Saistītās tēmas
×
Diagrammas
Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.
Diagrammas

Diagrammas virsrakstu pievienošana un noņemšana

Lai diagrammu padarītu vieglāk saprotamu, jebkura tipa diagrammai var pievienot diagrammas virsrakstu un asu virsrakstus. Parasti asu nosaukumi ir pieejami visām asīm, ko var attēlot diagrammā, tajā skaitā dziļuma (sērijas) asij telpiskajās diagrammās. Dažu tipu diagrammās (piemēram, radaru diagrammās) ir asis, kurām nevar parādīt asu nosaukumus. Asu virsrakstus nevar pievienot diagrammām, kurās nav asu (piemēram, sektoru vai riņķu diagrammām).

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video.

Diagrammas virsraksta pievienošana

 1. Diagrammā atlasiet lodziņu "Diagrammas virsraksts" un ierakstiet virsrakstu.

 2. Atlasiet zīmi + diagrammas augšējā labajā stūrī.

 3. Atlasiet bultiņu blakus Diagrammas virsraksts.

 4. Atlasiet Centrēts pārklājums, lai izkārtotu virsrakstu virs diagrammas, vai Papildu opcijas, lai izvēlētos papildu opcijas.

 5. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz diagrammas virsraksta, lai to formatētu, izmantojot dažādas opcijas, piemēram, Aizpildījums vai Strukturējums.

Diagrammas virsraksta noņemšana

 1. Noklikšķiniet uz diagrammas.

 2. Atlasiet zīmi + diagrammas augšējā labajā stūrī.

 3. Noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus Diagrammas virsraksts.

 1. Noklikšķiniet diagrammā, kurai vēlaties pievienot virsrakstu.

  Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Etiķetes noklikšķiniet uz Diagrammas virsraksts.

  alternatīvais teksts

 3. Noklikšķiniet uz Centrēts pārklājuma nosaukums vai Virs diagrammas.

 4. Noklikšķiniet diagrammā redzamajā tekstlodziņā Diagrammas virsraksts un pēc tam ierakstiet vēlamo tekstu.

  Lai sāktu jaunu rindiņu, nospiediet taustiņu ENTER. Lai ievietotu rindiņas pārtraukumu, noklikšķiniet, lai novietotu kursoru vietā, kur vēlaties pārtraukt rindiņu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 5. Lai formatētu virsraksta lodziņā tekstu, rīkojieties šādi:

  1. Noklikšķiniet uz virsraksta lodziņa un pēc tam atlasiet formatamo tekstu.

  2. Mazajā rīkjoslā noklikšķiniet uz vēlamajām formatēšanas opcijām.

   Var arī izmantot lentē esošās formatēšanas pogas (cilnes Sākums grupa Fonts). Lai formatētu visu virsrakstu, noklikšķiniet uz to ar peles labo pogu, noklikšķiniet uz Formatēt diagrammas virsrakstu, un pēc tam atlasiet nepieciešamās formatēšanas opcijas.

 • Virsraksta lodziņa lielums tiek pielāgots teksta lielumam. Virsraksta lodziņa izmērus nevar mainīt, un teksts var kļūt apcirsts, ja tas neietilpst maksimālajā lielumā.

 • Diagrammai var pievienot tikai vienu virsrakstu. Ja vēlaties izmantot otru virsrakstu vai apakšvirsrakstu, diagrammā varat uzzīmēt tekstlodziņu un pārvietot to uz atlasīto atrašanās vietu(Diagrammu rīki, cilne Izkārtojums, grupa Ievietošana,Tekstlodziņš ).

 • Varat manuāli pārvietot virsrakstu uz citu atrašanās vietu, velkot virsraksta lodziņu uz atlasīto atrašanās vietu.

 1. Noklikšķiniet diagrammā, kam vēlaties pievienot asu nosaukumus.

  Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Etiķetes noklikšķiniet uz Asu nosaukumi.

  alternatīvais teksts

 3. Veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām:

  • Lai pievienotu nosaukumu primārajai horizontālajai (kategoriju) asij, noklikšķiniet uz Primārās horizontālās ass nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamās opcijas.

   Ja diagrammai ir sekundārā horizontālā ass, var arī noklikšķināt uz Sekundārās horizontālās ass nosaukums.

  • Lai nosaukumu pievienotu primārajai vertikālajai (vērtību) asij, noklikšķiniet uz Primārās vertikālās ass nosaukums vai Sekundārās vertikālās ass nosaukums unpēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgās opcijas.

   Ja diagrammai ir sekundārā vertikālā ass, noklikšķiniet uz Sekundārās vertikālās ass nosaukums.

