היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

מאמר זה מתאר אוסף תיקונים חמים 2937671 עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 אוסף תיקונים חמים זה פותר כמה בעיות ב- .NET Framework 3.5.1. לקבלת מידע נוסף אודות הבעיה הפותר אוסף תיקונים חמים, עיין בסעיף 'מידע נוסף'.

אוסף תיקונים חמים זה זמין עבור מערכות ההפעלה הבאות:

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012 R2

מידע נוסף

מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין כעת מ- Microsoft. עם זאת, הוא מיועד רק את הבעיה המתוארת במאמר זה. יש להחיל אותו רק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו.

כדי לפתור את הבעיה, פנה לשירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft לקבלת התיקון החם. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון בשירותי התמיכה ללקוח של Microsoft ומידע על עלויות תמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportהערה במקרים מיוחדים, ניתן לבטל את החיובים שהצגת שיחות תמיכה אם מומחה תמיכה של Microsoft יקבע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. דמי התמיכה המקובלים יחולו על נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות העדכון הספציפי האמור.


דרישות מוקדמות


כדי להחיל תיקון חם זה, יש לך 3.5.1 מותקן .NET Framework.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה, אם נעשה שימוש בכל הקבצים המושפעים. אנו ממליצים שתצא יישומים מבוססי .NET Framework כל לפני החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת התיקון החם

חבילת תיקון חם זה אינו מחליף את חבילת תיקון חם שפורסם בעבר.

הגירסה העולמית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

עבור כל הגירסאות מבוססי-x86 של .NET Framework 3.5.1 הנתמכות ב- Windows 8.1 ושל Windows Server 2012 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

565,248

15-Nov-2013

17:21

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

15-Nov-2013

17:27

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

15-Nov-2013

17:25

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

15-Nov-2013

17:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

17:24

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

15-Nov-2013

17:36

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

15-Nov-2013

17:25

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

548,864

15-Nov-2013

17:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

557,056

15-Nov-2013

17:21

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

548,864

15-Nov-2013

19:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

15-Nov-2013

18:07

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

561,152

15-Nov-2013

17:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

15-Nov-2013

19:42

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

532,480

15-Nov-2013

17:47

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

15-Nov-2013

17:57

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

15-Nov-2013

17:27

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

15-Nov-2013

17:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

15-Nov-2013

17:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

589,824

15-Nov-2013

17:36

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

15-Nov-2013

17:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

15-Nov-2013

17:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

524,288

15-Nov-2013

17:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

528,384

15-Nov-2013

17:30

system.design.dll

2.0.50727.8608

5,062,656

11-Mar-2014

22:08

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

479,232

15-Nov-2013

17:21

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

17:27

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

15-Nov-2013

17:25

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

434,176

15-Nov-2013

17:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

577,536

15-Nov-2013

17:24

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

17:36

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

413,696

15-Nov-2013

17:25

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

430,080

15-Nov-2013

17:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

446,464

15-Nov-2013

17:21

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

434,176

15-Nov-2013

19:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

18:07

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

466,944

15-Nov-2013

17:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

430,080

15-Nov-2013

19:42

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

401,408

15-Nov-2013

17:47

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

446,464

15-Nov-2013

17:57

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

17:27

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

15-Nov-2013

17:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

421,888

15-Nov-2013

17:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

15-Nov-2013

17:36

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

15-Nov-2013

17:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

15-Nov-2013

17:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

376,832

15-Nov-2013

17:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

15-Nov-2013

17:30

system.windows.forms.dll

2.0.50727.8608

5,025,792

11-Mar-2014

22:08

עבור כל גירסאות מבוססות x64 של .NET Framework 3.5.1 הנתמכות ב- Windows 8.1 ושל Windows Server 2012 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.design.dll

