סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב- Microsoft Windows. הפגיעויות עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות אם תוקף מפעיל יישום בעל מבנה מיוחד.

לקבלת מידע נוסף על הפגיעות, עיין בעלון האבטחה של Microsoft MS17-017.

מידע נוסף

Important

 • כל אבטחה עתידיים ועדכונים שאינו תלוי-אבטחה עבור Windows RT 8.1, Windows 8.1 ו- Windows Server 2012 R2 דורשים עדכון 2919355 . אנו ממליצים להתקין עדכון 2919355 במחשב מבוסס Windows RT 8.1, מבוססי Windows 8.1 או מבוססי Windows Server 2012 R2, כך שתקבל עדכונים עתידיים.

 • אם התקנת ערכת שפה לאחר שתתקין עדכון זה, עליך להתקין מחדש עדכון זה. לכן, אנו ממליצים לך להתקין בכל שפה ערכות הדרוש לך לפני התקנת עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת ערכות שפה ל- Windows.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כפי שהוא מתייחס אליה גירסאות מוצר בודד. מאמרים אלה עשויים להכיל מידע אודות בעיות ידועות.

 • 4011981 MS17-017: תיאור של עדכון האבטחה עבור ליבת Windows: 14 במרץ, 2017

 • 2017 במרץ האבטחה החודשי איכות עדכונים עבור Windows 8.1 4012216 ו- Windows Server 2012 R2

 • 4012213 2017 במרץ אבטחת איכות רק עדכון עבור Windows 8.1 ו- Windows Server 2012 R2

 • 4012217 2017 במרץ האבטחה החודשי איכות עדכונים עבור Windows Server 2012

 • 4012214 2017 במרץ האיכות רק עדכון עבור Windows Server 2012

 • 4012215 2017 במרץ האבטחה החודשי איכות עדכונים עבור Windows 7 SP1 ו- Windows Server 2008 R2 SP1

 • 4012212 2017 במרץ אבטחת איכות רק עדכון עבור Windows 7 SP1 ו- Windows Server 2008 R2 SP1

 • 4013429 , 13 במרץ, 2017 – KB4013429 (בנייה OS 933)

 • 4012606 , 14 במרץ, 2017 – KB4012606 (בנייה OS 17312)

 • 4013198 , 14 במרץ, 2017 – KB4013198 (בנייה OS 830)

פריסת עדכון האבטחה

Windows Vista (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB4011981-x86.msu

 

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB4011981-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת "Windows Update", לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011981

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

 

Windows Server 2008 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4011981-x86.msu

 

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 הנתמכות:
Windows6.0-KB4011981-x64.msu

 

עבור כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008
Windows6.0-KB4011981-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת "Windows Update", לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011981

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows 7 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7:
indows6.1-KB4012212-x64.msu
אבטחה בלבד

 

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB4012215-x64.msu
סיכום חודשי

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על הצג עדכונים מותקנים תחת 'עדכון Windows' ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4012212
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4012215

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows Server 2008 R2 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 R2 הנתמכות:
Windows6.1-KB4012212-x64.msu
אבטחה בלבד

 

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 R2 הנתמכות:
Windows6.1-KB4012215-x64.msu
סיכום חודשי

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על הצג עדכונים מותקנים תחת 'עדכון Windows' ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4012212
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4012215

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

8.1 Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB4012213-x64.msu
אבטחה בלבד

 

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB4012216-x64.msu
סיכום חודשי

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, לחץ על עדכונים מותקנים תחת "ראה גם" ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4012213
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4012216

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

8.1 RT Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

פריסה

עדכון סיכום חודשי 4012216 זמין דרך Windows Update בלבד.

דרישת הפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, לחץ על עדכונים מותקנים תחת "ראה גם" ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4012213

2012 שרת Windows ו- Windows Server 2012 R2 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4012214-x64.msu
אבטחה בלבד

 

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4012217-x64.msu
סיכום חודשי

 

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4012213-x64.msu
אבטחה בלבד

 

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4012216-x64.msu
סיכום חודשי

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, לחץ על עדכונים מותקנים תחת "ראה גם" ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4012214
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4012217
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4012213
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4012216

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows 10 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows 10 הנתמכות:
Windows10.0-KB4012606-x64.msu

 

עבור מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1511:
Windows10.0-KB4013198-x64.msu

 

עבור מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1607:
Windows10.0-KB4013429-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, לחץ על עדכונים מותקנים תחת "ראה גם" ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה 10 חלונות ו- 2016 שרת Windows update היסטוריה .

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

2016 שרת Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2016:
Windows10.0-KB4013429-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, לחץ על עדכונים מותקנים תחת "ראה גם" ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה 10 חלונות ו- 2016 שרת Windows update היסטוריה .

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

מידע נוסף

עזרה עבור התקנת עדכונים: עדכון Windows: שאלות נפוצות

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: תמיכה האבטחה TechNet ופתרון בעיות

עזרה עבור הגנה על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: Microsoft מאובטח

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×