היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

השתמש בתיבת הדו-שיח מנהל השמות כדי לעבוד עם כל השמות המוגדרים ושמות הטבלאות בחוברת עבודה. לדוגמה, ייתכן שתרצה לחפש שמות עם שגיאות, לאשר את הערך וההפניה של שם, להציג או לערוך הערות תיאוריות, או לקבוע את הטווח. באפשרותך גם למיין ולסנן את רשימת השמות, ולהוסיף, לשנות או למחוק בקלות שמות ממיקום אחד.

כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מנהל השמות, בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על מנהל השמות.

תיבת הדו-שיח 'מנהל השמות'

תיבת הדו-שיח מנהל השמות מציגה את המידע הבא בנוגע לכל שם בתיבת רשימה:

שם העמודה

תיאור

שם

אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שם מוגדר, אשר מצוין באמצעות סמל שם מוגדר. סמל שם מוגדר

 • שם טבלה, אשר מצוין באמצעות סמל שם טבלה. סמל שם טבלה

  הערה: שם טבלה הוא השם של טבלת Excel, שהיא אוסף של נתונים אודות נושא מסוים המאוחסן רשומות (שורות) ושדות (עמודות). Excel יוצר שם ברירת מחדל של טבלת Excel של טבלה1, טבלה2 וכן הלאה, בכל פעם שאתה מוסיף טבלת Excel. באפשרותך לשנות שם טבלה כדי להפוך אותה למשמעותית יותר. לקבלת מידע נוסף אודות טבלאות Excel, ראה שימוש בהפניות מובנות עם טבלאות Excel.

ערך

הערך הנוכחי של השם, כגון תוצאות של נוסחה, קבוע של מחרוזת, טווח תאים, שגיאה, מערך של ערכים או מציין מיקום אם לא ניתן להעריך את הנוסחה. להלן דוגמאות מייצגות:

 • "זהו קבוע המחרוזת שלי"

 • 3.1459

 • {‎2003;12,2002;23,;2001,18}

 • ‎#REF!‎

 • {...}

מפנה אל

ההפניה הנוכחית של השם. להלן דוגמאות מייצגות:

 • ‎=Sheet1!$A$3

 • ‎=8.3

 • ‎=HR!$A$1:$Z$345

 • ‎=SUM(Sheet1!A1,Sheet2!B2)‎

טווח

 • שם גליון עבודה, אם הטווח הוא רמת גליון העבודה המקומי.

 • "Workbook", אם הטווח הוא רמת חוברת העבודה הכללית. זאת אפשרות ברירת המחדל.

הערה

מידע נוסף אודות השם, עד 255 תווים. להלן דוגמאות מייצגות:

 • תוקפו של ערך זה יפוג ב- 2 במאי, 2007.

 • לא למחוק! שם קריטי!

 • מבוסס על מספרי הבדיקה של אישור ISO.

מפנה אל:

ההפניה לשם שנבחר.

באפשרותך לערוך במהירות את טווח השם על-ידי שינוי הפרטים בתיבה מפנה אל. לאחר ביצוע השינוי, באפשרותך ללחוץ על בצע מקש Enter כדי לשמור את השינויים, או ללחוץ על ביטול לחצן ביטול כדי לבטל את השינויים.

הערות: 

 • אין באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח מנהל השמות בעת שינוי התוכן של תא.

 • תיבת הדו-שיח מנהל השמות אינה מציגה שמות המוגדרים ב- Visual Basic for Applications (VBA) או שמות מוסתרים (המאפיין Visible של השם מוגדר ל- False).

 1. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על הגדר שם.

 2. בתיבת הדו-שיח שם חדש, בתיבה שם , הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש עבור ההפניה.

  הערה: שמות יכולים להכיל עד 255 תווים.

 3. הטווח עובר באופן אוטומטי לחוברת עבודה. כדי לשנות את טווח השם, בתיבת הרשימה הנפתחת טווח, בחר את שם גליון העבודה.

 4. באופן אופציונלי, בתיבה הערה, הזן הערה תיאורית המכילה עד 255 תווים.

 5. בתיבה הפניה אל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על כווץ תיבת תמונת לחצןדו-שיח (פעולה אשר מכווצת באופן זמני את תיבת הדו-שיח), בחר את התאים בגליון העבודה ולאחר מכן לחץ על הרחב תיבת דו -תמונת לחצן.

