סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב- Microsoft Office שעשויות לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם משתמש פותח קובץ Office בעל מבנה מיוחד. כדי ללמוד עוד אודות פגיעויות אלה, עיין בעלון האבטחה של Microsoft MS16-070.

הערה כדי להחיל עדכון אבטחה זה, גירסת ההפצה של Visio 2016 חייבת להיות מותקנת במחשב.

לקבלת רשימה מלאה של גירסאות מושפעות של תוכנת Microsoft Office, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base מס' 3163610.

שיפורים ותיקונים

עדכון אבטחה זה מכיל שיפורים ותיקונים עבור הבעיות הבאות בנושא אבטחה:

  • אם קובץ מכיל טקסטים של צורה המכילים הזנת שורה בלבד כנתונים, טקסט זה אינו מאוכלס בעת פתיחה מחדש של הטקסט ב- Microsoft Visio 2016.

כיצד לקבל ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Microsoft Update

עדכון זה זמין מ- Microsoft Update. בעת הפעלת העדכון האוטומטי, עדכון זה יורד ויותקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות האופן לקבלת עדכוני אבטחה באופן אוטומטי, עיין בסעיף "הפעלת עדכון אוטומטי בלוח הבקרה" במאמר אבטחה & מרכז האבטחה.

שיטה 2: מרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך לקבל את חבילת העדכון עצמאית דרך מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדה כדי להתקין את העדכון.

מידע נוסף

מידע אודות פריסת עדכון אבטחה

לקבלת מידע אודות עדכון זה בפריסה, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base מס' 3163610.

מידע חלופי של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שפורסם בעבר KB3114511.

פרטי Hash של קובץ

שם חבילה

Hash SHA 1 של חבילה

Hash של חבילה SHA 2

visio2016-kb3115041-fullfile-x64-glb.exe

27BB8F143DD802D753536FDB29AABC5E8EE0899C

3D2F56F7E9EF88C64D64F22AFB36A8DC73D1CE6154F785C13576BDF1A71C60CD

visio2016-kb3115041-fullfile-x86-glb.exe

2B611B8ED14150CFD464EDC84B76A59EDE4A3F53

E3C86B72F7539D285CAA1A447C08F215D55CF4BB962A04EAC88B6B961FCD769F

הגירסה האנגלית של עדכון אבטחה זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלאות הבאות.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Visio 2016

