היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב-Microsoft Publisher 2013 שעלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם משתמש פותח קובץ Microsoft Office בעל מבנה מיוחד. כדי ללמוד עוד אודות פגיעויות אלה, עיין בעלון האבטחה MS15-116 של מיקרוסופט. שים לב לאחר החלת עדכון אבטחה זה, ייתכן שתראה חלון מוקפץ הקובע כי אתר אינטרנט מעוניין לפתוח תוכן אינטרנט במצב מוגן ב-Internet Explorer. ראה עדכונים כדי לשנות את האופן שבו Internet Explorer מקיים אינטראקציה עם תכונות ביישומי Microsoft Office לקבלת מידע נוסף. לקבלת רשימה מלאה של הגירסאות המושפעות של תוכנת Office, ראה מאמר 3104540של Microsoft Knowledge base.

כיצד לקבל ולהתקין את העדכון

שיטה 1: עדכון מיקרוסופט

עדכון זה זמין מ-Microsoft Update. כאשר תפעיל את העדכון האוטומטי, תתבצע הורדה והתקנה של עדכון זה באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הפעלת העדכון האוטומטי, ראה קבלת עדכוני אבטחה באופן אוטומטי.

שיטה 2: מרכז ההורדות של מיקרוסופט

באפשרותך לקבל את חבילת העדכון העצמאי באמצעות מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדה כדי להתקין את העדכון.

מידע נוסף

מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה

לקבלת מידע אודות הפריסה על עדכון זה, עיין במאמר 3104540של מאגר הידע של Microsoft.

דרישות מוקדמות

כדי להתקין עדכון אבטחה זה, עליך להתקין את Microsoft Office 2013 Service Pack 1 .

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

הגירסה האנגלית של עדכון אבטחה זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מאוחרות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת פרטי הקובץ, הוא מומר לזמן מקומי. כדי למצוא את ההפרש בין UTC לבין הזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן בפריט התאריך והשעה בלוח הבקרה.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Publisher 2013

