אם במחשב שלך יש מצלמה מוכללת או שמחוברת אליו מצלמת אינטרנט, באפשרותך להשתמש באפליקציה 'מצלמה' כדי לצלם תמונות וסרטוני וידאו. כדי למצוא את האפליקציה 'מצלמה', בחר התחלה > מצלמה

בחר בכל אחת מהכותרות להלן. היא תיפתח כדי להציג מידע נוסף על השימוש במצלמה או במצלמת האינטרנט שלך. 

כדי למצוא את האפליקציה 'מצלמה', בחר התחלה > מצלמה. לאחר שפתחת את האפליקציה ‘מצלמה‘:

 1. בחר תמונה או וידאו , לאחר מכן בחר שוב באפליקציה כדי לצלם או להתחיל סרטון. אם אתה מצלם סרטון, בחר וידאו שוב עד לסיום ההקלטה.

 2. כדי להציג את התמונה או סרטון הווידאו החדשים שלך או את אלה שצילמת בעבר, בחר התחלה  > תמונות  ולאחר מכן בחר את האוסף שתרצה להציג.

כדי לשנות את אפשרויות המצלמה, כגון רשת מסגור או איכות תמונה, בחר התחלה > > מצלמה > הגדרות .

אם המכשיר שלך כולל יותר ממצלמה אחת, כגון מצלמה קדמית ומצלמה אחורית, כך תוכל לעבור מאחת לשנייה:

בחר התחל >מצלמה > שינוי מצלמה.

ב-Windows 10, האפליקציה ' מצלמה ' אינה כוללת זום דיגיטלי, אך באפשרותך לקבל אפקט דומה לשינוי גודל התצוגה אם תצלם תמונה ולאחר מכן תחתוך אותה:

 1. לחץ על התחל  > תמונות .

 2. בחר את התמונות שתרצה לחתוך.

 3. בחר חתוך& סיבוב

 4. בחר יחס גובה-רוחב ובחר מבין האפשרויות המוגדרות מראש או גרור את הגבולות במקום הרצוי.

 5. בחר שמור עותק > שמור.

באפשרותך לבצע שמירה אוטומטית של התמונות וסרטוני הווידאו שאתה מצלם באמצעות האפליקציה 'מצלמה' ב- OneDrive, כדי שתוכל לחפש אותם באמצעות כל אחד מהמכשירים שלך.  

תמונות

 1. בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד סייר הקבצים ולאחר מכן בחר פתח.

 2. בחר באפשרות מחשב זה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה תמונות ולאחר מכן בחר באפשרות מאפיינים.

 3. בחר את הכרטיסיה מיקום‏‎ לאחר מכן בחר העבר‏‎.

 4. בחר OneDrive > בחר תיקיה > העבר.

סרטוני וידאו

 1. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד סייר הקבצים ולאחר מכן בחר פתח.

 2. בחר באפשרות מחשב זה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה סרטוני וידאו ולאחר מכן בחר באפשרות מאפיינים.

 3. בחר את הכרטיסיה מיקום‏‎ לאחר מכן בחר העבר‏‎.

 4. בחר OneDrive > בחר תיקיה > העבר.

האפליקציה 'מצלמה' יכולה להשתמש בנתוני קואורדינטות אם אתה מצלם תמונות מטאבלט או ממצלמה שמשתמשים בנתוני מיקום ומחוברים לאינטרנט או לרשת ניידת. כדי לעשות זאת: 

 1. בחר התחל > הגדרות > פרטיות >מיקום .

 2. ודא כי שירות המיקום מופעל ולאחר מכן, במקטע בחר אילו אפליקציות יוכלו לגשת למיקום המדויק שלך, הפעל את האפשרות מצלמה.

באפשרותך לבחור אילו אפליקציות ישתמשו במצלמה. כדי לחסום את כל היישומים מהמצלמה:

 1. בחר התחל > הגדרות > פרטיות >מצלמה .

