היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
שימוש בקורא מסך להוספת טבלה ב- Outlook

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה או לקויות קוגניטיביות המשתמשים בתוכנית קורא מסך כגון 'קורא טקסטים' של Microsoft, JAWS או NVDA יחד עם מוצרי Microsoft 365. מאמר זה הוא חלק של ערכת התוכן תמיכה בקורא מסך של Microsoft 365 שהו תוכל למצוא מידע נגיש נוסף לגבי היישומים שלנו. לקבלת עזרה כללית, בקר בדף הבית של התמיכה של Microsoft.

השתמש Outlook עם לוח המקשים וקורא מסך כדי ליצור ולערוך טבלה בהודעות הדואר האלקטרוני שלך. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', JAWS ו- NVDA אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים.

הערות: 

בנושא זה

המרת טקסט לטבלה

אם יש לך בלוק של טקסט שנעשה בו שימוש במפרידים בצורה עקבית, תוכל להמיר אותו לטבלה בקלות.

 1. בחר את קטע הטקסט שברצונך להמיר לטבלה.

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח המרת טקסט לטבלה, הקש Alt+N, T, V.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם נעשה בטקסט שימוש בפיסקאות כמפרידים, הקש על Alt+ק.

  • אם נעשה בטקסט שימוש בפסיקים כמפרידים, הקש על Alt+פ.

  • אם נעשה בטקסט שימוש בטאבים כמפרידים, הקש על Alt+ב.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש על Enter. הטבלה נוצרת והמוקד מוחזר אל ההודעה כאשר הטבלה נבחרת.

המרת טבלה לטקסט

 1. מקם את הסמן במקום כלשהו בטבלה שברצונך להמיר לטקסט.

 2. הקש Alt+J, L כדי לפתוח את הכרטיסיה פריסה של כלי טבלאות.

 3. הקש V כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח המרת טבלה לטקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך שייעשה בטקסט שימוש בפיסקאות כמפרידים, הקש על ס.

  • אם ברצונך שייעשה בטקסט שימוש בפסיקים כמפרידים, הקש על פ.

  • אם ברצונך שייעשה בטקסט שימוש בטאבים כמפרידים, הקש על ט.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש על Enter. המוקד חוזר להודעה, כאשר הטקסט נבחר.

הוספת טבלה

באפשרותך לציין את הממדים של הטבלה, כגון מספר העמודות והשורות והגובה והרוחב שלהן. Outlook להוסיף טבלת רשת בסיסית לשימושך.

הערה: כדי ליצור טבלה נגישה ככל האפשר, חשוב להוסיף לטבלה שורת כותרת.

 1. בעת כתיבת הודעה, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הטבלה החדשה.

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הוספת טבלה, הקש Alt+N, T, I.

 3. הקלד את מספר העמודות הרצוי.

 4. הקש על מקש Tab ולאחר מכן הקלד את מספר השורות הרצוי.

 5. אם תרצה להשתמש בממדים אלה שוב בעתיד, הקש Alt+מ כדי לבחור את האפשרות זכור ממדים עבור טבלאות חדשות.

 6. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הוספת טבלה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש Enter. Outlook מוסיף את הטבלה להודעה והמוקד עובר לעמודה הראשונה של השורה הראשונה.

 7. כדי לוודא שהטבלה שלך כוללת שורת כותרת, הקש Alt+ח, ו כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב של כלי טבלאות.

 8. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Checked, Header row checkbox". ב- JAWS וב- NVDA, תשמע: "Table style options group box, header row checkbox, checked". אם תשמע "Unchecked", הקש על מקש הרווח כדי להעביר את שורת הכותרת למצב פעיל; אם לא, הקש Esc כדי להחזיר את המוקד לטבלה.

 9. השתמש במקשי החצים כדי לנוע בטבלה, והקלד את המידע בתאים.

שימוש בסגנונות טבלה מוכללים

לאחר יצירת טבלה, באפשרותך לשנות במהירות את המראה שלה באמצעות הסגנונות המוכללים ב- Outlook.

