היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

חל על:

Microsoft .NET framework 4.8

הודעה

ב-23 ביולי 2020, עדכון KB4565636 v2 הופץ כדי להחליף את v1 for .NET Framework 4.8 עבור Windows 7 SP1 ו-Windows Server 2008 R2 SP1. עדכון v1 לא הותקן עבור לקוחות שהיו בעלי תצורות של משתמשים מסוימים.  עדכון v2 מתקן את הבעיה עבור לקוחות שלא היתה אפשרות להתקין את עדכון v1.  


אם כבר התקנת את KB4565636 v1, אין צורך בפעולה.  


כדי להשיג את KB4565636 v2, עיין בסעיף 'כיצד להשיג ולהתקין את העדכון'.

חשוב ודא שהתקנת את העדכונים הדרושים המפורטים במקטע כיצד לקבל עדכון זה לפני התקנת עדכון זה. 

חשובלקוחות מסוימים שמשתמשים ב-Windows Server 2008 R2 SP1 והפעילו את ההרחבה של מפתח ההפעלה המרובות של ה-proxy שלהם לפני התקנת ההתקנה של העדכונים ב-14 בינואר 2020, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המפתח שלהם. הפעלה מחדש במכשירים המושפעים צריכה להידרש רק פעם אחת.  לקבלת מידע אודות הפעלה, ראה פרסום בבלוג זה.

חשוב קבצי ה-cab של הסריקה של WSUS ימשיכו להיות זמינים עבור Windows 7 SP1 ו-Windows Server 2008 R2 SP1. אם יש לך קבוצת משנה של מכשירים שבהם פועלת מערכות הפעלה אלה ללא משתמשים אחרים, הם עשויים להיות מוצגים כפריטים שאינם תואמים בניהול התיקונים ובtoolsets תאימות.

חשוב לקוחות שרכשו את עדכון האבטחה המורחב ( מנהלי המערכת) עבור גירסאות מקומיות של מערכות הפעלה אלה חייבים לפעול בהתאם להליכים ב- KB4522133 כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה לאחר סיום התמיכה המורחבת ב-14 בינואר 2020. לקבלת מידע נוסף אודות הוראות של ה-it ואילו מהדורות נתמכות, ראה KB4497181.

חשוב החל מ-15 בינואר 2020, מופיעה הודעה במסך מלא המתארת את הסיכון להמשיך להשתמש ב-Windows 7 Service Pack 1 לאחר שהיא מגיעה לסוף התמיכה ב-14 בינואר 2020. ההודעה תישאר על המסך עד שתקיים אינטראקציה איתה. הודעה זו תופיע רק במהדורות הבאות של Windows 7 Service Pack 1:

הערהההודעה לא תופיע במחשבים או מחשבים המצורפים לתחום במצב קיוסק.

חשוב החל מאוגוסט, 2019, עדכונים ל-.NET Framework 4.6 ומעלה, עבור Windows Server 2008 R2 SP1 ו-Windows 7SP1, דרוש תמיכה בחתימת קוד של SHA-2. ודא שברשותך כל העדכונים האחרונים של Windows לפני החלת עדכון זה כדי למנוע בעיות התקנה. לקבלת מידע מפורט יותר על עדכוני תמיכה לחתימת קוד של SHA-2, ראה KB 4474419.

סיכום

קיימת פגיעות של ביצוע קוד מרוחק ב-.NET Framework כאשר התוכנה נכשלת כדי לבדוק את סימון המקור של קלט קובץ XML. תוקף שיצליח לנצל את הפגיעות יכול לבצע קוד שרירותי בהקשר של התהליך האחראי לביטול עריכה בסידרה של תוכן ה-XML. כדי לנצל פגיעות זו, תוקף יכול להעלות מסמך בעל מבנה מיוחד לשרת המנצל מוצר מושפע כדי לעבד תוכן. עדכון האבטחה מטפל בפגיעות על-ידי תיקון האופן שבו .NET Framework מאמת את סימון המקור של תוכן XML.

