Susijusios temos
×
Animacijos, vaizdo ir garso įrašai
Animacijos, vaizdo ir garso įrašai

Perėjimų tarp skaidrių įtraukimas, keitimas arba šalinimas

Skaidrių perėjimas yra vaizdinis efektas, kuris įvyksta, kai pateikties pateikimo metu pereinate iš vienos skaidrės į kitą. Galite kontroliuoti greitį, pridėti garsą ir tinkinti perėjimo efektų išvaizdą.

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo. Įdiekite „Microsoft Silverlight“, „Adobe Flash Player“ ar „Internet Explorer 9“.

Skaidrių perėjimų įtraukimas norint pagyvinti pateiktį

 1. Pasirinkite skaidrę, į kurią norite įtraukti perėjimą.

 2. Pasirinkite skirtuką Perėjimai ir pasirinkite perėjimą. Pasirinkite perėjimą, kad galėtumėte peržiūrėti.

 3. Norėdami pasirinkti perėjimo kryptį ir pobūdį, pasirinkite Efekto parinktys.

 4. Norėdami peržiūrėti perėjimo išvaizdą, spustelėkite Peržiūra.

Pasirinkite Taikyti visoms , kad įtrauktumėte perėjimą į visą pateiktį.

Perėjimo šalinimas

Perėjimas nustato, kaip įeina skaidrė ir kaip išeina ankstesnė skaidrė. Taigi, jei (pavyzdžiui) nenorėjote perėjimo efekto tarp 2 ir 3 skaidrių, pašalintumėte perėjimą iš 3 skaidrės.

 1. Pasirinkite skaidrę, kurioje yra norimas pašalinti perėjimas.

 2. Skirtuko Perėjimai galerijoje Perėjimai pasirinkite Nėra.

  Jei norite pašalinti visus perėjimus iš pateikties, pasirinkę Nėra, pasirinkite Taikyti visoms

Perėjimo keitimas

Vienu metu skaidrei galima taikyti tik vieną perėjimo efektą. Taigi, jei skaidrėje jau pritaikytas perėjimo efektas, galite pakeisti į kitą efektą nuėję į skirtuką Perėjimai ir tiesiog pasirinkdami norimą efektą. 

Jei norite pakeisti esamą efektą modifikuodami jo laiką arba kryptį, galite tai padaryti naudodami juostelės skirtuko Perėjimai parinktis, esančias tolimajame gale:

 1. Pasirinkite skaidrę, kurioje yra norimas modifikuoti perėjimas.

 2. Skirtuke Perėjimai pasirinkite Efekto parinktys, tada pasirodžiusiame meniu pasirinkite parinktį.

 3. Skirtuko Perėjimai grupėje Laikas galite pakeisti efekto trukmę. Taip pat galite nurodyti, ar efektas bus atliekamas spustelėjus pelės mygtuką, ar praėjus tam tikram laiko tarpui. Taip pat yra parinkčių, kaip įtraukti garsą į perėjimo efektą arba taikyti perėjimą visoms skaidrių demonstravimo skaidrėms.

Taip pat žr.

Perėjimo laiko ir greičio nustatymas

Vaizdo įrašas: Garso efekto įtraukimas į perėjimą

"Morph" perėjimo naudojimas "PowerPoint" (tik "Microsoft 365" arba "PowerPoint 2019/ 2021")

Animacijos ir perėjimai

Skaidrių perėjimo pridėjimas arba keitimas

 1. Skaidrės lango kairiojoje srityje, kurioje yra skirtukai Struktūra ir Skaidrės, spustelėkite skirtuką Skaidrės.

 2. Pažymėkite skaidrių miniatiūras tų skaidrių, kuriose norite taikyti arba keisti skaidrių perėjimą.

 3. Skirtuko Perėjimai grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite skaidrės perėjimo efektą.

  Jei norite matyti daugiau perėjimo efektų, spustelėkite mygtuką Daugiau Mygtukas Daugiau.

