היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה MS14-085. כדי ללמוד עוד אודות עלון אבטחה זה:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים:
תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT:
פתרון בעיות האבטחה TechNet ותמיכה

להגן על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות:
פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך:
תמיכה בינלאומית

Windows Server 2003 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3013126-x86-ENU.exe

עבור מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3013126-x64-ENU.exe

כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3013126-ia64-ENU.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

קובץ יומן הרישום של עדכון

KB3013126.log

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה או בכלי השירות Spuninst.exe הממוקמים בתיקיה %Windir%\$NTUninstallKB3013126$\Spuninst

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

2003\SP3\KB3013126\Filelist שרת HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows

Windows Vista (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB3013126-x86.msu

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB3013126-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows Server 2008 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3013126-x86.msu

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 הנתמכות:
Windows6.0-KB3013126-x64.msu

כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3013126-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows 7 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB3013126-x86.msu

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB3013126-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, להשתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן תחת Windows Update, לחץ על שהצג עדכונים מותקנים, ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows Server 2008 R2 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 R2 הנתמכות:
Windows6.1-KB3013126-x64.msu

כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3013126-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall, או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן תחת Windows Update, לחץ על שהצג עדכונים מותקנים, ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows 8 ו- 8.1 Windows (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8:
Windows8-RT-KB3013126-x86.msu

עבור כל המהדורות מבוססות x64 של Windows 8 הנתמכות:
Windows8-RT-KB3013126-x64.msu

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB3013126-x86.msu

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB3013126-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן תחת למידע נוסף, לחץ על ' עדכונים מותקניםולאחר בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

2012 שרת Windows ו- Windows Server 2012 R2 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3013126-x64.msu

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3013126-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן תחת למידע נוסף, לחץ על ' עדכונים מותקניםולאחר בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows RT ו- Windows RT 8.1 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

פריסה

עדכונים אלה זמינים דרך Windows Update בלבד.

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן תחת למידע נוסף, לחץ על ' עדכונים מותקנים, ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.


פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.


 • הקבצים החלים על אבן דרך ספציפית (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) מפורטים בעמודות "דרישת SP" ועמודות "ענף שירות".

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBמספר. cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

11-Nov-2014

02:03

x64

ללא

לא ישים

Gdiplus.dll

5.2.6002.23535

2,193,920

11-Nov-2014

02:01

x64

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

לא ישים

400

11-Nov-2014

02:01

לא ישים

SP

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

לא ישים

612

11-Nov-2014

02:01

לא ישים

SP2

SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.dll

5.2.6002.23535

1,748,992

11-Nov-2014

02:01

x86

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

לא ישים

398

11-Nov-2014

02:01

לא ישים

SP

SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

לא ישים

608

11-Nov-2014

02:01

לא ישים

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

עבור כל גירסאות מבוססות x86 נתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

16-May-2014

03:14

x86

ללא

לא ישים

Gdiplus.dll

5.2.6002.23535

1,748,992

11-Nov-2014

01:52

x86

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

לא ישים

398

11-Nov-2014

01:52

לא ישים

SP

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

לא ישים

608

11-Nov-2014

01:52

לא ישים

SP2

SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

עבור כל הגירסאות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

11-Nov-2014

02:03

IA-64

ללא

לא ישים

Gdiplus.dll

5.2.6002.23535

4,913,152

11-Nov-2014

02:01

IA-64

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

לא ישים

399

11-Nov-2014

02:01

לא ישים

SP

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

לא ישים

610

11-Nov-2014

02:01

לא ישים

SP2

SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.dll

5.2.6002.23535

1,748,992

11-Nov-2014

02:01

x86

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

לא ישים

398

11-Nov-2014

02:01

לא ישים

SP

SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

לא ישים

608

11-Nov-2014

02:01

לא ישים

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל גירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Windowscodecs.dll