עדכון אבטחה זה משפיע על האופן שבו מערכת .NET Framework היא System. Data. DataTable ו-System. Data types נקראת XML-נתונים סידרתיים. רוב יישומי .NET Framework אינם חווים כל שינוי התנהגותי לאחר התקנת העדכון. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו העדכון משפיע על .NET Framework, כולל דוגמאות לתרחישים שעשויים להיות מושפעים, עיין במסמך ההדרכה של DataTable וערכת הוראות האבטחה ב- https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2132227.

לקבלת מידע נוסף על הפגיעויות, עבור אל הפגיעויות והחשיפות הנפוצות הבאות (CVE).

בעיות ידועות בעדכון זה

מאפיין הבעיה

עדכון זה אינו מותקן, והוא מחזיר אחת מהודעות השגיאה הבאות או את שתיהן:

  • -2146762495

  • אישור נדרש אינו מופיע בתקופת התוקף בעת אימות מול שעון המערכת הנוכחי או חותמת הזמן בקובץ החתום.

פתרון

בעיה זו תוקנה באוסף האבטחה והאיכות העדכניים ביותר עבור .NET Framework. 

מידע נוסף אודות עדכון זה

המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון זה, כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר בודדות.

  • 4566517 תיאור של האבטחה ואוסף האיכות עבור .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 עבור Windows 7 SP1 ו-Windows Server 2008 R2 SP1 (KB4566517)

כיצד להשיג ולהתקין את העדכון

לפני התקנת עדכון זה

תנאי

כדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין את .NET Framework 4.8.

עליך להתקין את העדכונים המפורטים להלן ולהפעיל מחדש את המכשיר לפני התקנת הסיכום האחרון. התקנת עדכונים אלה משפרת את המהימנות של תהליך העדכון ומקלה על בעיות פוטנציאליות בעת התקנת הסיכום והחלת תיקוני אבטחה של Microsoft.

  1. עדכון מחסנית השירות של 12 במרץ 2019 (SSU) (KB4490628). כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור SSU זו, חפש אותה בקטלוג Microsoft Update. עדכון זה נדרש כדי להתקין עדכונים הניתנים לחתימה רק על-ידי SHA-2.

  2. העדכון האחרון של SHA-2 (KB4474419) הופץ ב-10 בספטמבר 2019. אם אתה משתמש ב-Windows Update, העדכון האחרון של SHA-2 יוצע לך באופן אוטומטי. עדכון זה נדרש כדי להתקין עדכונים הניתנים לחתימה רק על-ידי SHA-2. לקבלת מידע נוסף אודות עדכוני SHA-2, ראה דרישת תמיכה בנושא חתימת קוד של 2019 SHA-2 עבור Windows ו-WSUS.

  3. חבילת ההכנה לרישוי אבטחה מורחבת (KB4538483) הופצה ב-11 בפברואר 2020. חבילת ההכנה לרישוי של האי-מימוני תוצע לך מ-WSUS. כדי לקבל את חבילת ההכנה לרישוי של הצוות העצמאי, חפש אותה בקטלוג Microsoft Update.

התקן עדכון זה

ערוץ שחרור

זמינים

השלב הבא

Windows Update ו-Microsoft Update

כן

ללא. עדכון זה יוריד ויותקן באופן אוטומטי מ-Windows Update אם אתה לקוח של ה-.

קטלוג Microsoft Update

כן

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של הקטלוג של Microsoft update .

Windows Server Update Services (WSUS)

כן

עדכון זה יסתנכרן באופן אוטומטי עם WSUS אם תקבע את התצורה של מוצרים וסיווגים באופן הבא:

Product: Windows 7 service pack 1, windows Server 2008 R2 service pack 1, Windows מוטבע סטנדרטי 7 Service pack 1, Windows מוטבע POSReady 7

סיווג: עדכוני אבטחה

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה אם נעשה שימוש בקבצים מושפעים. מומלץ לצאת מכל היישומים המבוססים על .NET Framework לפני החלת עדכון זה.

עדכון פרטי פריסה

לקבלת פרטי פריסה עבור עדכון אבטחה זה, עבור למאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

20200714 מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה: 14 ביולי 2020

מידע אודות הסרת עדכון

הערה לא מומלץ להסיר עדכון אבטחה כלשהו. כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט ' תוכניות ותכונות ' בלוח הבקרה.