 4. Norėdami nustatyti skaidrių perėjimo trukmę tarp ankstesnės skaidrės ir dabartinės skaidrės, skirtuko Perėjimai grupėje Laikas įveskite arba pasirinkite norimą greitį langelyje Trukmė.

  Norėdami nurodyti, kiek laiko praeina nuo dabartinės skaidrės pakeitimo kita skaidre:

  • Jei norite perversti skaidrę spustelėję pelės mygtuką, grupėje Laikas pasirinkite žymės langelį Spustelėjus pelės mygtuką.

  • Jei norite perversti skaidrę praėjus nurodytai laiko trukmei, grupėje Laikas įveskite sekundžių kiekį langelyje Po.

 5. Pasirinktinai:

  • Norėdami taikyti tą patį perėjimą visai pateikčiai, grupėje Laikas spustelėkite Taikyti visoms.

  • Norėdami pritaikyti galimas tinkinamas perėjimo ypatybes su dauguma (bet ne visais) perėjimais, grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite Efekto parinktys ir pasirinkite norimą parinktį.

 1. Skaidrės lango kairiojoje srityje, kurioje yra skirtukai Struktūra ir Skaidrės, spustelėkite skirtuką Skaidrės.

 2. Pažymėkite skaidrių miniatiūras tų skaidrių, į kurias norite įtraukti perėjimo garsą.

 3. Skirtuko Pagrindinis grupėje Laikas spustelėkite rodyklę šalia Garsas, tada atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

  • Norėdami įtraukti garsą iš sąrašo, pasirinkite norimą garsą.

  • Norėdami įtraukti garsą, kurio nėra sąraše, pasirinkite Kitas garsas, raskite norimą įtraukti garso failą ir spustelėkite Atidaryti.

 4. Pasirinktinai: Norėdami įtraukti tą patį perėjimo garsą į visas pateikties skaidres, grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite Taikyti visoms.

 1. Skaidrės lango kairiojoje srityje, kurioje yra skirtukai Struktūra ir Skaidrės, spustelėkite skirtuką Skaidrės.

 2. Pažymėkite skaidrių miniatiūras tų skaidrių, iš kurių norite pašalinti perėjimą.

 3. Skirtuko Perėjimai grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite Nėra.

 4. Pasirinktinai: Norėdami pašalinti perėjimus iš visos pateikties, grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite Taikyti visoms.

Jei ieškote informacijos, kaip įtraukti perėjimus į teksto elementus arba objektus, žr. Teksto arba objektų animavimas.

Skaidrių perėjimo pridėjimas arba keitimas

 1. Skaidrės lango kairiojoje srityje, kurioje yra skirtukai Struktūra ir Skaidrės, spustelėkite skirtuką Skaidrės.

 2. Pažymėkite skaidrių miniatiūras tų skaidrių, kuriose norite taikyti arba keisti skaidrių perėjimą.

 3. Skirtuko Animacijos grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite skaidrės perėjimo efektą.

  Jei norite matyti daugiau perėjimo efektų, spustelėkite mygtuką Daugiau Mygtukas Daugiau.

 4. Norėdami nustatyti perėjimo tarp skaidrių greitį, grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite rodyklę šalia Perėjimo greitis, tada pasirinkite norimą greitį.

  Norėdami nurodyti, kiek laiko praeina nuo dabartinės skaidrės pakeitimo kita skaidre:

  • Jei norite perversti skaidrę spustelėję pelės mygtuką, skirtuko Animacijos grupėje Perėjimas į šią skaidrę pažymėkite žymės langelį Spustelėjus pelės mygtuką.

  • Jei norite, kad skaidrė būtų perverčiama praėjus tam tikrai laiko trukmei, skirtuko Animacijos grupės Perėjimas į šią skaidrę lauke Automatiškai po įveskite sekundžių skaičių.

 5. Pasirinktinai: Norėdami taikyti tą patį perėjimą visai pateikčiai, grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite Taikyti visoms.

