חל על:

Microsoft .NET framework 4.8

חשוב ודא שהתקנת את העדכונים הדרושים המפורטים במקטע כיצד לקבל עדכון זה לפני התקנת עדכון זה. 

חשובלקוחות מסוימים שמשתמשים ב-Windows Server 2008 R2 SP1 והפעילו את ההרחבה של מפתח ההפעלה המרובות של ה-proxy שלהם לפני התקנת ההתקנה של העדכונים ב-14 בינואר 2020, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המפתח שלהם. הפעלה מחדש במכשירים המושפעים צריכה להידרש רק פעם אחת.  לקבלת מידע אודות הפעלה, ראה פרסום בבלוג זה.

חשוב קבצי ה-cab של הסריקה של WSUS ימשיכו להיות זמינים עבור Windows 7 SP1 ו-Windows Server 2008 R2 SP1. אם יש לך קבוצת משנה של מכשירים שבהם פועלת מערכות הפעלה אלה ללא משתמשים אחרים, הם עשויים להיות מוצגים כפריטים שאינם תואמים בניהול התיקונים ובtoolsets תאימות.

חשוב לקוחות שרכשו את עדכון האבטחה המורחב ( מנהלי המערכת) עבור גירסאות מקומיות של מערכות הפעלה אלה חייבים לפעול בהתאם להליכים ב- KB4522133 כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה לאחר סיום התמיכה המורחבת ב-14 בינואר 2020. לקבלת מידע נוסף אודות הוראות של ה-it ואילו מהדורות נתמכות, ראה KB4497181.

חשוב החל מ-15 בינואר 2020, מופיעה הודעה במסך מלא המתארת את הסיכון להמשיך להשתמש ב-Windows 7 Service Pack 1 לאחר שהיא מגיעה לסוף התמיכה ב-14 בינואר 2020. ההודעה תישאר על המסך עד שתקיים אינטראקציה איתה. הודעה זו תופיע רק במהדורות הבאות של Windows 7 Service Pack 1:

הערהההודעה לא תופיע במחשבים או מחשבים המצורפים לתחום במצב קיוסק.

חשוב החל מאוגוסט, 2019, עדכונים ל-.NET Framework 4.6 ומעלה, עבור Windows Server 2008 R2 SP1 ו-Windows 7SP1, דרוש תמיכה בחתימת קוד של SHA-2. ודא שברשותך כל העדכונים האחרונים של Windows לפני החלת עדכון זה כדי למנוע בעיות התקנה. לקבלת מידע מפורט יותר על עדכוני תמיכה לחתימת קוד של SHA-2, ראה KB 4474419.

סיכום

קיימת פגיעות של ביצוע קוד מרוחק בתוכנת .NET Framework כאשר התוכנה אינה מצליחה לבדוק את סימון המקור של קובץ. תוקף שיצליח לנצל את הפגיעות עלול לפעול באמצעות קוד שרירותי בהקשר של המשתמש הנוכחי. אם המשתמש הנוכחי מחובר באמצעות הרשאות ניהול, תוקף יכול להשתלט על המערכת המושפעת. לאחר מכן, תוקף יכול להתקין תוכניות; הצגה, שינוי או מחיקה של נתונים; לחלופין, צור חשבונות חדשים עם זכויות משתמש מלאות. משתמשים שחשבונותיהם מוגדרים להיות בעלי פחות זכויות משתמש במערכת עשויים להיות מושפעים פחות ממשתמשים שפועלים עם זכויות משתמשים ניהוליים. ניצול הפגיעות דורש שמשתמש יפתח קובץ בעל מבנה מיוחד עם גירסה מושפעת של .NET Framework. בתרחיש של התקפת דואר אלקטרוני, תוקף עלול לנצל את הפגיעות על-ידי שליחת הקובץ בעל המבנה המיוחד למשתמש ושכנוע המשתמש לפתוח את הקובץ. עדכון האבטחה מטפל בפגיעות על-ידי תיקון האופן שבו .NET Framework בודק את סימון המקור של קובץ.

לקבלת מידע נוסף על הפגיעויות, עבור אל הפגיעויות והחשיפות הנפוצות הבאות (CVE).

פגיעות של מניעת שירות קיימת כאשר .NET Framework מטפל בבקשות אינטרנט באופן שאינו תקין. תוקף שיצליח לנצל פגיעות זו עלול לגרום למניעת שירות כנגד יישום אינטרנט של .NET Framework. ניתן לנצל את הפגיעות מרחוק, ללא אימות. תוקף שאינו מאומת מרחוק עלול לנצל פגיעות זו על-ידי הנפקת בקשות בעלות מבנה מיוחד ליישום .NET Framework. העדכון מטפל בפגיעות על-ידי תיקון האופן שבו יישום .NET Framework מטפל בבקשות אינטרנט.

