Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.
Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája

A munkalapfüggvények a működésük alapján kategorizálva láthatók. A kategóriákra kattintva böngészhet a függvényei között. Vagy adott függvényre is kereshet a Ctrl+F billentyűkombinációt lenyomva, majd a függvény első néhány betűjét vagy egy leíró szót beírva. Ha részletes információkra kíváncsi az egyik függvénnyel kapcsolatban, kattintson a függvény nevére az első oszlopban.

Íme az a 10 függvény, amelyről a legtöbben olvasnak.

Függvény

Leírás

SZUM függvény

Ezzel a függvénnyel cellaértékeket adhat össze.

HA függvény

Ezzel a függvénnyel aszerint adhat vissza egy értéket, hogy egy feltétel teljesül-e. Íme egy videó a HA függvény használatáról.

KERES függvény

Ezt a függvényt akkor használhatja, ha egyetlen sorban vagy oszlopban szeretne keresni, és egy második sor vagy oszlop azonos pozíciójában lévő értéket szeretné megtalálni.

FKERES függvény

Ezt a függvényt akkor használhatja, ha egy táblázatban vagy tartományban sor alapján szeretne megkeresni értékeket. Például megkeresheti egy alkalmazott vezetéknevét az alkalmazotti azonosítója alapján, vagy telefonszámát a vezetékneve alapján (mint egy telefonkönyvben). Nézze meg ezt a videót az FKERES függvényről.

HOL.VAN függvény

Ez a függvény egy elemet keres egy cellatartományban, és az elem tartománybeli relatív pozícióját adja eredményül. Ha például az A1:A3 tartomány az 5, 7 és 38 értékeket tartalmazza, akkor a =HOL.VAN(7;A1:A3;0) képlet eredménye 2 lesz, mivel a 7-es érték a tartomány második eleme.

VÁLASZT függvény

Ezzel a függvénnyel az indexszáma alapján egy értéket választhat legfeljebb 254 értékből. Ha például az érték1; ... ; érték7 argumentum a hét napjainak neve, akkor a VÁLASZT függvény a napok egyikét adja eredményül, ha az index értékének egy 1 és 7 közötti számot ad meg.

DÁTUM függvény

Ez a függvény a megadott dátumnak megfelelő sorszámot adja eredményül. Akkor nagyon hasznos, ha az évet, a hónapot és a napot képletek vagy cellahivatkozások adják meg. Előfordulhat például, hogy egy munkalapon olyan formátumban vannak megadva a dátumok (pl. ÉÉÉÉHHNN formátumban), amelyet az Excel nem ismeri fel.

Két dátum közé eső napok, hónapok vagy évek számának kiszámításához használja a DÁTUMTÓLIG függvényt.

NAPOK függvény

Ez a függvény a napok számát adja vissza két dátum között.

SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 függvény

A SZÖVEG.TALÁL és a SZÖVEG.TALÁL2 egy szöveges karakterláncot keres egy másikban. Visszaküldik az első karakterlánc első karakterének helyét a második karakterlánc elejétől számítva.

INDEX függvény

Ez a függvény egy értéket vagy egy értékre mutató hivatkozást ad vissza egy táblázatból vagy egy tartományból.

Az Excel újabb verzióiban ezeket a függvényeket olyan új függvények váltották fel, amelyek jobb pontosságot biztosítanak, és olyan neveik vannak, amelyek jobban tükrözik a használatukat. Továbbra is használhatja őket az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás érdekében, de ha nincs szükség visszamenőleges kompatibilitásra, helyettük inkább az új függvények használata javasolt. Az új függvényekkel kapcsolatos további információkat lásd: Statisztikai függvények (segédlet) és Matematikai és trigonometriai függvények (segédlet) .

Függvény

Leírás

BÉTA.ELOSZLÁS függvény

A béta-eloszlás függvényt számítja ki.

INVERZ.BÉTA függvény

Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.

BINOM.ELOSZLÁS függvény

A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.

KHI.ELOSZLÁS függvény

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.

INVERZ.KHI függvény

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.

KHI.PRÓBA függvény

Függetlenségvizsgálatot hajt végre.

ÖSSZEFŰZ függvény

Két vagy több szöveges karakterláncot egyetlen karakterlánccá fűz össze.

MEGBÍZHATÓSÁG függvény

Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.

KOVAR függvény

A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.

KRITBINOM függvény

Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.

EXP.ELOSZLÁS függvény

Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.

F.ELOSZLÁS függvény

Az F-eloszlás értékét számítja ki.

INVERZ.F függvény

Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

PADLÓ függvény

Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

ELŐREJELZÉS függvény

Ismert értékek alapján jövőbeli, megjósolt értékeket ad eredményül.

F.PRÓBA függvény

Az F-próba értékét adja eredményül.

GAMMA.ELOSZLÁS függvény

A gamma-eloszlás értékét számítja ki.

INVERZ.GAMMA függvény

A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

HIPERGEOM.ELOSZLÁS függvény

A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.

INVERZ.LOG.ELOSZLÁS függvény

A lognormális eloszlásfüggvény inverzének értékét számítja ki.

LOG.ELOSZLÁS függvény

A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.

MÓDUSZ függvény

Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.

NEGBINOM.ELOSZL függvény

A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.

NORM.ELOSZL függvény

A normális eloszlás értékét számítja ki.

INVERZ.NORM függvény

A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

STNORMELOSZL függvény

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.

INVERZ.STNORM függvény

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

PERCENTILIS függvény

Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.

SZÁZALÉKRANG függvény

Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.

POISSON függvény

A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.

KVARTILIS függvény

Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.

SORSZÁM függvény

Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

SZÓRÁS függvény

Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását.

SZÓRÁSP függvény

Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.

T.ELOSZLÁS függvény

A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.

INVERZ.T függvény

A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.

T.PRÓBA függvény

A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.

VAR függvény

Minta alapján becslést ad a varianciára.

VARP függvény

Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.

WEIBULL függvény

A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.

Z.PRÓBA függvény

Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.

