MS16-148: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2013: 13 בדצמבר 2016

סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב- Microsoft Office שעשויות לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם משתמש פותח קובץ Office בעל מבנה מיוחד. כדי ללמוד עוד אודות פגיעויות אלה, עיין בעלון האבטחה של Microsoft MS16-148.

הערה כדי להחיל עדכון אבטחה זה, עליך להתקין במחשב את גירסת ההפצה של Service Pack 1 עבור Microsoft Office 2013.

לקבלת רשימה מלאה של גירסאות מושפעות של תוכנת Microsoft Office, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base מס' 3204068.

שיפורים ותיקונים

עדכון אבטחה זה מכיל שיפורים ותיקונים עבור הבעיות הבאות בנושא אבטחה:

  • תרגם מונחים מסוימים לסלובקית כדי לוודא שהמשמעות מדויקת.

  • בעת הוספת תוכן לתאים ב- Excel, Excel עשוי להקפיא לסירוגין במחשבים וירטואליים ובמכשירים נמוכים.

  • כאשר פקודות מאקרו והרחבות מסוימות נכללות בפעולות כדי לעדכן את הטקסט בשורת המצב לעתים קרובות, הן איטיות יותר באופן משמעותי ב- Office 2013 וב- Office 2016 מאשר בגירסאות קודמות.

  • בעת הפיכת התכונה 'חיבור שולחן עבודה' לזמינה ב- Windows, חלונות יישום של Office 2013 הופכים ללבנים.

  • בעת שינוי שם של לחצן רצועת כלים בעל שם פקודה קצר באמצעות תיבת הדו-שיח התאמה אישית של רצועת הכלים, תיבת הדו-שיח מתן שמות לפקודה מפשטת תמיד שני תווי פריסה מיוחדים משם הפקד המשמש בשפות מזרח אסיה כדי לשלוט על מעבר מילים.

  • אם יש לך תוכן המוגן על-ידי IRM בהתבסס על תבנית ניהולית, ותבנית הניהול תיחסן בארכיון, לא תוכל לבצע בה פעולות מסוימות.

  • Skype for Business 2015 (Lync 2013) קורס במהלך הכיבוי.

כיצד לקבל ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Microsoft Update

עדכון זה זמין מ- Microsoft Update. בעת הפעלת העדכון האוטומטי, עדכון זה יורד ויותקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות האופן לקבלת עדכוני אבטחה באופן אוטומטי, ראה Windows Update: שאלות נפוצות.

שיטה 2: קטלוג Microsoft Update

כדי לקבל את החבילה ה עצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של קטלוג Microsoft Update.

שיטה 3: מרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך לקבל את חבילת העדכון עצמאית דרך מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדה כדי להתקין את העדכון.

מידע נוסף

מידע אודות פריסת עדכון אבטחה

לקבלת מידע אודות עדכון זה בפריסה, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base מס' 3204068.

מידע חלופי של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שפורסם בעבר 3118284.

פרטי Hash של קובץ

שם חבילה

Hash SHA 1 של חבילה

Hash של חבילה SHA 2

mso2013-kb3127968-fullfile-x64-glb.exe

F7C90F037872C8CC000E577AE9759B21100FCC80

6B69797FF9B5542CC3CBFAA330A3EFACD97B040DA2CC07280AFE88C90537267A

mso2013-kb3127968-fullfile-x86-glb.exe

22E51E7F18B7C3DD36624426B942E757368319DB

735BA74DF63B13CE1B84362C77AC2A0FECB5D499FB0CEB253EA48D3C4A76431B

הגירסה האנגלית של עדכון אבטחה זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Office 2013