לקבלת מידע נוסף על הפגיעויות, עבור אל הפגיעויות והחשיפות הנפוצות הבאות (CVE).

שיפורי איכות ומהימנות

Winforms

-מטפל בבעיה באמצעות WinForms ComboBox control אתחול משוב בממשק המשתמש של MMC של AD FS.

-כתובת בעיה בקבלת אובייקטים נגישים עבור פריטי המאפיינים של PropertyGridView ComboBox-הוספת האימות עבור הקיום והתוקף של הפריט.

-מטפל בבעיה באינטראקציה בין WPF user control ואירוח WinForms app בעת עיבוד קלט לוח המקשים.

זרימת עבודה

-מטפל בבעיית נגישות שבה הטקסט בתוך עורך Visual Basic של קרן של Windows משתמש בצבעים שגויים בערכות נושא של חדות גבוהה.

CLR1

-מטפל בקריסות נדירות שעלולות להתרחש אם האפשרות Server GC מופעלת, והיא מתרחשת בעוד שהליך משנה אחר פועל NGen'ed קוד שהופך את השיחה הראשונית לקוד NGen'ed במודול שני שבו אחד או יותר מסוגי הפרמטרים כרוכים valuetypes מוגדר במודול 3.

-קריסות כתובות שעלולות להתרחש בתרחישים מסוימים הכוללים מכונות מרובות Cpu ו/או מחשבים מרובי קבוצות, כאשר ספירת מעבדים לכל קבוצה אינה עקבית בכל הקבוצות

-כתובות קריסות נדירות או נעילות שעלולות להתרחש אם נעשה שימוש ב-GC בזמן שהליך משנה אחר פועל NGen'ed קוד שמבצע את השיחה הראשונית לפעולת שירות סטטית בתוך אותו מודול שבו אחד או יותר מסוגי הפרמטרים כוללים את הטקסט המועבר valuetypes.

-מטפל בקריסות נדירות שעלולות להתרחש במהלך השיחה הראשונה שקוד מקורי הופך לחלק המנוהל של קובץ DLL של מצב מעורב.


1 שפה נפוצה בזמן ריצה (CLR)

בעיות ידועות בעדכון זה

מאפיין הבעיה

עדכון זה אינו מותקן, והוא מחזיר אחת מהודעות השגיאה הבאות או את שתיהן:

  • -2146762495

  • אישור נדרש אינו מופיע בתקופת התוקף בעת אימות מול שעון המערכת הנוכחי או חותמת הזמן בקובץ החתום.

פתרון

בעיה זו תוקנה באוסף האבטחה והאיכות העדכניים ביותר עבור .NET Framework. 

מידע נוסף אודות עדכון זה

המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון זה, כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר בודדות.

  • 4556399 תיאור של האבטחה ואוסף האיכות עבור .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 עבור Windows 7 SP1 ו-Windows Server 2008 R2 SP1 (KB4556399)

כיצד להשיג ולהתקין את העדכון

לפני התקנת עדכון זה

תנאי

כדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין את .NET Framework 4.8.

עליך להתקין את העדכונים המפורטים להלן ולהפעיל מחדש את המכשיר לפני התקנת הסיכום האחרון. התקנת עדכונים אלה משפרת את המהימנות של תהליך העדכון ומקלה על בעיות פוטנציאליות בעת התקנת הסיכום והחלת תיקוני אבטחה של Microsoft.

  1. עדכון מחסנית השירות של 12 במרץ 2019 (SSU) (KB4490628). כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור SSU זו, חפש אותה בקטלוג Microsoft Update. עדכון זה נדרש כדי להתקין עדכונים הניתנים לחתימה רק על-ידי SHA-2.

  2. העדכון האחרון של SHA-2 (KB4474419) הופץ ב-10 בספטמבר 2019. אם אתה משתמש ב-Windows Update, העדכון האחרון של SHA-2 יוצע לך באופן אוטומטי. עדכון זה נדרש כדי להתקין עדכונים הניתנים לחתימה רק על-ידי SHA-2. לקבלת מידע נוסף אודות עדכוני SHA-2, ראה דרישת תמיכה בנושא חתימת קוד של 2019 SHA-2 עבור Windows ו-WSUS.

