Ekrāna lasītāja izmantošana, lai drukātu Excel darbgrāmatu
Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Papildinformāciju skatiet Microsoft atbalsta sākumlapā vai rakstā Nesen atklāto Office problēmu labojumi vai risinājumi.

Izmantojiet Excel tastatūru un ekrāna lasītāju, lai drukātu darblapas, darbgrāmatas un atlasītās šūnas. Mēs to testējam ar Diktoru, JAWS un NVDA, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm. Uzzināsit arī īsinājumtaustiņus, kas var palīdzēt ātri izdrukāt visu, kā vēlaties.

Dekoratīva ikona Ir nepieciešami norādījumi par to, kā drukāt no Excel, bet neizmantojot ekrāna lasītāju? Skatiet rakstu Darblapas vai darbgrāmatas drukāšana.

Piezīmes.: 

Darblapas, darbgrāmatas vai šūnu drukāšana

Varat ātri izdrukāt darbu, izmantojot noklusējuma drukas iestatījumus, vai mainīt iestatījumus, lai tie labāk atbilstu jūsu vajadzībām.

Drukāšana ar noklusējuma drukas iestatījumiem 

 1. Darblapā vai darbgrāmatā atlasiet, ko vēlaties drukāt, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+P vai Ctrl+F2.

 2. Tiek atvērta izvēlne Drukāt ar fokusu uz pogu Drukāt. Lai drukātu darbu, izmantojot noklusējuma drukas iestatījumus, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai izdrukātu vienu kopiju, nospiediet taustiņu Enter vai kombināciju Alt+P, P.

  • Lai drukātu vairākas kopijas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P, N. Fokuss tiek pārvietots uz kombinēto lodziņu Kopijas. Lai atlasītu eksemplāru skaitu, izmantojiet augšupvērsto bultiņu vai ierakstiet skaitli. Pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P, P, lai drukātu.

  • Lai drukātu ar citu printeri, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P, I. Tiek atvērta izvēlne Printeris. Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu vai pievienotu jaunu printeri vai faksu, uz kuru nosūtīt izklājlapu. Excel automātiski novieto fokusu uz noklusējuma printera nosaukuma programmā Windows. Pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P, P, lai drukātu.

Drukas iestatījumu maiņa

 1. Atveriet izvēlni Drukāt, kā norādīts sadaļā Drukāšana, izmantojot noklusējuma drukāšanas iestatījumus.

 2. Lai naviģētu un mainītu drukas iestatījumus, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots maināmā iestatījuma nosaukums, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai izvērstu sarakstus, izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu sarakstos un izvēlnēs, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu.

  • Izmantojiet īsinājumtaustiņus, lai ātri piekļūtu vēlamies veikt iestatījumus. Pēc tam izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu opciju sarakstā vai izvēlnē, un nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu. Drukas iestatījumi un to īsinājumtaustiņi ir šādi:

   Lai mainītu šo drukāšanas iestatījumu

   Īsinājumtaustiņi

   Kodrukāt: izmantojiet, lai izvēlētos drukāt tikai aktīvās (atlasītās) darbgrāmatas darblapas (noklusējums), visu darbgrāmatu, pašreizējo šūnu atlasi pašreizējā darblapā vai pašreiz atlasīto tabulu pašreizējā darblapā.

   Alt+P, A

   Lappuses— izmantojiet, lai ierobežotu drukāto saturu tikai līdz lodziņos ierakstītam lappušu diapazonam, vai atlasiet, izmantojot augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu.

   Alt+P+H pirmajai lappusei diapazonā

   Alt+P+J pēdējai lappusei diapazonā

   Divpusējā drukāšana : izmantojiet,lai atlasītu, vai drukāt uz vienas vai abām papīra pusēm.

   Alt+P, D

   Komplektēšana:izmantojiet, lai atlasītu, vai komplektēt kopijas. 

   Alt+P, C

   Orientācija: izmantojiet, lai atlasītu lappuses orientāciju, portreta vai ainavas.

   Alt+P, O

   Lappuses izmēri:izmantojiet, lai mainītu papīra izmēru atlasi.

   Alt+P, L

   Piemales:izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu iepriekš definētas piemales, vai nospiediet taustiņu A, lai aktivizētu opciju Pielāgotas piemales, lai pielāgotu piemales.

