היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

Microsoft 365 תומך בפונקציונליות ובתכונות מימין לשמאל עבור שפות הפועלות בסביבה מימין לשמאל (או בסביבה משולבת מימין לשמאל ומשמאל לימין), לצורך הזנה, עריכה והצגה של טקסט. בהקשר זה, המונח "שפות מימין לשמאל" מתייחס לכל מערכת כתיבה הנכתבת מימין לשמאל, וכולל שפות הדורשות עיצוב תלוי-הקשר, כגון ערבית, ושפות שאינן דורשות זאת. באפשרותך לשנות את התצוגה שלך כך שתפריטים ולחצנים יופיעו מימין לשמאל ו/או לשנות קבצים בודדים כך שתוכנם ייקרא מימין לשמאל.

כדי לכתוב תוכן בשפה מימין לשמאל, אתה תרצה להפוך את שפת לוח המקשים של Windows לזמינה עבור השפה מימין לשמאל שבה ברצונך להשתמש. ראה הוספת שפת קלט ב- Windows והפיכת פריסת לוח המקשים לזמינה עבור השפה מימין לשמאל.

לחץ על כותרת להלן לקבלת מידע נוסף

בהתאם לאופן המועדף עליך להתאמה אישית של המחשב שלך, באפשרותך להשתמש בשפה אחת עבור התצוגה (תפריטים, תיבות דו-שיח ואשפים) ולהקליד בשפה אחרת במידת הצורך. אם ברצונך להקליד בשפה מימין לשמאל ולראות את התפריטים והעזרה המקוונת בשפה זו, תוכל להגדיר את התצוגה של Microsoft 365 להעדפת שפה זו. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי השפה של Microsoft Office.

הערה: אם ברצונך לצפות בסרטון וידאו קצר כיצד לעשות זאת, תוכל למצוא ב- YouTube סרטון וידאו שנוצר על-ידי חבר בקהילה, שמדגים כיצד מתבצע התהליך. שינוי שפה ב- Office 2016.

תכונות מסוימות מימין לשמאל בתוכניות Microsoft 365 משתמשות בשפת התצוגה לקביעת כיוון פריסת המסך ויישור הטקסט בתיבות דו-שיח. בעת ציון שפת תצוגת משתמש מימין לשמאל בתיבת הדו-שיח הגדרת העדפות השפה של Office, הפריסה של התפריטים, תיבות הדו-שיח והאשפים היא מימין לשמאל, אך הגדרות Microsoft Windows נשארות משמאל לימין.

לדוגמה, בעת בחירת ערבית כשפת התצוגה ב- Microsoft 365, תוכל לראות את התצוגה הבאה:

ממשק משתמש בשפה הערבית

התפריטים מוצגים מימין לשמאל. אם שפת התצוגה של Windows עדיין מוגדרת כאנגלית, פס הכותרת נשאר באנגלית והלחצנים סגור, מזער והגדל נשארים בפינה הימנית העליונה, כפי שהם מופיעים בממשק משמאל לימין. אם שפת התצוגה של Windows מוגדרת לשפה מימין לשמאל, השפה בפס הכותרת תתורגם גם היא, והלחצנים סגור, מזער והגדל יופיעו בפינה השמאלית העליונה.

אם אתה עובד בעיקר בשפה משמאל לימין, אבל לפעמים עליך להוסיף טקסט בשפה מימין לשמאל, באפשרותך לבחור שפה משמאל לימין (כגון אנגלית) כשפת התצוגה ולהקליד בשפה מימין לשמאל ברוב תוכניות Microsoft 365 בעת הצורך. לשם כך, הגדר טקסט, תבליטים ומספור מימין לשמאל עבור אזור העריכה והפוך את פריסת לוח המקשים לזמינה.

באפשרותך לשנות את כיוון הטקסט מתוך תוכנית Microsoft 365 על-ידי בחירה בלחצן הפיסקה מימין לשמאל בקבוצה פיסקה בכרטיסיה בית (מופיע רק אם זמינה אצלך שפה מימין לשמאל). גם לאחר שינוי התצוגה כך שתופיע בשפה מימין לשמאל, עליך לוודא שפריסת לוח המקשים המתאימה זמינה כדי להזין טקסט באותה שפה.