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

firstrun.exe

firstrun.exe

15.0.4869.1000

998592

15-Nov-16

11:23

msointl.dll.x86.1025

msointl.dll

15.0.4869.1000

4329720

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1026

msointl.dll

15.0.4869.1000

3243256

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1027

msointl.dll

15.0.4869.1000

3237112

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1029

msointl.dll

15.0.4869.1000

3238136

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1030

msointl.dll

15.0.4869.1000

3024128

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1031

msointl.dll

15.0.4869.1000

3183864

16-Nov-16

11:16

msointl.dll.x86.1032

msointl.dll

15.0.4869.1000

3605752

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.3082

msointl.dll

15.0.4869.1000

3212032

16-Nov-16

11:16

msointl.dll.x86.1061

msointl.dll

15.0.4869.1000

3001080

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1069

msointl.dll

15.0.4869.1000

3093248

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1035

msointl.dll

15.0.4869.1000

3016448

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1036

msointl.dll

15.0.4885.1000

3871496

16-Nov-16

11:16

msointl.dll.x86.1110

msointl.dll

15.0.4869.1000

3152120

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1095

msointl.dll

15.0.4869.1000

3019512

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1037

msointl.dll

15.0.4869.1000

4118216

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1081

msointl.dll

15.0.4869.1000

3092728

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1050

msointl.dll

15.0.4869.1000

3103992

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1038

msointl.dll

15.0.4869.1000

3294464

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1057

msointl.dll

15.0.4869.1000

2812672

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1040

msointl.dll

15.0.4869.1000

3130624

16-Nov-16

11:16

msointl.dll.x86.1041

msointl.dll

15.0.4869.1000

3093248

16-Nov-16

11:16

msointl.dll.x86.1087

msointl.dll

15.0.4869.1000

3288824

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1099

msointl.dll

15.0.4869.1000

3162880

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1042

msointl.dll

15.0.4869.1000

3764472

16-Nov-16

11:16

msointl.dll.x86.1063

msointl.dll

15.0.4869.1000

3245304

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1062

msointl.dll

15.0.4869.1000

3211512

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1086

msointl.dll

15.0.4869.1000

2831608

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1044

msointl.dll

15.0.4869.1000

2938104

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1043

msointl.dll

15.0.4869.1000

3098880

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1045

msointl.dll

15.0.4869.1000

3326208

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1046

msointl.dll

15.0.4869.1000

3131128

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.2070

msointl.dll

15.0.4869.1000

3155704

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1048

msointl.dll

15.0.4869.1000

3270904

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1049

msointl.dll

15.0.4885.1000

3285752

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1051

msointl.dll

15.0.4885.1000

3285752

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1060

msointl.dll

15.0.4869.1000

3099392

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.2074

msointl.dll

15.0.4869.1000

3141368

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1053

msointl.dll

15.0.4869.1000

2985720

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1054

msointl.dll

15.0.4869.1000

2932992

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1055

msointl.dll

15.0.4869.1000

3155192

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1058

msointl.dll

15.0.4869.1000

3265792

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.1066

msointl.dll

15.0.4869.1000

3275000

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.x86.2052

msointl.dll

15.0.4869.1000

3110080

16-Nov-16

11:16

msointl.dll.x86.1028

msointl.dll

15.0.4869.1000

3182784

16-Nov-16

11:16

msointl.dll.x86.1033

msointl.dll

15.0.4869.1000

3819264

15-Nov-16

11:22

acmcompanion.mso.dll

mso.dll

15.0.4885.1000

26932992

mso.dll.x86

mso.dll

15.0.4885.1000

26932992

15-Nov-16

11:22

msores.dll

msores.dll

15.0.4869.1000

133599488

15-Nov-16

11:22

msores.dll.x86

msores.dll

15.0.4869.1000

133599488

15-Nov-16

11:26

acmserver.office.dll

office.dll

15.0.4885.1000

466640

15-Nov-16

11:22

dcfoffice.dll

office.dll

15.0.4885.1000

466640

15-Nov-16

11:22

dcfoffice.dll.x86

office.dll

15.0.4885.1000

466640

15-Nov-16

11:22

office.dll

office.dll

15.0.4885.1000

466640

15-Nov-16

11:22

msosqm.exe

msosqm.exe

15.0.4881.1000

559344

15-Nov-16

11:22

msointl.rest.idx_dll.x86.1025

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1499848

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1026

msointl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

53312

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1026

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1503424

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1027

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52848

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1027

msointl.rest.idx_dll

15.0.4853.1000

1476800

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1029

msointl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

52800

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1029

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1468608

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1030

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52336

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1030

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1464520

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1031

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1470656

16-Nov-16

11:16

msointl.dll.idx_dll.x86.1032

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52800

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1032

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1476288

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1033

msointl.rest.idx_dll

15.0.4853.1000

1493760

15-Nov-16

11:22

msointl.rest.idx_dll.x86.3082

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1479360

16-Nov-16

11:16

msointl.dll.idx_dll.x86.1061

msointl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

52816

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1061

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1475264

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1069

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52352

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1069

msointl.rest.idx_dll

15.0.4853.1000

1476800

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1035

msointl.dll.idx_dll

15.0.4445.1000

52800

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1035

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1465032

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1036

msointl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

1476800

16-Nov-16

11:16

msointl.dll.idx_dll.x86.1110

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52336

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1110

msointl.rest.idx_dll

15.0.4853.1000

1480384

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1095

msointl.dll.idx_dll

15.0.4527.1000

52392

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1095

msointl.rest.idx_dll

15.0.4853.1000

1488072

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1037

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1483968

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1081

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52336

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1081

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1499328

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1050

msointl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

53328

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1050

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1508040

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1038

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52800

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1038

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1462984

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1057

msointl.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

52800

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1057

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1493184

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1040

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1454272

16-Nov-16

11:16

msointl.rest.idx_dll.x86.1041

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1486024

16-Nov-16

11:16

msointl.dll.idx_dll.x86.1087

msointl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

52288

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1087

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1472704

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1099

msointl.dll.idx_dll

15.0.4487.1000

52816

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1099

msointl.rest.idx_dll

15.0.4853.1000

1510592

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1042

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1436352

16-Nov-16

11:16

msointl.dll.idx_dll.x86.1063

msointl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

52800

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1063

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1493696

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1062

msointl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

53328

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1062

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1495744

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1086

msointl.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

52288

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1086

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1492680

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1044

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52352

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1044

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1460936

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1043

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1467072

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1045

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52848

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1045

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1482944

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1046

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1510088

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.2070

msointl.dll.idx_dll

15.0.4569.1501

52904

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.2070

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1514688

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1048

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52816

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1048

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1476808

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1049

msointl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

1469120

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1051

msointl.dll.idx_dll

15.0.4885.1000

62656

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1051

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1482944

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1060

msointl.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

52816

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1060

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1484488

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.2074

msointl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

53312

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.2074

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1501376

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1053

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52352

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1053

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1461952

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1054

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52288

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1054

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1450176

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1055

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52800

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1055

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1483968

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1058

msointl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

53312

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1058

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1486016

16-Nov-16

11:17

msointl.dll.idx_dll.x86.1066

msointl.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

52800

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.1066

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1525448

16-Nov-16

11:17

msointl.rest.idx_dll.x86.2052

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1464512

16-Nov-16

11:16

msointl.rest.idx_dll.x86.1028

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1448128

16-Nov-16

11:16

firstrun.veman.xml

firstrun.visualelementsmanifest.xml

344

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastblack_scale100.png

excellogo.contrast-black_scale-100.png

1657

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastblack_scale140.png

excellogo.contrast-black_scale-140.png

2571

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastblack_scale180.png

excellogo.contrast-black_scale-180.png

3253

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastblack_scale80.png

excellogo.contrast-black_scale-80.png

1288

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastwhite_scale100.png

excellogo.contrast-white_scale-100.png

1649

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastwhite_scale140.png

excellogo.contrast-white_scale-140.png

2556

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastwhite_scale180.png

excellogo.contrast-white_scale-180.png

3290

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastwhite_scale80.png

excellogo.contrast-white_scale-80.png

1303

15-Nov-16

11:22

excellogo.scale100.png

excellogo.scale-100.png

1706

15-Nov-16

11:22

excellogo.scale140.png

excellogo.scale-140.png

2511

15-Nov-16

11:22

excellogo.scale180.png

excellogo.scale-180.png

3120

15-Nov-16

11:22

excellogo.scale80.png

excellogo.scale-80.png

1402

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastblack_scale100.png

excellogosmall.contrast-black_scale-100.png

1085

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastblack_scale140.png

excellogosmall.contrast-black_scale-140.png

1339

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastblack_scale180.png

excellogosmall.contrast-black_scale-180.png

2028

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastblack_scale80.png

excellogosmall.contrast-black_scale-80.png

811

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastwhite_scale100.png

excellogosmall.contrast-white_scale-100.png

1053

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastwhite_scale140.png

excellogosmall.contrast-white_scale-140.png

1315

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastwhite_scale180.png

excellogosmall.contrast-white_scale-180.png

1927

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastwhite_scale80.png

excellogosmall.contrast-white_scale-80.png

772

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.scale100.png

excellogosmall.scale-100.png

1208

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.scale140.png

excellogosmall.scale-140.png

1454

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.scale180.png

excellogosmall.scale-180.png

2015

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.scale80.png

excellogosmall.scale-80.png

886

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastblack_scale100.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-100.png

1125

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastblack_scale140.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-140.png

1689

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastblack_scale180.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-180.png

2181

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastblack_scale80.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-80.png

850

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastwhite_scale100.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-100.png

1196

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastwhite_scale140.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-140.png

1817

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastwhite_scale180.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-180.png

2352

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastwhite_scale80.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-80.png

901

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.scale100.png

firstrunlogo.scale-100.png

15557

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.scale140.png

firstrunlogo.scale-140.png

16184

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.scale180.png

firstrunlogo.scale-180.png

16534

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.scale80.png

firstrunlogo.scale-80.png

15298

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastblack_scale100.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-100.png

682

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastblack_scale140.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-140.png

932

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastblack_scale180.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1295

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastblack_scale80.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-80.png

497

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale100.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-100.png

737

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale140.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-140.png

981

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale180.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1389

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale80.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-80.png

523

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.scale100.png

firstrunlogosmall.scale-100.png

15190

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.scale140.png

firstrunlogosmall.scale-140.png

15439

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.scale180.png

firstrunlogosmall.scale-180.png

15888

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.scale80.png

firstrunlogosmall.scale-80.png

15004

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastblack_scale100.png

groovelogo.contrast-black_scale-100.png

1609

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastblack_scale140.png

groovelogo.contrast-black_scale-140.png

2318

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastblack_scale180.png

groovelogo.contrast-black_scale-180.png

3184

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastblack_scale80.png

groovelogo.contrast-black_scale-80.png

1200

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastwhite_scale100.png

groovelogo.contrast-white_scale-100.png

1640

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastwhite_scale140.png

groovelogo.contrast-white_scale-140.png

2483

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastwhite_scale180.png

groovelogo.contrast-white_scale-180.png

3384

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastwhite_scale80.png

groovelogo.contrast-white_scale-80.png

1237

15-Nov-16

11:22

groovelogo.scale100.png

groovelogo.scale-100.png

3090

15-Nov-16

11:22

groovelogo.scale140.png

groovelogo.scale-140.png

4608

15-Nov-16

11:22

groovelogo.scale180.png

groovelogo.scale-180.png

6574

15-Nov-16

11:22

groovelogo.scale80.png

groovelogo.scale-80.png

2167

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastblack_scale100.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-100.png

994

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastblack_scale140.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-140.png

1358

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastblack_scale180.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-180.png

1917

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastblack_scale80.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-80.png

650

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastwhite_scale100.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-100.png

974

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastwhite_scale140.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-140.png

1295

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastwhite_scale180.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-180.png

1849

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastwhite_scale80.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-80.png

625

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.scale100.png

groovelogosmall.scale-100.png

1941

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.scale140.png

groovelogosmall.scale-140.png

2840

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.scale180.png

groovelogosmall.scale-180.png

4066

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.scale80.png

groovelogosmall.scale-80.png

1335

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastblack_scale100.png

infopathlogo.contrast-black_scale-100.png

1552

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastblack_scale140.png

infopathlogo.contrast-black_scale-140.png

2344

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastblack_scale180.png

infopathlogo.contrast-black_scale-180.png

2850

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastblack_scale80.png

infopathlogo.contrast-black_scale-80.png

1233

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastwhite_scale100.png

infopathlogo.contrast-white_scale-100.png

1545

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastwhite_scale140.png

infopathlogo.contrast-white_scale-140.png

2303

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastwhite_scale180.png

infopathlogo.contrast-white_scale-180.png

2812

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastwhite_scale80.png

infopathlogo.contrast-white_scale-80.png

1229

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.scale100.png

infopathlogo.scale-100.png

1602

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.scale140.png

infopathlogo.scale-140.png

2352

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.scale180.png

infopathlogo.scale-180.png

2819

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.scale80.png

infopathlogo.scale-80.png

1295

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastblack_scale100.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1050