7.0.6002.19227

974,848

07-Nov-2014

01:53

x86

Windowscodecs.dll

7.0.6002.23535

974,848

07-Nov-2014

01:33

x86

Gdiplus.dll

5.2.6002.19227

1,748,992

07-Nov-2014

01:52

x86

Gdiplus.dll

5.2.6002.23535

1,748,992

07-Nov-2014

01:31

x86

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Windowscodecs.dll

7.0.6002.19227

1,209,856

07-Nov-2014

01:41

x64

Windowscodecs.dll

7.0.6002.23535

1,209,856

07-Nov-2014

01:28

x64

Gdiplus.dll

5.2.6002.19227

2,193,408

07-Nov-2014

01:39

x64

Gdiplus.dll

5.2.6002.23535

2,193,920

07-Nov-2014

01:26

x64

Windowscodecs.dll

7.0.6002.19227

974,848

07-Nov-2014

01:53

x86

Windowscodecs.dll

7.0.6002.23535

974,848

07-Nov-2014

01:33

x86

Gdiplus.dll

5.2.6002.19227

1,748,992

07-Nov-2014

01:52

x86

Gdiplus.dll

5.2.6002.23535

1,748,992

07-Nov-2014

01:31

x86

עבור כל הגירסאות המבוססות על IA-64 הנתמכות של Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Windowscodecs.dll

7.0.6002.19227

2,816,000

07-Nov-2014

01:23

IA-64

Windowscodecs.dll

7.0.6002.23535

2,816,000

07-Nov-2014

01:03

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.6002.19227

4,912,128

07-Nov-2014

01:21

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.6002.23535

4,913,152

07-Nov-2014

01:01

IA-64

Windowscodecs.dll

7.0.6002.19227

974,848

07-Nov-2014

01:53

x86

Windowscodecs.dll

7.0.6002.23535

974,848

07-Nov-2014

01:33

x86

Gdiplus.dll

5.2.6002.19227

1,748,992

07-Nov-2014

01:52

x86

Gdiplus.dll

5.2.6002.23535

1,748,992

07-Nov-2014

01:31

x86


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, milestone‏ (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 7

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Windowscodecs.dll

6.1.7601.18658

1,011,200

11-Nov-2014

02:44

x86

Windowscodecs.dll

6.1.7601.22865

1,011,200

11-Nov-2014

03:22

x86

Windowscodecs.dll

6.2.9200.17170

1,230,336

11-Nov-2014

02:44

x86

Windowscodecs.dll

6.2.9200.21283

1,230,336

11-Nov-2014

03:21

x86

Gdiplus.dll

5.2.7601.18658

1,723,392

11-Nov-2014

02:39

x86

Gdiplus.dll

5.2.7601.22865

1,723,392

11-Nov-2014

03:13

x86

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Windowscodecs.dll

6.1.7601.18658

1,190,912

11-Nov-2014

03:09

x64

Windowscodecs.dll

6.1.7601.22865

1,190,400

11-Nov-2014

03:45

x64

Windowscodecs.dll

6.2.9200.17170

1,424,384

11-Nov-2014

03:09

x64

Windowscodecs.dll

6.2.9200.21283

1,424,384

11-Nov-2014

03:45

x64

Gdiplus.dll

5.2.7601.18658

2,293,760

11-Nov-2014

03:03

x64

Gdiplus.dll

5.2.7601.22865

2,293,760

11-Nov-2014

03:35

x64

Windowscodecs.dll

6.1.7601.18658

1,011,200

11-Nov-2014

02:44

x86

Windowscodecs.dll

6.1.7601.22865

1,011,200

11-Nov-2014

03:22

x86

Windowscodecs.dll

6.2.9200.17170

1,230,336

11-Nov-2014

02:44

x86

Windowscodecs.dll

6.2.9200.21283

1,230,336

11-Nov-2014

03:21

x86

Gdiplus.dll

5.2.7601.18658

1,723,392

11-Nov-2014

02:39

x86

Gdiplus.dll

5.2.7601.22865

1,723,392

11-Nov-2014

03:13

x86

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Windowscodecs.dll

6.1.7601.18658

2,817,536

11-Nov-2014

02:23

IA-64

Windowscodecs.dll

6.1.7601.22865

2,819,072

11-Nov-2014

02:24

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.7601.18658

4,923,904

11-Nov-2014

02:18

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.7601.22865

4,923,904

11-Nov-2014

02:18

IA-64

Windowscodecs.dll

6.1.7601.18658

1,011,200

11-Nov-2014

02:44

x86

Windowscodecs.dll

6.1.7601.22865

1,011,200

11-Nov-2014

03:22

x86

Gdiplus.dll

5.2.7601.18658

1,723,392

11-Nov-2014

02:39

x86

Gdiplus.dll

5.2.7601.22865

1,723,392

11-Nov-2014

03:13

x86


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 ו-Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 ו-Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Windowscodecs.dll