 1. Skaidrės lango kairiojoje srityje, kurioje yra skirtukai Struktūra ir Skaidrės, spustelėkite skirtuką Skaidrės.

 2. Pažymėkite skaidrių miniatiūras tų skaidrių, į kurias norite įtraukti perėjimo garsą.

 3. Skirtuko Animacijos grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite rodyklę šalia Perėjimo garsas, tada atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

  • Norėdami įtraukti garsą iš sąrašo, pasirinkite norimą garsą.

  • Norėdami įtraukti garsą, kurio nėra sąraše, pasirinkite Kitas garsas, raskite norimą įtraukti garso failą ir spustelėkite Gerai.

 4. Pasirinktinai: Norėdami įtraukti tą patį perėjimo garsą į visas pateikties skaidres, grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite Taikyti visoms.

 1. Skaidrės lango kairiojoje srityje, kurioje yra skirtukai Struktūra ir Skaidrės, spustelėkite skirtuką Skaidrės.

 2. Pažymėkite skaidrių miniatiūras tų skaidrių, iš kurių norite pašalinti perėjimą.

 3. Skirtuko Animacijos grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite Be perėjimo.

 4. Pasirinktinai: Norėdami pašalinti perėjimus iš visos pateikties, grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite Taikyti visoms.

Jei ieškote informacijos, kaip įtraukti perėjimus į teksto elementus arba objektus, žr. Teksto arba objektų animavimas.

Perėjimo prie skaidrės pridėjimas

 1. Miniatiūrų srityje spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti perėjimą. Perėjimo nuostata nustato, kaip įeina skaidrė ir kaip išeina ankstesnė skaidrė. Toliau pateiktame pavyzdyje pritaikomas išnykimo perėjimas 3 skaidrėje. Tai reiškia, kad 2 skaidrė išnyksta, o 3 skaidrė atsiranda.

  Miniatiūrų srityje pasirinkite skaidrę, į kurią norite įtraukti perėjimą.
 2. Skirtuko Perėjimai perėjimų galerijoje raskite pageidaujamą efektą. Norėdami peržiūrėti visą galeriją, spustelėkite rodyklę žemyn. Spustelėkite efektą, kurį norite taikyti skaidrei, ir jį peržiūrėkite.

 3. Norėdami keisti perėjimo taikymą, pvz., skaidrės įėjimo kryptį, spustelėkite Perėjimai > Efekto parinktys.

 4. Įveskite laiko trukmę laukelyje Trukmė, kad nustatytumėte perėjimo greitį. Kad būtų lėčiau pereinama, nustatykite didesnį skaičių.

 5. Norėdami peržiūrėti perėjimą su visais nustatymais, spustelėkite Peržiūra.

  Mygtukas Peržiūra skirtuke Perėjimai

  Patarimas: Jeigu norite, kad visoms pateikties skaidrėms būtų taikomas toks pats perėjimas, juostelėje spustelėkite Taikyti visoms.
  Mygtukas Taikyti visiems skirtuke Perėjimai

Perėjimo šalinimas

 • Spustelėkite skaidrę, kurioje yra perėjimas, kurį norite pašalinti. Tada skirtuke Perėjimai esančioje perėjimų galerijoje spustelėkite Nėra.

  Pažymėta parinktis Perėjimo pašalinimas

Atminkite, kad perėjimas nustato, kaip skaidrė įeina ir kaip ankstesnė skaidrė išeina. Todėl jei (pavyzdžiui) nenorite, kad 2 skaidrėje būtų išėjimo efektas, turite iš 3 skaidrės pašalinti perėjimą.

Patarimas: Ar skaidrėse yra pritaikytų perėjimo efektų, galite pasakyti pagal perėjimo piktogramą miniatiūrų srityje.
Krintančios žvaigždės piktograma nurodo, kad skaidrėje yra pritaikytas perėjimo efektas

Taip pat žr.

„Morph“ perėjimo naudojimas „PowerPoint“

Skaidrių demonstravimo įrašymas

Animacijos ir perėjimai

Perėjimai suteikia dinaminį būdą pereiti nuo vienos skaidrės prie kitos skaidrės skaidrių demonstravimo metu. Galite pridėti perėjimą tik į vieną skaidrę, skirtingus perėjimus į skirtingas skaidres arba pridėti tą patį perėjimą visoms skaidrėms.