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastblack_scale140.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1322

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastblack_scale180.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1942

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastblack_scale80.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-80.png

732

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastwhite_scale100.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1047

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastwhite_scale140.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1310

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastwhite_scale180.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1900

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastwhite_scale80.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-80.png

725

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.scale100.png

infopathlogosmall.scale-100.png

1109

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.scale140.png

infopathlogosmall.scale-140.png

1364

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.scale180.png

infopathlogosmall.scale-180.png

1927

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.scale80.png

infopathlogosmall.scale-80.png

774

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastblack_scale100.png

lynclogo.contrast-black_scale-100.png

2528

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastblack_scale140.png

lynclogo.contrast-black_scale-140.png

3857

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastblack_scale180.png

lynclogo.contrast-black_scale-180.png

5403

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastblack_scale80.png

lynclogo.contrast-black_scale-80.png

1854

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastwhite_scale100.png

lynclogo.contrast-white_scale-100.png

2519

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastwhite_scale140.png

lynclogo.contrast-white_scale-140.png

3845

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastwhite_scale180.png

lynclogo.contrast-white_scale-180.png

5504

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastwhite_scale80.png

lynclogo.contrast-white_scale-80.png

1853

15-Nov-16

11:22

lynclogo.scale100.png

lynclogo.scale-100.png

2704

15-Nov-16

11:22

lynclogo.scale140.png

lynclogo.scale-140.png

4055

15-Nov-16

11:22

lynclogo.scale180.png

lynclogo.scale-180.png

5493

15-Nov-16

11:22

lynclogo.scale80.png

lynclogo.scale-80.png

2039

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastblack_scale100.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-100.png

1536

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastblack_scale140.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-140.png

2138

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastblack_scale180.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-180.png

3164

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastblack_scale80.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-80.png

1008

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastwhite_scale100.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-100.png

1508

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastwhite_scale140.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-140.png

2085

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastwhite_scale180.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-180.png

3110

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastwhite_scale80.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-80.png

1009

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.scale100.png

lynclogosmall.scale-100.png

1796

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.scale140.png

lynclogosmall.scale-140.png

2417

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.scale180.png

lynclogosmall.scale-180.png

3571

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.scale80.png

lynclogosmall.scale-80.png

1203

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastblack_scale100.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-100.png

2435

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastblack_scale140.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-140.png

3298

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastblack_scale180.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-180.png

4701

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastblack_scale80.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-80.png

1871

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastwhite_scale100.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-100.png

2465

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastwhite_scale140.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-140.png

3392

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastwhite_scale180.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-180.png

4810

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastwhite_scale80.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-80.png

1894

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.scale100.png

msaccesslogo.scale-100.png

2537

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.scale140.png

msaccesslogo.scale-140.png

3315

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.scale180.png

msaccesslogo.scale-180.png

4845

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.scale80.png

msaccesslogo.scale-80.png

2000

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastblack_scale100.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-100.png

1644

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastblack_scale140.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-140.png

2116

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastblack_scale180.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-180.png

2807

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastblack_scale80.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-80.png

1017

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale100.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-100.png

1619

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale140.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-140.png

2108

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale180.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-180.png

2816

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale80.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-80.png

1007

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.scale100.png

msaccesslogosmall.scale-100.png

1767

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.scale140.png

msaccesslogosmall.scale-140.png

2252

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.scale180.png

msaccesslogosmall.scale-180.png

2815

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.scale80.png

msaccesslogosmall.scale-80.png

1144

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastblack_scale100.png

mspublogo.contrast-black_scale-100.png

1537

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastblack_scale140.png

mspublogo.contrast-black_scale-140.png

2271

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastblack_scale180.png

mspublogo.contrast-black_scale-180.png

2973

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastblack_scale80.png

mspublogo.contrast-black_scale-80.png

1238

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastwhite_scale100.png

mspublogo.contrast-white_scale-100.png

1548

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastwhite_scale140.png

mspublogo.contrast-white_scale-140.png

2276

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastwhite_scale180.png

mspublogo.contrast-white_scale-180.png

2969

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastwhite_scale80.png

mspublogo.contrast-white_scale-80.png

1259

15-Nov-16

11:22

mspublogo.scale100.png

mspublogo.scale-100.png

1571

15-Nov-16

11:22

mspublogo.scale140.png

mspublogo.scale-140.png

2249

15-Nov-16

11:22

mspublogo.scale180.png

mspublogo.scale-180.png

2866

15-Nov-16

11:22

mspublogo.scale80.png

mspublogo.scale-80.png

1288

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastblack_scale100.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-100.png

1047

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastblack_scale140.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-140.png

1300

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastblack_scale180.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-180.png

1859

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastblack_scale80.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-80.png

754

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastwhite_scale100.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-100.png

1036

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastwhite_scale140.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-140.png

1300

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastwhite_scale180.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-180.png

1868

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastwhite_scale80.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-80.png

749

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.scale100.png

mspublogosmall.scale-100.png

1093

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.scale140.png

mspublogosmall.scale-140.png

1324

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.scale180.png

mspublogosmall.scale-180.png

1797

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.scale80.png

mspublogosmall.scale-80.png

838

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale100.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-100.png

3061

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale140.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-140.png

4800

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale180.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-180.png

6552

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale80.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-80.png

2251

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale100.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-100.png

3077

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale140.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-140.png

4736

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale180.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-180.png

6553

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale80.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-80.png

2234

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.scale100.png

ocpubmgrlogo.scale-100.png

3252

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.scale140.png

ocpubmgrlogo.scale-140.png

5038

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.scale180.png

ocpubmgrlogo.scale-180.png

6678

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.scale80.png

ocpubmgrlogo.scale-80.png

2450

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale100.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1917

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale140.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-140.png

2666

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale180.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-180.png

3990

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale80.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-80.png

1193

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale100.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1859

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale140.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-140.png

2595

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale180.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-180.png

3883

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale80.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-80.png

1208

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.scale100.png

ocpubmgrlogosmall.scale-100.png

2206

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.scale140.png

ocpubmgrlogosmall.scale-140.png

2935

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.scale180.png

ocpubmgrlogosmall.scale-180.png

4567

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.scale80.png

ocpubmgrlogosmall.scale-80.png

1389

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastblack_scale100.png

onenotelogo.contrast-black_scale-100.png

1566

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastblack_scale140.png

onenotelogo.contrast-black_scale-140.png

2183

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastblack_scale180.png

onenotelogo.contrast-black_scale-180.png

3150

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastblack_scale80.png

onenotelogo.contrast-black_scale-80.png

1362

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastwhite_scale100.png

onenotelogo.contrast-white_scale-100.png

1558

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastwhite_scale140.png

onenotelogo.contrast-white_scale-140.png

2171

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastwhite_scale180.png

onenotelogo.contrast-white_scale-180.png

3162

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastwhite_scale80.png

onenotelogo.contrast-white_scale-80.png

1345

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.scale100.png

onenotelogo.scale-100.png

1636

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.scale140.png

onenotelogo.scale-140.png

2268

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.scale180.png

onenotelogo.scale-180.png

2945

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.scale80.png

onenotelogo.scale-80.png

1398

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastblack_scale100.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-100.png

1097

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastblack_scale140.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-140.png

1311

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastblack_scale180.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-180.png

1803

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastblack_scale80.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-80.png

711

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastwhite_scale100.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-100.png

1099

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastwhite_scale140.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-140.png

1303

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastwhite_scale180.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-180.png

1808

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastwhite_scale80.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-80.png

709

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.scale100.png

onenotelogosmall.scale-100.png

1196

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.scale140.png

onenotelogosmall.scale-140.png

1388

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.scale180.png

onenotelogosmall.scale-180.png

1806

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.scale80.png

onenotelogosmall.scale-80.png

811

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastblack_scale100.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-100.png

2922

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastblack_scale140.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-140.png

4102

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastblack_scale180.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-180.png

5917

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastblack_scale80.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-80.png

2001

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastwhite_scale100.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-100.png

2890

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastwhite_scale140.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-140.png

4074

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastwhite_scale180.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-180.png

5879

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastwhite_scale80.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-80.png

