משתמשים רבים מוצאים שהשימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצורי מקשים עבור Outlook עוזר להם לעבוד ביתר יעילות. עבור משתמשים בעלי מגבלות ניידות או לקויות ראיה, השימוש בקיצורי מקלדת יכול להיות קל יותר מהשימוש במסך המגע, ומהווה חלופה משמעותית לשימוש בעכבר.

הערות: 

 • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

 • אם קיצור דרך דורש הקשה על שני מקשים או יותר בו-זמנית, בנושא זה המקשים מופרדים באמצעות סימן החיבור (+). אם עליך להקיש על מקש מסוים מיד אחרי מקש אחר, המקדים מופרדים באמצעות פסיק (,).

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים Outlook עבור Windows.

הערה: כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Ctrl+F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

טבלה זו מפרטת את קיצורי הדרך הנמצאים בשימוש תכוף ב- Outlook.

לביצוע פעולה זו

הקש

סגירת חלון או תפריט.

Esc

עבור אל הכרטיסיה בית.

ALT+י

יצירת הודעה חדשה.

Ctrl+Shift+M

שליחת הודעה.

Alt+א

הוספת קובץ.

Alt+N, A, F

משימה חדשה

Ctrl+Shift+K

מחיקת פריט (כאשר נבחרה הודעה, משימה או פגישה).

Delete

חפש פריט.

Ctrl+E או F3

תשובה להודעה.

Alt+H, R, P

העברת הודעה.

Alt+H, F, W

בחר באפשרות השב לכולם.

Alt+H, R, A

העתקת פריט.

Ctrl+C או Ctrl+Insert

הערה: Ctrl+Insert אינו זמין בחלונית הקריאה.

עבור אל הכרטיסיה שליחה/קבלה.

Alt+J, S

עבור אל לוח שנה.

Ctrl+2

ליצור פעילות.

Ctrl+Shift+A

העברת פריט לתיקיה.

Alt+H, M, V ובחר תיקיה מהרשימה

פתח את תיבת הדו-שיח שמירה בשם בכרטיסיה קובץ מצורף.

Alt+J, A, 2, A, V

בדיקה אם יש הודעות חדשות.

Ctrl+M או F9

לראש הדף

קיצורי דרך לניווט בסיסי

לביצוע פעולה זו

הקש

עבור לתצוגת דואר.

Ctrl+1

מעבר לתצוגת לוח שנה.

Ctrl+2

עבור לתצוגת אנשי קשר.

Ctrl+3

מעבר לתצוגה 'משימות'.

Ctrl+4

עבור אל ההערות.

Ctrl+5

עבור לרשימת התיקיותבחלונית התיקיות.

Ctrl+6

עבור אל קיצורי דרך.

Ctrl+7

פתח את היומן.

Ctrl+8

פתח את פנקס הכתובות.

Ctrl+Shift+B

חזור אל התצוגה הקודמת.

Alt+B או Alt+מקש חץ שמאלה

עבור קדימה אל התצוגה הבאה.

Alt+מקש חץ ימינה

מעבר להודעה הפתוחה הבאה.

Ctrl+נקודה (.)

מעבר להודעה פתוחה קודמת.

CTRL+פסיק (,)

מעבר בין חלונית התיקיות, Outlook הראשי, חלונית הקריאה ניהול משימות.

Ctrl+Shift+מקש Tab או מקש Shift+Tab

מעבר בין Outlook, החלוניות הנו קטנות יותר בחלונית התיקיות, בחלונית הקריאה ובסעיפים ניהול משימות.

מקש Tab או F6

מעבר בין רצועת הכלים ללוח השנה.

F6

הצגת מקשי הגישה ברצועת הכלים.

Alt או F6

מעבר בין שורות כותרת ההודעה בחלונית התיקיות או בהודעה פתוחה.

Ctrl+Tab

מעבר בין חלונית הניווט ללוח השנה.

Ctrl+Tab

מעבר בתוך חלונית התיקיות.

מקשי חצים

מעבר לתיקיה אחרת.

Ctrl+Y

מעבר לתיבה חיפוש.

F3 או Ctrl+E

בחלונית הקריאה, עבור אל ההודעה הקודמת.

Alt+מקש חץ למעלה או Ctrl+פסיק (,), או Alt+Page Up

בחלונית הקריאה, עמוד למטה בטקסט.

מקש רווח

בחלונית הקריאה, עמוד למעלה בטקסט.

Shift+מקש רווח

כיווץ או הרחבה של קבוצה ברשימת הודעות הדואר האלקטרוני.

מקש חץ ימינה או שמאלה, בהתאמה

חזור אל התצוגה הקודמת בחלון Outlook הראשי.

Alt+B או Alt+מקש חץ שמאלה

עבור קדימה אל התצוגה הבאה בחלון Outlook הראשי.

Alt+מקש חץ ימינה

בחירת סרגל המידע ולאחר מכן, אם הוא זמין, הצגת תפריט הפקודות.

Ctrl+Shift+W

הצג את ניהול משימות (מבט מהיר).

Alt+V, B ולאחר מכן C עבור לוח שנה, P for People, T for Tasks או O for Off

לראש הדף

ניווט אל רצועת הכלים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח את הכרטיסיה בית.

ALT+י

פתח את תפריט קובץ.

Alt+כ

פתח את הכרטיסיה שליחה/קבלה.

Alt+J, S

פתח את הכרטיסיה תיקיה.

Alt+ר

פתח את הכרטיסיה תצוגה.

ALT+V

פתח את הכרטיסיה חיפוש.

Ctrl+E

עבור לשדה החיפוש ספר לי.

Alt+Q

לראש הדף

יצירת פריט או קובץ

לביצוע פעולה זו

הקש

ליצור פעילות.

Ctrl+Shift+A

יצירת איש קשר.

Ctrl+Shift+C

יצירת קבוצת אנשי קשר.

Ctrl+Shift+L

יצירת פקס.

Ctrl+Shift+X

יצירת תיקיה.

Ctrl+Shift+E

יצירת בקשה לפגישה.

Ctrl+Shift+Q

יצירת הודעה.

Ctrl+Shift+M

יצירת פתק.

Ctrl+Shift+N

יצירת מסמךMicrosoft Office זה.

Ctrl+Shift+H

פרסם בתיקיה שנבחרה.

Ctrl+Shift+S

פרסם תשובה בתיקיה שנבחרה.

Ctrl+T

יצירת תיקיית חיפוש.

Ctrl+Shift+P

יצירת משימה.

Ctrl+Shift+K

לראש הדף

עיצוב טקסט

טבלה זו מפרטת את קיצורי המקשים לעיצוב טקסט בהודעות דואר אלקטרוני, פעילויות או הזמנות לפגישה ב- Outlook.

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת הכרטיסיה עיצוב טקסט ברצועת הכלים.

Alt+ר

הצגת תיבת הדו-שיח גופן.

Ctrl+Shift+P

החלף את רישיות האות הראשונה במילה או בשורה שנבחרו.

Shift+F3

החלף את רישיות הטקסט שנבחר בין אותיות רישיות קטנות וכל אותיות ה רישיות.

Ctrl+Shift+K

החלת עיצוב מודגש.

Ctrl+B

הוסף רשימה עם תבליטים.

Ctrl+Shift+L

החלת עיצוב נטוי.

Ctrl+I

הגדלת הכניסה.

Ctrl+T

הקטנת הכניסה.

Ctrl+Shift+T

מרכוז טקסט.

Ctrl+E

הוספת קו תחתון לטקסט.

Ctrl+U

הגדלת הגופן.

Ctrl+סוגר מרובע ימני (]) או Ctrl+Shift+סימן גדול >)

הקטנת הגופן.

Ctrl+סוגר מרובע שמאלי ([) או Ctrl+Shift+סימן קטן מ ( <)

גגזור בחירה.

Ctrl+X או Shift+Delete

העתקת בחירה.

Ctrl+C או Ctrl+Insert

הערה: Ctrl+Insert אינו זמין בחלונית הקריאה.