  3. חבילת ההכנה לרישוי אבטחה מורחבת (KB4538483) הופצה ב-11 בפברואר 2020. חבילת ההכנה לרישוי של האי-מימוני תוצע לך מ-WSUS. כדי לקבל את חבילת ההכנה לרישוי של הצוות העצמאי, חפש אותה בקטלוג Microsoft Update.

התקן עדכון זה

ערוץ שחרור

זמינים

השלב הבא

Windows Update ו-Microsoft Update

כן

ללא. עדכון זה יוריד ויותקן באופן אוטומטי מ-Windows Update אם אתה לקוח של ה-.

קטלוג Microsoft Update

כן

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של הקטלוג של Microsoft update .

Windows Server Update Services (WSUS)

כן

עדכון זה יסתנכרן באופן אוטומטי עם WSUS אם תקבע את התצורה של מוצרים וסיווגים באופן הבא:

Product: Windows 7 service pack 1, windows Server 2008 R2 service pack 1, Windows מוטבע סטנדרטי 7 Service pack 1, Windows מוטבע POSReady 7

סיווג: עדכוני אבטחה

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה אם נעשה שימוש בקבצים מושפעים. מומלץ לצאת מכל היישומים המבוססים על .NET Framework לפני החלת עדכון זה.

עדכון פרטי פריסה

לקבלת פרטי פריסה עבור עדכון אבטחה זה, עבור למאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

20200512 מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה: 12 במאי 2020

מידע אודות הסרת עדכון

הערה לא מומלץ להסיר עדכון אבטחה כלשהו. כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט ' תוכניות ותכונות ' בלוח הבקרה.

עדכון מידע לגבי הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת הקובץ, אלא אם הקבצים המתעדכנים נעולים או שנמצאים בשימוש.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה מחליף עדכונים שהופצו בעבר ב- 4533095 וב- 4535102.