Függvény

Leírás

KOCKA.FŐTELJMUT függvény

Egy fő teljesítménymutató (KPI) tulajdonságát adja eredményül, és megjeleníti a KPI nevét a cellában. A KPI-k számszerűsíthető mérési lehetőséget jelentenek \endash ilyen mutató például a havi bruttó nyereség vagy az egy alkalmazottra jutó negyedéves forgalom \endash , egy szervezet teljesítményének nyomon követésére használhatók.

KOCKA.TAG függvény

Egy kocka egy tagját vagy rekordját adja eredményül. Ellenőrizhető vele, hogy szerepel-e a kockában az adott tag vagy rekord.

KOCKA.TAG.TUL függvény

A kocka egyik tagtulajdonságának értékét adja eredményül. Használatával ellenőrizhető, hogy szerepel-e egy tagnév a kockában, eredménye pedig az erre a tagra vonatkozó, megadott tulajdonság.

KOCKA.HALM.ELEM függvény

Egy halmaz rangsor szerinti n-edik tagját adja eredményül. Használatával egy halmaz egy vagy több elemét kaphatja meg, például a legnagyobb teljesítményű üzletkötőt vagy a 10 legjobb tanulót.

KOCKA.HALM függvény

Számított tagok vagy rekordok halmazát adja eredményül, ehhez egy beállított kifejezést elküld a kiszolgálón található kockának, majd ezt a halmazt adja vissza a Microsoft Excel alkalmazásnak.

KOCKA.HALM.DB függvény

Egy halmaz elemszámát adja eredményül.

KOCKA.ÉRTÉK függvény

A kockából összesített értéket adja eredményül.

Függvény

Leírás

AB.ÁTLAG függvény

A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki.

AB.DARAB függvény

Megszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat.

AB.DARAB2 függvény

Megszámolja az adatbázisban lévő nem üres cellákat.

AB.MEZŐ függvény

Egy adatbázisból egyetlen olyan rekordot ad vissza, amely megfelel a megadott feltételeknek.

AB.MAX függvény

A kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobb értéket adja eredményül.

AB.MIN függvény

A kijelölt adatbáziselemek közül a legkisebb értéket adja eredményül.

AB.SZORZAT függvény

Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjaira összeszorozza a megadott mezőben található számértékeket, és eredményül ezt a szorzatot adja.

AB.SZÓRÁS függvény

A kijelölt adatbáziselemek egy mintája alapján megbecsüli a szórást.

AB.SZÓRÁS2 függvény

A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórást.

AB.SZUM függvény

Összeadja a feltételnek megfelelő adatbázisrekordok mezőoszlopában a számokat.

AB.VAR függvény

A kijelölt adatbáziselemek mintája alapján becslést ad a varianciára.

AB.VAR2 függvény

A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a varianciát.

Függvény

Leírás

DÁTUM függvény

Adott dátum dátumértékét adja eredményül.

DÁTUMTÓLIG függvény

Két dátum közé eső napok, hónapok vagy évek számát számítja ki. Ez a függvény az olyan képletekben lehet hasznos, amelyekben egy kort kell kiszámítani.

DÁTUMÉRTÉK függvény

Szövegként megadott dátumot dátumértékké alakít át.

NAP függvény

Dátumértéket a hónap egy napjává (0–31) alakít át.

NAPOK függvény
Excel 2013

Két dátum közötti napok számát adja eredményül.

NAP360 függvény

Két dátum közé eső napok számát számítja ki a 360 napos év alapján.

KALK.DÁTUM függvény

Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.

HÓNAP.UTOLSÓ.NAP függvény

Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja eredményül.

ÓRA függvény

Időértéket órává alakít át.

ISO.HÉT.SZÁMA függvény
Excel 2013

Egy adott dátum éven belüli ISO-hétszámát adja eredményül.

PERCEK függvény

Időértéket perccé alakít.

HÓNAP függvény

Dátumértéket hónappá alakít át.

ÖSSZ.MUNKANAP függvény

Két dátum között a teljes munkanapok számát adja meg.

ÖSSZ.MUNKANAP.INTL függvény
Excel 2010

Kiszámítja a teljes munkanapok számát két dátum között úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére.

MOST függvény

Az aktuális dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül.

MPERC függvény

Időértéket másodperccé alakít át.

IDŐ függvény

Adott időpont időértékét adja meg.

IDŐÉRTÉK függvény

Szövegként megadott időpontot időértékké alakít át.

MA függvény

Az aktuális dátum dátumértékét adja eredményül.

HÉT.NAPJA függvény

Dátumértéket a hét napjává alakít át.

HÉT.SZÁMA függvény

Visszatérési értéke egy szám, amely azt mutatja meg, hogy a megadott dátum az év hányadik hetére esik.

KALK.MUNKANAP függvény

Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.

KALK.MUNKANAP.INTL függvény
Excel 2010

Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére.

ÉV függvény

Dátumértéket évvé alakít át.

TÖRTÉV függvény

Az adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg.

Függvény

Leírás

BESSELI függvény

Az In(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BESSELJ függvény

A Jn(x) Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BESSELK függvény

A Kn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BESSELY függvény

Az Yn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BIN.DEC függvény

Bináris számot decimálissá alakít át.

BIN.HEX függvény

Bináris számot hexadecimálissá alakít át.

BIN.OKT függvény

Bináris számot oktálissá alakít át.

BIT.ÉS függvény
Excel 2013

A két számból bitenkénti „ÉS” művelettel kapott értéket adja eredményül.

BIT.BAL.ELTOL függvény
Excel 2013

Az eltolás_mértéke bittel balra eltolt szám értékét adja eredményül.

BIT.VAGY függvény
Excel 2013

A két számból bitenkénti „VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül.

BIT.JOBB.ELTOL függvény
Excel 2013

Az eltolás_mértéke bittel jobbra eltolt szám értékét adja eredményül.

BIT.XVAGY függvény
Excel 2013

Két számból bitenkénti „KIZÁRÓ VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül.

