מזהה דיגיטלי מאפשר לך לשלוח הודעות עם חתימה דיגיטלית באמצעות Microsoft Outlook. מזהה דיגיטלי, המוכר גם כאישור דיגיטלי, מסייע להוכיח את הזהות שלך ועוזר במניעת טיפול שלא כדין בהודעות כדי להגן על המקוריות של הודעת דואר אלקטרוני. באפשרותך גם להצפין הודעות לקבלת פרטיות גדולה יותר.

הערה: חתימה דיגיטלית אינה זהה לחתימה בהודעת דואר אלקטרוני, שהיא ברכה הניתנת להתאמה אישית. חתימה דיגיטלית מוסיפה להודעה קוד ייחודי, המגיע רק מהמזהה הדיגיטלי המוחזק אצל השולח האמיתי.

מה ברצונך לעשות?

יהיה עליך להשיג מזהה דיגיטלי שהונפק על-ידי רשות אישורים עצמאית.

עם זאת, ייתכן שלארגון שלך יש מדיניות המחייבת שימוש בפרוצדורה שונה. פנה למנהל הרשת לקבלת מידע נוסף.

ייתכן שתבחר להשתמש ביותר ממזהה דיגיטלי אחד — אחד לחתימה הדיגיטלית, שבאזורים רבים עשויה להיות לה משמעות משפטית, ואחד להצפנה.

 1. בכרטיסיה קובץ, לחץ על אפשרויות > מרכז יחסי האמון.

 2. תחת מרכז יחסי האמון של Microsoft Outlook, לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון.

 3. בכרטיסיה אבטחת דואר אלקטרוני, תחת דואר אלקטרוני מוצפן, לחץ על הגדרות.

  הגדרות

  הערה: אם יש ברשותך מזהה דיגיטלי, ההגדרות לשימוש במזהה הדיגיטלי מוגדרות עבורך באופן אוטומטי. אם ברצונך להשתמש במזהה דיגיטלי אחר, בצע את השלבים הנותרים בהליך זה.

 4. תחת העדפות בנושא הגדרות אבטחה, לחץ על חדש.

 5. בתיבה שם הגדרות אבטחה, הזן שם.

 6. ברשימה תבנית הצפנה, לחץ על S/MIME. בהתאם לסוג האישור שלך, באפשרותך לבחור ב- Exchange Security במקום זאת.

 7. לצד התיבה אישור חתימה, לחץ על בחר ולאחר מכן בחר אישור חוקי עבור חתימה דיגיטלית.

  הערה: כדי לדעת אם האישור מיועד לחתימה דיגיטלית והצפנה, בתיבת הדו-שיח בחירת אישור, לחץ על הצגת אישור. על אישור מתאים להודעות מוצפנות (כגון חתימה דיגיטלית) עשוי להופיע הכיתוב "הגנה על הודעות דואר אלקטרוני", למשל.

 8. בחר בתיבת הסימון שלח אישורים אלה עם הודעות חתומות אלא אם תשלח ותקבל הודעות חתומות רק בתוך הארגון שלך.

  הערה: ההגדרות שתבחר יהפכו לברירת המחדל בכל פעם שתשלח הודעות מוצפנות. אם אינך מעוניין שהגדרות אלה יהיו בשימוש כברירת מחדל עבור כל ההודעות המוצפנות, נקה את תיבת הסימון הגדרת אבטחה המהווה ברירת מחדל עבור תבנית הודעה מוצפנת זו.

כדי לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני מוצפנות, הן השולח והן המקבל צריכים לשתף את אישורי המזהה הדיגיטלי שלהם זה עם זה.

 1. פתח הודעה החתומה בחתימה דיגיטלית כפי שצוין ברשימת ההודעות באמצעות סמל חתימה.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השם בתיבה מאת ולאחר מכן לחץ על הוסף לאנשי הקשר של Outlook.

 3. אם כבר יש לך ערך עבור אדם זה, בתיבת הדו-שיח זוהה איש קשר כפול, בחר באפשרות עדכן מידע לגבי איש הקשר הנבחר.

