Bandant ?diegti naujinimus i? ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? ?iniatinklio svetain?s pateikiamas klaidos prane?imas: ?0x80004002?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 956708 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandydami ?diegti naujinimus i? ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? ?iniatinklio svetain?s galite gauti ?? klaidos prane?im?:
?0x80004002?
Su šia problema galite susidurti, jei yra bent viena iš ši? s?lyg?:
 • ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo (SP2) ?diegt? patais?te naudodami ?Windows XP? SP2 kompaktin? disk?. Tada, neatnaujin? ?Windows Update? programin?s ?rangos ? dabartin? versij?, ?dieg?te ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? (SP3).
 • Atlikote ?var? ?Windows XP? SP2 diegim?. Tada, neatnaujin? ?Windows Update? programin?s ?rangos ? dabartin? versij?, ?dieg?te ?Windows XP? SP3.
 • Netinkamai ?diegta ir u?registruota dabartin? ?Windows Update? versija.

PRIE?ASTIS

Problema i?kyla tada, jei netinkamai u?registruotas ?Windows Update? agento failas Wups2.dll. Jei registre n?ra Wups2.dll fail? atitinkan?i? fail?, naujinim? ?diegti nepavyks.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, taikykite toliau nurodytus b?dus; veiksmus atlikite ?ia nurodyta tvarka.

Jei pageidaujate, kad 1 b?do veiksmus atliktume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami išspr?sti problem? automatiškai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio ?Taisyti? nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50687


Pastabos
 • Šis vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir ?Windows? kit? kalb? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikalingame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

1 b?das: U?registruokite ?Windows Update? failus

Jei naudojate ?Windows XP?, ?Windows Server 2003? arba ?Windows 2000?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite notepad ir spustel?kite Gerai.
 2. Nukopijuokite ir u?ra?in?s lange ?klijuokite toliau nurodytas komandas.
  REGSVR32 WUPS2.DLL /S REGSVR32 WUPS.DLL /S REGSVR32 WUAUENG.DLL /S REGSVR32 WUAPI.DLL /S REGSVR32 MUCLTUI.DLL /S REGSVR32 WUCLTUI.DLL /S REGSVR32 WUWEB.DLL /S REGSVR32 MUWEB.DLL /S REGSVR32 QMGR.DLL /S REGSVR32 QMGRPRXY.DLL /S
 3. U?ra?in?s meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip.
 4. Lauke Failo vardas ?veskite register.bat, tada lauke ?ra?omo failo tipas spustel?kite Visi failai.
 5. Fail? register.bat ?ra?ykite darbalaukyje.
 6. Kad b?t? u?registruoti ?Windows Update? failai, dukart spustel?kite fail? register.bat.
 7. Bandykite i? naujo ?diegti naujinimus.
Jei naudojate ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?veskite notepad ir s?ra?e Programos spustel?kite notepad.
 2. Nukopijuokite ir ? u?ra?in?s lang? ?klijuokite toliau nurodytas komandas.
  REGSVR32 WUPS2.DLL /S REGSVR32 WUPS.DLL /S REGSVR32 WUAUENG.DLL /S REGSVR32 WUAPI.DLL /S REGSVR32 WUCLTUX.DLL /S REGSVR32 WUWEBV.DLL /S REGSVR32 JSCRIPT.DLL /S REGSVR32 MSXML3.DLL /S
 3. U?ra?in?s meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip.
 4. Lauke Failo vardas ?veskite register.bat, tada lauke ?ra?omo failo tipas spustel?kite Visi failai (*.*).
 5. Fail? register.bat ?ra?ykite darbalaukyje.
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? register.bat, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo teis?
  Paraginti ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 7. Bandykite i? naujo ?diegti naujinimus.

2 b?das: atsisi?skite ?Windows? naujinimo agent?

Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti naujausi? ?Windows? naujinimo agento versij?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
949104 Kaip gauti naujausi? ?Windows? naujinimo agento versij?, kad b?t? lengviau tvarkyti kompiuterio naujinimus

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei tr?ksta Wups2.dll registro rakt? suaktyvinamas klaidos kodas 0x80004002. ?is klaidos kodas suaktyvinamas ir tada, jei tr?ksta papildom? rakt?. U?registrav? ?Windows Update? fail? ir kitus 1 b?do apra?e nurodytus .dll failus, gal?site b?ti tikri, kad u?registruoti ir visi papildomi raktai.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 956708 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB956708

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com