מבוא ל- Excel

הדפסת גליון עבודה או חוברת עבודה

הדפסת גליון עבודה או חוברת עבודה

באפשרותך להדפיס גליונות עבודה וחוברות עבודה שלמים או חלקיים, אחד בכל פעם או כמה בבת אחת. ואם הנתונים שברצונך להדפיס נמצאים בטבלת Microsoft Excel, באפשרותך להדפיס רק את טבלת Excel.

באפשרותך גם להדפיס חוברת עבודה לקובץ במקום למדפסת. אפשרות זו שימושית כאשר עליך להדפיס את חוברת העבודה בסוג אחר של מדפסת מתוך התמונה שבה השתמשת במקור כדי להדפיס אותה.

לפני ההדפסה

לפני שתדפיס כל דבר ב-Excel, זכור כי קיימות אפשרויות רבות זמינות עבור חוויית הדפסה מיטבית. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסה ב-Excel.

חשוב: עיצובים מסוימים, כגון טקסט צבעוני או הצללת תאים, עשויים להיראות טוב על המסך אך לא כפי שציפית בעת הדפסה במדפסת שחור-לבן. ייתכן גם שתרצה להדפיס גליון עבודה עם קווי רשת מוצגים כדי להבליט עוד יותר את הנתונים, השורות והעמודות.

הדפסת גליון עבודה אחד או יותר

 1. בחר את גליונות העבודה שברצונך להדפיס. 

 2. לחץ על File > Print, או הקש CTRL + P.

 3. לחץ על לחצן הדפס או התאם הגדרות לפני שתלחץ על לחצן הדפס.

הדפסת חוברת עבודה אחת או יותר

כל קבצי חוברות העבודה שברצונך להדפיס חייבים להיות באותה תיקיה.

 1. לחץ על קובץ ‏> פתח.

 2. החזק את מקש CTRL לחוץ לחץ על השם של כל חוברת עבודה להדפסה ולאחר מכן לחץ על הדפס.

הדפסת כל גליון עבודה או חלק ממנו

 1. לחץ על גליון העבודה ולאחר מכן בחר את טווח הנתונים שברצונך להדפיס.

 2. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 3. תחת הגדרות, לחץ על החץ לצד הדפסת גליונות פעילים ובחר את האפשרות המתאימה.

  תחת 'הגדרות', לחץ על 'הדפסת חוברת העבודה כולה'
 4. לחץ על הדפס.

  הערה: אם יש לגיליון עבודה אזורי הדפסה מוגדרים, Excel ידפיס אזורי הדפסה אלה בלבד. אם אינך מעוניין להדפיס רק את אזור ההדפסה המוגדר, בחר בתיבת הסימון התעלם מאזור הדפסה . קבל מידע נוסף על הגדרה או ניקוי של אזור הדפסה.

הדפסת טבלת Excel

 1. לחץ על תא בתוך הטבלה כדי להפוך את הטבלה לזמינה.

 2. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 3. תחת הגדרות, לחץ על החץ שליד הדפסת גליונות פעילים ובחר בהדפסת הטבלה שנבחרה.

  הדפסת הטבלה שנבחרה
 4. לחץ על הדפס.

הדפסת חוברת עבודה לקובץ

 1. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס או הקש Ctrl+P.

 2. תחת מדפסת, בחר הדפס לקובץ.

  האפשרות ' הדפס לקובץ '
 3. לחץ על הדפס.

 4. בתיבת הדו שמירת פלט הדפסה בשם , הזן שם קובץ ולאחר מכן לחץ על אישור. הקובץ יישמר בתיקיה ' מסמכים '

חשוב: אם תדפיס את הקובץ השמור במדפסת אחרת, מעברי העמוד ומרווח הגופנים עשויים להשתנות.

הדפסת גליון עבודה

לקבלת התוצאות הטובות ביותר עם הדפסת גליון העבודה, השתמש בפקודה ' הדפס ' ב- Excel באינטרנט, ולא בפקודת ההדפסה של הדפדפן. באפשרותך להדפיס את גליון העבודה כולו או רק את התאים הרצויים.

אם ברצונך להדפיס טווח תאים, בחר אותם. כדי להדפיס את גליון העבודה השלם, אל תבחר באף אפשרות.

 1. לחץ על קובץ > הדפסה > הדפס.

  הדפסת תאים נבחרים

 2. אם בחרת טווח של תאים, אך החלטת להדפיס את גליון העבודה כולו, עבור לחוברת העבודה כולה לפני שתלחץ על הדפס.

  אפשרויות הדפסה לאחר לחיצה על File > Print

שינוי אזור הדפסה נבחר

ב- Excel באינטרנט, באפשרותך לציין אזור שברצונך להדפיס או להדפיס בו גליון עבודה שלם. אם אתה בוחר אזור הדפסה, אך מחליט לשנות את האזור שצוין, כך תוכל להציג את השינויים שביצעת בתצוגה מקדימה:

 1. בגליון העבודה, לחץ וגרור כדי לבחור את התאים שברצונך להדפיס.

 2. לחץ על קובץ > הדפסה > הדפס.

 3. כדי להדפיס רק את האזור שנבחר, באפשרויות הדפסה, לחץ על בחירה נוכחית.

 4. אם ההצגה לפני ההדפסה מראה את מה שברצונך להדפיס, לחץ על הדפס.

כדי לשנות את בחירת ההדפסה, סגור את ההצגה לפני הדפסה על-ידי לחיצה על X, וחזור על השלבים הקודמים.

