דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
ייבוא או קישור לנתונים במסד נתונים של SQL Server

באפשרותך ליצור קישור לנתונים או לייבא נתונים ממסד נתונים של SQL, שהוא מסד נתונים מנוהל בעל ביצועים גבוהים המשמש את היישומים החשובים ביותר. לקבלת מידע נוסף, ראה SQL Server 2016.

 • בעת יצירת קישור לנתונים, Access יוצר חיבור דו-כיווני המסנכרן שינויים עם נתונים ב- Access ובמסד נתוני SQL.

 • בעת ייבוא נתונים, Access יוצר עותק חד-פעמי של הנתונים, כך שהשינויים בנתונים ב- Access או במסד נתוני SQL אינם מסונכרנים.

מבט כולל על חיבור Access ל- SQL Server

לפני שתתחיל

רוצה שהדברים יתנהלו בצורה חלקה יותר? בצע את ההכנות הבאות לפני יצירת הקישור או הייבוא:

 • אתר את שם השרת של מסד הנתונים SQL Server, זהה את פרטי ההתקשרות הדרושים ובחר את שיטת האימות (Windows או SQL Server). לקבלת מידע נוסף לגבי שיטות האימות, ראה חיבור לשרת (מנגנון מסד הנתונים) ואבטחת מסד הנתונים שלך.

 • זהה את הטבלאות או התצוגות שברצונך ליצור אליהן קישור או לייבא ואת השדות בעלי הערכים הייחודיים עבור טבלאות מקושרות. ניתן לייבא או ליצור קישור ליותר מטבלה או תצוגה אחת בפעולה יחידה.

 • קח בחשבון את מספר העמודות בכל טבלה או תצוגה. Access אינו תומך ביותר מ- 255 שדות בטבלה, כך ש- Access מקשר או מייבא את 255 העמודות הראשונות בלבד. כפתרון, ניתן ליצור תצוגה במסד הנתונים SQL Server כדי לגשת לעמודות שמעבר למגבלה.

 • קבע את כמות הנתונים הכוללת לייבוא. הגודל המרבי של מסד נתונים של Access הוא שני ג'יגה-בתים, פחות השטח הדרוש לאובייקטים של המערכת. אם מסד הנתונים SQL Server מכיל טבלאות גדולות, ייתכן שלא תוכל לייבא אותן לתוך מסד נתונים יחיד של Access. במקרה זה, שקול ליצור קישור לנתונים במקום לייבא אותם.

 • אבטח את מסד הנתונים של Access ואת פרטי החיבור שהוא מכיל באמצעות מיקום מהימן וסיסמת מסד נתונים של Access. הדבר חשוב במיוחד אם אתה בוחר לשמור את הסיסמה של SQL Server ב- Access.

 • תכנון ליצירת קשרי גומלין נוספים. Access אינו יוצר באופן אוטומטי קשרי גומלין בין טבלאות קשורות בסוף פעולת ייבוא. ניתן ליצור באופן ידני את קשרי הגומלין בין טבלאות חדשות וקיימות באמצעות החלון 'קשרי גומלין'. לקבלת מידע נוסף, ראה מהו החלון 'קשרי גומלין'? ויצירה, עריכה או מחיקה של קשר גומלין.

שלב 1: תחילת העבודה

 1. בחר נתונים חיצוניים‏ > מקור נתונים חדש‏ > ממסד נתונים‏ > מ- SQL Server.

 2. בתיבת הדו-שיח קבלת נתונים חיצוניים – מסד נתונים של ODBC, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לייבא נתונים, בחר יבא את נתוני המקור לתוך טבלה חדשה במסד הנתונים הנוכחי.

  • כדי ליצור קישור לנתונים, בחר קשר את מקור הנתונים על-ידי יצירת טבלה מקושרת.

 3. בחר אישור.

שלב 2: יצירה או שימוש חוזר של קובץ DSN

באפשרותך ליצור קובץ DSN או לעשות שימוש חוזר בקובץ קיים. השתמש בקובץ DSN כאשר אתה מעוניין להסתמך על אותם פרטי חיבור עבור פעולות קישור וייבוא שונות או כדי לשתף עם יישום אחר שגם הוא משתמש בקבצי DSN. ניתן ליצור קובץ DSN ישירות באמצעות מנהל חיבור הנתונים. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול מקורות נתונים של ODBC.

על אף שניתן עדיין להשתמש בגירסאות קודמות של מנהל ההתקן SQL ODBC, מומלץ להשתמש בגירסה 13.1, אשר כוללת שיפורים רבים ותומכת בתכונות חדשות של SQL Server 2016. לקבלת מידע נוסף, ראה Microsoft ODBC Driver עבור SQL Server ב- Windows.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם קובץ ה- DSN שברצונך להשתמש בו כבר קיים, בחר אותו מהרשימה.

   תיבת הדו-שיח 'בחירת מקור נתונים'

   בהתאם לשיטת האימות שהזנת בפרטי החיבור, ייתכן שיהיה עליך להזין סיסמה שוב.

  • כדי ליצור קובץ DSN חדש:

   1. בחר חדש.

    תיבת הדו-שיח 'יצירת מקור נתונים חדש'
   2. בחר ODBC Driver 13 עבור SQL Server ולאחר מכן בחר הבא.

   3. הזן שם עבור קובץ ה- DSN, או לחץ על עיון כדי ליצור את הקובץ במיקום אחר.

 2. לחץ על הבא כדי לסקור את פרטי הסיכום ולאחר מכן לחץ על סיום.

