דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

חבילה זו עדכון מצטבר עבור Microsoft BizTalk Server 2013 R2 מכיל תיקונים חמים עבור בעיות BizTalk Server 2013 R2 שהיו שנפתרו לאחר פרסומם של BizTalk Server 2013 R2.

אנו ממליצים שתבדוק את התיקונים החמים לפני שתפרוס אותם בסביבת ייצור. מאחר גירסאות build הם מצטברים, כל פרסום עדכון חדש כולל את כל התיקונים החמים ואת פרסומו של עדכון כל עדכוני האבטחה שנכללו ב- R2 2013 הקודם של BizTalk Server. אנו ממליצים לך לשקול החלת מהדורת עדכון העדכנית ביותר של BizTalk Server 2013 R2.

מידע חשוב אודות חבילת העדכון המצטבר

  • כל חבילת תיקונים חמים מצטברים כולל כל חבילות רכיבים. עם זאת, חבילת העדכון המצטבר מעדכן רק את הרכיבים המותקנים במערכת.

הערה לקבלת מידע נוסף אודות ה-service pack העדכנית ביותר או חבילת העדכון המצטבר עבור BizTalk Server, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעבור המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

ה-Service Pack ואת רשימת עדכון מצטבר עבור BizTalk Server 2555976

הערה אם אתה משתמש במתאם MQSeries, יש לעדכן את MQSAgent.dll בשרת IBM WebSphere MQ לאותה רמת העדכון המצטבר ב- BizTalk Server. כדי לעשות זאת, הקפד להפעיל את תוכנית ההתקנה של העדכון המצטבר באותו שרת IBM WebSphere MQ. אתה עלול להיתקל בבעיות ביצועים אם אתה מפעיל גירסאות שאינם תואמים.

מידע נוסף

חבילת עדכון מצטבר זה הוא עדכון סיכום המכילה את הפריטים הבאים:

  • כל התיקונים החמים חדשים שפורסמו עבור BizTalk Server 2013 R2

  • כמה תיקונים חמים עבור Microsoft BizTalk Server 2013 ו- BizTalk Server 2010

  • תיקונים נוספים המשפרים את המוצר

לקבלת מידע נוסף אודות המינוח המשמש לתיאור עדכוני מוצר של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעבור המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור תוכנות Microsoft

התיקונים החמים הכלולים בעדכון מצטבר לארוז 5 עבור BizTalk Server 2013 R2

המאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base, הדנים תיקונים חמים אלה מתפרסמים תיקוני ה-hotfix יהפכו לזמינים. לקבלת מידע נוסף אודות הבעיות BizTalk Server, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי לעבור אל מאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

מתאם של BizTalk Server

מספר מאמר KB

תיאור

3121493

תיקון: שלח WCF-HTTP אינו שוב או להשעות כאשר הוא מקבל שגיאה 500 ב- BizTalk Server 2013 R2

3189028

תיקון: IDOCs שנשלחו עם המפעיל מתאם של BizTalk NCO WCF SAP שגיאת תחביר או קטע חסר ב- SAP

3197184

מחבר Nco WCF SAP יוצר רווחים לבנים נוספים ב- BizTalk Server

3202533

תיקון: MQSAgent2 מעכבת או מפסיק תשאול הודעות בין מתאם של Biztalk MQSeries לשרת MQ

3202534

תיקון: המופע מארח מפסיק בעת היציאה שלח HTTP מסתיים ב- BizTalk Server

3202535

תיקון: המפענח MIME/SMIME את המתאם POP3 בוחר חלק הודעה MIME שגוי כחלק גוף ההודעה ב- BizTalk Server 2013 R2

3202537

תיקון: "אירעה שגיאה בעת דפדוף מערכת LOB" כאשר תרחיב הסכימה IDOC עם סוג המחבר NCo חדש ב- BizTalk Server

3202703

תיקון: מתאם NCO משנה את תבנית התאריך והשעה של שדות מסוג נתונים של DATS ב- BizTalk Server

