עצות לפינוי שטח כונן במחשב שלך

הודעה המציינת שהמקום הפנוי במחשב שלך עומד להיגמר יכולה להכניס ללחץ - או אפילו למצוקה אמתית אם אתה באמצע פרויקט חשוב. החדשות הטובות הן שאתה יכול כנראה לפנות שטח רב במחשב שלך שבו פועל Windows על-ידי יישום העצות שמופיעות כאן. אבל אם ההודעות לגבי שטח מועט בכונן ממשיכות להופיע, מומלץ לשקול אפשרויות אחרות, לרבות הוספת אחסון נשלף.


כדי להפיק את המרב מעצות אלה, בצע אותן בזו אחר זו, מלמעלה למטה. 


 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות, ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב.)

 2. בחר מחשב ומכשיריםולאחר מכן בחר שטח דיסק.

 3. תחת פנה שטח במחשב זה, בדוק את כמות השטח הזמין ואת הגודל הכולל.

עצות: 

 • תוכל להציג את גודל האפליקציות שהורדת מחנות Windows ולבחור אם להסיר את התקנתן על-ידי הקשה או לחיצה על הצג את גדלי האפליקציות שלי.

 • תוכל גם לפנות שטח על-ידי הקשה או לחיצה על רוקן את סל המיחזור שלי אם יש בו קבצים.

הערות: 

 • אם אינך רואה את האפשרות 'שטח דיסק', חסר לך העדכון האחרון של Windows 8.1 ו- Windows RT 8.1. לקבלת מידע נוסף, ראה התקנת עדכון Windows 8.1 (KB 2919355).

 • תוכל לבדוק את השטח הנוכחי במחשב שלך גם ב'סייר הקבצים' על-ידי חיפוש המילים מחשב זה.ניקוי המחשב שלך באופן סדיר מפנה שטח כונן ועוזר לו לפעול בצורה טובה יותר. אחת הדרכים הקלות ביותר לנקות קבצים שאינם נחוצים לך עוד היא שימוש ב'ניקוי הדיסק'.


 1. פתח את 'ניקוי הדיסק' על-ידי לחיצה על הלחצן התחל. בתיבת החיפוש, הקלד ניקוי הדיסקולאחר מכן, ברשימת התוצאות, בחר ניקוי דיסק.

 2. אם תתבקש, בחר את הכונן שברצונך לנקות ולאחר מכן בחר אישור.

 3. בתיבת הדו-שיח ניקוי דיסק במקטע תיאור, בחר ניקוי קבצי מערכת.

 4. אם תתבקש, בחר את הכונן שברצונך לנקות ולאחר מכן בחר אישור.

 5. בתיבת הדו-שיח ניקוי דיסק, בכרטיסיה ניקוי דיסק, בחר בתיבות הסימון של סוגי הקבצים שאותם ברצונך למחוק ולאחר מכן בחר אישור. כדי להסיר נתונים מהתקנה קודמת של Windows, בחר בתיבת הסימון התקנות Windows קודמות.

 6. בהודעה שמופיעה, בחר מחק קבצים.

 7. חזור אל מחשב בסייר הקבצים, בחר את הכונן שניקית ולאחר מכן בחר רענן. אם עליך לפנות שטח נוסף (הכונן עדיין מסומן באדום), עבור לעצה הבאה.הסר את ההתקנה של אפליקציות שולחן עבודה שאינן נחוצות עוד דרך 'תוכניות ותכונות'.


כדי ל‏‏הסיר תוכנית או לשנות אותה

 1. פתח את תוכניות ותכונות על-ידי לחיצה על לחצן התחל , לחיצה על לוח הבקרה , לחיצה על תוכניותולאחר מכן לחיצה על תוכניות ותכונות.

 2. בחר תוכנית ולאחר מכן לחץ על הסר. תוכניות מסוימות כוללות את האפשרות לשינוי או לתיקון התוכנית בנוסף להסרת ההתקנה, אך תוכניות רבות מציעות את האפשרות של הסרה. כדי לשנות תוכנית, לחץ על שנה או תקן. אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

הערה: אם התוכנית שברצונך להסיר אינה מופיעה ברשימה, ייתכן שהיא לא נכתבה לגירסה זו של Windows. כדי להסיר את התוכנית, עיין במידע שצורף לתוכנית.באפשרותך גם להסיר את ההתקנה של אפליקציות שאינך רוצה עוד.


 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על 'הגדרות' ולאחר מכן לחץ על 'שנה הגדרות מחשב'.)

 2. בחר חיפוש ואפליקציות ולאחר מכן בחר גדלי אפליקציות כדי לראות כמה שטח תופסת כל אפליקציה בכונן המקומי.

 3. לאחר שתאתר יישום שברצונך להסיר את התקנתו, בחר את היישום ולאחר מכן בחר הסר התקנה.

