היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

באמצעות ההרשאה המתאימה, תוכל להשתמש ב- Outlook באינטרנט כדי לערוך לוחות שנה של אנשים אחרים ואפילו לשלוח בקשות לפגישות ולהשיב להן בשמם.

הערה: אם ההוראות אינן תואמות למה שאתה רואה, ייתכן שאתה משתמש בגירסה קודמת של Outlook באינטרנט. נסה את ההוראות עבור החוויה הקלאסית של Outlook באינטרנט.

לפני שתוכל לערוך את לוח השנה של אדם אחר, עליו להעניק לך הרשאה על-ידי שיתוף לוח השנה שלו. עליו למלא אחר ההוראות תחת הקצאת לוח שנה ב- Outlook באינטרנט לעסקים כדי ללמוד כיצד לעשות זאת. בתור עורך, תוכל ליצור או לערוך אירועים בלוח השנה. בתור נציג, תוכל גם להשיב להזמנות לפגישה בשמו של הבעלים של לוח השנה. הבעלים של לוח השנה יכול גם לבחור להעניק לנציגים גישה לאירועים פרטיים.

הערה: לא ניתן להשתמש בלוח השנה של Outlook כדי לבקש הרשאה ללוח שנה של אדם אחר.

אם קיבלת הזמנה לשתף לוח שנה של אדם אחר, בחר בלחצן קבל בהזמנה כדי להוסיף אותו לרשימת לוחות השנה שלך.

צילום מסך של לחצן 'קבל'

בשלב זה אנו משפרים את שיתוף לוח השנה להשגת עקביות ופשטות. עד להשלמת שינויים אלה:

 • הזמנות ביישומים מסוימים של Outlook לא יכללו לחצן קבל. אם אינך רואה את לחצן קבל, השתמש ב- Outlook באינטרנט כדי לקבל.

 • ייתכן שהזמנות לא יישלחו כלל בחלק מהיישומים של Outlook. אם לא קיבלת הודעת דואר אלקטרוני של הזמנה לשיתוף, בקש מהבעלים של לוח השנה לשתף שוב את לוח השנה מתוך Outlook באינטרנט.

לאחר שהוספת לוח שנה, תוכל לבחור אותו כדי להוסיף אותו או להסיר אותו מתצוגת לוח השנה שלך, או להשתמש בתפריט תלוי ההקשר כדי לשנות את שמו, לשנות את הצבע שלו, או למחוק אותו מהתצוגה שלך.

צילום מסך של התפריט תלוי ההקשר של לוח השנה, שבו האפשרות 'מחק' נבחרה

לאחר שקיבלת גישת עורך או נציג ללוח השנה של אדם אחר והוספת אותו לרשימת לוחות השנה שלך, תוכל לקבוע פגישות בשמו. הדבר דומה לקביעת פגישה בלוח השנה שלך, אלא שאתה בוחר את לוח השנה של אותו אדם בעת יצירת הפגישה. בעת שליחת ההזמנה לפגישה, יצוין שהיא הגיעה ממך בשמו של הבעלים של לוח השנה.

קביעת פגישה כנציג

 1. ב- Outlook באינטרנט, בחר לוח שנה בחלק התחתון של הדף.

 2. ודא שבאפשרותך לראות את לוח השנה שלו ברשימת לוחות השנה שלך. אם אינך יכול, עיין בסעיף שלעיל, העוסק בהוספת לוח שנה של אדם אחר לתצוגת לוח השנה שלך.

 3. בחר אירוע חדש בחלק העליון או לחץ פעמיים באזור לוח השנה כדי לפתוח טופס של פריט לוח שנה חדש.

  צילום מסך של לחצן 'אירוע חדש'

 4. בשדה שמור בלוח שנה, בחר את לוח השנה שלו. תראה רק לוחות שנה שנוספו לרשימת לוחות השנה, שעבורם יש לך הרשאות עורך או נציג.

 5. מלא את שאר השדות לפי הצורך.

 6. שלל את הבקשה לפגישה.

הערות: 

 • ששימוש במסייע התזמון יכול להקל עליך מאוד את קביעת הפגישה.

