Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.
Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Excel kārtotu vai filtrētu tabulu

Šis raksts ir paredzēts personām ar redzes vai uztveres traucējumiem, kas izmanto ekrāna lasītāja programmu, piemēram, Microsoft diktoru, JAWS vai NVDA ar Microsoft 365 produktiem. Šis raksts ir daļa no Microsoft 365 ekrāna lasītājaatbalsta satura kopas, kurā varat atrast plašāku pieejamības informāciju par mūsu programmām. Lai saņemtu vispārīgu palīdzību, apmeklējiet Microsoft atbalstasākumlapu vai apmeklējiet vietni Nesen atklāto Office problēmu labojumi vai risinājumi.

Izmantojiet Excel ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai kārtotu un filtrētu tabulas. Mēs to testējam ar Diktoru, JAWS un NVDA, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm. Kārtojot datus, varat organizēt un ātri atrast nepieciešamos datus, lai tos būtu vieglāk analizēt. Datu filtrēšana palīdz koncentrēties uz konkrētu datu kopu, kas ir īpaši noderīgi lielās darblapās.

Dekoratīva ikona vai ir nepieciešami norādījumi par to, kā kārtot vai filtrēt datus Excel, bet neizmantojot ekrāna lasītāju? Skatiet sadaļu Datu kārtošana tabulāvai Datu filtrēšana diapazonā vai tabulā.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Tastatūras īsinājumtaustiņi kārtošanai un filtrēšanai

Šajā tabulā redzami īsinājumtaustiņi kārtošanai un filtrēšanai.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Izslēgt automātiskā filtra nolaižamo izvēlni kolonnas virsrakstā

Ctrl+Shift+L

Atvērt automātiskā filtra nolaižamo izvēlni no kolonnas galvenes

Alt+lejupvērstā bultiņa

Kārtot no mazākā līdz lielākajam vai no A līdz Z

Alt+A, S, A vai Alt+lejupvērstā bultiņa, S

Kārtot no lielākā līdz mazākajam vai no Z līdz A

Alt+A, S, D vai Alt+lejupvērstā bultiņa, O

Atvērt kārtošanas dialoglodziņu

Alt+A, S, S vai Alt+H, S, U

Atkārtoti lietot kārtošanu pēc datu mainīšanas

Ctrl+Alt+L vai Alt+A, Y, 3

Filtrēt pēc krāsas

Alt+lejupvērstā bultiņa, I

Filtrēšana pēc skaitļa vai teksta

Alt+lejupvērstā bultiņa, F

Atvērt dialoglodziņu Šūnu formatēšana

Alt+H, O, I

Izmantot funkciju TRIM

Alt+M, T un pēc tam pārejiet uz TRIM, izmantojot lejupvērsto bultiņu

Informācija par kārtošanu programmā Excel

Varat kārtot datus pēc teksta (no A līdz Z vai no Z līdz A), skaitļiem (no mazākā līdz lielākajam vai lielākā līdz mazākajam) un datumiem un laikiem (no vecākā līdz jaunākajam vai no jaunākā līdz vecākajam) vienā vai vairākās kolonnās. Varat arī kārtot pēc pielāgota saraksta (piemēram, Liels, Vidējs un Mazs) vai pēc formāta, tostarp šūnu krāsas, fonta krāsas vai ikonu kopas. Lielākā daļa kārtošanas darbību ir paredzētas kārtošanai pēc kolonnas, taču varat arī kārtot pēc rindām.

Kārtojot tabulu, Excel tie kritēriji, kurus izmantojāt ar darbgrāmatu, lai jūs varētu tos lietot atkārtoti ikreiz, kad atverat darbgrāmatu. Tas ir īpaši svarīgi vairāku kolonnu kārtošanai vai kārtošanai, kuras izveidei nepieciešams ilgs laiks. Tomēr tas darbojas tikai tabulā esošajiem datiem, tas neattiecas tikai uz šūnu diapazonu. Ja vēlaties saglabāt kārtošanas kritērijus, lai varētu periodiski atkārtoti veikt kārtošanu, atverot darbgrāmatu, ieteicams izmantot tabulu.

Piezīme.: Pēc datu kārtošanas sākotnējo secību vairs nevar atjaunot. Ja pēc kārtošanas neesat saglabājis failu, varat izmantot atsaukšanas pogu (Ctrl+Z), lai atgrieztos.