KOMPLEX függvény

Valós és képzetes részből komplex számot képez.

KONVERTÁLÁS függvény

Mértékegységeket vált át.

DEC.BIN függvény

Decimális számot binárissá alakít át.

DEC.HEX függvény

Decimális számot hexadecimálissá alakít át.

DEC.OKT függvény

Decimális számot oktálissá alakít át.

DELTA függvény

Azt vizsgálja, hogy két érték egyenlő-e.

HIBAF függvény

A hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBAF.PONTOS függvény
Excel 2010

A hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBAF.KOMPLEMENTER függvény

A kiegészített hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS függvény
Excel 2010

Az x-től a végtelenig integrált kiegészítő hibafüggvény értékét adja eredményül.

KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB függvény

Azt vizsgálja, hogy egy szám nagyobb-e adott küszöbértéknél.

HEX.BIN függvény

Hexadecimális számot binárissá alakít át.

HEX.DEC függvény

Hexadecimális számot decimálissá alakít át.

HEX.OKT függvény

Hexadecimális számot oktálissá alakít át.

KÉPZ.ABSZ függvény

Komplex szám abszolút értékét (modulusát) adja eredményül.

KÉPZETES függvény

Komplex szám képzetes részét adja eredményül.

KÉPZ.ARGUMENT függvény

A komplex szám radiánban kifejezett théta argumentumát adja eredményül.

KÉPZ.KONJUGÁLT függvény

Komplex szám komplex konjugáltját adja eredményül.

KÉPZ.COS függvény

Komplex szám koszinuszát adja eredményül.

KÉPZ.COSH függvény
Excel 2013

Komplex szám koszinusz hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.COT függvény
Excel 2013

Komplex szám kotangensét adja eredményül.

KÉPZ.CSC függvény
Excel 2013

Komplex szám koszekánsát adja eredményül.

KÉPZ.CSCH függvény
Excel 2013

Komplex szám koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.HÁNYAD függvény

Két komplex szám hányadosát adja eredményül.

KÉPZ.EXP függvény

Az e szám komplex kitevőjű hatványát adja eredményül.

KÉPZ.LN függvény

Komplex szám természetes logaritmusát adja eredményül.

KÉPZ.LOG10 függvény

Komplex szám tízes alapú logaritmusát adja eredményül.

KÉPZ.LOG2 függvény

Komplex szám kettes alapú logaritmusát adja eredményül.

KÉPZ.HATV függvény

Komplex szám hatványát adja eredményül.

KÉPZ.SZORZAT függvény

2–255 komplex szám szorzatát adja eredményül.

KÉPZ.VALÓS függvény

Komplex szám valós részét adja eredményül.

KÉPZ.SEC függvény
Excel 2013

Komplex szám szekánsát adja eredményül.

KÉPZ.SECH függvény
Excel 2013

Komplex szám szekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.SIN függvény

Komplex szám szinuszát adja eredményül.

KÉPZ.SINH függvény
Excel 2013

Komplex szám szinusz hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.GYÖK függvény

Komplex szám négyzetgyökét adja eredményül.

KÉPZ.KÜL függvény

Két komplex szám különbségét adja eredményül.

KÉPZ.ÖSSZEG függvény

Komplex számok összegét adja eredményül.

KÉPZ.TAN függvény
Excel 2013

Komplex szám tangensét adja eredményül.

OKT.BIN függvény

Oktális számot binárissá alakít át.

OKT.DEC függvény

Oktális számot decimálissá alakít át.

OKT.HEX függvény

Oktális számot hexadecimálissá alakít át.

Függvény

Leírás

IDŐSZAKI.KAMAT függvény

Periodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.

LEJÁRATI.KAMAT függvény

Lejáratkor kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.

ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL függvény

Állóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan.

ÉRTÉKCSÖKK függvény

Az egyes könyvelési időszakokban az értékcsökkenést adja meg.

SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL függvény

A szelvényidőszak kezdetétől a kifizetés időpontjáig eltelt napokat adja vissza.

SZELVÉNYIDŐ függvény

A kifizetés időpontját magában foglaló szelvényperiódus hosszát adja meg napokban.

SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL függvény

A kifizetés időpontja és a legközelebbi szelvénydátum közötti napok számát adja meg.

ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM függvény

A kifizetést követő legelső szelvénydátumot adja eredményül.

SZELVÉNYSZÁM függvény

A kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő szelvények számát adja eredményül.

UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM függvény

A kifizetés előtti utolsó szelvénydátumot adja eredményül.

ÖSSZES.KAMAT függvény

Két fizetési időszak között kifizetett kamat halmozott értékét adja eredményül.

ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvény

Két fizetési időszak között kifizetett részletek halmozott (kamatot nem tartalmazó) értékét adja eredményül.

KCS2 függvény

Eszköz adott időszak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával.

KCSA függvény

Eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb megadott leírási modell alkalmazásával.

LESZÁM függvény

Értékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül.

FORINT.DEC függvény

Egy közönséges törtként megadott számot tizedes törtté alakít át.

FORINT.TÖRT függvény

Tizedes törtként megadott számot közönséges törtté alakít át.

KAMATÉRZ függvény

Periodikus kamatfizetésű értékpapír éves kamatérzékenységét adja eredményül.

TÉNYLEGES függvény

Az éves tényleges kamatláb értékét adja eredményül.

JBÉ függvény

Befektetés jövőbeli értékét számítja ki.

KJÉ függvény

A kezdőtőke adott kamatlábak szerint megnövelt jövőbeli értékét adja eredményül.

KAMATRÁTA függvény

A lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül.

RRÉSZLET függvény

Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.

BMR függvény

A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz.

LRÉSZLETKAMAT függvény

A befektetés adott időszakára fizetett kamatot számítja ki.

MKAMATÉRZ függvény

Egy 100 Ft névértékű értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja eredményül.

MEGTÉRÜLÉS függvény

A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböző kamatlába mellett.

NÉVLEGES függvény

Az éves névleges kamatláb értékét adja eredményül.