 1. הצב את הסמן במקום כלשהו בטבלה.

 2. הקש Alt+ח, ו כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב של כלי טבלאות.

 3. הקש על ס כדי לפתוח את תפריט סגנונות טבלה.

 4. השתמש במקשי החצים כדי לנווט ברשימת הסגנונות עד שתמצא את הסגנון הרצוי, למשל "Grid table 1, light".

 5. כדי לבחור את הסגנון הרצוי, הקש Enter. הסגנון שנבחר מוחל על הטבלה והמוקד חוזר לטבלה.

מחיקת טבלה

 1. בעת כתיבת הודעה, מקם את הסמן בכל מקום בטבלה שברצונך למחוק.

 2. הקש Alt+J, L כדי לפתוח את הכרטיסיה פריסה של כלי טבלאות.

 3. כדי למחוק את הטבלה כולה, הקש D, T. הטבלה נמחקת והמוקד חוזר להודעה.

הגדרת מאפייני טבלה

השתמש בתיבת הדו-שיח מאפייני טבלה כדי להעניק לטבלה כותרת ותיאור כדי להפוך אותה לנגישה יותר, או כדי לשנות את יישור הטבלה.

 1. בעת כתיבת הודעה, מקם את הסמן בכל מקום בטבלה שבו ברצונך לערוך.

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפייני טבלה, הקש Alt+J, L, O.

 3. כדי להגדיר את יישור הטבלה ביחס לגוף הטקסט של ההודעה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליישר את הטבלה לפי הקצה השמאלי של הטקסט, הקש על Alt+ה.

  • כדי ליישר את הטבלה לפי מרכז הטקסט, הקש על Alt+ז.

  • כדי ליישר את הטבלה לפי הקצה הימני של הטקסט, הקש על Alt+י.

 4. כדי לבחור כיצד גוף הטקסט יגלוש מסביב לטבלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי שהטקסט יגלוש מצדדי הטבלה, הקש על Alt+ס.

  • כדי שהטבלה תוצג בנפרד מהטקסט, הקש על Alt+א.

 5. כדי לתת לטבלה כותרת ותיאור, הקש Alt+T ולאחר מכן הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע: "Selected, Alt Text tab item". ב- JAWS, תשמע: "Alt text tab" וב- NVDA, תשמע: "Alt Text tab item, selected".

 6. הקש על מקש Tab והקלד את כותרת הטבלה; לאחר מכן, הקש על מקש Tab והקלד את התיאור.

 7. הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש Enter. המוקד חוזר להודעה.

הוספת עמודות או שורות לטבלה

 1. בעת כתיבת הודעה, מקם את הסמן בנקודה בטבלה שבה ברצונך להוסיף עמודה או שורה.

 2. הקש Alt+J, L כדי לפתוח את הכרטיסיה פריסה של כלי טבלאות.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל הנקודה הנבחרת, הקש על ו.

  • כדי להוסיף שורה מתחת לנקודה שנבחרה, הקש B, E.

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לנקודה הנבחרת, הקש על ף.

  • כדי להוסיף עמודה מימין לנקודה הנבחרת, הקש על ס.

 4. התפריט ייסגר והמוקד יחזור לטבלה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף תמונה להודעת דואר אלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

השתמש Outlook עבור Mac עם לוח המקשים ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- macOS, כדי ליצור ולערוך טבלה בהודעות הדואר האלקטרוני שלך.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה עם VoiceOver.

בנושא זה

המרת טקסט לטבלה

אם יש לך בלוק של טקסט שנעשה בו שימוש במפרידים בצורה עקבית, תוכל להמיר אותו לטבלה בקלות.

 1. בעת חיבור הודעת הדואר האלקטרוני, בחר את הטקסט שברצונך להמיר.

  הערה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הטקסט אמור להכיל עמודות המופרדות על-ידי הקשה על מקש Tab ושורות המופרדות על-ידי הקשה על מקש Return.