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

bpmn_address_change_process_r2l.vstx_1025

bpmn_address_change_process_r2l.vstx

152049

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1025

bpmn_m.vstx

46926

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_r2l.vstx_1025

bpmn_process_gateway_r2l.vstx

119519

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx_1025

bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx

138015

18-May-16

02:30

visintl.dll_1025

visintl.dll

16.0.4348.1000

821496

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1029

bpmn_address_change_process_m.vstx

139201

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1029

bpmn_m.vstx

46347

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1029

bpmn_process_gateway_m.vstx

113501

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1029

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130565

18-May-16

02:30

visintl.dll_1029

visintl.dll

16.0.4348.1000

877296

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1030

bpmn_address_change_process_m.vstx

137902

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1030

bpmn_m.vstx

45767

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1030

bpmn_process_gateway_m.vstx

112355

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1030

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129355

18-May-16

02:30

visintl.dll_1030

visintl.dll

16.0.4348.1000

883496

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1031

bpmn_address_change_process_m.vstx

138566

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1031

bpmn_m.vstx

46135

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1031

bpmn_process_gateway_m.vstx

112903

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1031

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129949

18-May-16

02:30

visintl.dll_1031

visintl.dll

16.0.4348.1000

946952

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1032

bpmn_address_change_process_m.vstx

143106

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1032

bpmn_m.vstx

47925

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1032

bpmn_process_gateway_m.vstx

116693

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1032

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

134416

18-May-16

02:30

visintl.dll_1032

visintl.dll

16.0.4348.1000

976072

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_3082

bpmn_address_change_process_m.vstx

138433

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_3082

bpmn_m.vstx

45899

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_3082

bpmn_process_gateway_m.vstx

112952

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_3082

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129844

18-May-16

02:30

visintl.dll_3082

visintl.dll

16.0.4348.1000

934672

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1035

bpmn_address_change_process_m.vstx

138536

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1035

bpmn_m.vstx

45971

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1035

bpmn_process_gateway_m.vstx

112995

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1035

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129964

18-May-16

02:30

visintl.dll_1035

visintl.dll

16.0.4348.1000

880368

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1036

bpmn_address_change_process_m.vstx

138638

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1036

bpmn_m.vstx

46090

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1036

bpmn_process_gateway_m.vstx

113004

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1036

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130048

18-May-16

02:30

visintl.dll_1036

visintl.dll

16.0.4348.1000

955656

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_r2l.vstx_1037

bpmn_address_change_process_r2l.vstx

151078

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1037

bpmn_m.vstx

46476

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_r2l.vstx_1037

bpmn_process_gateway_r2l.vstx

118619

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx_1037

bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx

137107

18-May-16

02:30

visintl.dll_1037

visintl.dll

16.0.4348.1000

788680

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1038

bpmn_address_change_process_m.vstx

139349

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1038

bpmn_m.vstx

46435

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1038

bpmn_process_gateway_m.vstx

113721

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1038

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130740

18-May-16

02:30

visintl.dll_1038

visintl.dll

16.0.4348.1000

914168

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1040

bpmn_address_change_process_m.vstx

137737

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1040

bpmn_m.vstx

45840

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1040