הדבקת הבחירה שהועתקה או גונתה.

Ctrl+V או Shift+Insert

נקה את העיצוב.

Ctrl+Shift+Z או Ctrl+מקש רווח

מחיקת המילה הבאה.

Ctrl+Shift+H

יישור לשני הצדדים של טקסט (מתיחת פיסקה כך שתתאים בין השוליים}.

Ctrl+Shift+J

החלת סגנונות.

Ctrl+Shift+S

יצירת כניסה תלויה.

Ctrl+T

הוספת היפר-קישור.

Ctrl+K

יישור לשמאל של פיסקה.

Ctrl+L

יישור פיסקה לימין.

Ctrl+R

הקטנת כניסה תלויה.

Ctrl+Shift+T

הסרת עיצוב פיסקה.

Ctrl+Q

לראש הדף

הדפסת פריטים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח את העמוד הדפסה בתפריט קובץ.

Alt+F, P

הדפסת פריט מחלון פתוח.

Alt+F, P, P

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד בעמוד הדפסה.

Alt+S או Alt+U

בחר מדפסת בדף הדפסה.

Alt+F, P, I

פתיחת תיבת הדו-שיח אפשרויות הדפסה.

Alt+F, P, R

לראש הדף

שימוש בדגלים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח דגל להמשך טיפול כדי להקצות דגל.

Ctrl+Shift+G

לראש הדף

שימוש בקטגוריות צבעים

לביצוע פעולה זו

הקש

מחק את הקטגוריה שנבחרה מהרשימה בתיבת הדו-שיח קטגוריות צבעים.

Alt+D

לראש הדף

קיצורי מקשים עבור דואר

לביצוע פעולה זו

הקש

עבור לתיבת הדואר הנכנס.

Ctrl+Shift+I

עבור אל תיבת דואר יוצא.

Ctrl+Shift+O

בדיקת שמות.

Ctrl+K

שליחת הודעה.

Alt+א

תשובה להודעה.

Ctrl+R

בחר באפשרות השב לכולם.

Ctrl+Shift+R

השב באמצעות בקשה לפגישה.

Ctrl+Alt+R

העברת הודעה.

Ctrl+F

סימון הודעה כהודעה שאינה "זבל".

Ctrl+Alt+J

הצגת תוכן חיצוני חסום (בהודעה).

Ctrl+Shift+I

הצבה בתיקיה.

Ctrl+Shift+S

החלת סגנון רגיל.

Ctrl+Shift+N

בדיקה אם יש הודעות חדשות.

Ctrl+M או F9

מעבר להודעה הקודמת.

מקש חץ למעלה

מעבר להודעה הבאה.

מקש חץ למטה

יצירת הודעה (בתצוגת דואר).

Ctrl+N

צור הודעה (מכל Outlook תצוגה).

Ctrl+Shift+M

פתיחת הודעה שהתקבלה

Ctrl+O

מחיקה והתעלם משיחה.

Ctrl+Shift+D

פתח את פנקס הכתובות.

Ctrl+Shift+B

הוסף דגל מהיר להודעה שלא נפתחה.

Insert

הצגת תיבת הדו-שיח דגל ל המשך טיפול.

Ctrl+Shift+G

סימון הודעה כהודעה שנקראה.

Ctrl+Q

סימון הודעה כהודעה שלא נקראה.

Ctrl+U

פתח את תיאור הדואר בהודעה שהורכבה.

Ctrl+Alt+P

חיפוש או החלפה של טקסט.

F4

מצא את הפריט הבא.

Shift+F4

שליחת הודעה.

Ctrl+Enter

הדפסת פריט.

Ctrl+P

העברת הודעה כקובץ מצורף.

Ctrl+Alt+F

הצגת המאפיינים עבור הפריט הנבחר.

Alt+Enter

סמן פריט להורדה.

Ctrl+Alt+ן

בדוק את מצב הסימן להורדה.

Alt+J, S, M, T

הצגת התקדמות שליחה/קבלה.

Alt+J, S, P (כאשר מתבצעת שליחה/קבלה)

שמירת פריט.

Ctrl+S

פתיחת תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

F12

לראש הדף

שימוש בחלונית התיקיות

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בתוך חלונית התיקיות.

מקשי החצים למעלה ולמטה

מעבר לרשימת ההודעות מחלוניתהתיקיות.

מקש רווח או ENTER

יצירת תיקיה חדשה.

Shift+F10, N

הרחב קבוצה או תיקיה שנבחרו באמצעות תיקיות משנה.

מקש חץ שמאלה

כיווץ קבוצה או תיקיה שנבחרו באמצעות תיקיות משנה.

מקש חץ ימינה

פתח פריט שנבחר בחלונית התיקיות.

מקש רווח או ENTER

שנה שם של תיקיה שנבחרה ברשימת התיקיות.

F2

מחיקת תיקיה שנבחרה ברשימה (לא ניתן למחוק תיקיות ברירת מחדל, כגון תיבת דוארנכנס ,תיבת דואר יוצא , טיוטות והודעות שנשלחו).

Shift+F10, D

דלג לתיקיה על-ידי הקלדת האות הראשונה של שם התיקיה. לדוגמה, כדי לעבור אל התיקיה 'טיוטות', הקלד d. אם תיקיות מרובות מתחילות באותה האות, חזור על האות עד שתגיע לתיקיה הרצויה.

האות הראשונה של שם תיקיה

לראש הדף

שימוש ברשימת ההודעות

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר למטה ול למעלה ברשימת ההודעות.

מקשי החצים למטה ולמטה

מעבר אל הפריט המופיע בתחתית המסך.

Page Down

מעבר אל הפריט המופיע בראש המסך.

Page Up

הוספה או הפחתה של פריט אחד מהפריטים שנבחרו.

Shift+מקש חץ למעלה או Shift+מקש חץ למטה

מעבר אל הפריט הבא או אל הפריט הקודם מבלי להרחיב את הבחירה.

Ctrl+מקש חץ למעלה או Ctrl+מקש חץ למטה

בחירה או ביטול בחירה של הפריט הפעיל.

Ctrl+מקש רווח

הרחב קבוצות של הודעות (לדוגמה, שבוע שעבר).

מקש חץ שמאלה

כיווץ קבוצות של הודעות (לדוגמה, שבוע שעבר).

מקש חץ ימינה

בחר הודעות סמוכות מרובות.

Shift+מקש חץ למטה או למעלה

בחר הודעות מרובות שאינן סמוכות.

Ctrl+מקש חץ למעלה או למטה ולאחר מכן, כדי לבחור כל הודעה, הקש על מקש הרווח

העברת הודעה לתיקיה.

Ctrl+Shift+V

הוספת המשך טיפול או דגל מהיר להודעה.

Shift+F10, U, T (ב'קורא טקסטים', 'הוספה')

הוסף דגל מותאם אישית להודעה.

Ctrl+Shift+G

סמן הודעה כדואר זבל או לא כדואר זבל.

Shift+F10, J ולאחר מכן מקש חץ למעלה או למטה ולאחר מכן Enter

סימון הודעה כהודעה שנקראה.

Ctrl+Q

סימון הודעה כהודעה שלא נקראה.

Ctrl+U

סמן פריט להורדה.

Alt+J, S, M, T

סמן פריט כדי להוריד עותק.

Alt+J, S, M, C

בטל סימון של פריט להורדה.

Alt+J, S, U, U

בטל את הסימון של כל הפריטים להורדה.

Alt+J, S, U, K

מחיקת הודעה.

Alt+H+D

התעלמות מהודעה.

Alt+H, X

תשובה להודעה.

Alt+H, R, P

בחר באפשרות השב לכולם.

Alt+H, R, A

העברת הודעה.

Alt+H, F, W

פתח הודעה.

Enter

הצגת תפריט תוכן חסום.

Ctrl+Shift+W

הורד תמונות או תמונות חסומות.

Ctrl+Shift+W, P

הצגת מאפייני דואר אלקטרוני.

Alt+Enter

הצבה בתיקיה.

