תוכן עניינים
×
שיתוף ועריכה משותפת
שיתוף ועריכה משותפת

עקוב אחר שינויים

על-ידי הפעלת מעקב אחר שינויים, אתה והעמיתים שלך מקבלים דרך לבצע שינויים שקל להבחין בהם. השינויים נראים כמו הצעות שבאפשרותך לסקור ולאחר מכן להסיר אותם או להפוך אותם לקבועים.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

עצה: הסרטון לא בשפה שלך? נסה לבחור כתוביות סמויות לחצן כתוביות סמויות.

הפעלה וביטול של מעקב אחר שינויים

 • בכרטיסיה סקירה, עבור אל מעקב ובחר עקוב אחר שינויים.

  מעקב אחר שינויים בלוח המעקב

  • בעת מעקב אחר שינויים, מחיקות מסומנות באמצעות קו חוצה, והתוספות מסומנות עם קו תחתון. השינויים של מחברים שונים מצוינים באמצעות צבעים שונים.

  • כאשר מעקב אחר שינויים כבוי, Word מפסיק לסמן שינויים, אך הקווים מתחת הצבעוניים והחוצה מהשינויים נשארים במסמך עד שהם מתקבלים או נדחים.

הערה: אם התכונה מעקב אחר שינויים אינה זמינה, ייתכן שתצטרך לבטל את ההגנה על מסמכים. עבור אל סקירה > הגבל עריכהולאחר מכן בחר הפסק הגנה. (ייתכן שיהיה עליך לספק את סיסמת המסמך.)

הצגה או הסתרה של הערות או של שינויים מסומנים

הצגת כל השינויים בגוף הטקסט

ברירת המחדל Word היא להציג מחיקות והערות בבלונים בשולי המסמך. עם זאת, באפשרותך לשנות את התצוגה כדי להציג הערות בגוף הטקסט ואת כל המחיקות עם קווים חוצים ולא בתוך בלונים.

 1. בכרטיסיה סקירה, עבור אל מעקב.

 2. בחר הצג סימון.

  הצגת סימון בלוח 'מעקב'

 3. הצבע על בלונים ובחר הצג את כל התיקונים מוטבעים.

הצגת הערות מוטבעות בתיאורי מסך.

 • הנח את המצביע על הערה במסמך. ההערה מופיעה בתיאור מסך.

  הערה מוטבעת עם תיאור מסך

הצגת שינויים לפי סוג עריכה או לפי בודק

 1. בכרטיסיה סקירה, עבור אל מעקב ובחר הצג סימון.

  הצגת סימון בלוח 'מעקב'

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את סוג השינוי שברצונך להציג.

   לדוגמה, בחר הערות, הוספות ומחיקות, או עיצוב. סימן הביקורת לצד הפריט מציין שהפריט נבחר.

   הצג אפשרויות רשימה של סימונים

   חשוב: גם אם הסתרת סוג סימון על-ידי ניקויו בתפריט הצג סימון, הסימון מופיע באופן אוטומטי בכל פעם שאתה או אחד מהבודקים פותחים את המסמך.

  • הצבע על אנשים ספציפייםולאחר מכן נקה את כל תיבות הסימון למעט תיבות הסימון לצד שמות ה הסוקרים שאת השינויים וההערות שלהם ברצונך להציג.

   הערה: כדי לבחור או לנקות את כל תיבות הסימון עבור כל ה הסוקרים ברשימה, בחר כל הסוקרים.

הצגת שינויים והערות עבור בודקים ספציפיים

עורך או בודק רוצה בדרך כלל להציג מסמך כפי שהוא יופיע לאחר שהשינויים שלו ישולבו. הליך זה מעניק לעורך או לבודק את ההזדמנות לבחון כיצד המסמך ייראה עם השינויים.

 1. עבור אל סקירה > מעקב> תצוגה להצגה.

    מעקב אחר שינויים עבור כל הסיימון

 2. בחר את האפשרות הרצויה:

  • כדי לסקור את השינויים, אשר מצוינים באמצעות קו אדום בשוליים, בחר סימון פשוט.

  • לקבלת תצוגה מפורטת של השינויים, בחר כל הסימונים.

  • לקבלת תצוגה מקדימה של מראה המסמך אם תהפוך את כל השינויים המוצעים לקבועים, בחר ללא סימונים.

