נושאים קשורים
×
טקסט וטבלאות
טקסט וטבלאות

הגדרת הכיוון והמיקום של טקסט בצורה או בתיבת טקסט

תיבות טקסט ורוב הצורות יכולות לכלול טקסט. ניתן למקם את הטקסט בצורה אופקית או אנכית, והוא יכול להופיע בשורה אחת או לגלוש לכמה שורות.

באפשרותך לשנות את כיוון הטקסט, ובאפשרותך גם לשנות את השוליים של תיבות טקסט וצורות לצורך מרווח אופטימלי, או לשנות את גודל הצורות להתאמה טובה יותר של טקסט.

שורות ומחברים הן צורות שאינן יכולות להכיל טקסט.

ציון כיוון טקסט בצורה או בתיבת טקסט

דוגמאות לכיוון טקסט: אופקי, מסובב ומוערם

בצורה או בתיבת טקסט, ניתן לשנות את כיוון הקריאה של הטקסט. במילים אחרות, ניתן לסובב טקסט ב- 90 או ב- 270 מעלות כך שיופיע על הצד.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקצה של הצורה או תיבת הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, בחר עיצוב צורה.

  'עיצוב צורה' בתפריט הקיצור

 3. בחלונית עיצוב צורה, לחץ על גודל/פריסה ומאפיינים הכרטיסיה 'פריסה ומאפיינים'.

 4. תחת תיבת טקסט, בחר את האפשרות הרצויה ברשימה כיוון טקסט.

  בחירת כיוון טקסט בחלונית 'עיצוב צורה'

האפשרות מוערם זמינה ב- PowerPoint וב- Excel, אך לא ב- Word.

לראש הדף

סיבוב (שיקוף) טקסט בצורה או בתיבת טקסט

דוגמה לטקסט משוקף: הראשון מסובב ב- 180 מעלות על ציר ה- x, והשני מסובב ב- 180 מעלות על ציר ה- y
 1. הוסף תיבת טקסט או צורה במסמך ולאחר מכן הקלד ועצב את הטקסט.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיבה או הצורה ובחר עיצוב צורה.

 3. בחלונית עיצוב צורה, בחר אפקטים.

  הכרטיסיה 'אפקטים' בחלונית 'עיצוב צורה'
 4. תחת סיבוב תלת-ממדי, בתיבה סיבוב X או סיבוב Y, הזן 180.

 5. (אופציונלי) אם תיבת הטקסט מתמלאת בצבע, תוכל להסיר את הצבע בחלונית עיצוב צורה. תחת אפשרויות צורה, לחץ על הכרטיסיה מילוי וקו הכרטיסיה 'מילוי וקו', הרחב את מילוי ובחר ללא מילוי.

 6. (אופציונלי) אם ברצונך להסיר את המיתאר של תיבת הטקסט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיבת הטקסט, לחץ על מיתאר בסרגל הכלים המצומצם שמופיע ובחר ללא מיתאר.

אפשרויות מיקום נוספות

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

טקסט אופקי בצורות

כדי לשנות את היישור האופקי של פיסקה או שורה אחת:

 1. לחץ על הפיסקה או על שורת הטקסט שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית (או בכרטיסיה הודעה ב- Outlook), לחץ על אפשרות היישור האופקי הרצויה.

הקבוצה 'פיסקה' בכרטיסיה 'בית'

כדי לשנות את היישור האופקי של כל הטקסט בצורה או בתיבת טקסט:

 1. לחץ על הגבול של הצורה או תיבת הטקסט כדי לבחור אותו.

 2. בכרטיסיה בית (או בכרטיסיה הודעה ב- Outlook), לחץ על אפשרות היישור האופקי הרצויה.

הקבוצה 'פיסקה' בכרטיסיה 'בית'

לראש הדף

שלוש אפשרויות יישור טקסט אנכי: למעלה, לאמצע ולמטה

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול של הצורה או תיבת הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה.

  'עיצוב צורה' בתפריט הקיצור

 3. בחלונית עיצוב צורה, לחץ על גודל/פריסה ומאפיינים הכרטיסיה 'פריסה ומאפיינים'.

  אפשרויות תיבת טקסט בחלונית 'עיצוב צורה'

 4. בחר את האפשרות הרצויה בתיבה יישור אנכי.

לראש הדף

כאשר הטקסט גולש, הוא ממשיך באופן אוטומטי בשורה חדשה כשהוא מגיע לגבול השמאלי של הצורה או תיבת הטקסט.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול של הצורה או תיבת הטקסט המכילה את הטקסט שברצונך להביא לגלישתו.

 2. בתפריט הקיצור, בחר עיצוב צורה.

  'עיצוב צורה' בתפריט הקיצור

 3. בחלונית עיצוב צורה, בחר גודל/פריסה ומאפיינים הכרטיסיה 'פריסה ומאפיינים' ולאחר מכן בחר בצע גלישת טקסט בצורה.

  תיבת הסימון 'בצע גלישת טקסט בצורה'

לראש הדף

השוליים הם המרחק בין הטקסט לבין הגבול החיצוני של הצורה התוחמת או תיבת הטקסט.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול של הצורה או תיבת הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, בחר עיצוב צורה.

  'עיצוב צורה' בתפריט הקיצור

 3. בחלונית עיצוב צורה, לחץ על גודל/פריסה ומאפיינים הכרטיסיה 'פריסה ומאפיינים'.