אם שפת התצוגה הרגילה שלך היא אנגלית אך ברצונך לשנות אותה לניב ערבי, בצע את הפעולות הבאות:

  1. פתח קובץ תוכנית של Microsoft 365, כגון מסמך Word.

  2. בכרטיסיה קובץ, בחר אפשרויות > שפה.

  3. בתיבת הדו-שיח הגדר את העדפות השפה של Office, ברשימה שפת עריכה, בחר את הניב הערבי הרצוי ולאחר מכן בחר הוסף.

  4. בטבלה בחר שפות עריכה, ודא שהניב הערבי החדש שנוסף מסומן ולאחר מכן בחר קבע כברירת מחדל.

    חשוב:  בעת הגדרת שפת העריכה החדשה שהוקצתה כברירת המחדל, היא הופכת לברירת המחדל עבור כל תוכניות Microsoft 365 שלך.

כדי להקליד באמצעות לוח המקשים המקורי של שפה מסוימת, עליך להוסיף את פריסת לוח המקשים המתאימה. לקבלת הוראות לגבי אופן ההוספה של שפת לוח מקשים נוספת, ראה שינוי השפה של Microsoft Office.

לאחר הוספת פריסת לוח מקשים עבור שפה אחרת, מחוון שפה (הנקרא "סרגל השפה") מופיע בשורת המשימות, ליד השעון, ומציג את שפת לוח המקשים הנוכחית. לדוגמה, ב- Windows 10, מחוון השפה עבור עברית הוא סרגל השפה של Windows 10, המראה ששפת לוח המקשים הנוכחית שנבחרה היא עברית..

הערה:  סרגל השפה מופיע באופן אוטומטי לאחר הוספת לוח מקשים עבור שפה אחת לפחות בנוסף לאנגלית בתיבת הדו-שיח שירותי טקסט ושפות קלט ב- Microsoft Windows.

כדי לשנות את שפת לוח המקשים הנוכחית, לחץ על סרגל השפה ובחר את השפה הרצויה, או הקש ALT + SHIFT כדי לנווט ברשימת לוחות המקשים המותקנים.

אם ברצונך להזין מעט טקסט בלבד בשפה אחרת ואינך מעוניין להחליף את לוח המקשים שלך, באפשרותך להשתמש ב'מפת תווים' - אחד מהעזרים שב- Microsoft Windows. באפשרותך לבחור תו מאחד מדפי הגופנים של השפה מימין לשמאל או משמאל לימין, להעתיק אותו ללוח ולאחר מכן להוסיף אותו למסמך. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש ב'מפת תווים' לצורך הזנת טקסט, ראה שימוש בתווים מיוחדים (מפת תווים).

בהתאם לשפות הדרושות לך, ייתכן גם שתוכל להזין כמויות קטנות של טקסט באמצעות גלריית הסימנים. ראה הוספת סימן ביקורת או סימן אחר.

כאשר הן שפות משמאל לימין והן שפות מימין לשמאל זמינות, לחצני הפיסקה משמאל לימין ומימין לשמאל זמינים ברצועת הכלים ברוב תוכניות Microsoft 365. בעת לחיצה על לחצנים אלה, באפשרותך לשנות את כיוון הטקסט בעת הזנתו ויישורו.

הערה: ב- Microsoft OneNote, הלחצנים משמאל לימין ומימין לשמאל זמינים על-ידי לחיצה על חץ יישור פיסקה.

טקסט בתא או בשדה יכול להיות מיושר לשמאל, מיושר למרכז או מיושר לימין. בתוכניות מסוימות, כגון Access ו- Excel, יכול גם להיות כיוון טקסט תלוי הקשר.

כאשר יש לטקסט כיוון תלוי הקשר, הטקסט והמספרים מיושרים בהתאם לשפה של התו הראשון שמוזן — לדוגמה, טקסט בתא או בשדה מיושר לימין אם התו הראשון שייך לשפה מימין לשמאל, והוא מיושר לשמאל אם התו הראשון שייך לשפה משמאל לימין. באפשרותך לעקוף כיוון טקסט תלוי הקשר ולעבור לכיוון טקסט לימין, למרכז או לשמאל עבור אובייקטים בודדים.