  הערות: 

  • עותק גיבוי יישמר בתיקיה 'פריטים שנמחקו'.

  • האישור מאוחסן כעת עם ערך איש הקשר שלך עבור נמען זה. כעת תוכל לשלוח לו הודעות מוצפנות.

  • כדי להציג את האישור, לחץ פעמיים על שם האדם ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה אישורים.

הצגת אישור עבור איש קשר

 1. בסרגל הניווט, לחץ על אנשים.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על רשימה.

  שינוי התצוגה הנוכחית ל'רשימה'

 3. לחץ פעמיים על שם האדם ולאחר מכן, בכרטיסיה איש קשר, לחץ על אישורים.

  הצגת האישורים של אדם מסוים

הערה: תכונה זו מחייבת שימוש בחשבון Microsoft Exchange Server.

כדי לקבל מזהה דיגיטלי של Exchange Server‏  — לדוגמה, באמצעות שירות ניהול מפתחות — המנהל של חשבון Exchange שלך חייב להפעיל אבטחה בשרת ולהעניק לך סיסמה מיוחדת הנקראת אסימון. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל Exchange.

 1. בכרטיסיה קובץ > אפשרויות > מרכז יחסי האמון.

 2. תחת מרכז יחסי האמון של Microsoft Outlook, לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון.

 3. בכרטיסיה אבטחת דואר אלקטרוני, תחת מזהים דיגיטליים (אישורים), לחץ על קבל מזהה דיגיטלי.

 4. לחץ על הגדר עבורי אבטחה ב- Exchange > אישור.

 5. בתיבה שם מזהה דיגיטלי, הקלד שם.

 6. בתיבה אסימון, הקלד את הסיסמה המיוחדת שמנהל Exchange הקצה לך.

 7. בתיבת הדו-שיח סיסמת אבטחה עבור Microsoft Office Outlook, הקלד סיסמה שונה עבור המזהה הדיגיטלי ולאחר מכן הקלד שוב את הסיסמה בתיבה אשר.

  הערה: תקבל הודעה בתיבת הדואר הנכנס ממנהל Exchange שתדרוש ממך להזין את הסיסמה שיצרת בשלב זה.

 8. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, הזן את הסיסמה, בחר בתיבת הסימון זכור סיסמה במשך ולאחר מכן הזן את מספר הדקות שבהן ברצונך ש- Outlook יזכור את הסיסמה.

 9. בהודעה של ‏‏מאגר אישורי בסיס שמופיעה, לחץ על כן.

מה ברצונך לעשות?

 1. בתפריט כלים, לחץ על מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על אבטחת דואר אלקטרוני.

 2. תחת מזהים דיגיטליים (אישורים), לחץ על קבלת מזהה דיגיטלי.

 3. לחץ על קבל אישור S/MIME מרשות אישורים חיצונית ולאחר מכן לחץ על אישור.

  Outlook מפעיל את דפדפן האינטרנט שלך ופותח דף אינטרנט באתר האינטרנט Microsoft Office Online המפרט מספר רשויות אישורים. לחץ על הרשות שבה ברצונך להשתמש ופעל בהתאם להוראות בדף האינטרנט כדי להירשם לקבלת מזהה דיגיטלי. רשות האישורים תשלח לאחר מכן את המזהה הדיגיטלי שלך והוראות בדואר אלקטרוני.

 1. בתפריט כלים, לחץ על מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על אבטחת דואר אלקטרוני.

 2. תחת דואר אלקטרוני מוצפן, לחץ על הגדרות.

  הערה: אם יש לך מזהה דיגיטלי, ההגדרות לשימוש במזהה הדיגיטלי מוגדרות עבורך באופן אוטומטי. אם ברצונך להשתמש במזהה דיגיטלי אחר, ציין את המזהה הדיגיטלי על-ידי ביצוע השלבים הנותרים בהליך זה.

 3. בתחתית החלק העדפות בנושא הגדרות אבטחה, לחץ על חדש.

 4. בתיבה שם הגדרות אבטחה, הזן שם.