3202705

תיקון: יציאה שלח MLLP לא להשעות על פסק זמן לאחר התקנת 1 עדכון מצטבר עבור BizTalk Server 2013 R2

3202740

תיקון: נקודות אחיזה של מתאם MQSeries רק אחד לקבל מיקום בכל פעם כאשר מסירה מסודרת מוגדר ב- BizTalk Server

3202911

תיקון: "Windows SharePoint Services המועלה הודעת שגיאה" אזהרה אם לא תגדיר את כתובת ה-URL של מיקום ארכיון BizTalk

3203865

תיקון: ספק נתונים BizTalk עבור SAP אינו כולל את המאפיין ConnectorType

EDI\AS2 שרת BizTalk

מספר מאמר KB

תיאור

3080109

תיקון: אין אפשרות לפתוח את RosettaNet הבית והשותף ארגונים לאחר שתפרוס סכימה מעטפת מותאמת אישית ב- BizTalk Server

3109990

תיקון: אצווה ביצועים בתכונות orchestration יורדת תחת עומס ב- BizTalk Server

3202751

תיקון: "אין אפשרות ליצור את הערך בטבלה מיקרופון EDIINT AS2" שגיאה בעת מעקב אחר הודעות זמינה ב- BizTalk Server

כלי הניהול של BizTalk Server ו- Api של ניהול

מספר מאמר KB

תיאור

3202894

תיקון: אין באפשרותך לשנות את הערך QueryTimeout מעקב אחר כאשר אתה משתמש ב- BizTalk Server 2013 R2

כיצד לקבל את חבילת העדכון המצטבר 5 עבור BizTalk Server 2013 R2

BizTalk Server משתמש במודל עדכון מצטבר (CU) לאספקת תיקונים ועדכונים. כל עדכון מצטבר כולל עדכונים חדשים בנוסף כל העדכונים שנכללו בקובץ העדכונים המצטברים הקודמים. מומלץ בדיקה ולאחר מכן החלת CU העדכנית ביותר בכל סביבות BizTalk.

כל התיקונים חדשים מתפרסמים לציבור בעדכון מצטבר עתידיים. תיקונים עצמאי, עשוי להינתן לפני העדכון המצטבר הבא אם הבעיה שדווחה היא חשובה מאוד, יש אפקט עסקיים משמעותיים, אין דרך לעקיפת הבעיה. אם סופקו תיקונים עצמאי, הם דורשים את שפורסמו העדכון המצטבר האחרון כתנאי מוקדם.

חבילת התיקון החם

אם עדכון מצטבר זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base. אם מקטע זה אינו מופיע, פנה לשירות הלקוחות של Microsoft ותמיכה כדי להשיג את חבילת העדכון המצטבר.

הערה אם בעיות נוספות קורות או אם נדרש פתרון בעיות כלשהו, ייתכן שתצטרך ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו על נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות את חבילת העדכון המצטבר ספציפית זו. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של התמיכה ושירות הלקוחות של Microsoft או כדי ליצור בקשת שירות נפרדת, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

צור קשר עם שירותי לקוחות Microsoft ותמיכההערה הטופס "תיקון חם להוריד זמינה" מציג את השפות שעבורן עדכון מצטבר זמין. אם אינך רואה שפה מסוימות, חבילת העדכון המצטבר לא תהיה זמינה עבור שפה זו.

מרכז ההורדות

הקובץ הבא זמין להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:

alternate text

הורד את העדכון המצטבר 5 עבור BizTalk Server 2013 R2 כעת.תאריך שחרור:, 11 בנובמבר, 2016

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של Microsoft תומכת בקבצים, ראה כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים.

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים.

מידע אודות חבילת עדכון מצטבר

דרישות מוקדמותכדי ליישם את חבילת העדכון המצטבר, דרוש לך BizTalk Server R2 2013 מותקן.

