We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

PMT, אחת מהפונקציות הפיננסיות, מחשבת את התשלום עבור הלוואה על בסיס תשלומים קבועים ושיעור ריבית קבוע.

מאמן הנוסחאות של Excel

השתמש ב- Excel Formula Coach כדי לחשב תשלום הלוואה חודשי. בו-זמנית, תלמד כיצד להשתמש בפונקציה PMT בנוסחה.

תחביר

PMT(rate, nper, pv, [fv], [type])‎

הערה: לקבלת תיאור מקיף יותר של הארגומנטים ב- PMT, ראה את הפונקציה PV.

תחביר הפונקציה PMT מכיל את הארגומנטים הבאים:

  • Rate    נדרש. שיעור הריבית עבור ההלוואה.

  • Nper    נדרש. המספר הכולל של התשלומים עבור ההלוואה.

  • Pv    נדרש. הערך הנוכחי, או הסכום הכולל שסדרת תשלומים עתידיים שווה כיום; מכונה גם קרן.

  • Fv    אופציונלי. הערך העתידי, או יתרת מזומנים שברצונך להשיג לאחר ביצוע התשלום האחרון. אם fv מושמט, המערכת מניחה כי הוא שווה ל- 0 (אפס), כלומר, הערך העתידי של הלוואה הוא 0.

  • Type    אופציונלי. המספר 0 (אפס) או 1, המציין את מועד פירעון התשלומים.

קבע את type כשווה לערך

אם מועד הפירעון של תשלומים מתרחש

0 או מושמט

בסיום התקופה

1

בתחילת התקופה

הערות

  • התשלום המוחזר על-ידי PMT כולל את הקרן ואת הריבית אך אינו כולל מיסים, תשלומי חיסכון או עמלות המשויכים לפעמים להלוואות.

  • הקפד על עקביות ביחידות המשמשות לציון rate ו- nper. אם אתה משלם החזרים חודשיים על הלוואה לארבע שנים עם ריבית שנתית בשיעור 12 אחוזים, השתמש ב- ‎‏12%‎/12 עבור rate וב-‏ ‎4*‎12 עבור nper. אם אתה מבצע תשלומים שנתיים על אותה הלוואה, השתמש ב- 12% עבור rate וב- 4 עבור nper.

עצה    כדי למצוא את הסכום הכולל ששולם במהלך משך החיים של ההלוואה, הכפל את ערך PMT שהוחזר ב- nper.

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

נתונים

תיאור

8%

שיעור ריבית שנתי

10

מספר חודשי התשלום

$10,000

סכום ההלוואה

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=PMT(A2/12,A3,A4)‎

תשלום חודשי עבור הלוואה עם תנאים המצוינים כארגומנטים ב- A2:A4.

($1,037.03)

=PMT(A2/12,A3,A4,,1)

תשלום חודשי עבור הלוואה עם תנאים המצוינים כארגומנטים ב- A2:A4, פרט לכך שמועד פירעון התשלומים הוא בתחילת התקופה.

($1,030.16)

נתונים

תיאור

6%

שיעור ריבית שנתי

18

מספר חודשי התשלום

$50,000

סכום ההלוואה

נוסחה

תיאור

תוצאה חיה

PMT(A9/12,A10*12, 0,A11)

הסכום שיש לחסוך בכל חודש כדי לחסוך $50,000 בתום 18 שנים.

($129.08)

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×