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

fontschm.ini_1025

fontschm.ini

3495

14-Oct-15

07:13

mor6int.dll_1025

mor6int.dll

15.0.4442.1000

447600

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1025

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5637280

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1025

pubcolor.scm

28160

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1026

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5724320

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1026

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:13

mor6int.dll_1029

mor6int.dll

15.0.4454.1000

457304

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1029

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5854880

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1029

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:13

mor6int.dll_1030

mor6int.dll

15.0.4442.1000

447600

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1030

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5633184

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1030

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:13

fontschm.ini_1031

fontschm.ini

3309

14-Oct-15

07:13

mor6int.dll_1031

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448112

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1031

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5733024

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1031

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:13

fontschm.ini_1032

fontschm.ini

3327

14-Oct-15

07:13

mor6int.dll_1032

mor6int.dll

15.0.4448.1000

460360

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1032

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5992096

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1032

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:13

fontschm.ini_3082

fontschm.ini

3265

14-Oct-15

07:13

mor6int.dll_3082

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448624

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_3082

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5708968

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_3082

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:13

fontschm.ini_1061

fontschm.ini

3060

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1061

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5776032

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1061

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1035

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5679264

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1035

pubcolor.scm

30208

14-Oct-15

07:13

fontschm.ini_1036

fontschm.ini

3230

14-Oct-15

07:13

mor6int.dll_1036

mor6int.dll

15.0.4442.1000

450184

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1036

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5872808

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1036

pubcolor.scm

28672

14-Oct-15

07:13

fontschm.ini_1037

fontschm.ini

3507

14-Oct-15

07:13

mor6int.dll_1037

mor6int.dll

15.0.4442.1000

454256

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1037

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5727904

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1037

pubcolor.scm

28160

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1081

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5823656

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1081

pubcolor.scm

28672

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1050

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5672608

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1050

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:13

mor6int.dll_1038

mor6int.dll

15.0.4442.1000

453232

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1038

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5869216

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1038

pubcolor.scm

30208

14-Oct-15

07:13

scheme02.css_1038

scheme02.css

129474

14-Oct-15

07:13

scheme03.css_1038

scheme03.css

126754

14-Oct-15

07:13

scheme04.css_1038

scheme04.css

127686

14-Oct-15

07:13

scheme05.css_1038

scheme05.css

126524

14-Oct-15

07:13

scheme06.css_1038

scheme06.css

128282

14-Oct-15

07:13

scheme07.css_1038

scheme07.css

127478

14-Oct-15

07:13

scheme08.css_1038

scheme08.css

131610

14-Oct-15

07:13

scheme10.css_1038

scheme10.css

132890

14-Oct-15

07:13

scheme11.css_1038

scheme11.css

125984

14-Oct-15

07:13

scheme16.css_1038

scheme16.css

129146

14-Oct-15

07:13

scheme17.css_1038

scheme17.css

126968

14-Oct-15

07:13

scheme18.css_1038

scheme18.css

132350

14-Oct-15

07:13

scheme19.css_1038

scheme19.css

127146

14-Oct-15

07:13

scheme20.css_1038

scheme20.css

127726

14-Oct-15

07:13

scheme21.css_1038

scheme21.css

126462

14-Oct-15

07:13

scheme22.css_1038

scheme22.css

129764

14-Oct-15

07:13

scheme23.css_1038

scheme23.css

132820

14-Oct-15

07:13

scheme24.css_1038

scheme24.css

124182

14-Oct-15

07:13

scheme25.css_1038

scheme25.css

128606

14-Oct-15

07:13

scheme26.css_1038

scheme26.css

118950

14-Oct-15

07:13

scheme28.css_1038

scheme28.css

120498

14-Oct-15

07:13

scheme32.css_1038

scheme32.css

123936

14-Oct-15

07:13

scheme38.css_1038

scheme38.css

128100

14-Oct-15

07:13

scheme40.css_1038

scheme40.css

124956

14-Oct-15

07:13

scheme45.css_1038

scheme45.css

124422

14-Oct-15

07:13

scheme46.css_1038

scheme46.css

130198

14-Oct-15

07:13

scheme47.css_1038

scheme47.css

126936

14-Oct-15

07:13

scheme53.css_1038

scheme53.css

124140

14-Oct-15

07:13

scheme54.css_1038

scheme54.css

126284

14-Oct-15

07:13

fontschm.ini_1057

fontschm.ini

3247

14-Oct-15

07:13

mor6int.dll_1057

mor6int.dll

15.0.4466.1000

447560

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1057

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5649064

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1057

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:13

fontschm.ini_1040

fontschm.ini

3228

14-Oct-15

07:13

mor6int.dll_1040

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448648

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1040

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5652648

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1040

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:13

fontschm.ini_1041

fontschm.ini

2936

14-Oct-15

07:13

mor6int.dll_1041

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448136

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll_1041

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5575328

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1041

pubcolor.scm

27136

14-Oct-15

07:13

scheme01.css_1041

scheme01.css

124212

14-Oct-15

07:13

scheme02.css_1041

scheme02.css

125780

14-Oct-15

07:13

scheme03.css_1041

scheme03.css

124588

14-Oct-15

07:13

scheme04.css_1041

scheme04.css

125034

14-Oct-15

07:13

scheme05.css_1041

scheme05.css

123478

14-Oct-15

07:13

scheme06.css_1041

scheme06.css

124784

14-Oct-15

07:13

scheme07.css_1041

scheme07.css

125828

14-Oct-15

07:13

scheme08.css_1041

scheme08.css

127608

14-Oct-15

07:13

scheme09.css_1041

scheme09.css

128330

14-Oct-15

07:13

scheme10.css_1041

scheme10.css

128622

14-Oct-15

07:13

scheme11.css_1041

scheme11.css

125754

14-Oct-15

07:13

scheme12.css_1041

scheme12.css

122002

14-Oct-15

07:13

scheme13.css_1041

scheme13.css

126106

14-Oct-15

07:13

scheme14.css_1041

scheme14.css

128460

14-Oct-15

07:13

scheme15.css_1041

scheme15.css

123028

14-Oct-15

07:13

scheme16.css_1041

scheme16.css

129058

14-Oct-15

07:13

scheme17.css_1041

scheme17.css

125658

14-Oct-15

07:13

scheme18.css_1041

scheme18.css

132152

14-Oct-15

07:13

scheme19.css_1041

scheme19.css

131058

14-Oct-15

07:13

scheme20.css_1041

scheme20.css

128752

14-Oct-15

07:13

scheme21.css_1041

scheme21.css

125670

14-Oct-15

07:13

scheme22.css_1041

scheme22.css

130250

14-Oct-15

07:13

scheme23.css_1041

scheme23.css

128506

14-Oct-15

07:13

scheme24.css_1041

scheme24.css

126520

14-Oct-15

07:13

scheme25.css_1041

scheme25.css

130286

14-Oct-15

07:13

scheme26.css_1041

scheme26.css

119222

14-Oct-15

07:13

scheme27.css_1041

scheme27.css

123016

14-Oct-15

07:13

scheme28.css_1041

scheme28.css

120660

14-Oct-15

07:13

scheme29.css_1041

scheme29.css

125770

14-Oct-15

07:13

scheme30.css_1041

scheme30.css

120098

14-Oct-15

07:13

scheme31.css_1041

scheme31.css

120402

14-Oct-15

07:13

scheme32.css_1041

scheme32.css

125296

14-Oct-15

07:13

scheme33.css_1041

scheme33.css

120736

14-Oct-15

07:13

scheme34.css_1041

scheme34.css

118772

14-Oct-15

07:13

scheme35.css_1041

scheme35.css

130672

14-Oct-15

07:13

scheme36.css_1041

scheme36.css

122604

14-Oct-15

07:13

scheme37.css_1041

scheme37.css

131388

14-Oct-15

07:13

scheme38.css_1041

scheme38.css

126604

14-Oct-15

07:13

scheme39.css_1041

scheme39.css

123228

14-Oct-15

07:13

scheme40.css_1041

scheme40.css

125194

14-Oct-15

07:13

scheme41.css_1041

scheme41.css

123848

14-Oct-15

07:13

scheme42.css_1041

scheme42.css

120544

14-Oct-15

07:13

scheme43.css_1041

scheme43.css

123540

14-Oct-15

07:13

scheme44.css_1041

scheme44.css

125932

14-Oct-15

07:13

scheme45.css_1041

scheme45.css

124310

14-Oct-15

07:13

scheme46.css_1041

scheme46.css

129334

14-Oct-15

07:13

scheme47.css_1041

scheme47.css

126672

14-Oct-15

07:13

scheme48.css_1041

scheme48.css

129076

14-Oct-15

07:13

scheme49.css_1041

scheme49.css

120700

14-Oct-15

07:13

scheme50.css_1041

scheme50.css

126568

14-Oct-15

07:13

scheme51.css_1041

scheme51.css

121896

14-Oct-15

07:13

scheme52.css_1041

scheme52.css

122324

14-Oct-15

07:13

scheme53.css_1041

scheme53.css

123748

14-Oct-15

07:13

scheme54.css_1041

scheme54.css

125924

14-Oct-15

07:13

scheme55.css_1041

scheme55.css

122580

14-Oct-15

07:13

fontschm.ini_1087

fontschm.ini

3436

14-Oct-15

07:13

mor6int.dll_1087

mor6int.dll

15.0.4454.1000

457288

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1087

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5874856

14-Oct-15

07:13

pubcolor.scm_1087

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:13

fontschm.ini_1042

fontschm.ini

3154

14-Oct-15

07:14

mor6int.dll_1042

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448648

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1042

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5560992

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1042

pubcolor.scm

26624

14-Oct-15

07:14

scheme01.css_1042

scheme01.css

122334

14-Oct-15

07:14

scheme02.css_1042

scheme02.css

122336

14-Oct-15

07:14

scheme03.css_1042

scheme03.css

123834

14-Oct-15

07:14

scheme04.css_1042

scheme04.css

123786

14-Oct-15

07:14

scheme05.css_1042

scheme05.css

120978

14-Oct-15

07:14

scheme06.css_1042

scheme06.css

122780

14-Oct-15

07:14

scheme07.css_1042

scheme07.css

123166

14-Oct-15

07:14

scheme08.css_1042

scheme08.css

122826

14-Oct-15

07:14

scheme09.css_1042

scheme09.css

124954

14-Oct-15

07:14

scheme10.css_1042

scheme10.css

124884

14-Oct-15

07:14

scheme11.css_1042

scheme11.css

124136

14-Oct-15

07:14

scheme12.css_1042

scheme12.css

120890

14-Oct-15

07:14

scheme13.css_1042

scheme13.css

122296

14-Oct-15

07:14

scheme14.css_1042

scheme14.css

124598

14-Oct-15

07:14

scheme15.css_1042

scheme15.css

123028

14-Oct-15

07:14

scheme16.css_1042

scheme16.css

129058

14-Oct-15

07:14

scheme17.css_1042

scheme17.css

125658

14-Oct-15

07:14

scheme18.css_1042

scheme18.css

132152

14-Oct-15

07:14

scheme19.css_1042

scheme19.css

131058

14-Oct-15

07:14

scheme20.css_1042

scheme20.css

128752

14-Oct-15

07:14

scheme21.css_1042

scheme21.css

125670

14-Oct-15

07:14

scheme22.css_1042

scheme22.css

130250

14-Oct-15

07:14

scheme23.css_1042

scheme23.css

128506

14-Oct-15

07:14

scheme24.css_1042

scheme24.css

126520

14-Oct-15

07:14

scheme25.css_1042

scheme25.css

130286

14-Oct-15

07:14

scheme26.css_1042

scheme26.css

116954

14-Oct-15

07:14

scheme27.css_1042

scheme27.css

120208

14-Oct-15

07:14

scheme28.css_1042

scheme28.css

118842

14-Oct-15

07:14

scheme29.css_1042

scheme29.css

122530

14-Oct-15

07:14

scheme30.css_1042

scheme30.css

118586

14-Oct-15

07:14

scheme31.css_1042

scheme31.css

119106

14-Oct-15

07:14

scheme32.css_1042

scheme32.css

119968

14-Oct-15

07:14

scheme33.css_1042

scheme33.css

120376

14-Oct-15

07:14

scheme34.css_1042

scheme34.css

116628

14-Oct-15

07:14

scheme35.css_1042

scheme35.css

129376

14-Oct-15

07:14

scheme36.css_1042

scheme36.css

118436

14-Oct-15

07:14

scheme37.css_1042

scheme37.css

130524

14-Oct-15

07:14

scheme38.css_1042

scheme38.css

122572

14-Oct-15

07:14

scheme39.css_1042

scheme39.css

121212

14-Oct-15

07:14

scheme40.css_1042

scheme40.css

123588

14-Oct-15

07:14

scheme41.css_1042

scheme41.css

122872

14-Oct-15

07:14

scheme42.css_1042

scheme42.css

120832

14-Oct-15

07:14

scheme43.css_1042

scheme43.css

121740

14-Oct-15

07:14

scheme44.css_1042

scheme44.css

121308

14-Oct-15

07:14

scheme45.css_1042

scheme45.css

119854

14-Oct-15

07:14

scheme46.css_1042

scheme46.css

126742

14-Oct-15

07:14

scheme47.css_1042

scheme47.css

123920

14-Oct-15

07:14

scheme48.css_1042

scheme48.css

121644

14-Oct-15

07:14

scheme49.css_1042

scheme49.css

119396

14-Oct-15

07:14

scheme50.css_1042

scheme50.css

122824

