היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

באפשרותך לשנות בקלות גודל תמונות, תיבות טקסט, צורות ו- WordArt בקובץ Office שלך. באפשרותך גם להסיר חלקים לא רצויים מתמונה על-ידי חיתוך שלה.

דוגמה לשינוי גודל לפני ואחרי

אם ברצונך למתוח או לכווץ תמונה (או צורה) או פשוט לשנות את גודלה, השתמש בנקודות האחיזה לשינוי גודל, או לשליטה מדויקת יותר, באפשרויות גודל בכרטיסיה כלי תמונות - עיצוב אובייקט או בכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט.

Microsoft 365 בעלי מסך מגע עשויים להשתמש באצבע או בעט אלקטרוני דיגיטלי כדי ללכוד נקודת אחיזה לשינוי גודל.

לחץ על הפקד הנפתח להלן לקבלת פרטים נוספים.

 1. לחץ על התמונה, הצורה, ה- WordArt או אובייקט אחר (כגון תרשים) שברצונך לשנות את גודלו.

 2. כדי להגדיל או להקטין בכיוון אחד או יותר, גרור נקודת אחיזה לשינוי גודל הרחק מהמרכז או לכיוון המרכז, תוך ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור על מיקום מרכז התמונה, החזק את מקש Ctrl לחוץ תוך גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

  • כדי לשמור על הפרופורציות, החזק את מקש Shift לחוץ בעת גרירת נקודת אחיזה פינתית לשינוי גודל.

  • כדי לשמור על הפרופורציות ולשמור על המרכז באותו מקום, החזק את מקש Ctrl ו- Shift לחוץ בעת גרירת נקודת אחיזה פינתית לשינוי גודל.

   צורה עם נקודת אחיזה לשינוי גודל מסומנת

הערה: שינוי גודל של אובייקט WordArt בדרך זו משנה רק את גודל התיבה שבתוכה נמצא ה- WordArt. טקסט ה- WordArt בפועל פועל בדיוק כמו כל טקסט אחר. אם ברצונך לשנות את גודלו, פשוט בחר בטקסט שאת גודלו ברצונך לשנות ושנה את גודל הגופן בכרטיסיה בית של רצועת הכלים.

 1. לחץ כדי לבחור בתמונה, בצורה, ב- WordArt או באובייקט אחר שברצונך לשנות את גודלו בצורה מדויקת.

  כדי לשנות גודל של אובייקטים מרובים בבת אחת, הקש הקשה ממושכת על Ctrl תוך בחירה של כל אובייקט.

 2. בהתאם לסוג האובייקט שבחרת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, בכרטיסיה כלי תמונות - עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את המידות החדשות בתיבות גובה ורוחב.

   התיבות 'גובה' ו'רוחב' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט'

  • כדי לשנות גודל צורה או אובייקט אחר, בכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את המידות הרצויות בתיבות גובה ורוחב.

   התיבות 'גובה' ו'רוחב' בכרטיסיה 'כלי ציור - עיצוב אובייקט'

   הערה: אם גודל המסך שלך קטן יותר, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על החץ למטה בקבוצה גודל כדי לראות את התיבות גובה ורוחב.
   הקבוצה 'גודל' מוקטנת במסך קטן יותר

אם אינך מצליח לשנות את הגובה והרוחב באופן עצמאי, יהיה עליך לבטל את הנעילה של יחס הגובה-רוחב:

 1. לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה גודל.

 2. בחלונית התבנית או בתיבת הדו-שיח שמופיעה, נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב.

 1. לחץ על התמונה, הצורה, ה- WordArt או אובייקט אחר שברצונך לשנות את גודלו.

  כדי לשנות גודל של אובייקטים מרובים בבת אחת, הקש הקשה ממושכת על Ctrl תוך בחירה של כל אובייקט.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, בכרטיסיה כלי תמונות - עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל.

   מפעיל תיבת הדו-שיח בקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט'

  • כדי לשנות גודל צורה או אובייקט אחר, בכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל.

   מפעיל תיבת הדו-שיח בקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'כלי ציור - עיצוב אובייקט'

   הערות: 

   • אם גודל המסך שלך קטן יותר, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על החץ למטה בקבוצה גודל כדי לראות את מפעיל תיבת הדו-שיח.