PER.SZÁM függvény

A törlesztési időszakok számát adja meg.

NMÉ függvény

Befektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és kamatláb mellett.

ELTÉRŐ.EÁR függvény

Egy 100 Ft névértékű, a futamidő elején töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.

ELTÉRŐ.EHOZAM függvény

A futamidő elején töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.

ELTÉRŐ.UÁR függvény

Egy 100 Ft névértékű, a futamidő végén töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.

ELTÉRŐ.UHOZAM függvény

A futamidő végén töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.

KAMATÉRZ.PER függvény
Excel 2013

Kiszámítja az ahhoz szükséges időszakok számát, hogy egy befektetés elérjen egy megadott értéket.

RÉSZLET függvény

A törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki.

PRÉSZLET függvény

Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.

ÁR függvény

Egy 100 Ft névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül.

ÁR.LESZÁM függvény

Egy 100 Ft névértékű leszámítolt értékpapír árát adja eredményül.

ÁR.LEJÁRAT függvény

Egy 100 Ft névértékű, a lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül.

MÉ függvény

Befektetés jelenlegi értékét számítja ki.

RÁTA függvény

Egy törlesztési időszakban az egy időszakra eső kamatláb mértékét számítja ki.

KAPOTT függvény

A lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összeget adja eredményül.

MR függvény
Excel 2013

Egy befektetés értéknövekedésével egyenértékű kamatláb kiszámítására használható.

LCSA függvény

Tárgyi eszköz egy időszakra eső amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva.

ÉSZÖ függvény

Tárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján.

KJEGY.EGYENÉRT függvény

Kincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja eredményül.

KJEGY.ÁR függvény

Egy 100 Ft névértékű kincstárjegy árát adja eredményül.

KJEGY.HOZAM függvény

Kincstárjegy hozamát adja eredményül.

ÉCSRI függvény

Tárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részidőszakra a csökkenő egyenleg módszerének alkalmazásával.

XBMR függvény

Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül.

XNJÉ függvény

Ütemezett, nem feltétlenül periodikus készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül.

HOZAM függvény

Periodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül.

HOZAM.LESZÁM függvény

Leszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül.

HOZAM.LEJÁRAT függvény

Lejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül.

Függvény

Leírás

CELLA függvény

Egy cella formátumára, elhelyezkedésére vagy tartalmára vonatkozó adatokat ad eredményül.

HIBA.TÍPUS függvény

Egy hibatípushoz tartozó számot ad eredményül.

INFÓ függvény

A rendszer- és munkakörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást.

Megjegyzés: Ez a fügvény nem található meg az Webes Excel-ban.

ÜRES függvény

Eredménye IGAZ, ha az érték üres.

HIBA.E függvény

Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték a #HIÁNYZIK kivételével.

HIBÁS függvény

Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték.

PÁROSE függvény

Eredménye IGAZ, ha argumentuma páros szám.

KÉPLET függvény
Excel 2013

IGAZ értéket ad vissza, ha a hivatkozás képletet tartalmazó cellára mutat.

LOGIKAI függvény

Eredménye IGAZ, ha az érték logikai érték.

NINCS függvény

Eredménye IGAZ, ha az érték a #HIÁNYZIK hibaérték.

NEM.SZÖVEG függvény

Eredménye IGAZ, ha az érték nem szöveg.

SZÁM függvény

Eredménye IGAZ, ha az érték szám.

PÁRATLANE függvény

Eredménye IGAZ, ha argumentuma páratlan szám.

ISOMITTED függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Ellenőrzi, hogy a LAMBDA értéke hiányzik-e, és IGAZ vagy HAMIS értéket ad vissza

HIVATKOZÁS függvény

Eredménye IGAZ, ha az érték hivatkozás.

SZÖVEG.E függvény

Eredménye IGAZ, ha az érték szöveg.

S függvény

Argumentumának értékét számmá alakítja.

HIÁNYZIK függvény

Eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték.

LAP függvény
Excel 2013

A hivatkozott munkalap lapszámát adja meg.

LAPOK függvény
Excel 2013

A hivatkozásban található munkalapok számát adja eredményül.

TÍPUS függvény

Az érték adattípusát jelölő számot adja eredményül.

Függvény

Leírás

ÉS függvény

Eredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ.

BYCOL függvény
Az Office 365-beállítások gombja

LAMBDA alkalmazása minden oszlopra, és az eredmények tömbjének visszaadása

BYROW függvény
Az Office 365-beállítások gombja

LAMBDA alkalmazása minden sorra, és az eredmények tömbjének visszaadása

HAMIS függvény

A HAMIS logikai értéket adja eredményül.

HA függvény

Logikai vizsgálatot hajt végre.

HAHIBA függvény

Megadott értéket ad eredményül, ha egy képlet hibát ad; ellenkező esetben a képlet eredményét adja vissza.

HAHIÁNYZIK függvény
Excel 2013

Megadott értéket ad eredményül, ha a kifejezés eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték, egyébként a kifejezés értékét adja vissza.

HAELSŐIGAZ függvény
2019

Ellenőrzi, hogy egy vagy több feltétel teljesül-e, és eredményül visszaadja az első IGAZ feltételnek megfelelő értéket.

LAMBDA függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Egyéni, újrafelhasználható függvények létrehozása és rövid névvel történő meghívása

LET függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Neveket rendel a számítási eredményekhez

MAKEARRAY függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Egy megadott sor- és oszlopméret számított tömbjének visszaadása LAMBDA alkalmazásával

MAP függvény
Az Office 365-beállítások gombja

A tömb(ek) minden értékének új értékre való leképezésével létrehozott tömböt ad vissza egy LAMBDA alkalmazásával egy új érték létrehozásához

NEM függvény

Argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül.

VAGY függvény

Eredménye IGAZ, ha bármelyik argumentuma IGAZ.