Perėjimo prie skaidrės pridėjimas

 1. Naršymo srityje spustelėkite skaidrę, kurioje norite pritaikyti perėjimą. Norėdami tai padaryti:

  1. Meniu Rodinys spustelėkite Įprastinis.

  2. Naršymo srities viršuje spustelėkite skirtuką Skaidrės Skirtukas Skaidrės ir spustelėkite skaidrę. Atsižvelgiant į naršymo srities plotį, matysite arba skirtukus, pavadintus Pavadintas skirtukas Skaidrės ir Pavadintas skirtukas Struktūra, arba piktogramų skirtukus Skaidrės Skirtukas Skaidrės ir Struktūra Skirtukas Struktūra.

 2. Skirtuko Perėjimai grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite perėjimą, kurį norite pritaikyti.

  Skirtukas Perėjimai, grupė Perėjimas į šią skaidrę

  Norėdami pamatyti daugiau perėjimų, nukreipkite žymiklį į perėjimą, tada spustelėkite Rodyklė žemyn Daugiau.

  Norėdami pakeisti į kitą perėjimo variantą, pavyzdžiui, kryptį, kuria jis juda ekrane, spustelėkite Efekto parinktys, tada pasirinkite norimą variantą. Arba galite pakeisti kitas parinktis, pvz., trukmę, garsą ar skaidrės keitimą.

  Sekcija Vilkimas

Perėjimo taikymas visoms skaidrėms

 1. Skirtuko Perėjimai grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite norimą perėjimą, pavyzdžiui, Išnykimas.

  Skirtukas Perėjimai, grupė Perėjimas į šią skaidrę

  Norėdami pamatyti daugiau perėjimų, nukreipkite žymiklį į perėjimą, tada spustelėkite Rodyklė žemyn Daugiau.

 2. Norėdami pakeisti perėjimą, pavyzdžiui, kryptį, kuria jis juda ekrane, spustelėkite Efekto parinktys, tada pasirinkite norimą variantą. Arba galite pakeisti kitas parinktis, pvz., trukmę, garsą ar skaidrės keitimą.

  Sekcija Vilkimas

 3. Dalyje Taikyti spustelėkite Visoms skaidrėms.

  Skirtukas Perėjimai, grupė Taikyti

Perėjimo trukmės keitimas

 1. Naršymo srityje pasirinkite skaidrę ar skaidres su perėjimais, kuriuos norite keisti. Norėdami tai padaryti:

  1. Meniu Rodinys spustelėkite Įprastinis.

  2. Naršymo srities viršuje spustelėkite skirtuką Skaidrės Skirtukas Skaidrės,tada spustelėkite skaidrę. Norėdami pažymėti kelias skaidres, spustelėdami skaidres laikykite nuspaudę KOMANDA. Arba, jei skaidres suskirstėte į sekcijas, pasirinkite visą skaidrių grupę spustelėdami sekcijos pavadinimą. Atsižvelgiant į naršymo srities plotį, matysite arba skirtukus, pavadintus Skirtukas Skaidrės ir , arba piktogramų skirtukus Skaidrės Skirtukas Struktūra Skirtukas Skaidrės ir Struktūra Skirtukas Struktūra.

 2. Skirtuko Perėjimai grupės Perėjimas į šią skaidrę lauke Trukmė įveskite sekundžių ar minučių skaičių ir taip nurodykite, kiek turi trukti perėjimas.