 5. ברשימה תבנית הצפנה, לחץ על S/MIME. בהתאם לסוג האישור שלך, באפשרותך לבחור ב- Exchange Security במקום זאת.

 6. לצד התיבה אישור חתימה, לחץ על בחר ולאחר מכן בחר אישור חוקי עבור חתימה דיגיטלית.

  הערה: כדי לדעת אם האישור מיועד לחתימה דיגיטלית והצפנה, בתיבת הדו-שיח בחירת אישור, לחץ על הצגת אישור. אישור מתאים עבור הודעות מוצפנות (כגון חתימה דיגיטלית) יכול לציין, לדוגמה, "הגנה על הודעות דואר אלקטרוני".

 7. לצד התיבה אישור הצפנה, לחץ על בחר ולאחר מכן בחר אישור חוקי עבור הצפנה.

 8. בחר בתיבת הסימון שלח אישורים אלה עם הודעות חתומות אלא אם תשלח ותקבל הודעות חתומות רק בתוך הארגון שלך.

  הערה: ההגדרות שתבחר יהפכו להגדרות ברירת המחדל בכל פעם שתשלח הודעות מוצפנות. אם אינך מעוניין שהגדרות אלה יהיו בשימוש כברירת מחדל עבור כל ההודעות המוצפנות, נקה את תיבת הסימון הגדרת אבטחה המהווה ברירת מחדל עבור כל ההודעות המוצפנות.

 1. פתח הודעה שנחתמה דיגיטלית.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השם בתיבה מאת ולאחר מכן לחץ על הוסף לאנשי קשר של Outlook בתפריט הקיצור.

 3. אם כבר יש לך ערך עבור אדם זה, בתיבת הדו-שיח זוהה איש קשר כפול, בחר באפשרות עדכן מידע לגבי איש הקשר הנבחר. יישמר עותק גיבוי בתיקיה פריטים שנמחקו.

  האישור מאוחסן כעת עם ערך איש הקשר שלך עבור נמען זה. כעת באפשרותך לשלוח הודעות דואר אלקטרוני מוצפנות לאדם זה.

  כדי להציג את האישור, לחץ פעמיים על שם האדם ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה אישורים.

תכונה זו מחייבת שימוש בחשבון Microsoft Exchange Server 2000‏, Exchange Server 2003 או Exchange Server 2007. מרבית החשבונות הביתיים והאישיים אינם משתמשים ב- Microsoft Exchange.

כדי לקבל מזהה דיגיטלי של Exchange  - לדוגמה, באמצעות שירות ניהול מפתחות  - מנהל Exchange חייב להפעיל אבטחה בשרת וחייב להעניק לך סיסמה מיוחדת, שנקראת אסימון. לאחר מכן Exchange ישלח לך הודעה המאמתת את האסימון. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל Exchange.

 1. בתפריט כלים, לחץ על מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על אבטחת דואר אלקטרוני.

 2. תחת מזהים דיגיטליים (אישורים), לחץ על קבלת מזהה דיגיטלי.

 3. לחץ על הגדר עבורי אבטחה ב- Exchange .

 4. לחץ על אישור.

 5. בתיבה שם מזהה דיגיטלי, הקלד שם.

 6. בתיבה אסימון, הקלד את הסיסמה המיוחדת שמנהל Exchange הקצה לך.

 7. בתיבת הדו-שיח סיסמת אבטחה עבור Microsoft Office Outlook, הקלד סיסמה שונה עבור המזהה הדיגיטלי ולאחר מכן הקלד שוב את הסיסמה בתיבה אשר.

  תקבל הודעה בתיבת הדואר הנכנס ממנהל Exchange, שתחייב אותך להזין את הסיסמה שיצרת בשלב זה.

 8. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, הזן את הסיסמה, לחץ על תיבת הסימון זכור סיסמה במשך ולאחר מכן הזן את מספר הדקות שבהן ברצונך ש- Outlook יזכור את הסיסמה.

 9. בהודעה של ‏‏מאגר אישורי בסיס שמופיעה, לחץ על כן.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×