bpmn_process_gateway_m.vstx

112276

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1040

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129139

18-May-16

02:30

visintl.dll_1040

visintl.dll

16.0.4348.1000

932104

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1041

bpmn_address_change_process_m.vstx

140318

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1041

bpmn_m.vstx

46763

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1041

bpmn_process_gateway_m.vstx

114644

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1041

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

131653

18-May-16

02:30

visintl.dll_1041

visintl.dll

16.0.4348.1000

680696

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1042

bpmn_address_change_process_m.vstx

139974

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1042

bpmn_m.vstx

46476

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1042

bpmn_process_gateway_m.vstx

114198

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1042

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

131376

18-May-16

02:30

visintl.dll_1042

visintl.dll

16.0.4348.1000

671480

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1044

bpmn_address_change_process_m.vstx

137895

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1044

bpmn_m.vstx

45765

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1044

bpmn_process_gateway_m.vstx

112418

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1044

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129350

18-May-16

02:30

visintl.dll_1044

visintl.dll

16.0.4348.1000

870664

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1043

bpmn_address_change_process_m.vstx

138310

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1043

bpmn_m.vstx

45980

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1043

bpmn_process_gateway_m.vstx

112760

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1043

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129753

18-May-16

02:30

visintl.dll_1043

visintl.dll

16.0.4348.1000

930032

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1045

bpmn_address_change_process_m.vstx

139261

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1045

bpmn_m.vstx

46274

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1045

bpmn_process_gateway_m.vstx

113579

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1045

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130689

18-May-16

02:30

visintl.dll_1045

visintl.dll

16.0.4348.1000

915776

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1046

bpmn_address_change_process_m.vstx

138114

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_1046

bpmn_m.vstx

45811

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1046

bpmn_process_gateway_m.vstx

112516

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1046

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129514

18-May-16

02:30

visintl.dll_1046

visintl.dll

16.0.4348.1000

912144

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_2070

bpmn_address_change_process_m.vstx

138173

18-May-16

02:30

bpmn_m.vstx_2070

bpmn_m.vstx

45864

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_2070

bpmn_process_gateway_m.vstx

112597

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_2070

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129573

18-May-16

02:30

visintl.dll_2070

visintl.dll

16.0.4348.1000

924432

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1048

bpmn_address_change_process_m.vstx

138445

18-May-16

02:31

bpmn_m.vstx_1048

bpmn_m.vstx

46016

18-May-16

02:31

bpmn_process_gateway_m.vstx_1048

bpmn_process_gateway_m.vstx

112826

18-May-16

02:31

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1048

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129841

18-May-16

02:31

visintl.dll_1048

visintl.dll

16.0.4348.1000

912128

18-May-16

02:31

bpmn_address_change_process_m.vstx_1049

bpmn_address_change_process_m.vstx

142890

18-May-16

02:31

bpmn_m.vstx_1049

bpmn_m.vstx

47919

18-May-16

02:31

bpmn_process_gateway_m.vstx_1049

bpmn_process_gateway_m.vstx

116554

18-May-16

02:31

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1049

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

134173

18-May-16

02:31

visintl.dll_1049

visintl.dll

16.0.4348.1000

907464

18-May-16

02:31

bpmn_address_change_process_m.vstx_1051

bpmn_address_change_process_m.vstx

139510

18-May-16

02:31

bpmn_m.vstx_1051

bpmn_m.vstx

46456

18-May-16

02:31

bpmn_process_gateway_m.vstx_1051

bpmn_process_gateway_m.vstx

113705

18-May-16

02:31

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1051

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130878

18-May-16

02:31

visintl.dll_1051

visintl.dll

16.0.4348.1000

892240

18-May-16

02:31

bpmn_address_change_process_m.vstx_1060

bpmn_address_change_process_m.vstx

138433

18-May-16

02:31

bpmn_m.vstx_1060

bpmn_m.vstx

45923

18-May-16