Teksta kārtošana tabulā vai diapazonā

Teksta kārtošana tabulā

 1. Naviģējiet uz tabulas galvenes rindu, izmantojot bulttaustiņus. Kad esat galvenes rindā, pēc šūnas atrašanās vietas tiek atskaņots "Header item" (Galvenes vienums).

 2. Nospiediet labo vai kreiso bulttaustiņu, lai pārietu uz to datu kolonnas galveni, kurus vēlaties kārtot.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, lai atvērtu filtra izvēlni, un pēc tam vairākas reizes nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Menu, Sort A to Z, unchecked menu item" (Izvēlne, Kārtot no A līdz Z, neatzīmēts izvēlnes elements).

 4. Parādītās opcijas ir atkarīgas no kolonnā esošo datu veida. Piemēram, varat kārtot skaitliskus datus no mazākā līdz lielākajam vai no lielākā līdz mazākajam. Varat kārtot burtciparu datus no A līdz Z vai no Z līdz A. Varat arī kārtot pēc krāsas.

  Izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai pārlūkotu opcijas, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu opciju. Tiek atskaņots "Sorted" (Kārtots), kam seko atlasītā opcija.

Teksta kārtošana diapazonā

 1. Izmantojiet bulttaustiņus, lai naviģētu uz burtciparu datu kolonnu šūnu diapazonā vai uz tabulas kolonnu, kurā ietilpst burtciparu dati.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+A. Tiek atvērta cilne Dati, un diktors atskaņots: "Ribbon tabs, Selected, Data tab item" (Lentes cilnes, Atlasīts, cilnes Dati vienums). Ekrāna atskan: "Upper ribbon, Group box, Data tab" (Augšējā lente, grupas lodziņš, cilne Dati). Lietojot NVDA, dzirdams: "Ribbon tabs tab control expanded, Data tab selected" (Lentes ciļņu cilnes vadīkla izvērsta, atlasīta cilne Dati).

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai kārtotu augošā burtciparu kārtībā (kārtot no A līdz Z), nospiediet taustiņu S un pēc tam taustiņu A.

  • Lai kārtotu dilstošā burtciparu kārtībā (kārtot no Z līdz A), nospiediet taustiņu S un pēc tam taustiņu D.

Reģistrjutīga kārtošana

 1. Izmantojiet bulttaustiņus, lai naviģētu uz burtciparu datu kolonnu šūnu diapazonā vai uz tabulas kolonnu, kurā ietilpst burtciparu dati.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, S, U. Tiek atvērts kārtošanas dialoglodziņš, un, izmantojot rīku Diktors, tiek atskaņots "Sort, OK button" (Kārtot, poga Labi). Spiežot JAWS, tiek atskaņots "Sort dialog, OK button" (Kārtošanas dialoglodziņš, poga Labi). Lietojot NVDA, dzirdams: "Sort dialog, Sort window" (Kārtošanas dialoglodziņš, kārtošanas logs). 

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O , lai atvērtu dialoglodziņu Kārtošanas opcijas. Diktors atskaņots: "Sort options. Unchecked, Case sensitive checkbox." (Neatzīmēta, reģistrjutīga izvēles rūtiņa.) Rīkā JAWS tiek atskaņots: "Sort options dialog, Case sensitive checkbox, not checked" (Kārtošanas opciju dialoglodziņš, izvēles rūtiņa Reģistrjutīgs, nav atzīmēta). Lietojot NVDA, tiek atskaņots "Sort Options dialog orientation, Case sensitive checkbox, not checked" (Kārtošanas opciju dialoga orientācija, izvēles rūtiņa Reģistrjutīgs, nav atzīmēta).

 4. Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Reģistrjutīgs .

 5. Nospiediet taustiņu Enter. Dialoglodziņš Kārtošanas opcijas tiek aizvērts, un, izmantojot rīku Diktors, tiek atskaņots "Sort, Options button" (Kārtot, poga Opcijas). Lietojot JAWS, tiek atskaņots "Sort dialog" (Kārtošanas dialoglodziņš). Lietojot NVDA, dzirdams: "Sort dialog, Sort window" (Kārtošanas dialoglodziņš, kārtošanas logs). 

 6. Lai aizvērtu kārtošanas dialoglodziņu un lietotu izmaiņas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "OK button" (Poga Labi), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 7. Kārtojiet tekstu, kā paskaidrots lodziņā Teksta kārtošana diapazonā.