תוכניות רבות מימין לשמאל או בעלות שילוב מימין לשמאל ומשמאל לימין מחילות כללי הקשר הקובעים את כיוון הטקסט ואת סדר הקריאה של הטקסט. תיבות, רשימות ורכיבים אחרים קובעים את כללי ההקשר עבור הטקסט שהם מכילים.

להלן כללי ההקשר עבור סדר הקריאה וכיוון הטקסט:

  • אם התו החזק הראשון הוא משמאל לימין, סדר הקריאה יהיה גם הוא משמאל לימין והטקסט יהיה מיושר לשמאל.

  • אם התו החזק הראשון הוא מימין לשמאל, סדר הקריאה יהיה גם הוא מימין לשמאל והטקסט יהיה מיושר לימין.

  • אם מוקלדים רק תווים ניטרליים, סדר הקריאה והכיוון ייקבעו על-פי כיוון הפיסקה (שעשוי להיות משמאל לימין או מימין לשמאל) עד להקלדת התו החזק הראשון.

בכל פעם שאתה משנה את התו החזק הראשון משפה משמאל לימין לשפה מימין לשמאל (או להיפך), סדר הקריאה וכיוון הטקסט משתנים בהתאם.

ב- Word ובתוכניות עיבוד תמלילים אחרות, באפשרותך לבחור, לחפש ולהחליף סימני ניקוד בודדים ותווים בודדים בערבית בין שהם מחוברים ובין שהם לא מחוברים. כל חיבור אותיות וסימן ניקוד מנוהל כיחידה נפרדת של מילה בשפה מימין לשמאל.

הדוגמה הבאה מציגה את הבחירה במילה בערבית המכילה חיבור של שלושה תווים (כאשר כל תו נבחר).

מילה עם חיבור אחד שנבחר

מילה עם שני חיבורים שנבחרו

מילה עם שלושה חיבורים שנבחרו

ייתכן ששפות הודיות, כגון בנגלית, גוג'ארטי, הינדי, קנאדה, מליאלאם, מאראתי, פונג'אבית, טמילית וטלוגו, לא יהיו תואמות לכל אפשרויות החיפוש ב- Microsoft Office. לדוגמה, האפשרויות התאם רישיות ואתר מילים שלמות בלבד לא יעבדו עם טקסטים בשפות אלה. עם זאת, ניתן עדיין להשתמש באפשרויות אלה כדי למצוא תווים לטיניים תואמים באותו מסמך.

שפות מימין לשמאל

תכונות חיפוש והחלפה מחפשות טקסט בסדר שבו הוא מוזן בתיבת החיפוש, ולא בסדר שבו הוא מוצג. לפיכך, באפשרותך לחפש מחרוזות של טקסט מימין לשמאל, ללא קשר לכיוון של הפיסקה. כמו כן, באפשרותך לחפש התאמות של תווים עם או ללא תווי קשידה (ערבית בלבד), אלף-המזה (ערבית בלבד) או סימני ניקוד כגון ניקוד בשפה העברית. לקבלת רשימה של קודי תווים של ASCII ושל Unicode, ראה הוספת סימנים ותווים מבוססי-לטינית של ASCII או של Unicode.

שפות הודיות

ייתכן ששפות הודיות, כגון בנגלית, גוג'ארטי, הינדי, קנאדה, מליאלאם, מאראתי, פונג'אבית, טמילית וטלוגו, לא יהיו תואמות לכל אפשרויות החיפוש ב- Microsoft Office. לדוגמה, האפשרויות התאם רישיות ואתר מילים שלמות בלבד לא יעבדו עם טקסטים בשפות אלה. עם זאת, ניתן עדיין להשתמש באפשרויות אלה כדי למצוא תווים לטיניים תואמים באותו מסמך.

שפות דרום-מזרח אסיה

ייתכן ששפות דרום-מזרח אסיה, כגון תאילנדית ווייטנאמית, לא יהיו תואמות לכל אפשרויות החיפוש ב- Microsoft Office. לדוגמה, האפשרויות התאם רישיות ואתר מילים שלמות בלבד לא יעבדו עם תווים של שפות דרום-מזרח אסיה. עם זאת, ניתן עדיין להשתמש באפשרויות אלה כדי למצוא תווים לטיניים תואמים באותו מסמך.

למידע נוסף

בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת

שינוי השפה של Microsoft Office

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×