  Skirtukas Perėjimai, grupė Perėjimas į šią skaidrę

Garso įtraukimas

 1. Naršymo srityje pasirinkite skaidrę ar skaidres su perėjimais, kuriuos norite keisti. Norėdami tai padaryti:

  1. Meniu Rodinys spustelėkite Įprastinis.

  2. Naršymo srities viršuje spustelėkite skirtuką Skaidrės Skirtukas Skaidrės,tada spustelėkite skaidrę. Norėdami pažymėti kelias skaidres, spustelėdami skaidres laikykite nuspaudę KOMANDA. Arba, jei skaidres suskirstėte į sekcijas, pasirinkite visą skaidrių grupę spustelėdami sekcijos pavadinimą. Atsižvelgiant į naršymo srities plotį, matysite arba skirtukus, pavadintus Pavadintas skirtukas Skaidrės ir Pavadintas skirtukas Struktūra, arba piktogramų skirtukus Skaidrės Skirtukas Skaidrės ir Struktūra Skirtukas Struktūra.

 2. Skirtuko Perėjimai grupės Perėjimas į šią skaidrę iššokančiajame meniu Garsas spustelėkite garso efektą.

  Skirtukas Perėjimai, grupė Perėjimas į šią skaidrę

  Patarimas: Norėdami leisti savo pasirinktinį garsą, iššokančiajame meniu spustelėkite Kitas garsas ir raskite garso failą.

Pasirinkite, kaip perversti skaidres

 1. Naršymo srityje pasirinkite skaidrę ar skaidres su perėjimais, kuriuos norite keisti. Norėdami tai padaryti:

  1. Meniu Rodinys spustelėkite Įprastinis.

  2. Naršymo srities viršuje spustelėkite skirtuką Skaidrės Skirtukas Skaidrės  ir spustelėkite skaidrę. Norėdami pasirinkti kelias skaidres, spustelėdami skaidres nuspauskite KOMANDA. Arba, jei skaidres suskirstėte į sekcijas, pasirinkite visą skaidrių grupę spustelėdami sekcijos pavadinimą. Atsižvelgiant į naršymo srities plotį, matysite arba skirtukus, pavadintus Skirtukas Skaidrės ir , arba piktogramų skirtukus Skaidrės Skirtukas Struktūra Skirtukas Skaidrės ir Struktūra Skirtukas Struktūra.

 2. Skirtuko Perėjimai dalyje Skaidrių vartymas pažymėkite žymės langelį Spustelėjus pelės mygtuką arba Po.

  Skirtukas Perėjimai, grupė Skaidrių vartymas

  Jei pasirinksite žymės langelį Po, įveskite sekundžių skaičių.

Perėjimų šalinimas

 1. Naršymo srityje pasirinkite skaidrę ar skaidres su perėjimais, kuriuos norite pašalinti. Norėdami tai padaryti:

  1. Meniu Rodinys spustelėkite Įprastinis.

  2. Naršymo srities viršuje spustelėkite skirtuką Skaidrės Skirtukas Skaidrės,tada spustelėkite skaidrę. Norėdami pažymėti kelias skaidres, spustelėdami skaidres laikykite nuspaudę KOMANDA. Arba, jei skaidres suskirstėte į sekcijas, pasirinkite visą skaidrių grupę spustelėdami sekcijos pavadinimą. Atsižvelgiant į naršymo srities plotį, matysite arba skirtukus, pavadintus Skirtukas Skaidrės ir , arba piktogramų skirtukus Skaidrės Skirtukas Struktūra Skirtukas Skaidrės ir Struktūra Skirtukas Struktūra.

 2. Skirtuko Perėjimai grupėje Perėjimas į šią skaidrę spustelėkite Nėra.

  Nėra

Taip pat žr.

Perėjimo taikymas visoms skaidrėms

Perėjimai ankstesnėse „PowerPoint“ versijose

Skaidrių perėjimo pridėjimas arba keitimas

 1. Miniatiūrų srityje pasirinkite skaidrę, kurioje norite pritaikyti arba pakeisti perėjimą. Perėjimas prasidės ankstesnėje skaidrėje ir pasibaigs pasirinktoje skaidrėje.

  Rodo skaidrių sritį su pasirinkta trečia skaidre programoje „PowerPoint“

 2. Skirtuke Perėjimai raskite norimą efektą perėjimų galerijoje.

 3. Spustelėkite Efekto parinktys, kad nurodytumėte, kaip turėtų vykti perėjimas.

 4. Pasirinktinai:

  • Norėdami nustatyti perėjimo greitį, įveskite laiką juostelės lauke Trukmė. Kad būtų lėčiau pereinama, nustatykite didesnį skaičių. Daugiau informacijos apie perėjimo laiką žr. Perėjimų greičio ir laiko nustatymas.