02:31

bpmn_process_gateway_m.vstx_1060

bpmn_process_gateway_m.vstx

112839

18-May-16

02:31

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1060

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129832

18-May-16

02:31

visintl.dll_1060

visintl.dll

16.0.4348.1000

877344

18-May-16

02:31

bpmn_address_change_process_m.vstx_1053

bpmn_address_change_process_m.vstx

138021

18-May-16

02:31

bpmn_m.vstx_1053

bpmn_m.vstx

45813

18-May-16

02:31

bpmn_process_gateway_m.vstx_1053

bpmn_process_gateway_m.vstx

112497

18-May-16

02:31

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1053

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129464

18-May-16

02:31

visintl.dll_1053

visintl.dll

16.0.4348.1000

868592

18-May-16

02:31

bpmn_address_change_process_m.vstx_1055

bpmn_address_change_process_m.vstx

138701

18-May-16

02:31

bpmn_m.vstx_1055

bpmn_m.vstx

46047

18-May-16

02:31

bpmn_process_gateway_m.vstx_1055

bpmn_process_gateway_m.vstx

113024

18-May-16

02:31

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1055

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130134

18-May-16

02:31

visintl.dll_1055

visintl.dll

16.0.4348.1000

869104

18-May-16

02:31

bpmn_address_change_process_m.vstx_1058

bpmn_address_change_process_m.vstx

142768

18-May-16

02:31

bpmn_m.vstx_1058

bpmn_m.vstx

47777

18-May-16

02:31

bpmn_process_gateway_m.vstx_1058

bpmn_process_gateway_m.vstx

116355

18-May-16

02:31

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1058

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

134023

18-May-16

02:31

visintl.dll_1058

visintl.dll

16.0.4348.1000

905928

18-May-16

02:31

bpmn_address_change_process_m.vstx_2052

bpmn_address_change_process_m.vstx

139059

18-May-16

02:31

bpmn_m.vstx_2052

bpmn_m.vstx

46125

18-May-16

02:31

bpmn_process_gateway_m.vstx_2052

bpmn_process_gateway_m.vstx

113392

18-May-16

02:31

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_2052

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130426

18-May-16

02:31

visintl.dll_2052

visintl.dll

16.0.4348.1000

604872

18-May-16

02:31

bpmn_address_change_process_m.vstx_1028

bpmn_address_change_process_m.vstx

139488

18-May-16

02:31

bpmn_m.vstx_1028

bpmn_m.vstx

46235

18-May-16

02:31

bpmn_process_gateway_m.vstx_1028

bpmn_process_gateway_m.vstx

113732

18-May-16

02:31

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1028

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130821

18-May-16

02:31

visintl.dll_1028

visintl.dll

16.0.4348.1000

605432

18-May-16

02:31

dwgcnv.vsl_3082

dwgcnv.vsl

39592

18-May-16

02:30

visbrres.dll_3082

visbrres.dll

16.0.4291.1000

45784

18-May-16

02:30

dwgcnv.vsl_1036

dwgcnv.vsl

39592

18-May-16

02:30

visbrres.dll_1036

visbrres.dll

16.0.4291.1000

45784

18-May-16

02:30

dwgcnv.vsl_1041

dwgcnv.vsl

37544

18-May-16

02:30

visbrres.dll_1041

visbrres.dll

16.0.4291.1000

35032

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_m.vstx_1033

bpmn_address_change_process_m.vstx

168268

18-May-16

02:30

bpmn_address_change_process_u.vstx_1033

bpmn_address_change_process_u.vstx

159825

17-May-16

01:27

bpmn_m.vstx_1033

bpmn_m.vstx

55039

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_m.vstx_1033

bpmn_process_gateway_m.vstx

137971

18-May-16

02:30

bpmn_process_gateway_u.vstx_1033

bpmn_process_gateway_u.vstx

135267

17-May-16

01:27

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1033

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

157657

18-May-16

02:30

bpmn_process_multiple_roles_u.vstx_1033

bpmn_process_multiple_roles_u.vstx

150597

17-May-16

01:27

bpmn_u.vstx_1033

bpmn_u.vstx

54930

17-May-16

01:27

visintl.dll_1033

visintl.dll

16.0.4348.1000

851192

17-May-16

01:27

visio.exe

visio.exe

16.0.4390.1000

1359040

17-May-16

01:27

vislib.dll

vislib.dll

16.0.4390.1000

20001488

17-May-16

01:27

visshe.dll

visshe.dll

16.0.4300.1000

887992

17-May-16

01:27

aec.dll

aec.dll

16.0.4363.1000

952064

17-May-16

01:27

bstorm.dll

bstorm.dll

16.0.4363.1000

715008

17-May-16

01:27

dbwiz.dll

dbwiz.dll

16.0.4363.1000

933584

17-May-16

01:27

drilldwn.dll

drilldwn.dll

16.0.4363.1000

922360

17-May-16

01:27

electrical.vsl

electrical.vsl

152256

17-May-16

01:27

facility.dll

facility.dll

16.0.4363.1000

993488

17-May-16

01:27

gantt.dll

gantt.dll

16.0.4363.1000

980184

17-May-16

01:27

hvac.dll

hvac.dll

16.0.4363.1000

372960

17-May-16

01:27

mpxint.dll

mpxint.dll

16.0.4390.1000

157896

17-May-16

01:27

orgchart.dll

orgchart.dll

16.0.4363.1000

1278744

17-May-16

01:27

orgchwiz.dll

orgchwiz.dll

16.0.4366.1000

493328

17-May-16

01:27

pe.dll

pe.dll

16.0.4363.1000

552672

17-May-16

01:27

proprpt.dll

proprpt.dll

16.0.4390.1000

735512

17-May-16

01:27

savasweb.dll

savasweb.dll

16.0.4390.1000

437976

17-May-16

01:27

savwbhf.dll

savwbhf.dll

16.0.4390.1000

131904

17-May-16

01:27

savwbras.dll

savwbras.dll

16.0.4390.1000

220944