הערה כדי להחיל את התיקונים החמים המתאימים עבור הרכיבים הבאים, עליך להתקין את רכיבי הבאים:

  • שירותי UDDI Microsoft 3.0 (זו נכללת בדיסק ההתקנה BizTalk Server 2013 R2)

  • מתאמי BizTalk Microsoft עבור יישומים ארגוניים (המכונה גם BizTalk LOB המתאמים)

  • Microsoft BizTalk 2013 R2 האצה

אם קובץ readme. txt הכלולים בחבילת עדכון מצטבר זה, ראה readme. txt לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההתקנה של עדכון זה.

חשוב חבילת העדכון המצטבר הוא חבילה אחידה המכילה (x86) 32 סיביות ו- 64 סיביות (amd64/x64) קבצים. כדי להתקין את העדכון כהלכה, הפעל את הקובץ Setup.exe. לעולם אל תפעיל קבצים אחרים, כגון קבצי. msp, ישירות.

הערה מתקין התיקון החם משופרת נעשה שימוש בחבילת העדכון המצטבר. כאשר אתה מתקין את חבילת העדכון המצטבר, תוכנית ההתקנה מציגה רשימה של תכונות מותקנות המעודכנים ואת מספר תיקונים עבור כל תכונה.

דרישת הפעלה מחדשעליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת חבילת עדכון מצטבר זה.

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון מצטבר זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

עבור כל גירסאות מבוססות x86 נתמכות של BizTalk Server 2013 R2

שם קובץ

גירסה

תאריך

גודל

פלטפורמה

AxInterop.SystemMonitor.dll

3.7.0.0

9/11/2016 1 23:50 PM

26296

x86

BAMConfigWizExt.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:52 PM

363176

x86

BHMCollect.exe

13.40.0.0

9/11/2016 1 23:50 PM

40096

x86

BizTalkMsgBoxDbSps.sql

29/9/2016 5:39:02 PM

32573

x86

BTS_Tracking_Editor.sql

29/9/2016 5:39:44 PM

52912

x86

BTS_Tracking_Logic.sql

29/9/2016 5:39:44 PM

330570

x86

BTSDBAccessor.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:54 PM

82088

x86

BTSMessageAgent.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:56 PM

717992

x86

BTSMIMEComps.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:57 PM

166048

x86

BTSMMCLauncher.exe

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:55 PM

25768

x86

BTSMsg.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:55 PM

196760

x86

BTSMsgCore.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:57 PM

1256608

x86

BTSPrcCntnr.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:53 PM

76960

x86

Microsoft.XLANGs.Engine.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:49 PM

273080

x86

Configuration.exe

6.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

2468520

x86

Interop.SystemMonitor.dll

3.7.0.0

9/11/2016 1 23:57 PM

76472

x86

Ionic.Zip.dll

1.9.1.8

9/11/2016 1 23:57 PM

469152

x86

LogShipping_Destination_Logic.sql

29/9/2016 5:39:34 PM

165948

x86

Microsoft.BizTalk.Mapper.MapperVsPackage.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1:24:12 אחה צ

756440

x86

Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:05 PM

4664024

x86

Microsoft.BizTalk.SnapIn.Framework.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

584400

x86

MBVSnapin.dll

3.1.5632.20684

9/11/2016 1 23:59 PM

1694368

x86

MQSAgent.dll

3.11.266.2

9/11/2016 11:53:22 AM

197632

x86

MQSeries.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 11:37 PM

184320

x86

MQSeries.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 11:37 PM

184320

x86

Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

105152

x86

Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

105152

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

137928

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

137928

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24: 12:00 בצהריים

16608

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24: 12:00 בצהריים

16608

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

92880

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:02 PM

428752

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:02 PM

428752

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:01 PM

187096

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:01 PM

187096

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:01 PM

223960

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:01 PM

223960

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.ServiceBus.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

465616

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

109256

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

109256

x86

Microsoft.BizTalk.Administration.EdiExt.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:03 PM

1055448

x86

Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

4373192

x86

Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

4373192

x86

Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

105152

x86

Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:03 PM

105160

x86

Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:03 PM

105160

x86

Microsoft.BizTalk.Deployment.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

346816

x86

Microsoft.BizTalk.Deployment.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

346816

x86

Microsoft.BizTalk.Edi.BatchingHelper.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