6.2.9200.17170

1,339,392

06-Nov-2014

05:03

x86

Windowscodecs.dll

6.2.9200.21283

1,319,936

05-Nov-2014

23:53

x86

עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Windowscodecs.dll

6.2.9200.17170

1,627,648

06-Nov-2014

06:50

x64

Windowscodecs.dll

6.2.9200.21283

1,589,760

05-Nov-2014

23:53

x64

Windowscodecs.dll

6.2.9200.17170

1,339,392

06-Nov-2014

05:03

x86

Windowscodecs.dll

6.2.9200.21283

1,319,936

05-Nov-2014

23:53

x86


עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Windowscodecs.dll

6.3.9600.17483

1,489,072

07-Nov-2014

03:26

x86

עבור כל הגירסאות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8.1 ושל Windows Server 2012 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Windowscodecs.dll

6.3.9600.17483

1,762,840

07-Nov-2014

04:16

x64

Windowscodecs.dll

6.3.9600.17483

1,489,072

07-Nov-2014

03:26

x86


שם קובץ

SHA1 hash

קוד hash של SHA256

Windows6.0-KB3013126-ia64.msu

D3A83A517CFCBD7B4BC38975687D91706CBB092F

B657392764128F5EFECDE483D9AA22527762FF35B550C87F3775CBD2D336EDAC

Windows6.0-KB3013126-x64.msu

FC94EA74CB8019F1A6C5A9CD513F6D94B8DFBA16

B7B86C7C50FCF7064D34736119F6E022BE0B0D2FD75EC10E647FE922A8F77605

Windows6.0-KB3013126-x86.msu

51CB13A549A6FE092CB6F1CACBDC20F05D896817

68D2D0E9A434C46905A89DB471BC441F4EB07247D32954A9783C77C2DC9E495A

Windows6.1-KB3013126-ia64.msu

EBA64B14A9393CA85285F41F3F5B89427D951B64

CE9CCD2CB3E22F2C43ECDA2426757403D4F4E32138FAEA48E9C58698403F697C

Windows6.1-KB3013126-x64.msu

804D84F150DBC1E2868069D90374C6FB8D64CBF3

C11A0B035A11BD9BB663A51E9A15F3597BADB61748EA8402E2044537E59CA18B

Windows6.1-KB3013126-x86.msu

3C52A3888BB2BBBEAE778A3D70C14F042523FA75

E79B69106AE2DCF2FAC03403C597958A092E2EF92596497061EDE45D6F5B5EA5

Windows8-RT-KB3013126-x64.msu

01B1EDB61C4785008E81C12229E6E6B9D9E66E9C

4CCB13A528F7FF2B64985AB38B7DB6E3B9661810F11E2E557411D1BB0F826333

Windows8-RT-KB3013126-x86.msu

486189DBD28142D2948DA6561A25727943C4D04A

5AA29439A7B3E6CB5C4DB9870A356C3C11A363010BEC6B761075DE1FC59AB22C

Windows8.1-KB3013126-x64.msu

FB58660B3A324D0A53223DBF4137CCA59751E519

CC73DEE58E5B5DA376E13E0BAD0B21FC2A5EB80572A7CE8910D0894767EEE4E3

Windows8.1-KB3013126-x86.msu

8A6FF69D022173A78AF4E712A195CDAC2CFD526F

F4B89317BACEE7EE76AC7A5F34D4A931066266E95295A6B9BC251874A596BD15

WindowsServer2003-KB3013126-ia64-DEU.exe

4FFC3EC767D0321B8CD713E427F5B02A0087BE7F

3AA49AA07112A815400E02D30ED5E960BB0BEF3C3A14F22DBED949E7EF7A617E

WindowsServer2003-KB3013126-ia64-ENU.exe

4F98672A066004294A9ABECE9F123E955F2BBCBD

FCA6913451390DF951E745D1315D38EA36128C0632A3BE18EF7472BAAB4E9718

WindowsServer2003-KB3013126-ia64-FRA.exe

88FD5907D828353E81E02DCA177FF0FCCA814373

B69EACA30B9B82A86E40A611BCAEF4F098D10B2BA93DD2052B13735B92D8B60B

WindowsServer2003-KB3013126-ia64-JPN.exe

F37065B3F685B13CB292CBA941B257FA00D05983