REDUCE függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Halmozott értékre csökkenti a tömböt úgy, hogy minden értékre LAMBDA-t alkalmaz, és visszaadja az összes értéket az akkumulátorban

SCAN függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Egy tömb vizsgálata lambda alkalmazásával minden értékre, és egy olyan tömböt ad vissza, amely mindegyik köztes értékkel rendelkezik

ÁTVÁLT függvény
Excel 2016

Kiértékel egy kifejezést egy értékekből álló listán, és az első egyező értéknek megfelelő eredményt adja vissza. Ha nincs egyezés, opcionális alapértelmezett érték is visszaadható.

IGAZ függvény

Az IGAZ logikai értéket adja eredményül.

XVAGY függvény
Excel 2013

Az argumentumokból KIZÁRÓ VAGY művelettel képzett kifejezés eredményét adja vissza.

Függvény

Leírás

CÍM függvény

A munkalap egy cellájára való hivatkozást adja szövegként eredményül.

TERÜLET függvény

Hivatkozásban a területek számát adja eredményül.

VÁLASZT függvény

Értékek listájából választ ki egy elemet.

CHOOSECOLS függvény
Az Office 365-beállítások gombja

A megadott oszlopokat adja vissza egy tömbből

CHOOSEROWS függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Egy tömb megadott sorait adja vissza

OSZLOP függvény

Egy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül.

OSZLOPOK függvény

A hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül.

DROP függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Megadott számú sort vagy oszlopot zár ki egy tömb elejéről vagy végéről

EXPAND függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Tömb kibontása vagy kitöltése a megadott sor- és oszlopméretekhez

A SZŰRŐ függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Ön által megadott feltételek alapján szűrheti az adattartományokat.

KÉPLETSZÖVEG függvény
Excel 2013

Szövegként adja vissza az adott hivatkozással elérhető képletet.

KIMUTATÁSADATOT.VESZ függvény

A kimutatásokban tárolt adatok visszaadására használható.

VKERES függvény

A megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza.

HSTACK függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Tömbök vízszintes hozzáfűzése egymás után nagyobb tömbök visszaadásához

HIPERHIVATKOZÁS függvény

Hálózati kiszolgálón, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hoz létre.

KÉP függvény

Egy adott forrásból származó képet ad vissza

INDEX függvény

Tömb vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza.

INDIREKT függvény

Szövegértékkel megadott hivatkozást ad eredményül.

KERES függvény

Vektorban vagy tömbben keres meg értékeket.

HOL.VAN függvény

Hivatkozásban vagy tömbben értékeket keres.

ELTOLÁS függvény

Hivatkozásnak egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg.

SOR függvény

Egy hivatkozás sorának számát adja meg.

SOROK függvény

Egy hivatkozás sorainak számát adja meg.

VIA függvény

Valós idejű adatokat ad vissza egy, a COM-automatizálást támogató programból.

SORBA.RENDEZ függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Sorba rendezi egy tartomány vagy tömb tartalmát.

RENDEZÉS.ALAP.SZERINT függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Egy adott tartomány vagy tömb értékeinek megfelelően rendezheti egy tartomány vagy tömb tartalmát.

TAKE függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Megadott számú összefüggő sort vagy oszlopot ad vissza egy tömb elejéről vagy végéről

TOCOL függvény
Az Office 365-beállítások gombja

A tömböt adja vissza egyetlen oszlopban

TOROW függvény
Az Office 365-beállítások gombja

A tömböt adja vissza egyetlen sorban

TRANSZPONÁLÁS függvény

Egy tömb transzponáltját adja eredményül.

EGYEDI függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Egy lista vagy tartomány egyedi értékeinek listáját adja vissza. 

FKERES függvény

A megadott tömb bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában levő értéket adja eredményül.

VSTACK függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Tömbök függőleges hozzáfűzése egymás után nagyobb tömbök visszaadásához

WRAPCOLS függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Az értékek megadott sorát vagy oszlopát oszlopok szerint tördeli a megadott számú elem után

WRAPROWS függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Az értékek megadott sorát vagy oszlopát sorokkal tördeli a megadott számú elem után

XLOOKUP függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Tartományban vagy tömbben keres, majd a talált első egyezésnek megfelelő elemet adja eredményül. Ha nincs egyezés, akkor az XLOOKUP a legközelebbi (közelítő) egyezést is eredményül adhatja. 

XHOL.VAN függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Egy elem relatív pozícióját adja eredményül egy tömbben vagy cellatartományban. 

Függvény

Leírás

ABS függvény

Egy szám abszolút értékét adja eredményül.

ARCCOS függvény

Egy szám arkusz koszinuszát számítja ki.

ACOSH függvény

Egy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

ARCCOT függvény
Excel 2013

Egy szám arkusz kotangensét számítja ki.

ARCCOTH függvény
Excel 2013

Egy szám arkusz kotangens hiperbolikuszát számítja ki.

ÖSSZESÍT függvény

Lista vagy adatbázis összesítését adja eredményül.

ARAB függvény

Római számot arab számmá alakít át.

ARCSIN függvény

Egy szám arkusz szinuszát számítja ki.

ASINH függvény

Egy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.

ARCTAN függvény

Egy szám arkusz tangensét számítja ki.

ARCTAN2 függvény

X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.

ATANH függvény

A szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.

ALAP függvény
Excel 2013

Egy számot ábrázol szövegesen a megadott alapszámnak megfelelő számrendszerben.

PLAFON függvény

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.

PLAFON.MAT függvény
Excel 2013

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít fel.

PLAFON.PONTOS függvény

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekíti. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.

KOMBINÁCIÓK függvény

Adott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.

KOMBINÁCIÓK.ISM függvény
Excel 2013

Adott számú elemcsoportra vonatkozó ismétléses kombinációk számát adja meg.

COS függvény

Egy szám koszinuszát számítja ki.

COSH függvény

Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

COT függvény
Excel 2013

Egy szög kotangensét adja eredményül.

COTH függvény
Excel 2013

Egy szám kotangens hiperbolikuszát számítja ki.