  • כדי להציג את המסמך המקורי כאילו כל השינויים המוצעים הוסרו, בחר מקור.

הסתרת שינויים מסומנים והערות בעת הדפסה

הסתרת שינויים אינה מסירה את השינויים מהמסמך. כדי להסיר סימון מהמסמך, השתמש בפקודות קבלודחייהבקבוצה שינויים.

 1. עבור אל קובץ > הדפסה > הגדרות> הדפסת כל העמודים.

 2. תחת פרטי מסמך, בחר הדפס סימון כדי לנקות את סימן הביקורת.

  האפשרות 'הדפס סימון'

סקירה, קבלה, דחייה והסתרה של שינויים מסומנים

סקירת סיכום של השינויים המסומנים

באמצעות חלונית הסקירה, באפשרותך לוודא במהירות שכל השינויים המסו מסומנים הוסרו מהמסמך שלך. מקטע הסיכום בחלק העליון של חלונית הסקירה מציג את המספר המדויק של ההערות והשינויים המסומנים שנותרו במסמך.

בנוסף, חלונית הסקירה מאפשרת לך לקרוא הערות ארוכות שאינן נכנסות לבועת הערה.

הערה: חלונית הסקירה, בניגוד למסמך או לבועות ההערות, אינה הכלי הטוב ביותר לביצוע שינויים במסמך. במקום למחוק טקסט או הערות או לבצע שינויים אחרים בחלונית הסקירה, בצע את כל שינויי העריכה במסמך עצמו. לאחר מכן, השינויים יופיעו בחלונית הסקירה.

 1. בכרטיסיה סקירה, עבור אל מעקב ובחרחלונית סקירה.

  חלונית סקירה בלוח המעקב

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הסיכום בצד המסך, בחר חלונית סקירה אנכית.

  • כדי להציג את הסיכום בחלק התחתון של המסך, בחר חלונית סקירה אופקית.

כברירת מחדל, חלונית הסקירה מציגה בחלק העליון את מספר התיקונים הכוללים במסמך. כדי לראות את המספר וסוג השינויים, בחר את הקאראט לצד מספר התיקונים.

חלונית סקירה עם תיקונים מפורטים

סקירת כל שינוי מסומנים ברצף

 1. לחץ או הקש בתחילת המסמך.

 2. בכרטיסיה סקירה, עבור אל שינויים.

 3. בחר קבל או דחה. כאשר תקבל או תדחה שינויים, Word יזוז לשינוי הבא.

  החלונית 'שינויים'

 4. חזור על כך עד שלא יהיו עוד שינויים מסומנים או הערות במסמך.

עצה: כדי לסקור שינויים במסמך מבלי לקבל או לדחות אותם, בחר הבא או הקודם.

קבלה או דחייה של שינוי בודד

במקום לעבור בין שינויים ברצף, באפשרותך לקבל או לדחות שינוי בודד. כאשר אתה מקבל או דוחה את השינוי, Word לא יזוז לשינוי הבא במסמך.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השינוי ובחר את האפשרות לקבל או לדחות אותו.

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שינוי

סקירת שינויים לפי סוג עריכה או לפי בודק ספציפי

 1. לחץ או הקש בתחילת המסמך.

 2. בכרטיסיה סקירה, עבור אל מעקב.

  הצגת סימון בלוח 'מעקב'

 3. ברשימה הצג סימון, עשה אחת מהפעולות הבאות:

  • נקה את כל תיבות הסימון למעט אלה לצד סוגי השינויים שברצונך לסקור.

  • הצבע על אנשים ספציפייםולאחר מכן נקה את כל תיבות הסימון למעט אלה לצד שמות ה הסוקרים שאת השינויים שלהם ברצונך לראות או בחר את כל הסוקרים כדי לבחור או לנקות את תיבות הסימון עבור כל ה הסוקרים ברשימה.

 4. בכרטיסיה סקירה, עבור אל שינויים.

 5. בחר קבל או דחה. כאשר תקבל או תדחה שינויים, Word יזוז לשינוי הבא.

  החלונית 'שינויים'

 6. חזור על המסמכים עד שתבצע סקירה של כל השינויים במסמך.

