היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב- Microsoft Office שעשויות לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם משתמש פותח קובץ Office בעל מבנה מיוחד. כדי ללמוד עוד אודות פגיעויות אלה, עיין בעלון האבטחה של Microsoft MS16-070.

הערה כדי להחיל עדכון אבטחה זה, עליך להתקין במחשב את גירסת ההפצה של Service Pack 1 עבור Microsoft SharePoint Server 2013.

לקבלת רשימה מלאה של גירסאות מושפעות של תוכנת Microsoft Office, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base מס' 3163610.

כיצד לקבל ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Microsoft Update

עדכון זה זמין מ- Microsoft Update. בעת הפעלת העדכון האוטומטי, עדכון זה יורד ויותקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות האופן לקבלת עדכוני אבטחה באופן אוטומטי, עיין בסעיף "הפעלת עדכון אוטומטי בלוח הבקרה" במאמר אבטחה & מרכז האבטחה.

שיטה 2: מרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך לקבל את חבילת העדכון עצמאית דרך מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדה כדי להתקין את העדכון.

מידע נוסף

מידע אודות פריסת עדכון אבטחה

לקבלת מידע אודות עדכון זה בפריסה, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base מס' 3163610.

מידע חלופי של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שפורסם בעבר KB3115117.

פרטי Hash של קובץ

שם חבילה

Hash SHA 1 של חבילה

Hash של חבילה SHA 2

wdsrvloc2013-kb3115014-fullfile-x64-glb.exe

604CB79431BF9CDD22B4F85D36500DC260C0DB4E

1B72BBAEC05CAF2EA35148A30B86595932FC3A5187FDD891E89F63F83D41243C

הגירסה האנגלית של עדכון אבטחה זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של שירותי אוטומציה של Word ב- SharePoint Server 2013