 2. כבה את האפשרות אפשר לאפליקציות לגשת למצלמה.

כדי להפעיל את המצלמה עבור אפליקציות מסוימות ולבטל אותה עבור אחרות:

 1. בחר התחל > הגדרות > פרטיות >מצלמה .

 2. הפעל את האפשרות אפשר לאפליקציות לגשת למצלמה.

 3. העבר את המתגים כדי לשנות את היישומים ברשימה זו, הפעל או בטל את הגישה למצלמה.

באפשרותך לכבות את המצלמה לחלוטין:

 1. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד מנהל ההתקנים, לאחר מכן בחר מנהל ההתקנים ברשימת התוצאות.

 2. בחר את החץ שלצד מצלמות כדי להרחיב את העץ.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המצלמה שתרצה לכבות.

 4. בחר הפוך את ההתקן ללא זמין.

הערות: 

 • כדי למנוע מהאפליקציה 'מצלמה' את השימוש בהתקן שלך, יהיה עליך לכבות את המצלמה לחלוטין.

 • אם אתה נתקל בבעיות באפליקציית המצלמה לאחר שינוי הגדרות הפרטיות, סגור אותה ולאחר מכן פתח אותה שוב.

אם המצלמה המוכללת או המצלמה המחוברת שלך הפסיקה לפעול, לפניך כמה פעולות שתוכל לנסות כדי להפעיל אותה שוב:

 • נתק את המצלמה מהמחשב וחבר אותה מחדש.

 • אם זה לא עוזר, ייתכן שיש בעיה במנהלי ההתקן של המצלמה. באפשרותך להתקין עדכוני מנהל התקן דרך יצרן המצלמה, או שתוכל להשתמש במנהלי ההתקן של המחשב המהווים ברירת מחדל.

כדי להתקין עדכוני יצרן: 

 1. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד מנהל ההתקנים ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בחר באפשרות מצלמות ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מצלמת האינטרנט הבעייתית.

 3. בחר סרוק לאיתור שינויי חומרה, בחר שוב את מצלמת האינטרנט ולאחר מכן בדוק מה קורה עם מצלמת האינטרנט שלך במקטע מצב התקן. אם היא אינו פועלת באופן תקין, פנה ליצרן לקבלת מידע נוסף.

 4. הפעל מחדש את המחשב.

כדי להתקין את מנהלי ההתקנים שמהווים ברירת מחדל של המחשב: 

 1. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד מנהל ההתקנים ולאחר מכן בחר פתח.

 2. בחר באפשרות מצלמות ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מצלמת האינטרנט הבעייתית.

 3. בחר עדכן מנהל התקןולאחר מכן בחר חפש באופן אוטומטי את תוכנת מנהל ההתקן המעודכנת.

 4. לאחר השלמת ההתקנה, בצע את ההוראות ולאחר מכן בחר סגור.

 5. הפעל מחדש את המחשב.

אם אינך רואה את המצלמה שלך במנהל ההתקנים, ראה מצלמה אינה פועלת ב- Windows 10.

אם ההצעות כאן לא פותרות את הבעיה, בדוק את הדף ' מוסיקה, תמונות וסרטוני וידאו ' או את הדף ' התקנים & מנהלי התקנים ' בפורום Windows לקבלת פתרונות שאנשים אחרים מצאו עבור בעיות ספציפיות עם הודעות חומרה או הודעות שגיאה.

אם במחשב שלך יש מצלמה מוכללת או שמחוברת אליו מצלמת אינטרנט, באפשרותך להשתמש באפליקציה 'מצלמה' כדי לצלם תמונות וסרטוני וידאו. כדי למצוא את האפליקציה 'מצלמה', בחר התחלה > מצלמה

בחר בכל אחת מהכותרות להלן. היא תיפתח כדי להציג מידע נוסף על השימוש במצלמה או במצלמת האינטרנט שלך. 

לאחר פתיחת האפליקציה 'מצלמה', לחץ על החץ שמאלה.

