הגדרת אות טלוויזיה ב- Windows Media Center

התמיכה ב-Windows 7 הסתיימה ב-14 בינואר 2020

אנו ממליצים לעבור למחשב PC שמפעיל Windows 10 כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה מ- Microsoft.

מידע נוסף

האם ידעת שניתן לצפות בתוכניות טלוויזיה ולהקליט אותן בשידור חי במחשב? כל הדרוש לך הוא Windows Media Center, אות טלוויזיה ומקלט טלוויזיה תואם.

אם אתה חדש ב- Media Center, ראה תחילת העבודה עם Windows Media Center כדי ללמוד את הבסיס.

קיימים סוגים שונים של אותות טלוויזיה באזורים שונים, וחשוב שמקלט הטלוויזיה שלך יהיה תואם לאות הטלוויזיה שאליו אתה מנסה להתחבר. להלן מספר תרחישים נפוצים בנושא אותות טלוויזיה, אשר יסייעו לך לדעת מהו סוג האות שלך ולאיזה סוג מקלט אתה זקוק. (עיין במדריך שהגיע עם המקלט, או בקר באתר האינטרנט של היצרן כדי לברר לאילו סוגי אותות המקלט שלך תואם.)

 

אם מקלט הטלוויזיה שלך תומך באות מסוג זה

והאות שלך מגיע מ-

הנה האפשרויות העומדות בפניך

NTSC

כבל אנלוגי

הגדר את אות הטלוויזיה ישירות משקע הטלוויזיה בכבלים בקיר, או מממיר אינטראקטיבי באמצעות IR blaster

ATSC

אנטנה

הגדר את האות ישירות מהאנטנה (עיין בסעיף העוסק בסריקה לאיתור עוצמת האות בהמשך)

ClearQAM

כבל דיגיטלי

הגדר את אות הטלוויזיה ישירות משקע הטלוויזיה בכבלים בקיר, או מממיר אינטראקטיבי באמצעות IR blaster
שים לב לכך שהערוצים שיהיו זמינים באמצעות שיטה זו ישתנו בהתאם לאזור, וסביר להניח שיהיה עליך להוסיף ערוצים מסוימים באופן ידני ב- Media Center כדי לכוונן אותם כראוי.

כבל דיגיטלי משופר בהבחנה גבוהה (OCUR)

כבל דיגיטלי

הגדר את אות הטלוויזיה ישירות משקע הטלוויזיה בכבלים בקיר, או מממיר אינטראקטיבי באמצעות IR blaster כדי לקבל כבל דיגיטלי בסיסי
הגדר אות כבל דיגיטלי באמצעות מקלט כבלים דיגיטליים ו- CableCARD (זמין בארצות הברית בלבד)

 

אם מחוברים למחשב או מותקנים בו מקלטי טלוויזיה מרובים, ניתן להגדיר אותות טלוויזיה מרובים. הדבר יסייע לך להקליט תוכניות בערוצים שונים בו-זמנית. ניתן אפילו לכוונן שני סוגי אותות שונים באמצעות מקלט טלוויזיה היברידי. עם זאת, ייתכן ש- Media Center לא יוכל לגשת לשני האותות בו-זמנית.
 

אם אות הטלוויזיה שלך מגיע מהשקע של הטלוויזיה בכבלים בקיר או מאנטנה בשידור באוויר, בצע שלבים אלה כדי להגדיר אותו ב- Media Center:

 1. חבר את כבל אות הטלוויזיה לשקע הכניסה בטלוויזיה במקלט טלוויזיה תואם במחשב שלך עם Media Center.

  אם יש במחשב יותר ממקלט אחד, באפשרותך להשתמש במפצל כבלים כדי לחלק את אות הטלוויזיה, ולאחר מכן לחבר אותו לכל מקלט. כך תוכל להקליט תוכניות מרובות בו-זמנית, או לצפות בתוכנית בשידור חי תוך כדי הקלטת תוכנית אחרת. כדי לקבל אות טלוויזיה באמצעות מקלטים מרובים, לכל מקלט חייב להיות מחובר אות טלוויזיה, ועל האות להיות זהה עבור כל מקלט.