14-Oct-15

07:14

scheme51.css_1042

scheme51.css

120680

14-Oct-15

07:14

scheme52.css_1042

scheme52.css

121028

14-Oct-15

07:14

scheme53.css_1042

scheme53.css

120412

14-Oct-15

07:14

scheme54.css_1042

scheme54.css

125348

14-Oct-15

07:14

scheme55.css_1042

scheme55.css

121428

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1063

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5783720

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1063

pubcolor.scm

30208

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1062

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5813408

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1062

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:14

fontschm.ini_1086

fontschm.ini

3244

14-Oct-15

07:14

mor6int.dll_1086

mor6int.dll

15.0.4442.1000

447624

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1086

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5662368

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1086

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1044

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5627552

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1044

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:14

fontschm.ini_1043

fontschm.ini

3244

14-Oct-15

07:14

mor6int.dll_1043

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448112

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1043

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5661344

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1043

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:14

mor6int.dll_1045

mor6int.dll

15.0.4420.1017

456816

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1045

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5913768

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1045

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:14

fontschm.ini_1046

fontschm.ini

3286

14-Oct-15

07:14

mor6int.dll_1046

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448648

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1046

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5694112

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1046

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:14

fontschm.ini_2070

fontschm.ini

3234

14-Oct-15

07:14

mor6int.dll_2070

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448624

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_2070

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5708968

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_2070

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1048

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5907616

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1048

pubcolor.scm

28672

14-Oct-15

07:14

fontschm.ini_1049

fontschm.ini

3524

14-Oct-15

07:14

mor6int.dll_1049

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448112

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1049

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5651616

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1049

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:14

scheme01.css_1049

scheme01.css

126074

14-Oct-15

07:14

scheme02.css_1049

scheme02.css

129984

14-Oct-15

07:14

scheme03.css_1049

scheme03.css

129796

14-Oct-15

07:14

scheme04.css_1049

scheme04.css

127784

14-Oct-15

07:14

scheme05.css_1049

scheme05.css

126524

14-Oct-15

07:14

scheme06.css_1049

scheme06.css

131384

14-Oct-15

07:14

scheme07.css_1049

scheme07.css

128830

14-Oct-15

07:14

scheme08.css_1049

scheme08.css

130442

14-Oct-15

07:14

scheme09.css_1049

scheme09.css

132164

14-Oct-15

07:14

scheme10.css_1049

scheme10.css

132886

14-Oct-15

07:14

scheme11.css_1049

scheme11.css

127856

14-Oct-15

07:14

scheme12.css_1049

scheme12.css

123726

14-Oct-15

07:14

scheme13.css_1049

scheme13.css

126106

14-Oct-15

07:14

scheme14.css_1049

scheme14.css

124058

14-Oct-15

07:14

scheme15.css_1049

scheme15.css

125436

14-Oct-15

07:14

scheme16.css_1049

scheme16.css

128042

14-Oct-15

07:14

scheme17.css_1049

scheme17.css

125130

14-Oct-15

07:14

scheme18.css_1049

scheme18.css

131646

14-Oct-15

07:14

scheme19.css_1049

scheme19.css

128242

14-Oct-15

07:14

scheme20.css_1049

scheme20.css

131284

14-Oct-15

07:14

scheme21.css_1049

scheme21.css

126358

14-Oct-15

07:14

scheme22.css_1049

scheme22.css

128912

14-Oct-15

07:14

scheme23.css_1049

scheme23.css

131278

14-Oct-15

07:14

scheme24.css_1049

scheme24.css

125650

14-Oct-15

07:14

scheme25.css_1049

scheme25.css

129174

14-Oct-15

07:14

scheme26.css_1049

scheme26.css

118950

14-Oct-15

07:14

scheme27.css_1049

scheme27.css

123016

14-Oct-15

07:14

scheme28.css_1049

scheme28.css

120498

14-Oct-15

07:14

scheme29.css_1049

scheme29.css

125770

14-Oct-15

07:14

scheme30.css_1049

scheme30.css

122258

14-Oct-15

07:14

scheme31.css_1049

scheme31.css

120402

14-Oct-15

07:14

scheme32.css_1049

scheme32.css

122592

14-Oct-15

07:14

scheme33.css_1049

scheme33.css

122032

14-Oct-15

07:14

scheme34.css_1049

scheme34.css

121236

14-Oct-15

07:14

scheme35.css_1049

scheme35.css

131824

14-Oct-15

07:14

scheme36.css_1049

scheme36.css

123180

14-Oct-15

07:14

scheme37.css_1049

scheme37.css

132540

14-Oct-15

07:14

scheme38.css_1049

scheme38.css

128540

14-Oct-15

07:14

scheme39.css_1049

scheme39.css

123980

14-Oct-15

07:14

scheme40.css_1049

scheme40.css

128894

14-Oct-15

07:14

scheme41.css_1049

scheme41.css

125272

14-Oct-15

07:14

scheme42.css_1049

scheme42.css

121120

14-Oct-15

07:14

scheme43.css_1049

scheme43.css

124692

14-Oct-15

07:14

scheme44.css_1049

scheme44.css

126204

14-Oct-15

07:14

scheme45.css_1049

scheme45.css

122582

14-Oct-15

07:14

scheme46.css_1049

scheme46.css

127884

14-Oct-15

07:14

scheme47.css_1049

scheme47.css

126936

14-Oct-15

07:14

scheme48.css_1049

scheme48.css

129028

14-Oct-15

07:14

scheme49.css_1049

scheme49.css

122652

14-Oct-15

07:14

scheme50.css_1049

scheme50.css

127000

14-Oct-15

07:14

scheme51.css_1049

scheme51.css

122728

14-Oct-15

07:14

scheme52.css_1049

scheme52.css

123476

14-Oct-15

07:14

scheme53.css_1049

scheme53.css

124140

14-Oct-15

07:14

scheme54.css_1049

scheme54.css

126284

14-Oct-15

07:14

scheme55.css_1049

scheme55.css

123156

14-Oct-15

07:14

mor6int.dll_1051

mor6int.dll

15.0.4448.1000

457800

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1051

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5884072

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1051

pubcolor.scm

30208

14-Oct-15

07:14

mor6int.dll_1060

mor6int.dll

15.0.4454.1000

454216

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1060

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5799080

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1060

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_2074

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5851296

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_2074

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1053

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5663392

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1053

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1054

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5658272

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1054

pubcolor.scm

30208

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1055

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5859496

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1055

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1058

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5771424

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1058

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:14

mor6int.dll_1066

mor6int.dll

15.0.4469.1000

458840

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1066

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5928096

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1066

pubcolor.scm

30208

14-Oct-15

07:14

fontschm.ini_2052

fontschm.ini

3260

14-Oct-15

07:14

mor6int.dll_2052

mor6int.dll

15.0.4442.1000

446576

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_2052

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5522080

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_2052

pubcolor.scm

26624

14-Oct-15

07:14

scheme01.css_2052

scheme01.css

125776

14-Oct-15

07:14

scheme02.css_2052

scheme02.css

129046

14-Oct-15

07:14

scheme03.css_2052

scheme03.css

126028

14-Oct-15

07:14

scheme04.css_2052

scheme04.css

127266

14-Oct-15

07:14

scheme05.css_2052

scheme05.css

125798

14-Oct-15

07:14

scheme06.css_2052

scheme06.css

126772

14-Oct-15

07:14

scheme07.css_2052

scheme07.css

129854

14-Oct-15

07:14

scheme08.css_2052

scheme08.css

128352

14-Oct-15

07:14

scheme09.css_2052

scheme09.css

130998

14-Oct-15

07:14

scheme10.css_2052

scheme10.css

131590

14-Oct-15

07:14

scheme11.css_2052

scheme11.css

130136

14-Oct-15

07:14

scheme12.css_2052

scheme12.css

122466

14-Oct-15

07:14

scheme13.css_2052

scheme13.css

125386

14-Oct-15

07:14

scheme14.css_2052

scheme14.css

127884

14-Oct-15

07:14

scheme15.css_2052

scheme15.css

122324

14-Oct-15

07:14

scheme16.css_2052

scheme16.css

128188

14-Oct-15

07:14

scheme17.css_2052

scheme17.css

124956

14-Oct-15

07:14

scheme18.css_2052

scheme18.css

130900

14-Oct-15

07:14

scheme19.css_2052

scheme19.css

129818

14-Oct-15

07:14

scheme20.css_2052

scheme20.css

128272

14-Oct-15

07:14

scheme21.css_2052

scheme21.css

124446

14-Oct-15

07:14

scheme22.css_2052

scheme22.css

129140

14-Oct-15

07:14

scheme23.css_2052

scheme23.css

127498

14-Oct-15

07:14

scheme24.css_2052

scheme24.css

125926

14-Oct-15

07:14

scheme25.css_2052

scheme25.css

129220

14-Oct-15

07:14

scheme26.css_2052

scheme26.css

118254

14-Oct-15

07:14

scheme27.css_2052

scheme27.css

122172

14-Oct-15

07:14

scheme28.css_2052

scheme28.css

119754

14-Oct-15

07:14

scheme29.css_2052

scheme29.css

124834

14-Oct-15

07:14

scheme30.css_2052

scheme30.css

119674

14-Oct-15

07:14

scheme31.css_2052

scheme31.css

119830

14-Oct-15

07:14

scheme32.css_2052

scheme32.css

125196

14-Oct-15

07:14

scheme33.css_2052

scheme33.css

121104

14-Oct-15

07:14

scheme34.css_2052

scheme34.css

118962

14-Oct-15

07:14

scheme35.css_2052

scheme35.css

130312

14-Oct-15

07:14

scheme36.css_2052

scheme36.css

122460

14-Oct-15

07:14

scheme37.css_2052

scheme37.css

130892

14-Oct-15

07:14

scheme38.css_2052

scheme38.css

126812

14-Oct-15

07:14

scheme39.css_2052

scheme39.css

122908

14-Oct-15

07:14

scheme40.css_2052

scheme40.css

123948

14-Oct-15

07:14

scheme41.css_2052

scheme41.css

123752

14-Oct-15

07:14

scheme42.css_2052

scheme42.css

120832

14-Oct-15

07:14

scheme43.css_2052

scheme43.css

123684

14-Oct-15

07:14

scheme44.css_2052

scheme44.css

126060

14-Oct-15

07:14

scheme45.css_2052

scheme45.css

124134

14-Oct-15

07:14

scheme46.css_2052

scheme46.css

129190

14-Oct-15

07:14

scheme47.css_2052

scheme47.css

126312

14-Oct-15

07:14

scheme48.css_2052

scheme48.css

128824

14-Oct-15

07:14

scheme49.css_2052

scheme49.css

120924

14-Oct-15

07:14

scheme50.css_2052

scheme50.css

125992

14-Oct-15

07:14

scheme51.css_2052

scheme51.css

121616

14-Oct-15

07:14

scheme52.css_2052

scheme52.css

121964

14-Oct-15

07:14

scheme53.css_2052

scheme53.css

123516

14-Oct-15

07:14

scheme54.css_2052

scheme54.css

125340

14-Oct-15

07:14

scheme55.css_2052

scheme55.css

122868

14-Oct-15

07:14

fontschm.ini_1028

fontschm.ini

3573

14-Oct-15

07:14

mor6int.dll_1028

mor6int.dll

15.0.4442.1000

447112

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1028

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5531816

14-Oct-15

07:14

pubcolor.scm_1028

pubcolor.scm

26624

14-Oct-15

07:14

scheme01.css_1028

scheme01.css

126376

14-Oct-15

07:14

scheme02.css_1028

scheme02.css

129694

14-Oct-15

07:14

scheme03.css_1028

scheme03.css

126724

14-Oct-15

07:14

scheme04.css_1028

scheme04.css

127938

14-Oct-15

07:14

scheme05.css_1028

scheme05.css

126072

14-Oct-15

07:14

scheme06.css_1028

scheme06.css

127418

14-Oct-15

07:14

scheme07.css_1028

scheme07.css

130614

14-Oct-15

07:14

scheme08.css_1028

scheme08.css

129144

14-Oct-15

07:14

scheme09.css_1028

scheme09.css

131864

14-Oct-15

07:14

scheme10.css_1028

scheme10.css

132690

14-Oct-15

07:14

scheme11.css_1028

scheme11.css

130888

14-Oct-15

07:14

scheme12.css_1028

scheme12.css

122746

14-Oct-15

07:14

scheme13.css_1028

scheme13.css

125818

14-Oct-15

07:14

scheme14.css_1028

scheme14.css

128172

14-Oct-15

07:14

scheme15.css_1028

scheme15.css

122700

14-Oct-15

07:14

scheme16.css_1028

scheme16.css

128770

14-Oct-15

07:14

scheme17.css_1028

scheme17.css

125378

14-Oct-15

07:14

scheme18.css_1028

scheme18.css

131872

14-Oct-15

07:14

scheme19.css_1028

scheme19.css

130770

14-Oct-15

07:14

scheme20.css_1028

scheme20.css

128472

14-Oct-15

07:14

scheme21.css_1028

scheme21.css

125382

14-Oct-15

07:14

scheme22.css_1028

scheme22.css

129970

14-Oct-15

07:14

scheme23.css_1028

scheme23.css

128218

14-Oct-15

07:14

scheme24.css_1028

scheme24.css

126240

14-Oct-15

07:14

scheme25.css_1028

scheme25.css

130006

14-Oct-15

07:14

scheme26.css_1028

scheme26.css

118934

14-Oct-15

07:14

scheme27.css_1028

scheme27.css

122728

14-Oct-15

07:14

scheme28.css_1028

scheme28.css