קבלת כל השינויים בבת אחת

 1. עבור אל סקירה > שינויים.

 2. ברשימה קבל, בחר קבל את כל השינויים או קבל את כל השינויים ועצור מעקב.

  קבל את כל השינויים

קבלה או דחייה של כל השינויים בבת אחת

 1. בכרטיסיה סקירה, עבור אל שינויים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ברשימה הנפתחת קבל, בחר קבל את כל השינויים.

  • ברשימה הנפתחת דחה, בחר דחה את כל השינויים.

   דחיית כל השינויים

מחיקת הערות

 1. בחר הערה.

 2. בכרטיסיה סקירה, עבור אלהערות ובחר מחק.

  לחצן 'מחק הערה'

 3. לחץ על הבא או על הקודם כדי לעבור להערה אחרת.

מחיקת כל ההערות

 1. בחר הערה.

 2. בכרטיסיה סקירה, עבור אל הערות.

 3. ברשימה הנפתחת מחק, בחר מחק את כל ההערות במסמך.

  מחיקת כל ההערות
   

תרגול עם מעקב אחר שינויים ותכונות שיתוף פעולה אחרות ב- Word על-ידי הורדת מדריך למידה זה של שיתוף פעולה ב- Word.

כאשר שינויים מסומנים מופעלים, Word מסמן את השינויים שבוצעו על-ידי מחברים כלשהם של המסמך. פעולה זו שימושית כאשר אתה משתף פעולה עם מחברים אחרים מכיוון שתוכל לראות אילו מחברים ביצעו שינוי מסוים.

הפעלת מעקב אחר שינויים

 • בכרטיסיה סקירה, הפעל את מעקב אחר שינויים.

  האפשרות 'הפעל מעקב אחר שינויים' מסומנת

Word מציג שינויים במסמך על-ידי הצגת שורה בשוליים. אם תעבור לתצוגת סימון מלא, תראה את השינויים בגוף הטקסט ובתוך בלונים.

סימון מסומן לצד השוליים

בכל פעם שמישהו מוסיף הערה, היא מופיעה בבלון.

הערה בשוליים מסומנת

הצגת שינויים בגוף הטקסט

כדי לראות שינויים מוטבעים במקום בבלונים, עשה את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בחר אפשרויות סימון

 2. הצבע על בלונים ובחר הצג את כל התיקונים מוטבעים.

  האפשרות 'הצג את כל תיקוני המהדורה בגוף הטקסט' מסומנת

השארת 'מעקב אחר שינויים' במצב פעיל

כדי למנוע מאחרים לכבות את מעקב אחר שינויים, נעל את מעקב אחר שינויים באמצעות סיסמה.

חשוב: חשוב לזכור את הסיסמה כדי שתוכל לבטל את המעקב אחר שינויים כשתרצה לקבל או לדחות את השינויים.

נעילת המעקב אחר שינויים באמצעות סיסמה

 1. בתפריט כלים, בחר הגן על מסמך.

 2. תחת הגנה, בחר הגן על מסמך עבורולאחר מכן בחר שינויים מסומנים

  המקטע 'הגנה' מסומן

 3. בתיבה סיסמה, הזן סיסמה ובחר אישור.

 4. הזן מחדש את הסיסמה ובחר אישור.

בזמן ששינויים מסומנים נעולים, לא ניתן לבטל מעקב אחר שינויים, ולא ניתן לקבל או לדחות שינויים.

ביטול הנעילה של מעקב אחר שינויים

 1. בתפריט כלים, בחר הגן על מסמך.

 2. תחת הגנה, בטל את הסימון של הגן על מסמך עבור.

 3. הזן את הסיסמה שלך ובחר אישור.

מעקב אחר שינויים עדיין יהיה זמין, אך תוכל לקבל ולדחה שינויים.

ביטול מעקב אחר שינויים

 • בכרטיסיה סקירה, בטל את האפשרות עקוב אחר שינויים.

Word מפסיק לסמן שינויים חדשים - אך כל השינויים שכבר סומנו ימשיכו להופיע במסמך. לקבלת מידע נוסף, ראה הסרת השינויים המס מסומנים וההערות.