2004

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.scale100.png

onenotemlogo.scale-100.png

3005

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.scale140.png

onenotemlogo.scale-140.png

4287

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.scale180.png

onenotemlogo.scale-180.png

5769

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.scale80.png

onenotemlogo.scale-80.png

2156

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastblack_scale100.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1801

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastblack_scale140.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-140.png

2602

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastblack_scale180.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-180.png

3594

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastblack_scale80.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-80.png

1130

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale100.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1790

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale140.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-140.png

2583

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale180.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-180.png

3554

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale80.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-80.png

1119

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.scale100.png

onenotemlogosmall.scale-100.png

1913

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.scale140.png

onenotemlogosmall.scale-140.png

2718

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.scale180.png

onenotemlogosmall.scale-180.png

3598

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.scale80.png

onenotemlogosmall.scale-80.png

1234

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastblack_scale100.png

outlooklogo.contrast-black_scale-100.png

1929

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastblack_scale140.png

outlooklogo.contrast-black_scale-140.png

3091

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastblack_scale180.png

outlooklogo.contrast-black_scale-180.png

4084

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastblack_scale80.png

outlooklogo.contrast-black_scale-80.png

1574

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastwhite_scale100.png

outlooklogo.contrast-white_scale-100.png

1895

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastwhite_scale140.png

outlooklogo.contrast-white_scale-140.png

3096

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastwhite_scale180.png

outlooklogo.contrast-white_scale-180.png

4096

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastwhite_scale80.png

outlooklogo.contrast-white_scale-80.png

1541

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.scale100.png

outlooklogo.scale-100.png

2093

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.scale140.png

outlooklogo.scale-140.png

3241

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.scale180.png

outlooklogo.scale-180.png

4038

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.scale80.png

outlooklogo.scale-80.png

1705

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastblack_scale100.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-100.png

1270

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastblack_scale140.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-140.png

1597

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastblack_scale180.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-180.png

2523

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastblack_scale80.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-80.png

918

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastwhite_scale100.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-100.png

1268

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastwhite_scale140.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-140.png

1547

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastwhite_scale180.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-180.png

2449

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastwhite_scale80.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-80.png

902

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.scale100.png

outlooklogosmall.scale-100.png

1481

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.scale140.png

outlooklogosmall.scale-140.png

1838

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.scale180.png

outlooklogosmall.scale-180.png

2731

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.scale80.png

outlooklogosmall.scale-80.png

1053

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastblack_scale100.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-100.png

1654

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastblack_scale140.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-140.png

2314

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastblack_scale180.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-180.png

3077

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastblack_scale80.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-80.png

1280

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastwhite_scale100.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-100.png

1650

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastwhite_scale140.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-140.png

2348

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastwhite_scale180.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-180.png

3059

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastwhite_scale80.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-80.png

1259

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.scale100.png

powerpntlogo.scale-100.png

1721

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.scale140.png

powerpntlogo.scale-140.png

2348

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.scale180.png

powerpntlogo.scale-180.png

3023

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.scale80.png

powerpntlogo.scale-80.png

1354

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastblack_scale100.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1026

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastblack_scale140.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1364

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastblack_scale180.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1894

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastblack_scale80.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-80.png

746

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale100.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1022

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale140.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1307

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale180.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1874

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale80.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-80.png

758

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.scale100.png

powerpntlogosmall.scale-100.png

1154

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.scale140.png

powerpntlogosmall.scale-140.png

1438

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.scale180.png

powerpntlogosmall.scale-180.png

1896

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.scale80.png

powerpntlogosmall.scale-80.png

874

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastblack_scale100.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-100.png

1559

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastblack_scale140.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-140.png

2383

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastblack_scale180.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-180.png

3497

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastblack_scale80.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-80.png

1298

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastwhite_scale100.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-100.png

1548

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastwhite_scale140.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-140.png

2534

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastwhite_scale180.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-180.png

3725

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastwhite_scale80.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-80.png

1298

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.scale100.png

spdesignlogo.scale-100.png

2163

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.scale140.png

spdesignlogo.scale-140.png

3058

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.scale180.png

spdesignlogo.scale-180.png

4614

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.scale80.png

spdesignlogo.scale-80.png

1745

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastblack_scale100.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1008

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastblack_scale140.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1278

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastblack_scale180.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1990

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastblack_scale80.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-80.png

617

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale100.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-100.png

977

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale140.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1193

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale180.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1876

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale80.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-80.png

602

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.scale100.png

spdesignlogosmall.scale-100.png

1546

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.scale140.png

spdesignlogosmall.scale-140.png

1910

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.scale180.png

spdesignlogosmall.scale-180.png

2614

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.scale80.png

spdesignlogosmall.scale-80.png

1003

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastblack_scale100.png

visiologo.contrast-black_scale-100.png

1804

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastblack_scale140.png

visiologo.contrast-black_scale-140.png

3195

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastblack_scale180.png

visiologo.contrast-black_scale-180.png

3478

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastblack_scale80.png

visiologo.contrast-black_scale-80.png

1474

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastwhite_scale100.png

visiologo.contrast-white_scale-100.png

1801

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastwhite_scale140.png

visiologo.contrast-white_scale-140.png

3254

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastwhite_scale180.png

visiologo.contrast-white_scale-180.png

3626

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastwhite_scale80.png

visiologo.contrast-white_scale-80.png

1447

15-Nov-16

11:22

visiologo.scale100.png

visiologo.scale-100.png

1872

15-Nov-16

11:22

visiologo.scale140.png

visiologo.scale-140.png

3262

15-Nov-16

11:22

visiologo.scale180.png

visiologo.scale-180.png

3403

15-Nov-16

11:22

visiologo.scale80.png

visiologo.scale-80.png

1526

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastblack_scale100.png

visiologosmall.contrast-black_scale-100.png

1196

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastblack_scale140.png

visiologosmall.contrast-black_scale-140.png

1497

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastblack_scale180.png

visiologosmall.contrast-black_scale-180.png

2675

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastblack_scale80.png

visiologosmall.contrast-black_scale-80.png

848

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastwhite_scale100.png

visiologosmall.contrast-white_scale-100.png

1165

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastwhite_scale140.png

visiologosmall.contrast-white_scale-140.png

1453

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastwhite_scale180.png

visiologosmall.contrast-white_scale-180.png

2618

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastwhite_scale80.png

visiologosmall.contrast-white_scale-80.png

836

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.scale100.png

visiologosmall.scale-100.png

1285

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.scale140.png

visiologosmall.scale-140.png

1597

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.scale180.png

visiologosmall.scale-180.png

2722

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.scale80.png

visiologosmall.scale-80.png

960

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastblack_scale100.png

winprojlogo.contrast-black_scale-100.png

1662

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastblack_scale140.png

winprojlogo.contrast-black_scale-140.png

2705

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastblack_scale180.png

winprojlogo.contrast-black_scale-180.png

3391

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastblack_scale80.png

winprojlogo.contrast-black_scale-80.png

1393

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastwhite_scale100.png

winprojlogo.contrast-white_scale-100.png

1698

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastwhite_scale140.png

winprojlogo.contrast-white_scale-140.png

2737

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastwhite_scale180.png

winprojlogo.contrast-white_scale-180.png

3396

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastwhite_scale80.png

winprojlogo.contrast-white_scale-80.png

1392

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.scale100.png

winprojlogo.scale-100.png

1740

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.scale140.png

winprojlogo.scale-140.png

2642

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.scale180.png

winprojlogo.scale-180.png

3257

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.scale80.png

winprojlogo.scale-80.png

1514

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastblack_scale100.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1124

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastblack_scale140.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1430

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastblack_scale180.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-180.png

2183

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastblack_scale80.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-80.png

721

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastwhite_scale100.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1119

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastwhite_scale140.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1380

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastwhite_scale180.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-180.png

2148

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastwhite_scale80.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-80.png

