בכל עת על-ידי אמירתם באופן מפורש.

 5. תקן שגיאות באמצעות לוח המקשים שלך ללא צורך בהחלפת סמל המיקרופון ללא זמין.

עצה: באפשרותך גם להעביר את הסמן להערה חדשה כדי להכתיב משוב עבור אנשים אחרים.

מה אוכל לומר?מה אוכל לומר?

נסה להגיד "new line",‏ "new paragraph,"‏ "delete",‏ "bold that" ו- "start list". סימני פיסוק, פקודות וסימנים נתמכים אחרים נמצאים למטה.

פיסוק

צירופי מילים

פלט

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

עריכה

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*עצות

 • להגיד את המילה "delete" בפני עצמה יסיר את המילה או סימן הפיסוק האחרונים לפני הסמן.

 • להגיד “delete that” יסיר את המבע המדובר האחרון.

 • דוגמה לשימוש ב[צירוף מילים] תהיה הכתבת המילים “what a super nice day” ולאחר מכן להגיד "delete super". לאחר מכן תישאר עם צירוף המילים "what a nice day."

עיצוב

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*עצות

 • באפשרותך להדגיש, להטות, לסמן בקו תחתון או לסמן קו חוצה של מילה או צירוף מילים. דוגמה תהיה הכתבת “review by tomorrow at 5PM” ולאחר מכן להגיד “bold tomorrow”, פעולה שתשאיר אותך עם המשפט כך "review by tomorrow at 5PM."

 • נסה צירופי מילים כמו “bold last word” או “underline last sentence.”

יצירת רשימות

start list
start numbered list
next line
exit list

הוספת הערות

add comment [your message here]*

*עצות

 • להגיד את הצירוף “add comment look at this tomorrow” יכניס הערה חדשה שכוללת את הטקסט “Look at this tomorrow”.

 • להגיד את הצירוף “add comment” בפני עצמו, ייצור תיבת הערה ריקה שניתן להקליד לתוכה באופן ידני.

בעת ההכתבה

show help
pause dictation
exit dictation*

*עצות

 • כדי לחדש פעולת הכתבה, השתמש בקיצור המקשים (ALT + ) או הקש על סמל המיקרופון בתפריט ההכתבה הצף.

סמלים

צירופי מילים

פלט

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

סמלים

צירופי מילים

פלט

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

פיסוק

צירופי מילים

פלט

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

פיסוק

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

סמלים

צירופי מילים

פלט

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smiley
:-)
emoji de coração
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

סמלים

צירופי מילים

פלט

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

סמלים

צירופי מילים

פלט

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

מטבע

צירופי מילים

פלט

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

hart-emoji
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

סמלים

צירופי מילים

פלט

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

פיסוק

צירופי מילים

פלט

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

סימונים עשויים להופיע תחת מילים עם חלופות שייתכן שלא שמענו טוב.

אם המילה המסומנת כבר נכונה, באפשרותך לבחור התעלם.

מילה מסומנת בהצעת הכתבה.

לחץ על סמל גלגל השיניים כדי לראות את ההגדרות הבאות:

 • פיסוק אוטומטי: העבר את סימן הביקורת בין המצבים מופעל וכבוי, אם תכונה זו זמינה עבור השפה שנבחרה.

 • מסנן גסות: מסיכה צירופי מילים שעשויים להיות רגישים עם ****.

 • שפה מדוברת: הצג ושנה את השפות ברשימה הנפתחת.

הגדרות הכתבה

כברירת מחדל, 'הכתבה' מוגדרת לשפת המסמך שלך ב- Ofice.

אנו עובדים באופן פעיל כדי לשפר שפות אלה ולהוסיף אזורים ושפות נוספים.

שפות נתמכות

סינית (סין)

אנגלית (קנדה)

אנגלית (בריטניה)

אנגלית (ארצות הברית)

צרפתית (צרפת)

גרמנית (גרמניה)

איטלקית (איטליה)

ספרדית (ספרד)

ספרדית (מקסיקו)

תצוגה מקדימה של שפות *

דנית

הולנדית (הולנד)

אנגלית (אוסטרליה)

אנגלית (הודו)

פינית

צרפתית (קנדה)

יפנית

נורווגית (ספרותית)

פורטוגזית (ברזיל)

שוודית (שוודיה)

* תצוגה מקדימה של שפות עשויות להיות ברמת דיוק נמוכה יותר או עם סימני פיסוק מוגבלים.

שירות זה לא מאחסן את נתוני השמע או את הטקסט המתועתק.