CSC függvény
Excel 2013

Egy szög koszekánsát adja eredményül.

CSCH függvény
Excel 2013

Egy szög koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

TIZEDES függvény
Excel 2013

Decimális számmá alakít egy adott számrendszerben megadott, szöveggel ábrázolt számot.

FOK függvény

Radiánt fokká alakít át.

PÁROS függvény

Egy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.

KITEVŐ függvény

Az e adott kitevőjű hatványát adja eredményül.

FAKT függvény

Egy szám faktoriálisát számítja ki.

FAKTDUPLA függvény

Egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.

PADLÓ függvény

Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

PADLÓ.MAT függvény
Excel 2013

Lefelé kerekíti a számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére.

PADLÓ.PONTOS függvény

Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére. A szám előjelétől függetlenül a számot lefelé kerekíti.

LKO függvény

A legnagyobb közös osztót adja eredményül.

INT függvény

Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.

ISO.PLAFON függvény
Excel 2013

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.

LKT függvény

A legkisebb közös többszöröst adja eredményül.

LET függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Neveket rendel a számítási eredményekhez, így tárolhat köztes számítási eredményeket és értékeket, illetve neveket definiálhat egy képleten belül.

LN függvény

Egy szám természetes logaritmusát számítja ki.

LOG függvény

Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.

LOG10 függvény

Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki.

MDETERM függvény

Egy tömb mátrixdeterminánsát számítja ki.

INVERZ.MÁTRIX függvény

Egy tömb mátrixinverzét adja eredményül.

MSZORZAT függvény

Két tömb mátrixszorzatát adja meg.

MARADÉK függvény

Egy szám osztási maradékát adja eredményül.

TÖBBSZ.KEREKÍT függvény

A kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül.

SZORHÁNYFAKT függvény

Számhalmaz multinomiálisát adja eredményül.

MMÁTRIX függvény
Excel 2013

A megadott dimenziójú egységmátrixot adja eredményül.

PÁRATLAN függvény

Egy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít.

PI függvény

A pi matematikai állandót adja vissza.

HATVÁNY függvény

Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.

SZORZAT függvény

Argumentumai szorzatát számítja ki.

KVÓCIENS függvény

Egy hányados egész részét adja eredményül.

RADIÁN függvény

Fokot radiánná alakít át.

VÉL függvény

Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.

VÉLETLENTÖMB függvény

Az Office 365-beállítások gombja

A VÉLETLENTÖMB függvény 0 és 1 közé eső véletlenszerű számok tömbjét adja vissza. Megadhatja azonban a kitölthető sorok és oszlopok számát, a minimális és maximális értékeket, valamint azt, hogy egész számokat vagy decimális értékeket kapjon-e eredményül.

VÉLETLEN.KÖZÖTT függvény

Megadott számok közé eső véletlen számot állít elő.

RÓMAI függvény

Egy arab számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.

KEREKÍTÉS függvény

Egy számot adott számú számjegyre kerekít.

KEREK.LE függvény

Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

KEREK.FEL függvény

Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.

SEC függvény
Excel 2013

Egy szög szekánsát adja eredményül.

SECH függvény
Excel 2013

Egy szög szekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

SORÖSSZEG függvény

Hatványsor összegét adja eredményül.

SORSZÁMLISTA függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Létrehozza az egy tömbben lévő, egymást követő számok (például 1, 2, 3, 4) listáját.

ELŐJEL függvény

Egy szám előjelét adja meg.

SIN függvény

Egy szög szinuszát számítja ki.

SINH függvény

Egy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.

GYÖK függvény

Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.

GYÖKPI függvény

A (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül.

RÉSZÖSSZEG függvény

Lista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.

SZUM függvény

Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat.

SZUMHA függvény

A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.

SZUMHATÖBB függvény
2019

Több megadott feltételnek eleget tevő tartománycellák összegét adja eredményül.

SZORZATÖSSZEG függvény

A megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.

NÉGYZETÖSSZEG függvény

Argumentumai négyzetének összegét számítja ki.

SZUMX2BŐLY2 függvény

Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi.

SZUMX2MEGY2 függvény

Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi.

SZUMXBŐLY2 függvény

Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.

TAN függvény

Egy szám tangensét számítja ki.

TANH függvény

Egy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki.

CSONK függvény

Egy számot egésszé csonkít.

Függvény

Leírás

ÁTL.ELTÉRÉS függvény

Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.

ÁTLAG függvény

Argumentumai átlagát számítja ki.

ÁTLAGA függvény

Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

ÁTLAGHA függvény

A megadott feltételnek eleget tevő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

ÁTLAGHATÖBB függvény
2019

A megadott feltételeknek eleget tevő cellák átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

BÉTA.ELOSZL függvény
Excel 2010

A béta-eloszlás függvényt számítja ki.

BÉTA.INVERZ függvény
Excel 2010

Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.

BINOM.ELOSZL függvény
Excel 2010

A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.

BINOM.ELOSZL.TART függvény
Excel 2013

Egy kísérlet eredményének valószínűségét számítja ki binomiális eloszlás alapján.

BINOM.INVERZ függvény
Excel 2010

Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.

KHINÉGYZET.INVERZ függvény
Excel 2010

A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB függvény
Excel 2010

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.

KHINÉGYZET.PRÓBA függvény
Excel 2010

Függetlenségvizsgálatot hajt végre.

MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvény
Excel 2010

Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.

MEGBÍZHATÓSÁG.T függvény
Excel 2010

Egy statisztikai sokaság várható értékének Student-féle t-eloszlás használatával számított megbízhatósági intervallumát adja vissza.

KORREL függvény

Két adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki.

DARAB függvény

Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.

DARAB2 függvény

Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.

DARABÜRES függvény

Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat.

DARABTELI függvény

Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.

DARABHATÖBB függvény
2019

Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek.

KOVARIANCIA.S függvény
Excel 2010

A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.

KOVARIANCIA.M függvény
Excel 2010

A statisztikai minta kovarianciáját adja eredményül, amely az egyes adatpontpárok átlagtól való eltérése szorzatának várható értéke.