120372

14-Oct-15

07:14

scheme29.css_1028

scheme29.css

125480

14-Oct-15

07:14

scheme30.css_1028

scheme30.css

119810

14-Oct-15

07:14

scheme31.css_1028

scheme31.css

120114

14-Oct-15

07:14

scheme32.css_1028

scheme32.css

125216

14-Oct-15

07:14

scheme33.css_1028

scheme33.css

121240

14-Oct-15

07:14

scheme34.css_1028

scheme34.css

118788

14-Oct-15

07:14

scheme35.css_1028

scheme35.css

131032

14-Oct-15

07:14

scheme36.css_1028

scheme36.css

122820

14-Oct-15

07:14

scheme37.css_1028

scheme37.css

131748

14-Oct-15

07:14

scheme38.css_1028

scheme38.css

126524

14-Oct-15

07:14

scheme39.css_1028

scheme39.css

123468

14-Oct-15

07:14

scheme40.css_1028

scheme40.css

124978

14-Oct-15

07:14

scheme41.css_1028

scheme41.css

124480

14-Oct-15

07:14

scheme42.css_1028

scheme42.css

120832

14-Oct-15

07:14

scheme43.css_1028

scheme43.css

123900

14-Oct-15

07:14

scheme44.css_1028

scheme44.css

125916

14-Oct-15

07:14

scheme45.css_1028

scheme45.css

124294

14-Oct-15

07:14

scheme46.css_1028

scheme46.css

129694

14-Oct-15

07:14

scheme47.css_1028

scheme47.css

126808

14-Oct-15

07:14

scheme48.css_1028

scheme48.css

128900

14-Oct-15

07:14

scheme49.css_1028

scheme49.css

120940

14-Oct-15

07:14

scheme50.css_1028

scheme50.css

126208

14-Oct-15

07:14

scheme51.css_1028

scheme51.css

122216

14-Oct-15

07:14

scheme52.css_1028

scheme52.css

122684

14-Oct-15

07:14

scheme53.css_1028

scheme53.css

124012

14-Oct-15

07:14

scheme54.css_1028

scheme54.css

126284

14-Oct-15

07:14

scheme55.css_1028

scheme55.css

119988

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1025

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

410760

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1029

pubwzint.dll

15.0.4448.1000

448584

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1030

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

448624

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1031

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

493192

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1032

pubwzint.dll

15.0.4448.1000

529480

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_3082

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

469104

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1061

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

438384

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1035

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

439408

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1036

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

475760

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1037

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

373872

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1081

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

458888

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1050

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

450672

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1038

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

462448

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1057

pubwzint.dll

15.0.4469.1000

475720

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1040

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

450672

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1041

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

354928

14-Oct-15

07:13

pubwzint.dll_1087

pubwzint.dll

15.0.4454.1000

460376

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1042

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

255600

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1063

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

467568

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1062

pubwzint.dll

15.0.4460.1000

461896

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1086

pubwzint.dll

15.0.4466.1000

490584

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1043

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

454792

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1045

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

447600

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1046

pubwzint.dll

15.0.4693.1000

460448

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_2070

pubwzint.dll

15.0.4567.1000

478376

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1048

pubwzint.dll

15.0.4454.1000

490568

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1049

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

454256

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1051

pubwzint.dll

15.0.4460.1000

460888

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1060

pubwzint.dll

15.0.4454.1000

440408

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_2074

pubwzint.dll

15.0.4460.1000

462408

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1054

pubwzint.dll

15.0.4445.1000

429144

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1066

pubwzint.dll

15.0.4481.1000

465480

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_2052

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

214640

14-Oct-15

07:14

pubwzint.dll_1028

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

216200

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll_1033

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5619872

13-Oct-15

10:07

morph9.dll

morph9.dll

15.0.4703.1000

479952

13-Oct-15

10:07

mspub.exe

mspub.exe

15.0.4763.1000

10757192

13-Oct-15

10:07

mspub.man

mspub.exe.manifest

1239

13-Oct-15

10:07

prtf9.dll

prtf9.dll

15.0.4763.1000

143976

13-Oct-15

10:07

ptxt9.dll

ptxt9.dll

15.0.4763.1000

721096

13-Oct-15

10:07

pubconv.dll

pubconv.dll

15.0.4763.1000

632416

13-Oct-15

10:07

pubtrap.dll

pubtrap.dll

15.0.4763.1000

49856

13-Oct-15

10:07

mor6int.rest.idx_dll_1025

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39080

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1025

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

210600

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1026

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll.idx_dll_1026

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

66624

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1026

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

245416

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1029

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll.idx_dll_1029

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

66624

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1029

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

240808

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1030

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll.idx_dll_1030

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

65136

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1030

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

242344

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1031

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

40104

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll.idx_dll_1031

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4567.1000

65704

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1031

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

246952

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1032

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll.idx_dll_1032

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

66112

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1032

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

247976

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1033

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

39624

13-Oct-15

10:07

pub6intl.rest.idx_dll_1033

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

256712

13-Oct-15

10:07

mor6int.rest.idx_dll_3082

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_3082

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

246952

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1061

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll.idx_dll_1061

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

66112

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1061

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

247464

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1035

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll.idx_dll_1035

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

66672

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1035

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

246440

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1036

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1036

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

241832

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1037

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1037

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

220840

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1081

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll.idx_dll_1081

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

66160

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1081

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

247976

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1050

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll.idx_dll_1050

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

66640

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1050

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

243880

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1038

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

38568

14-Oct-15

07:13

pub6intl.dll.idx_dll_1038

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

66128

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1038

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

242856

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1040

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1040

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

229544

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1041

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39080

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1041

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

188584

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1087

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll.idx_dll_1087

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

65088

14-Oct-15

07:13

pub6intl.rest.idx_dll_1087

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

247464

14-Oct-15

07:13

mor6int.rest.idx_dll_1042

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1042

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

185000

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1063

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll.idx_dll_1063

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

66128

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1063

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

246440

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1062

mor6int.rest.idx_dll

lesedit.css_1030

stylesedit.css

128569

14-Oct-15

07:13

ppt.stylesread.css_1030

stylesread.css

100157

14-Oct-15

07:13

ppt.stylesview.css_1030

stylesview.css

4

247976

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1044

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll.idx_dll_1044

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

65648

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1044

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

240296

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1043

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

40104

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1043

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

233128

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1045

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll.idx_dll_1045

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

67200

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1045

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

249000

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1046

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1046

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

248488

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_2070

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

40104

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll.idx_dll_2070

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

66672

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_2070

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

246440

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1048

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll.idx_dll_1048

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

66128

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1048

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

245928

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1049

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

40104

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1049

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

249512

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1051

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll.idx_dll_1051

