Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip sistemoje „Windows“ konfigūruoti ir naudoti automatinius naujinimus

Apie šiame straipsnyje minimą „Microsoft Windows 2000“ versiją skaitykite327850. (gali būti anglų k.)
Apie šiame straipsnyje minimą „Microsoft Windows Millennium Edition“ versiją skaitykite268331. (gali būti anglų k.)
ĮŽANGA
Šiame straipsnyje aprašoma, kaip konfigūruoti automatinių naujinimų funkcijas operacinėje sistemoje „Windows“ norint jums pranešti, kada jūsų kompiuteriui siūlomi svarbūs naujinimai. Be to, galite nustatyti tvarkaraštį, pagal kurį „Windows“ diegs naujinius.

Pastaba Patyrę vartotojai ir IT profesionalai gali konfigūruoti automatinius naujinimus naudodami grupių strategiją „Active Directory“ aplinkoje arba registro parametrus „non-Active Directory“ aplinkoje. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip konfigūruoti automatinius naujinius naudojant šiuos metodus, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazėje esantį straipsnį:
328010 Kaip sukonfigūruoti automatinius naujinius naudojant grupių strategiją arba registro parametrus (gali būti anglų k.)

Būtinosios sąlygos

Naujausios automatinių naujinimų funkcijos versijos naudojimas

Šiame straipsnyje daroma prielaida, kad jūs naudojatės naujausių automatinių naujinimų funkcija. Naujausių automatinių naujinimų funkcija įtraukta į „Windows XP“ 2 pakeitimų paketą, o vėliau – ir į „Windows Vista“ bei „Windows 7“.

Jei naudojate „Windows XP Professional“, „Windows XP Home Edition“ ir 64 bitų „Windows XP“ leidimą, įdiekite „Windows XP“ SP2 arba „Windows XP“ 3 pakeitimų paketą (SP3), kad galėtumėte gauti naujausių automatinių naujinimų funkciją. Jei norite daugiau informacijos, kaip įsigyti SP2, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazėje esantį straipsnį:
322389 Kaip įsigyti naujausią „Windows XP“ pakeitimų paketą
Pastaba Jei norite diegti „Windows XP“ SP3, turite būti įdiegę arba „Windows XP“ SP1a, arba „Windows XP SP2“.

Prisiregistravimas kaip kompiuterio administratoriui

Norėdami diegti komponentus ar modifikuoti automatinių naujinimų parametrus, „Windows XP Home Edition“ turite būti prisiregistravę kaip kompiuterio administratorius. „Windows XP Professional“ turite būti prisiregistravęs kaip administratorius arba administratorių grupės narys. „Windows Vista“ ar „Windows 7“ jūsų paprašys administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo.

Pastaba Jei kompiuteris prijungtas prie tinklo, tinklo strategijos parametrai gali neleisti baigti šio straipsnio procedūrų. Jei neturite leidimo baigti šių procedūrų, susisiekite su tinklo administratoriumi.

Automatinių naujinimų įjungimas ir naudojimas

Automatinių naujinimų įjungimas. Jei norite, kad automatinius naujinimus įjungtume už jus, eikite į skyrių „Pataisyti už mane“. Jei automatinius naujinimus norite įjungti patys, apsilankykite skyriuje „Leiskite taisyti pačiam“.

Pataisyti už mane

Norėdami išspręsti problemą automatiškai, spustelėkite saitą Spręsti šią problemą. Tada spustelėkite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.
Automatinių naujinimų įjungimasAutomatinių naujinimų išjungimas


Pastaba Šis vedlys gali būti tik anglų kalba, tačiau automatinis pataisymas tinka ir kitų kalbų „Windows“ versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame iškilo ši problema, automatinį pataisymą galite įrašyti „flash“ atmintinėje arba CD diske, tada paleisti jį problemiškame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pačiam

„Windows Vista“ ir „Windows 7“

Norėdami automatinius naujinimus įjungti patys, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, tada ieškos lauke įveskite „Windows“ naujinimas ir sąraše Programos spustelėkite „Windows“ naujinimas.
 2. Kairėje srityje spustelėkite Keisti parametrus.
 3. Pasirinkite pageidaujamą parinktį.
 4. Dalyje Rekomenduojami naujinimai pažymėkite žymės langelį Atsiųskite man rekomenduojamus naujinimus tokiu pat būdu, kokiu aš gaunu svarbius naujinimus ar Įtraukti rekomenduojamus naujinimus atsisiunčiant, diegiant arba pranešant man apie naujinimus ir spustelėkite Gerai.