פרטי הקובץ

גירסת אנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Aspnet_perf.dll

4.8.4075.0

43,800

29-Apr-2020

17:19

aspnet_wp.exe

4.8.4075.0

47,608

29-Apr-2020

17:19

clr.dll

4.8.4180.0

8,044,832

29-Apr-2020

17:19

clrjit.dll

4.8.4180.0

561,648

29-Apr-2020

17:19

mscordacwks.dll

4.8.4180.0

1,315,104

29-Apr-2020

17:19

mscordbi.dll

4.8.4180.0

1,196,320

29-Apr-2020

17:19

mscoreei.dll

4.8.4180.0

581,920

29-Apr-2020

17:19

mscorlib.dll

4.8.4180.0

5,678,576

29-Apr-2020

17:19

Placeholder.dll

4.8.4180.0

26,096

29-Apr-2020

17:19

VsVersion.dll

14.8.4180.0

19,232

29-Apr-2020

17:19

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4180.0

107,504

29-Apr-2020

17:19

peverify.dll

4.8.4180.0

190,232

29-Apr-2020

17:19

PresentationCore.dll

4.8.4180.0

3,676,440

29-Apr-2020

17:19

PresentationFramework.dll

4.8.4180.0

6,271,264

29-Apr-2020

17:19

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4180.0

25,376

29-Apr-2020

17:19

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4180.0

241,648

29-Apr-2020

17:19

PresentationHost_v0400.dll. mui

4.8.4180.0

85,272

29-Apr-2020

17:19

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4180.0

930,808

29-Apr-2020

17:19

ReachFramework.dll

4.8.4110.0

677,656

29-Apr-2020

17:19

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4180.0

32,272

29-Apr-2020

17:19

SMDiagnostics.dll

4.8.4180.0

73,880

29-Apr-2020

17:19

SOS.dll

4.8.4180.0

774,944

29-Apr-2020

17:19

System.Activities.dll

4.8.4180.0

1,534,312

29-Apr-2020

17:19

System.Activities.Presentation.dll

4.8.4180.0

2,127,136

29-Apr-2020

17:19

System.Core.dll

4.8.4180.0

1,556,832

29-Apr-2020

17:19

System.IdentityModel.dll

4.8.4180.0

1,094,504

29-Apr-2020

17:19

System.IdentityModel.Services.dll

4.8.4180.0

199,152

29-Apr-2020

17:19

System.Printing.dll

4.8.4110.0

399,640

29-Apr-2020

17:19

System.Runtime.Serialization.dll

4.8.4180.0

1,054,872

29-Apr-2020

17:19

System.ServiceModel.Channels.dll

4.8.4180.0

158,704

29-Apr-2020

17:19

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.8.4180.0

309,024

29-Apr-2020

17:19

System.ServiceModel.dll

4.8.4180.0

6,389,336

29-Apr-2020

17:19

System.ServiceModel.Internals.dll

4.8.4180.0

254,096

29-Apr-2020

17:19

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.8.4180.0

40,736

29-Apr-2020

17:19

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4075.0

71,512

29-Apr-2020

17:19

System.Web.Extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

29-Apr-2020

17:19

System.Workflow.Activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

29-Apr-2020

17:19

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

29-Apr-2020

17:19

System.Workflow.Runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

29-Apr-2020

17:19

System.dll

4.8.4001.0

3,560,496

29-Apr-2020

17:19

System.Web.dll

4.8.4075.0

5,416,728

29-Apr-2020

17:19

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4180.0

751,392

29-Apr-2020

17:19

System.Windows.Forms.dll

4.8.4180.0

5,921,848

29-Apr-2020

17:19

System.Xaml.dll

4.8.4180.0

640,056

29-Apr-2020

17:19

UIAutomationClient.dll

4.8.4180.0

178,464

29-Apr-2020

17:19

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4180.0

361,760

29-Apr-2020

17:19

UIAutomationProvider.dll

4.8.4180.0

49,648

29-Apr-2020

17:19

UIAutomationTypes.dll

4.8.4180.0

223,512

29-Apr-2020

17:19

webengine.dll

4.8.4075.0

26,904

29-Apr-2020

17:19

webengine4.dll

4.8.4075.0

572,184

29-Apr-2020

17:19

WindowsBase.dll

4.8.4180.0

1,306,392

29-Apr-2020

17:19

WindowsFormsIntegration.dll

4.8.4180.0

105,248

29-Apr-2020

17:19

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

89,368

29-Apr-2020

17:19

WPFFontCache_v0400.exe. mui

4.8.4180.0

19,744

29-Apr-2020

17:19

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4180.0

27,472

29-Apr-2020

17:19

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4180.0

1,626,608

29-Apr-2020

17:19

x64

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Aspnet_perf.dll

4.8.4075.0

49,432

29-Apr-2020

17:19

Aspnet_perf.dll

4.8.4075.0

43,800

29-Apr-2020

17:19

aspnet_wp.exe

4.8.4075.0

53,032

29-Apr-2020

17:19

aspnet_wp.exe

4.8.4075.0

47,608

29-Apr-2020

17:19

clr.dll

4.8.4180.0

11,251,192

29-Apr-2020

17:19

clr.dll

4.8.4180.0

8,044,832

29-Apr-2020

17:19

clrjit.dll

4.8.4180.0

1,365,272

29-Apr-2020

17:19

clrjit.dll

4.8.4180.0

561,648

29-Apr-2020

17:19

compatjit.dll

4.8.4180.0

1,280,800

29-Apr-2020

17:19

mscordacwks.dll

4.8.4180.0

1,808,672

29-Apr-2020

17:19

mscordacwks.dll

4.8.4180.0

1,315,104

29-Apr-2020

17:19

mscordbi.dll

4.8.4180.0

1,662,752

29-Apr-2020

17:19

mscordbi.dll

4.8.4180.0

1,196,320

29-Apr-2020

17:19

mscoreei.dll

4.8.4180.0

689,952

29-Apr-2020

17:19

mscoreei.dll

4.8.4180.0

581,920

29-Apr-2020

17:19

mscorlib.dll

4.8.4180.0