Padoms.: Ja sakārtotajā kolonnā ir jaukti skaitļi un teksts, iespējams, jums tie jāformatē kā teksts. Pretējā gadījumā Excel vispirms sakārto skaitļus kā skaitļus un pēc tam sakārto tekstu. Lai formatētu datus, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atstarpes taustiņš, lai atlasītu visus datus kolonnā, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, F, N. Nospiediet kreiso bultiņu, līdz atskan "Selected, Number tab item" (Atlasīts, cilnes elements Skaitlis), vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "Text" (Teksts). Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Labi, un nospiediet taustiņu Enter.

Padoms.: Pēc datu importēšanas vai kopēšanas no citas atrašanās vietas, var būt ievietotas atstarpes pirms datiem. Piemēram, vārds "Ālēns Āāmenis" var būt ievadīts kā "(atstarpe)(atstarpe)Ālēna Āiņa." Ja izmantojat ekrāna lasītāju, iespējams, nezināt par atstarpēm, jo JAWS nelasa tukšas vietas šūnās. Lai palīdzētu tās atrast, Excel šūnas, kuru sākumā ir atstarpes, sakārtotās kolonnas augšdaļā.

Skaitļu kārtošana

 1. Izmantojiet bulttaustiņus, lai naviģētu uz skaitlisku datu kolonnu šūnu diapazonā vai uz tabulas kolonnu, kurā ietilpst skaitliski dati.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+A. Tiek atvērta cilne Dati, un, izmantojot rīku Diktors, tiek atskaņots "Ribbon tabs, Selected, Data tab item" (Lentes cilnes, Atlasīts, cilnes Elements Dati). Ekrāna atskan: "Upper ribbon, Group box, Data tab" (Augšējā lente, grupas lodziņš, cilne Dati). Lietojot NVDA, dzirdams: "Ribbon tabs tab control expanded, Data tab selected" (Lentes ciļņu cilnes vadīkla izvērsta, atlasīta cilne Dati).

 3. Veiciet vienu no turpmākajām darbībām.

  • Lai kārtotu no mazākā līdz lielākajam, nospiediet taustiņu S un pēc tam taustiņu A.

  • Lai kārtotu no lielākā līdz mazākajam, nospiediet taustiņu S un pēc tam taustiņu D.

Pārbaudiet, vai skaitļi ir saglabāti kā skaitļi

 1. Izmantojiet bulttaustiņus, lai naviģētu uz skaitlisku datu kolonnu šūnu diapazonā vai tabulas kolonnu, kurā ir skaitliski dati, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atstarpes taustiņš, lai atlasītu visus datus kolonnā.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, F, N. Tiek atvērts šūnu formatēšanas dialoglodziņš, un tiek atskaņots "Format cells" (Šūnu formatēšana).

 3. Lai pārietu uz skaitļu cilni , izmantojiet kreiso bultiņu (vai nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+tabulēšanas taustiņš). Diktors klausās: "Number tab item" (Cilnes Skaitlis vienums). Lietojot JAWS, tiek atskaņots "Number tab" (Cilne Skaitlis). Lietojot NVDA, dzirdams: "Number tab, selected" (Cilne Skaitlis, atlasīts).

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atvērts saraksts Kategorija un tiek atskaņots pašlaik atlasītās kategorijas nosaukums, piemēram, "General" (Vispārīgi) vai "Date" (Datums).

 5. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Number" (Skaitlis).

 6. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Decimal places" (Decimāldaļu vietas) un pašreiz izmantoto decimāldaļu skaits. Ja vēlaties mainīt šo vērtību, ievadiet jauno decimāldaļu skaitu. Lai pilnībā noņemtu decimāldaļas, ierakstiet 0.

 7. Lai aizvērtu dialoglodziņu Šūnu formatēšana un lietotu izmaiņas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "OK button" (Poga Labi), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Datumu un laiku kārtošana

 1. Izmantojiet bulttaustiņus, lai naviģētu uz datumu vai laiku kolonnu šūnu diapazonā vai uz tabulas kolonnu, kurā ietilpst datumi un laiki.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+A. Tiek atvērta cilne Dati, un, izmantojot rīku Diktors, tiek atskaņots "Ribbon tabs, Selected, Data tab" (Lentes cilnes, atlasīts, cilne Dati). Ekrāna atskan: "Upper ribbon, Group box, Data tab" (Augšējā lente, grupas lodziņš, cilne Dati). Lietojot NVDA, dzirdams: "Ribbon tabs tab control expanded, Data tab selected" (Lentes ciļņu cilnes vadīkla izvērsta, atlasīta cilne Dati).

