היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב- Microsoft Office שעשויות לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם משתמש פותח קובץ Office בעל מבנה מיוחד. כדי ללמוד עוד אודות פגיעויות אלה, עיין בעלון האבטחה של Microsoft MS16-121.

הערה כדי להחיל עדכון אבטחה זה, עליך להתקין במחשב את גירסת ההפצה של Service Pack 1 עבור Microsoft SharePoint Server 2013.

לקבלת רשימה מלאה של גירסאות מושפעות של תוכנת Microsoft Office, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base מס' 3194063.

שיפורים ותיקונים

עדכון אבטחה זה מכיל שיפורים ותיקונים עבור הבעיות הבאות בנושא אבטחה:

  • בעת שימוש בשירותים אוטומציה של Word כדי לעדכן שדות, נוסחאות הקשורות לטבלה מאופסות לאפס ערכים.

כיצד לקבל ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Microsoft Update

עדכון זה זמין מ- Microsoft Update. בעת הפעלת העדכון האוטומטי, עדכון זה יורד ויותקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות האופן לקבלת עדכוני אבטחה באופן אוטומטי, עיין בסעיף "הפעלת עדכון אוטומטי בלוח הבקרה" במאמר אבטחה & מרכז האבטחה.

שיטה 2: קטלוג Microsoft Update

כדי לקבל את החבילה ה עצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של קטלוג Microsoft Update.

שיטה 3: מרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך לקבל את חבילת העדכון עצמאית דרך מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדה כדי להתקין את העדכון.

מידע נוסף

מידע אודות פריסת עדכון אבטחה

לקבלת מידע אודות עדכון זה בפריסה, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base מס' 3194063.

מידע חלופי של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שפורסם בעבר KB3115443.

פרטי Hash של קובץ

שם חבילה

Hash SHA 1 של חבילה

Hash של חבילה SHA 2

wdsrvloc2013-kb3118352-fullfile-x64-glb.exe

3F127BCB7DF01CBD19AA3801BA3877C24CEF6162

7EC3D84145919B3AEEF7532332FF0E5FF048E81A8452A992D0ACDCF6F1AA6F8

הגירסה האנגלית של עדכון אבטחה זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של שירותי אוטומציה של Word ב- SharePoint Server 2013