17-May-16

01:27

savwbvml.dll

savwbvml.dll

16.0.4390.1000

216856

17-May-16

01:27

savwbxaml.dll

savwbxaml.dll

16.0.4390.1000

159512

17-May-16

01:27

sg.dll

sg.dll

16.0.4390.1000

1799888

17-May-16

01:27

timesoln.dll

timesoln.dll

16.0.4366.1000

977664

17-May-16

01:27

viscolor.dll

viscolor.dll

16.0.4324.1000

84192

17-May-16

01:27

visutils.dll

visutils.dll

16.0.4363.1000

487624

17-May-16

01:27

visweb.dll

visweb.dll

16.0.4363.1000

710416

17-May-16

01:27

xfunc.dll

xfunc.dll

16.0.4366.1000

479488

17-May-16

01:27

dwgdp.dll

dwgdp.dll

16.0.4390.1000

6332632

17-May-16

01:27

dwgcnv.dll

dwgcnv.dll

16.0.4363.1000

171712

17-May-16

01:27

msoutls.dll

msoutls.dll

16.0.4366.1000

226040

17-May-16

01:27

visbrgr.dll

visbrgr.dll

16.0.4390.1000

10942208

17-May-16

01:27

visdlgu.dll

visdlgu.dll

16.0.4390.1000

164048

17-May-16

01:27

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Visio 2016

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

bpmn_address_change_process_r2l.vstx_1025

bpmn_address_change_process_r2l.vstx

152049

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1025

bpmn_m.vstx

46926

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1025

bpmn_m.vstx

46926

bpmn_process_gateway_r2l.vstx_1025

bpmn_process_gateway_r2l.vstx

119519

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx_1025

bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx

138015

18-May-16

02:33

visintl.dll_1025

visintl.dll

16.0.4348.1000

821488

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1029

bpmn_address_change_process_m.vstx

139201

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1029

bpmn_m.vstx

46347

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1029

bpmn_m.vstx

46347

bpmn_process_gateway_m.vstx_1029

bpmn_process_gateway_m.vstx

113501

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1029

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130565

18-May-16

02:33

visintl.dll_1029

visintl.dll

16.0.4348.1000

877304

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1030

bpmn_address_change_process_m.vstx

137902

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1030

bpmn_m.vstx

45767

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1030

bpmn_m.vstx

45767

bpmn_process_gateway_m.vstx_1030

bpmn_process_gateway_m.vstx

112355

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1030

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129355

18-May-16

02:33

visintl.dll_1030

visintl.dll

16.0.4348.1000

883496

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1031

bpmn_address_change_process_m.vstx

138566

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1031

bpmn_m.vstx

46135

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1031

bpmn_m.vstx

46135

bpmn_process_gateway_m.vstx_1031

bpmn_process_gateway_m.vstx

112903

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1031

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129949

18-May-16

02:33

visintl.dll_1031

visintl.dll

16.0.4348.1000

946952

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1032

bpmn_address_change_process_m.vstx

143106

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1032

bpmn_m.vstx

47925

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1032

bpmn_m.vstx

47925

bpmn_process_gateway_m.vstx_1032

bpmn_process_gateway_m.vstx

116693

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1032

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

134416

18-May-16

02:33

visintl.dll_1032

visintl.dll

16.0.4348.1000

976072

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_3082

bpmn_address_change_process_m.vstx

138433

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_3082

bpmn_m.vstx

45899

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1027

bpmn_m.vstx

45899

doclib_bpmn_m.vstx.1069

bpmn_m.vstx

45899

doclib_bpmn_m.vstx.1110

bpmn_m.vstx

45899

doclib_bpmn_m.vstx.3082

bpmn_m.vstx

45899

bpmn_process_gateway_m.vstx_3082

bpmn_process_gateway_m.vstx

112952

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_3082

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129844

18-May-16

02:33

visintl.dll_3082

visintl.dll

16.0.4348.1000

934672

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1035

bpmn_address_change_process_m.vstx

138536

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1035

bpmn_m.vstx

45971

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1035

bpmn_m.vstx

45971

bpmn_process_gateway_m.vstx_1035

bpmn_process_gateway_m.vstx

112995

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1035

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129964

18-May-16

02:33

visintl.dll_1035

visintl.dll

16.0.4348.1000

880368

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1036

bpmn_address_change_process_m.vstx

138638

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1036

bpmn_m.vstx

46090

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1036

