היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

ב- Outlook, יש לך גישה לכלי עריכה שמספקים לך את היכולת לחפש ולהחליף טקסט פשוט או צירופי מילים בהודעת דואר אלקטרוני. ובאמצעות תווים כלליים וקודים, באפשרותך להרחיב את החיפוש כדי למצוא מילים או צירופי מילים שמכילים אותיות ספציפיות או צירופי אותיות ספציפיים. ניתן גם לחפש ולהחליף עיצוב – לדוגמה, חיפוש לפי גודל גופן, סגנון, שפה וסימוני פיסקה – או למצוא ולהחליף צורות שם עצם או זמני פעלים שונים, כגון "הודעה" לעומת "הודעות" ו"השתמש" לעומת "משתמש".

הערה: אם ברצונך למצוא הודעות, ערכי לוח שנה, אנשי קשר או משימות, ראה כיצד לחפש ב- Outlook.

באפשרותך לחפש במהירות כל מופע של מילה ספציפית או צירוף מילים ספציפי באמצעות האפשרות חיפוש.

 1. בהודעת הדואר האלקטרוני או בפריט שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר חיפוש. (קיצור מקשים: F4)

  בחר 'עיצוב טקסט' ולאחר מכן בחר 'עריכה' כדי לפתוח את הרשימה הנפתחת

 2. בתיבה חפש את, הזן את הטקסט שברצונך לחפש.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחפש כל מופע של מילה או צירוף מילים, בחר חפש את הבא.

  • כדי לחפש את כל המופעים של מילה ספציפית או צירוף מילים ספציפי בבת אחת, בחר חפש ב > מסמך ראשי.

עצה: כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש ESC.

באפשרותך להחליף באופן אוטומטי מילה/צירוף מילים במילה/צירוף מילים אחרים – לדוגמה, באפשרותך להחליף את המילה "שיא" במילה "פסגה".

הערה: עבור הטקסט החלופי ייעשה שימוש באותה רישיות כמו הטקסט שהוא מחליף. לדוגמה, אם תחפש את המילה AKA ותחליף אותה ב- Also known as, התוצאה תהיה ALSO KNOWN AS.

 1. בהודעת הדואר האלקטרוני או בפריט שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר החלפה. (קיצור מקשים: F4)

  ב- Outlook, בכרטיסיה 'עיצוב טקסט', תחת 'עריכה', בחר 'החלפה'.

  הערה: ניתן לבחור את הכרטיסיה החלפה גם בתיבת הדו-שיח חיפוש.

 2. בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה, בחר את הכרטיסיה החלפה. בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט שברצונך לחפש.

 3. בתיבה החלף ב, הקלד את הטקסט החלופי.

  ב- Outlook, תיבת הדו-שיח 'חיפוש והחלפה'.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחפש את המופע הבא של הטקסט, בחר חפש את הבא.

  • כדי להחליף מופע של הטקסט, בחר החלףOutlook עובר למופע הבא.

  • כדי להחליף את כל מופעי הטקסט, בחר החלף הכל.

עצה: כדי לבטל החלפה שמתבצעת, הקש ESC.

כדי לעזור לך בסריקה החזותית של המסמך לאיתור כל מופע של מילה או צירוף מילים, באפשרותך לחפש את כל המופעים לסמן אותם על המסך. למרות שהטקסט מסומן על המסך, הוא אינו מסומן בעת הדפסת המסמך.

 1. בהודעת הדואר האלקטרוני או בפריט שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר חיפוש.

 2. בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט שברצונך לחפש.

 3. בחר סימון קריאה > סמן הכל.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  הערה: כדי לבטל את הסימונים על המסך, בחר סימון קריאה > נקה סימון.

חיפוש והחלפה מתקדמים

טקסט הוא לא הפריט היחיד שניתן לחפש. Outlook מאפשר לך לחפש עיצוב כגון מודגש או נטוי, גופנים, סימוני פיסקה, רווחים, סימניות ואפילו שפות.

באפשרותך לחפש ולאחר מכן להחליף או להסיר עיצוב תו. באפשרותך לחפש מילה ספציפית או צירוף מילים ספציפי ולשנות את צבע הגופן, לדוגמה, או לחפש עיצוב ספציפי, כגון עיצוב מודגש, ולשנות אותו.

 1. בהודעת הדואר האלקטרוני או בפריט שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר החלפה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחפש טקסט עם עיצוב ספציפי, בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט שברצונך לחפש.

  • כדי לחפש עיצוב בלבד, השאר את התיבה חפש את ריקה.

 3. (אופציונלי) תחת אפשרויות חיפוש, בחר אחת מתיבות הסימון לחיפוש.

 4. בחר עיצוב ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב שברצונך לחפש ולהחליף.

  בתיבת הדו-שיח 'חיפוש והחלפה', בחר 'עיצוב' ולאחר מכן בחר אפשרות מתוך הרשימה הנפתחת.

  הערות: 

  • אם אינך רואה את עיצוב, בחר עוד.