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai kārtotu no vecākā līdz jaunākajam, nospiediet taustiņu S un pēc tam taustiņu A.

  • Lai kārtotu no jaunākā līdz vecākajam, nospiediet taustiņu S un pēc tam taustiņu D.

  • Lai atkārtoti veiktu kārtošanu pēc datu mainīšanas, atlasiet šūnu diapazonā vai tabulā un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+L.

Kārtošana pēc vairākām kolonnām

Ja ir dati, kurus vēlaties grupēt pēc tās pašas vērtības vienā kolonnā vai rindā, un pēc tam šajā grupā, kurā ir vienādas vērtības, vēlaties kārtot citu kolonnu vai rindu, varat kārtot pēc vairāk nekā vienas kolonnas vai rindas. Piemēram, ja ir kolonna Nodaļa un kolonna Darbinieks, var vispirms kārtot pēc kolonnas Nodaļa (lai sagrupētu visus vienas nodaļas darbiniekus), bet pēc tam kārtot pēc vārdiem (lai katrā nodaļā vārdus sakārtotu alfabētiskā secībā). Var kārtot pēc 64 kolonnām.

Piezīme.: Lai panāktu vislabāko rezultātu, kārtojamajam šūnu diapazonam ir jābūt kolonnu virsrakstiem. Lai kārtotu pēc rindām, pārliecinieties, vai kārtošanas dialoglodziņā ir notīrīta izvēles rūtiņa Manā tabulā ir virsraksti. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, S, lai atvērtu kārtošanas dialoglodziņu, un nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Checked, My data has headers checkbox" (Atzīmēta, izvēles rūtiņa Mani dati ir galvenes) vai "Unchecked, My data has headers checkbox" (Neatzīmēta, izvēles rūtiņa Manos datos ir galvenes). Ja ir jānotīra izvēles rūtiņa, nospiediet atstarpes taustiņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "OK, button" (Poga Labi), un nospiediet taustiņu Enter, lai lietotu izmaiņas.

 1. Izmantojiet bulttaustiņus, lai naviģētu uz šūnu diapazonu, kurā ir divas vai vairāk datu kolonnas, vai uz tabulu, kurā ir divas vai vairākas kolonnas.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+A, S, S. Tiek atvērts kārtošanas dialoglodziņš, un, izmantojot rīku Diktors, tiek atskaņots "Sort, OK button" (Kārtot, poga Labi). Spiežot JAWS, tiek atskaņots "Sort dialog, OK button" (Kārtošanas dialoglodziņš, poga Labi). Lietojot NVDA, dzirdams: "Sort dialog, Sort window" (Kārtošanas dialoglodziņš, kārtošanas logs). 

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat kombinēto lodziņu Kolonna: kārtot pēc. Tiek atskaņots "Sort by" (Kārtot pēc), kolonnas nosaukums un "editable combo box" (Rediģējams kombinētais lodziņš). Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu pirmo kolonnu, kuru vēlaties kārtot.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat kombinēto lodziņu Kārtot pēc. Tiek atskaņots "Sort on, Cell Values, editable combo box" (Kārtot pēc, Šūnu vērtības, rediģējams kombinētais lodziņš). Ja netiek atskaņots "Cell Values" (Šūnu vērtības), nospiediet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots.

 5. Lai atlasītu šūnu vērtību kārtošanas veidu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat kombinēto lodziņu Secība. Tiek atskaņots "Order" (Secība), pēc tam pašreiz atlasītā opcija un "editable combo box" (rediģējams kombinētais lodziņš). Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu no A līdz Z, no Z līdz A, no mazākā līdz lielākajam vai no lielākā līdz mazākajam.

 6. Lai pievienotu citu kolonnu, pēc kuras kārtot, izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Pievienot līmeni, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam atkārtojiet no 3. līdz 5. solim.

  Piezīme.:  Kombinētais lodziņš Kārtot pēc tiek dēvēts par Then By papildu kolonnām.

 7. Lai atkārtoti veiktu kolonnu kārtošanu pēc datu mainīšanas, atlasiet šūnu diapazonā vai tabulā un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+L.

  Piezīme.: Ctrl+Alt+L atkārtoti neizmanto rindas kārtošanu.

Padomi par to, kā atrisināt problēmas ar kārtošanu

Ja, kārtojot datus, tiek gūti neparedzēti rezultāti, rīkojieties šādi.