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

66128

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1051

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

246440

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1060

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll.idx_dll_1060

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4613.1000

66216

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1060

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

245416

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_2074

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll.idx_dll_2074

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

67136

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_2074

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

240296

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1053

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll.idx_dll_1053

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4561.1000

66216

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1053

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

239784

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1054

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1505

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll.idx_dll_1054

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

65088

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1054

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1505

249512

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1055

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll.idx_dll_1055

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4553.1000

66728

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1055

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

247976

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1058

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.dll.idx_dll_1058

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

65600

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1058

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

245416

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_2052

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_2052

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

249000

14-Oct-15

07:14

mor6int.rest.idx_dll_1028

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:14

pub6intl.rest.idx_dll_1028

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

249512

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1025

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

160424

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1026

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161960

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1029

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

158376

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1030

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

154792

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1031

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

158376

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1032

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

160936

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1033

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

173768

13-Oct-15

10:07

pubwzint.rest.idx_dll_3082

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

157352

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1061

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161960

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1035

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

156840

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1036

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

159400

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1037

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

158888

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1081

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161960

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1050

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

162984

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1038

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

155816

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1040

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

145576

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1041

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

158376

14-Oct-15

07:13

pubwzint.rest.idx_dll_1087

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

159400

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1042

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

147112

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1063

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

160936

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1062

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

159912

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1044

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

154792

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1043

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

154280

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1045

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

160424

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1046

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4693.1000

160936

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_2070

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161960

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1048

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

159912

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1049

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

157352

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1051

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161448

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1060

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161448

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_2074

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161448

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1053

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

157352

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1054

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1505

159912

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1055

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

162984

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1058

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

160424

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_2052

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

164008

14-Oct-15

07:14

pubwzint.rest.idx_dll_1028

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

164008

14-Oct-15

07:14

mspub.veman.xml

mspub.visualelementsmanifest.xml

338

13-Oct-15

10:07

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Publisher 2013

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

fontschm.ini_1025

fontschm.ini

3495

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1025

mor6int.dll

15.0.4442.1000

447600

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1025

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5652648

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1025

pubcolor.scm

28160

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1026

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5734568

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1026

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1029

mor6int.dll

15.0.4454.1000

457288

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1029

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5865128

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1029

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1030

mor6int.dll

15.0.4442.1000

447600

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1030

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5642920

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1030

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_1031

fontschm.ini

3309

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1031

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448136

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1031

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5743272

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1031

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_1032

fontschm.ini

3327

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1032

mor6int.dll

15.0.4448.1000

460360

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1032

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

6002344

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1032

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_3082

fontschm.ini

3265

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_3082

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448624

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_3082

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5718696

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_3082

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_1061

fontschm.ini

3060

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1061

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5786280

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1061

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1035

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5689512

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1035

pubcolor.scm

30208

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_1036

fontschm.ini

3230

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1036

mor6int.dll

15.0.4442.1000

450160

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1036

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5883048

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1036

pubcolor.scm

28672

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_1037

fontschm.ini

3507

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1037

mor6int.dll

15.0.4442.1000

454256

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1037

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5742760

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1037

pubcolor.scm

28160

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1081

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5833896

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1081

pubcolor.scm

28672

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1050

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5682856

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1050

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1038

mor6int.dll

15.0.4442.1000

453232

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1038

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5879464

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1038

pubcolor.scm

30208

14-Oct-15

07:39

scheme02.css_1038

scheme02.css

129474

14-Oct-15

07:39

scheme03.css_1038

scheme03.css

126754

14-Oct-15

07:39

scheme04.css_1038

scheme04.css

127686

14-Oct-15

07:39

scheme05.css_1038

scheme05.css

126524

14-Oct-15

07:39

scheme06.css_1038

scheme06.css

128282

14-Oct-15

07:39

scheme07.css_1038

scheme07.css

127478

14-Oct-15

07:39

scheme08.css_1038

scheme08.css

131610

14-Oct-15

07:39

scheme10.css_1038

scheme10.css

132890

14-Oct-15

07:39

scheme11.css_1038

scheme11.css

125984

14-Oct-15

07:39

scheme16.css_1038

scheme16.css

129146

14-Oct-15

07:39

scheme17.css_1038

scheme17.css

126968

14-Oct-15

07:39

scheme18.css_1038

scheme18.css

132350

14-Oct-15

07:39

scheme19.css_1038

scheme19.css

127146

14-Oct-15

07:39

scheme20.css_1038

scheme20.css

127726

14-Oct-15

07:39

scheme21.css_1038

scheme21.css

126462

14-Oct-15

07:39

scheme22.css_1038

scheme22.css

129764

14-Oct-15

07:39

scheme23.css_1038

scheme23.css

132820

14-Oct-15

07:39

scheme24.css_1038

scheme24.css

124182

14-Oct-15

07:39

scheme25.css_1038

scheme25.css

128606

14-Oct-15

07:39

scheme26.css_1038

scheme26.css

118950

14-Oct-15

07:39

scheme28.css_1038

scheme28.css

120498

14-Oct-15

07:39

scheme32.css_1038

scheme32.css

123936

14-Oct-15

07:39

scheme38.css_1038

scheme38.css

128100

14-Oct-15

07:39

scheme40.css_1038

scheme40.css

124956

14-Oct-15

07:39

scheme45.css_1038

scheme45.css

124422

14-Oct-15

07:39

scheme46.css_1038

scheme46.css

130198

14-Oct-15

07:39

scheme47.css_1038

scheme47.css

126936

14-Oct-15

07:39

scheme53.css_1038

scheme53.css

124140

14-Oct-15

07:39

scheme54.css_1038

scheme54.css

126284

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_1057

fontschm.ini

3247

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1057

mor6int.dll

15.0.4466.1000

447560

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1057

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5659304

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1057

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_1040

fontschm.ini

3228

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1040

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448648

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1040

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5662888

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1040