הערה: פעולה זו תסיר רק אפליקציות של החנות מחשבון המשתמש שלך.אם יש לך תמונות, מוסיקה, סרטוני וידאו או קבצים אחרים שברצונך להשאיר אך אינך מעוניין שיהיו במחשב, שקול לשמור אותם באמצעי אחסון נשלף, כגון כונן חיצוני, כונן , USB‏ או DVD, או באחסון בענן. עדיין תוכל להציג קבצים אלה כל עוד המחשב שלך יהיו מחובר לאמצעי האחסון הנשלף או לאחסון בענן, אך הם לא יתפסו שטח במחשב.


 1. פתח מחשב זה על-ידי החלקתה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או אם אתה משתמש בעכבר, הצביעה על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר למטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת מחשב זה בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על מחשב זה.

 2. בתיבה חפש במחשב זה בפינה השמאלית העליונה, הזן size:huge.

 3. בחר בתפריט תצוגה, בחר מיון לפי ובחר גודל. הקבצים הגדולים ביותר מוצגים למעלה.

 4. ברגע שתאתר קובץ שברצונך למחוק, לחץ והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ ולאחר מכן בחר מחק.

אזהרה: מחיקת קבצים מהתיקיה WinSxS או מחיקת התיקיה WinSxS בשלמותה עשויות לגרום נזק חמור למערכת ולהפוך את ההפעלה מחדש או את עדכון המחשב לבלתי אפשריים.

התיקיה WinSxS ממוקמת בתיקיה Windows במחשב שלך (לדוגמה, C:\Windows\WinSxS). היא מאחסנת את קבצי מאגר הרכיבים של Windows המשמשים לתמיכה בפונקציות הדרושות להתאמה אישית ולעדכון של Windows. באפשרותך להשתמש במתזמן המשימות כדי להקטין את גודל התיקיה.


 1. החלק פנימה מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למעלה ולאחר מכן לחץ על חיפוש.)

 2. הזן לוח הבקרה בתיבת החיפוש ולאחר מכן בחר לוח הבקרה.

 3. בחר מערכת ואבטחהולאחר מכן בחר תזמן משימות תחת כלי ניהול.

 4. בחר את החץ לצד ספריית מתזמן המשימות, בחר Microsoft, בחר Windowsולאחר מכן בחר מתן שירות.

 5. בחר StartComponentCleanup, ולאחר מכן בחר הפעל תחת פריט נבחר.

קבצים הזמינים במצב לא מקוון תופסים יותר שטח במחשב שלך. OneDrive זקוק גם ל- ‎200 MB של שטח פנוי במחשב לצורך סינכרון הקבצים שלך. כדי לפנות שטח, תוכל להפוך קבצים או תיקיות מסוימים למקוונים בלבד.

הערות: 

 • אם האפשרות גש לכל הקבצים במצב לא מקוון פועלת, תחילה עליך לבטל הגדרה זו כדי להפוך קבצים למקוונים בלבד.

 • אם יש לך העלאות ל- OneDrive שטרם הסתיימו, עליך להמתין עד להשלמתן ורק לאחר מכן להפוך קבצים למקוונים בלבד. 1. במסך 'התחל', בחר OneDrive כדי לפתוח את האפליקציה OneDrive.

 2. עבור לקובץ או לתיקיה שברצונך להפוך למקוונים בלבד.

 3. החלק במהירות כלפי מטה או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ או התיקיה כדי לבחור אותם.

 4. בחר הפוך למקוון בלבד. כדי להפוך את OneDrive כולו למקוון בלבד, החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך (או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך והזז את מצביע העכבר כלפי מעלה), בחר הגדרות, בחר אפשרויות ולאחר מכן בחר הפוך את כל הקבצים למקוונים בלבד.

 1. פתח את סייר הקבצים על-ידי החלקתה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר למטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת סייר הקבצים בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על סייר הקבצים.

 2. עבור לקובץ או לתיקיה שברצונך להפוך למקוונים בלבד.

 3. לחץ והחזק את הקובץ או התיקיה או לחץ עליהם באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן בחר באפשרות הפוך לזמין במצב מקוון בלבד. כדי להפוך את OneDrive כולו למקוון בלבד, לחץ והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על OneDrive ולאחר מכן בחר באפשרות הפוך לזמין במצב מקוון בלבד.

יש לבצע אתחול של הכונן הנשלף באמצעות מערכת הקבצים NTFS.


כדי לבדוק זמינות של שטח

לפני שתעביר את קבצי OneDrive שלך, עליך לוודא שבכונן הנשלף יש מספיק מקום לאחסון הקבצים. בצע את השלבים הבאים:


 1. פתח את סייר הקבצים על-ידי החלקתה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר למטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת סייר הקבצים בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על סייר הקבצים.