  • Lai pievienotu nosaukumu dziļuma (sēriju) asij, noklikšķiniet uz Dziļuma ass nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamās opcijas.

   Šī opcija ir pieejama tikai, ja atlasītā diagramma ir telpiska diagramma, piemēram, telpiska stabiņu diagramma.

 4. Tekstlodziņā Ass nosaukums, kas parādās diagrammā, ierakstiet vajadzīgo tekstu.

  Lai sāktu jaunu rindiņu, nospiediet taustiņu ENTER. Lai ievietotu rindiņas pārtraukumu, noklikšķiniet, lai novietotu kursoru vietā, kur vēlaties pārtraukt rindiņu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 5. Lai formatētu virsraksta lodziņā tekstu, rīkojieties šādi:

  1. Noklikšķiniet uz virsraksta lodziņa un pēc tam atlasiet formatamo tekstu.

  2. Mazajā rīkjoslā noklikšķiniet uz vēlamajām formatēšanas opcijām.

   Var arī izmantot lentē esošās formatēšanas pogas(cilnes Sākums grupa Fonts). Lai formatētu visu nosaukumu, noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu, noklikšķiniet uz Formatēt ass nosaukumu unpēc tam atlasiet nepieciešamās formatēšanas opcijas.

   Piezīmes.: 

   • Ja pārslēdzat citu diagrammas tipu, kas neatbalsta ass virsrakstus (piemēram, sektoru diagramma), asu nosaukumi vairs netiks rādīti. Virsraksti tiks parādīti atkal, ja pārslēgsit diagrammas tipu, kas atbalsta asu virsrakstus.

   • Pārslēdzot diagrammas tipu, kas neatbalsta sekundāro asu virsrakstus, sekundāro asu virsraksti tiks zaudēti.

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz diagrammas virsraksta vai ass nosaukuma, kam jāizveido saite ar darblapas šūnu.

 2. Darblapā noklikšķiniet formulu josla un pēc tam ierakstiet vienādības zīmi (=).

 3. Atlasiet darblapas šūnu, kurā iekļauti dati vai teksts, kas ir jārāda diagrammā.

  Atsauci uz darblapas šūnu var ierakstīt arī formulu joslā. Iekļaujiet vienādības zīmi, lapas nosaukumu, kam seko izsaukuma zīme, piemēram, =Lapa1!F2.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

 1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

  Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Veiciet vienu no turpmākajām darbībām.

  • Lai noņemtu diagrammas virsrakstu, cilnes Izkārtojums grupā Etiķetes noklikšķiniet uzDiagrammasvirsraksts un pēc tam noklikšķiniet uz Nav.

   alternatīvais teksts

  • Lai noņemtu ass nosaukumu, cilnes Izkārtojums grupā Etiķetes noklikšķiniet uz Ass nosaukums, noklikšķiniet uz tā ass nosaukuma tipa, kuru vēlaties noņemt, un pēc tam noklikšķiniet uz Nav.

  • Lai ātri noņemtu diagrammas vai ass nosaukumu, noklikšķiniet uz nosaukuma un pēc tam nospiediet taustiņu DELETE. Varat arī ar peles labo pogu noklikšķināt uz diagrammas vai ass nosaukuma un pēc tam noklikšķināt uz Dzēst.

  • Lai noņemtu diagrammas vai asu virsrakstus uzreiz pēc to pievienošanas, ātrās piekļuves rīkjoslā varat noklikšķināt uz Atsaukt vai nospiest taustiņu kombināciju CTRL+Z.

Varat pievienot diagrammai virsrakstu.

alternatīvais teksts

1. remarka Diagrammas virsraksts

alternatīvais teksts asu virsraksti

 1. Šī darbība attiecas tikai uz Word 2016 darbam ar Mac. Cilnes Skats izvēlnē noklikšķiniet uz Drukas izkārtojums.

 2. Noklikšķiniet uz diagrammas un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Diagrammas noformējums.

 3. Noklikšķiniet uz Pievienot > diagrammas virsrakstuun pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgās virsraksta opcijas.

 4. Ierakstiet virsrakstu lodziņā Diagrammas virsraksts.

  Lai formatētu virsrakstu, atlasiet tekstu virsraksta lodziņā un pēc tam cilnes Sākums sadaļā Fontsatlasiet izvēlēto formatējumu.

Katrai diagrammas tabulai var ass nosaukumu. Parasti asu nosaukumi ir pieejami visām asīm, ko var attēlot diagrammā, tajā skaitā dziļuma (sērijas) asij telpiskajās diagrammās.