עדכון מידע לגבי הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת הקובץ, אלא אם הקבצים המתעדכנים נעולים או שנמצאים בשימוש.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה מחליף עדכונים שהופצו בעבר ב- 4535102 וב- 4556399.

פרטי הקובץ

גירסת אנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Aspnet_perf.dll

4.8.4075.0

43,800

08-Jun-2020

22:08

aspnet_wp.exe

4.8.4075.0

47,608

08-Jun-2020

22:08

clr.dll

4.8.4180.0

8,044,832

08-Jun-2020

22:08

clrjit.dll

4.8.4180.0

561,648

08-Jun-2020

22:08

mscordacwks.dll

4.8.4180.0

1,315,104

08-Jun-2020

22:08

mscordbi.dll

4.8.4180.0

1,196,320

08-Jun-2020

22:08

mscoreei.dll

4.8.4180.0

581,920

08-Jun-2020

22:08

mscorlib.dll

4.8.4180.0

5,678,576

08-Jun-2020

22:08

Placeholder.dll

4.8.4180.0

26,096

08-Jun-2020

22:08

VsVersion.dll

14.8.4180.0

19,232

08-Jun-2020

22:08

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4180.0

107,504

08-Jun-2020

22:08

peverify.dll

4.8.4180.0

190,232

08-Jun-2020

22:08

PresentationCore.dll

4.8.4180.0

3,676,440

08-Jun-2020

22:08

PresentationFramework.dll

4.8.4180.0

6,271,264

08-Jun-2020

22:08

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4180.0

25,376

08-Jun-2020

22:08

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4180.0

241,648

08-Jun-2020

22:08

PresentationHost_v0400.dll. mui

4.8.4180.0

85,272

08-Jun-2020

22:08

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4180.0

930,808

08-Jun-2020

22:08

ReachFramework.dll

4.8.4110.0

677,656

08-Jun-2020

22:08

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4180.0

32,272

08-Jun-2020

22:08

SMDiagnostics.dll

4.8.4180.0

73,880

08-Jun-2020

22:08

SOS.dll

4.8.4180.0

774,944

08-Jun-2020

22:08

System.Activities.dll

4.8.4180.0

1,534,312

08-Jun-2020

22:08

System.Activities.Presentation.dll

4.8.4180.0

2,127,136

08-Jun-2020

22:08

System.Core.dll

4.8.4180.0

1,556,832

08-Jun-2020

22:08

System.IdentityModel.dll

4.8.4180.0

1,094,504

08-Jun-2020

22:08

System.IdentityModel.Services.dll

4.8.4180.0

199,152

08-Jun-2020

22:08

System.Printing.dll

4.8.4110.0

399,640

08-Jun-2020

22:08

System.Runtime.Serialization.dll

4.8.4180.0

1,054,872

08-Jun-2020

22:08

System.ServiceModel.Channels.dll

4.8.4180.0

158,704

08-Jun-2020

22:08

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.8.4180.0

309,024

08-Jun-2020

22:08

System.ServiceModel.dll

4.8.4180.0

6,389,336

08-Jun-2020

22:08

System.ServiceModel.Internals.dll

4.8.4180.0

254,096

08-Jun-2020

22:08

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.8.4180.0

40,736

08-Jun-2020

22:08

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4075.0

71,512

08-Jun-2020

22:08

System.Web.Extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

08-Jun-2020

22:08

System.Workflow.Activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

08-Jun-2020

22:08

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

08-Jun-2020

22:08

System.Workflow.Runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

08-Jun-2020

22:08

System.Configuration.dll

4.8.4190.0

421,536

08-Jun-2020

22:08

System.Data.dll

4.8.4190.0

3,482,408

08-Jun-2020

22:12

System.dll

4.8.4001.0

3,560,496

08-Jun-2020

22:08

System.Web.dll

4.8.4075.0

5,416,728

08-Jun-2020

22:08

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4180.0

751,392

08-Jun-2020

22:08

System.Windows.Forms.dll

4.8.4180.0

5,921,848

08-Jun-2020

22:08

System.Xaml.dll