   • הקבוצה 'גודל' מוקטנת במסך קטן יותר

 3. בחלונית התבנית או בתיבת הדו-שיח שמופיעה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור על הפרופורציה המקורית, בחר בתיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב והזן אחוזי קנה מידה עבור גובה או רוחב.

  • כדי לשנות גודל לפרופורציה אחרת, נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב והזן אחוזי קנה מידה עבור גובה או רוחב.

למידע נוסף

שינוי גודל מותח או מכווץ את הממדים של אובייקט.

דוגמה לשינוי גודל לפני ואחרי

שינוי גודל באופן ידני

 1. לחץ על התמונה, הצורה, תיבת הטקסט או ה- WordArt שברצונך לשנות את גודלם.

 2. כדי להגדיל או להקטין בכיוון אחד או יותר, גרור נקודת אחיזה לשינוי גודל הרחק מהמרכז או לכיוון המרכז, תוך ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשאיר את מרכז האובייקט באותו מקום, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

  • כדי לשמור על הפרופורציות של האובייקט, החזק את מקש Shift לחוץ בעת גרירת נקודת אחיזה פינתית לשינוי גודל.

  • כדי לשמור על הפרופורציות של האובייקט ולשמור על המרכז שלו באותו מקום, החזק את מקש Ctrl ו- Shift לחוץ בעת גרירת נקודת אחיזה פינתית לשינוי גודל.

שינוי גודל לגובה ולרוחב מדויקים

 1. לחץ על התמונה, הצורה, תיבת הטקסט או ה- WordArt שברצונך לשנות את גודלם.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, תחת כלי תמונות, בכרטיסייה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את המידות הרצויות בתיבות גובה ורוחב.

   הקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי תמונות'

   הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

  • כדי לשנות גודל צורה, תיבת טקסט או WordArt, תחת כלי ציור, בכרטיסייה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את המידות הרצויות בתיבות גובה ורוחב.

   הקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי ציור'

   הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

 3. בקבוצה גודל , לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח גודל ומיקום תמונת סמל.

 4. בכרטיסיה גודל, תחת גודל וסיבוב, נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב.

שינוי גודל לפרופורציה מדויקת

 1. לחץ על התמונה, הצורה, תיבת הטקסט או ה- WordArt שברצונך לשנות את גודלם.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, תחת כלי תמונות, בכרטיסייה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח גודל ומיקום תמונת סמל.

   הקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי תמונות'

   הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

  • כדי לשנות גודל צורה, תיבת טקסט או WordArt, תחת כלי ציור, בכרטיסייה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח גודל ומיקום תמונת סמל.

   הקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי ציור'

   הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור ועיצוב אובייקט, ודא כי בחרת תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt.

 3. בכרטיסיה גודל, תחת קנה מידה, הזן את האחוזים של הגובה והרוחב הנוכחיים שאליהם ברצונך לשנות את הגודל, בתיבות גובה ורוחב.

 4. נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב.

עצה: כדי להחיל את אותו גובה ואותו רוחב על אובייקטים שונים, בחר את כל האובייקטים שברצונך שיהיו להם ממדים זהים ולאחר מכן, בקבוצה גודל, הזן את הממדים הרצויים בתיבות גובה ורוחב. כדי לבחור אובייקטים מרובים, לחץ על האובייקט הראשון ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ תוך לחיצה על האובייקטים האחרים.

אזהרה: אין באפשרותך להחזיר תמונה לגודלה המקורי אם כבר חתכת ושמרת אותה, או אם בחרת באפשרויות הבאות מתוך תיבת הדו-שיח הגדרות דחיסה (כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הגדרות דחיסה, תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה התאמה, לחץ על דחיסת תמונות, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות): תיבת הסימון מחק אזורים שנחתכו מתמונות והדפסה (220‎ ppi): איכות מצוינת ברוב המדפסות והמסכים או מסך (‎150 ppi): מתאים לדפי אינטרנט ולמקרנים.

 1. בחר את התמונה שברצונך להחזיר לגודלה המקורי.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסייה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח גודל ומיקום תמונת סמל.

  הקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי תמונות'

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תמונה, לחץ על הכרטיסיה גודל, תחת גודל מקורי, נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב ולאחר מכן לחץ על אפס.