 2. במסך הפתיחה של Windows Media Center, גלול אל משימות, בחר הגדרות, בחר טלוויזיה ולאחר מכן בחר הגדר שידור טלוויזיה.

 3. אם אתה מקבל הודעה המציינת כי שינוי ההגדרות ישפיע על הקלטה מהטלוויזיה, המשמעות היא שכבר מוגדר אות. כדי לעבור את תהליך ההגדרה שוב, בחר כן.

 4. בצע את השלבים להגדרת אות הטלוויזיה שלך. שלבים אלה ישתנו בהתאם לסוג המקלט או המקלטים שיש לך, וכן בהתאם לסוג התוכניות שאתה מנוי עליהן.

 5. במסך תוצאת זיהוי של שידורי טלוויזיה, אם אתה רואה את המקלט או המקלטים שלך מופיעים כצפוי, בחר כן, קבע את תצורת הטלוויזיה לפי תוצאות אלה ולאחר מכן בחר הבא.

  אם לא מוצג במסך זה מקלט טלוויזיה, ודא כי המקלט מחובר כראוי למחשב וכי מנהלי ההתקנים המתאימים מותקנים. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכון מנהל התקן עבור חומרה שאינה פועלת כראוי

 6. במסך ספק שידורי טלוויזיה, גלול ברשימה ובחר את ספק השידור המתאים ביותר למיקום ולשירות שלך. לאחר מכן, בחר הבא.

 7. בחר סיום.

אם הגדרת מקלט של טלוויזיה דיגיטלית במהלך ההתקנה, באפשרותך לסרוק לאיתור ערוצים נוספים העשויים להיות זמינים. תוכל גם לבדוק את עוצמת האות של כל ערוץ ולבטל ערוצים שאינם מקבלים אות חזק.

 • במסך הפתיחה של Windows Media Center, גלול אל משימות, בחר הגדרות, בחר טלוויזיה, בחר שידורי טלוויזיה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר בצע סריקה לאיתור ערוצים נוספים ולאחר מכן בצע את ההוראות. Media Center יחפש ערוצים נוספים שעשויים להיות זמינים עבור מקלט הטלוויזיה שלך.

  • בחר באפשרות עוצמת השידור של אנטנת הטלוויזיה הדיגיטלית ולאחר מכן בצע את ההוראות. Media Center יסרוק כל ערוץ בנפרד ויציג את עוצמת האות שלו. במסך כוונון אנטנת הטלוויזיה הדיגיטלית ובחירת ערוצים, באפשרותך לנקות את תיבת הסימון לצד ערוצים עם אות נמוך או ללא אות כלל, כדי שהם לא יופיעו במדריך.

הערה

למרות שנראה כי Media Center סיים לסרוק לאיתור ערוצים נוספים, ייתכן שהוא עדיין פועל ברקע. אם אינך רואה את הערוצים שציפית לראות במהלך סריקה זו, מומלץ להמתין כ- 15 דקות לפני שתנסה שוב לבצע סריקה.


 

לרבים מהמנויים לכבלים או ללוויין ישנו ממיר כבלים (המכונה לעתים ממיר אינטראקטיבי) או מקלט לוויין. תוכל להגדיר את אות הטלוויזיה לעבור דרך אחד מהתקנים אלה בדרכו אל Media Center במחשב.

ממירי כבלים ומקלטי לוויין יכולים לכלול ערוצים בהבחנה רגילה או גבוהה. ב- Media Center, אות דיגיטלי בהבחנה גבוהה המועבר דרך אחד מממירים אלה יומר לאות אנלוגי בהבחנה רגילה.

 1. חבר את הכבל ממקור הכבל (השקע בקיר) לשקע הכניסה של הכבלים בממיר הכבלים או במקלט הלוויין.

  אם יש לך שני ממירי כבלים או שני מקלטי לוויין שברצונך להשתמש בהם עם Media Center, באפשרותך להשתמש במפצל כדי לחלק את אות הטלוויזיה מהשקע בקיר לשני הממירים/המקלטים. לכל ממיר כבלים או מקלט לוויין חייב להיות אות טלוויזיה המחובר לשקע הכניסה של הכבלים.