באפשרותך לשנות חלק מהאפשרויות עבור המצלמה ב'הגדרות', כגון הצגה של קווי הרשת שעוזרים לך לתכנן את הצילום או לכלול פרטי מיקום בתמונות שלך.

 1. פתח את האפליקציה 'מצלמה'.

 2. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן בחר הגדרות.

 3. בחר אפשרויות.

 4. התאם את ההגדרות עבור כל אפשרות. הגדרות אלה יכולות להיות:

  • שינוי יחס גובה-רוחב של התמונה או איכות הווידאו.

  • הפעלה או כיבוי של פרטי מיקום.

  • הצגה או הסתרה של קווי רשת.

  • הפעלה או כיבוי של ייצוב וידאו.

  • הפעלה או כיבוי של המיקרופון.

  • הפעלה או כיבוי של מנורת הווידאו.

  • שינוי הפעולה שמתרחשת בעת הקשה על המסך.

אם המכשיר שלך כולל יותר ממצלמה אחת, כגון צלמה קדמית ומצלמה אחורית, תוכל לעבור בין המצלמות לפני שאתה מצלם תמונה או סרטון וידאו.

 1. פתח את האפליקציה 'מצלמה'.

 2. החלק מהקצה התחתון כדי לראות את פקודות האפליקציה. אם אתה משתמש בעכבר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך האפליקציה.

 3. בחר החלף מצלמה.

אם המכשיר שלך כולל מסך מגע, תוכל לבצע הגדלה או הקטנה באמצעות שתי אצבעות כדי לכווץ או למתוח את התמונה על המסך.

תוכל לקבל אפקט דומה להגדלה אם תצלם תמונה ולאחר מכן תחתוך אותה.

 1. החלק במהירות שמאלה או בחר את החץ ימינה כדי לראות את התמונות וסרטוני הווידאו החדשים שלך. המשך להחליק במהירות או ללחוץ על החץ ימינה עד שתמצא את התמונה שברצונך לחתוך.

 2. החלק מהקצה התחתון כדי לראות את פקודות האפליקציה. אם אתה משתמש בעכבר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך האפליקציה.

 3. בחר חיתוך.

 4. בחר באפשרות יחס גובה-רוחב ובחר אחת מהאפשרויות הקבועות מראש או גרור את הגבולות למיקום המבוקש.

 5. בחר החל.

 6. שמור את התמונה החתוכה. באפשרותך לעדכן את התמונה המקורית או לשמור עותק עם השינויים שלך.

תוכל לקבל את התמונות וסרטוני וידאו שתצלם באמצעות האפליקציה 'מצלמה' כדי לשמור באופן אוטומטי ל- OneDrive, שם ניתן להגיע אליהם מכל המכשירים שלך. באפשרותך גם לבחור באיזו איכות להשתמש בעת העלאת תמונות.

 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ובחר באפשרות הגדרות > שנה את הגדרות המחשב.

 2. עבור אל OneDrive ולאחר מכן בחר סרט צילום.

 3. בחר את ההגדרות שבהן ברצונך להשתמש עבור העלאות התמונות והווידאו שלך.

אם הטאבלט או המצלמה שלך תומכים בהכללת פרטי מיקום וכוללים אפשרות חיבור לאינטרנט או לרשת ניידת בעת צילום התמונה, האפליקציה 'מצלמה' יכולה לכלול נתוני קואורדינטות עם התמונות שלך.

 1. פתח את האפליקציה 'מצלמה'.

 2. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן בחר הגדרות.

 3. בחר אפשרויות.

 4. הגדר את פרטי מיקום למצב מופעל.

כיבוי המצלמה עבור אפליקציות

ניתן לבחור לכבות את המצלמה באפליקציות ספציפיות ובמקביל לאפשר לאפליקציות אחרות להשתמש בה, או לכבות את המצלמה לחלוטין.

 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך, בחר הגדרות > שנה את הגדרות המחשב.

 2. ‏‏בחר באפשרות פרטיות > מצלמת אינטרנט.