4.8.4180.0

640,056

08-Jun-2020

22:08

UIAutomationClient.dll

4.8.4180.0

178,464

08-Jun-2020

22:08

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4180.0

361,760

08-Jun-2020

22:08

UIAutomationProvider.dll

4.8.4180.0

49,648

08-Jun-2020

22:08

UIAutomationTypes.dll

4.8.4180.0

223,512

08-Jun-2020

22:08

webengine.dll

4.8.4075.0

26,904

08-Jun-2020

22:08

webengine4.dll

4.8.4075.0

572,184

08-Jun-2020

22:08

WindowsBase.dll

4.8.4180.0

1,306,392

08-Jun-2020

22:08

WindowsFormsIntegration.dll

4.8.4180.0

105,248

08-Jun-2020

22:08

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

89,368

08-Jun-2020

22:08

WPFFontCache_v0400.exe. mui

4.8.4180.0

19,744

08-Jun-2020

22:08

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4180.0

27,472

08-Jun-2020

22:08

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4180.0

1,626,608

08-Jun-2020

22:08

x64

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Aspnet_perf.dll

4.8.4075.0

49,432

08-Jun-2020

22:08

Aspnet_perf.dll

4.8.4075.0

43,800

08-Jun-2020

22:08

aspnet_wp.exe

4.8.4075.0

53,032

08-Jun-2020

22:08

aspnet_wp.exe

4.8.4075.0

47,608

08-Jun-2020

22:08

clr.dll

4.8.4180.0

11,251,192

08-Jun-2020

22:08

clr.dll

4.8.4180.0

8,044,832

08-Jun-2020

22:08

clrjit.dll

4.8.4180.0

1,365,272

08-Jun-2020

22:08

clrjit.dll

4.8.4180.0

561,648

08-Jun-2020

22:08

compatjit.dll

4.8.4180.0

1,280,800

08-Jun-2020

22:08

mscordacwks.dll

4.8.4180.0

1,808,672

08-Jun-2020

22:08

mscordacwks.dll

4.8.4180.0

1,315,104

08-Jun-2020

22:08

mscordbi.dll

4.8.4180.0

1,662,752

08-Jun-2020

22:08

mscordbi.dll

4.8.4180.0

1,196,320

08-Jun-2020

22:08

mscoreei.dll

4.8.4180.0

689,952

08-Jun-2020

22:08

mscoreei.dll

4.8.4180.0

581,920

08-Jun-2020

22:08

mscorlib.dll

4.8.4180.0

5,439,264

08-Jun-2020

22:08

mscorlib.dll

4.8.4180.0

5,678,576

08-Jun-2020

22:08

VsVersion.dll

14.8.4180.0

19,232

08-Jun-2020

22:08

Placeholder.dll

4.8.4180.0

27,936

08-Jun-2020

22:08

Placeholder.dll

4.8.4180.0

26,096

08-Jun-2020

22:08

VsVersion.dll

14.8.4180.0

19,232

08-Jun-2020

22:08

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4180.0

128,288

08-Jun-2020

22:08

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4180.0

107,504

08-Jun-2020

22:08

peverify.dll

4.8.4180.0

273,184

08-Jun-2020

22:08

peverify.dll

4.8.4180.0

190,232

08-Jun-2020

22:08

PresentationCore.dll

4.8.4180.0

3,652,384

08-Jun-2020

22:08

PresentationCore.dll

4.8.4180.0

3,676,440

08-Jun-2020

22:08

PresentationFramework.dll

4.8.4180.0

6,271,264

08-Jun-2020

22:08

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4180.0

25,376

08-Jun-2020

22:08

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4180.0

310,048

08-Jun-2020

22:08

PresentationHost_v0400.dll. mui

4.8.4180.0

85,280

08-Jun-2020

22:08

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4180.0

241,648

08-Jun-2020

22:08

PresentationHost_v0400.dll. mui

4.8.4180.0

85,272

08-Jun-2020

22:08

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4180.0

1,171,744

08-Jun-2020

22:08

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4180.0

930,808

08-Jun-2020

22:08

ReachFramework.dll

4.8.4110.0

677,656

08-Jun-2020

22:08

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4180.0

35,104

08-Jun-2020

22:08

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4180.0

32,272

08-Jun-2020

22:08

SMDiagnostics.dll