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_1041

fontschm.ini

2936

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1041

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448112

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1041

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5585064

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1041

pubcolor.scm

27136

14-Oct-15

07:39

scheme01.css_1041

scheme01.css

124212

14-Oct-15

07:39

scheme02.css_1041

scheme02.css

125780

14-Oct-15

07:39

scheme03.css_1041

scheme03.css

124588

14-Oct-15

07:39

scheme04.css_1041

scheme04.css

125034

14-Oct-15

07:39

scheme05.css_1041

scheme05.css

123478

14-Oct-15

07:39

scheme06.css_1041

scheme06.css

124784

14-Oct-15

07:39

scheme07.css_1041

scheme07.css

125828

14-Oct-15

07:39

scheme08.css_1041

scheme08.css

127608

14-Oct-15

07:39

scheme09.css_1041

scheme09.css

128330

14-Oct-15

07:39

scheme10.css_1041

scheme10.css

128622

14-Oct-15

07:39

scheme11.css_1041

scheme11.css

125754

14-Oct-15

07:39

scheme12.css_1041

scheme12.css

122002

14-Oct-15

07:39

scheme13.css_1041

scheme13.css

126106

14-Oct-15

07:39

scheme14.css_1041

scheme14.css

128460

14-Oct-15

07:39

scheme15.css_1041

scheme15.css

123028

14-Oct-15

07:39

scheme16.css_1041

scheme16.css

129058

14-Oct-15

07:39

scheme17.css_1041

scheme17.css

125658

14-Oct-15

07:39

scheme18.css_1041

scheme18.css

132152

14-Oct-15

07:39

scheme19.css_1041

scheme19.css

131058

14-Oct-15

07:39

scheme20.css_1041

scheme20.css

128752

14-Oct-15

07:39

scheme21.css_1041

scheme21.css

125670

14-Oct-15

07:39

scheme22.css_1041

scheme22.css

130250

14-Oct-15

07:39

scheme23.css_1041

scheme23.css

128506

14-Oct-15

07:39

scheme24.css_1041

scheme24.css

126520

14-Oct-15

07:39

scheme25.css_1041

scheme25.css

130286

14-Oct-15

07:39

scheme26.css_1041

scheme26.css

119222

14-Oct-15

07:39

scheme27.css_1041

scheme27.css

123016

14-Oct-15

07:39

scheme28.css_1041

scheme28.css

120660

14-Oct-15

07:39

scheme29.css_1041

scheme29.css

125770

14-Oct-15

07:39

scheme30.css_1041

scheme30.css

120098

14-Oct-15

07:39

scheme31.css_1041

scheme31.css

120402

14-Oct-15

07:39

scheme32.css_1041

scheme32.css

125296

14-Oct-15

07:39

scheme33.css_1041

scheme33.css

120736

14-Oct-15

07:39

scheme34.css_1041

scheme34.css

118772

14-Oct-15

07:39

scheme35.css_1041

scheme35.css

130672

14-Oct-15

07:39

scheme36.css_1041

scheme36.css

122604

14-Oct-15

07:39

scheme37.css_1041

scheme37.css

131388

14-Oct-15

07:39

scheme38.css_1041

scheme38.css

126604

14-Oct-15

07:39

scheme39.css_1041

scheme39.css

123228

14-Oct-15

07:39

scheme40.css_1041

scheme40.css

125194

14-Oct-15

07:39

scheme41.css_1041

scheme41.css

123848

14-Oct-15

07:39

scheme42.css_1041

scheme42.css

120544

14-Oct-15

07:39

scheme43.css_1041

scheme43.css

123540

14-Oct-15

07:39

scheme44.css_1041

scheme44.css

125932

14-Oct-15

07:39

scheme45.css_1041

scheme45.css

124310

14-Oct-15

07:39

scheme46.css_1041

scheme46.css

129334

14-Oct-15

07:39

scheme47.css_1041

scheme47.css

126672

14-Oct-15

07:39

scheme48.css_1041

scheme48.css

129076

14-Oct-15

07:39

scheme49.css_1041

scheme49.css

120700

14-Oct-15

07:39

scheme50.css_1041

scheme50.css

126568

14-Oct-15

07:39

scheme51.css_1041

scheme51.css

121896

14-Oct-15

07:39

scheme52.css_1041

scheme52.css

122324

14-Oct-15

07:39

scheme53.css_1041

scheme53.css

123748

14-Oct-15

07:39

scheme54.css_1041

scheme54.css

125924

14-Oct-15

07:39

scheme55.css_1041

scheme55.css

122580

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_1087

fontschm.ini

3436

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1087

mor6int.dll

15.0.4454.1000

457304

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1087

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5884584

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1087

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_1042

fontschm.ini

3154

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1042

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448648

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1042

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5571240

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1042

pubcolor.scm

26624

14-Oct-15

07:39

scheme01.css_1042

scheme01.css

122334

14-Oct-15

07:39

scheme02.css_1042

scheme02.css

122336

14-Oct-15

07:39

scheme03.css_1042

scheme03.css

123834

14-Oct-15

07:39

scheme04.css_1042

scheme04.css

123786

14-Oct-15

07:39

scheme05.css_1042

scheme05.css

120978

14-Oct-15

07:39

scheme06.css_1042

scheme06.css

122780

14-Oct-15

07:39

scheme07.css_1042

scheme07.css

123166

14-Oct-15

07:39

scheme08.css_1042

scheme08.css

122826

14-Oct-15

07:39

scheme09.css_1042

scheme09.css

124954

14-Oct-15

07:39

scheme10.css_1042

scheme10.css

124884

14-Oct-15

07:39

scheme11.css_1042

scheme11.css

124136

14-Oct-15

07:39

scheme12.css_1042

scheme12.css

120890

14-Oct-15

07:39

scheme13.css_1042

scheme13.css

122296

14-Oct-15

07:39

scheme14.css_1042

scheme14.css

124598

14-Oct-15

07:39

scheme15.css_1042

scheme15.css

123028

14-Oct-15

07:39

scheme16.css_1042

scheme16.css

129058

14-Oct-15

07:39

scheme17.css_1042

scheme17.css

125658

14-Oct-15

07:39

scheme18.css_1042

scheme18.css

132152

14-Oct-15

07:39

scheme19.css_1042

scheme19.css

131058

14-Oct-15

07:39

scheme20.css_1042

scheme20.css

128752

14-Oct-15

07:39

scheme21.css_1042

scheme21.css

125670

14-Oct-15

07:39

scheme22.css_1042

scheme22.css

130250

14-Oct-15

07:39

scheme23.css_1042

scheme23.css

128506

14-Oct-15

07:39

scheme24.css_1042

scheme24.css

126520

14-Oct-15

07:39

scheme25.css_1042

scheme25.css

130286

14-Oct-15

07:39

scheme26.css_1042

scheme26.css

116954

14-Oct-15

07:39

scheme27.css_1042

scheme27.css

120208

14-Oct-15

07:39

scheme28.css_1042

scheme28.css

118842

14-Oct-15

07:39

scheme29.css_1042

scheme29.css

122530

14-Oct-15

07:39

scheme30.css_1042

scheme30.css

118586

14-Oct-15

07:39

scheme31.css_1042

scheme31.css

119106

14-Oct-15

07:39

scheme32.css_1042

scheme32.css

119968

14-Oct-15

07:39

scheme33.css_1042

scheme33.css

120376

14-Oct-15

07:39

scheme34.css_1042

scheme34.css

116628

14-Oct-15

07:39

scheme35.css_1042

scheme35.css

129376

14-Oct-15

07:39

scheme36.css_1042

scheme36.css

118436

14-Oct-15

07:39

scheme37.css_1042

scheme37.css

130524

14-Oct-15

07:39

scheme38.css_1042

scheme38.css

122572

14-Oct-15

07:39

scheme39.css_1042

scheme39.css

121212

14-Oct-15

07:39

scheme40.css_1042

scheme40.css

123588

14-Oct-15

07:39

scheme41.css_1042

scheme41.css

122872

14-Oct-15

07:39

scheme42.css_1042

scheme42.css

120832

14-Oct-15

07:39

scheme43.css_1042

scheme43.css

121740

14-Oct-15

07:39

scheme44.css_1042

scheme44.css

121308

14-Oct-15

07:39

scheme45.css_1042

scheme45.css

119854

14-Oct-15

07:39

scheme46.css_1042

scheme46.css

126742

14-Oct-15

07:39

scheme47.css_1042

scheme47.css

123920

14-Oct-15

07:39

scheme48.css_1042

scheme48.css

121644

14-Oct-15

07:39

scheme49.css_1042

scheme49.css

119396

14-Oct-15

07:39

scheme50.css_1042

scheme50.css

122824

14-Oct-15

07:39

scheme51.css_1042

scheme51.css

120680

14-Oct-15

07:39

scheme52.css_1042

scheme52.css

121028

14-Oct-15

07:39

scheme53.css_1042

scheme53.css

120412

14-Oct-15

07:39

scheme54.css_1042

scheme54.css

125348

14-Oct-15

07:39

scheme55.css_1042

scheme55.css

121428

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1063

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5793448

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1063

pubcolor.scm

30208

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1062

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5823144

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1062

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_1086

fontschm.ini

3244

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1086

mor6int.dll

15.0.4442.1000

447600

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1086

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5672616

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1086

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1044

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5637800

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1044

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_1043

fontschm.ini

3244

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1043

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448136

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1043

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5671080

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1043

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1045

mor6int.dll

15.0.4420.1017

456816

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1045

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5923496

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1045

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_1046

fontschm.ini

3286

14-Oct-15

07:39

mor6int.dll_1046

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448624

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll_1046

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5703848

14-Oct-15

07:39

pubcolor.scm_1046

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:39

fontschm.ini_2070

fontschm.ini

3234

14-Oct-15

07:40

mor6int.dll_2070

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448648

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll_2070

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5719208

14-Oct-15

07:40

pubcolor.scm_2070

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll_1048

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5917352

14-Oct-15

07:40

pubcolor.scm_1048

pubcolor.scm

28672

14-Oct-15

07:40

fontschm.ini_1049

fontschm.ini

3524

14-Oct-15

07:40

mor6int.dll_1049

mor6int.dll

15.0.4442.1000

448112

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll_1049

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5661864

14-Oct-15

07:40

pubcolor.scm_1049

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:40

scheme01.css_1049

scheme01.css

126074

14-Oct-15

07:40

scheme02.css_1049

scheme02.css

129984

14-Oct-15

07:40

scheme03.css_1049

scheme03.css

129796

14-Oct-15

07:40

scheme04.css_1049

scheme04.css

127784

14-Oct-15

07:40

scheme05.css_1049

scheme05.css

126524

14-Oct-15

07:40

scheme06.css_1049

scheme06.css

131384

14-Oct-15

07:40

scheme07.css_1049

scheme07.css

128830

14-Oct-15

07:40

scheme08.css_1049

scheme08.css

130442

14-Oct-15

07:40

scheme09.css_1049

scheme09.css

132164

14-Oct-15

07:40

scheme10.css_1049

scheme10.css

132886

14-Oct-15

07:40

scheme11.css_1049

scheme11.css

127856

14-Oct-15

07:40

scheme12.css_1049

scheme12.css

123726

14-Oct-15

07:40

scheme13.css_1049

scheme13.css

126106

14-Oct-15

07:40

scheme14.css_1049

scheme14.css

124058

14-Oct-15

07:40

scheme15.css_1049

scheme15.css

125436

14-Oct-15

07:40

scheme16.css_1049

scheme16.css

128042

14-Oct-15

07:40

scheme17.css_1049

scheme17.css

125130

14-Oct-15

07:40

scheme18.css_1049

scheme18.css

131646

14-Oct-15

07:40

scheme19.css_1049

scheme19.css

128242

14-Oct-15

07:40

scheme20.css_1049

scheme20.css

131284

14-Oct-15

07:40

scheme21.css_1049

scheme21.css

126358

14-Oct-15

07:40

scheme22.css_1049

scheme22.css

128912

14-Oct-15

07:40

scheme23.css_1049

scheme23.css

131278

14-Oct-15

07:40

scheme24.css_1049

scheme24.css

125650

14-Oct-15

07:40

scheme25.css_1049

scheme25.css

129174

14-Oct-15

07:40

scheme26.css_1049

scheme26.css

118950

14-Oct-15

07:40

scheme27.css_1049

scheme27.css

123016

14-Oct-15

07:40

scheme28.css_1049

scheme28.css

120498

14-Oct-15

07:40

scheme29.css_1049

scheme29.css

125770

14-Oct-15

07:40

scheme30.css_1049

scheme30.css

122258

14-Oct-15

07:40

scheme31.css_1049

scheme31.css

120402

14-Oct-15

07:40

scheme32.css_1049

scheme32.css

122592

14-Oct-15

07:40

scheme33.css_1049

scheme33.css

122032

14-Oct-15

07:40

scheme34.css_1049

scheme34.css

121236

14-Oct-15

07:40

scheme35.css_1049

scheme35.css

131824

14-Oct-15

07:40

scheme36.css_1049

scheme36.css

123180

14-Oct-15

07:40

scheme37.css_1049

scheme37.css

132540

14-Oct-15

07:40

scheme38.css_1049

scheme38.css

128540

14-Oct-15

07:40

scheme39.css_1049

scheme39.css

123980

14-Oct-15

07:40

scheme40.css_1049

scheme40.css

128894

14-Oct-15

07:40

scheme41.css_1049

scheme41.css

125272

14-Oct-15

07:40

scheme42.css_1049

scheme42.css

121120

14-Oct-15

07:40

scheme43.css_1049

scheme43.css

124692

14-Oct-15

07:40

scheme44.css_1049

scheme44.css

126204

14-Oct-15

07:40

scheme45.css_1049

scheme45.css

122582

14-Oct-15

07:40

scheme46.css_1049

scheme46.css

127884

14-Oct-15

07:40

scheme47.css_1049

scheme47.css

126936

14-Oct-15

07:40

scheme48.css_1049

scheme48.css

129028

14-Oct-15

07:40

scheme49.css_1049

scheme49.css

122652

14-Oct-15

07:40

scheme50.css_1049

scheme50.css

127000

14-Oct-15

07:40

scheme51.css_1049

scheme51.css

122728

14-Oct-15

07:40

scheme52.css_1049

scheme52.css

123476

14-Oct-15

07:40

scheme53.css_1049

scheme53.css

124140

14-Oct-15

07:40

scheme54.css_1049

scheme54.css

126284

14-Oct-15

07:40

scheme55.css_1049

scheme55.css

123156

14-Oct-15

07:40

mor6int.dll_1051

mor6int.dll