711

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.scale100.png

winprojlogosmall.scale-100.png

1308

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.scale140.png

winprojlogosmall.scale-140.png

1461

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.scale180.png

winprojlogosmall.scale-180.png

2189

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.scale80.png

winprojlogosmall.scale-80.png

855

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastblack_scale100.png

winwordlogo.contrast-black_scale-100.png

1668

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastblack_scale140.png

winwordlogo.contrast-black_scale-140.png

1984

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastblack_scale180.png

winwordlogo.contrast-black_scale-180.png

3061

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastblack_scale80.png

winwordlogo.contrast-black_scale-80.png

1385

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastwhite_scale100.png

winwordlogo.contrast-white_scale-100.png

1663

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastwhite_scale140.png

winwordlogo.contrast-white_scale-140.png

1979

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastwhite_scale180.png

winwordlogo.contrast-white_scale-180.png

3067

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastwhite_scale80.png

winwordlogo.contrast-white_scale-80.png

1386

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.scale100.png

winwordlogo.scale-100.png

1784

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.scale140.png

winwordlogo.scale-140.png

2165

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.scale180.png

winwordlogo.scale-180.png

3187

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.scale80.png

winwordlogo.scale-80.png

1435

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastblack_scale100.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1152

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastblack_scale140.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1422

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastblack_scale180.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1619

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastblack_scale80.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-80.png

845

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastwhite_scale100.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1156

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastwhite_scale140.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1409

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastwhite_scale180.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1605

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastwhite_scale80.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-80.png