 • Pārbaudiet, vai formulas atgrieztās vērtības ir mainītas. Ja kārtotajos datos ir ietverta viena vai vairākas formulas, atkārtoti aprēķinot darblapu, šo formulu atgrieztās vērtības var mainīties. Šādā gadījumā, lai iegūtu atjauninātus rezultātus, datu kārtošana ir jālieto atkārtoti.

 • Parādiet slēptās rindas un kolonnas pirms kārtošanas. Kārtojot kolonnas, slēptās kolonnas netiek pārvietotas, un, kārtojot rindas, slēptās rindas netiek pārvietotas. Pirms sākt datu kārtošanu, ir ieteicams parādīt slēptās kolonnas un rindas.

 • Pārbaudiet lokālos iestatījumus. Kārtošanas secība atšķiras atkarībā no lokālajiem iestatījumiem. Pārliecinieties, vai datora sadaļā Reģionālie iestatījumi vai Reģionālās un valodas opcijas vadības panelis pareizais lokalizācijas iestatījums.

 • Ieslēdziet vai izslēdziet virsraksta rindu. Parasti, kārtojot kolonnu, ir labāk, ja virsraksta rinda ir ieslēgta, ļaujot vieglāk saprast datu nozīmi. Pēc noklusējuma virsraksta vērtība nav iekļauta kārtošanas operācijā. Dažreiz var būt nepieciešams ieslēgt vai izslēgt virsrakstu, tāpēc virsraksta vērtība ir vai nav iekļauta kārtošanas operācijā.

 • Lai izslēgtu datu pirmo rindu no kārtošanas, jo tas ir kolonnas virsraksts, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, S, U. Dialoglodziņā Pielāgota kārtošana atzīmējiet izvēles rūtiņu Maniem datiem ir galvenes.

 • Lai iekļautu datu pirmo rindu kārtojot, jo tas nav kolonnas virsraksts, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, S, U. Dialoglodziņā Pielāgota kārtošana notīriet izvēles rūtiņu Manos datos ir galvenes.

Tabulas datu filtrēšana

Kad tabulā ievietosit savus datus, programma Excel automātiski pievieno automātiskā filtra nolaižamo izvēlni katrā kolonnas galvenē. Jūs varat atvērt šo izvēlni, lai ātri filtrētu. Lai noņemtu automātiskā filtra nolaižamo izvēlni no kolonnas virsraksta, atlasiet galveni un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+L.

 1. Filtrēamās kolonnas tabulas galvenē nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstais bulttaustiņš. Tiek atvērta automātiskā filtra nolaižamā izvēlne, un, izmantojot rīku Diktors, tiek atskaņots "Menu" (Izvēlne). Lietojot JAWS, tiek atskaņots "Context menu" (Kontekstizvēlne). Lietojot NVDA, dzirdams "Unknown" (Nezināms).

 2. Izvēlnē Automātiskais filtrs, ja kolonnā ir skaitļi, izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai pārietu uz sarakstu Skaitļu filtri , un nospiediet taustiņu Enter. Ja kolonnā ir teksta ieraksti, izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai pārietu uz teksta filtriem, un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta apakšizvēlne, un tiek atskaņots "Equals" (Vienāds ar).

 3. Lai pārvietotos uz vēlamo filtrēšanas opciju, izmantojiet bulttaustiņus, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Pielāgots automātiskais filtrs, un tiek atskaņots "Custom AutoFilter" (Pielāgots automātiskais filtrs).

 4. Ievadiet vai atlasiet savus filtrēšanas nosacījumus.

  Piemēram, lai rādītu skaitļus, kas ir lielāki par noteiktu vērtību, atlasiet Lielāks par vai vienāds ar un nākamajā kombinētajā lodziņā ievadiet skaitļa vērtību, kas jums ir prātā.

  Lai filtrētu pēc diviem nosacījumiem, filtrēšanas nosacījumus ievadiet abos rediģēšanas kombinēto lodziņu lodziņos. Lai abi nosacījumi būtu izpildīti, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+A, lai atlasītu nosacījumu Un. Lai viens no šiem nosacījumiem būtu patiess, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+O, lai atlasītu nosacījumu Vai.