bpmn_m.vstx

46090

bpmn_process_gateway_m.vstx_1036

bpmn_process_gateway_m.vstx

113004

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1036

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130048

18-May-16

02:33

visintl.dll_1036

visintl.dll

16.0.4348.1000

955656

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_r2l.vstx_1037

bpmn_address_change_process_r2l.vstx

151078

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1037

bpmn_m.vstx

46476

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1037

bpmn_m.vstx

46476

bpmn_process_gateway_r2l.vstx_1037

bpmn_process_gateway_r2l.vstx

118619

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx_1037

bpmn_process_multiple_roles_r2l.vstx

137107

18-May-16

02:33

visintl.dll_1037

visintl.dll

16.0.4348.1000

788680

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1038

bpmn_address_change_process_m.vstx

139349

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1038

bpmn_m.vstx

46435

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1038

bpmn_m.vstx

46435

bpmn_process_gateway_m.vstx_1038

bpmn_process_gateway_m.vstx

113721

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1038

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130740

18-May-16

02:33

visintl.dll_1038

visintl.dll

16.0.4348.1000

914168

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1040

bpmn_address_change_process_m.vstx

137737

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1040

bpmn_m.vstx

45840

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1040

bpmn_m.vstx

45840

bpmn_process_gateway_m.vstx_1040

bpmn_process_gateway_m.vstx

112276

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1040

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129139

18-May-16

02:33

visintl.dll_1040

visintl.dll

16.0.4348.1000

932104

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1041

bpmn_address_change_process_m.vstx

140318

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1041

bpmn_m.vstx

46763

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1041

bpmn_m.vstx

46763

bpmn_process_gateway_m.vstx_1041

bpmn_process_gateway_m.vstx

114644

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1041

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

131653

18-May-16

02:33

visintl.dll_1041

visintl.dll

16.0.4348.1000

680696

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1042

bpmn_address_change_process_m.vstx

139974

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1042

bpmn_m.vstx

46476

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1042

bpmn_m.vstx

46476

bpmn_process_gateway_m.vstx_1042

bpmn_process_gateway_m.vstx

114198

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1042

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

131376

18-May-16

02:33

visintl.dll_1042

visintl.dll

16.0.4348.1000

671480

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1044

bpmn_address_change_process_m.vstx

137895

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1044

bpmn_m.vstx

45765

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1044

bpmn_m.vstx

45765

bpmn_process_gateway_m.vstx_1044

bpmn_process_gateway_m.vstx

112418

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1044

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129350

18-May-16

02:33

visintl.dll_1044

visintl.dll

16.0.4348.1000

870664

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1043

bpmn_address_change_process_m.vstx

138310

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1043

bpmn_m.vstx

45980

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1043

bpmn_m.vstx

45980

bpmn_process_gateway_m.vstx_1043

bpmn_process_gateway_m.vstx

112760

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1043

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129753

18-May-16

02:33

visintl.dll_1043

visintl.dll

16.0.4348.1000

930032

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1045

bpmn_address_change_process_m.vstx

139261

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1045

bpmn_m.vstx

46274

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1045

bpmn_m.vstx

46274

bpmn_process_gateway_m.vstx_1045

bpmn_process_gateway_m.vstx

113579

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1045

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130689

18-May-16

02:33

visintl.dll_1045

visintl.dll

16.0.4348.1000

915776

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1046

bpmn_address_change_process_m.vstx

138114

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_1046

bpmn_m.vstx

45811

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1046

bpmn_m.vstx

45811

bpmn_process_gateway_m.vstx_1046

bpmn_process_gateway_m.vstx

112516

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1046

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129514

18-May-16

02:33

visintl.dll_1046

visintl.dll

16.0.4348.1000

912144