  • ב- Outlook, בתיבת הדו-שיח 'חיפוש והחלפה', בחר את לחצן 'עוד' להצגת אפשרויות נוספות.

 5. בתיבה החלף ב, בחר עיצוב ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב החלופיות.

  הערה: אם ברצונך גם להחליף את הטקסט שהזנת בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט החלופי בתיבה החלף ב.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחפש ולהחליף כל מופע של העיצוב שצוין, בחר חפש את הבא > החלף.

  • כדי להחליף את כל המופעים של העיצוב שצוין, לחץ על החלף הכל.

באפשרותך לחפש ולהחליף תווים מיוחדים ורכיבי מסמך כגון כרטיסיות ומעברי עמוד ידניים. לדוגמה, באפשרותך לחפש את כל סימוני הפיסקה הכפולים ולהחליף אותם בסימוני פיסקה בודדים.

 1. בהודעת הדואר האלקטרוני או בפריט שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר חיפוש.

 2. בחר מיוחד ולאחר מכן בחר פריט.

  בתיבת הדו-שיח 'חיפוש והחלפה', בחר 'מיוחד' ולאחר מכן בחר אפשרות מתוך הרשימה.

  הערות: 

  • אם אינך רואה את מיוחד, בחר עוד.

  • ב- Outlook, בתיבת הדו-שיח 'חיפוש והחלפה', בחר את לחצן 'עוד' להצגת אפשרויות נוספות.

 3. כדי להחליף את הפריט, בחר את הכרטיסיה החלפה ולאחר מכן הקלד את הפריט החלופי בתיבה החלף ב.

 4. בחר חפש את הבא, חפש הכל, החלף או החלף הכל.

  עצה: כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש ESC.

באפשרותך להשתמש בתווים כלליים כדי לחפש טקסט. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בתו הכללי כוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת תווים (לדוגמה, הטקסט "מס*ים" ימצא את "מסכים" ואת "מסמכים").

שימוש בתווים כלליים כדי לחפש ולהחליף טקסט

 1. בהודעת הדואר האלקטרוני או בפריט שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר חיפוש או החלפה.

 2. תחת אפשרויות חיפוש, בחר את תיבת הסימון השתמש בתווים כלליים.

  הערה: אם אינך רואה את אפשרויות חיפוש, בחר עוד.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר מיוחד, בחר תו כללי ולאחר מכן הקלד טקסט נוסף בתיבה חפש את. לקבלת מידע נוסף, עיין בטבלה "תווים כלליים עבור פריטים שברצונך לחפש ולהחליף" בהמשך סעיף זה.

  • בתיבה חפש את, הקלד תו כללי ישירות. לקבלת מידע נוסף, עיין בטבלה "תווים כלליים עבור פריטים שברצונך לחפש ולהחליף" בהמשך סעיף זה.

  הערה: אם ברצונך גם להחליף את הפריט שהזנת בתיבה חפש את, הקלד את הפריט החלופי בתיבה החלף ב.

 4. (אופציונלי) אם ברצונך להחליף את הפריט שהזנת בתיבה חפש את, בחר את הכרטיסיה החלפה ולאחר מכן הקלד את הפריט החלופי בתיבה החלף ב.

 5. בחר חפש את הבא, חפש הכל, החלף או החלף הכל.

  עצה: כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש ESC.

תווים כלליים עבור פריטים שברצונך לחפש ולהחליף

 • בעת בחירה של תיבת הסימון השתמש בתווים כלליים, Outlook מחפש רק את הטקסט המדויק שציינת. שים לב שתיבות הסימון התאם רישיות ואתר מילים שלמות בלבד אינן זמינות (מופיעות באפור) כדי לציין שאפשרויות אלה פועלות באופן אוטומטי, ולא ניתן לבטל אותן.

 • כאשר ברצונך לחפש תו המוגדר כתו כללי, הקלד קו נטוי הפוך ‎‏(\) לפני התו. לדוגמה, הקלד \? כדי לחפש סימן שאלה.

 • כאשר ברצונך לקבץ את התווים הכלליים והטקסט ולציין את סדר הבדיקה, השתמש בסוגריים. לדוגמה, הקלד <(חד)*(ני)> כדי למצוא את המילים "חדשני" ו"חדגוני".

 • כאשר ברצונך לחפש ביטוי ולאחר מכן להחליפו בביטוי שסודר מחדש, השתמש בתו הכללי ‎\‏n. לדוגמה, הקלד (גרין) (אברי) בתיבה חפש את ואת הטקסט \2 \1 בתיבה החלף ב. Outlook יחפש את צירוף המילים גרין אברי ויחליף אותו באברי גרין.

כדי לחפש

הקלד

דוגמה

כל תו יחיד

?