כאשר אתה משנה תמונה באמצעות תבנית הקובץ Graphics‏ Interchange Format (‎.gif)‎‏, Joint Photographic Experts Group File Interchange Format‏ (‎.jpg), או Portable Network Graphics‏ (PNG), באפשרותך לשמור את הגירסה המקורית של התמונה הערוכה.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה שנערכו ולאחר מכן לחץ על שמור כתמונה בתפריט הקיצור.

 2. בתיבת הדו-שיח שמור כתמונה, לחץ על החץ לצד שמור ולחץ על שמור תמונה מקורית.

למידע נוסף

חיתוך תמונה

הוספת WordArt

הקטנת גודל קובץ של תמונה

הזזה או שינוי גודל של טבלה ב- PowerPoint

אם ברצונך למתוח, לכווץ או פשוט לשנות את הגודל של תמונה (או צורה), השתמש ב נקודות האחיזה לשינוי גודל. כדי לשלוט בצורה מדויקת יותר, באפשרותך להשתמש באפשרויות גודל בכרטיסיה עיצוב אובייקט.

שינוי גודל מהיר של תמונה, צורה, WordArt או אובייקט אחר

 1. לחץ על התמונה, הצורה או ה- WordArt שברצונך לשנות את גודלם.

 2. כדי להגדיל או להקטין בכיוון אחד או יותר, גרור נקודת אחיזה לשינוי גודל הרחק מהמרכז או לכיוון המרכז, תוך ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשאיר את מרכז האובייקט באותו מקום, לחץ והחזק את מקש OPTION תוך גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

  • כדי לשמור על הפרופורציות של אובייקט בעת שינוי גודלו, החזק את מקש Shift לחוץ בעת גרירת נקודת אחיזה פינתית לשינוי גודל.

 1. לחץ על התמונה, הצורה או ה- WordArt שברצונך לשנות את גודלם באופן מדויק.

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב תמונהאו עיצוב צורה ולאחר מכן ודא שתיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב אינה מסומנת.

  התיבה 'נעל יחס גובה-רוחב' מסומנת

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, בכרטיסיה עיצוב תמונה , הזן את המידות הרצויות בתיבות גובהורוחב .

   הכרטיסיה 'עיצוב תמונה' עם התיבות 'גובה' ו'רוחב' מסומנות.

  • כדי לשנות גודל של צורה או WordArt, בכרטיסיה עיצוב צורה, הזן את המידות הרצויות בתיבות גובהורוחב.

   בכרטיסיה 'עיצוב צורה', התיבות 'גובה' ו'רוחב' מסומנות.

 1. לחץ על התמונה, הצורה או ה- WordArt שברצונך לשנות את גודלם.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, לחץ על הכרטיסיה עיצוב תמונה , לחץ על מיקום >אפשרויות פריסה נוספות.

   בכרטיסיה 'עיצוב תמונה', האפשרות 'מיקום' ו'אפשרויות פריסה נוספות' מסומנות.

  • כדי לשנות גודל של צורה או WordArt, בכרטיסיה עיצוב צורה, לחץ על מיקום > אפשרויות פריסה נוספות.

 3. לחץ על הכרטיסיה גודל, ותחת קנה מידה, ודא שתיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב אינה מסומנת.

  הזן אחוזים הרצויים עבור גובהורוחב.

  בכרטיסיה גודל בתיבה פריסה מתקדמת, אפשרויות קנה המידה מסומנות.

 4. לחץ על אישור כאשר תסיים.

עצה: כדי להחיל את אותו גובה ואותו רוחב על אובייקטים שונים, בחר את כל האובייקטים שברצונך שיהיו להם ממדים זהים ולאחר מכן הזן את הממדים בתיבות גובה ורוחב. כדי לבחור אובייקטים מרובים, לחץ על האובייקט הראשון ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על האובייקטים האחרים.

אם ברצונך למתוח, לכווץ או פשוט לשנות את הגודל של תמונה (או צורה), השתמש ב נקודות האחיזה לשינוי גודל. במסך מגע, באפשרותך להשתמש באצבע או בעט אלקטרוני דיגיטלי כדי לתפוס נקודת אחיזה.

לשליטה מדויקת יותר, אם יש לך גירסת שולחן עבודה של Excel או PowerPoint, באפשרותך להשתמש באפשרויות גודל בכרטיסיה כלי תמונות - עיצוב אובייקט או בכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט.