 5. Lai aizvērtu dialoglodziņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots paziņojums "OK button" (Poga Labi), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Datu diapazona filtrēšana

 1. Atlasiet filtrējamās šūnas. Naviģējiet uz šūnu, kurā vēlaties būt atlases kreisā augšējā šūna, pēc tam turiet nospiestu taustiņu Shift un izmantojiet labo un lejupvērsto bulttaustiņu, lai izvērstu atlasīto šūnu diapazonu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+L. Excel katra diapazona kolonnas pirmajā šūnā pievieno automātiskā filtra nolaižamo izvēlni.

 3. Filtrēamās kolonnas tabulas galvenē nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstais bulttaustiņš. Tiek atvērta automātiskā filtra nolaižamā izvēlne, un, izmantojot rīku Diktors, tiek atskaņots "Menu" (Izvēlne). Lietojot JAWS, tiek atskaņots "Context menu" (Kontekstizvēlne). Lietojot NVDA, dzirdams "Unknown" (Nezināms).

 4. Lai pārvietotos uz vēlamo filtrēšanas opciju, izmantojiet bulttaustiņus un tabulēšanas taustiņu. Izmantojiet atstarpes taustiņu, lai notīrītu vai atzīmētu filtra vērtības izvēles rūtiņu.

 5. Kad esat veicis izvēli, nospiediet taustiņu Enter, lai lietotu filtru.

Lai notīrītu filtru un noņemtu automātiskā filtra nolaižamās izvēlnes, atlasiet jebkuru šūnu diapazonā un nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+L.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Excel piešķirtu tabulai nosaukumu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Excel darblapā pievienotu komentārus

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Excel tabulā izveidotu kolonnu galvenes

Īsinājumtaustiņi programmā Excel

Ekrāna lasītāja izmantošana Excel pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā Excel

Jaunumi pakalpojumā Microsoft 365

Izmantojiet Excel darbam ar Android kopā ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai kārtotu un filtrētu tabulas. Kārtošana palīdz organizēt un analizēt datus. Datu filtrēšana ir īpaši noderīga, ja jūsu darblapās ir daudz datu.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Šajā tēmā

Datu kārtošana Excel

Varat kārtot teksta un skaitliskus datus Excel darblapā, lai kārtotu tos noteiktā secībā, piemēram, tekstu no A līdz Z vai no Z līdz A, skaitļus no mazākā līdz lielākajam vai no lielākā līdz mazākajam, un datumus un laikus no agrākā līdz vēlākajam vai no agrākā uz agrāko.

Piezīme.: Pēc datu kārtošanas sākotnējo secību vairs nevar atjaunot.

 1. Pieskarieties kādā lapas Excel lapā. TalkBack atskaņo atlasītās šūnas.

 2. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz nonākat kolonnā, kuru vēlaties kārtot. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aktivizētu atlasi.

 3. Velciet vienu pirkstu ekrāna augšdaļā, līdz tiek atskaņots "More options, button" (Papildu opcijas, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots "Tab menu" (Cilnes izvēlne), pēc kā seko pašreiz atlasītā cilne, piemēram, "Home, selected" (Sākums, atlasīts).

 4. Ja neesat cilnē Sākums, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta cilnes izvēlne. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Home, tab" (Cilne Sākums), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Ekrāna lejasdaļā ar diviem pirkstiem vairākkārt pavelciet uz augšu, līdz tiek sasniegtas saraksta beigas. Kad pavelkat, TalkBack nosauc skaņas un apklust, kad ir sasniegtas saraksta beigas.

 6. Izpētiet sarakstu, velkot ar pirkstu pa ekrāna lejasdaļas, līdz tiek atskaņots "Sort and Filter menu" (Izvēlne Kārtot un filtrēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai kārtotu burtciparu datus no A līdz Z vai no mazākā līdz lielākajam vai kārtotu datumus un laikus no agrākā uz vēlāko, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Sort Ascending, switch" (Kārtot augošā secībā, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai kārtotu burtciparu datus no Z līdz A vai no lielākā līdz mazākajam, vai kārtotu datumus un laikus no agrākā uz vēlāko, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Sort Descending, switch" (Kārtot dilstošā secībā, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 8. Lai atgrieztos darblapā, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "On, more options switch" (Ieslēgts, papildu opciju slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Šūnu diapazona kārtošana

Ja darbgrāmatā ir tukšas šūnas, vispirms varat atlasīt diapazonu un pēc tam to kārtot.

 1. Velciet vienu pirkstu ekrāna augšdaļā, līdz tiek atskaņots "More options, button" (Papildu opcijas, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots "Tab menu" (Cilnes izvēlne), pēc kā seko pašreiz atlasītā cilne, piemēram, "Home, selected" (Sākums, atlasīts).