קטעי הדיבור שלך יישלחו ל- Microsoft וישמשו אך ורק כדי לספק לך תוצאות טקסט.

לקבלת מידע נוסף אודות חוויות המנתחות את התוכן שלך, ראה חוויות מחוברות ב- Office.

לא מצליח למצוא את לחצן ההכתבה

אם אינך רואה את הלחצן להתחלת הכתבה:

 • ודא שאתה מחובר באמצעות מנוי Microsoft 365 פעיל.

 • הכתבה אינה זמינה ב- Office 2016 או 2019 עבור Mac ללא Microsoft 365.

לא מצליח למצוא את לחצן ההכתבה

אם אינך רואה את הלחצן להתחלת הכתבה:

 • ודא שאתה מחובר באמצעות מנוי Microsoft 365 פעיל.

 • הכתבה אינה זמינה ב- Office 2016 או 2019 עבור Mac ללא Microsoft 365.

לחצן 'הכתבה' מופיע באפור

אם אתה רואה שלחצן ההכתבה מופיע באפור:

 • ודא שהמסמך לא נמצא במצב 'קריאה בלבד'.

אין גישה למיקרופון

אם אתה רואה את הכיתוב "אין לנו גישה למיקרופון שלך":

 • ודא שאף אפליקציה או דף אינטרנט אחרים אינם משתמשים במיקרופון ונסה שוב.

המיקרופון אינו פועל

אם אתה רואה את הכיתוב "קיימת בעיה עם המיקרופון" או "לא ניתן לזהות את המיקרופון שלך":

 • ודא שהמיקרופון מחובר.

 • בצע בדיקה של המיקרופון כדי לוודא שהוא פועל.

 • בדוק את המיקרופון ב'העדפות מערכת' > 'צליל' > 'קלט'.

'הכתבה' לא יכולה לשמוע אותך

אם אתה רואה את הכיתוב "'הכתבה' לא יכולה לשמוע אותך" או אם לא מופיע שום דבר על המסך בזמן שאתה מכתיב:

 • ודא שהמיקרופון אינו מושתק.

 • התאם את רמת הקליטה של המיקרופון.

 • עבור למיקום שקט יותר.

 • אם אתה משתמש במיקרופון מובנה, שקול לנסות שוב באמצעות אוזניות או מיקרופון חיצוני.

בעיות דיוק או מילים שהוחמצו

אם אתה רואה הרבה מילים שגויות או הרבה מילים שהוחמצו:

 • ודא שאתה משתמש בחיבור אינטרנט מהיר ומהימן.

 • נסה להימנע או לסלק רעשי רקע שעלולים להפריע לקולך.

 • נסה לדבר באופן מכוון יותר.

 • בדוק אם יש לשדרג את המיקרופון שבו אתה משתמש.

אופן השימוש ב'הכתבה'

 1. הקש על סמל המיקרופון הקטן כדי לעבור לחוויית ההכתבה.

  התחל להאזין

 2. הקש על סמל המיקרופון הגדול והתחל לדבר.

  הכתבה פתוחה

 3. הוסף סימני פיסוק בכל עת על-ידי אמירתם באופן מפורש או באמצעות סרגל הכלים של סימני הפיסוק.

 4. בכל עת, הקש שוב על המיקרופון כדי להשהות את ההכתבה או הקש על לחצן לוח המקשים כדי לחזור ללוח המקשים.

 5. תקן שגיאות על ידי שימוש במגע כדי למחוק את התוכן ולדבר שוב, או על ידי הפעלת לוח המקשים.

מה אוכל לומר?מה אוכל לומר?

נסה לומר "שורה חדשה", "delete", "bold that" ו- "start list". סימני פיסוק, פקודות וסימנים נתמכים אחרים נמצאים למטה.

פיסוק

צירופי מילים

פלט

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

עריכה

undo
delete

מחק [1-100]

delete that
delete last word
delete last sentence

עיצוב

bold
italics
underline
strikethrough
superscript
subscript
remove [format]
clear all formatting
[format] that
[format] last word
[format] last sentence
align [left, center, right]

יצירת רשימות

start list
start numbered list
new line
exit list

הוספת הערות

add comment [your message here]*

בעת ההכתבה

pause dictation

סמלים

צירופי מילים

פלט

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

סמלים

צירופי מילים

פלט

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

פיסוק

צירופי מילים

פלט

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

סמלים

צירופי מילים

פלט

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smiley
:-)
emoji de coração
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

סמלים

צירופי מילים

פלט

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט