SZÖVEG függvény

A SZÖVEG függvény lehetővé teszi a számok megjelenítésének módosítását. Ehhez formátumkódok segítségével formázza a számokat. Ez olyankor hasznos, amikor olvashatóbb formátumban szeretné megjeleníteni a számokat, illetve a számokat szöveggel vagy szimbólumokkal szeretné ötvözni.

Megjegyzés: A SZÖVEG függvény a számokat szöveggé alakítja, ami megnehezítheti, hogy a későbbi számításokban hivatkozzon rájuk. Érdemes az eredeti értéket megtartani egy cellában, majd a SZÖVEG függvényt egy másik cellában használni. Így ha később további képleteket kell készítenie, a SZÖVEG függvény eredménye helyett mindig hivatkozhat az eredeti értékre.

Szintaxis

SZÖVEG(érték; formátum_szöveg)

A SZÖVEG függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

Argumentum neve

Leírás

érték

A szöveggé alakítható számérték.

formátum_szöveg

Egy szöveges karakterlánc, amely meghatározza a megadott értékhez alkalmazandó formázást.

Áttekintés

A SZÖVEG függvény legegyszerűbben az alábbi módon értelmezhető:

 • =SZÖVEG(Formázandó érték; "Az alkalmazandó formátumkód")

Az alábbiakban néhány gyakori példát talál, amelyeket közvetlenül az Excelbe másolhat, hogy saját maga kísérletezzen velük. Figyelje meg az idézőjelek között látható formátumkódokat.

Képlet

Leírás

=SZÖVEG(1234,567;"# ##0,00 Ft")

Pénznem ezreselválasztóval és két tizedesjeggyel, például 1 234,57 Ft. Figyelje meg, hogy az Excel 2 tizedesjegyre kerekíti az értéket.

=SZÖVEG(MA();"ÉÉÉÉ.HH.NN.")

Az aktuális dátum ÉÉÉÉ.HH.NN. formátumban, például 2012.03.14.

=SZÖVEG(MA();"NNNN")

A hét aktuális napja, például hétfő

=SZÖVEG(MOST();"Ó:PP de./du.")

Aktuális időpont, például 1:29 du.

=SZÖVEG(0,285;"0,0%")

Százalékos érték, például 28,5%

=SZÖVEG(4.34 ,"# ?/?")

Tört, például 4 1/3

=KIMETSZ(SZÖVEG(0,34;"# ?/?"))

Tört, például 1/3. Ez a képlet a KIMETSZ függvényt használja a kezdő szóköz eltávolításához a decimális értékkel.

=SZÖVEG(12200000;"0,00E+00")

Tudományos jelölés, például 1,22E+07

=SZÖVEG(1234567898;"[<=9999999]###-####;(###) ###-####")

Speciális (telefonszám), például (123) 456-7898

=SZÖVEG(1234;"0000000")

Bevezető nullák (0) hozzáadása, például 0001234

=SZÖVEG(123456;"##0° 00' 00''")

Egyéni – földrajzi szélesség/hosszúság

Megjegyzés: Bár a SZÖVEG függvénnyel módosíthatja a formázást, nem ez az egyetlen lehetőség. A formátumot képlet nélkül is módosíthatja, ha lenyomja a CTRL+1 (vagy Macen a A Mac gépek Command billentyűjének ikonja +1) billentyűkombinációt, majd a Cellák formázása > Szám párbeszédpanelen kiválasztja a formátumot.

Példák letöltése

Letöltheti példamunkafüzetünket, amely tartalmazza többek között a jelen cikkben a SZÖVEG függvényt használó összes példát. Követheti a példákat, vagy létrehozhat saját formátumkódokat a SZÖVEG függvényhez.

Az Excel SZÖVEG függvénypéldáinak letöltése

Egyéb elérhető formátumkódok

A Cellák formázása párbeszédpanelen megkeresheti a többi elérhető formátumkódot:

 1. A Ctrl+1 (vagy Macen a A Mac gépek Command billentyűjének ikonja +1) billentyűkombinációt lenyomva nyissa meg a Cellák formázása párbeszédpanelt.

 2. Jelölje ki a kívánt formátumot a Szám lapon.

 3. Jelölje ki az Egyéni lehetőséget.

 4. A kívánt formátumkód most a Típus mezőben látható. Ebben az esetben a pontosvessző (;) és az @ jel kivételével jelöljön ki mindent a Típus mezőben. Az alábbi példában csak az éééé.hh.nn. formátumot jelöltük ki és másoltuk.

 5. A Ctrl+C billentyűkombinációt lenyomva másolja a vágólapra a formátumkódot, majd a Mégse gombot lenyomva zárja be a Cellák formázása párbeszédpanelt.

 6. Most csak annyit kell tennie, hogy a Ctrl+V billentyűkombinációt lenyomva a formátumkódot beilleszti a SZÖVEG függvényt használó képletbe, például: =SZÖVEG(B2;"éééé.hh.nn."). Ügyeljen arra, hogy a formátumkódot idézőjelek közé illessze be ("formátumkód"), ellenkező esetben az Excel hibát ad vissza.

Példa arról, hogy hogyan használhatja a Cellák formázása > Szám > Egyéni lehetőséget arra, hogy az Excel formázza Önnek a karakterláncokat.

Formátumkódok kategória szerint

Az alábbiakban azt szemléltetjük néhány példával, hogy miként alkalmazhat eltérő számformátumot az értékeire a Cellák formázása párbeszédpanelen az Egyéni lehetőséget választva, és az adott formátumkódokat a SZÖVEG függvénybe másolva.

 • Számformátum kiválasztása
 • Bevezető nullák (0)
 • Ezreselválasztó megjelenítése:
 • Szám-, pénznem- és könyvelési formátumok
 • Dátumok
 • Időpontok
 • Százalékértékek
 • Törtek
 • Tudományos jelölés
 • Különleges formátumok

Miért törli az Excel a bevezető nullákat?

Az Excel arra van felkészítve, hogy a cellákban nem szövegnek látszó számokat, például cikkszámokat vagy termékváltozatokat, hanem megadott számokat keressen. A bevezető nullák megőrzéséhez az értékek beillesztése vagy megadása előtt formázza a bemeneti tartományt. Jelölje ki az oszlopot vagy tartományt, amelybe értékeket szeretne bevinni, majd a CTRL+1 billentyűkombinációt lenyomva nyissa meg a Cellák formázása párbeszédpanelt, és a Szám lapon válassza a Szöveg lehetőséget. Az Excel ekkor megőrzi a bevezető nullákat.

Ha már bevitte az adatokat, és az Excel eltávolította a kezdő 0-kat, akkor a SZÖVEG függvénnyel visszahelyezheti őket. Az értékeket tartalmazó tartomány felső cellájához használja a =SZÖVEG(érték,"00000") képletet, melyben a nullák száma a megjeleníteni kívánt számjegyek száma legyen. Ezután a képlet másolásával és beillesztésével formázza a tartomány többi celláját is.

Példa arra, hogy hogyan formázhat értékeket kezdő nullákkal a SZÖVEG függvénnyel. =SZÖVEG(A2;"00000")

Ha bizonyos okokból a szöveges értékeket vissza kell alakítania számokká, szorozhat 1-gyel, például =D4*1, illetve használhatja a dupla egyoperandusú operátort (--), például =--D4.

Az Excel az ezreseket közzel választja el, ha a formátum számjelekkel (#) vagy nullákkal határolt szóközt tartalmaz. Ha például a formátum-karakterlánc értéke "# ###", az Excel a 12200000 számot 12 200 000 formátumban jeleníti meg.

Egy számjegyhelyőrzőt követő pont 1000-rel osztja a számot. Ha például a formátum-karakterlánc értéke "#.###,0.", az Excel a 12200000 számot 12.200,0 formátumban jeleníti meg.

Példák a SZÖVEG függvény használatára az ezreselválasztóval

Megjegyzések: 

 • Az ezreselválasztó a területi beállításoktól függ. Az Amerikai Egyesült Államokban ez vessző, más területeken viszont lehet szóköz vagy pont(.).

 • Az ezreselválasztó szám-, pénznem- és könyvelési formátumokhoz érhető el.