43EB31CE31989CE47C5F41848C5264BCCB9FF46A15A3F9B36AE9C78E0CFF5C20

WindowsServer2003-KB3013126-x64-CHS.exe

120077AC112E888ADE20DC34DFA6FA9780AC6415

06C0932A2CC521E31B8C37C79BC644B8A8677CB0B20602418D0C7495EA963CAE

WindowsServer2003-KB3013126-x64-CHT.exe

7B23D1AD5E8BA8D0EDA8B175760919277026B6B1

4FDCF63463C6D15B6418DAB69D4E21656D5F717DD037DBB74A0FD5C39259935E

WindowsServer2003-KB3013126-x64-DEU.exe

D13A7E9EA08C7ECAEC0B56AAE664377C3E413B0D

3C49D76442718AD91703D02B1A339CFD3AFB86C1E388EAD6CB3DA56559A5A083

WindowsServer2003-KB3013126-x64-ENU.exe

06FC748698D42F6CA302BBE56E1138A776E63445

809398CF0178FD64B25C849E07EA22EA950C588DBE66116231233C6E39838C4A

WindowsServer2003-KB3013126-x64-ESN.exe

15261395C10FF03EF80F1654F49FE37226D03EA2

CD3FB95D4FD4349262058550448A9B870508F653812424F5A77F450593CED37B

WindowsServer2003-KB3013126-x64-FRA.exe

2EE54A3CCB23F21631A12893C57661A97B328085

E9EA856E5A178F4043458D5ADB86379455635F4BD27A0B4108BE90370CBA61BB

WindowsServer2003-KB3013126-x64-ITA.exe

5172B984F32E2A6AA83D80F40218013AA18652D7

8E27850438AD2D6D9642F7B9D6A70EFFB28A64CD92B554AA26EDD6EFECFCEB4D

WindowsServer2003-KB3013126-x64-JPN.exe

A8E897507F058995C2FA2ABBCDE7B61AD2EC7F4C

EAF42E1A3A3DDCD1DD03DCB34E140C40DD8C9CCD9E8D619666CEE940B53F6AA1

WindowsServer2003-KB3013126-x64-KOR.exe

11FCDD55B5253721D442CAD6F44354E04514ADCA

8FB282B8049E239A34D517311C79FB67085324FD307FE09D19F9036A1097B56A

WindowsServer2003-KB3013126-x64-PTB.exe

9FF7BF8AE69A9645E4154D540BA6B550E21BC240

70C1D607639BF662C95A1E02E1D62848FC4F515CE4905C47691C9EAD1F012C88

WindowsServer2003-KB3013126-x64-RUS.exe

A23603CBBD708644D3A3C67922194D6E96762573

46F97D4FA55500377256AFD17A2014219D97911D8DB513DEFFF8D075EF42B856

WindowsServer2003-KB3013126-x86-CHS.exe

06B2A402F429E04935E3C3DF10414BA2B96952FF

23A7B9F4C5EEBCF4932A391304483277F3E7F4167F292A7823CC949BBD6661A6

WindowsServer2003-KB3013126-x86-CHT.exe

20DF5F19B1B70E89DE6D2DEC93194C76DD8E11F6

BBC3387CFE207BD5684901DC7A77EDEE646121A2ACB049DAE39AF2012875212C

WindowsServer2003-KB3013126-x86-CSY.exe

44CA5E40EEB8EE7C452546FAB0E4ADA74464F7C0

FE0F1CB69BE0FCA01249E08787C126223E8C2D1025BA029C67ADC6A2ABD116B4

WindowsServer2003-KB3013126-x86-DEU.exe

95C15E47D5C611EA68F48F795434547E352C2F43

9B76A9FC3F94F3AF6488E1FB7AA4DE2179A737039E69D8336C417E25E9DF99EF

WindowsServer2003-KB3013126-x86-ENU.exe

05C1F4F7E095E8E8EEEDADFC1E0254A4D5D8867E

22B5389A50942AAE17B3B3B450C9507024A087F817ED44E3AD3BF16AFFC15F84

WindowsServer2003-KB3013126-x86-ESN.exe

99D14B5C57FFC0EDC1E0168C8BCE841E176683E7

B5D7E11C7321F0414AE7FD78C82F59D2486573B1FFD189F447AE3ACA62BDF117

WindowsServer2003-KB3013126-x86-FRA.exe

40DCC75D8D862AE387A52BA5186FEDE885C5D104

E424FAB3A3B29A920F556EA35D9EAF62C8A63EDEA142CEA575063716FE6C4B48

WindowsServer2003-KB3013126-x86-HUN.exe

8C1A1AA83D51D0EDCF827B4CB956FBA1154F0FFA