  • כדי להזין קבוע, הקלד = (סימן שוויון) ולאחר מכן הקלד את ערך הקבוע.

  • כדי להזין נוסחה, הקלד = ולאחר מכן הקלד את הנוסחה.
    

   עצות: 

   • היזהר משימוש בהפניות מוחלטות או יחסיות בנוסחה. אם תיצור את ההפניה על-ידי לחיצה על התא שאליו ברצונך להפנות, Excel ייצור הפניה מוחלטת, כגון "Sheet1!$B$1". אם תקליד הפניה, כגון "B1", היא תפנה יחסית. אם התא הפעיל הוא A1 בעת הגדרת השם, משמעות ההפניה ל- "B1" היא בעצם "התא בעמודה הבאה". אם אתה משתמש בשם המוגדר בנוסחה בתא, ההפניה תהיה לתא בעמודה הבאה ביחס למקום שבו אתה מזין את הנוסחה. לדוגמה, אם תזין את הנוסחה ב- C10, ההפניה תהיה D10 ולא B1.

   • מידע נוסף - מעבר בין הפניות יחסיות, מוחלטות ומעורבות

 6. כדי לסיים ולחזור לגליון העבודה, לחץ על אישור.

הערה: כדי להרחיב או להאריך את תיבת הדו-שיח שם חדש, לחץ וגרור את ידית האחיזה בתחתית.

אם תשנה שם או שם טבלה מוגדרים, כל השימושים בשם זה בחוברת העבודה ישתנו גם הם.

 1. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על מנהל השמות.

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל השמות, לחץ פעמיים על השם שברצונך לערוך. לחלופין, לחץ על השם שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על ערוך.

 3. בתיבת הדו-שיח עריכת שם, בתיבה שם, הקלד שם חדש עבור ההפניה.

 4. בתיבה מפנה אל, שנה את ההפניה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. בתיבת הדו-שיח מנהל השמות , בתיבה מפנה אל, שנה את התא, הנוסחה או הקבוע שהשם מייצג.

 1. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על מנהל השמות.

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל השמות, לחץ על השם שברצונך לשנות.

 3. בחר שם אחד או יותר באמצעות אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור שם, לחץ עליו.

  • כדי לבחור יותר משם אחד בקבוצה רציפה, לחץ וגרור את השמות, או הקש SHIFT ולחץ על לחצן העכבר עבור כל שם בקבוצה.

  • כדי לבחור יותר משם אחד בקבוצה שאינה סמוכה, הקש CTRL ולחץ על לחצן העכבר עבור כל שם בקבוצה.

 4. לחץ על מחק.

 5. לחץ על אישור כדי לאשר את המחיקה.

השתמש בפקודות ברשימה הנפתחת של הסינון כדי להציג קבוצות משנה של שמות במהירות. בחירה בכל פקודה מפעילה או מבוטלת את פעולת הסינון, כך שקל לשלב או להסיר פעולות סינון שונות כדי לקבל את התוצאות הרצויות.

באפשרותך לסנן מהאפשרויות הבאות:

בחר

כדי לבצע את הפעולה

שמות מסופחים לגליון עבודה

הצגת השמות המקומיים של גליון העבודה בלבד.

שמות מסופחים לחוברת עבודה

הצגת השמות הכלליים של חוברת העבודה בלבד.

שמות עם שגיאות

הצג רק את השמות עם ערכים המכילים שגיאות (כגון #REF, #VALUE או #NAME).

שמות ללא שגיאות

הצגת השמות עם ערכים שאינם מכילים שגיאות בלבד.

שמות מוגדרים

הצגת שמות שהגדרת או שהגדיר Excel בלבד, כגון אזור הדפסה.

שמות טבלאות

הצגת שמות טבלאות בלבד.

 • כדי למיין את רשימת השמות בסדר עולה או יורד, לחץ על כותרת העמודה.

 • כדי לשנות באופן אוטומטי את גודל העמודה כך שתתאים לערך הארוך ביותר בעמודה זו, לחץ פעמיים על הצד השמאלי של כותרת העמודה.

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

למידע נוסף

מדוע אני רואה את תיבת הדו-שיח 'התנגשות שמות' ב- Excel?

יצירת טווח בעל שם ב- Excel

הוספת טווח בעל שם לנוסחה ב- Excel

הגדרת שמות בנוסחאות ושימוש בהם

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×