הפעלה או ביטול של שינויים מסומנים

כאשר שינויים מסומנים מופעלים, Word מסמן את השינויים שבוצעו על-ידי מחברים כלשהם של המסמך. פעולה זו שימושית כאשר אתה משתף פעולה עם מחברים אחרים מכיוון שתוכל לראות אילו מחברים ביצעו שינוי מסוים.

 1. פתח את המסמך שברצונך לערוך.

 2. בכרטיסיה סקירה, תחת מעקב, בחר את הבורר מעקב אחר שינויים כדי להפעיל מעקב אחר שינויים.

  הכרטיסיה 'סקירה', הקבוצה 'מעקב'

  עצות: 

  • השינויים של כל אחד מהבודקים מוצגים בצבעים שונים. אם זמינים יותר משמונה סוקרים, Word יעשה שימוש חוזר בצבעים.

  • כדי להקצות צבע ספציפי לשינויים מסומנים משלך, בתפריט Word, בחר העדפותולאחר מכן, תחת פלט ושיתוף,בחר עקוב אחר שינויים לחצן 'העדפות' ב'שינויים מסומנים' ב- Word. בתיבות הצבע, בחר את הצבע הרצוי.

  • שם הבודק, התאריך והשעה שבהם בוצע השינוי וסוג השינוי שבוצע (לדוגמה, נמחק) יופיעו אף הם ב- בלונים של הסימון עבור כל אחד מהשינויים. אם אינך מציג בלוני סימון, מידע זה מופיע בעת מעבר בריחוף מעל שינוי.

  • האפשרויות של סימון שינויים בתפריט כלים > מעקב אחר שינויים (סמן שינויים על המסך, סמן שינויים במסמך המודפס) והאפשרויות בתפריט המוקפץ בכרטיסיה סקירה (סופי: הצג סימון, סופי, מקורי: הצג סימון, מקור) אינן הגדרות שמורות. אם אינך מעוניין ששינויים מסומנים יוצגו בעת פתיחה מחדש של המסמך, עליך לקבל או לדחות את השינויים. אם אתה מעוניין לשמור תיעוד של התיקונים, שמור עותק של המסמך לפני קבלה או דחיה של שינויים.

הצגת שינויים מסומנים או הערות לפי סוג או לפי בודק

באפשרותך להציג או להסתיר הערות, עיצוב, הוספות ומחיקות שבוצעו במסמך, או להציג הערות שנוספו רק על-ידי הבודקים שאתה בוחר.

 • בכרטיסיה סקירה, עבור אל מעקב,

 • ברשימה הנפתחת הצג סימון, בחר את האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'סקירה', הקבוצה 'מעקב'

  עצה: כדי להציג רקע מוצלל מאחורי האזור שבו מופיעים שינויים מסומנים או הערות בשוליים הימניים, בתפריט המוקפץ הצג סימון, בחר באפשרות סימון של אזור סימון. האזור המוצלל הזה גם מודפס עם המסמך שלך כדי להפריד בין טקסט המסמך לבין שינויים מסומנים או הערות.

ביטול שינויים מסומנים בבלונים

כברירת מחדל, הוספות, מחיקות, הערות, שם הבודק וחותמת זמן מוצגים בבלונים המופיעים בשולי המסמך. באפשרותך לשנות את ההגדרות כך ששינויים מסומנים יוצגו בגוף המסמך.

 1. עבור אל סקירה > מעקב, בתפריט המוקפץ הצג סימון, בחר העדפות.

  הכרטיסיה 'סקירה', הקבוצה 'מעקב'

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

לשם

בצע פעולה זו

הצגת שינויים מסומנים בגוף המסמך במקום בבלונים

נקה את תיבת הסימון השתמש בבלונים כדי להציג שינויים.

הסתרת שם הבודק וחותמת התאריך והשעה בבלונים

נקה את תיבת הסימון כלול בודק, חותמת זמן וכפתורי פעולה.

הערה: כאשר הבלונים מבוטלים, טקסט שנוספו עבורו הערות מוקף בסוגריים מרובעים ומסומן בצבע, בציון ראשי התיבות של שם הבודק. ההערות מופיעות בחלון מוקפץ קטן בעת הנחת המצביע מעל טקסט שנוספו עבורו הערות, למעט כאשר המסמך מוצג בתצוגה של פריסת פרסום.

