You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
ייצוא או גיבוי של דואר אלקטרוני, אנשי קשר ולוח שנה לקובץ ‎.pst של Outlook

כאשר מותקן במחשב שלך יישום Outlook, ניתן להשתמש בו להעברת דואר אלקטרוני, אנשי קשר ופריטי לוח שנה מחשבון דואר אלקטרוני אחד לחשבון דואר אלקטרוני אחר.

לדוגמה, נניח שיש לך תיבת דואר של Microsoft 365 וחשבון Gmail. באפשרותך להוסיף את שניהם ל-Outlook. לאחר מכן, תוכל להשתמש ב-Outlook כדי לייצא פריטים מחשבון ה-Gmail שלך ולייבא אותם לתיבת הדואר שלך ב-Microsoft 365.

ייצוא פריטים על-ידי יצירת קובץ pst. קובץ נתונים זה של Outlook מכיל את ההודעות שלך ופריטים אחרים של Outlook, והוא נשמר במחשב שלך. כדי ללמוד כיצד לייבא פריטים לאחר שאתה מייצא אותם, ראה ייבוא דואר אלקטרוני, אנשי קשר ולוח שנה מקובץ ‎.pst של Outlook.

ייצוא דואר אלקטרוני, אנשי קשר ופריטי לוח שנה מ- Outlook לקובץ ‎.pst

בחר מהרשימה הבאה של הוראות ייצוא.

באפשרותך להוסיף את חשבון הדואר האלקטרוני שלך ב-Microsoft 365 ליישום של Outlook, כגון Outlook עבור Microsoft 365, Outlook 2016, או 2013. לאחר מכן, תוכל להשתמש ב-Outlook כדי להעביר דואר אלקטרוני, אנשי קשר ופריטי לוח שנה אל תיבת הדואר שלך ב-Microsoft 365. 

 1. הוסף אל Outlook את חשבון הדואר האלקטרוני שלך המוגדר כמקור. לדוגמה, תוכל להוסיף את חשבון Gmail שלך ל- Outlook 2016. המתן מעט עד שכל פריטי הדואר האלקטרוני ואנשי הקשר שלך יופיעו.

 2. הוסף את חשבון הדואר האלקטרוני שלך ב-Microsoft 365 אל Outlook. לאחר שתעשה זאת, Outlook יסתנכרן באופן אוטומטי עם Microsoft 365. תראה את התוכן של תיבת הדואר שלך ב-Microsoft 365 מופיע ב-Outlook.

 3. בחר מבין הוראות הייצוא כדי לייצא את הדואר האלקטרוני שלך מחשבון המקור לקובץ pst.

  לדוגמה, אם יש לך Outlook 2016, בחר Outlook 2013 ו- Outlook 2016: ייצוא פריטי Outlook מקובץ ‎.pst.

 4. לדוגמה, אם יש לך Outlook 2010, בחר Outlook 2010: ייצוא פריטי Outlook לקובץ ‎.pst.

לאחר ייצוא נתוני הדואר האלקטרוני שלך לקובץ ‎.pst, הם ניידים! תוכל לייבא אותם לחשבונות דואר אלקטרוני אחרים. אם ברצונך לעשות זאת באמצעות Outlook, ראה ייבוא דואר אלקטרוני, אנשי קשר ולוח שנה מקובץ ‎.pst של Outlook.

 1. בחלק העליון של רצועת הכלים של Outlook, בחר קובץ.

  אם רצועת הכלים אצלך אינה כוללת את האפשרות קובץ בפינה הימנית העליונה, ראה איזו גירסה של Outlook נמצאת ברשותי? כדי לדעת איזו גירסה של Outlook יש לך ולאתר את הוראות הייצוא המתאימות.

  כך נראית רצועת הכלים ב- Outlook 2016.
 2. בחר פתח ויצא ‏> יבא/יצא.

  בחר 'פתח ויצא' ולאחר מכן בחר 'יבא/יצא'.

 3. בחר יצא לקובץ.

  בחר 'יצא לקובץ'.

 4. לחץ על קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)> הבא.

 5. בחר את השם של חשבון הדואר האלקטרוני שיש לייצא, כפי שמוצג בתמונה שלהלן. בכל עת ניתן לייצא מידע עבור חשבון אחד בלבד.