 2. הקש Control+F2. תשמע: "Menu bar, apple". לאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע: "Format".

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Insert table" ולאחר מכן הקש Return. הטבלה נוצרת והמוקד חוזר לגוף ההודעה.

הוספת טבלה

באפשרותך לציין את הממדים של הטבלה, כגון מספר העמודות והשורות והגובה והרוחב שלהן. Outlook עבור Mac להוסיף טבלת רשת בסיסית לשימושך.

 1. בעת חיבור הודעת הדואר האלקטרוני, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הטבלה החדשה.

 2. הקש Control+F2. תשמע: "Menu bar, apple". לאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע: "Format".

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Insert table" ולאחר מכן הקש Return. תיבת הדו-שיח הוספת טבלה נפתחת.

 4. כדי לציין את מספר העמודות בטבלה, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Number of columns, edit text" והזן ערך באמצעות לוח המקשים.

 5. כדי לציין את מספר השורות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Number or rows, edit text" והזן ערך באמצעות לוח המקשים.

 6. כדי להוסיף את הטבלה להודעת הדואר האלקטרוני, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK, default, button" ולאחר מכן הקש Return. המוקד עובר לתא הראשון בטבלה.

 7. נווט אל התא הרצוי על-ידי הקשה על מקש חץ בכיוון שאליו ברצונך להזיז. הקלד את המידע בתאים. הקש על מקש Tab כדי לעבור לתא הבא, או Shift+Tab כדי לעבור לתא הקודם. אם תהקישו על מקש Tab בתא האחרון, תיווצר שורת טבלה חדשה.

מחיקת טבלה

 1. ודא שהמוקד נמצא במקום כלשהו בתוך הטבלה שברצונך למחוק.

 2. הקש על מקש חץ שמאלה כדי לנווט לתא האחרון של הטבלה ולאחר מכן הקש על מקש חץ שמאלה כדי להעביר את המוקד אל מחוץ לטבלה.

 3. הקש Shift+מקש חץ למעלה כדי לבחור את השורה האחרונה בטבלה. חזור על פעולה זו עד לבחירת כל שורות הטבלה והקש Backspace כדי למחוק את הטבלה.

הגדרת מאפייני טבלה

באפשרותך לשנות מאפייני טבלה בנפרד. לדוגמה, באפשרותך להגדיר יישור טקסט, גובה שורה, רוחב עמודה או לכתוב טקסט חלופי כדי להפוך את הטבלה לנגישה יותר עבור קוראי מסך.

 1. ודא שהמוקד נמצא במקום כלשהו בתוך הטבלה שברצונך לערוך.

 2. הקש Shift+F10. תשמע: "Menu".

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Table properties" ולאחר מכן הקש Return. תיבת הדו-שיח מאפייני טבלה נפתחת.

 4. תיבת הדו-שיח מאפייני טבלה כוללת חמש כרטיסיות:

  • טבלה

  • שורה

  • עמודה

  • תא

  • טקסט חלופי

  השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי למצוא את הכרטיסיה הרצויה ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לפתוח כרטיסיה זו.

 5. הקש על מקש Tab כדי לעיין באפשרויות בכרטיסיה שנבחרה. VoiceOver יודיע לך כיצד לגשת לכל אפשרות. לדוגמה, בכרטיסיה טבלה, באפשרותך להגדיר יישור טקסט עבור הטבלה כולה.

 6. כדי לעבור לכרטיסיה אחרת, הקש על מקש Tab עד שתשמע שוב את שם הכרטיסיה הנוכחית ולאחר מכן השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי למצוא את הכרטיסיה הרצויה ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 7. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני טבלה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK, default, button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. המוקד חוזר לתא בטבלה שהיית בשלב 1.

הוספת עמודות או שורות לטבלה

באפשרותך להרחיב את הטבלה במהירות על-ידי הוספת שורות או עמודות נוספות.