832

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.scale100.png

winwordlogosmall.scale-100.png

1219

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.scale140.png

winwordlogosmall.scale-140.png

1490

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.scale180.png

winwordlogosmall.scale-180.png

1706

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.scale80.png

winwordlogosmall.scale-80.png

881

15-Nov-16

11:22

resources.pri

resources.pri

47040

15-Nov-16

11:22

mso.tpn.txt.arm

mso_third_party_notices.txt

1814

15-Nov-16

11:22

mso.tpn.txt.x64

mso_third_party_notices.txt

1814

15-Nov-16

11:22

mso.tpn.txt.x86

mso_third_party_notices.txt

1814

15-Nov-16

11:22

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Office 2013

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

firstrun.exe

firstrun.exe

15.0.4869.1000

1051848

15-Nov-16

11:23

msointl.dll.x64.1025

msointl.dll

15.0.4885.1000

4368632

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1026

msointl.dll

15.0.4885.1000

3268856

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1029

msointl.dll

15.0.4885.1000

3263736

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1030

msointl.dll

15.0.4885.1000

3049208

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1031

msointl.dll

15.0.4885.1000

3208952

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1032

msointl.dll

15.0.4885.1000

3631352

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.3082

msointl.dll

15.0.4885.1000

3237624

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1061

msointl.dll

15.0.4885.1000

3026680

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1035

msointl.dll

15.0.4885.1000

3042040

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1036

msointl.dll

15.0.4885.1000

3896584

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1037

msointl.dll

15.0.4885.1000

4156608

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1081

msointl.dll

15.0.4885.1000

3118328

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1050

msointl.dll

15.0.4885.1000

3129592

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1038

msointl.dll

15.0.4885.1000

3320056

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1057

msointl.dll

15.0.4885.1000

2837752

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1040

msointl.dll

15.0.4885.1000

3156216

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1041

msointl.dll

15.0.4885.1000

3118840

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1087

msointl.dll

15.0.4885.1000

3313912

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1042

msointl.dll

15.0.4885.1000

3789560

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1063

msointl.dll

15.0.4885.1000

3270904

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1062

msointl.dll

15.0.4885.1000

3236600

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1086

msointl.dll

15.0.4885.1000

2856696

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1044

msointl.dll

15.0.4885.1000

2963192

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1043

msointl.dll

15.0.4885.1000

3124472

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1045

msointl.dll

15.0.4885.1000

3351288

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1046

msointl.dll

15.0.4885.1000

3156216

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.2070

msointl.dll

15.0.4885.1000

3181304

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1048

msointl.dll

15.0.4885.1000

3296504

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1049

msointl.dll

15.0.4885.1000

3311352

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1051

msointl.dll

15.0.4885.1000

3310840

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1060

msointl.dll

15.0.4885.1000

3124472

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.2074

msointl.dll

15.0.4885.1000

3166456

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1053

msointl.dll

15.0.4885.1000

3010808

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1054

msointl.dll

15.0.4885.1000

2958584

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1055

msointl.dll

15.0.4885.1000

3180792

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1058

msointl.dll

15.0.4885.1000

3291384

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1066

msointl.dll

15.0.4885.1000

3300600

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.2052

msointl.dll

15.0.4885.1000

3135680

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1028

msointl.dll

15.0.4885.1000

3207872

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.x64.1033

msointl.dll

15.0.4869.1000

3844352

15-Nov-16

11:22

mso.dll.x64

mso.dll

15.0.4885.1000

37543680

15-Nov-16

11:22

xlsrv.ecs.mso.dll

mso.dll

15.0.4885.1000

37543680

15-Nov-16

11:22

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4869.1000

133599488

15-Nov-16

11:22

msores.dll

msores.dll

15.0.4869.1000

133599488

15-Nov-16

11:22

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4869.1000

133599488

15-Nov-16

11:22

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4869.1000

133599488

15-Nov-16

11:22

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4869.1000

133599488

15-Nov-16

11:22

office.dll

office.dll

15.0.4885.1000

466640

15-Nov-16

11:22

acmcompanion.mso.dll

mso.dll

15.0.4885.1000

26932992

mso.dll.x86

mso.dll

15.0.4885.1000

26932992

15-Nov-16

11:22

msores.dll

msores.dll

15.0.4869.1000

133599488

15-Nov-16

11:22

msores.dll.x86

msores.dll

15.0.4869.1000

133599488

15-Nov-16

11:26

msosqm.exe

msosqm.exe

15.0.4881.1000

663784

15-Nov-16

11:22

msointl.rest.idx_dll.x64.1025

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1499840

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1026

msointl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

53312

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1026

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1503432

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1029

msointl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

52800

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1029

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1468608

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1030

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52352

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1030

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1464512

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1031

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1470656

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1032

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52816

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1032

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1476288

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1033

msointl.rest.idx_dll

15.0.4853.1000

1493760

15-Nov-16

11:22

msointl.rest.idx_dll.x64.3082

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1479368

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1061

msointl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

52800

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1061

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1475264

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1035

msointl.dll.idx_dll

15.0.4445.1000

52800

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1035

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1465032

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1036

msointl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

1476800

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1037

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1483968

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1081

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52352

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1081

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1499328

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1050

msointl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

53312

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1050

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1508032

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1038

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52816

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1038

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1462976

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1057

msointl.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

52816

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1057

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1493192

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1040

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1454272

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1041

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1486016

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1087

msointl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

52288

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1087

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1472712

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1042

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1436352

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1063

msointl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

52800

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1063

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1493704

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1062

msointl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

53312

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1062

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1495752

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1086

msointl.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

52288

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1086

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1492672

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1044

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52336

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1044

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1460928

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1043

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1467072

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1045

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52848

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1045

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1482944

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1046

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1510080

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.2070

msointl.dll.idx_dll

15.0.4569.1501

52904

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.2070

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1514696

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1048

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52800

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1048

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1476800

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1049

msointl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

1469120

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1051

msointl.dll.idx_dll

15.0.4885.1000

62656

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1051

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1482944

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1060

msointl.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

52816

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1060

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1484488

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.2074

msointl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

53312

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.2074

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1501376

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1053

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52336

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1053

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1461960

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1054

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52304

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1054

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1450176

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1055

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52800

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1055

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1483968

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1058

msointl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

53312

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1058

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1486016

16-Nov-16

11:24

msointl.dll.idx_dll.x64.1066

msointl.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

52800

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1066

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1525448

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.2052

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1464512

16-Nov-16

11:24

msointl.rest.idx_dll.x64.1028

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1448136

16-Nov-16

11:24

firstrun.veman.xml

firstrun.visualelementsmanifest.xml

344

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastblack_scale100.png

excellogo.contrast-black_scale-100.png

1657

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastblack_scale140.png

excellogo.contrast-black_scale-140.png

2571

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastblack_scale180.png

excellogo.contrast-black_scale-180.png

3253

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastblack_scale80.png

excellogo.contrast-black_scale-80.png

1288

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastwhite_scale100.png

excellogo.contrast-white_scale-100.png

1649

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastwhite_scale140.png

excellogo.contrast-white_scale-140.png

2556

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastwhite_scale180.png

excellogo.contrast-white_scale-180.png

3290

15-Nov-16

11:22

excellogo.contrastwhite_scale80.png

excellogo.contrast-white_scale-80.png

1303

15-Nov-16

11:22

excellogo.scale100.png

excellogo.scale-100.png

1706

15-Nov-16

11:22

excellogo.scale140.png

excellogo.scale-140.png

2511

15-Nov-16

11:22

excellogo.scale180.png

excellogo.scale-180.png

3120

15-Nov-16

11:22

excellogo.scale80.png

excellogo.scale-80.png

1402

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastblack_scale100.png

excellogosmall.contrast-black_scale-100.png

1085

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastblack_scale140.png

excellogosmall.contrast-black_scale-140.png

1339

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastblack_scale180.png

excellogosmall.contrast-black_scale-180.png

2028

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastblack_scale80.png

excellogosmall.contrast-black_scale-80.png

811

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastwhite_scale100.png

excellogosmall.contrast-white_scale-100.png

1053

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastwhite_scale140.png

excellogosmall.contrast-white_scale-140.png

1315

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastwhite_scale180.png

excellogosmall.contrast-white_scale-180.png

1927

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.contrastwhite_scale80.png

excellogosmall.contrast-white_scale-80.png

772

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.scale100.png

excellogosmall.scale-100.png

1208

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.scale140.png

excellogosmall.scale-140.png

1454

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.scale180.png

excellogosmall.scale-180.png

2015

15-Nov-16

11:22

excellogosmall.scale80.png

excellogosmall.scale-80.png

886

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastblack_scale100.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-100.png

1125

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastblack_scale140.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-140.png

1689

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastblack_scale180.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-180.png

2181

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastblack_scale80.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-80.png

850

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastwhite_scale100.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-100.png

1196

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastwhite_scale140.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-140.png

1817

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastwhite_scale180.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-180.png

2352

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.contrastwhite_scale80.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-80.png

901

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.scale100.png

firstrunlogo.scale-100.png

15557

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.scale140.png

firstrunlogo.scale-140.png

16184

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.scale180.png

firstrunlogo.scale-180.png

16534

15-Nov-16

11:22

firstrunlogo.scale80.png

firstrunlogo.scale-80.png

15298

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastblack_scale100.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-100.png

682

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastblack_scale140.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-140.png

932

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastblack_scale180.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1295

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastblack_scale80.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-80.png

497

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale100.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-100.png

737

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale140.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-140.png

981

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale180.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1389

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale80.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-80.png

523

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.scale100.png

firstrunlogosmall.scale-100.png

15190

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.scale140.png

firstrunlogosmall.scale-140.png

15439

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.scale180.png

firstrunlogosmall.scale-180.png

15888

15-Nov-16

11:22

firstrunlogosmall.scale80.png

firstrunlogosmall.scale-80.png

15004

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastblack_scale100.png

groovelogo.contrast-black_scale-100.png

1609

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastblack_scale140.png

groovelogo.contrast-black_scale-140.png

2318

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastblack_scale180.png

groovelogo.contrast-black_scale-180.png

3184

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastblack_scale80.png

groovelogo.contrast-black_scale-80.png

1200

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastwhite_scale100.png

groovelogo.contrast-white_scale-100.png

1640

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastwhite_scale140.png

groovelogo.contrast-white_scale-140.png

2483

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastwhite_scale180.png

groovelogo.contrast-white_scale-180.png

3384

15-Nov-16

11:22

groovelogo.contrastwhite_scale80.png

groovelogo.contrast-white_scale-80.png

1237

15-Nov-16

11:22

groovelogo.scale100.png

groovelogo.scale-100.png

3090

15-Nov-16

11:22

groovelogo.scale140.png

groovelogo.scale-140.png

4608

15-Nov-16

11:22

groovelogo.scale180.png

groovelogo.scale-180.png

6574

15-Nov-16

11:22

groovelogo.scale80.png

groovelogo.scale-80.png

2167

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastblack_scale100.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-100.png

994

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastblack_scale140.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-140.png

1358

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastblack_scale180.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-180.png

1917

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastblack_scale80.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-80.png

650

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastwhite_scale100.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-100.png

974

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastwhite_scale140.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-140.png

1295

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastwhite_scale180.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-180.png

1849

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.contrastwhite_scale80.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-80.png

625

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.scale100.png

groovelogosmall.scale-100.png

1941

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.scale140.png

groovelogosmall.scale-140.png

2840

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.scale180.png

groovelogosmall.scale-180.png

4066

15-Nov-16

11:22

groovelogosmall.scale80.png

groovelogosmall.scale-80.png

1335

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastblack_scale100.png

infopathlogo.contrast-black_scale-100.png

1552

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastblack_scale140.png

infopathlogo.contrast-black_scale-140.png

2344

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastblack_scale180.png

infopathlogo.contrast-black_scale-180.png

2850

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastblack_scale80.png

infopathlogo.contrast-black_scale-80.png

1233

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastwhite_scale100.png

infopathlogo.contrast-white_scale-100.png

1545

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastwhite_scale140.png

infopathlogo.contrast-white_scale-140.png

2303

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastwhite_scale180.png

infopathlogo.contrast-white_scale-180.png

2812

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.contrastwhite_scale80.png

infopathlogo.contrast-white_scale-80.png

1229

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.scale100.png

infopathlogo.scale-100.png

1602

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.scale140.png

infopathlogo.scale-140.png

2352

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.scale180.png

infopathlogo.scale-180.png

2819

15-Nov-16

11:22

infopathlogo.scale80.png

infopathlogo.scale-80.png

1295

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastblack_scale100.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1050

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastblack_scale140.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1322

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastblack_scale180.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1942

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastblack_scale80.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-80.png

732

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastwhite_scale100.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1047

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastwhite_scale140.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1310

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastwhite_scale180.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1900

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.contrastwhite_scale80.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-80.png

725

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.scale100.png

infopathlogosmall.scale-100.png

1109

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.scale140.png

infopathlogosmall.scale-140.png

1364

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.scale180.png

infopathlogosmall.scale-180.png

1927

15-Nov-16

11:22

infopathlogosmall.scale80.png

infopathlogosmall.scale-80.png

774

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastblack_scale100.png

lynclogo.contrast-black_scale-100.png

2528

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastblack_scale140.png

lynclogo.contrast-black_scale-140.png

3857

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastblack_scale180.png

lynclogo.contrast-black_scale-180.png

5403

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastblack_scale80.png

lynclogo.contrast-black_scale-80.png

1854

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastwhite_scale100.png

lynclogo.contrast-white_scale-100.png

2519

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastwhite_scale140.png

lynclogo.contrast-white_scale-140.png

3845

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastwhite_scale180.png

lynclogo.contrast-white_scale-180.png

5504

15-Nov-16

11:22

lynclogo.contrastwhite_scale80.png

lynclogo.contrast-white_scale-80.png

1853

15-Nov-16

11:22

lynclogo.scale100.png

lynclogo.scale-100.png

2704

15-Nov-16

11:22

lynclogo.scale140.png

lynclogo.scale-140.png

4055

15-Nov-16

11:22

lynclogo.scale180.png

lynclogo.scale-180.png

5493

15-Nov-16

11:22

lynclogo.scale80.png

lynclogo.scale-80.png

2039

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastblack_scale100.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-100.png

1536

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastblack_scale140.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-140.png

2138

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastblack_scale180.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-180.png

3164

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastblack_scale80.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-80.png

1008

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastwhite_scale100.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-100.png

1508

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastwhite_scale140.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-140.png

2085

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastwhite_scale180.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-180.png

3110

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.contrastwhite_scale80.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-80.png

1009

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.scale100.png

lynclogosmall.scale-100.png

1796

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.scale140.png

lynclogosmall.scale-140.png

2417

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.scale180.png

lynclogosmall.scale-180.png

3571

15-Nov-16

11:22

lynclogosmall.scale80.png

lynclogosmall.scale-80.png

1203

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastblack_scale100.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-100.png

2435

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastblack_scale140.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-140.png

3298

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastblack_scale180.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-180.png

4701

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastblack_scale80.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-80.png

1871

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastwhite_scale100.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-100.png

2465

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastwhite_scale140.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-140.png

3392

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastwhite_scale180.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-180.png

4810

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.contrastwhite_scale80.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-80.png

1894

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.scale100.png

msaccesslogo.scale-100.png

2537

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.scale140.png

msaccesslogo.scale-140.png

3315

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.scale180.png

msaccesslogo.scale-180.png

4845

15-Nov-16

11:22

msaccesslogo.scale80.png

msaccesslogo.scale-80.png

2000

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastblack_scale100.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-100.png