Az alábbi példákban normál szám- (csak ezres- és tizedes elválasztó), pénznem- és könyvelési formátumok láthatók. A pénznemformátumok lehetővé teszik a tetszés szerinti pénznemszimbólum beszúrását, és az érték mellé igazítását. A könyvelési formátum például az értéket a cella a közepére igazítja, a pénznemszimbólumot pedig az érték mellé a jobb szélre helyezi. Figyelje meg a különbséget az alábbi pénznem- és könyvelési formátumkódok között, ahol a könyvelési formátumkód csillagot (*) használ a szimbólum és az érték közötti elválasztáshoz.

Példák a SZÖVEG függvény használatára a Szám, a Pénznem és a Könyvelési formátummal

A pénznemszimbólumok formátumkódjának kereséséhez nyomja le a Ctrl+1 (vagy Macen a A Mac gépek Command billentyűjének ikonja +1) billentyűkombinációt, jelölje ki a kívánt formátumot, majd válasszon szimbólumot a Pénznem legördülő listában:

Pénznemszimbólum-választék a Cellák formázása párbeszédpanelen

Ezután kattintson az Egyéni lehetőségre a bal oldalon található Kategória csoportban, és másolja a formátumkódot a pénznemszimbólummal együtt.

SZÖVEG függvény – Egyéni pénznem szimbólummal

Megjegyzés: A SZÖVEG függvény nem támogatja a színformázást, ezért ha a Cellák formázása párbeszédpanelról színt tartalmazó számformátumkódot másol (például: # ##0,00_ Ft);[Piros](# ##0,00 Ft)), a SZÖVEG függvény elfogadja a formátumkódot, de nem jeleníti meg a színt.

A dátumok megjelenítésének módját az "É" (év), a "H" (hónap) és az "N" (nap) kombinációjának használatával módosíthatja.

Formátumkódok hónaphoz, naphoz és évhez

A SZÖVEG függvényben használt formátumkódok nem különböztetik meg a kis- és a nagybetűket, így használhatja akár az "É" vagy "é", a "H" vagy "h", illetve az "N" vagy "n" betűt.

Mynda javaslata...

Ha különböző országokban dolgozó felhasználókkal oszt meg Excel-fájlokat és -jelentéseket, előnyös lehet, ha mindenkinek a saját nyelvén küldi el a jelentést. Mynda Treacy (Excel MVP) nagyszerű megoldással szolgál erre Az Excelben szereplő dátumok megjelenítése különféle nyelveken című cikkben. A cikk egy letölthető mintamunkafüzetet is tartalmaz.

Az időpont megjelenítését az "Ó" (óra), "P" (perc) és "S" (másodperc), valamint a 12 órás formátum esetén a de./du. kombinációjának használatával módosíthatja.

Időformátumok órához, perchez és másodperchez

Ha kihagyja a de./du. jelölést, az időpont 24 órás formátumban jelenik meg.

A SZÖVEG függvényben használt formátumkódok nem különböztetik meg a kis- és a nagybetűket, így használhatja akár az "Ó" vagy "ó", a "P" vagy "p", illetve az "S" vagy "s" betűt, illetve a "DE./DU." vagy a "de./du." kódokat.

A százalékértékek megjelenítésének módját a százalék (%) formátumokkal módosíthatja.

Formátumkódok százalékhoz

A tizedesjegyek megjelenítésének módját a tört (?/?) formátumokkal módosíthatja.

Formátumkódok törtekhez

A tudományos jelölés a számok ábrázolásának módja, ahol egy 1 és 10 közötti decimális szám a 10 hatványával van szorozva. Ezt gyakran a nagy számok tömör megjelenítéséhez használják.

Formátumkódok a tudományos jelölésekhez

Az Excel 4 különleges formátumot kínál:

 • Irányítószám – "H-0736"

 • Irányítószám + 4 – "H-0736-0000"

 • Telefonszám – "[<=9999999]###-####;(###) ###-####"

 • Társadalombiztosítási szám – "000-000-000"

Speciális formátumok a SZÖVEG függvényhez

A különleges formátumok a területi beállításoktól függően eltérhetnek, ha azonban a területi beállításához nincsenek különleges formátumok, vagy nem felelnek meg az igényeinek, a Cellák formázása párbeszédpanel Egyéni lehetőségével saját formátumot is létrehozhat.