Ctrl+Shift+S

העתקת פריט לתיקיה.

Ctrl+Shift+Y

הדפסת הודעה.

Ctrl+P

הגדר את תדירות Outlook בודק אם יש הודעות חדשות.

Ctrl+Alt+S

הגדר את אפשרויות דואר הזבל.

Alt+H, J, O

לראש הדף

שימוש בחלונית הקריאה

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר להודעה הקודמת.

Alt+מקש חץ למעלה או Ctrl+פסיק (,), או Alt+Page up

עמוד למטה בטקסט.

מקש רווח

עמוד למעלה בטקסט.

Shift+מקש רווח

מעבר לשדה הבא.

מקש Tab

מעבר לשדה הקודם.

Shift+Tab

מעבר לקישור הבא או הקודם.

Tab או Shift+Tab

דלג אל לחצן השב.

Alt+ת

בהודעת דואר אלקטרוני, בחר את סרגל המידע ואם הוא זמין, הצג את תפריט האפשרויות.

סרגל המידע מופיע בהודעות המכילות מידע נוסף, לדוגמה, לגבי פגישות ופעולות מתנגשות. אם אפשרות זו זמינה, סרגל המידע מופיע בהודעה מתחת לנושא ולשולח.

Ctrl+Shift+W

סגור את תפריט סרגל המידע.

Esc

לראש הדף

בדוק הודעות דואר אלקטרוני חדשות ושלח הודעות יוצאות (שליחה/קבלה)

לביצוע פעולה זו

הקש

התחל פעולת שליחה/קבלה עבור כל קבוצות שליחה/קבלה המוגדרות כאשר האפשרות כלול קבוצה זו בשליחה/קבלה (F9) נבחרה. אפשרות זו יכולה לכלול כותרות, פריטים מלאים, תיקיות שצוינו, פריטים שגודלם קטן מגודל מסוים או כל שילוב שאתה מגדיר.

Alt+J, S, G

התחל פעולת שליחה/קבלה עבור התיקיה הנוכחית, ואחזור פריטים מלאים (כותרת עליונה, פריט וקבצים מצורפים).

Shift+F9

התחל פעולת שליחה/קבלה.

Alt+J, S, S

הגדרת קבוצות שליחה/קבלה.

Ctrl+Alt+S

לראש הדף

קיצורי מקשים עבור לוח השנה

לביצוע פעולה זו

הקש

צור פעילות (בתצוגת לוח שנה).

Ctrl+N

יצירת פעילות (בכל Outlook תצוגה).

Ctrl+Shift+A

יצירת בקשה לפגישה.

Ctrl+Shift+Q או Alt+H, M, R

פתח את תפריט פריטים חדשים כדי לבחור איזה פריט ברצונך ליצור.

Alt+H+I

העברת פעילות או פגישה לנמען.

Alt+H, F, W או Ctrl+F

תשובה לבקשה לפגישה באמצעות הודעה.

Ctrl+R

בחר באפשרות השב לכולם.

Ctrl+Shift+R

הצג יום אחד בלוח השנה.

Alt+1

הצג יומיים בלוח השנה.

Alt+2

הצג שלושה ימים בלוח השנה.

Alt+3

הצג ארבעה ימים בלוח השנה.

Alt+4

הצג חמישה ימים בלוח השנה.

Alt+5

הצג שישה ימים בלוח השנה.

Alt+6

הצג שבעה ימים בלוח השנה.

Alt+7

הצג שמונה ימים בלוח השנה.

Alt+8

הצג תשעה ימים בלוח השנה.

Alt+9

הצג עשרה ימים בלוח השנה.

Alt+0

הצג היום בלוח השנה.

Alt+H, O, D

הצגת התצוגה היומית.

Alt+H+R או Ctrl+Alt+1

הצג את שבעת הימים הבאים.

Alt+H, X

מעבר לתאריך.

Ctrl+G או Alt+H+L

מעבר לתצוגת חודש.

Alt+סימן שווה או Ctrl+Alt+4

מעבר ליום הבא.

Ctrl+מקש חץ ימינה

מעבר לשבוע הבא.

Alt+מקש חץ למטה

מעבר לחודש הבא.

Alt+עמוד למטה

מעבר ליום הקודם.

Ctrl+מקש חץ שמאלה

מעבר לשבוע הקודם.

Alt+מקש חץ למעלה

מעבר לחודש הקודם.

Alt+Page up

מעבר לתחילת השבוע.

Alt+Home

מעבר לסוף השבוע.

Alt+End

עבור לתצוגת שבוע מלא.

Alt+סימן חיסור (-) או Ctrl+Alt+3

עבור לתצוגה שבוע עבודה.

Ctrl+Alt+2

עבור אל הפעילות הקודמת.

Ctrl+פסיק (,) או Ctrl+Shift+פסיק (,)

עבור לפעילות הבאה.

Ctrl+נקודה (.) או Ctrl+Shift+נקודה (.)

הגדרת מופע חוזר עבור פעילות או פגישה פתוחה.

Ctrl+G

פתח פעילות כאשר התזכורת מופיעה.

Alt+ר

פתח את חלון התזכורת.

Alt+V, M

שנו את התזכורת.

Alt+א 

בטל את התזכורת.

Alt+D

הקצה צליל לתזכורת.

Alt+F, T, A ולאחר מכן Alt+P. הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן עיון והקש Enter. בתיבת הדו-שיח קובץ צליל תזכורת, הקלד או בחר את שם קובץ הצליל הרצוי.

דלג אל חיפוש.

Ctrl+E

הצג את לוח הזמנים שנבחר בפריסה אופקית אם ברצונך להשוות בין לוחות שנה כדי לתזמן פגישות.

Alt+H, S, V או Ctrl+Alt+5

הוסף לוחות שנה משותפים מתוך אנשי הקשר שלך, או צור לוח שנה חדש.

Alt+H, O, C

צור קבוצת לוח שנה חדשה או הוסף לוח שנה של מחלקה.

Alt+H, C, G

שלח לוח שנה שנבחר בדואר אלקטרוני אל איש קשר.

Alt+H, E

שתף לוח שנה עם אנשים אחרים.

Alt+H, S, C

פרסום לוח שנה באופן מקוון.

Alt+H, P, O

הצג וערוך את הרשאות השיתוף עבור תיקיה.

Alt+H, F, P

חפש אנשי קשר.

Alt+H, F, C

פתח את פנקס הכתובות.

Alt+H, A, B

פתיחת תיבת הדו-Outlook אפשרויות תיבות הדו-שיח עבור לוחות שנה.

Alt+H, C, O

אם מידע עבור הפריט שנבחר כעת מקוצר או אינו נקרא במלואו, הפעל את המידע של נגישות פעילה של Microsoft (MSAA). MSAA מספק פרטים נוספים ל- JAWS כדי לקרוא את המידע באופן מלא.

Alt+Ctrl+Shift+M

לראש הדף

שימוש בתצוגת יום/שבוע/חודש

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגה מימים אחד עד תשעה ימים.

Alt+מקש מספר עבור מספר הימים

הצגת 10 ימים.

Alt+0 (אפס)

מעבר לתצוגת שבוע.

Alt+סימן חיסור (-)

מעבר לתצוגת חודש.

Alt+סימן שוויון ( = )

מעבר בין תצוגת לוח השנה,פנקס המשימותורשימת התיקיות.

Ctrl+Tab או F6

בחירת הפעילות הקודמת.

Shift+Tab

מעבר ליום הקודם.

מקש חץ ימינה

מעבר ליום הבא.

מקש חץ שמאלה

מעבר לאותו יום בשבוע הבא.

Alt+מקש חץ למטה

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם.

Alt+מקש חץ למעלה

לראש הדף

שימוש בתצוגת יום בודד

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת שעה עבור תחילת יום העבודה שלך.

Home

בחירת שעה עבור סיום יום העבודה שלך.

End

בחירת בלוק הזמן הקודם.

מקש חץ למעלה

בחירת בלוק הזמן הבא.

מקש חץ למטה

בחירת בלוק הזמן שבראש המסך.