SQ függvény

Az átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki.

EXP.ELOSZL függvény
Excel 2010

Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.

F.ELOSZL függvény
Excel 2010

Az F-eloszlás értékét számítja ki.

F.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

Az F-eloszlás értékét számítja ki.

F.INVERZ függvény
Excel 2010

Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

F.INVERZ.JOBB függvény
Excel 2010

Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

F.PRÓB függvény
Excel 2010

Az F-próba értékét adja eredményül.

FISHER függvény

Fisher-transzformációt hajt végre.

INVERZ.FISHER függvény

A Fisher-transzformáció inverzét hajtja végre.

ELŐREJELZÉS függvény

Az ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül.

Megjegyzés: Az Excel 2016-ban ezt a függvényt felváltotta az új előrejelzési függvények közé tartozó ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvény, de a függvény a korábbi verziókkal való kompatibilitás érdekében továbbra is használható.

ELŐREJELZÉS.ESIM függvény
Excel 2016

Ez a függvény meglévő (historikus) értékek alapján, az exponenciális simítást végző algoritmus AAA verziójának használatával jövőbeli értékeket ad eredményül.

ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvény
Excel 2016

Ez a függvény valószínűségi szintet ad eredményül egy adott céldátumhoz tartozó, előre jelzett értékhez.

ELŐREJELZÉS.ESIM.SZEZONALITÁS függvény
Excel 2016

Azon ismétlődési minta hosszának visszaadása, amelyet az Excel észlel a megadott idősorozatban.

ELŐREJELZÉS.ESIM.STAT függvény
Excel 2016

Az idősoros előrejelzés eredményeként egy statisztikai értéket ad vissza.

ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvény
Excel 2016

Jövőbeli értéket ad vissza már meglévő értékek alapján.

GYAKORISÁG függvény

A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül.

GAMMA függvény
Excel 2013

A gamma-függvény értékét adja eredményül.

GAMMA.ELOSZL függvény
Excel 2010

A gamma-eloszlás értékét számítja ki.

GAMMA.INVERZ függvény
Excel 2010

A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

GAMMALN függvény

A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.

GAMMALN.PONTOS függvény
Excel 2010

A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.

GAUSS függvény
Excel 2013

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékénél 0,5-del kevesebbet ad eredményül.

MÉRTANI.KÖZÉP függvény

Argumentumai mértani középértékét számítja ki.

NÖV függvény

Exponenciális regresszió alapján ad becslést.

HARM.KÖZÉP függvény

Argumentumai harmonikus átlagát számítja ki.

HIPGEOM.ELOSZLÁS függvény

A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.

METSZ függvény

A regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg.

CSÚCSOSSÁG függvény

Egy adathalmaz csúcsosságát számítja ki.

NAGY függvény

Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül.

LIN.ILL függvény

A legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg.

LOG.ILL függvény

Az adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg.

LOGNORM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.

LOGNORM.INVERZ függvény
Excel 2010

A lognormális eloszlás inverzét számítja ki.

MAX függvény

Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.

MAX2 függvény

Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

MAXHA függvény
2019

A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található maximális értéket adja vissza.

MEDIÁN függvény

Adott számhalmaz mediánját számítja ki.

MIN függvény

Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg.

MIN2 függvény

Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.

MINHA függvény
2019

A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található minimális értéket adja vissza.

MÓDUSZ.TÖBB függvény
Excel 2010

Egy tömb vagy tartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékeinek függőleges tömbjét adja eredményül.

MÓDUSZ.EGY függvény
Excel 2010

Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.

NEGBINOM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.

NORM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A normális eloszlás értékét számítja ki.

NORM.INVERZ függvény
Excel 2010

A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

NORM.S.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.

NORM.S.INVERZ függvény
Excel 2010

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

PEARSON függvény

A Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki.

PERCENTILIS.KIZÁR függvény
Excel 2010

Egy tartomány értékeinek a k-adik percentilisét adja eredményül, ahol k a 0..1 tartományba esik, a végpontok nélkül.

PERCENTILIS.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.

SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvény
Excel 2010

Érték adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki (a 0 és 1 végpont kizárásával).

SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.

VARIÁCIÓK függvény

Adott számú objektum k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak számát számítja ki.

VARIÁCIÓK.ISM függvény
Excel 2013

Az összes objektumból kiválasztott adott számú objektum k-ad osztályú ismétléses variációinak számát számítja ki.

FI függvény
Excel 2013

A standard normális eloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

POISSON.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.

VALÓSZÍNŰSÉG függvény

Annak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek.

KVARTILIS.KIZÁR függvény
Excel 2010

Az adathalmaz kvartilisét számítja ki a 0..1 tartományba eső percentilis értékek alapján (a végpontok nélkül).

KVARTILIS.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.

RANG.ÁTL függvény
Excel 2010

Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

RANG.EGY függvény
Excel 2010

Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

RNÉGYZET függvény

Kiszámítja a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét.

FERDESÉG függvény

Egy eloszlás ferdeségét határozza meg.

FERDESÉG.P függvény
Excel 2013

Egy eloszlás ferdeségét határozza meg a sokaság alapján; a ferdeség az eloszlás sokaság átlaga körül vett aszimmetriájának mértékét adja meg.

MEREDEKSÉG függvény

Egy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki.

KICSI függvény

Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg.

NORMALIZÁLÁS függvény

Normalizált értéket ad eredményül.

SZÓR.S függvény
Excel 2010

Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.

SZÓR.M függvény
Excel 2010

Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést.

SZÓRÁSA függvény

Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

SZÓRÁSPA függvény

Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

STHIBAYX függvény

Egy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját számítja ki.

T.ELOSZL függvény
Excel 2010

A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.

T.ELOSZLÁS.2SZ függvény
Excel 2010

A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.

T.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.

T.INVERZ függvény
Excel 2010

A Student-féle t-eloszlás t értékét számítja ki a megadott valószínűség és szabadságfok mellett.