105168

x86

Microsoft.BizTalk.Edi.BatchingHelper.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

105168

x86

Microsoft.BizTalk.Edi.BatchMarkerPipelineComponent.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

60144

x86

Microsoft.BizTalk.Edi.BatchMarkerPipelineComponent.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

60144

x86

Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

207576

x86

Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

207576

x86

Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

142048

x86

Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

142048

x86

Microsoft.BizTalk.EPMTransform.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

18632

x86

Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:09 PM

584384

x86

Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:09 PM

584384

x86

Microsoft.BizTalk.HttpTransport.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

76488

x86

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.StaticAdapterManagement.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

142080

x86

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

97000

x86

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

97000

x86

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Runtime.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

215776

x86

Microsoft.BizTalk.Mapper.Compiler.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1:24:12 אחה צ

162512

x86

Microsoft.BizTalk.Mapper.OM.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:35 PM

146112

x86

Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:35 PM

305880

x86

Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:35 PM

305880

x86

Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:36 PM

297664

x86

Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:36 PM

297664

x86

Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:36 PM

297664

x86

Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:57 PM

103128

x86

Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:57 PM

103128

x86

Microsoft.BizTalk.SqmFramework.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:38 PM

56008

x86

sshlib.dll

9/11/2016 1 24:53 PM

320152

x86

sshmessages.dll

9/11/2016 1 24:53 PM

24736

x86

Microsoft.BizTalk.TestTools.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

51904

x86

Microsoft.BizTalk.TestTools.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

51904

x86

Microsoft.BizTalk.TestTools.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

51904

x86

Microsoft.BizTalk.Deployment.B2B.PartnerManagement.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

68336

x86

Microsoft.BizTalk.Deployment.B2B.PartnerManagement.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

68336

x86

Microsoft.BizTalk.TrackingCompiler.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

174800

x86

Microsoft.BizTalk.TrackingCompiler.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

174800

x86

msgboxlogic.sql

1/11/2016 3:23:36 PM

592330

x86

Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

338648

x86

Microsoft.XLANGs.RuntimeTypes.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:48 PM

121544

x86

Microsoft.XLANGs.RuntimeTypes.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:48 PM

121544

x86

Microsoft.XLANGs.Engine.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:49 PM

273080

x86

Microsoft.XLANGs.Engine.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:49 PM

273080

x86

MYHC.dll

5.0.0.0

9/11/2016 1 24:51 PM

230032

x86

MYHC.dll

5.0.0.0

9/11/2016 1 24:51 PM

230032

x86

MYHC.dll

5.0.0.0

9/11/2016 1 24:51 PM

230032

x86

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.40.0.0

9/11/2016 1 24:55 PM

985784

x86

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.40.0.0

9/11/2016 1 24:55 PM

985784

x86

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.40.0.0

9/11/2016 1 24:55 PM

985784

x86

SetupHook.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:51 PM

79008

x86

Microsoft.BizTalk.SqmFramework.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:38 PM

56008

x86

Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:29:44 PM

459808

x86

Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:29:44 PM

459808

x86

Microsoft.Adapters.OracleDB.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:29:44 PM

394272

x86

Microsoft.Adapters.OracleDB.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:29:44 PM

394272

x86

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:29:44 PM

435232

x86

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:29:44 PM

435232

x86

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:29:44 PM

62496

x86

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:29:44 PM

62496

x86

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:29:44 PM

263200

x86

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:29:44 PM

263200

x86

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:29:44 PM

341016

x86

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:29:44 PM

341016

x86

Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:42 PM

92896

x86

Microsoft.Solutions.BTAHL7.HL72fDasm.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

113360

x86

Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

96976

x86

Microsoft.Solutions.BTAHL7.MLLP.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

133832

x86

Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

96976

x86

Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:42 PM

92896

x86

Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:42 PM

92896

x86

Microsoft.Solutions.BTAHL7.HL7AckHelper.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:42 PM

27352

x86

Update2XMLSchema.exe

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:54 PM

31400

x86

Microsoft.Solutions.FinancialServices.SWIFT.PipelineComponents.SWIFTDasm.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