   Alt+P, M

   Mērogot, laiietilptu : izmantojiet, lai atlasītu, vai drukāt lapas faktiskajā lielumā vai samazināt, lai ietilptu vienā lappusē.

   Alt+P, S

 3. Lai drukātu, izmantojot modificētos iestatījumus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P, P vai tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Print button" (Poga Drukāt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Excel darblapā ievietotu tabulu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Excel kārtotu vai filtrētu tabulu

Īsinājumtaustiņi programmā Excel

Ekrāna lasītāja izmantošana Excel pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā Excel

Jaunumi pakalpojumā Microsoft 365

Izmantojiet Excel ar TalkBack, iebūvēto Android ekrāna lasītāju, lai drukātu Excel darbgrāmatu tieši no Android tālruņa.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Šajā tēmā

Darbgrāmatas drukāšana

 1. Pārliecinieties, vai jūsu Android tālrunim un printerim ir savienojums ar vienu un to pašu bezvadu tīklu.

 2. Rediģējot darbgrāmatu, velciet ar pirkstu pa ekrāna augšējo labo stūri, līdz tiek atskaņots "More options menu" (Izvēlne Papildu opcijas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Print" (Drukāt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Drukas opcijas. Šeit varat atlasīt un mainīt drukāšanas opcijas, piemēram, papīra izmērus un orientāciju. Lai uzzinātu, kā mainīt iestatījumus, skatiet sadaļu Drukas iestatījumu maiņa.

 4. Kad esat apmierināts ar iestatījumiem vai vēlaties drukāt, izmantojot noklusējuma iestatījumus, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Print button" (Poga Drukāt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Lai atlasītu printeri, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Printer" (Printeris), pašreizējā printera nosaukums vai "No printer selected" (Nav atlasīts neviens printeris). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots printera nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Lai izvēlētos drukājamo eksemplāru skaitu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Summary, copies" (Kopsavilkums, kopijas) un pašreizējā eksemplāru skaits. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots pašreizējais kopiju skaits, kam seko "Edit box for copies" (Kopiju rediģēšanas lodziņš), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Rakstiet skaitli, izmantojot ekrāntastatūru. Lai aizvērtu ekrāntastatūru, pavelciet uz leju un pa kreisi.

 7. Lai drukātu darbgrāmatu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Print button" (Poga Drukāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Piezīme.: Lai pabeigtu drukāšanu, iespējams, printera savienojuma lietojumprogrammā vēlreiz pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Print button" (Poga Drukāt).

Drukas iestatījumu maiņa

Izvēlnē Drukas opcijas varat mainīt drukāšanas opcijas, piemēram, papīra izmērus un orientāciju. 

Piezīme.: Pieejamie drukas iestatījumi atšķiras atkarībā no jūsu printera līdzekļiem un Android ierīces.

 1. Atveriet izvēlni Drukas opcijas, kā norādīts sadaļā Darbgrāmatas drukāšana.

 2. Lai mainītu drukas iestatījumus, veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  • Lai iestatītu drukāšanas diapazonu, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "What to print, drop-down list" (Ko drukāt, nolaižamais saraksts) un pašlaik atlasītais diapazons. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots vēlajam diapazonam, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

  • Lai atlasītu vēlamo mērogošanas opciju, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Scaling, drop-down list" (Mērogošana, nolaižamais saraksts) un pašreiz atlasītā opcija. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņota atlasītā mērogošanas opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai iestatītu papīra izmērus, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Paper size, drop-down list" (Papīra izmēri, nolaižamais saraksts) un pēc tam pašreiz atlasītie izmēri. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots vēlais papīra izmērs, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

  • Lai mainītu lappuses orientāciju, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Orientation, drop-down list" (Orientācija, nolaižamais saraksts) un pašreizējā orientācija. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota orientācija, kuru vēlaties izmantot, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Excel darblapā ievietotu tabulu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Excel kārtotu vai filtrētu tabulu

Īsinājumtaustiņi programmā Excel

Ekrāna lasītāja izmantošana Excel pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā Excel

Jaunumi pakalpojumā Microsoft 365

Izmantojiet Excel tīmeklim tastatūru un ekrāna lasītāju, lai drukātu Excel darbgrāmatu. Mēs to testējam ar rīku Diktors pārlūkprogrammā Microsoft Edge un JAWS un NVDA pārlūkprogrammā Chrome, tomēr tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem un tīmekļa pārlūkprogrammām, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm.