 2. חבר כבל משקע היציאה בממיר הכבלים או במקלט הלוויין לשקע הכניסה בטלוויזיה במקלט הטלוויזיה המתאים במחשב שלך עם Media Center.

  אם המחשב שלך כולל יותר ממקלט טלוויזיה אחד, ודא שלכל מקלט ישנו אות טלוויזיה משלו המחובר לשקע הכניסה בטלוויזיה. (כלומר, תזדקק לממיר כבלים אחד או למקלט לוויין אחד עבור כל מקלט טלוויזיה במחשב שלך עם Media Center.)

 3. חבר IR blaster למחשב ולממיר האינטראקטיבי. (IR blaster הוא התקן אינפרא-אדום קטן המגיע יחד עם מקלטי טלוויזיה ושלטים רחוקים רבים של Media Center. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך שהגיע עם ה- IR blaster.)

 4. במסך הפתיחה של Windows Media Center, גלול אל משימות, בחר הגדרות, בחר טלוויזיה ולאחר מכן בחר הגדר שידור טלוויזיה.

 5. בצע את השלבים לחיבור אות טלוויזיה, בהתאם לסוג המקלט או המקלטים שהכבל מחובר אליהם, ולסוג התוכניות שאתה מנוי עליהן.

אם יש לך שירות כבלים דיגיטליים מספק הכבלים המקומי שלך, ובבעלותך מחשב בעל אישור מיוחד שנקרא מחשב המותאם לשימוש בכבלים דיגיטליים, ייתכן שתוכל לצפות בטלוויזיה בכבלים דיגיטליים ולהקליט תוכניות ב- Media Center. לשם כך, דרושים לך מספר רכיבים: מקלט כבלים דיגיטליים, שהוא התקן שמגיע עם רוב המחשבים המותאמים לשימוש בכבלים דיגיטליים, ו- CableCARD, שהוא התקן שיש להכניס למקלט הכבלים הדיגיטליים כדי לאפשר לו לקלוט כבלים דיגיטליים. CableCARD משמש כתחליף לממיר אינטראקטיבי דיגיטלי, וניתן להשיגו רק אצל ספק כבלים דיגיטליים משתתף. עם CableCARD תקין המוכנס לתוך מקלט כבלים דיגיטליים תואם, באפשרותך לצפות בערוצי כבלים דיגיטליים (הן בהבחנה רגילה והן בהבחנה גבוהה) הזמינים עם המנוי שלך אצל ספק הכבלים.


מומלץ להיעזר בטכנאי כבלים של ספק השירות לצורך הגדרת מקלט ואות עבור כבלים דיגיטליים. רבים מהשלבים הבאים אמורים להתבצע על-ידי טכנאי.

 1. אם יש לך מחשב המותאם לשימוש בכבלים דיגיטליים, בצע את ההוראות של יצרן המחשב כדי להגדיר את מקלט הכבלים הדיגיטליים.

 2. רשום לעצמך את ה- UnitAddress ואת ה- CableCARD S/N (מספר סידורי) המופיעים בחלק החיצוני של ה- CableCARD. (תזדקק למספרים אלה בתהליך ההפעלה בשלב 7.)

 3. הכנס את ה- CableCARD למקלט הכבלים הדיגיטליים. (שלב זה מתבצע בדרך כלל על-ידי טכנאי מטעם ספק הכבלים הדיגיטליים.)

 4. חבר את הכבל ממקור הכבל (השקע בקיר) לשקע הכניסה בטלוויזיה במקלט הכבלים הדיגיטליים. (שלב זה מתבצע בדרך כלל על-ידי טכנאי מטעם ספק הכבלים הדיגיטליים.)

 5. במסך הפתיחה של Windows Media Center, גלול אל משימות, בחר הגדרות, בחר טלוויזיה, בחר הגדר שידורי טלוויזיה ולאחר מכן בצע את השלבים להגדרת האות.