 1. ודא שהמוקד נמצא במקום כלשהו בתוך הטבלה ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לנווט בתוך הטבלה כדי למצוא את המקום שבו ברצונך להוסיף שורה או עמודה חדשה.

 2. הקש Shift+F10. תשמע: "Menu".

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Insert" ולאחר מכן הקש פעם אחת על מקש חץ ימינה כדי להרחיב את תפריט המשנה הוספה.

 4. בחר את האפשרות הרצויה בתפריט המשנה הוספה:

  • כדי להוסיף שורה מעל לשורה הנוכחית, הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע: "Rows above".

  • כדי להוסיף שורה מתחת לשורה הנוכחית, הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע: "Rows below".

  • כדי להוסיף עמודה מימין לעמודה הנוכחית, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "Columns to the left".

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לעמודה הנוכחית, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "Columns to the right".

  כדי לאשר את הבחירה, הקש על מקש הרווח. שורה או עמודה ריקה חדשה נוספת לטבלה בכיוון שנבחר מהתא ממנו התחלת.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף תמונה להודעת דואר אלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

השתמש Outlook באינטרנט עם לוח המקשים וקורא המסך כדי ליצור טבלה בעת חיבור הודעה באמצעות 'דואר'. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים' ב- Microsoft Edge וב- JAWS וב- NVDA ב- Chrome, אך הוא עשוי לפעול עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות הנפוצים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft 365.

 • נושא זה נכתב מתוך הנחה כי חלונית הקריאה אינה פעילה.

 • בעת שימוש ב-Outlook באינטרנט , מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Outlook באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl + F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי דרך מוכרים, כמו F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה) פועלים בדפדפן האינטרנט – לא ב- Outlook באינטרנט‏.

 • אנחנו מעדכנים כעת את Outlook.office.com ‏(Outlook באינטרנט). חלק מהאנשים כבר משתמשים ב- Outlook החדש. עבור אנשים אחרים, הגירסה הקלאסית תהיה חוויית ברירת המחדל עד שנשלים את העדכון. לקבלת מידע נוסף, עבור אל קבלת עזרה עבור Outlook החדש באינטרנט. מכיוון שההוראות בנושא זה חלות על החוויה החדשה, מומלץ לעבור מהחוויה הקלאסית ל- Outlook החדש. כדי לעבור ל- Outlook החדש, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Command, Try the new Outlook" ולאחר מכן הקש Enter. אם אתה שומע "Command toolbar" במקום "Command, Try the new Outlook", אתה כבר משתמש ב- Outlook החדש.

הוספת טבלה

בעת הוספת טבלה להודעה, באפשרותך לציין את מספר העמודות והשורות. Outlook באינטרנט להוסיף טבלת רשת בסיסית לשימושך.

 1. בעת חיבור הודעה, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הטבלה החדשה.

 2. הקש על מקש Tab פעם אחת. תשמע: "Formatting options, Format painter". לאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע "Insert table" ולאחר מכן הקש Enter. תיבת הדו-שיח לבחירת גודל הטבלה נפתחת.

  הערה: אם הקשה על Enter אינה פותחת את תיבת הדו-שיח, הקש על מקש SR+מקש רווח כדי לבטל את מצב סריקה ונסה שוב.

 3. כדי לבחור את מספר העמודות בטבלה, השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה. קורא המסך מכריז על העמודות והשורות שנבחרו כעת, לדוגמה, "3 על 1 table".

 4. כדי לבחור את מספר השורות בטבלה, השתמש במקשי החצים למטה ולמעלה. קורא המסך מכריז על העמודות והשורות שנבחרו כעת, לדוגמה, "3 על 3 table".

 5. כשתסיים, כדי להוסיף את הטבלה, הקש Enter. תיבת הדו-שיח נסגרת והמוקד עובר לתא הראשון של הטבלה בגוף הודעת הדואר האלקטרוני.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף תמונה להודעת דואר אלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון

שאל את הקהילה >

קבלת תמיכה

צור איתנו קשר >

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×