Page Up

בחירת בלוק הזמן שבתחתית המסך.

Page Down

הרחבה או צמצום של הזמן שנבחר.

Shift+מקש חץ למעלה או Shift+מקש חץ למטה

מעבר לאותו יום בשבוע הבא.

Alt+מקש חץ למטה

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם.

Alt+מקש חץ למעלה

לראש הדף

שימוש בתצוגה שבוע

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתחילת שעות העבודה עבור היום הנבחר.

Home

מעבר לסוף שעות העבודה עבור היום הנבחר.

End

מעבר עמוד אחד למעלה בתצוגת היום הנבחר.

Page Up

מעבר עמוד אחד למטה בתצוגת היום הנבחר.

Page Down

שינוי משך בלוק הזמן שנבחר.

Shift+מקש חץ שמאלה, Shift+מקש חץ ימינה, Shift+מקש חץ למעלה, Shift+מקש חץ למטה, Shift+Home או Shift+End

לראש הדף

שימוש בתצוגה חודש

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר ליום הראשון בשבוע.

Home

מעבר לאותו יום בשבוע בעמוד הקודם.

Page Up

מעבר לאותו יום בשבוע בעמוד הבא.

Page Down

לראש הדף

שימוש בתצוגה 'נווט תאריכים'

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר ליום הראשון בשבוע הנוכחי.

Alt+Home

מעבר ליום האחרון בשבוע הנוכחי.

Alt+End

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם.

Alt+מקש חץ למעלה

מעבר לאותו יום בשבוע הבא.

Alt+מקש חץ למטה

לראש הדף

קיצורי מקשים של אנשים

לביצוע פעולה זו

הקש

חייג שיחה חדשה אל איש קשר.

Ctrl+Shift+D

חיפוש איש קשר.

F3 או Ctrl+E

הזן שם בספרי הכתובות של החיפוש.

F11

בתצוגת טבלה או רשימה של אנשי קשר, עבור אל איש הקשר הראשון שמתחיל באות ספציפית.

Shift, ואחריו אות

בחירת כל אנשי הקשר.

Ctrl+A

צור הודעה עם איש הקשר שנבחר כנושא.

Ctrl+F

צור איש קשר (כאשר הוא נמצא באנשי קשר).

Ctrl+N

צור איש קשר (מכל Outlook תצוגה).

Ctrl+Shift+C

פתיחת טופס איש קשר עבור איש הקשר הנבחר.

Ctrl+O

יצירת קבוצת אנשי קשר.

Ctrl+Shift+L

פתיחת תיבת הדו-שיח הדפסה.

Ctrl+P

עדכן רשימה של חברי קבוצת אנשי קשר.

F5

מעבר לתיקיה אחרת.

Ctrl+Y

פתח את פנקס הכתובות.

Ctrl+Shift+B

שימוש בחיפוש מתקדם.

Ctrl+Shift+F

באיש קשר פתוח, פתיחת איש הקשר הבא ברשימה.

Ctrl+Shift+נקודה (.)

מצא איש קשר ב'מועדפים'.

F11

סגירת איש קשר.

ESC

שליחת פקס לאיש הקשר שנבחר.

Ctrl+Shift+X

פתיחת תיבת הדו-שיח בדיקת כתובת.

Alt+D

בטופס איש קשר, תחת אינטרנט, הצג את המידע של דואר אלקטרוני 1.

Alt+Shift+1

בטופס איש קשר, תחת אינטרנט, הצג את המידע של דואר אלקטרוני 2.

Alt+Shift+2

בטופס איש קשר, תחת אינטרנט, הצג את פרטי הדואר האלקטרוני 3.

Alt+Shift+3

לראש הדף

שימוש בכרטיסי ביקור או בתצוגת כתובת

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת כרטיס ספציפי ברשימה.

הקלד אות אחת או יותר מהשם שלפיו הכרטיס מתויק, או הקלד את שם השדה שלפיו אתה ממיין

בחירת הכרטיס הקודם.

מקש חץ למעלה

בחירת הכרטיס הבא.

מקש חץ למטה

בחירת הכרטיס הראשון ברשימה.

Home

בחירת הכרטיס האחרון ברשימה.

End

בחירת הכרטיס הראשון בעמוד הנוכחי.

Page Up

בחירת הכרטיס הראשון בעמוד הבא.

Page Down

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הבאה.

מקש חץ שמאלה

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הקודמת.

מקש חץ ימינה

בחר או בטל את הבחירה של הכרטיס הפעיל.

Ctrl+מקש רווח

הרחבת הבחירה לכרטיס הקודם וביטלת את בחירת הכרטיסים לאחר נקודת ההתחלה.

Shift+מקש חץ למעלה

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא וביטלת את בחירת הכרטיסים לפני נקודת ההתחלה.

Shift+מקש חץ למטה

הרחבת הבחירה לכרטיס הקודם, ללא קשר לנקודת ההתחלה.

Ctrl+Shift+מקש חץ למעלה

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא, ללא קשר לנקודת ההתחלה.

Ctrl+Shift+מקש חץ למטה

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון ברשימה.

Shift+Home

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון ברשימה.

Shift+End

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון בעמוד הקודם.

Shift+Page up

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון בעמוד האחרון.

Shift+Page down

לראש הדף

קיצורי דרך בתיבת הדו-שיח עריכת כרטיסי ביקור

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח את רשימת התפריטים הוסף.

Alt+פ

בחר טקסט בתיבה תווית כאשר השדה עם תווית מוקצה נבחר.

Alt+B

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת תמונת כרטיס.

Alt+צ

מקם את הסמן בתחילת שדה הטקסט ערוך.

Alt+ם

עבור אל התיבה שדות ובחר אותה.

Alt+כ

בחר את תפריט 'יישור תמונה'.

Alt+כ

בחר את לוח הצבעים עבור הרקע.

Alt+K, Enter

בחר את תפריט פריסה.

Alt+ל

הסרת שדה נבחר מהתיבה שדות.

Alt+R

לראש הדף

מעבר בין שדות בכרטיס ביקור פתוח

כדי להשתמש במקשים הבאים, ודא ששדה נבחר בכרטיס.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לשדה ולפקד הבא.

מקש Tab

מעבר לשדה ולפקד הקודמים.

Shift+Tab

סגירת הכרטיס הפעיל.

Enter או Escape

לראש הדף

מעבר בין תווים בשדה כרטיס ביקור

כדי להשתמש במקשים הבאים, ודא ששדה נבחר בכרטיס או שהמוקד נמצא בשדה.

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת שורה בשדה מרובה שורות.

Enter

מעבר לתחילת שורה.

Home

מעבר לסוף שורה.

End

מעבר לתחילת שדה מרובה שורות.

Page Up

מעבר לסוף שדה מרובה שורות.

Page Down

מעבר לשורה הקודמת בשדה מרובה שורות.

מקש חץ למעלה

מעבר לשורה הבאה בשדה מרובה שורות.

מקש חץ למטה

מעבר לתו הקודם בשדה.

מקש חץ ימינה

מעבר לתו הבא בשדה.

מקש חץ שמאלה

לראש הדף

קיצורי מקשים עבור משימות

לביצוע פעולה זו

הקש

קבלת בקשת משימה.

Ctrl+C

סירוב לבקשת משימה.

Ctrl+D

חיפוש משימה או פריט אחר..

Ctrl+E

פתיחת תיבת הדו-שיח מעבר אל תיקיה.

Ctrl+Y

צור משימה בתצוגת משימות.

Ctrl+N

צור משימה מכל תצוגת Outlook אחרת.

Ctrl+Shift+K

פתיחת הפריט שנבחר.

Ctrl+O

הדפס את הפריט שנבחר.

Ctrl+P

בחירת כל הפריטים.

Ctrl+A

מחיקת הפריט הנבחר.

Ctrl+D

העברת משימה לנמען כקובץ מצורף.

Ctrl+F

יצירת בקשה למשימה.