 2. Ja neesat cilnē Sākums, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta cilnes izvēlne. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Home, tab" (Cilne Sākums), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Ekrāna lejasdaļā ar diviem pirkstiem vairākkārt pavelciet uz augšu, līdz tiek sasniegtas saraksta beigas. Kad pavelkat, TalkBack nosauc skaņas un apklust, kad ir sasniegtas saraksta beigas.

 4. Izpētiet sarakstu, ar pirkstu velkot pa ekrāna lejasdaļas, līdz tiek atskaņots "Select Range" (Atlasīt diapazonu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Tiek atvērts dialoglodziņš Atlasiet šūnu vai diapazonu, un fokuss atrodas diapazona laukā. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu diapazonu, ko vēlaties atlasīt, piemēram , A1:C15. Velciet pirkstu pa ekrāna labo apakšējo stūri, līdz tiek atskaņots "Done" (Gatavs), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atlasīts diapazons.

 6. Velciet vienu pirkstu ekrāna augšdaļā, līdz tiek atskaņots "More options, button" (Papildu opcijas, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Ekrāna lejasdaļā ar diviem pirkstiem vairākkārt pavelciet uz augšu, līdz tiek sasniegtas saraksta beigas. Kad pavelkat, TalkBack nosauc skaņas un apklust, kad ir sasniegtas saraksta beigas.

 8. Izpētiet sarakstu, velkot ar pirkstu pa ekrāna lejasdaļas, līdz tiek atskaņots "Sort and Filter menu" (Izvēlne Kārtot un filtrēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 9. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai kārtotu burtciparu datus no A līdz Z vai no mazākā līdz lielākajam vai kārtotu datumus un laikus no agrākā uz vēlāko, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Sort Ascending, switch" (Kārtot augošā secībā, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai kārtotu burtciparu datus no Z līdz A vai no lielākā līdz mazākajam, vai kārtotu datumus un laikus no agrākā uz vēlāko, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Sort Descending, switch" (Kārtot dilstošā secībā, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Datu formatēšana

Dažkārt var rasties nepieciešamība mainīt datus, lai kārtojot iegūtu pareizo rezultātu.

 1. Pārejiet no šūnas uz kolonnu, ko vēlaties formatēt. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aktivizētu atlasi.

 2. Velciet vienu pirkstu ekrāna augšdaļā, līdz tiek atskaņots "More options, button" (Papildu opcijas, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots "Tab menu" (Cilnes izvēlne), pēc kā seko pašreiz atlasītā cilne, piemēram, "Home, selected" (Sākums, atlasīts).

 3. Ja neesat cilnē Sākums, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta cilnes izvēlne. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Home, tab" (Cilne Sākums), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Ekrāna lejasdaļā ar diviem pirkstiem vairākkārt pavelciet uz augšu, līdz tiek sasniegtas saraksta beigas. Kad pavelkat, TalkBack nosauc skaņas un apklust, kad ir sasniegtas saraksta beigas.

 5. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Number Format menu" (Skaitļu formatēšanas izvēlne), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots nepieciešamais formāts, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Varat izvēlēties kādu no šiem formātiem: Vispārīgs, Skaitlis, Valūta, Grāmatvedības, Datums, Laiks, Procenti, Daļskaitlis, Zinātnisks, Teksts un Pielāgots.

Padomi par to, kā atrisināt problēmas ar kārtošanu

Ja, kārtojot datus, tiek gūti neparedzēti rezultāti, rīkojieties šādi:

 • Ja kārtotajos datos ir viena vai vairākas formulas, tad, atkārtoti aprēķinot darblapu, šo formulu atgrieztās vērtības var mainīties. Šādā gadījumā, lai iegūtu atjauninātus rezultātus, dati jākārtošana atkārtoti.

 • Kārtojot kolonnas, slēptās kolonnas netiek pārvietotas, un, kārtojot rindas, slēptās rindas netiek pārvietotas. Pirms sākt datu kārtošanu, ir ieteicams parādīt slēptās kolonnas un rindas. Lai parādītu paslēpto informāciju Excel darbgrāmatā:

  1. Pārejiet uz rindu vai kolonnu blakus slēptajai kolonnai vai rindai. TalkBack paziņo: "Adjacent to hidden cells" (Blakus slēptajām šūnām).