כדי להדפיס את גליון העבודה השלם, לחץ על קובץ > הדפסה > הדפס. ודא כי האפשרות הגיליון כולו מסומנת, ולחץ על הדפס.

אפשרויות הדפסה לאחר לחיצה על File > Print

אם ברשותך יישום שולחן העבודה של Excel, באפשרותך להגדיר אפשרויות הדפסה נוספות. לחץ על פתח ב- Excel ולאחר מכן בחר אזורי הדפסה מרובים בגליון עבודה.

לחצן 'ערוך ב- Excel'

הדפסת גליון עבודה עם שורות ועמודות מוסתרות

ב- Excel באינטרנט, בעת הדפסת גליון עבודה עם שורות או עמודות מוסתרות, שורות ועמודות מוסתרות אלה לא יודפסו. אם ברצונך לכלול את השורות והעמודות המוסתרות, יהיה עליך לבטל את ההסתרה לפני הדפסת גליון העבודה.

באפשרותך לדעת אם שורות או עמודות מוסתרות על-ידי תוויות הכותרת החסרות או לפי הקווים הכפולים כפי שמוצג בתמונה זו.

שורות כפולות בין שורות ועמודות מציינות שורות או עמודות מוסתרות

כך תוכל לבטל את ההסתרה של שורות או עמודות:

 1. בחר את טווח הכותרות המקיפות את השורות או העמודות המוסתרות. בדוגמה זו, בחר את כל כותרות השורה בין 2 ל-7 כדי לבטל את ההסתרה של שורות 3 ו-6.

  בחירת טווח הכותרות סביב השורות או העמודות המוסתרות

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקטע הנבחר ובחר בטל הסתרת שורות (עבור עמודות, בחר בטל הסתרת עמודות).

 3. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 4. לחץ על הדפס לקבלת הצגה לפני הדפסה.

  הצגה לפני הדפסה

 5. בתיבה אפשרויות הדפסה , ודא שהאפשרות הגיליון כולו נבחרה ולחץ על הדפס.

הערה: תוויות השורה והעמודה אינן מופיעות בהצגה לפני הדפסה ובתדפיס.

הדפסת חוברת עבודה

אם חוברת העבודה של Excel באינטרנט כוללת גליון עבודה אחד בלבד, באפשרותך פשוט להדפיס את גליון העבודה. אך אם חוברת העבודה כוללת גליונות עבודה מרובים, עליך לעבור לכל גליון עבודה על-ידי לחיצה על הכרטיסיה גיליון ולאחר מכן הדפסת גליון עבודה זה.

לשוניות גליונות

אינך בטוח אם חוברת העבודה כוללת גליונות עבודה מוסתרים? כך תוכל לאמת:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית גיליון כלשהי.

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית גיליון כלשהי כדי לבדוק אם קיימים גליונות עבודה מוסתרים.

 2. אם האפשרות בטל הסתרה זמינה, חוברת העבודה כוללת גליון עבודה מוסתר אחד או יותר. לחץ על בטל הסתרה כדי להראות ולבטל את ההסתרה של גליון העבודה.

 3. בעת ביטול ההסתרה של גליון עבודה, הכרטיסיה ' גיליון ' בגליון העבודה הופכת לזמינה. לחץ על הכרטיסיה גיליון והדפס את גליון העבודה.

הדפסת טבלה

לעתים ברצונך להדפיס רק חלק מגליון עבודה, כמו טבלה. באפשרותך לעשות זאת בExcel באינטרנט כל עוד הטבלה כוללת פחות מ-10,000 תאים. עבור גליונות עבודה יותר מ-10,000 תאים, עליך להשתמש ביישום שולחן העבודה של Excel.

כדי להדפיס טבלה:

 1. כדי לבחור את כל התאים בטבלה, לחץ על התא הראשון וגלול לתא האחרון.

  אם הטבלה שלך כוללת עמודות רבות, במקום גלילה, לחץ על התא הראשון, לחץ והחזק את מקש Shift ולחץ על התא האחרון.

 2. לחץ על קובץ > הדפסה > הדפס.

  הדפסת תאים נבחרים

 3. בחר את הבחירה הנוכחית אם היא עדיין לא נבחרה ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  הדפסת תאים נבחרים

 4. אם ההצגה לפני ההדפסה מוצאת חן בעיניך, לחץ על הדפס. אם לא, סגור את התצוגה ובצע את השינויים הדרושים.

  הצגה לפני הדפסה של טבלה

למד כיצד באפשרותך להדפיס טבלה עם קווי רשת.

הדפסת מספרי עמודים בגליון עבודה

לא ניתן להוסיף, להציג או להדפיס מספרי עמודים ב- Excel באינטרנט. עם זאת, אם יש לך את יישום שולחן העבודה של Excel, באפשרותך להוסיף מספרי עמודים בחלק העליון (כותרות) או בחלק התחתון (הכותרות התחתונות) של גליון העבודה ולהדפיס אותו.

השתמש בלחצן פתח ב-Excel כדי לפתוח את חוברת העבודה, והוסף מספרי עמודים בתצוגת פריסת עמוד ולאחר מכן הדפס את גליון העבודה מ-Excel. כך ניתן לעשות זאת:

 1. לחץ על פתח ב-Excelוהוסף מספרי עמודים בגליונות עבודה.

 2. הדפסת גליון העבודה.

למידע נוסף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×