Ctrl+Shift+Alt+U

מעבר בין חלונית התיקיות, רשימת המשימות ניהול משימות התיקיה.

F6

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

סימון פריט בדגל או סימון כפריט שהושלם.

Insert

לראש הדף

שימוש בתצוגת ציר הזמן כאשר פריט נבחר

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת הפריט הקודם.

מקש חץ ימינה

בחירת הפריט הבא.

מקש חץ שמאלה

בחר פריטים סמוכים מרובים.

Shift+מקש חץ שמאלה או ימינה

בחר פריטים מרובים שאינם סמוכים.

Ctrl+מקש חץ שמאלה+מקש רווח או Ctrl+מקש חץ ימינה+מקש רווח

פתיחת הפריטים הנבחרים.

Enter

בחירת הפריט הראשון על ציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או הפריט הראשון בקבוצה.

Home

בחירת הפריט האחרון על ציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או הפריט האחרון בקבוצה.

End

הצגה (ללא בחירה) של הפריט הראשון בציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או של הפריט הראשון בקבוצה.

Ctrl+Home

הצגה (ללא בחירה) של הפריט האחרון בציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או של הפריט האחרון בקבוצה.

Ctrl+End

לראש הדף

שימוש בתצוגת ציר הזמן כאשר קבוצה נבחרת

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבת הקבוצה.

מקש חץ שמאלה או Enter

כיווץ הקבוצה.

מקש חץ שמאלה או Enter

בחירת הקבוצה הקודמת.

מקש חץ למעלה

בחירת הקבוצה הבאה.

מקש חץ למטה

בחירת הקבוצה הראשונה על ציר הזמן.

Home

בחירת הקבוצה האחרונה על ציר הזמן.

End

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין.

מקש חץ שמאלה

לראש הדף

השתמש בתצוגה ציר זמן כאשר יחידת זמן בקנה המידה של הזמן עבור ימים נבחרה

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אחורה בהפרשים קבועים של זמן זהים לאלה המוצגים בקנה המידה של הזמן.

מקש חץ ימינה

מעבר קדימה בהפרשי זמן הזהים לאלה המוצגים בסרגל הזמן.

מקש חץ שמאלה

מעבר בין תצוגה פעילה, ניהול משימות,חיפושוחזרה לתצוגה פעילה.

מקש Tab ו- Shift+Tab

לראש הדף

פתיחת עורך Visual Basic שלך

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח את Visual Basic עורך .

Alt+F11

לראש הדף

הפעלת פקודות מאקרו

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת מאקרו.

Alt+F8

לראש הדף

עבודה עם קבוצות פריטים

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבת קבוצה נבחרת יחידה.

מקש חץ שמאלה

כיווץ קבוצה נבחרת יחידה.

מקש חץ ימינה

בחירת הקבוצה הקודמת.

מקש חץ למעלה

בחירת הקבוצה הבאה.

מקש חץ למטה

בחירת הקבוצה הראשונה.

Home

בחירת הקבוצה האחרונה.

End

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין.

מקש חץ שמאלה

לראש הדף

יצירה או סגירה של טופס דואר אלקטרוני של InfoPath Outlook 2007, 2010 או 2013

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת טופס InfoPath.

עם המוקד בתיקיה של InfoPath, Ctrl+N

סגירת טופס InfoPath.

Ctrl+Shift+Alt+T

לראש הדף

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בלוח השנה של Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

תמיכה בנגישות עבור Outlook

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים ב- Outlook עבור Mac.

הערות: 

 • כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Command+F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש שלך.

 • ההגדרות בגירסאות מסוימות של מערכת ההפעלה Mac ובחלק מיישומי כלי העזר עשויות להתנגש עם קיצורי המקלדת ועם פעולות המקשים הייעודיים ב- Office עבור Mac. לקבלת מידע אודות שינוי הקצאת המקשים של קיצור מקשים, עיין לעזרה של Mac עבור גירסת מערכת ההפעלה של Mac או עיין ביישום כלי השירות שלך.

 • כדי ליצור קיצורי מקשים משלך ב- Office עבור Mac, עבור אל יצירת קיצור מקשים מותאם אישית עבור Office עבור Mac.

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

הטבלה הבאה מציגה קיצורי דרך הנמצאים בשימוש תכוף ב- Outlook עבור Mac.

לביצוע פעולה זו

הקש

שמירת פריט.

COMMAND+S

הדפסת פריט.

COMMAND+P

ביטול הפעולה האחרונה.

COMMAND+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

COMMAND+Y

מזעור החלון הפעיל.

COMMAND+M

צור תיקיה חדשה בחלונית התיקיות.

Shift+COMMAND+N

יצירת דואר אלקטרוני חדש (בתצוגת דואר).

COMMAND+N

הסתר את חלונית הקריאה או הצג אותה בצד ימין.

COMMAND+Backslash (\)

הסתר את חלונית הקריאה או הצג אותה להלן.

Shift+COMMAND+Backslash (\)

העברת הפריט שנבחר לתיקיה אחרת.

Shift+COMMAND+M

העתקת הפריט שנבחר לתיקיה אחרת.

Shift+COMMAND+C

בחר את כל הפריטים ברשימת הפריטים, אם רשימת הפריטים היא החלונית הפעילה.

COMMAND+A

מזער או הרחב את רצועת הכלים.

Options+COMMAND+R

הסתרת Outlook.

COMMAND+H

צא Outlook.

COMMAND+Q

התחלת הכתבה.

Fn+Fn

הוספת Emoji.

Control+COMMAND+מקש רווח

לראש הדף 

עבודה בחלונות ובתיבות דו-שיח

לביצוע פעולה זו

הקש

עבור אל תצוגת דואר.

COMMAND+1

עבור אל תצוגת לוח שנה.

COMMAND+2

עבור אל תצוגת אנשי קשר.

COMMAND+3

עבור אל תצוגת משימות.

COMMAND+4

עבור אל תצוגת הערות.

COMMAND+5

פתח את החלון מצב סינכרון או הפוך אותו לחלון הפעיל.

COMMAND+7

פתח את החלון 'שגיאות סינכרון' או הפוך אותו לחלון הפעיל.

COMMAND+8

פתח את החלון חיפוש אנשי קשר.

COMMAND+0

פתח את תיבת Outlook הדו-שיח העדפות.

COMMAND+פסיק (,)

מעבר קדימה בין חלונות פתוחים.

COMMAND+Tilde (~)

מעבר אחורה בין חלונות פתוחים.

Shift+COMMAND+Tilde (~)

סגירת החלון הפעיל.

COMMAND+W

פתיחת הפריט שנבחר.

COMMAND+O

מעבר קדימה בין פקדים בחלון.

מקש Tab

מעבר אחורה בין פקדים בחלון.

Shift+Tab

מעבר קדימה מחלון חיבור.

Control+Option+Tab

לראש הדף 

שימוש בחיפוש

לביצוע פעולה זו

הקש

חיפוש בתיקיה הנוכחית

Option+COMMAND+F

עשה חיפוש מתקדם ב- Outlook (הוסף מסנן 'פריט מכיל' לחיפוש).

Shift+COMMAND+F

חיפוש טקסט בתוך פריט.

COMMAND+F

מצא את המופע הבא של הטקסט שאתה מחפש בפריט.

COMMAND+G

חפש את המופע הקודם של הטקסט שאתה מחפש בפריט.

COMMAND+Shift+G

לראש הדף 

לשלוח ולקבל דואר

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת הודעה חדשה.

COMMAND+N

שלח את ההודעה הפתוחה.

COMMAND+Return

שלח את כל ההודעות בתיבת הדואר היוצא וקבל את כל ההודעות הנכנסות.

Control+COMMAND+K

שלח את כל ההודעות בתיבת הדואר היוצא.

Shift+COMMAND+K

שמור את ההודעה הפתוחה ואחסן אותה בתיקיה 'טיוטות'.

COMMAND+S

הוסף קובץ מצורף להודעה הפתוחה.

COMMAND+E

פתיחת תיבת הדו-שיח איות ודקדוק.