5,439,264

29-Apr-2020

17:19

mscorlib.dll

4.8.4180.0

5,678,576

29-Apr-2020

17:19

VsVersion.dll

14.8.4180.0

19,232

29-Apr-2020

17:19

Placeholder.dll

4.8.4180.0

27,936

29-Apr-2020

17:19

Placeholder.dll

4.8.4180.0

26,096

29-Apr-2020

17:19

VsVersion.dll

14.8.4180.0

19,232

29-Apr-2020

17:19

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4180.0

128,288

29-Apr-2020

17:19

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4180.0

107,504

29-Apr-2020

17:19

peverify.dll

4.8.4180.0

273,184

29-Apr-2020

17:19

peverify.dll

4.8.4180.0

190,232

29-Apr-2020

17:19

PresentationCore.dll

4.8.4180.0

3,652,384

29-Apr-2020

17:19

PresentationCore.dll

4.8.4180.0

3,676,440

29-Apr-2020

17:19

PresentationFramework.dll

4.8.4180.0

6,271,264

29-Apr-2020

17:19

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4180.0

25,376

29-Apr-2020

17:19

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4180.0

310,048

29-Apr-2020

17:19

PresentationHost_v0400.dll. mui

4.8.4180.0

85,280

29-Apr-2020

17:19

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4180.0

241,648

29-Apr-2020

17:19

PresentationHost_v0400.dll. mui

4.8.4180.0

85,272

29-Apr-2020

17:19

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4180.0

1,171,744

29-Apr-2020

17:19

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4180.0

930,808

29-Apr-2020

17:19

ReachFramework.dll

4.8.4110.0

677,656

29-Apr-2020

17:19

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4180.0

35,104

29-Apr-2020

17:19

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4180.0

32,272

29-Apr-2020

17:19

SMDiagnostics.dll

4.8.4180.0

73,880

29-Apr-2020

17:19

SOS.dll

4.8.4180.0

929,056

29-Apr-2020

17:19

SOS.dll

4.8.4180.0

774,944

29-Apr-2020

17:19

System.Activities.dll

4.8.4180.0

1,534,312

29-Apr-2020

17:19

System.Activities.Presentation.dll

4.8.4180.0

2,127,136

29-Apr-2020

17:19

System.Core.dll

4.8.4180.0

1,556,832

29-Apr-2020

17:19

System.IdentityModel.dll

4.8.4180.0

1,094,504

29-Apr-2020

17:19

System.IdentityModel.Services.dll

4.8.4180.0

199,152

29-Apr-2020

17:19

System.Printing.dll

4.8.4110.0

400,152

29-Apr-2020

17:19

System.Printing.dll

4.8.4110.0

399,640

29-Apr-2020

17:19

System.Runtime.Serialization.dll

4.8.4180.0

1,054,872

29-Apr-2020

17:19

System.ServiceModel.Channels.dll

4.8.4180.0

158,704

29-Apr-2020

17:19

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.8.4180.0

309,024

29-Apr-2020

17:19

System.ServiceModel.dll

4.8.4180.0

6,389,336

29-Apr-2020

17:19

System.ServiceModel.Internals.dll

4.8.4180.0

254,096

29-Apr-2020

17:19

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.8.4180.0

40,736

29-Apr-2020

17:19

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4075.0

71,512

29-Apr-2020

17:19

System.Web.Extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

29-Apr-2020

17:19

System.Workflow.Activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

29-Apr-2020

17:19

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

29-Apr-2020

17:19

System.Workflow.Runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

29-Apr-2020

17:19

System.dll

4.8.4001.0

3,560,496

29-Apr-2020

17:19

System.Web.dll

4.8.4075.0

5,403,624

29-Apr-2020

17:19

System.Web.dll

4.8.4075.0

5,416,728

29-Apr-2020

17:19

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4180.0

751,392

29-Apr-2020

17:19

System.Windows.Forms.dll

4.8.4180.0

5,921,848

29-Apr-2020

17:19

System.Xaml.dll

4.8.4180.0

640,056

29-Apr-2020

17:19

UIAutomationClient.dll

4.8.4180.0

178,464

29-Apr-2020

17:19

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4180.0

361,760

29-Apr-2020

17:19

UIAutomationProvider.dll

4.8.4180.0

49,648

29-Apr-2020

17:19

UIAutomationTypes.dll

4.8.4180.0

223,512

29-Apr-2020

17:19

webengine.dll

4.8.4075.0

28,952

29-Apr-2020

17:19

webengine.dll

4.8.4075.0

26,904

29-Apr-2020

17:19

webengine4.dll

4.8.4075.0

682,776

29-Apr-2020

17:19

webengine4.dll

4.8.4075.0

572,184

29-Apr-2020

17:19

WindowsBase.dll

4.8.4180.0

1,306,392

29-Apr-2020

17:19

WindowsFormsIntegration.dll

4.8.4180.0

105,248

29-Apr-2020

17:19

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

102,672

29-Apr-2020

17:19

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

89,368

29-Apr-2020

17:19

WPFFontCache_v0400.exe. mui

4.8.4180.0

19,744

29-Apr-2020

17:19

WPFFontCache_v0400.exe. mui

4.8.4180.0

19,744

29-Apr-2020

17:19

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4180.0

29,520

29-Apr-2020

17:19

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4180.0

27,472

29-Apr-2020

17:19

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4180.0

2,058,016

29-Apr-2020

17:19

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4180.0

1,626,608

29-Apr-2020

17:19

מידע אודות הגנה ואבטחה

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×