Gyakori eset

A SZÖVEG függvényt leggyakrabban mással együtt, és csak ritkán használják önmagában. Tegyük fel, hogy kombinálni szeretne egy szöveget és egy számértéket, például „Jelentés nyomtatva: 2012.03.14.” vagy „Heti bevétel: 6 634 872 Ft” formában. Beírhatná ezt kézzel is az Excelbe, de miért ne használná ki, hogy az Excel meg tudja tenni Ön helyett? A szöveg és a formázott számok – például dátumok, időpontok, pénznem stb. – kombinálásakor az Excel nem tudja, hogy miként szeretné megjeleníteni a számokat, ezért elveti azok formázását. Itt lesz nélkülözhetetlen a SZÖVEG függvény, mert a segítségével kikényszerítheti, hogy az Excel a formátumkódok használatával a kívánt módon formázza az értékeket, például a dátumformátum esetén az "ÉÉÉÉ.HH.NN." segítségével.

Az alábbi példában láthatja, hogy mi történik, ha a SZÖVEG függvény nélkül szöveget és számokat összekapcsolni. Itt az és (&) operátorral próbálunk meg összefűzni egy szöveges karakterláncot, egy szóközt (" ") és egy értéket a következő módon: =A2&" "&B2.

Példa szöveg egyesítésére a SZÖVEG függvény nélkül

Amint láthatja, az Excel eltávolította a formázást a B2 cellában lévő dátumból. A következő példában azt láthatja, hogy a SZÖVEG függvény miként teszi lehetővé a kívánt formátum alkalmazását.

Példa szöveg egyesítésére a SZÖVEG függvénnyel

A frissített képletünk a következő:

 • C2 cella: =A2&" "&SZÖVEG(B2;"éééé.hh.nn") – Dátumformátum

Gyakori kérdések

Erre sajnos nincs lehetősége a SZÖVEG függvénnyel. Az ilyen típusú átalakításhoz VBA- (Visual Basic for Applications) kódot kell használnia. A következő témakör a számok angol szöveggé alakítását tárgyalja, és így jó támpontot nyújthat: Numerikus értékek átalakítása angol szavakká az Excel programban

Igen, ehhez használhatja a NAGYBETŰS, a KISBETŰ és a TNÉV függvényt. A =NAGYBETŰS("szia") eredménye például "SZIA" lesz.

Igen, de több lépésben. Első lépésként jelölje ki a kívánt cellát vagy cellákat, majd a Ctrl+1 billentyűkombinációval nyissa meg a Cellák formázása párbeszédpanelt, és az Igazítás > A szöveg elhelyezése csoportban jelölje be a Sortöréssel több sorba jelölőnégyzetet. Következő lépésként egészítse ki a SZÖVEG függvényt a KARAKTER(10) függvénnyel ott, ahova a sortörést helyezni szeretné. A végleges érték méretétől függően szükség lehet az oszlopszélesség módosítására is.

Példa arra, hogy hogyan szúrhat be sortörést a SZÖVEG és a KARAKTER(10) függvénnyel. ="A mai nap: "&KARAKTER(10)&SZÖVEG(MA();"éééé.hh.nn.")

A fenti példában a következő képletet használtuk: ="A mai nap: "&KARAKTER(10)&SZÖVEG(MA();"éééé.hh.nn")

Ez tudományos jelölés néven ismert, és az Excel automatikusan átalakítja az Általános formátumú cellák esetén a 12 számjegynél hosszabb számjegyeket, a Szám formátumú cellák esetén pedig a 15 számjegynél hosszabb számjegyeket. Ha hosszú numerikus karakterláncokat kell megadnia, de nem szeretné konvertálni őket, akkor formázza a szóban forgó cellákat Szöveg értékként, mielőtt beírná vagy beillesztené az értékeket az Excelbe.

Mynda javaslata...

Ha különböző országokban dolgozó felhasználókkal oszt meg Excel-fájlokat és -jelentéseket, előnyös lehet, ha mindenkinek a saját nyelvén küldi el a jelentést. Mynda Treacy (Excel MVP) nagyszerű megoldással szolgál erre Az Excelben szereplő dátumok megjelenítése különféle nyelveken című cikkben. A cikk egy letölthető mintamunkafüzetet is tartalmaz.

Lásd még

Egyéni számformátum létrehozása és törlése

Szövegként tárolt számok számmá alakítása

Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×