היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

כדי לקבל מידע מפורט אודות פונקציה, לחץ על שמה בעמודה הראשונה.

הערה: סמני הגירסה מציינים את הגירסה של Excel שבה הוצגה פונקציה. פונקציות אלה אינן זמינות בגירסאות קודמות. לדוגמה, סמן של גירסת 2013 מציין שפונקציה זו זמינה ב- Excel 2013 ובכל הגירסאות המתקדמות יותר.

פונקציה

תיאור

ACCRINT (הפונקציה ACCRINT)

החזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית תקופתית

ACCRINTM (הפונקציה ACCRINTM)

החזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעון

AMORDEGRC (הפונקציה AMORDEGRC)

החזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאית באמצעות מקדם פחת

AMORLINC (הפונקציה AMORLINC)

החזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאית

COUPDAYBS (הפונקציה COUPDAYBS)

החזרת מספר הימים שחלפו מתחילת תקופת השובר עד לתאריך הסדרת החשבון

COUPDAYS (הפונקציה COUPDAYS)

החזרת מספר הימים בתקופת השובר שתאריך הסדרת החשבון חל בה

COUPDAYSNC (הפונקציה COUPDAYSNC)

החזרת מספר הימים מתאריך הסדרת החשבון עד לתאריך השובר הבא

COUPNCD (הפונקציה COUPNCD)

החזרת תאריך השובר הבא לאחר תאריך הסדרת החשבון

COUPNUM (הפונקציה COUPNUM)

החזרת מספר השוברים לתשלום בין תאריך הסדרת החשבון לתאריך הפירעון

COUPPCD (הפונקציה COUPPCD)

החזרת תאריך השובר הקודם לפני תאריך הסדרת החשבון

CUMIPMT (הפונקציה CUMIPMT)

החזרת הריבית המצטברת המשולמת בין שתי תקופות

CUMPRINC (הפונקציה CUMPRINC)

החזרת החזר הקרן המצטבר המשולם בגין הלוואה בין שתי תקופות

DB (הפונקציה DB)

החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הקבועה

הפונקציה DDB

החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הכפולה או כל שיטה אחרת שתציין

DISC (הפונקציה DISC)

החזרת שיעור הניכיון עבור נייר ערך

DOLLARDE (הפונקציה DOLLARDE)

המרת מחיר דולרי המבוטא כשבר למחיר דולרי המבוטא כמספר עשרוני

DOLLARFR (הפונקציה DOLLARFR)

המרת מחיר דולרי המבוטא כמספר עשרוני למחיר דולרי המבוטא כשבר

DURATION (הפונקציה DURATION)

החזרת משך הזמן השנתי של נייר ערך עם תשלומי ריבית תקופתיים

EFFECT (הפונקציה EFFECT)

החזרת שיעור הריבית האפקטיבית השנתית

הפונקציה FV

החזרת הערך העתידי של השקעה

FVSCHEDULE (הפונקציה FVSCHEDULE)

החזרת הערך העתידי של קרן התחלתית לאחר החלת סידרה של שיעורי ריבית מורכבים

INTRATE (הפונקציה INTRATE)

החזרת שיעור הריבית עבור נייר ערך שהושקע במלואו

הפונקציה IPMT

החזרת תשלום הריבית עבור השקעה בתקופה נתונה

הפונקציה IRR

החזרת שיעור התשואה הפנימי עבור סידרת תזרימי מזומנים

ISPMT (הפונקציה ISPMT)

חישוב הריבית המשולמת במהלך תקופה ספציפית של השקעה

MDURATION (הפונקציה MDURATION)

החזרת משך הזמן המתוקן מסוג Macauley עבור נייר ערך בהנחה שערכו הנקוב $100

MIRR (הפונקציה MIRR)

החזרת שיעור התשואה הפנימי, כאשר תזרימי מזומנים חיוביים ושליליים ממומנים בשיעורים שונים

NOMINAL (הפונקציה NOMINAL)

החזרת שיעור הריבית הנומינלית השנתית

הפונקציה NPER

החזרת מספר התקופות עבור השקעה

הפונקציה NPV

החזרת ערך הנטו הנוכחי של השקעה על סמך סידרת תזרימי מזומנים תקופתיים ושיעור ניכיון

ODDFPRICE (הפונקציה ODDFPRICE)

החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך עם תקופה ראשונית אקראית

ODDFYIELD (הפונקציה ODDFYIELD)

החזרת התשואה של נייר ערך עם תקופה ראשונית אקראית

ODDLPRICE (הפונקציה ODDLPRICE)

החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך עם תקופה סופית אקראית

ODDLYIELD (הפונקציה ODDLYIELD)

החזרת התשואה של נייר ערך עם תקופה סופית אקראית

PDURATION (הפונקציה PDURATION)
Office

החזרת מספר התקופות הנדרשות על-ידי השקעה כדי להגיע לערך שצוין.

הפונקציה PMT

החזרת התשלום התקופתי עבור קצבה שנתית

הפונקציה PPMT

החזרת התשלום על הקרן עבור השקעה לתקופה נתונה

PRICE (הפונקציה PRICE)

החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך הנושא ריבית תקופתית

PRICEDISC (הפונקציה PRICEDISC)

החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך שנוכה

PRICEMAT (הפונקציה PRICEMAT)

החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעון

הפונקציה PV

החזרת הערך הנוכחי של השקעה

הפונקציה RATE

החזרת שיעור הריבית התקופתי של קצבה שנתית

RECEIVED (הפונקציה RECEIVED)

החזרת הסכום המתקבל במועד הפירעון עבור נייר ערך שהושקע במלואו

RRI (הפונקציה RRI)
Office

החזרת שיעור ריבית שווה ערך עבור מגמת גידול של השקעה.

הפונקציה SLN

החזרת פחת קו-ישר של נכס עבור תקופה אחת

הפונקציה SYD

החזרת פחת הספרות של סכום השנים עבור נכס לתקופה שצוינה

TBILLEQ (הפונקציה TBILLEQ)

החזרת התשואה שוות-הערך לאיגרת חוב עבור איגרת חוב ממשלתית

TBILLPRICE (הפונקציה TBILLPRICE)

החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של איגרת חוב ממשלתית

TBILLYIELD (הפונקציה TBILLYIELD)

החזרת התשואה עבור איגרת חוב ממשלתית

VDB (הפונקציה VDB)

החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה או תקופה חלקית באמצעות שיטת יתרה פוחתת

XIRR (הפונקציה XIRR)

החזרת שיעור התשואה הפנימי עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתי

XNPV (הפונקציה XNPV)

החזרת ערך הנטו הנוכחי עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתי

YIELD (הפונקציה YIELD)

החזרת התשואה על נייר ערך הנושא ריבית תקופתית

YIELDDISC (הפונקציה YIELDDISC)

החזרת התשואה השנתית עבור נייר ערך שנוכה; לדוגמה, איגרת חוב ממשלתית

YIELDMAT (הפונקציה YIELDMAT)

החזרת התשואה השנתית של נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעון

חשוב: ייתכן שהתוצאות המחושבות של נוסחאות ופונקציות מסוימות של גליון העבודה של Excel יהיו שונות מעט בין מחשב Windows המשתמש בארכיטקטורת x86 או x86-64 לבין מחשב Windows RT המשתמש בארכיטקטורת ARM. למד עוד אודות ההבדלים.

פונקציות Excel (לפי קטגוריה)

פונקציות Excel (בסדר אלפביתי)

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×