1644

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastblack_scale140.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-140.png

2116

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastblack_scale180.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-180.png

2807

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastblack_scale80.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-80.png

1017

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale100.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-100.png

1619

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale140.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-140.png

2108

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale180.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-180.png

2816

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale80.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-80.png

1007

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.scale100.png

msaccesslogosmall.scale-100.png

1767

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.scale140.png

msaccesslogosmall.scale-140.png

2252

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.scale180.png

msaccesslogosmall.scale-180.png

2815

15-Nov-16

11:22

msaccesslogosmall.scale80.png

msaccesslogosmall.scale-80.png

1144

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastblack_scale100.png

mspublogo.contrast-black_scale-100.png

1537

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastblack_scale140.png

mspublogo.contrast-black_scale-140.png

2271

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastblack_scale180.png

mspublogo.contrast-black_scale-180.png

2973

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastblack_scale80.png

mspublogo.contrast-black_scale-80.png

1238

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastwhite_scale100.png

mspublogo.contrast-white_scale-100.png

1548

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastwhite_scale140.png

mspublogo.contrast-white_scale-140.png

2276

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastwhite_scale180.png

mspublogo.contrast-white_scale-180.png

2969

15-Nov-16

11:22

mspublogo.contrastwhite_scale80.png

mspublogo.contrast-white_scale-80.png

1259

15-Nov-16

11:22

mspublogo.scale100.png

mspublogo.scale-100.png

1571

15-Nov-16

11:22

mspublogo.scale140.png

mspublogo.scale-140.png

2249

15-Nov-16

11:22

mspublogo.scale180.png

mspublogo.scale-180.png

2866

15-Nov-16

11:22

mspublogo.scale80.png

mspublogo.scale-80.png

1288

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastblack_scale100.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-100.png

1047

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastblack_scale140.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-140.png

1300

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastblack_scale180.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-180.png

1859

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastblack_scale80.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-80.png

754

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastwhite_scale100.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-100.png

1036

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastwhite_scale140.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-140.png

1300

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastwhite_scale180.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-180.png

1868

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.contrastwhite_scale80.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-80.png

749

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.scale100.png

mspublogosmall.scale-100.png

1093

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.scale140.png

mspublogosmall.scale-140.png

1324

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.scale180.png

mspublogosmall.scale-180.png

1797

15-Nov-16

11:22

mspublogosmall.scale80.png

mspublogosmall.scale-80.png

838

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale100.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-100.png

3061

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale140.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-140.png

4800

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale180.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-180.png

6552

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale80.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-80.png

2251

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale100.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-100.png

3077

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale140.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-140.png

4736

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale180.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-180.png

6553

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale80.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-80.png

2234

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.scale100.png

ocpubmgrlogo.scale-100.png

3252

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.scale140.png

ocpubmgrlogo.scale-140.png

5038

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.scale180.png

ocpubmgrlogo.scale-180.png

6678

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogo.scale80.png

ocpubmgrlogo.scale-80.png

2450

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale100.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1917

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale140.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-140.png

2666

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale180.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-180.png

3990

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale80.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-80.png

1193

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale100.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1859

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale140.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-140.png

2595

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale180.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-180.png

3883

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale80.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-80.png

1208

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.scale100.png

ocpubmgrlogosmall.scale-100.png

2206

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.scale140.png

ocpubmgrlogosmall.scale-140.png

2935

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.scale180.png

ocpubmgrlogosmall.scale-180.png

4567

15-Nov-16

11:22

ocpubmgrlogosmall.scale80.png

ocpubmgrlogosmall.scale-80.png

1389

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastblack_scale100.png

onenotelogo.contrast-black_scale-100.png

1566

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastblack_scale140.png

onenotelogo.contrast-black_scale-140.png

2183

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastblack_scale180.png

onenotelogo.contrast-black_scale-180.png

3150

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastblack_scale80.png

onenotelogo.contrast-black_scale-80.png

1362

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastwhite_scale100.png

onenotelogo.contrast-white_scale-100.png

1558

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastwhite_scale140.png

onenotelogo.contrast-white_scale-140.png

2171

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastwhite_scale180.png

onenotelogo.contrast-white_scale-180.png

3162

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.contrastwhite_scale80.png

onenotelogo.contrast-white_scale-80.png

1345

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.scale100.png

onenotelogo.scale-100.png

1636

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.scale140.png

onenotelogo.scale-140.png

2268

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.scale180.png

onenotelogo.scale-180.png

2945

15-Nov-16

11:22

onenotelogo.scale80.png

onenotelogo.scale-80.png

1398

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastblack_scale100.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-100.png

1097

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastblack_scale140.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-140.png

1311

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastblack_scale180.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-180.png

1803

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastblack_scale80.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-80.png

711

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastwhite_scale100.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-100.png

1099

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastwhite_scale140.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-140.png

1303

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastwhite_scale180.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-180.png

1808

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.contrastwhite_scale80.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-80.png

709

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.scale100.png

onenotelogosmall.scale-100.png

1196

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.scale140.png

onenotelogosmall.scale-140.png

1388

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.scale180.png

onenotelogosmall.scale-180.png

1806

15-Nov-16

11:22

onenotelogosmall.scale80.png

onenotelogosmall.scale-80.png

811

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastblack_scale100.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-100.png

2922

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastblack_scale140.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-140.png

4102

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastblack_scale180.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-180.png

5917

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastblack_scale80.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-80.png

2001

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastwhite_scale100.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-100.png

2890

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastwhite_scale140.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-140.png

4074

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastwhite_scale180.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-180.png

5879

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.contrastwhite_scale80.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-80.png

2004

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.scale100.png

onenotemlogo.scale-100.png

3005

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.scale140.png

onenotemlogo.scale-140.png

4287

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.scale180.png

onenotemlogo.scale-180.png

5769

15-Nov-16

11:22

onenotemlogo.scale80.png

onenotemlogo.scale-80.png

2156

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastblack_scale100.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1801

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastblack_scale140.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-140.png

2602

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastblack_scale180.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-180.png

3594

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastblack_scale80.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-80.png

1130

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale100.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1790

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale140.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-140.png

2583

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale180.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-180.png

3554

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale80.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-80.png

1119

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.scale100.png

onenotemlogosmall.scale-100.png

1913

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.scale140.png

onenotemlogosmall.scale-140.png

2718

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.scale180.png

onenotemlogosmall.scale-180.png

3598

15-Nov-16

11:22

onenotemlogosmall.scale80.png

onenotemlogosmall.scale-80.png

1234

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastblack_scale100.png

outlooklogo.contrast-black_scale-100.png

1929

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastblack_scale140.png

outlooklogo.contrast-black_scale-140.png

3091

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastblack_scale180.png

outlooklogo.contrast-black_scale-180.png

4084

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastblack_scale80.png

outlooklogo.contrast-black_scale-80.png

1574

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastwhite_scale100.png

outlooklogo.contrast-white_scale-100.png

1895

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastwhite_scale140.png

outlooklogo.contrast-white_scale-140.png

3096

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastwhite_scale180.png

outlooklogo.contrast-white_scale-180.png

4096

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.contrastwhite_scale80.png

outlooklogo.contrast-white_scale-80.png

1541

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.scale100.png

outlooklogo.scale-100.png

2093

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.scale140.png

outlooklogo.scale-140.png

3241

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.scale180.png

outlooklogo.scale-180.png

4038

15-Nov-16

11:22

outlooklogo.scale80.png

outlooklogo.scale-80.png

1705

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastblack_scale100.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-100.png

1270

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastblack_scale140.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-140.png

1597

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastblack_scale180.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-180.png

2523

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastblack_scale80.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-80.png

918

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastwhite_scale100.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-100.png

1268

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastwhite_scale140.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-140.png

1547

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastwhite_scale180.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-180.png

2449

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.contrastwhite_scale80.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-80.png

902

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.scale100.png

outlooklogosmall.scale-100.png

1481

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.scale140.png

outlooklogosmall.scale-140.png

1838

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.scale180.png

outlooklogosmall.scale-180.png

2731

15-Nov-16

11:22

outlooklogosmall.scale80.png

outlooklogosmall.scale-80.png

1053

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastblack_scale100.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-100.png

1654

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastblack_scale140.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-140.png

2314

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastblack_scale180.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-180.png

