נושאים קשורים
×
עיצוב
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
עיצוב

תבניות מספר זמינות ב- Excel

ב- Excel, ניתן לעצב מספרים בתאים עבור נתונים כגון מטבע, אחוזים, מקומות עשרוניים, תאריכים, מספרי טלפון או מספרי תעודת זהות.

שורת הנוסחאות ותא קשור

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.
 1. בחר תא או טווח תאים.

 2. בכרטיסיה בית, בחר מספר מהרשימה הנפתחת.
  כלליברירת כללי
  לחלופין, באפשרותך לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

  • הקש CTRL + 1 ובחר מספר.

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תא או טווח תאים, בחר עיצוב תאים... ולאחר מכן בחר מספר.

  • בחר את החץ הקטן, מפעיל תיבת הדו-שיח ולאחר מכן בחר מספר.

 3. בחר את התבנית הרצויה.

תבניות מספר

כדי להציג את כל תבניות המספר הזמינות, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח לצד מספר (בכרטיסיה בית, בקבוצה מספר).

לחצן מפעיל תיבת הדו-שיח בקבוצה 'מספר'

תבנית

תיאור

כללי

תבנית המספר המשמשת כברירת מחדל אשר Excel מחיל בעת הקלדת מספר. לרוב, מספרים המעוצבים באמצעות התבנית כללי יוצגו בדיוק כפי שאתה מקליד אותם. עם זאת, אם התא אינו רחב דיו כדי להציג את המספר כולו, התבנית כללי מעגלת את המספרים עם מקומות עשרוניים. בנוסף, תבנית המספר כללי משתמשת בסימון מדעי (מעריכי) עבור מספרים גדולים (12 ספרות או יותר).

מספר

תבנית זו משמשת להצגה כללית של מספרים. באפשרותך לציין את מספר המקומות העשרוניים שבהם ברצונך להשתמש, אם ברצונך להשתמש במפריד אלפים וכיצד ברצונך להציג מספרים שליליים.

מטבע

תבנית זו משמשת עבור ערכים כספיים כלליים ומציגה את סמל המטבע המשמש כברירת מחדל עם מספרים. באפשרותך לציין את מספר המקומות העשרוניים שבהם ברצונך להשתמש, אם ברצונך להשתמש במפריד אלפים וכיצד ברצונך להציג מספרים שליליים.

חשבונאות

גם תבנית זו משמשת עבור ערכים כספיים, אך מיישרת את סמלי המטבעות ואת הנקודות העשרוניות של המספרים בעמודה.

תאריך

תבנית זו מציגה מספרים סידוריים של תאריך ושעה כערכי תאריך, בהתאם לסוג ולאזור (מיקום) שאתה מציין. תבניות תאריך המתחילות בכוכבית (*) מגיבות לשינויים בהגדרות אזוריות של תאריך ושעה שצוינו בלוח הבקרה. תבניות ללא כוכבית אינן מושפעות מהגדרות לוח הבקרה.

שעה

תבנית זו מציגה מספרים סידוריים של תאריך ושעה כערכי שעה, בהתאם לסוג ולאזור (מיקום) שאתה מציין. תבניות שעה המתחילות בכוכבית (*) מגיבות לשינויים בהגדרות אזוריות של תאריך ושעה שצוינו בלוח הבקרה. תבניות ללא כוכבית אינן מושפעות מהגדרות לוח הבקרה.

אחוזים

תבנית זו מכפילה את ערך התא ב- 100 ומציגה את התוצאה עם סימן אחוז (%). באפשרותך לציין את מספר המקומות העשרוניים שבהם ברצונך להשתמש.

שבר

תבנית זו מציגה מספר כשבר, בהתאם לסוג השבר שאתה מציין.

מדעי

תבנית זו מציגה מספר בסימון מעריכי, תוך החלפת חלק מהמספר ב- E+n, כאשר E (אשר מסמל מעריך) מכפיל את המספר שלפניו ב- 10 בחזקת n. לדוגמה, תבנית מדעי בעלת שני מקומות עשרוניים תציג את המספר 12345678901 כ- 1.23E+10, שהוא 1.23 כפול 10 בחזקת 10. באפשרותך לציין את מספר המקומות העשרוניים שבו ברצונך להשתמש.

טקסט

תבנית זו מטפלת בתוכן תא כטקסט ומציגה את התוכן בדיוק כפי שאתה מקליד אותו, אפילו כאשר אתה מקליד מספרים.