COMMAND+Colon (:)

בדוק את שמות הנמענים בהודעות הפתוחות.

Control+COMMAND+C

השב לשולח ההודעה או, אם ההודעה היא מרשימת דיוור, השב לרשימת דיוור.

COMMAND+R

השב לכולם.

Shift+ COMMAND+R

העברת ההודעה.

COMMAND+J

פתח את ההודעה שנבחרה בחלון נפרד.

COMMAND+O

נקה את הדגל עבור ההודעה שנבחרה.

Option+COMMAND+Apostrophe (')

סמן את ההודעה שנבחרה כדואר זבל.

COMMAND+Shift+J

סמן את ההודעה שנבחרה כדואר זבל.

COMMAND+Shift+Option+J

הצגת ההודעה הקודמת.

Control+סוגר מרובע שמאלי ([)

הצגת ההודעה הבאה.

Control+סוגר מרובע ימני (])

נווט אל החלונית הקודמת בתצוגת דואר.

Shift+Control+סוגר מרובע שמאלי ([)

נווט אל החלונית הבאה בתצוגת הדואר.

Shift+Control+סוגר מרובע ימני (])

העברת ההודעה שנבחרה לתיקיה.

Shift+COMMAND+M

הקטנת גודל התצוגה של טקסט בהודעה פתוחה או בחלונית הקריאה.

COMMAND+מקף (-)

הגדלת גודל התצוגה של טקסט בהודעה פתוחה או בחלונית הקריאה.

COMMAND+סימן חיבור (+)

גלול מטה למסך הטקסט הבא או, אם אתה נמצא בסוף ההודעה, הצג את ההודעה הבאה.

מקש רווח

גלול כלפי מעלה למסך הקודם של טקסט או, אם אתה בתחילת ההודעה, הצג את ההודעה הקודמת.

Shift+מקש רווח

מחיקת ההודעה שנבחרה.

Delete

מחק לצמיתות את ההודעה שנבחרה.

Shift+Delete‏

מחק את ההודעה הנוכחית, ואם חלון ההודעה פתוח, סגור אותה.

COMMAND+Delete

סמן הודעות שנבחרו כהודעות שנקראו.

COMMAND+T

סמן הודעות שנבחרו כהודעות שלא נקראו.

Shift+COMMAND+T

סמן את כל ההודעות בתיקיה כהודעות שנקראו.

Option+COMMAND+T

אחסן הודעה שנבחרה בארכיון.

Control+E

לראש הדף 

שימוש בלוח השנה

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח את תצוגת לוח השנה.

COMMAND+2

צור פעילות חדשה.

COMMAND+N

פתח את אירוע לוח השנה שנבחר.

COMMAND+O

מחק את האירוע בלוח השנה.

Delete

החלף את התצוגה כדי לכלול את היום.

COMMAND+T

בתצוגת יום, עבור ליום הקודם. תצוגות שבועושבוע עבודה, מעבר לשבוע הקודם. בתצוגה חודש, עבור לחודש הקודם.

COMMAND+Option+מקש חץ שמאלה

בתצוגת יום, עבור ליום הבא. בתצוגות שבוע ושבוע עבודה, עבור לשבוע הבא. בתצוגת חודש, עבור לחודש הבא.

COMMAND+Option+מקש חץ ימינה

נווט אל החלונית הקודמת בתצוגת לוח השנה.

Shift+Control+סוגר מרובע שמאלי ([)

נווט אל החלונית הבאה בתצוגת לוח השנה.

Shift+Control+סוגר מרובע ימני (])

לראש הדף 

עבודה עם אנשים ואנשי קשר

לביצוע פעולה זו

הקש

צור איש קשר חדש.

COMMAND+N

פתח את איש הקשר שנבחר.

COMMAND+O

מחק את איש הקשר.

Delete

סגור את איש הקשר הפתוח הנוכחי ופתח את איש הקשר הקודם.

Control+סוגר מרובע שמאלי ([)

סגור את איש הקשר הפתוח הנוכחי ופתח את איש הקשר הבא.

Control+סוגר מרובע ימני (])

נווט אל החלונית הקודמת בתצוגה אנשים.

Shift+Control+סוגר מרובע שמאלי ([)

נווט אל החלונית הבאה בתצוגה אנשים.

Shift+Control+סוגר מרובע ימני (])

לראש הדף 

ניהול פעילויות

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלון משימה.

COMMAND+4

יצירת משימה חדשה.

COMMAND+N

פתח את הפעילות שנבחרה.

COMMAND+O

מחק את המשימה.

Delete

סגור את המשימה הפתוחה הנוכחית ופתח את המשימה הקודמת ברשימה משימות.

Control+סוגר מרובע שמאלי ([)

סגור את המשימה הפתוחה הנוכחית ופתח את המשימה הבאה ברשימה משימות.

Control+סוגר מרובע ימני (])

נווט אל החלונית הקודמת בתצוגה משימות.

Shift+Control+סוגר מרובע שמאלי ([)

נווט אל החלונית הבאה בתצוגת משימות.

Shift+Control+סוגר מרובע ימני (])

לראש הדף 

שימוש בהערות

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלון הערות.

COMMAND+5

צור הערה חדשה.

COMMAND+N

פתח את ההערה שנבחרה.

COMMAND+O

מחק את ההערה.

Delete

סגור את ההערה הפתוחה הנוכחית ופתח את ההערה הקודמת ברשימה הערות.

Control+סוגר מרובע שמאלי ([)

סגור את ההערה הפתוחה הנוכחית ופתח את ההערה הבאה ברשימה הערות.

Control+סוגר מרובע ימני (])

נווט אל החלונית הקודמת בתצוגת הערות.

Shift+Control+סוגר מרובע שמאלי ([)

נווט אל החלונית הבאה בתצוגת הערות.

Shift+Control+סוגר מרובע ימני (])

שלח הערה ודעת דואר אלקטרוני.

COMMAND+J

שלח הערה כקובץ מצורף ל- HTML לדואר אלקטרוני.

עם המוקד על ההערה ברשימת ההערות, הקש Control+COMMAND+J

לראש הדף 

עריכה ועיצוב של טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

גגזור את הטקסט שנבחר ללוח.

COMMAND+X

העתקת בחירה ללוח.

COMMAND+C

הדבקת בחירה מהלוח.

COMMAND+V

הדבק בחירה מהלוח והתאם לסגנון היעד.

Shift+Option+COMMAND+V

הפיכת הטקסט שנבחר למודגש.

COMMAND+B

הפוך את הטקסט שנבחר לטקסט אטי.

COMMAND+I

הוספת קו תחתון לטקסט שנבחר.

COMMAND+U

מעבר בין הטקסט שנבחר.

Shift+COMMAND+X

הוספת היפר-קישור.

COMMAND+K

הזזת הסמן תו אחד שמאלה.

מקש חץ ימינה

הזזת הסמן תו אחד ימינה.

מקש חץ שמאלה

הזזת הסמן שורה אחת למעלה.

מקש חץ למעלה

הזזת הסמן שורה אחת למטה.

מקש חץ למטה

הזזת הסמן לתחילת הפיסקה הנוכחית.

Option+מקש חץ למעלה

הזזת הסמן לסוף הפיסקה הנוכחית.

Option+מקש חץ למטה

הזזת הסמן לתחילת המילה הנוכחית.

Option+מקש חץ שמאלה

הזזת הסמן לסוף המילה הנוכחית.

Option+מקש חץ ימינה

הקטנת הכניסה.

COMMAND+מסולסל שמאלי ({)

הגדלת הכניסה.

COMMAND+מסולסל יימין (})

מחק את התו מימין לסמן, או מחק את הטקסט שנבחר.

Delete

מחק את התו בצד השמאלי של הסמן, או מחק את הטקסט שנבחר.

לחצן מחק Mac עם סימן צלב עליו. או Fn+Delete

הוספת עצירת טאב.

מקש Tab

הזזת הסמן לתחילת השורה.

COMMAND+מקש חץ שמאלה

הזזת הסמן לסוף השורה.