לחץ על הפקד הנפתח להלן לקבלת פרטים נוספים.

 1. לחץ על התמונה, הצורה, ה- WordArt או אובייקט אחר (כגון תרשים) שברצונך לשנות את גודלו.

 2. כדי להגדיל או להקטין בכיוון אחד או יותר, גרור נקודת אחיזה לשינוי גודל הרחק מהמרכז או לכיוון המרכז, תוך ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור על מיקום מרכז התמונה, החזק את מקש Ctrl לחוץ תוך גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

  • כדי לשמור על הפרופורציות, החזק את מקש Shift לחוץ בעת גרירת נקודת אחיזה פינתית לשינוי גודל.

  • כדי לשמור על הפרופורציות ולשמור על המרכז באותו מקום, החזק את מקש Ctrl ו- Shift לחוץ בעת גרירת נקודת אחיזה פינתית לשינוי גודל.

   צורה עם נקודת אחיזה לשינוי גודל מסומנת

הערה: שינוי גודל של אובייקט WordArt בדרך זו משנה רק את גודל התיבה שבתוכה נמצא ה- WordArt. טקסט ה- WordArt בפועל פועל בדיוק כמו כל טקסט אחר. אם ברצונך לשנות את גודלו, פשוט בחר בטקסט שאת גודלו ברצונך לשנות ושנה את גודל הגופן בכרטיסיה בית של רצועת הכלים.

עבור הליך זה, דרושה לך גירסת שולחן עבודה של Excel או PowerPoint.

 1. לחץ על ערוך ב<PowerPoint או Excel>.

 2. לחץ על התמונה, הצורה, ה- WordArt או אובייקט אחר שברצונך לשנות את גודלו באופן מדויק.

  כדי לשנות גודל של אובייקטים מרובים בבת אחת, הקש הקשה ממושכת על Ctrl תוך בחירה של כל אובייקט.

 3. בהתאם לסוג האובייקט שבחרת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, בכרטיסיה כלי תמונות - עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את המידות החדשות בתיבות גובה ורוחב.

   התיבות 'גובה' ו'רוחב' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט'

  • כדי לשנות גודל צורה או אובייקט אחר, בכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את המידות הרצויות בתיבות גובה ורוחב.

   התיבות 'גובה' ו'רוחב' בכרטיסיה 'כלי ציור - עיצוב אובייקט'

   הערה: אם גודל המסך שלך קטן יותר, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על החץ למטה בקבוצה גודל כדי לראות את התיבות גובה ורוחב.
   הקבוצה 'גודל' מוקטנת במסך קטן יותר

אם אינך מצליח לשנות את הגובה והרוחב באופן עצמאי, יהיה עליך לבטל את הנעילה של יחס הגובה-רוחב:

 1. לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה גודל.

 2. בחלונית התבנית או בתיבת הדו-שיח שמופיעה, נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב.

עבור הליך זה, דרושה לך גירסת שולחן עבודה של Excel או PowerPoint.

 1. לחץ על ערוך ב<PowerPoint או Excel>.

 2. לחץ על התמונה, הצורה, ה- WordArt או אובייקט אחר שברצונך לשנות את גודלו באופן מדויק.

  כדי לשנות גודל של אובייקטים מרובים בבת אחת, הקש הקשה ממושכת על Ctrl תוך בחירה של כל אובייקט.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, בכרטיסיה כלי תמונות - עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל.

   מפעיל תיבת הדו-שיח בקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט'

  • כדי לשנות גודל צורה או אובייקט אחר, בכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל.

   מפעיל תיבת הדו-שיח בקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'כלי ציור - עיצוב אובייקט'

   הערות: 

   • אם גודל המסך שלך קטן יותר, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על החץ למטה בקבוצה גודל כדי לראות את מפעיל תיבת הדו-שיח.

   • הקבוצה 'גודל' מוקטנת במסך קטן יותר

 4. בחלונית התבנית או בתיבת הדו-שיח שמופיעה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור על הפרופורציה המקורית, בחר בתיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב והזן אחוזי קנה מידה עבור גובה או רוחב.

  • כדי לשנות גודל לפרופורציה אחרת, נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב והזן אחוזי קנה מידה עבור גובה או רוחב.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×