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

gkword.dll

gkword.dll

15.0.4829.1000

3297536

27-Sep-16

07:21

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4829.1000

3297536

27-Sep-16

07:21

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4829.1000

3297536

27-Sep-16

07:21

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1068728

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1068728

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1068728

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1097400

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1097400

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1097400

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1076920

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1076920

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1076920

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1019576

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1019576

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1019576

wac.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1045688

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1045688

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1045688

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1145528

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1145528

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1145528

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1027256

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1027256

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1027256

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4867.1002

985272

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4867.1002

985272

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4867.1002

985272

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1073336

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1073336

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1073336

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1211576

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1211576

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1211576

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1021112

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1021112

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1021112

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1002168

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1002168

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1002168

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.4867.1002

987320

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.4867.1002

987320

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.4867.1002

987320

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1005240

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1005240

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1005240

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1129656

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1129656

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1129656

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1046712

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1046712

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1046712

wac.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1023672

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1023672

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1023672

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1059512

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1059512

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1059512

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1046200

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1046200

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1046200

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1026744

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1026744

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1026744

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1165496

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1165496

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1165496

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4867.1002

946360

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4867.1002

946360

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4867.1002

946360

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1027256

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1027256

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1027256

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1084096

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1084096

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1084096

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1104568

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1104568

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1104568

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1083584

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1083584

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1083584

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1085624

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1085624

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1085624

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1061560

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1061560

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1061560

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1045176

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1045176

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1045176

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4867.1002

949944

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4867.1002

949944

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4867.1002

949944

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4867.1002

994488

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4867.1002

994488

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4867.1002

994488

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1011896

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1011896

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1011896

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1123520

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1123520

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1123520

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1157816

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1157816

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1157816

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1029304

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1029304

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1029304

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1042616

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1042616

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1042616

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1164472

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1164472

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1164472

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1049792

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1049792

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1049792

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1162936

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1162936

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1162936

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1050296

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1050296

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1050296

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1091256

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1091256

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1091256

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1083064

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1083064

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1083064

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4867.1002

992440

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4867.1002

992440

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4867.1002

992440

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1012920

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1012920

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1012920

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1120440

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1120440

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1120440

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1056440

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1056440

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1056440

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1152696

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1152696

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4867.1002

1152696

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4867.1002

902840

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4867.1002

902840

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4867.1002

902840

28-Sep-16

09:50

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4867.1002

916664

28-Sep-16

09:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4867.1002

916664

28-Sep-16

09:50

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4867.1002

916664

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1025

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1025

wordadmin.ar-sa.resx

13609

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1068

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29384

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1068

wordadmin.az-latn-az.resx

12495

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.5146

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28888

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.5146

wordadmin.bs-latn-ba.resx

12157

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1027

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30376

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1027

wordadmin.ca-es.resx

12608

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1029

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28248

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1029

wordadmin.cs-cz.resx

12206

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1106

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28352

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1106

wordadmin.cy-gb.resx

11961

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1031

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1031

wordadmin.de-de.resx

12651

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1032

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40048

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.3082

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.3082

wordadmin.es-es.resx

12605

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1061

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

27784

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1069

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

28808

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1069

wordadmin.eu-es.resx

12173

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1036

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1036

wordadmin.fr-fr.resx

12620

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.2108

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29888

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.2108

wordadmin.ga-ie.resx

12594

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1110

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29344

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1037

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30848

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1037

wordadmin.he-il.resx

13009

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1081

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42112

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1038

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29336

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1038

wordadmin.hu-hu.resx

12697

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1057

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

28256

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1057

wordadmin.id-id.resx

11847

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1040

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1040

wordadmin.it-it.resx

12737

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1041

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1041

wordadmin.ja-jp.resx

13039

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1042