"ג?ר" ימצא את 'גשר' ואת 'גדר'

מחרוזת תווים כלשהי

*

"כ*ב" ימצא את 'כלב' ואת 'כיתוב'

תחילת מילה

<

"<(גב)" ימצא את 'גבורה' ואת 'גבינה', אך לא את 'עגבניה'

סוף מילה

>

"(חצ)>" ימצא את 'חץ' ואת 'לוחץ', אך לא את 'חצוצרה'

אחד מהתווים שצוינו

[ ]

"ר[כו]ב" ימצא את 'רכב' ואת 'רוב'

כל תו בודד בטווח זה

[-]

"[ע-ק]ובר" ימצא את 'עובר' ואת 'צובר'. הטווחים חייבים להיות בסדר עולה

כל תו בודד פרט לתווים בטווח שבתוך הסוגריים המרובעים

[!ר-ת]

"ג[!א-ד]ר" ימצא את 'גור' ואת 'גזר', אך לא את 'גבר' או את 'גדר'

בדיוק n מופעים של התו או הביטוי הקודם

{n}

"בנ{2}ה" ימצא את 'בננה', אך לא את 'בנה'

לפחו n מופעים של התו או הביטוי הקודם

{n,}

"בנ{1,‏}ה" ימצא את 'בנה' ואת 'בננה'

n עד m מופעים של התו או הביטוי הקודם

{n,m}

"10{1,3}" ימצא את 10, 100 ו- 1000

מופע אחד או יותר של התו או הביטוי הקודם

@

"טי@ס" ימצא את 'טיס' ואת 'טייס'

השתמש בקודים הבאים כדי לחפש אותיות, עיצוב, שדות או תווים מיוחדים. שים לב שקודים מסוימים יפעלו רק אם האפשרות השתמש בתווים כלליים מופעלת או מבוטלת.

קודים שפועלים בתיבה 'חפש את' או בתיבה 'החלף ב'

כדי לחפש

הקלד

סימון פיסקה (סימון פיסקה)

^p (אינו פועל בתיבה חפש את כאשר האפשרות השתמש בתווים כלליים מופעלת) או ^13

תו טאב (תו טאב)

^t או ^9

תו ASCII

^nnn, כאשר nnn הוא קוד התו

תו ANSI

^0nnn, כאשר 0 הוא אפס ו- nnn הוא קוד התו

מקף ארוך (—)

^+

מקף בינוני (–)

^=

תו ^

^^

מעבר שורה ידני (מעבר שורה ידני)

^l או ^11

מעבר טור

^n או ^14

מעבר עמוד או מקטע

^12 (בעת ההחלפה, מוסיף מעבר עמוד)

מעבר עמוד ידני

^m (בנוסף, מחפש או מחליף מעברי מקטע כאשר האפשרות השתמש בתווים כלליים מופעלת)

רווח קשיח (רווח קשיח)

^s

מקף קשיח (מקף קשיח)

^~

מקף אופציונלי (מקף אופציונלי)

^-

קודים שפועלים בתיבה 'חפש את' בלבד (כאשר האפשרות 'השתמש בתווים כלליים' מופעלת)

כדי לחפש

הקלד

תמונה או גרפיקה (מוטבעות בלבד)

^g

קודים שפועלים בתיבה 'חפש את' בלבד (כאשר האפשרות 'השתמש בתווים כלליים' מבוטלת)

כדי לחפש

הקלד

תו כלשהו

^?

ספרה כלשהי

^#

אות כלשהי

^$

תו Unicode

^Unnnn, כאשר nnnn הוא קוד התו

תמונה או גרפיקה (מוטבעות בלבד)

^1

סימון הערת שוליים

^f או ^2

סימון הערת סיום

^e

שדה

^d

סוגר שדה לפתיחה (כאשר קודי שדה גלויים)

^19

סוגר שדה לסגירה (כאשר קודי שדה גלויים)

^21

הערה

^a או ^5

מעבר מקטע

^b

רווח ארוך (Unicode)

^u8195

רווח בינוני (Unicode)

^u8194

רווח לבן

^w (צירוף כלשהו של רווחים רגילים וקשיחים ותווי טאב)

קודים שפועלים בתיבה 'החלף ב' בלבד

כדי לחפש

הקלד

תוכן הלוח של Microsoft Windows

^c

תוכן התיבה חפש את

^&

באפשרותך לעבור אל פריטים ספציפיים, כגון עמוד, סימניה, או שורה בהודעת דואר אלקטרוני.

 1. בהודעת הדואר האלקטרוני או בפריט שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר חיפוש >עבור אל.

  בכרטיסיה 'עיצוב טקסט', בקבוצה 'עריכה', בחר 'חיפוש' ולאחר מכן בחר 'מעבר אל'.

 2. ברשימה עבור אל, בחר פריט.

  בתיבת הדו-שיח 'חיפוש והחלפה', בכרטיסיה 'מעבר אל', בחר אפשרות תחת 'עבור אל' כדי להתחיל.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעבור לפריט ספציפי, בתיבה Enter , הקלד את המידע המזהה המתאים עבור הפריט ולאחר מכן בחר עבור אל.

  • כדי לעבור לפריט הבא או הקודם מהסוג שצוין, השאר את התיבה הזן ריקה ולאחר מכן בחר הבא או הקודם.

למידע נוסף

כיצד לחפש ב- Outlook הודעות, ערכי לוח שנה, אנשי קשר ומשימות

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×