Windows XP

Norėdami įjungti automatinius naujinimus, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite sysdm.cpl ir paspauskite ENTER.
 2. Spustelėkite skirtuką Automatiniai naujinimai ir spustelėję pasirinkite vieną iš šių parinkčių. Rekomenduojame pasirinkti Automatiškai (rekomenduojama) Automatiškai atsisiųsti kompiuteriui rekomenduojamus naujinimus ir juos diegti.
  • Automatiškai (rekomenduojama) Automatiškai atsisiųsti kompiuteriui rekomenduojamus naujinimus ir juos diegti

   Jei pasirenkate šią parinktį, „Windows“ nustato, kai esate prisijungę prie tinklo, ir naudodamas interneto ryšį ieško kompiuteriui tinkančių naujinimų „Windows“ naujinimo arba „Microsoft Update“ svetainėje. Naujiniai atsisiunčiami fone; šio proceso metu nebūsite perspėjamas ir jūsų darbas nebus nutrauktas. Atsisiunčiant naujinius, užduočių juostos pranešimų srityje rodoma piktograma. Naudodami šią piktogramą, galite peržiūrėti atsisiuntimo būseną. Atsisiuntę pranešimų srityje gausite kitą pranešimą, taigi galite peržiūrėti numatomus įdiegti naujinimus.
   • Spustelėję pasirinkite suplanuotų naujinimų atsisiuntimo ir diegimo dieną ir laiką. Galite nustatyti, kad automatiniai naujiniai būtų vykdomi bet kuriuo paros metu. Tačiau naujinimai bus įdiegti tik tada, jei numatytu metu jūsų kompiuteris bus įjungtas.
   • Galite pasirinkti diegti naujinimus, kai tik jie bus atsiųsti. Norėdami tai padaryti, spustelėkite atsisiuntimo pranešimą (arba naujinimo piktogramą) ir Diegti. Jei pasirinksite nediegti naujinimų, kai jie bus atsiųsti, „Windows“ diegs pagal jūsų sudarytą tvarkaraštį.
  • Atsisiųsti naujinius, bet leisti pasirinkti, kada juos diegti

   Jei pasirenkate šią parinktį, „Windows“ nustato, kai esate prisijungę prie tinklo, ir naudodamas interneto ryšį ieško automatiškai atsisiunčiamų naujinimų „Windows“ naujinimo arba „Microsoft Update“ svetainėje. Atsisiunčiant naujinius, užduočių juostos pranešimų srityje rodoma piktograma. Naudodami šią piktogramą, galite peržiūrėti atsisiuntimo būseną. Atsisiuntę pranešimų srityje gausite kitą pranešimą, taigi galite peržiūrėti numatomus įdiegti naujinimus.
   • Kai norite įdiegti atsisiųstą naujinimą, spustelėkite pranešimą (arba naujinimo piktogramą) ir Diegti, kad įdiegtumėte naujinimą.
   • Jei nenorite diegti atsisiųsto naujinio, spustelėkite Išsamiai, tada spustelėję šalia šio naujinio esantį žymės langelį, jo atsisakykite.
  • Įspėti, bet automatiškai neatsisiųsti ir nediegti

   Jei pasirenkate šią parinktį, „Windows“ nustato, kai esate prisijungę prie tinklo, ir naudodamas interneto ryšį ieško atsisiuntimų „Windows“ naujinimo arba „Microsoft Update“ svetainėje. Jei yra naujinimų, kuriuos galima atsisiųsti ir įdiegti, užduočių juostos pranešimų srityje parodoma automatinių naujinimų piktograma ir pranešimas.
   • Jei norite peržiūrėti naujinius, spustelėkite piktogramą arba pranešimą. Jei nenorite diegti atsisiųsto naujinio, atsisakykite jo – spustelėję išvalykite šalia šio naujinio esantį žymės langelį. Jei norite atsisiųsti pasirinktus naujinius, spustelėkite Pradėti atsisiuntimą. Atsisiunčiant naujinimus užduočių juostos pranešimų srityje rodoma automatinių naujinimų piktograma. Naudodami šią piktogramą, galite peržiūrėti atsisiuntimo būseną.
   • Atsisiuntę pranešimų srityje gausite kitą pranešimą, kad naujinimus galima diegti. Jei norite įdiegti naujinimus, spustelėkite automatinių naujinimų piktogramą arba pranešimą, tada spustelėkite Diegti.
 3. Spustelėkite Gerai.
Jei norite daugiau informacijos, kaip planuoti automatinius naujinimus, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazėje esantį straipsnį:
327838 Kaip planuoti „Windows XP“, „Windows 2000“ ir „Windows Server 2003“ automatinį naujinimą

Leiskite „Windows“ priminti apie laukiančius naujinimus

Jei sukonfigūravote automatinius naujinimus, kad prieš atsisiunčiant ar diegiant naujinimus jums būtų apie tai pranešama, „Windows“ praneša užduočių juostos pranešimų srityje rodydama piktogramą ir pranešimą.

Jei dabar nenorite atsisiųsti ar diegti naujinimo, spustelėkite užduočių juostos pranešimų srityje esančią automatinių naujinimų piktogramą arba pranešimą, tada spustelėkite skirtuką Priminti vėliau, esantį dialogo lange Automatiniai naujinimai. Dialogo lange Priminimas galite nurodyti, kiek laiko „Windows“ turi laukti iki priminimo.