257D796360316396AB3CB9F46DDB56BFE5D05CC114F873E165775928729E1DD3

WindowsServer2003-KB3013126-x86-ITA.exe

432C1BBEC6A46A819D2BCB0CEBF4EF0262B319C6

5FBAFCFE001238522A606ED73E0153F7C0EA127C7D989C70AABEA3DF8EEEA2F1

WindowsServer2003-KB3013126-x86-JPN.exe

1664EFF377059100C26B069F650D979C89BBA5A8

65A46E0219E38475E5774151BD44881BA566C580F8839CB9F7ABEF44ED1614EB

WindowsServer2003-KB3013126-x86-KOR.exe

A8F68F05BD0413B4B52FC0258ADA1E0550DDAAE8

7DF1DB66E278266BCA90BCE3B2051D16DD863E039AE2FC043375A40837A6344F

WindowsServer2003-KB3013126-x86-NLD.exe

DB42EE30B69EA7E871CEA97D371E9804A30B647A

2AE61874B11D2B379F6F30ADF901D3FBE14443769B8BB2238546E933D1247235

WindowsServer2003-KB3013126-x86-PLK.exe

C75DC7BD79D1BFFBA4EFF94B7C2A41D2B99EE5EE

11B18DCAD394E02BAF731AE27F8B6C3ECA435A4B0B3BC6D6C375129A1CADD617

WindowsServer2003-KB3013126-x86-PTB.exe

B6E67B9CD8BA2DB02336E66554473B1D19159307

97AD4F81353EEED7F5EE4AAAA38B32F3DB8386A983B6646BA29EAA305E8BFDC8

WindowsServer2003-KB3013126-x86-PTG.exe

DB9745C6E17EF13C3669A625B8177243C47B98AE

9AC985F6048EA1DAA8842F0D0B68C29B36831D194BA420A8B909AC620916B3D7

WindowsServer2003-KB3013126-x86-RUS.exe

76546700EBECF1C0391A8518ABA8907BD75F48ED

79CEDDBC174707E2D20E122E77BAA73E5F85270A29FF910FAFC0B6799DD08863

WindowsServer2003-KB3013126-x86-SVE.exe

2C908D3382461904220C675B214E50921BB68712

2C9976FAAD9483D5D16506858D726D9513836D2DD480D6E55D5B709E44663AA9

WindowsServer2003-KB3013126-x86-TRK.exe

AE4598815AECEADBE16C628A0F21D48330C05955

320F22FA14E6E603E3E5BEC471048CAEE2BF9C90996A97E3D190F7DAF6BF1EF2

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-ARA.exe

333B452042F18B20BE3BBDFF78B2F33619CA489F

9CDAC4CCD7BCF7AE346EDC0ED39E6C21566B094970BAB6D0ECEB8A64F85434F1

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-CHS.exe

1C321EAE3ABA2953E555D9A24905EB4BBF9F30B2

C1DEAB4A9D5056EE153699B8FDE007FD9A431E8E01C683364A6056E91944988C

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-CHT.exe

4F2AA30E4C8CEA98295639116DD0857A9F567B52

BC9DB8A28A1C029CED7669DC692366BC77030173E641614D76C2339FEE0047C0

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-CSY.exe

F200DD769AE72A2B9934FAE1E9843A5E9DF55106

7851AD1DA8E0199B0AAB839D85CE357CE582A0E8B753B85A566D74EB3C66BBDC

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-DAN.exe

DB272F36140C10754C98A234F075B16129884A3D

0EDCB6F88D4518C611B6C99518C54CE86584EF75C0B39634A4269F54B62B5020

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-DEU.exe

F077765211E6A732790FEDBF083CF079BFFE460E

34FE6AE7E06A6225CC50E7E30BB40774AECB95106C71730063B1415BC838675D

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-ELL.exe

DF927166C9FAA73B4E4F77E36C7BACC53ED3B154

FBE12D15FB1282E60ACB2FCE2547F38E5CCE765E8F7D78CEF287FC7A81EF4A91

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-ENU.exe

A7485236EC7DF12C907AC232C4D8778DF1936F43