 • אם ברצונך להוסיף פעילות ללוח השנה של אדם אחר, בצע את השלבים שלעיל כדי לבחור את לוח השנה של האדם האחר, אך אל תוסיף אנשים נוספים לפגישה. האירוע יתווסף ללוח השנה של האדם האחר, אך לא תישלח הזמנה לפגישה.

אם אתה נציג של מישהו, יישלחו אליך בקשות לפגישות ועדכונים. הם יופיעו בתיבת הדואר הנכנס שלך בדיוק כמו כל בקשה לפגישה אחרת, אך תראה הערה בטופס הפגישה המציינת למי מיועדת הבקשה לפגישה.

צילום מסך של הזמנה לפגישה שנשלחה לנציג

תגובה לבקשה לפגישה

 1. בחר כן, אולי או לא.

 2. בחר את הלחצן הדו-מצבי הודע למארגן אם ברצונך להודיע למארגן מה תגובתך.

  צילום מסך של הלחצן הדו-מצבי 'הודע למארגן'

 3. באפשרותך להוסיף הודעה לתגובה שלך.

 4. אם אתה מקבל את ההזמנה, הפגישה תופיע כלא פנויה בלוח השנה של הבעלים. אם תבחר לשלוח תגובה, מארגן הפגישה יראה שהתגובה הגיעה ממך בשמו של הבעלים של לוח השנה.

הערה: אם האדם שהוא הבעלים של לוח השנה משתמש ב- Outlook באינטרנט, הוא לא יראה בתיבת הדואר הנכנס שלו שהגבת להזמנה לפגישה בשמו. אם הוא יעיין בלוח השנה שלו, הוא יוכל לראות את האירוע אם אתה (או נציג אחר) הגבת לו.

כנציג, תוכל גם לערוך או לבטל פגישות בשמו של הבעלים של לוח השנה. לשם כך, פתח את האירוע בלוח השנה, בצע את השינויים ובחר את האפשרות לשלוח את ההזמנה לפגישה המעודכנת או המבוטלת. עדכון או ביטול הפגישה יישלחו ממך בשמו של הבעלים של לוח השנה.

הערה: לאחר שהזמנה לפגישה נשלחה, לא תוכל לשנות את לוח השנה שבו היא נקבעה.

הוראות עבור החוויה הקלאסית של Outlook באינטרנט

לפני שתוכל לערוך את לוח השנה של אדם אחר, עליו להעניק לך הרשאה על-ידי שיתוף לוח השנה שלו. עליו למלא אחר ההוראות תחת הקצאת לוח שנה ב- Outlook באינטרנט לעסקים כדי ללמוד כיצד לעשות זאת. בתור עורך, תוכל ליצור או לערוך אירועים בלוח השנה. בתור נציג, תוכל גם להשיב להזמנות לפגישה בשמו של הבעלים של לוח השנה. הבעלים של לוח השנה יכול גם לבחור להעניק לנציגים גישה לאירועים פרטיים.

הערה: לא ניתן להשתמש בלוח השנה של Outlook כדי לבקש הרשאה ללוח שנה של אדם אחר.

אם קיבלת הזמנה לשתף לוח שנה של אדם אחר, בחר בלחצן קבל בהזמנה כדי להוסיף אותו לרשימת לוחות השנה שלך.

צילום מסך של הזמנת לוח שנה משותף.

בשלב זה אנו משפרים את שיתוף לוח השנה להשגת עקביות ופשטות. עד להשלמת שינויים אלה:

 • הזמנות ביישומים מסוימים של Outlook לא יכללו לחצן קבל. אם אינך רואה את לחצן קבל, השתמש ב- Outlook באינטרנט כדי לקבל.

 • ייתכן שהזמנות לא יישלחו כלל בחלק מהיישומים של Outlook. אם לא קיבלת הודעת דואר אלקטרוני של הזמנה לשיתוף, בקש מהבעלים של לוח השנה לשתף שוב את לוח השנה מתוך Outlook באינטרנט.

לאחר שהוספת לוח שנה, תוכל לבחור אותו כדי להוסיף אותו או להסיר אותו מתצוגת לוח השנה שלך, או להשתמש בתפריט תלוי ההקשר כדי לשנות את שמו, לשנות את הצבע שלו, או למחוק אותו מהתצוגה שלך.