מיוחד

תבנית זו מציגה מספר כמיקוד דואר, כמספר טלפון או כמספר תעודת זהות.

מותאם אישית

תבנית זו מאפשרת לך לשנות עותק של קוד קיים של תבנית מספר. השתמש בתבנית זו כדי ליצור תבנית מספר מותאמת אישית הנוספת לרשימת הקודים של תבניות המספר. באפשרותך להוסיף בין 200 ל- 250 תבניות מספר מותאמות אישית, בהתאם לגירסת השפה של Excel המותקנת במחשב. לקבלת מידע נוסף על תבניות מותאמות אישית, ראה יצירה או מחיקה של תבנית מספר מותאמת אישית.

באפשרותך להחיל עיצובים שונים על מספרים כדי לשנות את האופן שבו הם מופיעים. התבניות משנה רק את אופן הצגה של המספרים ואינן משפיעות על הערכים. לדוגמה, אם ברצונך להציג מספר כמטבע, עליך ללחוץ על התא עם ערך המספר > מטבע.

תבניות מספר זמינות

החלת תבנית מספר משנה רק את אופן הצגה של המספר, והיא אינה משפיעה על ערכי תאים המשמשים לביצוע חישובים. באפשרותך לראות את הערך הממשי שורת הנוסחאות.

תצוגה של ערך מספר בשורת הנוסחאות

להלן רשימה של תבניות מספר זמינות וכיצד ניתן להשתמש בהן ב- Excel באינטרנט:

תבנית מספר

תיאור

כללי

תבנית מספר המהווה ברירת מחדל. אם התא אינו רחב דיו כדי להציג את המספר כולו, תבנית זו מעגלת את המספר. לדוגמה, 25.76 מוצג כ- 26.

כמו כן, אם המספר הוא 12 ספרות או יותר, התבנית General מציגה את הערך עם סימון מדעי (מעריכי).

ערך מספרי מופיע בתצוגה מעריכית כאשר הוא מכיל שתים-עשרה ספרות ומעלה

Number

פריסה זו דומה מאוד לתבנית 'כללי ', אך משנה את האופן שבו היא מציגה מספרים עם מפרידי מקומות עשרוניים ומספרים שליליים. להלן כמה דוגמאות לאופן שבו שתי התבניות מציגות מספרים:

דוגמה של האופן שבו המספרים מופיעים עם תבניות שונות, כגון התבניות 'מספר' ו'כללי'.

מטבע

הצגת סימן כספי עם מספרים. באפשרותך לציין את מספר המקומות העשרוניים עם הגדל מספר עשרוני אוהקטן מספר עשרוני.

הקטנה או הגדלה של מספר המקומות העשרוניים בתבנית מספר

חשבונאות

משמש גם עבור ערכים כספיים, אך מיישר את סמלי המטבעות ונקודות עשרוניות של מספרים בעמודה.

Short Date

מציג תאריך בתבנית זו:

תבנית תאריך קצר

Long Date

מציג חודש, יום ושנה בתבנית זו:

תבנית תאריך ארוך

שעה

הצגת מספרים סידוריים של תאריך ושעה של מספרים מספריים כסרכי שעה.

אחוזים

תבנית זו מכפילה את ערך התא ב- 100 ומציגה את התוצאה עם סימן אחוז (%).

השתמש באפשרות הגדל מספרעשרוני או הקטן מספר עשרוני כדי לציין את מספר המקומות העשרוניים הרצוי.

הקטנה או הגדלה של מספר המקומות העשרוניים בתבנית מספר

שבר

מציג את המספר כשבר. לדוגמה, 0.5 מוצג כ- 2/1.

מדעי

הצגת מספרים בסימן מעריכי, תוך החלפת חלק מהמספר ב- E+n, כאשר E (Exponent) מכפיל את המספר הקודם ב- 10 בעוצמה n. לדוגמה, תבנית מדעי בעלת שני מקומות עשרוניים תציג את המספר 12345678901 כ- 1.23E+10, שהוא 1.23 כפול 10 בחזקת 10. כדי לציין את מספר המקומות העשרוניים שבהם ברצונך להשתמש, החל הגדל מספר עשרוני או הקטן מספר עשרוני.

Text

מתייחס לערך התא כטקסט ומציג אותו בדיוק בעת ההקלדה, גם בעת הקלדת מספרים. קבל מידע נוסף על עיצוב מספרים כטקסט.

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

למידע נוסף

עיצוב מספרים כמטבע ב- Excel

עיצוב מספרים

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×