שינוי העיצוב של שינויים מסומנים

באפשרותך להתאים אישית את המראה ואת אופן הפעולה של סימון תיקון מהדורה ב- Word.

 1. בכרטיסיה סקירה, עבור אל מעקב.

 2. ברשימה הנפתחת הצג סימון, בחר העדפות.

  הכרטיסיה 'סקירה', הקבוצה 'מעקב'

 3. בחר באפשרויות הרצויות. הטבלה הבאה מפרטת כמה אפשרויות עיצוב הנפוצות בשימוש.

לשם

בצע פעולה זו

שינוי הצבע ועיצובים אחרים שבהם Word משתמש לציון שינויים

תחת סימון, בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות להופעה בתפריטים המוקפצים.

ציון מחיקות בלי להציג את הטקסט שנמחק

תחת סימון, בתפריט המוקפץ מחיקות, בחר # או^.

טקסט שנמחק יוחלף בתו # או ^.

שינוי המראה של קווי שינויים

תחת סימון, בתפריטים המוקפצים שורות שהשתנו וצבעים, בחר את האפשרויות הרצויות.

מעקב אחר העברות של טקסט

תחת הזזות, בחר עקובאחר מעברים ולאחר מכן בתפריטיםהמוקפץ הועבר מ ,הועבר אל וצבע, בחר את האפשרויות הרצויות.

שינוי הצבע שבו Word משתמש כדי לסמן שינויים המבוצעים בתאי טבלה

תחת סימון תא בטבלה, בתפריטים המוקפצים תאים שנוספו, תאים שנמחקו, תאים שמוזגו ופיצול תאים, בחר את האפשרויות הרצויות.

סקירת שינויים מסומנים והערות

באפשרותך לסקור ולקבל או לדחות כל שינוי מסומן בזה אחר זה, לקבל או לדחות את כל השינויים בבת אחת, למחוק את כל ההערות בבת אחת או לסקור את הפריטים שנוצרו על-ידי בודק מסוים.

 1. אם סימוני תיקון מהדורה לא מופיעים במסמך, בתפריט כלים, הצבע על מעקבאחר שינויים , בחרסמן שינויים ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון סמן שינויים על המסך.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

לשם

בכרטיסיה 'סקירה', בצע פעולה זו

לאחר מכן בצע פעולה זו

סקירת השינוי הבא

תחת שינויים, בחר הבא

בחר קבל אודחה.

סקירת השינוי הקודם

תחת שינויים, בחר הקודם

בחר קבל אודחה.

קבלת כל השינויים בבת אחת

תחת שינויים, בחר את החץ לצד קבל

בחר קבל את כל השינויים במסמך.

דחיית כל השינויים בבת אחת

תחת שינויים, בחר את החץ לצד דחה

בחר דחה את כל השינויים במסמך.

מחיקת כל ההערות בבת אחת

תחת הערות, בחר את החץ לצד מחק

בחר מחק את כל ההערות במסמך.

סקירת פריטים שנוצרו על-ידי בודק מסוים

תחת מעקב, בחר הצג סימון

הצבע על בודקים ולאחר מכן נקה את כל סימני הביקורת, למעט זה שליד שם הבודק שברצונך לסקור את השינויים שלו.

כדי לבחור או לנקות את תיבות הסימון עבור כל ה הסוקרים ברשימה, בחר כל הסוקרים.

הערה: בעת הנחת המצביע על שינוי מסומן, מופיע תיאור מסך שמציג את שם המחבר, התאריך והשעה שבהם בוצע השינוי וסוג השינוי שבוצע.

הדפסת שינויים מסומנים

כלילת שינויים מסומנים בגירסה מודפסת של המסמך יכולה להיות שימושית.

 1. פתח את המסמך המכיל את השינויים המסומנים שברצונך להדפיס.

 2. בתפריט קובץ, בחר הדפס.

 3. בתפריט המוקפץ עותקים & עמודים, בחר באפשרות Microsoft Word.

  עצה: אם אינך רואה את התפריט המוקפץ עותקים & עמודים, בחר את החץ הכחול הפונה כלפי מטה ומימין לתפריט המוקפץ מדפסת.

 4. בתפריט המוקפץ הדפס מה, בחר מסמך המציג סימון.