2BFB3B3C51E430B0E18BAA3882E11D50D9B82B21BD822F4B9D42737838C83951

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-ESN.exe

FE81566F0CF1A9D3CBE4F65C89A1B0AC61C25D7E

DE14630DE3332C6113602251496E60E722F40B80A42D652614E4FC4051384F41

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-FIN.exe

FB8FA296A09DAD1EA29EF6AE5A0FD701BD3EB9AD

BB65960BC18CE3C6725031C770DBA492CD029EDCB5002BB7050D8FF9B389D9FC

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-FRA.exe

35635880DAC31EA4675FEF076815DC99B0224FB4

0C1E54EB2719D7214894C3A04441B2CD5EC82CD04967D8446DC44F2A4E321474

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-HEB.exe

8DA7761C68F2C6EFBF60D17209062C8CF17565E5

F922374F164E310673574CF941C7046CC6BCDADAFB135974DA1C8918B7868BCE

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-HUN.exe

96040CAD267714F990D502B229CD0E012F32FC14

1BEFD000F55C606028F1D4880105A18E5DACC22EF58B47D6F9A83BB03C6CC3B2

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-ITA.exe

811DB59FDFFECB6218801C71866922606AE8B2FB

7BCB673EE684E405AC5D983012789922F940B4E0BACA93537278615A2A047017

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-JPN.exe

2E1E8CE398A7C311F5430E8135DD8BA432272F69

6D12AE9290A79804C7D5792B34932DC785287388670A77E2DD2D49FC377FB2BD

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-KOR.exe

F633F1D38208DC75B982E3EAE353ECED928EB98E

83AD9295576485AB703A178FA70FF488A0820640A307DD81F46B002C7DAEF512

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-NLD.exe

6432456AF9D9C99577BD61B275A5F0E28C4808B4

28CCEDCE4A2D2241D2DC38DC023D858133615A2A7793BBE25A850F61B8E99D25

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-NOR.exe

CCE5A6436AACEC1DFAD74F783027894D3D32FF3E

204FA0981DF4ABC0F062BCC4F2ABF1BD087CB9E4264378A89E1BFAE8C6D8F8D7

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-PLK.exe

CF2D91BAD3D5566931FD1E833DFE329937E1B9FC

D6BE5CBF736385BB5C004C79CE40FF94EF75A3431887E91AE4A7551F3B26E2AC

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-PTB.exe

4279EF8FAA6F6E5B4629FD7164FF4677465ECEB8

BAD6788B50DAD7A84A0280B5CB23BCA01B58CEFE822D1524077A05260A007805

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-PTG.exe

D371FC615AEC8ECA46911AA56AEFA78CCBB66E42

3D7C9C98F3ED1F10520346DD53CB36D0168AF35E7597EB6BB03607DAB109D61D

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-RUS.exe

8C0B01275F4F511D5D1B1BBBB0D1A9239BAF7D28

F10002460097573FAFA73F58DFDA0744126D0EFB7C53414454F24DB2022E05CD

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-SVE.exe

1572D419897FFC653AEDD65DD65EAB33334B6043

E7563BD786B9CF7FF13CAF23AB176256A4E783EBDE1E4566333AD583EF7C02CB

WindowsXP-KB3013126-x86-Embedded-TRK.exe

779E8050F9926AD456F4A512FAEA6EC222C2003F

A1460F6AC116C6292C0C1998993CFE8E7633A3E41C71475108CC99C98597ED76


זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×