  • Jeigu norite, kad visoms pateikties skaidrėms būtų taikomas toks pats perėjimas, spustelėkite Taikyti visoms.

 5. Norėdami pamatyti, kaip bus vykdomas perėjimas, pažymėkite skaidrę, kuri pradeda perėjimą, tada spustelėkite piktogramą Skaidrių demonstravimas Mygtukas Pradėti skaidrių demonstravimą. naršyklės lango apatiniame dešiniajame kampe.

  Norėdami pradėti skaidrių demonstravimą nuo dabartinės skaidrės, spustelėkite mygtuką Skaidrių demonstravimas naršyklės apatiniame dešiniajame kampe.

  (Šis mygtukas paleidžia skaidrių demonstravimą nuo šiuo metu pažymėtos skaidrės, o ne pradeda skaidrių demonstravimą nuo pateikties pradžios.)

Nepamirškite, kad perėjimas taikomas skaidrės įėjimui, o ne jos išėjimui. Tad, pavyzdžiui, norėdami pašalinti 2 skaidrės išėjimo efektus, pašalinkite 3 skaidrės perėjimą.

 • Spustelėkite skaidrę, kurioje nepageidaujate taikyti perėjimo. Tada skirtuke Perėjimai esančioje perėjimų galerijoje spustelėkite Nėra.

  Programoje „PowerPoint“ juostelėje rodomas skirtukas Perėjimai.

  Jei mūsų pateiktame pavyzdyje 3 skaidrėje netaikomas perėjimas, ji parodoma iškart po to, kai dingsta 2 skaidrė.

  Jei norite pašalinti perėjimą iš visų skaidrių, juostelėje spustelėkite Taikyti visoms po to, kai spustelėsite Nėra.

Perėjimo keitimas

Vienu metu skaidrei galima taikyti tik vieną perėjimo efektą. Taigi, jei skaidrėje jau pritaikytas perėjimo efektas, galite pakeisti į kitą efektą nuėję į skirtuką Perėjimai ir tiesiog pasirinkdami norimą efektą. 

Jei norite pakeisti esamą efektą modifikuodami jo laiką arba kryptį, galite tai padaryti naudodami juostelės skirtuko Perėjimai parinktis, esančias tolimajame gale:

 1. Pasirinkite skaidrę, kurioje yra norimas modifikuoti perėjimas.

 2. Skirtuke Perėjimai pasirinkite Parinktys, tada pasirodžiusiame meniu pasirinkite parinktį.

 3. Taip pat galite pakeisti efekto trukmę. Laikas matuojamas sekundėmis.

Jei ieškote informacijos, kaip įtraukti animaciją į vienos skaidrės teksto elementus arba objektus, žr. Teksto arba objektų animavimas.

Taip pat žr.

Animacijos ir perėjimai

Perėjimo pridėjimas

 1. Atidarykite pateiktį.

 2. „Android“ planšetiniame kompiuteryje bakstelėkite skirtuką Perėjimai.

  Skirtukas Perėjimai

  „Android“ telefone bakstelėkite piktogramą Redaguoti Redagavimo piktograma ekrano viršuje dešinėje, bakstelėkite Pagrindinis, tada bakstelėkite Perėjimai.

 3. Bakstelėkite rodyklę žemyn, kad išplėstumėte Perėjimo efektai. Pamatysite perėjimo efektų galeriją, sugrupuotą į kategorijas Subtilūs, Ypatingi ir Dinaminiai.

  Perėjimo efektai

 4. Pasirinkite perėjimą, pavyzdžiui, bakstelėkite „Morph“, kad viena skaidrė palaipsniui virstų kita skaidre.

 5. Norėdami pasirinkti perėjimo kryptį, bakstelėkite Efekto parinktys.

  Efektų parinktys

 6. (Pasirinktinai) Jeigu norite, kad visoms pateikties skaidrėms būtų pritaikytas tas pats perėjimas, spustelėkite Taikyti visoms.