15.0.4448.1000

457816

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll_1051

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5893800

14-Oct-15

07:40

pubcolor.scm_1051

pubcolor.scm

30208

14-Oct-15

07:40

mor6int.dll_1060

mor6int.dll

15.0.4454.1000

454232

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll_1060

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5809320

14-Oct-15

07:40

pubcolor.scm_1060

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll_2074

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5861544

14-Oct-15

07:40

pubcolor.scm_2074

pubcolor.scm

29696

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll_1053

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5673128

14-Oct-15

07:40

pubcolor.scm_1053

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll_1054

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5668008

14-Oct-15

07:40

pubcolor.scm_1054

pubcolor.scm

30208

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll_1055

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5869224

14-Oct-15

07:40

pubcolor.scm_1055

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll_1058

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5781160

14-Oct-15

07:40

pubcolor.scm_1058

pubcolor.scm

29184

14-Oct-15

07:40

mor6int.dll_1066

mor6int.dll

15.0.4469.1000

458824

14-Oct-15

07:41

pub6intl.dll_1066

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5937832

14-Oct-15

07:40

pubcolor.scm_1066

pubcolor.scm

30208

14-Oct-15

07:40

fontschm.ini_2052

fontschm.ini

3260

14-Oct-15

07:40

mor6int.dll_2052

mor6int.dll

15.0.4442.1000

446600

14-Oct-15

07:41

pub6intl.dll_2052

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5531816

14-Oct-15

07:40

pubcolor.scm_2052

pubcolor.scm

26624

14-Oct-15

07:40

scheme01.css_2052

scheme01.css

125776

14-Oct-15

07:40

scheme02.css_2052

scheme02.css

129046

14-Oct-15

07:40

scheme03.css_2052

scheme03.css

126028

14-Oct-15

07:40

scheme04.css_2052

scheme04.css

127266

14-Oct-15

07:40

scheme05.css_2052

scheme05.css

125798

14-Oct-15

07:40

scheme06.css_2052

scheme06.css

126772

14-Oct-15

07:40

scheme07.css_2052

scheme07.css

129854

14-Oct-15

07:40

scheme08.css_2052

scheme08.css

128352

14-Oct-15

07:40

scheme09.css_2052

scheme09.css

130998

14-Oct-15

07:40

scheme10.css_2052

scheme10.css

131590

14-Oct-15

07:40

scheme11.css_2052

scheme11.css

130136

14-Oct-15

07:40

scheme12.css_2052

scheme12.css

122466

14-Oct-15

07:40

scheme13.css_2052

scheme13.css

125386

14-Oct-15

07:40

scheme14.css_2052

scheme14.css

127884

14-Oct-15

07:40

scheme15.css_2052

scheme15.css

122324

14-Oct-15

07:40

scheme16.css_2052

scheme16.css

128188

14-Oct-15

07:40

scheme17.css_2052

scheme17.css

124956

14-Oct-15

07:40

scheme18.css_2052

scheme18.css

130900

14-Oct-15

07:40

scheme19.css_2052

scheme19.css

129818

14-Oct-15

07:40

scheme20.css_2052

scheme20.css

128272

14-Oct-15

07:40

scheme21.css_2052

scheme21.css

124446

14-Oct-15

07:40

scheme22.css_2052

scheme22.css

129140

14-Oct-15

07:40

scheme23.css_2052

scheme23.css

127498

14-Oct-15

07:40

scheme24.css_2052

scheme24.css

125926

14-Oct-15

07:40

scheme25.css_2052

scheme25.css

129220

14-Oct-15

07:40

scheme26.css_2052

scheme26.css

118254

14-Oct-15

07:40

scheme27.css_2052

scheme27.css

122172

14-Oct-15

07:40

scheme28.css_2052

scheme28.css

119754

14-Oct-15

07:40

scheme29.css_2052

scheme29.css

124834

14-Oct-15

07:40

scheme30.css_2052

scheme30.css

119674

14-Oct-15

07:40

scheme31.css_2052

scheme31.css

119830

14-Oct-15

07:40

scheme32.css_2052

scheme32.css

125196

14-Oct-15

07:40

scheme33.css_2052

scheme33.css

121104

14-Oct-15

07:40

scheme34.css_2052

scheme34.css

118962

14-Oct-15

07:40

scheme35.css_2052

scheme35.css

130312

14-Oct-15

07:40

scheme36.css_2052

scheme36.css

122460

14-Oct-15

07:40

scheme37.css_2052

scheme37.css

130892

14-Oct-15

07:40

scheme38.css_2052

scheme38.css

126812

14-Oct-15

07:40

scheme39.css_2052

scheme39.css

122908

14-Oct-15

07:40

scheme40.css_2052

scheme40.css

123948

14-Oct-15

07:41

scheme41.css_2052

scheme41.css

123752

14-Oct-15

07:41

scheme42.css_2052

scheme42.css

120832

14-Oct-15

07:41

scheme43.css_2052

scheme43.css

123684

14-Oct-15

07:41

scheme44.css_2052

scheme44.css

126060

14-Oct-15

07:41

scheme45.css_2052

scheme45.css

124134

14-Oct-15

07:41

scheme46.css_2052

scheme46.css

129190

14-Oct-15

07:41

scheme47.css_2052

scheme47.css

126312

14-Oct-15

07:41

scheme48.css_2052

scheme48.css

128824

14-Oct-15

07:41

scheme49.css_2052

scheme49.css

120924

14-Oct-15

07:41

scheme50.css_2052

scheme50.css

125992

14-Oct-15

07:41

scheme51.css_2052

scheme51.css

121616

14-Oct-15

07:41

scheme52.css_2052

scheme52.css

121964

14-Oct-15

07:41

scheme53.css_2052

scheme53.css

123516

14-Oct-15

07:41

scheme54.css_2052

scheme54.css

125340

14-Oct-15

07:41

scheme55.css_2052

scheme55.css

122868

14-Oct-15

07:41

fontschm.ini_1028

fontschm.ini

3573

14-Oct-15

07:41

mor6int.dll_1028

mor6int.dll

15.0.4442.1000

447112

14-Oct-15

07:41

pub6intl.dll_1028

pub6intl.dll

15.0.4771.1000

5541544

14-Oct-15

07:41

pubcolor.scm_1028

pubcolor.scm

26624

14-Oct-15

07:41

scheme01.css_1028

scheme01.css

126376

14-Oct-15

07:41

scheme02.css_1028

scheme02.css

129694

14-Oct-15

07:41

scheme03.css_1028

scheme03.css

126724

14-Oct-15

07:41

scheme04.css_1028

scheme04.css

127938

14-Oct-15

07:41

scheme05.css_1028

scheme05.css

126072

14-Oct-15

07:41

scheme06.css_1028

scheme06.css

127418

14-Oct-15

07:41

scheme07.css_1028

scheme07.css

130614

14-Oct-15

07:41

scheme08.css_1028

scheme08.css

129144

14-Oct-15

07:41

scheme09.css_1028

scheme09.css

131864

14-Oct-15

07:41

scheme10.css_1028

scheme10.css

132690

14-Oct-15

07:41

scheme11.css_1028

scheme11.css

130888

14-Oct-15

07:41

scheme12.css_1028

scheme12.css

122746

14-Oct-15

07:41

scheme13.css_1028

scheme13.css

125818

14-Oct-15

07:41

scheme14.css_1028

scheme14.css

128172

14-Oct-15

07:41

scheme15.css_1028

scheme15.css

122700

14-Oct-15

07:41

scheme16.css_1028

scheme16.css

128770

14-Oct-15

07:41

scheme17.css_1028

scheme17.css

125378

14-Oct-15

07:41

scheme18.css_1028

scheme18.css

131872

14-Oct-15

07:41

scheme19.css_1028

scheme19.css

130770

14-Oct-15

07:41

scheme20.css_1028

scheme20.css

128472

14-Oct-15

07:41

scheme21.css_1028

scheme21.css

125382

14-Oct-15

07:41

scheme22.css_1028

scheme22.css

129970

14-Oct-15

07:41

scheme23.css_1028

scheme23.css

128218

14-Oct-15

07:41

scheme24.css_1028

scheme24.css

126240

14-Oct-15

07:41

scheme25.css_1028

scheme25.css

130006

14-Oct-15

07:41

scheme26.css_1028

scheme26.css

118934

14-Oct-15

07:41

scheme27.css_1028

scheme27.css

122728

14-Oct-15

07:41

scheme28.css_1028

scheme28.css

120372

14-Oct-15

07:41

scheme29.css_1028

scheme29.css

125480

14-Oct-15

07:41

scheme30.css_1028

scheme30.css

119810

14-Oct-15

07:41

scheme31.css_1028

scheme31.css

120114

14-Oct-15

07:41

scheme32.css_1028

scheme32.css

125216

14-Oct-15

07:41

scheme33.css_1028

scheme33.css

121240

14-Oct-15

07:41

scheme34.css_1028

scheme34.css

118788

14-Oct-15

07:41

scheme35.css_1028

scheme35.css

131032

14-Oct-15

07:41

scheme36.css_1028

scheme36.css

122820

14-Oct-15

07:41

scheme37.css_1028

scheme37.css

131748

14-Oct-15

07:41

scheme38.css_1028

scheme38.css

126524

14-Oct-15

07:41

scheme39.css_1028

scheme39.css

123468

14-Oct-15

07:41

scheme40.css_1028

scheme40.css

124978

14-Oct-15

07:41

scheme41.css_1028

scheme41.css

124480

14-Oct-15

07:41

scheme42.css_1028

scheme42.css

120832

14-Oct-15

07:41

scheme43.css_1028

scheme43.css

123900

14-Oct-15

07:41

scheme44.css_1028

scheme44.css

125916

14-Oct-15

07:41

scheme45.css_1028

scheme45.css

124294

14-Oct-15

07:41

scheme46.css_1028

scheme46.css

129694

14-Oct-15

07:41

scheme47.css_1028

scheme47.css

126808

14-Oct-15

07:41

scheme48.css_1028

scheme48.css

128900

14-Oct-15

07:41

scheme49.css_1028

scheme49.css

120940

14-Oct-15

07:41

scheme50.css_1028

scheme50.css

126208

14-Oct-15

07:41

scheme51.css_1028

scheme51.css

122216

14-Oct-15

07:41

scheme52.css_1028

scheme52.css

122684

14-Oct-15

07:41

scheme53.css_1028

scheme53.css

124012

14-Oct-15

07:41

scheme54.css_1028

scheme54.css

126284

14-Oct-15

07:41

scheme55.css_1028

scheme55.css

119988

14-Oct-15

07:41

pubwzint.dll_1025

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

410736

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1029

pubwzint.dll

15.0.4448.1000

448584

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1030

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

448624

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1031

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

493192

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1032

pubwzint.dll

15.0.4448.1000

529480

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_3082

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

469128

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1061

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

438408

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1035

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

439432

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1036

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

475760

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1037

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

373896

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1081

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

458888

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1050

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

450672

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1038

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

462448

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1057

pubwzint.dll

15.0.4469.1000

475720

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1040

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

450672

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1041

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

354952

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1087

pubwzint.dll

15.0.4454.1000

460360

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1042

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

255624

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1063

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

467568

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1062

pubwzint.dll

15.0.4460.1000

461912

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1086

pubwzint.dll

15.0.4466.1000

490584

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1043

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

454768

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1045

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

447600

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_1046

pubwzint.dll

15.0.4693.1000

460456

14-Oct-15

07:39

pubwzint.dll_2070

pubwzint.dll

15.0.4567.1000

478376

14-Oct-15

07:40

pubwzint.dll_1048

pubwzint.dll

15.0.4454.1000

490568

14-Oct-15

07:40

pubwzint.dll_1049

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

454256

14-Oct-15

07:40

pubwzint.dll_1051

pubwzint.dll

15.0.4460.1000

460872

14-Oct-15

07:40

pubwzint.dll_1060

pubwzint.dll

15.0.4454.1000

440392

14-Oct-15

07:40

pubwzint.dll_2074

pubwzint.dll

15.0.4460.1000

462408

14-Oct-15

07:40

pubwzint.dll_1054

pubwzint.dll

15.0.4445.1000

429128

14-Oct-15

07:40

pubwzint.dll_1066

pubwzint.dll

15.0.4481.1000

465480

14-Oct-15

07:41

pubwzint.dll_2052

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

214664

14-Oct-15

07:41

pubwzint.dll_1028

pubwzint.dll

15.0.4442.1000

216200

14-Oct-15

07:41

pub6intl.dll_1033

pub6intl.dll

15.0.4697.1000

5629600

13-Oct-15

10:10

morph9.dll

morph9.dll

15.0.4763.1000

613080

13-Oct-15

10:10

mspub.exe

mspub.exe

15.0.4763.1000

14113352

13-Oct-15

10:10

mspub.man

mspub.exe.manifest

1239

13-Oct-15

10:10

prtf9.dll

prtf9.dll

15.0.4763.1000

175208

13-Oct-15

10:10

ptxt9.dll

ptxt9.dll

15.0.4763.1000

982120

13-Oct-15

10:10

pubconv.dll

pubconv.dll

15.0.4763.1000

863936

13-Oct-15

10:10

pubtrap.dll

pubtrap.dll

15.0.4665.1000

62136

13-Oct-15

10:10

mor6int.rest.idx_dll_1025

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39080

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1025

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

210600

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1026

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1026

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

66640

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1026

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

245416

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1029

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1029

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

66624

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1029

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

240808

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1030

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1030

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

65136

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1030

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