צילום מסך של התפריט תלוי ההקשר 'לוחות שנה אחרים'.

לאחר שקיבלת גישת עורך או נציג ללוח השנה של אדם אחר והוספת אותו לרשימת לוחות השנה שלך, תוכל לקבוע פגישות בשמו. הדבר דומה לקביעת פגישה בלוח השנה שלך, אלא שאתה בוחר את לוח השנה של אותו אדם בעת יצירת הפגישה. בעת שליחת ההזמנה לפגישה, יצוין שהיא הגיעה ממך בשמו של הבעלים של לוח השנה.

קביעת פגישה כנציג

 1. בחלק העליון של הדף, בחר את מפעיל היישומים בחר את מפעיל היישומים ובחר לוח שנה.

 2. ודא שבאפשרותך לראות את לוח השנה שלו ברשימת לוחות השנה שלך. אם אינך יכול, עיין בסעיף שלעיל, העוסק בהוספת לוח שנה של אדם אחר לתצוגת לוח השנה שלך.

  צילום מסך של לוח שנה משותף.

 3. בחר חדשחדש בחלק העליון או לחץ פעמיים באזור לוח השנה כדי לפתוח טופס של פריט לוח שנה חדש.

  צילום מסך של לחצן 'חדש'

 4. בשדה שמור בלוח שנה, בחר את לוח השנה שלו. תראה רק לוחות שנה שנוספו לרשימת לוחות השנה, שעבורם יש לך הרשאות עורך או נציג.

  צילום מסך של התפריט 'שמור בלוח שנה'.

 5. מלא את שאר השדות לפי הצורך.

 6. שלל את הבקשה לפגישה.

הערות: 

 • ששימוש במסייע התזמון יכול להקל עליך מאוד את קביעת הפגישה.

 • אם ברצונך להוסיף פעילות ללוח השנה של אדם אחר, בצע את השלבים שלעיל כדי לבחור את לוח השנה של האדם האחר, אך אל תוסיף אנשים נוספים לפגישה. האירוע יתווסף ללוח השנה של האדם האחר, אך לא תישלח הזמנה לפגישה.

אם אתה נציג של מישהו, יישלחו אליך בקשות לפגישות ועדכונים. הם יופיעו בתיבת הדואר הנכנס שלך בדיוק כמו כל בקשה לפגישה אחרת, אך תראה הערה בטופס הפגישה המציינת למי מיועדת הבקשה לפגישה.

צילום מסך של הזמנה לפגישה שנשלחה ללוח שנה משותף.

תגובה לבקשה לפגישה

 1. בחר קבל, לא סופי, או דחה.

 2. שלח תגובה אם ברצונך להודיע למארגן מה תגובתך.

 3. אם אתה מקבל את ההזמנה, הפגישה תופיע כלא פנויה בלוח השנה של הבעלים. אם תבחר לשלוח תגובה, מארגן הפגישה יראה שהתגובה הגיעה ממך בשמו של הבעלים של לוח השנה.

  צילום מסך של הזמנה לפגישה שהתקבלה על-ידי נציג.

הערות: 

 • הבעלים של לוח השנה לא יקבל הודעה כאשר תגיב להזמנה לפגישה, אך הוא יכול לראות שהתקבלה תגובה לאירוע בעת הצגת האירוע בתצוגת לוח השנה שלו.

 • צילום מסך שמראה שהאירוע בלוח השנה התקבל.

כנציג, תוכל גם לערוך או לבטל פגישות בשמו של הבעלים של לוח השנה. לשם כך, פתח את האירוע בלוח השנה, בצע את השינויים ובחר את האפשרות לשלוח את ההזמנה לפגישה המעודכנת או המבוטלת. עדכון או ביטול הפגישה יישלחו ממך בשמו של הבעלים של לוח השנה.

הערה: לאחר שהזמנה לפגישה נשלחה, לא תוכל לשנות את לוח השנה שבו היא נקבעה.

למידע נוסף

הקצאת לוח שנה ב- Outlook באינטרנט לעסקים

ניהול דואר ופריטי לוח שנה של אדם אחר

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×