Dekoratīva ikona Ir nepieciešami norādījumi par to, kā drukāt no Excel, bet neizmantojot ekrāna lasītāju? Skatiet rakstu Darblapas drukāšana.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojatExcel tīmeklim kopā ar līdzekli Diktors, izslēdziet skenēšanas režīmu.

 • Ja izmantojat Excel tīmeklim, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. Excel tīmeklim darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Excel tīmeklim.

Šajā tēmā

Darbgrāmatas drukāšana

 1. Lai atvērtu drukas priekšskatījuma lapu, Excel tīmeklim Alt+Windows logotipa taustiņš, F, P, P. Fokuss tiek pārvietots uz pogu Drukāt lappuses iestatīšanas rūtī.

 2. Rūtī Lappuses iestatīšana tagad varat izvēlēties drukas Excel tīmeklim detalizētu informāciju sadaļā Drukas Excel tīmeklim mainīšana. Kad esat apmierināts ar iestatījumiem, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Print button" (Poga Drukāt), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts pārlūkprogrammas dialoglodziņš Drukāšana.

 3. Izvēlieties drukas iestatījumus, kā detalizēti norādīts sadaļā Pārlūkprogrammas drukas iestatījumu maiņa. Kad esat apmierināts ar drukas iestatījumiem, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Print button" (Poga Drukāt), un nospiediet taustiņu Enter, lai izdrukātu savu darbgrāmatu.

DrukasExcel tīmeklim mainīšana

 1. Lapas iestatīšanas rūtī programmā Excel tīmeklim, lai definētu drukas iestatījumus, veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  • Lai iestatītu, ko drukāt, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Print, Active sheet" (Drukāt, aktīvā lapa). Lai izvērstu izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, līdz atskan vajadzīgās opcijas atskaņotā opcija, pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai iestatītu lappuses orientāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš vai tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Orientation" (Orientācija) un pēc tam pašreiz atlasītā opcija. Lai izvērstu izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota orientācija, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai iestatītu papīra izmērus, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš vai tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Paper size" (Papīra izmēri) un pēc tam pašreiz atlasītie papīra izmēri. Lai izvērstu izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamais papīra izmērs, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai atlasītu lappuses piemali, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš vai tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Page margins" (Lappuses piemales) un pēc tam pašreiz atlasītā piemale. Lai izvērstu izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, spiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots piemales paziņojums, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai iestatītu lappuses mērogošanu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš vai tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Scaling" (Mērogošana) un pašreizējā mērogošanas opcija. Lai izvērstu izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, līdz atskan vajadzīgās opcijas atskaņotā opcija, pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Pārlūkprogrammas drukas iestatījumu maiņa

Piezīme.: Drukāšanas iestatījumi, kas tiek rādīti pārlūkprogrammas dialoglodziņā Drukāšana, ir atkarīgi no atlasītā printera atbalstītajiem līdzekļiem. Detalizētu informāciju skatiet printera lietotāja rokasgrāmatā.

 1. Lapas iestatīšanas rūtī programmāExcel tīmeklim tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Print button" (Poga Drukāt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 2. Lai atlasītu printeri, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan pašlaik atlasītā printera nosaukums, nospiediet atstarpes taustiņu un pēc tam nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots printera nosaukums. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Lai iestatītu drukājamo eksemplāru skaitu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Copies, editing" (Kopijas, rediģēšana), un pēc tam ierakstiet drukājamo eksemplāru skaitu.

 4. Lai definētu drukājamās lappuses, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Pages" (Lappuses) un pašreizējā atlase. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai izvēlētos no pieejamajām opcijām. Ja esat atlasījis Pielāgots,fokuss tiek pārvietots uz teksta lauku. Ierakstiet drukājamo lappušu diapazonu, piemēram, 1, 2, 5vai 1-3.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Excel darblapā ievietotu tabulu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Excel darblapā pievienotu komentārus

Īsinājumtaustiņi programmā Excel

Ekrāna lasītāja izmantošana Excel pamatuzdevumu izpildei

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā Excel

Jaunumi pakalpojumā Microsoft 365

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pievienošanās diskusijai
Uzdot jautājumu kopienai
Atbalsta iespējas
Kontaktinformācija

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×