242344

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1031

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

40104

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1031

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4567.1000

65704

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1031

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

246952

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1032

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1032

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

66128

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1032

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

247976

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1033

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

39624

13-Oct-15

10:10

pub6intl.rest.idx_dll_1033

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

256712

13-Oct-15

10:10

mor6int.rest.idx_dll_3082

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_3082

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

246952

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1061

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1061

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

66128

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1061

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

247464

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1035

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1035

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

66688

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1035

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

246440

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1036

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1036

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

241832

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1037

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1037

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

220840

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1081

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1081

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

66176

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1081

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

247976

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1050

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1050

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

66640

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1050

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

243880

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1038

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

38568

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1038

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

66128

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1038

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

242856

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1040

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1040

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

229544

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1041

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39080

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1041

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

188584

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1087

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1087

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

65088

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1087

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

247464

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1042

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1042

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

185000

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1063

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1063

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

66112

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1063

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

246440

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1062

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1062

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

66624

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1062

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

247976

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1044

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1044

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

65648

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1044

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

240296

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1043

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

40104

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1043

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

233128

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1045

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.dll.idx_dll_1045

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

67200

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1045

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

249000

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_1046

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:39

pub6intl.rest.idx_dll_1046

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

248488

14-Oct-15

07:39

mor6int.rest.idx_dll_2070

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

40104

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll.idx_dll_2070

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

66672

14-Oct-15

07:40

pub6intl.rest.idx_dll_2070

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

246440

14-Oct-15

07:40

mor6int.rest.idx_dll_1048

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll.idx_dll_1048

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

66128

14-Oct-15

07:40

pub6intl.rest.idx_dll_1048

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

245928

14-Oct-15

07:40

mor6int.rest.idx_dll_1049

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

40104

14-Oct-15

07:40

pub6intl.rest.idx_dll_1049

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

249512

14-Oct-15

07:40

mor6int.rest.idx_dll_1051

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll.idx_dll_1051

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

66112

14-Oct-15

07:40

pub6intl.rest.idx_dll_1051

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

246440

14-Oct-15

07:40

mor6int.rest.idx_dll_1060

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll.idx_dll_1060

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4613.1000

66216

14-Oct-15

07:40

pub6intl.rest.idx_dll_1060

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

245416

14-Oct-15

07:40

mor6int.rest.idx_dll_2074

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll.idx_dll_2074

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

67136

14-Oct-15

07:40

pub6intl.rest.idx_dll_2074

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

240296

14-Oct-15

07:40

mor6int.rest.idx_dll_1053

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll.idx_dll_1053

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4561.1000

66216

14-Oct-15

07:40

pub6intl.rest.idx_dll_1053

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

239784

14-Oct-15

07:40

mor6int.rest.idx_dll_1054

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1505

39592

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll.idx_dll_1054

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

65088

14-Oct-15

07:40

pub6intl.rest.idx_dll_1054

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1505

249512

14-Oct-15

07:40

mor6int.rest.idx_dll_1055

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll.idx_dll_1055

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4553.1000

66728

14-Oct-15

07:40

pub6intl.rest.idx_dll_1055

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

247976

14-Oct-15

07:40

mor6int.rest.idx_dll_1058

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:40

pub6intl.dll.idx_dll_1058

pub6intl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

65600

14-Oct-15

07:40

pub6intl.rest.idx_dll_1058

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

245416

14-Oct-15

07:40

mor6int.rest.idx_dll_2052

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:41

pub6intl.rest.idx_dll_2052

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

249000

14-Oct-15

07:40

mor6int.rest.idx_dll_1028

mor6int.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

39592

14-Oct-15

07:41

pub6intl.rest.idx_dll_1028

pub6intl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

249512

14-Oct-15

07:41

pubwzint.rest.idx_dll_1025

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

160424

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1026

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161960

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1029

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

158376

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1030

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

154792

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1031

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

158376

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1032

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

160936

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1033

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

173768

13-Oct-15

10:10

pubwzint.rest.idx_dll_3082

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

157352

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1061

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161960

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1035

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

156840

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1036

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

159400

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1037

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

158888

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1081

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161960

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1050

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

162984

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1038

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

155816

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1040

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

145576

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1041

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

158376

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1087

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

159400

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1042

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

147112

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1063

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

160936

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1062

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

159912

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1044

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

154792

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1043

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

154280

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1045

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

160424

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_1046

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4693.1000

160928

14-Oct-15

07:39

pubwzint.rest.idx_dll_2070

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161960

14-Oct-15

07:40

pubwzint.rest.idx_dll_1048

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

159912

14-Oct-15

07:40

pubwzint.rest.idx_dll_1049

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

157352

14-Oct-15

07:40

pubwzint.rest.idx_dll_1051

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161448

14-Oct-15

07:40

pubwzint.rest.idx_dll_1060

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161448

14-Oct-15

07:40

pubwzint.rest.idx_dll_2074

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

161448

14-Oct-15

07:40

pubwzint.rest.idx_dll_1053

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

157352

14-Oct-15

07:40

pubwzint.rest.idx_dll_1054

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1505

159912

14-Oct-15

07:40

pubwzint.rest.idx_dll_1055

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

162984

14-Oct-15

07:40

pubwzint.rest.idx_dll_1058

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

160424

14-Oct-15

07:41

pubwzint.rest.idx_dll_2052

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

164008

14-Oct-15

07:41

pubwzint.rest.idx_dll_1028

pubwzint.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

164008

14-Oct-15

07:41

mspub.veman.xml

mspub.visualelementsmanifest.xml

338

13-Oct-15

10:07

עזרה עבור התקנת עדכונים: תמיכה עבור פתרונות אבטחה של Microsoft Updateעבור מומחי it: עזרה בפתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNetלהגנה על מחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ותמיכה מקומית של מרכז האבטחהבהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×