  ודא שתיבת הסימון כלול תיקיות משנה נבחרה. כך תבטיח ייצוא של כל פריטי החשבון: לוח שנה, אנשי קשר ותיבת דואר נכנס. בחר הבא.

  בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לייצא.

 6. לחץ על עיון כדי לבחור את המיקום לשמירת קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏. הזן שם קובץ, ובחר אישור כדי להמשיך.

  הערה: אם השתמשת בייצוא בעבר, יופיעו מיקום התיקיה ושם הקובץ הקודמים. הקלד שם קובץ אחר לפני שתבחר באישור.

 7. אם אתה מייצא אל קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏ קיים, תחת אפשרויות, ציין את הפעולה שיש לבצע בעת ייצוא פריטים שכבר קיימים בקובץ.

 8. בחר סיום.

 9. Outlook מתחיל את הייצוא באופן מיידי, אלא אם נוצר קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏ חדש או אם נעשה שימוש בקובץ המוגן באמצעות סיסמה.

  • אם אתה יוצר קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏, ניתן להשתמש בסיסמה שתעזור להגן על הקובץ. כשתיבת הדו-שיח יצירת קובץ נתונים של Outlook מופיעה, הזן את הסיסמה בתיבות סיסמה ואשר סיסמה ובחר אישור. בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הזן את הסיסמה ובחר אישור.

  • אם אתה מייצא אל קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏ קיים המוגן באמצעות סיסמה, בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הזן את הסיסמה ולאחר מכן בחר אישור.

כעת, לאחר שנתוני Outlook שלך נמצאים בקובץ ‎.pst, הם ניידים. תוכל לשמור את קובץ ה- ‎.pst ב- OneDrive ולאחר מכן להוריד אותו למחשב החדש. ניתן גם לשמור אותו בכונן נייד ולאחר מכן לייבא את הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ולוח השנה שלך ל- Outlook.

 1. בחלק העליון של רצועת הכלים של Outlook, בחר את הכרטיסיה קובץ.

  אם רצועת הכלים אצלך אינה כוללת את האפשרות קובץ בפינה הימנית העליונה, ראה איזו גירסה של Outlook נמצאת ברשותי? כדי לדעת איזו גירסה של Outlook יש לך ולקבל את הוראות הייצוא המתאימות.

  ב- Outlook 2010, בחר את הכרטיסיה 'קובץ'.

 2. בחר אפשרויות.

  בחר 'אפשרויות'.

 3. בתיבה 'אפשרויות Outlook', בחר מתקדם.

  בחר 'מתקדם'.

 4. תחת המקטע ייצוא, בחר ייצא.

  בעמוד 'מתקדם', בחר 'ייצוא'

 5. בחר יצא לקובץ, לאחר מכן הבא.

 6. בחר קובץ נתונים של Outlook ‏(‎.pst)‏, לאחר מכן הבא.

 7. בחר את השם של חשבון הדואר האלקטרוני שיש לייצא, כפי שמוצג בתמונה שלהלן. בכל עת ניתן לייצא מידע עבור חשבון אחד בלבד.

  ודא שתיבת הסימון כלול תיקיות משנה נבחרה. כך תבטיח ייצוא של כל הפריטים: לוח שנה, אנשי קשר ותיבת דואר נכנס. בחר הבא.

  בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לייצא.

 8. בחר עיון כדי לבחור את המיקום שבו ברצונך לשמור את קובץ הנתונים של Outlook ‏(‎.pst) וכדי להזין שם קובץ. בחר אישור כדי להמשיך.

  הערה: אם כבר השתמשת בעבר בתכונת הייצוא, יופיעו אוטומטית מיקום התיקיה הקודם ושם הקובץ הקודם. הקפד לשנות את שם הקובץ, אם ברצונך ליצור קובץ חדש ולא להשתמש בקובץ הקיים.

 9. אם אתה מייצא לקובץ נתונים קיים של Outlook ‏(‎.pst), תחת אפשרויות, ציין מה צריך לעשות בעת ייצוא פריטים שכבר קיימים בקובץ.

 10. בחר סיום.

 11. הייצוא מתחיל באופן מיידי, אלא אם נוצר קובץ נתונים חדש של Outlook ‏(‎.pst), או אם הייצוא מתבצע אל קובץ קיים המוגן באמצעות סיסמה.