 6. צור קשר עם ספק השירות כדי לקשר את ה- CableCARD למקלט הכבלים הדיגיטליים - הדבר יביא להפעלת שניהם כך שתוכל לקבל תוכן של כבלים דיגיטליים. תצטרך למסור לספק השירות את הפרטים הבאים:

  • מזהה CableCARD. מספר זה מופיע ב- Windows Media Center בעמוד התקשר לחברת הכבלים שלך. (לדוגמה: 000-298-933-268-5)

  • מזהה מארח. מספר זה מופיע ב- Windows Media Center בעמוד התקשר לחברת הכבלים שלך. (לדוגמה: 029-000-000-104-7)

  • מזהה נתונים. מספר זה מופיע ב- Windows Media Center בעמוד התקשר לחברת הכבלים שלך. (לדוגמה: 132-028-947-08)

  • UnitAddress. תוכל למצוא מספר זה בחלק החיצוני של התקן ה- CableCARD. (לדוגמה: 000-02989-33268-246)

  • CableCARD S/N. תוכל למצוא מספר זה בחלק החיצוני של התקן ה- CableCARD. (לדוגמה: NG3549TA0113)

הערות

אם יש לך מקלט כבלים דיגיטליים (או סוג אחר של מקלט דיגיטלי), אך אין לך שירות כבלים דיגיטליים, ייתכן שתוכל להשתמש באנטנה כדי לצפות ולהקליט דרך האוויר בשידורי טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HDTV) (מכונה לעתים ATSC), בשידורי טלוויזיה סטנדרטיים ובערוצי כבלים דיגיטליים שאינם מוצפנים (כגון ערוצי "clear QAM").

ערוצי פרמיום מסוימים של הכבלים הדיגיטליים עשויים לכלול תוכן מוגן שלא ניתן להקליט אותו.

 

 

 

אם שדרגת את המחשב ל- Windows 7 מ- Windows Vista, ייתכן שתוכל לשמור את ההגדרות של שידורי הטלוויזיה מלפני השדרוג.

 1. בחר בלחצן התחל , בחר כל התוכניות ולאחר מכן בחר Windows Media Center.

 2. אם Media Center יזהה הגדרות קודמות של שידורי טלוויזיה, תראה הודעת פתיחה ובה שאלה אם ברצונך להגדיר את הטלוויזיה עם אותן הגדרות. בחר כן, השתמש בהגדרות הטלוויזיה הקודמות שלי ולאחר מכן בחר אישור.

 3. לאחר ש- Media Center יסיים להחיל את הגדרות הטלוויזיה הקודמות, בחר סיום.

הערות

אם אתה מקבל הודעה המציינת כי הגדרת הטלוויזיה לא הצליחה, ודא שמותקן מנהל ההתקן העדכני ביותר במקלט הטלוויזיה שלך. לקבלת מידע על האופן שבו תוכל להוריד ולהתקין את מנהל ההתקן העדכני ביותר, ראה עדכון מנהל התקן עבור חומרה שאינה פועלת כראוי.

אם מותקנים מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר עבור מקלט הטלוויזיה, ו- Media Center עדיין לא מצליח להגדיר את האות בשיטה זו, נסה להגדיר את אות הטלוויזיה מבלי לשמר את ההגדרות שלך מ- Windows Vista.


 

אם אתה נתקל בבעיות בהגדרת אות הטלוויזיה שלך, נסה להשתמש בפותר הבעיות של 'הגדרת מקלט טלוויזיה' כדי לאתר ולפתור אוטומטית חלק מהבעיות הנפוצות.

פתח את פותר הבעיות של 'הגדרת מקלט טלוויזיה' על-ידי בחירה בלחצן התחל,ולאחר מכן בחר לוח הבקרה. בתיבת החיפוש, הזן פותר בעיות ולאחר מכן בחר פתרון בעיות. בחלונית הימנית, בחר הצג הכל ולאחר מכן בחר הגדרת מקלט טלוויזיה.

 

הערות

במהלך ההתקנה, ייתכן שתתבקש להתקין תוכנית בשם PlayReady. התוכנית PlayReady מאפשרת לך לשחק בתכני טלוויזיה איכותיים ומוגנים מספק השירות שלך ב- Media Center.

אם אתה מקבל הודעת שגיאה בעת הגדרת מקלט הטלוויזיה - לדוגמה, שגיאת הורדה או שגיאה במהלך ההתקנה של PlayReady - ייתכן שתצטרך לבצע שוב את תהליך ההתקנה כולו כדי שאות הטלוויזיה שלך יפעל כראוי.

 

 

 

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×