2.0.50727.8608

5,062,656

11-Mar-2014

22:08

system.windows.forms.dll

2.0.50727.8608

5,025,792

11-Mar-2014

22:08

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

565,248

15-Nov-2013

17:35

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

15-Nov-2013

18:35

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

15-Nov-2013

17:47

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

15-Nov-2013

18:57

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

17:47

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

15-Nov-2013

18:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

15-Nov-2013

17:42

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

548,864

15-Nov-2013

18:35

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

557,056

15-Nov-2013

18:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

548,864

15-Nov-2013

17:46

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

15-Nov-2013

17:52

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

561,152

15-Nov-2013

17:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

15-Nov-2013

17:53

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

532,480

15-Nov-2013

17:47

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

15-Nov-2013

17:43

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

15-Nov-2013

18:34

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

15-Nov-2013

18:42

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

15-Nov-2013

18:35

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

589,824

15-Nov-2013

18:40

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

15-Nov-2013

18:53

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

15-Nov-2013

18:48

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

524,288

15-Nov-2013

18:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

528,384

15-Nov-2013

18:57

system.design.dll

2.0.50727.8608

5,062,656

11-Mar-2014

22:08

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

479,232

15-Nov-2013

17:35

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

18:35

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

15-Nov-2013

17:47

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

434,176

15-Nov-2013

18:57

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

577,536

15-Nov-2013

17:47

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

18:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

413,696

15-Nov-2013

17:42

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

430,080

15-Nov-2013

18:35

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

446,464

15-Nov-2013

18:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

434,176

15-Nov-2013

17:46

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

17:52

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

466,944

15-Nov-2013

17:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

430,080

15-Nov-2013

17:53

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

401,408

15-Nov-2013

17:47

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

446,464

15-Nov-2013

17:43

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

18:34

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

15-Nov-2013

18:42

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

421,888

15-Nov-2013

18:35

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

15-Nov-2013

18:40

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

15-Nov-2013

18:53

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

15-Nov-2013

18:48

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

376,832

15-Nov-2013

18:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

15-Nov-2013

18:57

system.windows.forms.dll

2.0.50727.8608

5,025,792

11-Mar-2014

22:08


בעיה הפותר אוסף תיקונים חמים זה

בעיה 1

כאשר יש לך יישום Windows Forms אשר פועל במערכת הפעלה של 64 סיביות, ייתכן הפקד CheckedListBox או תיבה משולבת לא לצבוע פריטים שלה, ונראה הפקד ריק. בעיה זו מתרחשת מכיוון שהפקד לא יקבל הודעה WM_DRAWITEM מחלון האב שלו. בעיה זו מתרחשת כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

  • הפקד מצוירת ביד הבעלים כגון CheckedListBox יש חלון לטפל ערך שלילי.

  • המטפל חלון מצויר על-ידי הבעלים של הפקד נוצרת הבנאי עבור טופס האב של הפקד.

נקודות אחיזה של חלון שלילי נוצרים על הגירסה בדיקה של מערכת הפעלה של 64 סיביות, או כאשר נקודת האחיזה נוצר מחדש פעמים רבות על תהליך בנייה מסחרית של מערכת הפעלה של 64 סיביות, כגון כאשר היישום פועל במשך זמן רב.

בדרך כלל, החלון של הפקד לא נוצרת בבנאי של הפקד. לפיכך, נקודת האחיזה גם לא נוצרת עד לאחר הבנאי טופס האב מופעל. התנאי השני קורה רק בעת יצירה של נקודת האחיזה חלון נכפה בבנאי טופס האב. אחת הדרכים כדי לכפות יצירת זו היא לשנות מאפיינים מסוימים של הפקד, כגון המאפיין סגנון גבול . כאשר נקודת האחיזה של הפקד צאצא שנוצרו לפני נקודת האחיזה של האב, פקד הצאצא באופן זמני כאב לחלון אחר ולאחר הוא מחדש כאב מאוחר יותר כאשר נוצרת חלון האב. לאחר הפקד אב מחדש, ההודעה WM_DRAWITEM לא מנותבת כראוי.

תיקון חם זה פותר את ניתוב הודעות מתוך טופס האב לפקד מצוירת ביד הבעלים.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×