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_2070

bpmn_address_change_process_m.vstx

138173

18-May-16

02:33

bpmn_m.vstx_2070

bpmn_m.vstx

45864

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.2070

bpmn_m.vstx

45864

bpmn_process_gateway_m.vstx_2070

bpmn_process_gateway_m.vstx

112597

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_2070

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129573

18-May-16

02:33

visintl.dll_2070

visintl.dll

16.0.4348.1000

924432

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1048

bpmn_address_change_process_m.vstx

138445

18-May-16

02:34

bpmn_m.vstx_1048

bpmn_m.vstx

46016

18-May-16

02:18

doclib_bpmn_m.vstx.1048

bpmn_m.vstx

46016

bpmn_process_gateway_m.vstx_1048

bpmn_process_gateway_m.vstx

112826

18-May-16

02:34

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1048

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129841

18-May-16

02:34

visintl.dll_1048

visintl.dll

16.0.4348.1000

912128

18-May-16

02:34

bpmn_address_change_process_m.vstx_1049

bpmn_address_change_process_m.vstx

142890

18-May-16

02:34

bpmn_m.vstx_1049

bpmn_m.vstx

47919

18-May-16

02:18

doclib_bpmn_m.vstx.1049

bpmn_m.vstx

47919

bpmn_process_gateway_m.vstx_1049

bpmn_process_gateway_m.vstx

116554

18-May-16

02:34

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1049

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

134173

18-May-16

02:34

visintl.dll_1049

visintl.dll

16.0.4348.1000

907464

18-May-16

02:34

bpmn_address_change_process_m.vstx_1051

bpmn_address_change_process_m.vstx

139510

18-May-16

02:34

bpmn_m.vstx_1051

bpmn_m.vstx

46456

18-May-16

02:18

doclib_bpmn_m.vstx.1051

bpmn_m.vstx

46456

bpmn_process_gateway_m.vstx_1051

bpmn_process_gateway_m.vstx

113705

18-May-16

02:34

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1051

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130878

18-May-16

02:34

visintl.dll_1051

visintl.dll

16.0.4348.1000

892240

18-May-16

02:34

bpmn_address_change_process_m.vstx_1060

bpmn_address_change_process_m.vstx

138433

18-May-16

02:34

bpmn_m.vstx_1060

bpmn_m.vstx

45923

18-May-16

02:18

doclib_bpmn_m.vstx.1060

bpmn_m.vstx

45923

bpmn_process_gateway_m.vstx_1060

bpmn_process_gateway_m.vstx

112839

18-May-16

02:34

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1060

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129832

18-May-16

02:34

visintl.dll_1060

visintl.dll

16.0.4348.1000

877344

18-May-16

02:34

bpmn_address_change_process_m.vstx_1053

bpmn_address_change_process_m.vstx

138021

18-May-16

02:34

bpmn_m.vstx_1053

bpmn_m.vstx

45813

18-May-16

02:18

doclib_bpmn_m.vstx.1053

bpmn_m.vstx

45813

bpmn_process_gateway_m.vstx_1053

bpmn_process_gateway_m.vstx

112497

18-May-16

02:34

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1053

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

129464

18-May-16

02:34

visintl.dll_1053

visintl.dll

16.0.4348.1000

868600

18-May-16

02:34

bpmn_address_change_process_m.vstx_1055

bpmn_address_change_process_m.vstx

138701

18-May-16

02:34

bpmn_m.vstx_1055

bpmn_m.vstx

46047

18-May-16

02:18

doclib_bpmn_m.vstx.1055

bpmn_m.vstx

46047

bpmn_process_gateway_m.vstx_1055

bpmn_process_gateway_m.vstx

113024

18-May-16

02:34

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1055

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130134

18-May-16

02:34

visintl.dll_1055

visintl.dll

16.0.4348.1000

869112

18-May-16

02:34

bpmn_address_change_process_m.vstx_1058

bpmn_address_change_process_m.vstx

142768

18-May-16

02:34

bpmn_m.vstx_1058

bpmn_m.vstx

47777

18-May-16

02:18

doclib_bpmn_m.vstx.1058

bpmn_m.vstx

47777

bpmn_process_gateway_m.vstx_1058

bpmn_process_gateway_m.vstx

116355

18-May-16

02:34

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1058

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

134023

18-May-16

02:34

visintl.dll_1058

visintl.dll

16.0.4348.1000

905928

18-May-16

02:34

bpmn_address_change_process_m.vstx_2052

bpmn_address_change_process_m.vstx

139059

18-May-16

02:34

bpmn_m.vstx_2052

bpmn_m.vstx

46125

18-May-16

02:18

doclib_bpmn_m.vstx.2052

bpmn_m.vstx

46125

bpmn_process_gateway_m.vstx_2052

bpmn_process_gateway_m.vstx

113392

18-May-16

02:34

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_2052

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130426

18-May-16

02:34

visintl.dll_2052

visintl.dll

16.0.4348.1000

604872

18-May-16

02:34

bpmn_address_change_process_m.vstx_1028

bpmn_address_change_process_m.vstx

139488

18-May-16

02:34

bpmn_m.vstx_1028

bpmn_m.vstx

46235

18-May-16

02:18

doclib_bpmn_m.vstx.1028

bpmn_m.vstx

46235

bpmn_process_gateway_m.vstx_1028

bpmn_process_gateway_m.vstx

113732

18-May-16

02:34

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1028

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

130821

18-May-16

02:34

visintl.dll_1028

visintl.dll

16.0.4348.1000

605432

18-May-16

02:34

dwgcnv.vsl_3082