Jei priminimas skirtas tik atsisiuntimui, „Windows“ primins tik tada, kai būsite prisijungę prie interneto. Jei priminimas skirtas tik diegimui, „Windows“ primins jums pagal jūsų nurodytą grafiką.

Atsisiuntimo pristabdymas arba tęsimas

Pradėję siųstis bet kuriuo metu galite pristabdyti procesą ar tęsti. Jei pristabdę atsisiuntimo procesą nutraukiate interneto ryšį ar įjungiate kompiuterį iš naujo, kitą kartą prisijungus prie interneto, „Windows“ automatiškai tęs atsisiuntimo procesą.

Jei norite pristabdyti ar tęsti atsisiuntimą:
 1. Siųsdamiesi spustelėkite pranešimų srityje rodomą piktogramą, tada spustelėkite Pauzė.
 2. Kai norėsite, kad „Windows“ toliau siųstų, spustelėkite piktogramą Automatiniai naujinimai ir Tęsti.

Atmestų naujinimų atkūrimas

Jei nutariate nesisiųsti konkretaus naujinimo, galite nurodyti automatiniams naujinimams, kad šis naujinimas būtų siūlomas kitą kartą. Jei norite atkurti atmestus naujinius:
 1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite sysdm.cpl ir paspauskite ENTER.
 2. Spustelėkite skirtuką Automatiniai naujiniai, tada spustelėkite Siūlyti anksčiau paslėptus naujinius.
 3. Jei norite atkurti atmestus naujinius, spustelėkite Taip.

Automatinių naujinimų išjungimas

Norėdami išjungti automatinius naujinimus, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite sysdm.cpl ir paspauskite ENTER.
 2. Spustelėkite skirtuką Automatiniai naujinimai, tada spustelėję pasirinkite Išjungti automatinius naujinimus.
 3. Spustelėkite Gerai.
Kiti veiksmai
Jei šie veiksmai jums nepadėjo, problemos sprendimo galite ieškoti „Microsoft“ klientų aptarnavimo tarnybų svetainėje. Štai kelios paslaugos, kurios teikiamos „Microsoft“ klientų aptarnavimo tarnybų svetainėje:
 • Ieškoma žinių bazė: ieškokite „Microsoft“ produktams skirto palaikymo informacijos ir savarankiškos pagalbos priemonių.
 • Sprendimų centrai: peržiūrėkite dažnai užduodamus klausimus apie konkrečius produktus ir svarbiausius atsakymus.
 • Kitos aptarnavimo parinktys: užduokite klausimą internetu, kreipkitės į „Microsoft“ klientų aptarnavimo tarnybą arba pateikite atsiliepimą.
Daugiau informacijos

Atnaujinkite failus naudodami „Windows“ naujinimą arba „Microsoft Update“

Nusprendę nenaudoti automatinių naujinimų, vis tiek galite diegti konkrečius naujinimus iš „Windows“ naujinimo ar „Microsoft Update“ svetainių. „Windows“ naujinimas ir „Microsoft Update“ yra katalogas elementų, pvz., tvarkyklių, saugos pataisų, svarbių naujinimų, naujausių žinyno failų ir interneto produktų, kuriuos galite atsisiųsti ir atnaujinti kompiuterį.

Jei norite atnaujinti sistemos failus naujausiais svarbiais naujinimais naudodami „Windows“ naujinimo ar „Microsoft Update“ svetainę, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Paleiskite „Microsoft Internet Explorer“.
 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Windows Update.
 3. Jei būsite paraginti įdiegti reikiamą programinę įrangą, spustelėkite Taip.

  Parodomas „Windows Update“ arba „Microsoft Update“ pagrindinis puslapis.
 4. Spustelėkite Išplėstinis diegimas (rekomenduojama): Prioritetiniai kompiuterio naujiniai. „Windows“ naujinimas ar „Microsoft Update“ ieško galimų svarbių naujinimų.
 5. Jei norite diegti visus galimus svarbius naujinimus, spustelėkite Diegti.
„Windows“ naujinimų ar „Microsoft Update“ kataloge galite ieškoti naujinimų, kuriuos galėsite vėliau atsisiųsti ir įdiegti viename arba keliuose namų ar įmonės tinkle esančiuose kompiuteriuose, kuriuose veikia „Windows 98“, „Windows Millennium Edition“, „Windows 2000“, „Windows XP“ ir „Windows Server 2003“.

Pastaba Atsisiųsti naujinimų iš „Windows“ naujinimų ar „Microsoft Update“ katalogo rekomenduojama tik patyrusiems vartotojams ir administratoriams. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisiųsti naujinimus iš „Windows“ naujinimų katalogo, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
323166 Kaip iš „Windows“ naujinimų katalogo atsisiųsti naujinimus su tvarkyklėmis ir karštosiomis pataisomis
fixit fix it
Savybės

Straipsnio ID: 306525 – Paskutinė peržiūra: 06/06/2013 09:39:00 – Peržiūra: 9.1

Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev6 kbenv kbhowtomaster kbupdate kbmsifixme kbfixme KB306525
Atsiliepimai