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29808

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1042

wordadmin.ko-kr.resx

12291

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1063

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

28792

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1063

wordadmin.lt-lt.resx

12448

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1071

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

37544

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1071

wordadmin.mk-mk.resx

15405

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1086

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

28256

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1086

wordadmin.ms-my.resx

12005

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1043

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29320

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1043

wordadmin.nl-nl.resx

12396

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1045

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29848

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1164

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

33960

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1164

wordadmin.prs-af.resx

13997

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1046

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1046

wordadmin.pt-br.resx

12413

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.2070

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.2070

wordadmin.pt-pt.resx

12500

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1048

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1048

wordadmin.ro-ro.resx

12335

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1049

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36976

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1049

wordadmin.ru-ru.resx

15019

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1051

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

29280

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1051

wordadmin.sk-sk.resx

12208

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1060

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28784

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1060

wordadmin.sl-si.resx

12115

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.3098

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

36416

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.3098

wordadmin.sr-cyrl-cs.resx

14764

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.2074

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28800

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1054

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40064

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1058

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36464

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1058

wordadmin.uk-ua.resx

14682

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1066

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

32320

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1066

wordadmin.vi-vn.resx

13487

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.2052

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26736

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.2052

wordadmin.zh-cn.resx

11334

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intlresources.dll.1028

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26752

28-Sep-16

09:50

wdsrv.intladmin.resx.1028

wordadmin.zh-tw.resx

11386

28-Sep-16

09:50

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

27-Sep-16

07:21

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

27-Sep-16

07:21

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

27-Sep-16

07:21

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

27-Sep-16

07:21

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

27-Sep-16

07:21

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

27-Sep-16

07:21

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

27-Sep-16

07:21

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

27-Sep-16

07:21

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

27-Sep-16

07:21

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

27-Sep-16

07:21

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

27-Sep-16

07:21

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

27-Sep-16

07:21

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

27-Sep-16

07:21

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

27-Sep-16

07:21

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

27-Sep-16

07:21

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4857.1000

133598456

27-Sep-16

07:21

msores.dll

msores.dll

15.0.4857.1000

133598456

27-Sep-16

07:21

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4857.1000

133598456

27-Sep-16

07:21

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4857.1000

133598456

27-Sep-16

07:21

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4857.1000

133598456

27-Sep-16

07:21

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4867.1000

25807104

27-Sep-16

07:21

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4867.1000

25807104

27-Sep-16

07:21

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4867.1000

25807104

27-Sep-16

07:21

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4867.1000

25807104

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

27-Sep-16

07:21

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4853.1000

10438840

27-Sep-16

07:21

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4853.1000

10438840

27-Sep-16

07:21

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4853.1000

10438840

27-Sep-16

07:21

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4853.1000

10438840

27-Sep-16

07:21

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4853.1000

3840736

27-Sep-16

07:21

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4853.1000

3840736

27-Sep-16

07:21

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4853.1000

3840736

27-Sep-16

07:21

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4853.1000

3840736

27-Sep-16

07:21

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4859.1000

21668072

27-Sep-16

07:21

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4859.1000

21668072

27-Sep-16

07:21

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4859.1000

21668072

27-Sep-16

07:21

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4859.1000

21668072

27-Sep-16

07:21

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5241000

27-Sep-16

07:21

office.odf

office.odf

5241000

27-Sep-16

07:21

office.odf.x64

office.odf

5241000

27-Sep-16

07:25

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5241000

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5241000

27-Sep-16

07:21

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5241000

27-Sep-16

07:21

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5241000

27-Sep-16

07:21

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5241000

27-Sep-16

07:21

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.4867.1000

2624256

27-Sep-16

07:21

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

27-Sep-16

07:21

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

27-Sep-16

07:21

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

27-Sep-16

07:21

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

27-Sep-16

07:21

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789184

27-Sep-16

07:21

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789184

27-Sep-16

07:21

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789184

27-Sep-16

07:21

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

27-Sep-16

07:21

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

27-Sep-16

06:38

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

27-Sep-16

06:38

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

27-Sep-16

07:21

msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

27-Sep-16

07:21

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

27-Sep-16

07:21

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

27-Sep-16

07:21

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

27-Sep-16

07:21

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

27-Sep-16

07:21

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

27-Sep-16

07:21

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4853.1000

2236624

27-Sep-16

07:21

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4853.1000

2236624

27-Sep-16

07:21

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4853.1000

2236624

27-Sep-16

07:21

riched20.dll

riched20.dll

15.0.4853.1000

2236624

27-Sep-16

07:21

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.4853.1000

2236624

27-Sep-16

07:21

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4853.1000

2236624

27-Sep-16

07:21

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4853.1000

2236624

27-Sep-16

07:21

calibril.ttf

calibril.ttf

758196

27-Sep-16

07:22

calibrili.ttf

calibrili.ttf

868464

27-Sep-16

07:22

nirmala.ttf

nirmala.ttf

1382640

27-Sep-16

07:22

nirmalab.ttf

nirmalab.ttf

1334012

27-Sep-16

07:22

alger.ttf

alger.ttf

76588

27-Sep-16

07:21

arialn.ttf

arialn.ttf

175956

27-Sep-16

07:21

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180740

27-Sep-16

07:21

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180084

27-Sep-16

07:21

arialni.ttf

arialni.ttf

181124

27-Sep-16

07:21

bauhs93.ttf

bauhs93.ttf

47644

27-Sep-16

07:21

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

27-Sep-16

12:46

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

27-Sep-16

12:46

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

27-Sep-16

12:46

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

27-Sep-16

12:46

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

27-Sep-16

12:46

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

27-Sep-16

12:46

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

27-Sep-16

12:46

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

27-Sep-16

12:46

wdsrv.powershellhelp.xml.1031

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53718

28-Sep-16

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.3082

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53977

28-Sep-16

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.1036

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53878

28-Sep-16

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.1040

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53557

28-Sep-16

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.1041

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

55897

27-Sep-16

07:28

wdsrv.powershellhelp.xml.1042

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53726

28-Sep-16

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.1046

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53477

28-Sep-16

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.1049

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

59908

28-Sep-16

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.2052

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50694

28-Sep-16

09:50

wdsrv.powershellhelp.xml.1028

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50657

28-Sep-16

09:50

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

27-Sep-16

07:21

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

27-Sep-16

07:21

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

27-Sep-16

07:21

chicago.xsl

chicago.xsl

296658

27-Sep-16

07:21

wac.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

27-Sep-16

07:21

wdsrv.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

27-Sep-16

07:21

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4845.1000

874688

27-Sep-16

07:21

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4845.1000

874688

27-Sep-16

07:21

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4845.1000

874688

27-Sep-16

07:21

wac.word.sword.dll

sword.dll

15.0.4867.1002

8499928

27-Sep-16

07:21

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

15.0.4867.1002

8499928

27-Sep-16

07:21

wdsrv.conversion.worker.dll

wdsrvworker.dll

15.0.4545.1000

88768

27-Sep-16

07:21

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

27-Sep-16

07:21

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

27-Sep-16

07:21

wdsrv.powershellfmt.xml

wordserverpowershell.format.ps1xml

12232

27-Sep-16

07:21

wdsrv.conversion.worker.exe

wordserverworker.exe

15.0.4502.1000

20656

27-Sep-16

07:21


עזרה עבור התקנת עדכונים: תמיכה בפתרונות אבטחה של Microsoft Update עבור מומחי IT: עזרה בנושא פתרון בעיות ותמיכה בנושא אבטחה של TechNet להגנה על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: תמיכה מקומית בנושא פתרון וירוסים ומרכז אבטחה
בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×