 3. הגדר את האפשרות אפשר לאפליקציות להשתמש במצלמת האינטרנט שלי למצב כבוי או כבה אותה עבור אפליקציות מסוימות.

השבתת המצלמה

 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן בחר חיפוש.

 2. הקלד מנהל ההתקנים בתיבת החיפוש.

 3. בחר באפשרות מנהל ההתקנים.

 4. הרחב את התקני דימות.

 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המצלמה ולאחר מכן בחר באפשרות הפוך ללא זמין.

מניעת שימוש במצלמה כשהמחשב נעול

 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ובחר הגדרות שנה את הגדרות המחשב.

 2. בחר מחשב והתקנים ולאחר מכן בחר מסך נעילה.

 3. כבה את האפשרות החלק כלפי מטה במסך הנעילה כדי להשתמש במצלמה.

הערה: כדי למנוע מהאפליקציה 'מצלמה' את השימוש במצלמה, כבה את המצלמה לחלוטין. גרור את האפליקציה לתחתית המסך והחזק אותה שם עד שהיא תיסגר.

אם אתה נתקל בבעיות ביישום המצלמה לאחר שינוי הגדרות הפרטיות, סגור אותה ופתח אותה מחדש.

אם חיברת מצלמה למחשב והיא מפסיקה לפעול, לפניך כמה פעולות שתוכל לנסות כדי להפעיל אותה שוב:

 • נתק את המצלמה מהמחשב וחבר אותה מחדש.

 • סגור את האפליקציה. גרור את האפליקציה לתחתית המסך והחזק אותה שם עד שהיא תיסגר.

אם זה לא עוזר, ייתכן שיש בעיה במנהלי ההתקן של המצלמה. באפשרותך להתקין עדכוני מנהל התקן דרך יצרן המצלמה, או שתוכל להשתמש במנהלי ההתקן של המחשב המהווים ברירת מחדל.

כדי להתקין עדכוני יצרן: 

 1. החלק פנימה מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למעלה ולאחר מכן לחץ על חיפוש.) לאחר מכן הזן מנהל התקנים בתיבת החיפוש, בחר הגדרות ולאחר מכן בחר מנהל התקנים בתוצאות.

 2. הרחב את התקני דימות.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המצלמה שגורמת לבעיות ולאחר מכן בחר עדכן תוכנת מנהל התקן.

 4. בחר חפש אוטומטית אחר תוכנת מנהל התקן מעודכנת ופעל על-פי הוראות המסך. התהליך עשוי לכלול הפעלה מחדש של המחשב.

כדי להתקין את מנהלי ההתקנים שמהווים ברירת מחדל של המחשב: 

 1. החלק פנימה מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למעלה ולאחר מכן לחץ על חיפוש.) לאחר מכן הזן מנהל התקנים בתיבת החיפוש, בחר הגדרות ולאחר מכן בחר מנהל התקנים בתוצאות.

 2. הרחב את התקני דימות.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המצלמה שגורמת לבעיות ולאחר מכן בחר עדכן תוכנת מנהל התקן.

 4. בחר אתר במחשב שלי תוכנת מנהל התקן.

 5. בחר אפשר לי לבחור מתוך רשימה של מנהלי התקנים במחשב שלי.

 6. בחר התקן וידאו דרך USB, בחר הבא ובצע את ההוראות שעל המסך. התהליך עשוי לכלול הפעלה מחדש של המחשב.

פתרון בעיות עבור תיקון שגיאות התקנה של מנהלי התקנים וחומרה ב- Windows 10

אם ההצעות כאן לא פותרות את הבעיה, בדוק את הדף ' מוסיקה, תמונות וסרטוני וידאו ' או את הדף ' התקנים & מנהלי התקנים ' בפורום Windows לקבלת פתרונות שאנשים אחרים מצאו עבור בעיות ספציפיות עם הודעות חומרה או הודעות שגיאה.

נושאים קשורים

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×