76576

x86

Microsoft.Solutions.FinancialServices.SWIFT.PipelineComponents.SWIFTDasm.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

76576

x86

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של BizTalk Server 2013 R2

שם קובץ

גירסה

תאריך

גודל

פלטפורמה

AxInterop.SystemMonitor.dll

3.7.0.0

9/11/2016 1 23:50 PM

26296

x64

BAMConfigWizExt.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:52 PM

363176

x64

BHMCollect.exe

13.40.0.0

9/11/2016 1 23:50 PM

40096

x64

BizTalkMsgBoxDbSps.sql

29/9/2016 5:39:02 PM

32573

x64

BTS_Tracking_Editor.sql

29/9/2016 5:39:44 PM

52912

x64

BTS_Tracking_Logic.sql

29/9/2016 5:39:44 PM

330570

x64

BTSDBAccessor.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:54 PM

82088

x64

BTSDBAccessor.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 32:53 PM

92328

x64

BTSMessageAgent.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:56 PM

717992

x64

BTSMessageAgent.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 32:53 PM

1143976

x64

BTSMIMEComps.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:57 PM

166048

x64

BTSMMCLauncher.exe

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:55 PM

25768

x64

BTSMsg.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:55 PM

196760

x64

BTSMsg.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 32:53 PM

197272

x64

BTSMsgCore.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:57 PM

1256608

x64

BTSMsgCore.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 32:53 PM

1720992

x64

BTSPrcCntnr.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:53 PM

76960

x64

BTSPrcCntnr.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 32:53 PM

91808

x64

Microsoft.XLANGs.Engine.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:49 PM

273080

x64

Configuration.exe

6.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

2468520

x64

Interop.SystemMonitor.dll

3.7.0.0

9/11/2016 1 23:57 PM

76472

x64

Ionic.Zip.dll

1.9.1.8

9/11/2016 1 23:57 PM

469152

x64

LogShipping_Destination_Logic.sql

29/9/2016 5:39:34 PM

165948

x64

Microsoft.BizTalk.Mapper.MapperVsPackage.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1:24:12 אחה צ

756440

x64

Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:05 PM

4664024

x64

Microsoft.BizTalk.SnapIn.Framework.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

584400

x64

MBVSnapin.dll

3.1.5632.20684

9/11/2016 1 23:59 PM

1694368

x64

MQSAgent.dll

3.11.266.2

9/11/2016 11:53:22 AM

197632

x64

MQSAgent.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 32:54 PM

88728

x64

MQSeries.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 11:37 PM

184320

x64

MQSeries.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 11:37 PM

184320

x64

Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

105152

x64

Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

105152

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

137928

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

137928

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24: 12:00 בצהריים

16608

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 32:53 PM

15584

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24: 12:00 בצהריים

16608

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

92880

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:02 PM

428752

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:02 PM

428752

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:01 PM

187096

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:01 PM

187096

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:01 PM

223960

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:01 PM

223960

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.ServiceBus.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

465616

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

109256

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:59 PM

109256

x64

Microsoft.BizTalk.Administration.EdiExt.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:03 PM

1055448

x64

Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

4373192

x64

Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

4373192

x64

Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

105152

x64

Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:03 PM

105160

x64

Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:03 PM

105160

x64

Microsoft.BizTalk.Deployment.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

346816

x64

Microsoft.BizTalk.Deployment.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

346816

x64

Microsoft.BizTalk.Edi.BatchingHelper.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

105168

x64

Microsoft.BizTalk.Edi.BatchingHelper.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

105168

x64

Microsoft.BizTalk.Edi.BatchMarkerPipelineComponent.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

60144

x64

Microsoft.BizTalk.Edi.BatchMarkerPipelineComponent.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

60144

x64

Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

207576

x64

Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

207576

x64

Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

142048

x64

Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

142048

x64

Microsoft.BizTalk.EPMTransform.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

18632

x64

Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:09 PM

584384

x64

Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:09 PM

584384

x64

Microsoft.BizTalk.HttpTransport.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

76488

x64

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.StaticAdapterManagement.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

142080

x64

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

97000

x64

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

97000

x64

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Runtime.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