dwgcnv.vsl

45736

18-May-16

02:33

visbrres.dll_3082

visbrres.dll

16.0.4291.1000

48344

18-May-16

02:33

dwgcnv.vsl_1036

dwgcnv.vsl

45736

18-May-16

02:33

visbrres.dll_1036

visbrres.dll

16.0.4291.1000

48344

18-May-16

02:33

dwgcnv.vsl_1041

dwgcnv.vsl

43688

18-May-16

02:33

visbrres.dll_1041

visbrres.dll

16.0.4291.1000

37592

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_m.vstx_1033

bpmn_address_change_process_m.vstx

168268

18-May-16

02:33

bpmn_address_change_process_u.vstx_1033

bpmn_address_change_process_u.vstx

159825

17-May-16

01:36

bpmn_m.vstx_1033

bpmn_m.vstx

55039

18-May-16

02:17

doclib_bpmn_m.vstx.1026

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.10266

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1033

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1050

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1054

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1057

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1061

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1062

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1063

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1066

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1068

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1071

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1081

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1086

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1087

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1106

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.1164

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.2074

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.2108

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.3098

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.5146

bpmn_m.vstx

55039

doclib_bpmn_m.vstx.9242

bpmn_m.vstx

55039

bpmn_process_gateway_m.vstx_1033

bpmn_process_gateway_m.vstx

137971

18-May-16

02:33

bpmn_process_gateway_u.vstx_1033

bpmn_process_gateway_u.vstx

135267

17-May-16

01:36

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1033

bpmn_process_multiple_roles_m.vstx

157657

18-May-16

02:33

bpmn_process_multiple_roles_u.vstx_1033

bpmn_process_multiple_roles_u.vstx

150597

17-May-16

01:36

bpmn_u.vstx_1033

bpmn_u.vstx

54930

17-May-16

01:36

doclib_bpmn_u.vstx.1033

bpmn_u.vstx

54930

visintl.dll_1033

visintl.dll

16.0.4348.1000

851192

17-May-16

01:36

visio.exe

visio.exe

16.0.4390.1000

1360576

17-May-16

01:37

vislib.dll

vislib.dll

16.0.4390.1000

27159760

17-May-16

01:37

visocx.dll

visocx.dll

16.0.4366.1000

339712

17-May-16

01:37

visshe.dll

visshe.dll

16.0.4300.1000

946872

17-May-16

01:37

visshe.dll.x64

visshe.dll

16.0.4300.1000

946872

aec.dll

aec.dll

16.0.4363.1000

1451264

17-May-16

01:37

bstorm.dll

bstorm.dll

16.0.4363.1000

1023240

17-May-16

01:37

dbwiz.dll

dbwiz.dll

16.0.4363.1000

1198288

17-May-16

01:37

drilldwn.dll

drilldwn.dll

16.0.4363.1000

1574136

17-May-16

01:37

electrical.vsl

electrical.vsl

235712

17-May-16

01:37

facility.dll

facility.dll

16.0.4363.1000

1504976

17-May-16

01:37

gantt.dll

gantt.dll

16.0.4363.1000

1446616

17-May-16

01:37

hvac.dll

hvac.dll

16.0.4363.1000

588000

17-May-16

01:37

mpxint.dll

mpxint.dll

16.0.4390.1000

210632

17-May-16

01:37

orgchart.dll

orgchart.dll

16.0.4363.1000

1826584

17-May-16

01:37

orgchwiz.dll

orgchwiz.dll

16.0.4366.1000

716560

17-May-16

01:37

pe.dll

pe.dll

16.0.4363.1000

915680

17-May-16

01:37

proprpt.dll

proprpt.dll

16.0.4390.1000

1119000

17-May-16

01:37

savasweb.dll

savasweb.dll

16.0.4390.1000

580824

17-May-16

01:37

savwbhf.dll

savwbhf.dll

16.0.4390.1000

174400

17-May-16

01:37

savwbras.dll

savwbras.dll

16.0.4390.1000

287000

17-May-16

01:37

savwbvml.dll

savwbvml.dll

16.0.4390.1000

276752

17-May-16

01:37

savwbxaml.dll

savwbxaml.dll

16.0.4390.1000

185624

17-May-16

01:37

sg.dll

sg.dll

16.0.4390.1000

2450640

17-May-16

01:37

timesoln.dll

timesoln.dll

16.0.4366.1000

1531136

17-May-16

01:37

viscolor.dll

viscolor.dll

16.0.4324.1000

116960

17-May-16

01:37

visutils.dll

visutils.dll

16.0.4363.1000

773328

17-May-16

01:37

visweb.dll

visweb.dll

16.0.4363.1000

1152784

17-May-16

01:37

xfunc.dll

xfunc.dll

16.0.4366.1000

841976

17-May-16

01:37

dwgdp.dll

dwgdp.dll

16.0.4390.1000

9029336

17-May-16

01:37

dwgcnv.dll

dwgcnv.dll

16.0.4363.1000

233160

17-May-16

01:37

msoutls.dll

msoutls.dll

16.0.4366.1000

296696

17-May-16

01:37

visbrgr.dll

visbrgr.dll

16.0.4390.1000

15519496

17-May-16

01:37

visdlgu.dll

visdlgu.dll

16.0.4390.1000

217800

17-May-16

01:37


עזרה עבור התקנת עדכונים: תמיכה בפתרונות אבטחה של Microsoft Update עבור מומחי IT: עזרה בנושא פתרון בעיות ותמיכה בנושא אבטחה של TechNet להגנה על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: תמיכה מקומית בנושא פתרון וירוסים ומרכז אבטחה
בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×