  אפשרויות תיבת טקסט בחלונית 'עיצוב צורה'

 4. ציין מידה במילימטרים (מ"מ) או באינצ'ים עבור כל אחת מהגדרות השוליים הבאות:

  שוליים

  תיאור

  שוליים שמאליים

  המרחק בין הגבול השמאלי של צורה לטקסט השמאלי ביותר

  שוליים ימניים

  המרחק בין הגבול הימני של צורה לטקסט הימני ביותר

  שוליים עליונים

  המרחק בין הגבול העליון של צורה לטקסט העליון

  שוליים תחתונים

  המרחק בין הגבול התחתון של צורה לטקסט התחתון

לראש הדף

באפשרותך להגדיל באופן אוטומטי צורה או תיבת טקסט באופן אנכי כך שהטקסט יתאים לתוכה.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול של הצורה או תיבת הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה.

  'עיצוב צורה' בתפריט הקיצור

 3. בחלונית עיצוב צורה, לחץ על פריסה ומאפיינים הכרטיסיה 'פריסה ומאפיינים', לחץ על תיבת טקסט ולאחר מכן בחר שנה גודל צורה בהתאם לטקסט.

  בחירה באפשרות 'שנה גודל צורה בהתאם לטקסט' בחלונית 'עיצוב צורה'

עצה: באפשרותך להקטין את גודל הטקסט כדי להתאים אותו בצורה או בתיבת הטקסט על-ידי לחיצה על כווץ טקסט בעת גלישה.

לראש הדף

ציון כיוון טקסט בצורה או בתיבת טקסט

דוגמאות לכיוון טקסט: אופקי ומסובב

באפשרותך לשנות את כיוון הטקסט בצורה או בתיבת טקסט. לדוגמה, באפשרותך לסובב טקסט ב- 90 או ב- 270 מעלות כך שיופיע על הצד.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקצה של הצורה או תיבת הטקסט המכילה את הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, בחר עיצוב צורה.

 3. בחלונית הימנית של תיבת הדו-שיח, בחר תיבת טקסט.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'

 4. תחת פריסת טקסט, בחר את האפשרות הרצויה ברשימה כיוון טקסט.

  הערות: 

  • לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות בחלונית תיבת טקסט בתיבת הדו-שיח עיצוב צורה, לחץ על עזרה תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו-שיח.

סיבוב (שיקוף) טקסט בצורה או בתיבת טקסט

דוגמה לטקסט משוקף: הראשון מסובב ב- 180 מעלות על ציר ה- x, והשני מסובב ב- 180 מעלות על ציר ה- y
 1. הוסף תיבת טקסט או צורה במסמך ולאחר מכן הקלד ועצב את הטקסט.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיבה או הצורה ובחר עיצוב צורה.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב צורה, בחר סיבוב תלת-ממדי מימין.

  אפשרויות 'סיבוב תלת-ממדי' בתיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'
 4. בתיבה X, הזן 180.

אפשרויות מיקום נוספות

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

טקסט אופקי בצורות

כדי לשנות את היישור האופקי של פיסקה או שורה אחת:

 1. לחץ על הפיסקה או על שורת הטקסט שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית (או בכרטיסיה הודעה ב- Outlook), לחץ על אפשרות היישור האופקי הרצויה.

הקבוצה 'פיסקה' בכרטיסיה 'בית'

כדי לשנות את היישור האופקי של כל הטקסט בצורה או בתיבת טקסט:

 1. לחץ על הגבול של הצורה או תיבת הטקסט כדי לבחור אותו.

 2. בכרטיסיה בית (או בכרטיסיה הודעה ב- Outlook), לחץ על אפשרות היישור האופקי הרצויה.

הקבוצה 'פיסקה' בכרטיסיה 'בית'

לראש הדף

צורות המציגות יישור אנכי של טקסט

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול של הצורה או תיבת הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה ולאחר מכן לחץ על תיבת טקסט בחלונית הימנית.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'

 3. תחת פריסת טקסט, בחר את האפשרות הרצויה ברשימה יישור אנכי.

לראש הדף

באפשרותך להגדיל באופן אוטומטי צורה או תיבת טקסט באופן אנכי כך שהטקסט יתאים לתוכה.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על גבול הצורה או תיבת הטקסט שברצונך לשנות את גודלן.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה, ולאחר מכן לחץ על תיבת טקסט בחלונית הימנית.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'

 3. תחת התאמה אוטומטית, לחץ על שנה גודל צורה בהתאם לטקסט.

עצה: באפשרותך להקטין את גודל הטקסט כדי להתאים אותו בצורה או בתיבת הטקסט על-ידי לחיצה על כווץ טקסט בעת גלישה.

לראש הדף

השוליים הפנימיים הם המרחק הניתן לשינוי בין טקסט ובין הגבול החיצוני של צורה או תיבת טקסט.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול של הצורה או תיבת הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה ולאחר מכן לחץ על תיבת טקסט בחלונית הימנית.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'

 3. תחת שולים פנימיים, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין את המרחק בין הגבול השמאלי של צורה לבין הטקסט, הזן את המספר החדש עבור השוליים בתיבה שמאליים.

  • כדי לציין את המרחק בין הגבול הימני של צורה לבין הטקסט, הזן את המספר החדש עבור השוליים בתיבה ימניים.

  • כדי לציין את המרחק בין הגבול העליון של צורה לבין הטקסט, הזן את המספר החדש עבור השוליים בתיבה עליונים.

  • כדי לציין את המרחק בין הגבול התחתון של צורה לבין הטקסט, הזן את המספר החדש עבור השוליים בתיבה תחתונים.

לראש הדף

למידע נוסף

גלישת טקסט בתא ב-Excel 

גלישת טקסט סביב עיגול או צורה אחרת

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף למשתתפי Microsoft insider >

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×