שלב 3: שימוש באשף '‏‏יצירת מקור נתונים חדש ב- SQL Server'

באשף ‏‏יצירת מקור נתונים חדש ב- SQL Server, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בדף הראשון, הזן פרטי זיהוי:

  • בתיבה תיאור, ניתן להזין מידע תיעודי אודות קובץ ה- DSN.

  • בתיבה שרת, הזן את השם של SQL Server. אל תלחץ על החץ למטה.

 2. בדף השני, בחר אחת משיטות האימות הבאות:

  • עם אימות משולב של Windows    התחבר באמצעות חשבון משתמש של Windows. אם תרצה, הזן שם של מנהל שירות (SPN). לקבלת מידע נוסף, ראה שמות ראשיים של שירות (SPNs) Connections (ODBC).

  • עם SQL Server...   התחבר עם אישורים שהוגדרו במסד הנתונים על-ידי הזנת מזהה הכניסה והסיסמה.

 3. בדפים שלוש וארבע, בחר אפשרויות שונות כדי להתאים אישית את החיבור. לקבלת מידע נוסף אודות אפשרויות אלה, ראה Microsoft ODBC Driver עבור SQL Server.

 4. מופיע מסך לאישור ההגדרות. בחר ‏‏בדוק חיבור מקור נתונים כדי לאשר את החיבור.

 5. ייתכן שיהיה עליך להיכנס למסד הנתונים. בתיבת הדו-שיח כניסה אל SQL Server, הזן את מזהה הכניסה וסיסמה. כדי לשנות הגדרות נוספות, בחר אפשרויות.

שלב 4: בחירת טבלאות ותצוגות לקישור או לייבוא

 1. בתיבת הדו-שיח קישור טבלאות או ייבוא אובייקטים, תחת טבלאות, בחר כל טבלה או הצגה שברצונך לקשר או לייבא ולאחר מכן לחץ על אישור.

  רשימה של טבלאות לקישור או לייבוא
 2. בפעולת קישור, קבע אם לבחור באפשרות שמור סיסמה.

  אבטחה    בחירה באפשרות זו מבטלת את הצורך להזין אישורים בכל פעם שאתה פותח את Access ולגשת לנתונים. עם זאת, פעולה זו מאחסן סיסמה לא מוצפנת במסד הנתונים של Access, כלומר אנשים שיכולים לגשת לתוכן המקור יכולים לראות את שם המשתמש והסיסמה. אם תבחר באפשרות זו, מומלץ מאוד לאחסן את מסד הנתונים של Access במיקום מהימן וליצור סיסמת מסד נתונים של Access. לקבלת מידע נוסף, ראה החלטה אם לתת אמון במסד נתונים והצפנת מסד נתונים באמצעות סיסמת מסד נתונים.

  הערה    אם תחליט לא לשמור את הסיסמה, אך לאחר מכן תשנה את דעתך, עליך למחוק וליצור מחדש את הטבלה המקושרת ולאחר מכן לבחור שמור סיסמה.

שלב 5: יצירת מפרטים ומשימות (ייבוא בלבד)

 • בתיבת הדו-שיח קבלת נתונים חיצוניים - מסד נתונים של ODBC, ניתן לשמור את שלבי הייבוא בתור מפרט וליצור משימה ב- Outlook כדי להפוך את פעולת הייבוא לאוטומטית באופן קבוע. לקבלת מידע נוסף, ראה שמירת הפרטים של פעולת ייבוא או ייצוא כמפרט.

תוצאות

לאחר השלמת פעולת קישור או ייבוא, הטבלאות מופיעות בחלונית הניווט עם שם זהה לזה של הטבלה או התצוגה של SQL Server בשילוב שם הבעלים. לדוגמה, אם שם ה- SQL הוא dbo.Product, השם ב- Access הוא dbo_Product. אם שם זה כבר נמצא בשימוש, Access מוסיף "1" לשם הטבלה החדש — לדוגמה, dbo_Product1. אם גם dbo_Product1 כבר נמצא בשימוש, Access יצור dbo_Product2, וכן הלאה. אך ניתן לשנות את שמות הטבלאות לשמות משמעותיים יותר.

בפעולת ייבוא, Access לעולם לא יחליף טבלה במסד הנתונים. על אף שלא ניתן להוסיף נתונים של SQL Server ישירות לטבלה קיימת, ניתן ליצור שאילתת הוספה להוספת נתונים לאחר ייבוא הנתונים מטבלאות דומות.

בפעולת קישור, אם העמודות מוגדרות לקריאה בלבד בטבלת SQL Server, הן יוגדרו לקריאה בלבד גם ב- Access.

עצה    כדי לראות את מחרוזת החיבור, רחף מעל הטבלה בחלונית הניווט של Access.

עדכון של עיצוב הטבלה המקושרת

לא ניתן להוסיף, למחוק, או לשנות עמודות או לשנות סוגי נתונים בטבלה מקושרת. אם ברצונך לבצע שינויי עיצוב, עשה זאת במסד הנתונים של SQL Server. כדי לראות את שינויי העיצוב ב- Access, עדכן את הטבלאות המקושרות:

 1. בחר נתונים חיצוניים > מנהל טבלאות מקושרות.

 2. בחר כל טבלה מקושרת שברצונך לעדכן, בחר אישור ולאחר מכן בחר סגור.

השוואת סוגי נתונים

שמות סוגי הנתונים של Access שונים משמות סוגי הנתונים של SQL Server. לדוגמה, עמודה של SQL Server מסוג הנתונים bit מיובאת או מקושרת ל- Access עם סוג הנתונים כן/לא. לקבלת מידע נוסף, ראה השוואת Access SQL Server נתונים.

מה עוד עליי לדעת?

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×