הפעלת מעקב אחר שינויים

באפשרותך להגדיר את Word עבור האינטרנט כדי לעקוב אחר שינויים עבור כל המשתמשים ששיתוף פעולה במסמך או לעקוב אחר השינויים שלך בלבד. 

 1. בכרטיסיה סקירה, עבור אל מעקב.

 2. ברשימה הנפתחת מעקב אחר שינויים, עשה אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעקוב רק אחר השינויים שתבצע במסמך, בחר פשוט שלי.

     הפעל את מעקב אחר שינויים עבור Just Mine.

  • כדי לעקוב אחר שינויים במסמך שבוצע על-ידי כל המשתמשים, בחר עבור כולם.

   הפעל מעקב אחר שינויים עבור כולם.

ביטול מעקב אחר שינויים

 1. בכרטיסיה סקירה, עבור אל מעקב.

 2. ברשימה הנפתחת מעקב אחר שינויים, בחר כבוי.


  בטל את מעקב אחר שינויים.

סקירה, קבלה או דחייה של שינויים

באפשרותך לסקור כל שינוי מסומנים ברצף ולהחליט אם לקבל או לדחות את השינוי.

 1. לחץ או הקש בתחילת המסמך.

 2. בכרטיסיה סקירה, עבור אל מעקב.

 3. בחר קבל או דחה. כאשר תקבל או תדחה שינויים, Word יזוז לשינוי הבא.

  חלונית מעקב עם הפקודות קבל, דחה, הקודם והבא.

  עצה: כדי לסקור שינויים במסמך מבלי לקבל או לדחות אותם, בחר הבא או הקודם.

 4. חזור על המסמכים עד שתבצע סקירה של כל השינויים במסמך.

קבלה או דחייה של שינוי בודד

במקום לעבור בין שינויים ברצף, באפשרותך לקבל או לדחות שינוי בודד. כאשר אתה מקבל או דוחה את השינוי, Word לא יזוז לשינוי הבא במסמך.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השינוי ובחר את האפשרות לקבל או לדחות אותו.

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לקבל או לדחות שינוי.

הפעלה או ביטול של מעקב אחר שינויים (Word עבור iPad)

 1. הקש על הכרטיסיה סקירה.

 2. הקש על הפקד לצד מעקב אחר שינויים כדי להפעיל או לבטל מעקב אחר שינויים.

  הפעלה או ביטול של מעקב אחר שינויים

הצגה או הסתרה של סימון (Word עבור iPad)

 1. בכרטיסיה סקירה, הקש על סמל הצג ל סקירה.

  הצגה לביקורות

 2. ברשימה תצוגה לביקורות, הקש על האפשרות הרצויה:

  • כל הסיימון (מוטבע) מציג את המסמך הסופי עם שינויים מסומנים גלויים בתוך השורה

  • אין סימון המציג את המסמך הסופי ללא מעקב אחר שינויים

  • מקור מציג את המסמך המקורי ללא שינויים מסומנים

הצגת שינויים מסומנים לפי סוג (Word עבור iPad)

 1. בכרטיסיה סקירה, הקש על סמל הצג ל סקירה.

 2. ברשימה תצוגה לביקורות, הקש על הצג סימון.

  תפריט 'הצגת סימון'

 3. ברשימה הצג סימון, הקש על האפשרות הרצויה:

  • דיו מציג או מסתיר את כל הסימנים העשויים על-ידי סימון בדיו דיגיטלי במסמך.

  • הוספות & מחיקות מציגות או מסתירות טקסט שנוסף או נמחק.

  • עיצוב מציג או מסתיר שינויי עיצוב.

  • הצג תיקונים בבלונים מציג שינויים בבלונים בשוליים השמאליים.

  • הצג עיצוב בלבד בבלונים מציג רק שינויי עיצוב בבלונים ושומר על השינויים האחרים כמעקב בתוך השורה.

הצג שינויים מסומנים לפי סוקר (Word עבור iPad)

אם זמינים סוקרים מרובים עבור המסמך, Word מציג את כל השינויים כברירת מחדל. עם זאת, באפשרותך לבחור להציג רק שינויים שבוצעו על-ידי מציגים ספציפיים.

 1. בכרטיסיה סקירה, הקש על סמל הצג ל סקירה.