T.INVERZ.2SZ függvény
Excel 2010

A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.

T.PRÓB függvény
Excel 2010

A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.

TREND függvény

Lineáris trend értékeit számítja ki.

RÉSZÁTLAG függvény

Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki.

VAR.S függvény
Excel 2010

Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.

VAR.M függvény
Excel 2010

Minta alapján becslést ad a varianciára.

VARA függvény

Minta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

VARPA függvény

Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

WEIBULL.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.

Z.PRÓB függvény
Excel 2010

Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.

Függvény

Leírás

ASC függvény

Szöveg teljes szélességű (kétbájtos) latin és katakana karaktereit félszélességű (egybájtos) karakterekké alakítja.

TÖMB.SZÖVEGGÉ függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Szöveges értékek tömbjét adja vissza eredményül tetszőleges megadott tartományból.

BAHTSZÖVEG függvény

Számot szöveggé alakít a ß (baht) pénznemformátum használatával.

KARAKTER függvény

A kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül.

TISZTÍT függvény

A szövegből eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert.

KÓD függvény

Karakterlánc első karakterének numerikus kódját adja eredményül.

FŰZ függvény
2019

Több tartományból és/vagy karakterláncból egyesíti a szöveget, de nem használ elválasztó karaktert vagy IgnoreEmpty argumentumokat.

ÖSSZEFŰZ függvény

Több szövegelemet egyetlen szövegelemmé fűz össze.

KBKK függvény
Excel 2013

A félszélességű (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja.

FORINT függvény

Számot pénznem formátumú szöveggé alakít át.

AZONOS függvény

Megvizsgálja, hogy két érték azonos-e.

SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 függvény

Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével).

FIX függvény

Számot szöveges formátumúra alakít adott számú tizedesjegyre kerekítve.

BAL és BAL2 függvény

Szövegrész bal szélső karaktereit adja eredményül.

HOSSZ és HOSSZ2 függvény

Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.

KISBETŰ függvény

Szöveget kisbetűssé alakít át.

KÖZÉP és KÖZÉP2 függvény

A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.

SZÁMÉRTÉK függvény
Excel 2013

Szöveget konvertál számmá, területi beállítástól független módon.

FONETIKUS függvény

Szöveg furigana (fonetikus) karaktereit adja vissza.

TNÉV függvény

Szöveg minden szavának kezdőbetűjét nagybetűsre cseréli.

CSERE és CSERE2 függvény

A szövegen belül karaktereket cserél.

SOKSZOR függvény

Megadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt.

JOBB és JOBB2 függvény

Szövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül.

SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2 függvény

Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget).

HELYETTE függvény

Szövegben adott karaktereket másikra cserél.

T függvény

Argumentumát szöveggé alakítja át.

SZÖVEG függvény

Számértéket alakít át adott számformátumú szöveggé.

TEXTAFTER függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Adott karakter vagy sztring után előforduló szöveget ad vissza

SZÖVEGBEFORE függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Egy adott karakter vagy sztring előtt előforduló szöveget ad vissza

SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Szöveg:    Több tartományból és/vagy sztringből származó szöveget egyesít

TEXTSPLIT függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Szöveges sztringek felosztása oszlop- és sorhatárolók használatával

KIMETSZ függvény

A szövegből eltávolítja a szóközöket.

UNIKARAKTER függvény
Excel 2013

A megadott számérték által jelölt Unicode-karaktert adja eredményül.

UNICODE függvény
Excel 2013

A szöveg első karakterének számát (kódértékét) adja eredményül.

NAGYBETŰS függvény

Szöveget nagybetűssé alakít át.

ÉRTÉK függvény

Szöveget számmá alakít át.

Az ÉRTÉK.SZÖVEGGÉ függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Szöveget ad vissza egy megadott értékből.

Ha a telepített bővítmények függvényeket tartalmaznak, ezek a bővítmények és automatizálási függvények a Függvény beszúrása párbeszédpanel Felhasználói kategóriájában érhetők el.

A felhasználó által definiált függvények nem érhetők el az Webes Excel alkalmazásban.

Függvény

Leírás

HÍVÁS függvény

Egy dinamikus csatolású kódtár vagy kódforrás eljárását hívja.

EUROCONVERT függvény

A függvény a következő átváltásokat hajtja végre: számot euró pénznemre, euró pénznemről euróövezeti ország pénznemére, euróövezeti ország pénzneméről másik euróövezeti ország pénznemére, az eurót használva közbenső pénznemként (háromszögelés)

KÜLSŐ.AZONOSÍTÓ függvény

A megadott dinamikus csatolású kódtár (DLL) vagy az előzőleg külső függvényként megadott kódforrás azonosítóját határozza meg.

Ezek a webes függvények az Webes Excel-ban nem érhetők el.

Függvény

Leírás

URL.KÓDOL függvény
Excel 2013

Egy URL-címként kódolt karakterláncot ad eredményül.

XMLSZŰRÉS függvény
Excel 2013

Meghatározott adatokat ad vissza az XML-struktúrából a megadott XPath-kifejezés használatával.

WEBSZOLGÁLTATÁS függvény
Excel 2013

Adatokat olvas be egy webszolgáltatásból

A verziójelzők az Excelnek azt a verzióját jelzik, amelyben a függvény először megjelent. Ezek a függvények a korábbi verziókban nem érhetők el.

Fontos: A képletek kiszámított eredménye és az Excel-munkalapok egyes funkciói kismértékben eltérhetnek az x86-os vagy x86-64-es architektúrát használó, Windows rendszerű számítógépeken, illetve az ARM architektúrát használó, Windows RT rendszerű számítógépeken. További tudnivalók a különbségekről.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Kérdéseivel mindig felkeresheti az Excel technikai közösség egyik szakértőjét, vagy segítséget kérhet a közösségekben.

Lásd még

Az Excel függvényeinek betűrendes listája

A képletek áttekintése az Excelben

Hibás képletek kiküszöbölése

A képlethibák feltárása

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×