3077

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastblack_scale80.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-80.png

1280

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastwhite_scale100.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-100.png

1650

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastwhite_scale140.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-140.png

2348

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastwhite_scale180.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-180.png

3059

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.contrastwhite_scale80.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-80.png

1259

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.scale100.png

powerpntlogo.scale-100.png

1721

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.scale140.png

powerpntlogo.scale-140.png

2348

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.scale180.png

powerpntlogo.scale-180.png

3023

15-Nov-16

11:22

powerpntlogo.scale80.png

powerpntlogo.scale-80.png

1354

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastblack_scale100.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1026

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastblack_scale140.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1364

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastblack_scale180.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1894

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastblack_scale80.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-80.png

746

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale100.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1022

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale140.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1307

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale180.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1874

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale80.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-80.png

758

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.scale100.png

powerpntlogosmall.scale-100.png

1154

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.scale140.png

powerpntlogosmall.scale-140.png

1438

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.scale180.png

powerpntlogosmall.scale-180.png

1896

15-Nov-16

11:22

powerpntlogosmall.scale80.png

powerpntlogosmall.scale-80.png

874

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastblack_scale100.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-100.png

1559

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastblack_scale140.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-140.png

2383

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastblack_scale180.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-180.png

3497

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastblack_scale80.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-80.png

1298

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastwhite_scale100.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-100.png

1548

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastwhite_scale140.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-140.png

2534

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastwhite_scale180.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-180.png

3725

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.contrastwhite_scale80.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-80.png

1298

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.scale100.png

spdesignlogo.scale-100.png

2163

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.scale140.png

spdesignlogo.scale-140.png

3058

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.scale180.png

spdesignlogo.scale-180.png

4614

15-Nov-16

11:22

spdesignlogo.scale80.png

spdesignlogo.scale-80.png

1745

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastblack_scale100.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1008

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastblack_scale140.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1278

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastblack_scale180.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1990

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastblack_scale80.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-80.png

617

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale100.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-100.png

977

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale140.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1193

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale180.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1876

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale80.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-80.png

602

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.scale100.png

spdesignlogosmall.scale-100.png

1546

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.scale140.png

spdesignlogosmall.scale-140.png

1910

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.scale180.png

spdesignlogosmall.scale-180.png

2614

15-Nov-16

11:22

spdesignlogosmall.scale80.png

spdesignlogosmall.scale-80.png

1003

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastblack_scale100.png

visiologo.contrast-black_scale-100.png

1804

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastblack_scale140.png

visiologo.contrast-black_scale-140.png

3195

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastblack_scale180.png

visiologo.contrast-black_scale-180.png

3478

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastblack_scale80.png

visiologo.contrast-black_scale-80.png

1474

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastwhite_scale100.png

visiologo.contrast-white_scale-100.png

1801

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastwhite_scale140.png

visiologo.contrast-white_scale-140.png

3254

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastwhite_scale180.png

visiologo.contrast-white_scale-180.png

3626

15-Nov-16

11:22

visiologo.contrastwhite_scale80.png

visiologo.contrast-white_scale-80.png

1447

15-Nov-16

11:22

visiologo.scale100.png

visiologo.scale-100.png

1872

15-Nov-16

11:22

visiologo.scale140.png

visiologo.scale-140.png

3262

15-Nov-16

11:22

visiologo.scale180.png

visiologo.scale-180.png

3403

15-Nov-16

11:22

visiologo.scale80.png

visiologo.scale-80.png

1526

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastblack_scale100.png

visiologosmall.contrast-black_scale-100.png

1196

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastblack_scale140.png

visiologosmall.contrast-black_scale-140.png

1497

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastblack_scale180.png

visiologosmall.contrast-black_scale-180.png

2675

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastblack_scale80.png

visiologosmall.contrast-black_scale-80.png

848

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastwhite_scale100.png

visiologosmall.contrast-white_scale-100.png

1165

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastwhite_scale140.png

visiologosmall.contrast-white_scale-140.png

1453

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastwhite_scale180.png

visiologosmall.contrast-white_scale-180.png

2618

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.contrastwhite_scale80.png

visiologosmall.contrast-white_scale-80.png

836

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.scale100.png

visiologosmall.scale-100.png

1285

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.scale140.png

visiologosmall.scale-140.png

1597

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.scale180.png

visiologosmall.scale-180.png

2722

15-Nov-16

11:22

visiologosmall.scale80.png

visiologosmall.scale-80.png

960

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastblack_scale100.png

winprojlogo.contrast-black_scale-100.png

1662

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastblack_scale140.png

winprojlogo.contrast-black_scale-140.png

2705

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastblack_scale180.png

winprojlogo.contrast-black_scale-180.png

3391

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastblack_scale80.png

winprojlogo.contrast-black_scale-80.png

1393

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastwhite_scale100.png

winprojlogo.contrast-white_scale-100.png

1698

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastwhite_scale140.png

winprojlogo.contrast-white_scale-140.png

2737

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastwhite_scale180.png

winprojlogo.contrast-white_scale-180.png

3396

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.contrastwhite_scale80.png

winprojlogo.contrast-white_scale-80.png

1392

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.scale100.png

winprojlogo.scale-100.png

1740

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.scale140.png

winprojlogo.scale-140.png

2642

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.scale180.png

winprojlogo.scale-180.png

3257

15-Nov-16

11:22

winprojlogo.scale80.png

winprojlogo.scale-80.png

1514

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastblack_scale100.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1124

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastblack_scale140.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1430

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastblack_scale180.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-180.png

2183

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastblack_scale80.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-80.png

721

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastwhite_scale100.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1119

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastwhite_scale140.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1380

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastwhite_scale180.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-180.png

2148

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.contrastwhite_scale80.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-80.png

711

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.scale100.png

winprojlogosmall.scale-100.png

1308

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.scale140.png

winprojlogosmall.scale-140.png

1461

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.scale180.png

winprojlogosmall.scale-180.png

2189

15-Nov-16

11:22

winprojlogosmall.scale80.png

winprojlogosmall.scale-80.png

855

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastblack_scale100.png

winwordlogo.contrast-black_scale-100.png

1668

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastblack_scale140.png

winwordlogo.contrast-black_scale-140.png

1984

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastblack_scale180.png

winwordlogo.contrast-black_scale-180.png

3061

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastblack_scale80.png

winwordlogo.contrast-black_scale-80.png

1385

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastwhite_scale100.png

winwordlogo.contrast-white_scale-100.png

1663

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastwhite_scale140.png

winwordlogo.contrast-white_scale-140.png

1979

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastwhite_scale180.png

winwordlogo.contrast-white_scale-180.png

3067

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.contrastwhite_scale80.png

winwordlogo.contrast-white_scale-80.png

1386

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.scale100.png

winwordlogo.scale-100.png

1784

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.scale140.png

winwordlogo.scale-140.png

2165

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.scale180.png

winwordlogo.scale-180.png

3187

15-Nov-16

11:22

winwordlogo.scale80.png

winwordlogo.scale-80.png

1435

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastblack_scale100.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1152

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastblack_scale140.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1422

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastblack_scale180.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1619

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastblack_scale80.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-80.png

845

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastwhite_scale100.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1156

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastwhite_scale140.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1409

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastwhite_scale180.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1605

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.contrastwhite_scale80.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-80.png

832

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.scale100.png

winwordlogosmall.scale-100.png

1219

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.scale140.png

winwordlogosmall.scale-140.png

1490

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.scale180.png

winwordlogosmall.scale-180.png

1706

15-Nov-16

11:22

winwordlogosmall.scale80.png

winwordlogosmall.scale-80.png

881

15-Nov-16

11:22

resources.pri

resources.pri

47040

15-Nov-16

11:22

mso.tpn.txt.arm

mso_third_party_notices.txt

1814

15-Nov-16

11:22

mso.tpn.txt.x64

mso_third_party_notices.txt

1814

15-Nov-16

11:22

mso.tpn.txt.x86

mso_third_party_notices.txt

1814

15-Nov-16

11:22


עזרה עבור התקנת עדכונים: תמיכה בפתרונות אבטחה של Microsoft Update עבור מומחי IT: עזרה בנושא פתרון בעיות ותמיכה בנושא אבטחה של TechNet להגנה על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: תמיכה מקומית בנושא פתרון וירוסים ומרכז אבטחה
בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×