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

gkword.dll

gkword.dll

15.0.4829.1000

3297536

18-May-16

05:02

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4829.1000

3297536

18-May-16

05:02

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4829.1000

3297536

18-May-16

05:02

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1068736

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1068736

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1068736

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1097408

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1097408

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1097408

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1076928

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1076928

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1076928

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1019584

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1019584

19-May-16

03:47

wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1019584

wac.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1045688

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1045688

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1045688

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1145024

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1145024

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1145024

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1027264

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1027264

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1027264

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4833.1000

985280

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4833.1000

985280

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4833.1000

985280

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1073336

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1073336

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1073336

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1211584

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1211584

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1211584

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1021120

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1021120

19-May-16

03:47

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1021120

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1002176

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1002176

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1002176

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.4833.1000

987320

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.4833.1000

987320

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.4833.1000

987320

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1004736

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1004736

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1004736

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1128632

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1128632

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1128632

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1047232

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1047232

19-May-16

03:47

wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1047232

wac.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1023672

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1023672

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1023672

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1059520

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1059520

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1059520

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1046200

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1046200

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1046200

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1026752

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1026752

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1026752

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1166528

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1166528

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1166528

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4833.1000

946360

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4833.1000

946360

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4833.1000

946360

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1025216

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1025216

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1025216

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1084088

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1084088

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1084088

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1104576

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1104576

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1104576

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1083576

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1083576

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1083576

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1085632

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1085632

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1085632

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1061560

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1061560

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1061560

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1045184

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1045184

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1045184

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4833.1000

949952

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4833.1000

949952

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4833.1000

949952

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4833.1000

994496

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4833.1000

994496

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4833.1000

994496

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1011904

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1011904

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1011904

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1123520

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1123520

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1123520

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1157816

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1157816

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1157816

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1029312

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1029312

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1029312

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1042616

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1042616

19-May-16

03:47

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1042616

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1167032

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1167032

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1167032

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1049792

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1049792

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1049792

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1162936

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1162936

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1162936

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1050304

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1050304

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1050304

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1091264

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1091264

19-May-16

03:47

wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1091264

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1083072

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1083072

19-May-16

03:47

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1083072

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4833.1000

992448

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4833.1000

992448

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4833.1000

992448

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1012928

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1012928

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1012928

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1120440

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1120440

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1120440

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1056448

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1056448

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1056448

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1152704

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1152704

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4833.1000

1152704

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4833.1000

903872

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4833.1000

903872

19-May-16

03:47

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4833.1000

903872

19-May-16

03:47

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4833.1000

916672

19-May-16

03:47

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4833.1000

916672

19-May-16

03:47

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4833.1000

916672

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1025

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1025

wordadmin.ar-sa.resx

13609

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1068

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29384

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1068

wordadmin.az-latn-az.resx

12495

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.5146

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28888

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.5146

wordadmin.bs-latn-ba.resx

12157

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1027

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30376

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1027

wordadmin.ca-es.resx

12608

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1029

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28248

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1029

wordadmin.cs-cz.resx

12206

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1106

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28352

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1106

wordadmin.cy-gb.resx

11961

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1031

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1031

wordadmin.de-de.resx

12651

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1032

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40048

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.3082

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.3082

wordadmin.es-es.resx

12605

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1061

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

27784

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1069

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

28808

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1069

wordadmin.eu-es.resx

12173

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1036

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1036

wordadmin.fr-fr.resx

12620

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.2108

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29888

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.2108

wordadmin.ga-ie.resx

12594

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1110

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29344

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1037

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30848

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1037

wordadmin.he-il.resx

13009

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1081

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42112

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1038

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29336

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1038

wordadmin.hu-hu.resx

12697

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1057

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

28256

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1057

wordadmin.id-id.resx

11847

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1040

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1040

wordadmin.it-it.resx

12737

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1041

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1041