COMMAND+מקש חץ ימינה

הזזת הסמן לראש גוף ההודעה.

COMMAND+מקש חץ למעלה

הזזת הסמן לחלק התחתון של גוף ההודעה.

COMMAND+מקש חץ למטה

הזזת הסמן לתחילת הטקסט שנבחר.

COMMAND+Home

הזזת הסמן לסוף הטקסט שנבחר.

COMMAND+End

גלול את התצוגה למעלה.

Page Up

גלול מטה בתצוגה.

Page Down

לראש הדף 

סימון הודעות, אנשי קשר ומשימות להמשך טיפול

לביצוע פעולה זו

הקש

סימון הפריט שנבחר ל המשך טיפול, עם Today as Due Date.

Control+1

סימון הפריט שנבחר ל המשך טיפול, עם מחר כתאריךיעד.

Control+2

סימון הפריט שנבחר ל המשך טיפול, עם השבוע כתאריךיעד.

Control+3

סימון הפריט שנבחר ל המשך טיפול, עם השבוע הבא כתאריךיעד.

Control+4

סימון הפריט שנבחר ל המשך טיפול, ללא תאריך יעד.

Control+5

סמן את הפריט שנבחר ל המשך טיפול והוסף תאריך יעד מותאם אישית.

Control+6

סמן את הפריט שנבחר לקבלת המשך טיפול והוסף תזכורת.

Control+סימן שוויון ( = )

סמן את הפריט שנבחר כפריט הושלם.

Control+Zero (0)

נקה את דגל המשך טיפול של הפריט שנבחר.

Option+COMMAND+Apostrophe (')

לראש הדף 

למידע נוסף

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בלוח השנה של Outlook

תמיכה בנגישות עבור Outlook

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים ב- Outlook עבור iOS.

הערות: 

 • כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Command+F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש שלך.

 • אם אתה מכיר קיצורי מקשים במחשב macOS, אותם צירופי מקשים פועלים גם עם Outlook עבור iOS באמצעות לוח מקשים חיצוני. קיצורי הדרך המפורטים במאמר זה הם קיצורי הדרך היחידים שיעבדו בגירסה זו של Outlook.

בנושא זה

קיצורי דרך הנמצאים בשימוש תכוף iPad

טבלה זו מציגה את קיצורי הדרך הנמצאים בשימוש תכוף ב- Outlook עבור iOS.

לביצוע פעולה זו

הקש

עבור אל הכרטיסיה דואר.

COMMAND+1

עבור אל הכרטיסיה חיפוש.

COMMAND+2

עבור אל הכרטיסיה לוח שנה.

COMMAND+3

פתח את מלחין ההודעה כדי לכתוב הודעה.

COMMAND+N

סגור את מלחין ההודעה.

Esc

שליחת הודעה.

COMMAND+Return

מעבר לשדה הבא.

מקש Tab

פתח את מלחין האירוע כדי ליצור אירוע חדש.

Shift+COMMAND+N

בחר את ההודעה הקודמת ברשימת ההודעות.

מקש חץ למעלה

בחר את ההודעה הבאה ברשימת ההודעות.

מקש חץ למטה

עבודה עם הודעות iPad

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח תשובה מהירה.

COMMAND+Q

פתח את תיבת הדו-שיח השב כדי להשיב להודעה.

COMMAND+R

פתח את תיבת הדו-שיח השב לכולם כדי להשיב לכל הנמענים בהודעה.

Shift+COMMAND+R

פתח את תיבת הדו-שיח העברה כדי להעביר הודעה.

COMMAND+J

מחיקת הודעה.

Delete או Backspace

תזמן הודעה.

COMMAND+S

אחסן הודעה בארכיון.

COMMAND+A

סימון הודעה כהודעה שלא נקראה.

COMMAND+U

סימון הודעה בדגל.

COMMAND+L

ביטול פעולה.

COMMAND+Z

חיפוש ב- Outlook חיפוש iPad

לביצוע פעולה זו

הקש

העברת המוקד לשדה חיפוש.

מקש Tab

התחל את החיפוש לאחר הקלדת מילות החיפוש.

Return

למידע נוסף

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בלוח השנה של Outlook

תמיכה בנגישות עבור Outlook

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים ב- Outlook באינטרנט.

הערות: 

 • ב- Outlook באינטרנט וב- Outlook.com, באפשרותך להשתמש בקיצורי המקשים של Outlook.com,‏ Yahoo Mail, ‏Gmail או Outlook. מאמר זה מתאר את קיצורי הדרך הזמינים אם תבחר באפשרות Outlook. לקבלת הוראות לשינוי גירסת קיצור הדרך, עבור אל שינוי גירסת קיצורי המקשים.

 • אם קיצור דרך דורש הקשה על שני מקשים או יותר בו-זמנית, בנושא זה המקשים מופרדים באמצעות סימן החיבור (+). אם עליך להקיש על מקש מסוים מיד אחרי מקש אחר, המקדים מופרדים באמצעות פסיק (,).

 • כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Ctrl+F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

 • הפעולה שמבצע קיצור מקשים יכולה להיות ייחודית לאזור או בתצוגה שאתה עובד בה, למרות שהיא כוללת שמות מקשים מוכרים ושילובי מקשים מוכרים.

בנושא זה

שינוי גירסת קיצורי המקשים

ב- Outlook באינטרנט ו- Outlook.com, באפשרותך לבחור באותם קיצורי מקשים ברצונך להשתמש: Outlook.com, Yahoo Mail , Gmail או Outlook. לחלופין, באפשרותך לבטל את קיצורי המקשים.

כדי לראות רשימה מלאה של קיצורי מקשים הזמינים בגירסה שתבחר, הקש Shift+סימן שאלה (?) בלוח המקשים.

 • ב- Outlook.com וב- Outlook באינטרנט החדש, בחר הגדרות הגדרות > הצג את כל הגדרות Outlook > כללי > נגישות. תחת קיצורי מקשים, בחר את האפשרות הרצויה ולאחר מכן בחר שמור.

 • בתיבת הדו-שיח Outlook באינטרנט, בחר הגדרות הגדרות > דואר > כללי > קיצורי מקשים. בחר את האפשרות הרצויה ולאחר מכן בחר שמור.

קיצורי מקשים נפוצים

טבלה זו מפרטת את קיצורי הדרך הנמצאים בשימוש תכוף Outlook באינטרנט ו- Outlook.com.

לביצוע פעולה זו

הקש

צור הודעה חדשה או אירוע לוח שנה חדש.

N

פתח את ההודעה שנבחרה בחלון חדש.

Shift+Enter

העברת הודעה לתיקיה 'ארכיון'.

E

מחק הודעה או פריט.

Delete

העבר הודעה.

Ctrl+Shift+F או Shift+F

עבור אל לוח שנה.

Ctrl+Shift+2

בחר באפשרות השב לכולם.

Ctrl+Shift+R או Shift+R

השב להודעת דואר אלקטרוני.

Ctrl+R או R

שלח הודעת דואר אלקטרוני.

Ctrl+Enter

השתמש בחיפוש.

Alt+Q

לראש הדף

עריכת טקסט

קיצורי המקשים של עריכת טקסט ב- Outlook באינטרנט ו Outlook.com זהים לאלה במוצרי Microsoft אחרים.

לביצוע פעולה זו

הקש

העתקת הבחירה ללוח.

Ctrl+C

גזירת הטקסט שנבחר.

Ctrl+X

מחיקת הטקסט שנבחר או התווים שמימין לסמן.

Backspace

מחק את המילה שמימין לסמן, אך לא את הרווח שלפני המילה.

Ctrl+Backspace

הוספת היפר-קישור.

Ctrl+K

הדבקת תוכן מהלוח במיקום הנוכחי.

Ctrl+V

חזרה על הפעולה האחרונה שבוצעה.

Ctrl+Y

ביטול הפעולה האחרונה שבוצעה.

Ctrl+Z

מעבר בין הוספה והחלפה של טקסט.