  • אם אתה יוצר קובץ נתונים חדש של Outlook ‏(‎.pst), ניתן להשתמש בסיסמה שתעזור להגן על הקובץ. כשתיבת הדו-שיח יצירת קובץ נתונים של Outlook מופיעה, הזן את הסיסמה בתיבות סיסמה ואשר סיסמה ולאחר מכן בחר אישור. בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הזן את הסיסמה, ולאחר מכן בחר אישור.

  • אם אתה מייצא לקובץ נתונים קיים של Outlook ‏(‎.pst) המוגן באמצעות סיסמה, בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הזן את הסיסמה ולאחר מכן בחר אישור.

כעת, לאחר שנתוני Outlook שלך נמצאים בקובץ ‎.pst, הם ניידים. שמור את קובץ ה- ‎.pst ב- OneDrive ולאחר מכן הורד אותו למחשב החדש. שמור אותו בכונן נייד כדי שתוכל לשאת אותו לכל מקום, לאחר מכן יבא את הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ולוח השנה שלך ל- Outlook.

 1. ב- Outlook 2007, בחלק העליון של רצועת הכלים, בחר קובץ.

  אם רצועת הכלים אצלך אינה כוללת את האפשרות קובץ בפינה הימנית העליונה, ראה איזו גירסה של Outlook נמצאת ברשותי? כדי לדעת איזו גירסה של Outlook יש לך ולקבל את הוראות הייצוא המתאימות.

  ב- Outlook 2007, בחר את הכרטיסיה 'קובץ'.

 2. בחר ייבוא וייצוא.

  בחר 'ייבוא וייצוא'.

 3. בחר ייצוא לקובץ, לאחר מכן בחר הבא.

  בחר 'ייצוא לקובץ' ולאחר מכן בחר 'הבא'.

 4. לחץ על קובץ תיקיה אישית (‎.pst)> הבא.

 5. בחר את השם של חשבון הדואר האלקטרוני שיש לייצא, כפי שמוצג בתמונה שלהלן. בכל עת ניתן לייצא מידע עבור חשבון אחד בלבד.

  ודא שתיבת הסימון כלול תיקיות משנה נבחרה. כך תבטיח ייצוא של כל פריטי החשבון: לוח שנה, אנשי קשר ותיבת דואר נכנס. בחר הבא.

  בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לייצא.

 6. בחר עיון כדי לבחור את המיקום שבו ברצונך לשמור את קובץ הנתונים של Outlook ‏(‎.pst) וכדי להזין שם קובץ. בחר אישור כדי להמשיך.

  הערה: אם כבר השתמשת בעבר בתכונת הייצוא, יופיעו אוטומטית מיקום התיקיה הקודם ושם הקובץ הקודם. הקפד לשנות את שם הקובץ, אם ברצונך ליצור קובץ חדש ולא להשתמש בקובץ הקיים.

 7. אם אתה מייצא לקובץ נתונים קיים של Outlook ‏(‎.pst), תחת אפשרויות, ציין מה צריך לעשות בעת ייצוא פריטים שכבר קיימים בקובץ.

 8. לחץ על סיום.

 9. הייצוא מתחיל באופן מיידי, אלא אם אתה יוצר קובץ נתונים חדש של Outlook ‏(‎.pst) או מייצא לקובץ ‎.pst קיים המוגן באמצעות סיסמה. במקרים אלה, תופיע תיבת דו-שיח זו:

  אם אינך מעוניין להגן על קובץ ‎.pst שלך באמצעות סיסמה, בחר 'אישור'.

  אם אינך מעוניין להגן על הקובץ באמצעות סיסמה, בחר אישור. אחרת:

  • אם ברצונך להגן על קובץ ה- ‎.pst באמצעות סיסמה, הזן את הסיסמה בתיבות סיסמה ואשר סיסמה ובחר אישור. בתיבת הדו-שיח 'סיסמת קובץ נתונים של Outlook', הזן את הסיסמה ובחר אישור.

  • אם אתה מייצא לקובץ תיקיות אישיות ‏(‎.pst) קיים המוגן באמצעות סיסמה, בתיבת הדו-שיח 'סיסמת קובץ נתונים של Outlook', הזן את הסיסמה ולאחר מכן בחר אישור.