 2. ברשימה תצוגה לביקורות, הקש על הצג סימון.

 3. ברשימה הצג סימון, הקש על סוקרים.

 4. ברשימה מחברים אחרים, הקש על שמות ה הסוקרים שאת השינויים שלהם ברצונך לראות או הקש על כל הסוקרים.

קבלת שינויים (Word עבור iPad)

 1. הקש פעמיים על שינוי במסמך כדי לבחור אותו.

 2. בכרטיסיה סקירה, הקש על סמל קבל.

  תפריט 'קבל שינויים'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש על & עבור אל הבא כדי לקבל את השינוי ולעבור לשינוי הבא במסמך.

  • הקש על קבל מחיקה, קבלהוספה או קבל שינוי כדי לקבל את השינוי שנבחר, המזוהה הקשרית לפי סוג, ולא לעבור לשינוי הבא במסמך.

  • הקש על קבל הכל מוצג כדי לקבל את כל השינויים הגלויים, אך לא את השינויים המוסתרים. לדוגמה, אם אתה מציג רק שינויים שבוצעו על-ידי סוקר ספציפי, הקשה על קבל הכל מוצג מקבלת רק את השינויים שבוצעו על-ידי סוקר זה.

  • הקש על קבל הכל כדי לקבל את כל השינויים במסמך.

  • הקש על קבל את & הפסק מעקב כדי לקבל את כל השינויים במסמך ולכבה את מעקב אחר שינויים.

 4. כדי לעבור לשינוי אחר מבלי לקבל או לדחות אותו, הקש על סמל הקודםאו הבא.

דחיית שינויים (Word עבור iPad)

 1. הקש פעמיים על שינוי במסמך כדי לבחור אותו.

 2. בכרטיסיה סקירה, הקש על סמל דחה.

  תפריט 'דחה שינויים'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש על דחה & העבר אל הבא כדי לדחות את השינוי ולעבור לשינוי הבא במסמך.

  • הקש על דחהמחיקה, דחה הוספה או דחה שינוי כדי לדחות את השינוי שנבחר, המזוהה הקשרית לפי סוג, ולא לעבור לשינוי הבא במסמך.

  • הקש על דחה הכל מוצג כדי לדחות את כל השינויים הגלויים, אך לא את השינויים המוסתרים. לדוגמה, אם אתה מציג רק שינויים שבוצעו על-ידי סוקר ספציפי, הקשה על דחה את כל המוצגים דוחה רק את השינויים שבוצעו על-ידי סוקר זה.

  • הקש על דחה הכל כדי לדחות את כל השינויים במסמך.

  • הקש על דחיית כל & הפסק מעקב כדי לדחות את כל השינויים במסמך ולכבה את מעקב אחר שינויים.

 4. כדי לעבור לשינוי אחר מבלי לקבל או לדחות אותו, הקש על סמל הקודםאו הבא.

מחיקת הערות (Word עבור iPad)

 1. הקש פעמיים על הערה במסמך כדי לבחור אותה.

 2. הקש על הכרטיסיה סקירה.

  תפריט הערות בכרטיסיה 'סקירה'

 3. הקש על סמל מחק כדי למחוק את ההערה או הקש והחזק את סמל Delete עד להופיע הרשימה מחק ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש על מחק כדי למחוק רק את ההערה שנבחרה.

  • הקש על מחק הכל כדי למחוק את כל ההערות במסמך.

 4. כדי לעבור להערה אחרת מבלי למחוק אותה, הקש על הסמל הקודםאו הבא.

הפעלה או ביטול של מעקב אחר שינויים (Word for iPhone)

 1. הקש על סמל העט בחלק העליון כדי לפתוח את רצועת הכלים.

 2. הקש על הכרטיסיה סקירה.

  הכרטיסיה 'סקירה'

 3. הקש על הפקד לצד מעקב אחר שינויים כדי להפעיל או לבטל מעקב אחר שינויים.

  הפעלה או ביטול של מעקב אחר שינויים

הצגה או הסתרה של סימון (Word for iPhone)

 1. בכרטיסיה סקירה, הקש על תצוגה עבור סקירה.