 2. לחץ לחיצה ממושכת או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על OneDrive.

 3. בחר מאפייניםולאחר מכן הבט בכמות לצד גודל בדיסק.

 4. בסייר הקבצים, בחר באפשרות מחשב זה ולאחר מכן ראה כמה שטח פנוי בכונן הנשלף.


כדי להעביר את קבצי OneDrive

תחילה, עליך ליצור תיקיה בכונן הנשלף עבור קבצי OneDrive שלך. לאחר שתיצור את התיקיה, בצע שלבים אלה כדי להעביר את הקבצים שלך:

אזהרה: העברה של קבצי OneDrive שלך תגרום לביטול כל ההעלאות שבהמתנה.

 1. בסייר הקבצים, לחץ והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על OneDrive.

 2. בחר באפשרות מאפיינים ולאחר מכן בחר בכרטיסיה מיקום.

 3. בחר העבר.

 4. עבור אל הכונן הנשלף ולאחר מכן בחר בחר תיקיה.

 5. בתיבת הדו-שיח מאפייני OneDrive, בחר אישור.

 6. תיבת הדו-שיח העברת תיקיה, בחר כן. קבצי OneDrive שלך הועברו לכונן החדש. כעת תוכל למחוק את המיקום הקודם של OneDrive.

הערה: לקבלת עזרה נוספת בהזזת קבצים ב- OneDrive, פנה לתמיכת הלקוחות.כאסטרטגיה לטווח ארוך להרחבת קיבולת האחסון של המחשב שלך, ניתן להוסיף אחסון נשלף, כולל כרטיסי SD, כונני הבזק מסוג USB, דיסקי DVD או תקליטורים, או להשתמש באחסון בענן או בכונני רשת. אפשרויות אחסון נשלף:


 • כרטיסיי דיגיטליים מאובטחים (SD) יש כמה סוגים שונים של כרטיסים, כולל SD ‏(32.0x24 מ"מ), miniSD ‏(21.5x20 מ"מ) ו- microSD ‏(15.0x11 מ"מ). חשוב לברר עם יצרן המחשב אילו סוגים של כרטיסי SD זמינים במחשב שלך.

עצה: אם אתה משתמש ב- Surface, באפשרותך להוסיף שטח אחסון של עד ‎64 GB באמצעות כרטיס microSD. ב- Surface RT, קורא כרטיסי ה- microSD ממוקם מתחת לרגלית בצד ימין. ב- Surface Pro, קורא הכרטיסים ממוקם בקצה הימני, מעל חיבור החשמל.


 • כונני USB וכוננים חיצוניים. רוב המחשבים כוללים יציאת USB אחת או יותר שאליה ניתן לחבר כונן הבזק מסוג USB או כוננים חיצוניים. חלק מהמחשבים החדשים כוללים יציאת USB 3.0, המאפשרת מהירויות העברה הגבוהות עד פי 10 מ- USB 2.0. ניתן להשתמש בכונן הבזק מסוג USB 2.0 ביציאת USB 3.0 (במהירויות העברה של USB), אך לא ניתן להשתמש בכונן הבזק מסוג USB 3.0 ביציאת USB 2.0. ברר עם יצרן המחשב באילו יציאות USB המחשב תומך.

 • דיסקי DVD ותקליטורים. אם המחשב שלך כולל כונן תקליטורים, DVD או Blu‑ray שיכול לקרוא ולכתוב בדיסק ריק, תוכל להשתמש בכונן זה כדי לאחסן נתונים, בדומה ל- SD או לכונן הבזק מסוג USB. כך תעשה זאת: בעת הכנסת דיסק ריק למחשב, בחר 'כמו כונן הבזק מסוג USB' מרשימת האפשרויות.

 • אחסון בענן באמצעות OneDrive. Windows כולל את האפליקציה OneDrive, שבעזרתה תוכל לגשת לאחסון OneDrive החינמי שלך בענן, מה שמכונה לעתים אחסון מקוון. באפשרותך לשמור קבצים ב- OneDrive ולעבד איתם בכמה דרכים שונות: באתר האינטרנט (OneDrive.com), עם האפליקציה עבור Windows 8.1 ו- Windows RT 8.1, עם יישומי שולחן העבודה עבור מחשב PC או Mac, ואפליקציות עבור המכשירים הניידים שלך.

 • כדי לבדוק כמה שטח אחסון זמין וכדי להוסיף עוד שטח אחסון, החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך (או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך), בחר בהגדרות, בחר באפשרות שנה הגדרות מחשב ולאחר מכן בחר באפשרות OneDrive. באפשרותך גם לעבור אל ניהול שטח אחסון באתר האינטרנט של OneDrive.
זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×