215776

x64

Microsoft.BizTalk.Mapper.Compiler.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1:24:12 אחה צ

162512

x64

Microsoft.BizTalk.Mapper.OM.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:35 PM

146112

x64

Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:35 PM

305880

x64

Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:35 PM

305880

x64

Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:36 PM

297664

x64

Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:36 PM

297664

x64

Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:36 PM

297664

x64

Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:57 PM

103128

x64

Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 23:57 PM

103128

x64

Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 32:53 PM

120024

x64

Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 32:53 PM

120024

x64

Microsoft.BizTalk.SqmFramework.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:38 PM

56008

x64

sshlib.dll

9/11/2016 1 24:53 PM

320152

x64

sshlib.dll

9/11/2016 1 32:54 PM

368792

x64

sshmessages.dll

9/11/2016 1 24:53 PM

24736

x64

sshmessages.dll

9/11/2016 1 32:54 PM

26272

x64

Microsoft.BizTalk.TestTools.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

51904

x64

Microsoft.BizTalk.TestTools.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

51904

x64

Microsoft.BizTalk.TestTools.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

51904

x64

Microsoft.BizTalk.Deployment.B2B.PartnerManagement.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

68336

x64

Microsoft.BizTalk.Deployment.B2B.PartnerManagement.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:07 PM

68336

x64

Microsoft.BizTalk.TrackingCompiler.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

174800

x64

Microsoft.BizTalk.TrackingCompiler.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

174800

x64

msgboxlogic.sql

1/11/2016 3:23:36 PM

592330

x64

Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

338648

x64

Microsoft.XLANGs.RuntimeTypes.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:48 PM

121544

x64

Microsoft.XLANGs.RuntimeTypes.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:48 PM

121544

x64

Microsoft.XLANGs.Engine.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:49 PM

273080

x64

Microsoft.XLANGs.Engine.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:49 PM

273080

x64

MYHC.dll

5.0.0.0

9/11/2016 1 24:51 PM

230032

x64

MYHC.dll

5.0.0.0

9/11/2016 1 24:51 PM

230032

x64

MYHC.dll

5.0.0.0

9/11/2016 1 24:51 PM

230032

x64

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.40.0.0

9/11/2016 1 24:55 PM

985784

x64

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.40.0.0

9/11/2016 1 24:55 PM

985784

x64

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.40.0.0

9/11/2016 1 24:55 PM

985784

x64

SetupHook.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:51 PM

79008

x64

Microsoft.BizTalk.SqmFramework.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:38 PM

56008

x64

Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:33:51 PM

455704

x64

Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:33:51 PM

455704

x64

Microsoft.Adapters.OracleDB.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:33:51 PM

390176

x64

Microsoft.Adapters.OracleDB.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:33:51 PM

390176

x64

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:33:51 PM

431136

x64

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:33:51 PM

431136

x64

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:33:51 PM

62496

x64

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:33:51 PM

62496

x64

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:33:51 PM

259096

x64

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:33:51 PM

259096

x64

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:33:51 PM

336920

x64

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.8092.2

9/11/2016 5:33:51 PM

336920

x64

Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:42 PM

92896

x64

Microsoft.Solutions.BTAHL7.HL72fDasm.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

113360

x64

Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

96976

x64

Microsoft.Solutions.BTAHL7.MLLP.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

133832

x64

Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:45 PM

96976

x64

Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:42 PM

92896

x64

Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:42 PM

92896

x64

Microsoft.Solutions.BTAHL7.HL7AckHelper.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:42 PM

27352

x64

Update2XMLSchema.exe

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:54 PM

31400

x64

Microsoft.Solutions.FinancialServices.SWIFT.PipelineComponents.SWIFTDasm.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

76576

x64

Microsoft.Solutions.FinancialServices.SWIFT.PipelineComponents.SWIFTDasm.dll

3.11.266.2

9/11/2016 1 24:40 PM

76576

x64


הפניות

לקבלת מידע נוסף אודות תיקונים חמים של BizTalk Server, עיין במידע אודות תיקונים חמים של BizTalk Server.

למד אודות המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft.

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ובין במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.
זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×