  הצגה לביקורות

 2. הקש על האפשרות הרצויה:

  • כל הסיימון (מוטבע) מציג את המסמך הסופי עם שינויים מסומנים גלויים בתוך השורה

  • אין סימון המציג את המסמך הסופי ללא מעקב אחר שינויים

  • מקור מציג את המסמך המקורי ללא שינויים מסומנים

הצגת שינויים מסומנים לפי סוג (Word for iPhone)

 1. בכרטיסיה סקירה, הקש על תצוגה עבור סקירה.

 2. הקש על הצג סימון.

  הצג סימון

 3. ברשימה הצג סימון, הקש על האפשרות הרצויה:

  • דיו מציג או מסתיר את כל הסימנים העשויים על-ידי סימון בדיו דיגיטלי במסמך.

  • הוספות & מחיקות מציגות או מסתירות טקסט שנוסף או נמחק.

  • עיצוב מציג או מסתיר שינויי עיצוב.

הצגת שינויים מסומנים לפי סוקר (Word for iPhone)

אם זמינים סוקרים מרובים עבור המסמך, Word מציג את כל השינויים כברירת מחדל. עם זאת, באפשרותך לבחור להציג רק שינויים שבוצעו על-ידי מציגים ספציפיים.

 1. בכרטיסיה סקירה, הקש על תצוגה עבור סקירה.

 2. הקש על הצג סימון.

 3. הקש על סוקרים.

 4. ברשימה מחברים אחרים, הקש על שמות ה הסוקרים שאת השינויים שלהם ברצונך לראות או הקש על כל הסוקרים.

קבלת שינויים (Word for iPhone)

 1. הקש פעמיים על שינוי במסמך כדי לבחור אותו.

 2. בכרטיסיה סקירה, הקש על קבל.

  קבלת שינויים מסומנים

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש על & עבור אל הבא כדי לקבל את השינוי ולעבור לשינוי הבא במסמך.

  • הקש על קבל מחיקה, קבלהוספה או קבל שינוי כדי לקבל את השינוי שנבחר, המזוהה הקשרית לפי סוג, ולא לעבור לשינוי הבא במסמך.

  • הקש על קבל הכל מוצג כדי לקבל את כל השינויים הגלויים, אך לא את השינויים המוסתרים. לדוגמה, אם אתה מציג רק שינויים שבוצעו על-ידי סוקר ספציפי, הקשה על קבל הכל מוצג מקבלת רק את השינויים שבוצעו על-ידי סוקר זה.

  • הקש על קבל הכל כדי לקבל את כל השינויים במסמך.

  • הקש על קבל את & הפסק מעקב כדי לקבל את כל השינויים במסמך ולכבה את מעקב אחר שינויים.

דחיית שינויים (Word for iPhone)

 1. הקש פעמיים על שינוי במסמך כדי לבחור אותו.

 2. בכרטיסיה סקירה, הקש על דחה.

  דחיית שינויים מסומנים

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש על דחה & העבר אל הבא כדי לדחות את השינוי ולעבור לשינוי הבא במסמך.

  • הקש על דחהמחיקה, דחה הוספה או דחה שינוי כדי לדחות את השינוי שנבחר, המזוהה הקשרית לפי סוג, ולא לעבור לשינוי הבא במסמך.

  • הקש על דחה הכל מוצג כדי לדחות את כל השינויים הגלויים, אך לא את השינויים המוסתרים. לדוגמה, אם אתה מציג רק שינויים שבוצעו על-ידי סוקר ספציפי, הקשה על דחה את כל המוצגים דוחה רק את השינויים שבוצעו על-ידי סוקר זה.

  • הקש על דחה הכל כדי לדחות את כל השינויים במסמך.

  • הקש על דחה את & הפסק מעקב כדי לדחות את כל השינויים במסמך ולכבה את מעקב אחר שינויים.

מחיקת הערות (Word for iPhone)

 1. הקש פעמיים על הערה במסמך כדי לבחור אותה.

 2. אחד מהלשונית סקירה, הקש על מחקולאחר מכן בצע אחת   מהפעולות הבאות:

  • הקש על מחק כדי למחוק רק את ההערה שנבחרה.

  • הקש על מחק הכל כדי למחוק את כל ההערות במסמך.

   מחיקת הערות

 3. כדי לעבור להערה אחרת מבלי למחוק אותה, הקש על הסמל הקודםאו הבא.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×