Perėjimo šalinimas

 1. „Android“ planšetiniame kompiuteryje bakstelėkite skirtuką Perėjimai. „Android“ telefone bakstelėkite piktogramą Redaguoti </c0> ekrano viršuje dešinėje, bakstelėkite Pagrindinis, tada bakstelėkite Perėjimai.

 2. Išplėskite Perėjimo efektai.

 3. Bakstelėkite Nėra.

  Perėjimų šalinimas

Perėjimo pridėjimas

 1. Atidarykite pateiktį.

 2. Naudodami „iPad“ bakstelėkite skirtuką Perėjimai.

  Skirtukas Perėjimai

  „iPhone“ telefone bakstelėkite piktogramą Redaguoti Redagavimo piktograma, bakstelėkite Pagrindinis, tada bakstelėkite Perėjimai.

 3. Bakstelėkite Perėjimo efektas. Pamatysite perėjimo efektų galeriją, sugrupuotą į kategorijas Subtilūs ir Ypatingi.

  Perėjimo efektai

 4. Pasirinkite perėjimą, pavyzdžiui, bakstelėkite „Morph“, kad viena skaidrė palaipsniui virstų kita skaidre.

 5. Bakstelėkite Efektų parinktys ir pasirinkite efektą. (Šios parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto perėjimo.)

  Efektų parinktys

 6. (Pasirinktinai) Jeigu norite, kad visoms pateikties skaidrėms būtų pritaikytas tas pats perėjimas, spustelėkite Taikyti visoms.

Perėjimo šalinimas

 1. Naudodami „iPad“ bakstelėkite skirtuką Perėjimai. „iPhone“ telefone bakstelėkite piktogramą Redaguoti </c0>, bakstelėkite Pagrindinis, tada bakstelėkite Perėjimai.

 2. Bakstelėkite Perėjimo efektas.

 3. Bakstelėkite Nėra.

  Perėjimų šalinimas

Perėjimo pridėjimas

 1. Atidarykite pateiktį.

 2. Bakstelėkite skirtuką Perėjimai.

  Skirtukas Perėjimai

  „Windows“ telefone dukart bakstelėkite norimą skaidrę, tada bakstelėkite Daugiau Daugiau apatiniame dešiniajame ekrano kampe, bakstelėkite Pagrindinis, tada bakstelėkite Perėjimai.

 3. Bakstelėkite rodyklę žemyn, kad išplėstumėte Perėjimo efektai. Pamatysite perėjimo efektų galeriją, sugrupuotą į kategorijas Subtilūs, Ypatingi ir Dinaminiai.

  Perėjimo efektai

 4. Pasirinkite perėjimą, pavyzdžiui, bakstelėkite „Morph“, kad viena skaidrė palaipsniui virstų kita skaidre.

 5. Norėdami pasirinkti perėjimo kryptį, bakstelėkite Efekto parinktys.

  Efektų parinktys

 6. Bakstelėkite Peržiūrėti, jei norite pamatyti skaidrėje pritaikytą efektą.

  Perėjimų peržiūra

 7. (Pasirinktinai) Jeigu norite, kad visoms pateikties skaidrėms būtų pritaikytas tas pats perėjimas, spustelėkite Taikyti visoms.

Perėjimo šalinimas

 1. Bakstelėkite skirtuką Perėjimai. „Windows“ telefone dukart bakstelėkite norimą skaidrę, tada bakstelėkite DaugiauDaugiau apatiniame dešiniajame ekrano kampe, bakstelėkite Pagrindinis, tada bakstelėkite Perėjimai.

 2. Išplėskite Perėjimo efektai.

 3. Bakstelėkite Nėra.

  Perėjimų šalinimas

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius

Ieškoti mokymo >

Pirmiausia gaukite naujų funkcijų

Prisijungti prie "Microsoft Insider" >

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×