כעת, לאחר שנתוני Outlook שלך נמצאים בקובץ ‎.pst, הם ניידים. שמור את קובץ ה- ‎.pst ב- OneDrive ולאחר מכן הורד אותו למחשב החדש. שמור אותו בכונן נייד כדי שתוכל לשאת אותו לכל מקום ולאחר מכן יבא את הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ולוח השנה שלך ל- Outlook.

אילו נתונים מיוצאים?

 • כאשר Outlook מייצא דואר אלקטרוני, אנשי קשר ופריטי לוח שנה לקובץ ‎.pst, הוא יוצר עותק של המידע. דבר אינו נעלם מ- Outlook. עדיין תוכל לראות את הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ופריטי לוח השנה שלך ב- Outlook ולגשת אליהם.

 • כאשר Outlook מייצא הודעות דואר אלקטרוני, הוא כולל את כל הקבצים המצורפים להודעות.

 • Outlook אינו מייצא מטה-נתונים כגון מאפייני תיקיה (תצוגות, הרשאות והגדרות ארכיון אוטומטי); כללי הודעות ורשימות שולחים חסומים.

חשוב: אם אתה משתמש במצב Cached Exchange,‏ Outlook מייצא רק את הפריטים במטמון הנוכחי. כברירת מחדל, המטמון מכיל פריטים מ- 12 החודשים האחרונים. כדי לייצא נתונים מעבר ל- 12 החודשים האחרונים, בטל תחילה את מצב Cached Exchange. לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלה או ביטול של מצב Cached Exchange‏.

מתי עליי לייצא (לגבות)/לייבא קובץ .pst?

 • ברצונך להעביר דואר אלקטרוני מחשבון דואר אלקטרוני אחד לחשבון דואר אלקטרוני אחר:

  לדוגמה, נניח שיש לך חשבון דואר אלקטרוני ישן ב-Yahoo שכתובתו היא guyoz77@yahoo.com וברצונך להעביר את הדואר האלקטרוני שלך לחשבון דואר אלקטרוני חדש ב-Microsoft 365, שכתובתו guyoz78@contoso.com.

  באמצעות Outlook בשולחן העבודה שלך, הוסף את שני החשבונות ל- Outlook. חכה עד להופעתן של כל הודעות הדואר האלקטרוני (אם יש לך הרבה הודעות, ההמתנה עשויה להימשך זמן רב). לאחר מכן, השתמש ב-Outlook כדי לייצא את הדוא"ל מחשבון ה-Yahoo לך לקובץ .pst. לבסוף, ייבא את קובץ ה.pst לחשבון ה-Office 365 שלך.

 • אתה עובר מ- PC אחד ל- PC אחר: אתה מעביר את הדואר האלקטרוני שלך ממחשב אחד עם Outlook למחשב אחר עם Outlook. לדוגמה, נניח שבמחשב הישן שלך מותקן Outlook 2007 וקנית מחשב חדש עם Outlook 2016. ייצא את נתוני הדואר האלקטרוני שלך מ- Outlook 2007 (לפי ההליך המתואר במאמר זה) וייבא אותם ל- Outlook 2016.

 • אתה עובר מ- PC ל- Mac: העבר את הדואר האלקטרוני מ- Outlook ב- PC על-ידי ייבוא ל- Outlook 2016 ב- Mac.

 • אתה מעוניין בגיבויים תקופתיים: ניתן לגבות מעת לעת את כל הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ופריטי לוח השנה שלך במקום בטוח. לאחר יצירת קובץ ה- ‎.pst, העתק אותו למקום בטוח: כונן הבזק מסוג USB, כונן קשיח אחר או אחסון בענן כגון OneDrive או Dropbox.

  לא קיימת דרך אוטומטית לגיבוי תקופתי של כל המידע (הישן והחדש). ארכיון אוטומטי מגבה רק פריטים ישנים, ועושה זאת על-ידי העברתם, לא על-ידי יצירת עותק.

 • אם ברצונך לגבות רק את אנשי הקשר, ראה ייצוא אנשי קשר מ- Outlook כדי להעתיק את אנשי הקשר שלך לקובץ csv.

למידע נוסף

ייבוא וייצוא של דואר אלקטרוני, אנשי קשר ולוח שנה של Outlook

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×