wordadmin.ja-jp.resx

13039

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1042

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29808

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1042

wordadmin.ko-kr.resx

12291

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1063

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

28792

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1063

wordadmin.lt-lt.resx

12448

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1071

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

37544

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1071

wordadmin.mk-mk.resx

15405

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1086

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

28256

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1086

wordadmin.ms-my.resx

12005

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1043

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29320

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1043

wordadmin.nl-nl.resx

12396

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1045

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29848

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1164

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

33960

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1164

wordadmin.prs-af.resx

13997

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1046

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1046

wordadmin.pt-br.resx

12413

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.2070

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.2070

wordadmin.pt-pt.resx

12500

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1048

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1048

wordadmin.ro-ro.resx

12335

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1049

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36976

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1049

wordadmin.ru-ru.resx

15019

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1051

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

29280

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1051

wordadmin.sk-sk.resx

12208

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1060

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28784

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1060

wordadmin.sl-si.resx

12115

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.3098

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

36416

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.3098

wordadmin.sr-cyrl-cs.resx

14764

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.2074

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28800

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1054

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40064

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1058

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36464

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1058

wordadmin.uk-ua.resx

14682

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1066

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

32320

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1066

wordadmin.vi-vn.resx

13487

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.2052

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26736

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.2052

wordadmin.zh-cn.resx

11334

19-May-16

03:47

wdsrv.intlresources.dll.1028

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26752

19-May-16

03:47

wdsrv.intladmin.resx.1028

wordadmin.zh-tw.resx

11386

19-May-16

03:47

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

18-May-16

05:01

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

18-May-16

05:01

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

18-May-16

05:01

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

18-May-16

05:01

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

18-May-16

05:01

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

18-May-16

05:01

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

18-May-16

05:01

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

18-May-16

05:02

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

18-May-16

05:02

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

18-May-16

05:02

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

18-May-16

05:02

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

18-May-16

05:02

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

18-May-16

05:02

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

18-May-16

05:02

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

18-May-16

05:02

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

18-May-16

05:01

msores.dll

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

18-May-16

05:01

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

18-May-16

05:01

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

18-May-16

05:01

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

18-May-16

05:01

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4833.1000

25779456

18-May-16

05:02

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4833.1000

25779456

18-May-16

05:02

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4833.1000

25779456

18-May-16

05:02

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4833.1000

25779456

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

18-May-16

05:02

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4805.1000

10438840

18-May-16

05:02

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4805.1000

10438840

18-May-16

05:02

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4805.1000

10438840

18-May-16

05:02

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4805.1000

10438840

18-May-16

05:02

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4819.1000

3840728

18-May-16

05:02

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4819.1000

3840728

18-May-16

05:02

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4819.1000

3840728

18-May-16

05:02

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4819.1000

3840728

18-May-16

05:02

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4833.1000

21668072

18-May-16

05:02

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4833.1000

21668072

18-May-16

05:02

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4833.1000

21668072

18-May-16

05:02

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4833.1000

21668072

18-May-16

05:02

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5241000

18-May-16

05:01

office.odf

office.odf

5241000

18-May-16

05:01

office.odf.x64

office.odf

5241000

18-May-16

05:06

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5241000

18-May-16

05:01

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5241000

18-May-16

05:01

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5241000

18-May-16

05:01

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5241000

18-May-16

05:01

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5241000

18-May-16

05:01

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.4833.1000

2623744

18-May-16

05:02

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

18-May-16

05:02

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

18-May-16

05:02

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

18-May-16

05:02

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

18-May-16

05:02

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789184

18-May-16

05:01

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789184

18-May-16

05:01

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789184

18-May-16

05:01

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

18-May-16

05:02

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

18-May-16

03:55

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

18-May-16

03:55

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

18-May-16

05:01

msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

18-May-16

05:01

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

18-May-16

05:01

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

18-May-16

05:01

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

18-May-16

05:01

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

18-May-16

05:01

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

18-May-16

05:01

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4811.1000

2239696

18-May-16

05:01

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4811.1000

2239696

18-May-16

05:01

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4811.1000

2239696

18-May-16

05:01

riched20.dll

riched20.dll

15.0.4811.1000

2239696

18-May-16

05:01

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.4811.1000

2239696

18-May-16

05:01

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4811.1000

2239696

18-May-16

05:01

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4811.1000

2239696

18-May-16

05:01

calibril.ttf

calibril.ttf

758196

18-May-16

05:02

calibrili.ttf

calibrili.ttf

868464

18-May-16

05:02

nirmala.ttf

nirmala.ttf

1382640

18-May-16

05:02

nirmalab.ttf

nirmalab.ttf

1334012

18-May-16

05:02

alger.ttf

alger.ttf

76588

18-May-16

05:02

arialn.ttf

arialn.ttf

175956

18-May-16

05:01

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180740

18-May-16

05:01

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180084

18-May-16

05:01

arialni.ttf

arialni.ttf

181124

18-May-16

05:01

bauhs93.ttf

bauhs93.ttf

47644

18-May-16

05:02

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

17-May-16

10:02

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

17-May-16

10:02

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

17-May-16

10:02

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

17-May-16

10:02

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

17-May-16

10:02

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

17-May-16

10:02

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

17-May-16

10:02

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

17-May-16

10:02

wdsrv.powershellhelp.xml.1031

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53718

19-May-16

03:47

wdsrv.powershellhelp.xml.3082

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53977

19-May-16

03:47

wdsrv.powershellhelp.xml.1036

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53878

19-May-16

03:47

wdsrv.powershellhelp.xml.1040

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53557

19-May-16

03:47

wdsrv.powershellhelp.xml.1041

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

55897

18-May-16

05:12

wdsrv.powershellhelp.xml.1042

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53726

19-May-16

03:47

wdsrv.powershellhelp.xml.1046

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53477

19-May-16

03:47

wdsrv.powershellhelp.xml.1049

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

59908

19-May-16

03:47

wdsrv.powershellhelp.xml.2052

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50694

19-May-16

03:47

wdsrv.powershellhelp.xml.1028

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50657

19-May-16

03:47

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

18-May-16

05:02

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

18-May-16

05:02

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

18-May-16

05:02

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

18-May-16

05:02

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

18-May-16

05:02

chicago.xsl

chicago.xsl

296658

18-May-16

05:01

wac.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

18-May-16

05:02

wdsrv.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

18-May-16

05:02

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4631.1000

865440

18-May-16

05:02

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4631.1000

865440

18-May-16

05:02

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4631.1000

865440

18-May-16

05:02

wac.word.sword.dll

sword.dll

15.0.4833.1000

8499416

18-May-16

05:02

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

15.0.4833.1000

8499416

18-May-16

05:02

wdsrv.conversion.worker.dll

wdsrvworker.dll

15.0.4545.1000

88768

18-May-16

05:02

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

18-May-16

05:02

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

18-May-16

05:02

wdsrv.powershellfmt.xml

wordserverpowershell.format.ps1xml

12232

18-May-16

05:02

wdsrv.conversion.worker.exe

wordserverworker.exe

15.0.4502.1000

20656

18-May-16

05:02


עזרה עבור התקנת עדכונים: תמיכה בפתרונות אבטחה של Microsoft Update עבור מומחי IT: עזרה בנושא פתרון בעיות ותמיכה בנושא אבטחה של TechNet להגנה על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: תמיכה מקומית בנושא פתרון וירוסים ומרכז אבטחה
בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×