Insert

לראש הדף

עיצוב טקסט

קיצורי המקשים של עיצוב הטקסט ב- Outlook באינטרנט ו- Outlook.com זהים לאלה במוצרי Microsoft אחרים.

לביצוע פעולה זו

הקש

החלת עיצוב מודגש.

Ctrl+B

החלת עיצוב נטוי.

Ctrl+I

הוספת קו תחתון לטקסט.

Ctrl+U

לראש הדף

קיצורי מקשים עבור דואר

שימוש בחלונית התיקיות

לביצוע פעולה זו

הקש

כיווץ המקטע שנבחר.

מקש חץ ימינה

הרחבת המקטע שנבחר.

מקש חץ שמאלה

לראש הדף

שימוש בהודעה וברשימת הקריאה

ניתן להשתמש בקיצורי המקשים בטבלה שלהלן כדי לבצע את אותה פעולה גם ברשימת ההודעות וגם ברשימת הקריאה.

לביצוע פעולה זו

הקש

מחיקת ההודעה שנבחרה.

Delete

סימון השיחה או ההודעה שנבחרה כשיחה או הודעה שנקראה.

Ctrl+Q או Q

סימון השיחה או ההודעה שנבחרה כשיחה או הודעה שלא נקראה.

Ctrl+U או U

מחיקה לצמיתות של ההודעה או הפריט שנבחרו.

Shift+Delete‏

סימון הודעה בדגל או סימון הודעה המסומנת בדגל כמשימה שהושלמה.

Insert

ביטול חיפוש.

Esc

לראש הדף

שימוש ברשימת ההודעות

קיצורי המקשים בטבלה שלהלן הם ספציפיים לרשימת ההודעות.

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת ההודעה הנוכחית וההודעה הבאה ברשימה. השתמש בקיצור זה כדי לבחור הודעות מרובות ורציפות.

Shift+מקש חץ למטה

בחירת ההודעה הנוכחית וההודעה הקודמת ברשימה. השתמש בקיצור זה כדי לבחור הודעות מרובות ורציפות.

Shift+מקש חץ למעלה

בחירת ההודעה הראשונה בתיקיה.

Home או Ctrl+Home

לראש הדף

שימוש ברשימת הקריאה

קיצורי המקשים בטבלה שלהלן הם ספציפיים לרשימת הקריאה.

לביצוע פעולה זו

הקש

סגירת הודעה חדשה.

Esc

יצירת הודעה חדשה.

N

העברת ההודעה שנבחרה.

Ctrl+Shift+F או Shift+F

מעבר לתחתית השיחה או ההודעה.

End או Ctrl+End

מעבר לראש השיחה או ההודעה.

Home או Ctrl+Home

עבור למטה בעמוד אחד עבור שיחות או הודעות בנות שני עמודים או יותר.

Page Down

עבור למעלה בעמוד אחד עבור שיחות או הודעות בנות שני עמודים או יותר.

Page Up

השבה להודעה שנבחרה.

Ctrl+R או R

השבה לשולח ולכל הנמענים של ההודעה שנבחרה.

Ctrl+Shift+R או Shift+R

שליחת הודעה.

Ctrl+Enter

לראש הדף

קיצורי מקשים עבור לוח השנה

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת פריט לוח שנה חדש.

N

מחיקת הפריט שנבחר.

Delete

מעבר ללוח השנה.

Ctrl+Shift+2

מעבר לתקופת הזמן הבאה.

Shift+מקש חץ ימינה

מעבר לתקופת הזמן הקודמת.

Shift+מקש חץ שמאלה

מעבר אל היום.

Shift+Alt+Y

מעבר לאזור אחר בלוח השנה.

Ctrl+F6

מעבר לאירוע או לאזור הבא בתצוגה הנוכחית.

מקש Tab

מעבר לאירוע או לאזור הקודם בתצוגה הנוכחית.

Shift+Tab

פתיחת הפריט שנבחר.

Enter

עבור לתצוגת יום.

Shift+Alt+1

מעבר לתצוגת שבוע מלא.

Shift+Alt+3

מעבר לתצוגת חודש.

Shift+Alt+4

עבור לתצוגת שבוע עבודה.

Shift+Alt+2

לראש הדף

שימוש בטפסים בלוח שנה

לביצוע פעולה זו

הקש

שמירת פעילות.

Ctrl+S

שליחת פגישה.

Ctrl+Enter או Alt+S

לראש הדף

שימוש בקיצורי מקשים כדי להוסיף סימוני הדגשה ותווים מיוחדים

כדי להוסיף הדגשה או תווים מיוחדים, השתמש בלוח מקשים עם Num Lock מופעל.

 1. לחץ והחזק את Alt.

 2. הקלד את הקוד המספרי בלוח המספר והפצה של Alt.

עצה: כדי להקליד תווים מיוחדים ב- Mac, הקש Command+Control+מקש רווח.

תנועות עם הטעמות

הטבלה הבאה מפרטת תנועות עם סימוני הדגשה וקוד Alt עבורם.

תנועה באותיות רישיות עם הדגשה חמורה

הקש

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

תנועה באותיות קטנות עם הדגשה חמורה

הקש

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

תנועה באותיות רישיות עם הדגשה חדה

הקש

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

תנועה באותיות קטנות עם הדגשה חדה

הקש

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

תנועות רישיות עם הדגשה של circumflex

הקש

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

תנועה באותיות קטנות עם הדגשה של circumflex

הקש

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

תנועות רישיות עם הדגשת טילדה

הקש

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

תנועות באותיות קטנות עם הדגשת טילדה

הקש

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

תנועה באותיות רישיות עם הדגשה של umlaut

הקש

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

תנועות באותיות קטנות עם הדגשה של umlaut

הקש

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

לראש הדף

סימני פיסוק, כיבושים ותנועות מיוחדות

סימון, אות, סימן או תו

הקש

סימן קריאה הפוך (').

0161

סימן שאלה הפוך (?)

0191

אותיות רישיות C-cedilla (Ç)

0199

c-cedilla (ç) באותיות קטנות

0231

אותיות רישיות של OE diphthong (Œ)

0140

אות קטנה של oe diphthong (œ)

0156

Eszett או ss (ß)

0223

מחוון או סימן תואר זכרי (º)

0186

מחוון Ordinal נשי (ª)

0170

אות O רישית עם קו (Ø)

0216

אות o קטנה עם משיכות (ø)

0248

אותיות רישיות A עם שוליים, A-ring (Å)

0197

אות קטנה a עם שוליים, A-ring (å)

0229

רישיות AE diphthong או אפר באותיות רישיות (Æ)

0198

ae diphthong באותיות קטנות או אפר באותיות קטנות (æ)

0230

קוץ באותיות רישיות (Þ)

0222

קוץ באותיות קטנות (þ)

0254

אותיות רישיות eth (Ð)

0208

אות קטנה eth (ð)

0240

מרכאות כפולות זוויתיות («)

0171

מרכאות כפולות זוויתיות (»)

0187

מרכאות בודדות בזווית שמאלית (‹)

0139

מרכאות בודדות בזווית ישרה (›)

0155

אותיות רישיות S עם קארון (Š)

0138

אותיות קטנות עם קארון (š)

0154

אותיות רישיות Z עם קארון (Ž)

0142

אות z קטנה עם caron (ž)

0158

לראש הדף

תווים מיוחדים

תו

הקש

סמל Cent ¢

0162

סמל זכויות יוצרים ©

0169

סמל הפגיון †

0134

סמל הפגיון הכפול או התזה ( diesis )

0135

סימן סולמית £

0163

סימן אירו €

0128

סימן ין ¥

0165

סימן פונקציה ך

0131

סימן מטבע ¤

0164

סימן מסחרי רשום ®

0174

סימן מסחרי ™

0153

Bullet •

0149

מקף En –

0151

מקף ארוך —

0150

סימן מקטע §

0167

סימן פיסקה או pilcrow ¶

0182

לראש הדף

למידע נוסף

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בלוח השנה של Outlook

תמיכה בנגישות עבור Outlook

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×