4.8.4180.0

73,880

08-Jun-2020

22:08

SOS.dll

4.8.4180.0

929,056

08-Jun-2020

22:08

SOS.dll

4.8.4180.0

774,944

08-Jun-2020

22:08

System.Activities.dll

4.8.4180.0

1,534,312

08-Jun-2020

22:08

System.Activities.Presentation.dll

4.8.4180.0

2,127,136

08-Jun-2020

22:08

System.Core.dll

4.8.4180.0

1,556,832

08-Jun-2020

22:08

System.IdentityModel.dll

4.8.4180.0

1,094,504

08-Jun-2020

22:08

System.IdentityModel.Services.dll

4.8.4180.0

199,152

08-Jun-2020

22:08

System.Printing.dll

4.8.4110.0

400,152

08-Jun-2020

22:08

System.Printing.dll

4.8.4110.0

399,640

08-Jun-2020

22:08

System.Runtime.Serialization.dll

4.8.4180.0

1,054,872

08-Jun-2020

22:08

System.ServiceModel.Channels.dll

4.8.4180.0

158,704

08-Jun-2020

22:08

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.8.4180.0

309,024

08-Jun-2020

22:08

System.ServiceModel.dll

4.8.4180.0

6,389,336

08-Jun-2020

22:08

System.ServiceModel.Internals.dll

4.8.4180.0

254,096

08-Jun-2020

22:08

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.8.4180.0

40,736

08-Jun-2020

22:08

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4075.0

71,512

08-Jun-2020

22:08

System.Web.Extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

08-Jun-2020

22:08

System.Workflow.Activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

08-Jun-2020

22:08

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

08-Jun-2020

22:08

System.Workflow.Runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

08-Jun-2020

22:08

System.configuration.dll

4.8.4190.0

421,536

08-Jun-2020

22:08

System.Data.dll

4.8.4190.0

3,549,488

08-Jun-2020

22:08

System.Data.dll

4.8.4190.0

3,482,408

08-Jun-2020

22:12

System.dll

4.8.4001.0

3,560,496

08-Jun-2020

22:08

System.Web.dll

4.8.4075.0

5,403,624

08-Jun-2020

22:08

System.Web.dll

4.8.4075.0

5,416,728

08-Jun-2020

22:08

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4180.0

751,392

08-Jun-2020

22:08

System.Windows.Forms.dll

4.8.4180.0

5,921,848

08-Jun-2020

22:08

System.Xaml.dll

4.8.4180.0

640,056

08-Jun-2020

22:08

UIAutomationClient.dll

4.8.4180.0

178,464

08-Jun-2020

22:08

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4180.0

361,760

08-Jun-2020

22:08

UIAutomationProvider.dll

4.8.4180.0

49,648

08-Jun-2020

22:08

UIAutomationTypes.dll

4.8.4180.0

223,512

08-Jun-2020

22:08

webengine.dll

4.8.4075.0

28,952

08-Jun-2020

22:08

webengine.dll

4.8.4075.0

26,904

08-Jun-2020

22:08

webengine4.dll

4.8.4075.0

682,776

08-Jun-2020

22:08

webengine4.dll

4.8.4075.0

572,184

08-Jun-2020

22:08

WindowsBase.dll

4.8.4180.0

1,306,392

08-Jun-2020

22:08

WindowsFormsIntegration.dll

4.8.4180.0

105,248

08-Jun-2020

22:08

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

102,672

08-Jun-2020

22:08

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

89,368

08-Jun-2020

22:08

WPFFontCache_v0400.exe. mui

4.8.4180.0

19,744

08-Jun-2020

22:08

WPFFontCache_v0400.exe. mui

4.8.4180.0

19,744

08-Jun-2020

22:08

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4180.0

29,520

08-Jun-2020

22:08

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4180.0

27,472

08-Jun-2020

22:08

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4180.0

2,058,016

08-Jun-2020

22:08

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4180.0

1,626,608

08-Jun-2020

22:08

מידע אודות הגנה ואבטחה

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×