Dažu tipu diagrammās (piemēram, radaru diagrammās) ir asis, kurām nevar parādīt asu nosaukumus. Tādu tipu diagrammās, kur nav asu (piemēram, sektoru un riņķu diagrammās), arī nevar parādīt asu nosaukumus.

alternatīvais teksts

1. remarka Diagrammas virsraksts

alternatīvais teksts asu virsraksti

 1. Šī darbība attiecas tikai uz Word 2016 darbam ar Mac. Cilnes Skats izvēlnē noklikšķiniet uz Drukas izkārtojums.

 2. Noklikšķiniet uz diagrammas un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Diagrammas noformējums.

 3. Noklikšķiniet uz Pievienot diagrammas > Asu virsrakstiun pēc tam izvēlieties ass virsraksta opciju.

 4. Ierakstiet tekstu lodziņā Ass nosaukums.

  Lai formatētu virsrakstu, atlasiet tekstu virsraksta lodziņā un pēc tam cilnes Sākums sadaļā Fontsatlasiet izvēlēto formatējumu.

Varat pievienot diagrammai virsrakstu.

alternatīvais teksts

1. remarka Diagrammas virsraksts

alternatīvais teksts asu virsraksti

Izpildiet šos norādījumus, lai pievienotu diagrammai virsrakstu programmā Excel vai Mac 2011, Word darbam ar Mac 2011 un PowerPoint darbam ar Mac 2011.

 1. Šī darbība attiecas tikai uz Word for Mac 2011. Cilnes Skats izvēlnē noklikšķiniet uz Drukas izkārtojums.

 2. Noklikšķiniet uz diagrammas un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Diagrammas izkārtojums.

 3. Sadaļā Etiķetes noklikšķiniet uz Diagrammas virsraksts un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamā virsraksta.

  alternatīvais teksts

 4. Atlasiet tekstu lodziņā Diagrammas virsraksts un pēc tam ierakstiet diagrammas virsrakstu.

  Lai formatētu virsrakstu, atlasiet tekstu virsraksta lodziņā un pēc tam cilnes Sākums sadaļā Fontsatlasiet izvēlēto formatējumu.

Katrai diagrammas tabulai var ass nosaukumu. Parasti asu nosaukumi ir pieejami visām asīm, ko var attēlot diagrammā, tajā skaitā dziļuma (sērijas) asij telpiskajās diagrammās.

Dažu tipu diagrammās (piemēram, radaru diagrammās) ir asis, kurām nevar parādīt asu nosaukumus. Tādu tipu diagrammās, kur nav asu (piemēram, sektoru un riņķu diagrammās), arī nevar parādīt asu nosaukumus.

alternatīvais teksts

1. remarka Diagrammas virsraksts

alternatīvais teksts asu virsraksti

 1. Šī darbība attiecas tikai uz Word for Mac 2011. Cilnes Skats izvēlnē noklikšķiniet uz Drukas izkārtojums.

 2. Noklikšķiniet uz diagrammas un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Diagrammas izkārtojums.

 3. Sadaļā Etiķetesnoklikšķiniet uz Asuvirsraksti , norādiet uz asi, kurai vēlaties pievienot virsrakstus, un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgās opcijas.

  alternatīvais teksts

 4. Atlasiet tekstu lodziņā Ass nosaukums un pēc tam ierakstiet ass nosaukumu.

  Lai formatētu virsrakstu, atlasiet tekstu virsraksta lodziņā un pēc tam cilnes Sākums sadaļā Fontsatlasiet izvēlēto formatējumu.

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video.

Diagrammas virsraksta pievienošana vai rediģēšana

Varat pievienot vai rediģēt diagrammas virsrakstu, pielāgot tā izskatu un iekļaut to diagrammā.

 1. Noklikšķiniet jebkurā diagrammas vietā, lai lentē tiktu rādīta cilne Diagramma.

 2. Noklikšķiniet uz Formāts, lai atvērtu diagrammas formatēšanas opcijas.

  Excel tīmeklim Diagrammas formāts

 3. Diagrammas rūtī izvērsiet sadaļu Diagrammas virsraksts.
  Diagrammas virsraksta opcijas Excel tīmeklī

 4. Pievienojiet vai rediģējiet diagrammas virsrakstu, lai tas atbilstu jūsu vajadzībām.

 5. Izmantojiet slēdzi, lai paslēptu virsrakstu, ja nevēlaties, lai diagramma rādītu virsrakstu.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat vērsties pie speciālista Excel Tech kopienā vai saņemt atbalstu Answers kopienā.

Skatiet arī

Virsrakstu novietojuma maiņa diagrammā

Iegūt Microsoft diagrammu veidnes

Nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes

Iepazīties ar apmācību >

Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas

PIEVIENOTIES MICROSOFT 365 INSIDERS >

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×