  2. Velciet ar pirkstu uz kolonnas galveni vai pa kreisi uz rindas numuru un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu visu kolonnu vai rindu. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

  3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Unhide, button" (Poga Parādīt paslēpto), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 • Pārbaudiet lokālos iestatījumus savā tālrunī. Kārtošanas rezultāti var atšķirties atkarībā no lokālajiem iestatījumiem.

Tabulas datu filtrēšana

 1. Lasītājā Excel velciet ar pirkstu pa ekrānu, līdz tiek atskaņots "Entering table" (Tiek ievadīta tabula), kam seko tabulas un šūnas informācija.

 2. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārietu uz kolonnu, kuru vēlaties filtrēt, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Padoms.: Ja tiek atskaņots "Cut button" (Poga Izgriezt), pavelciet uz leju un pēc tam pa kreisi, lai aizvērtu kontekstizvēlni. 

 3. Velciet pirkstu pa ekrāna apakšdaļu uzdevumjoslā, līdz tiek atskaņots "Filter options button" (Filtrēšanas opciju poga), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Tiek atvērta kārtošanas un filtrēšanas izvēlne. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Filter items button" (Poga Filtrēt vienumus), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss ir vērsts uz meklēšanas lauku. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna , lai aktivizētu meklēšanas lauku un atvērtu tastatūru.

 5. Ierakstiet kritēriju, pēc kura vēlaties filtrēt.

 6. Kad esat pabeidzis, velciet ar pirkstu pa ekrāna augšējo daļu, līdz tiek atskaņots "Select All Results, button" (Poga Atlasīt visus rezultātus), un veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai atlasītu visus meklēšanas rezultātus, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai pārlūkotu meklēšanas rezultātus, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vēlais rezultāts, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Varat atlasīt vairākus meklēšanas rezultātus.

 7. Velciet ar pirkstu ekrāna augšējā labajā stūrī, līdz tiek atskaņots "Done button" (Poga Gatavs), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Kārtošanas un filtrēšanas izvēlne tiek aizvērta, un jūs atgriežaties tabulā, kurā ir lietoti atlasītie filtra kritēriji.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Excel darblapā ievietotu tabulu

Īsinājumtaustiņi programmā Excel

Ekrāna lasītāja izmantošana Excel pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā Excel

Jaunumi pakalpojumā Microsoft 365

Izmantojiet Excel tīmeklim ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai ievietotu, kārtotu un filtrētu datus tabulā. Mēs to testējam ar rīku Diktors pārlūkprogrammā Microsoft Edge un JAWS un NVDA pārlūkprogrammā Chrome, tomēr tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem un tīmekļa pārlūkprogrammām, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm. Datu filtrēšana palīdz koncentrēties uz konkrētu datu kopu, kas ir īpaši noderīgi lielās darblapās.

Dekoratīva ikona Vai ir nepieciešami norādījumi par datu filtrēšanu programmā Excel, bet neizmantojat ekrāna lasītāju? Skatiet rakstu Datu filtrēšana diapazonā vai tabulā.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, dodieties uz Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft 365.

 • Ja izmantojat Excel tīmeklim, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. Excel tīmeklim darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Excel tīmeklim.

Šajā tēmā

Datu ievietošana tabulā

 1. Atlasiet filtrējamos datus.

 2. Lai atvērtu tabulas izveides dialoglodziņu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+L. Tiek atskaņots "Create table" (Izveidot tabulu).

 3. Ja tabulā nav galveņu, pēc tabulas izveides dialoglodziņa atvēršanas nospiediet taustiņu Enter. 

  Padoms.: Ja tabulā nav galveņu, Excel tīmeklim tās izveido, ievietojot viettura tekstus pirmajā rindā. Noklusējuma viettura teksts ir Kolonna 1, Kolonna 2, Kolonna 3 utt. Varat mainīt galvenes teksta nosaukumu, noklikšķinot uz tā un ievadot nosaukumu.

 4. Ja tabulā ir galvenes, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Unchecked my table has headers checkbox" (Neatzīmēta izvēles rūtiņa Manā tabulā ir galvenes). Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atzīmētu izvēles rūtiņu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Teksta kārtošana tabulā

 1. Naviģējiet uz tabulas galvenes rindu, izmantojot bulttaustiņus. Kad esat galvenes rindā, pēc šūnas atrašanās vietas tiek atskaņots "Header item" (Galvenes vienums).

 2. Nospiediet labo vai kreiso bulttaustiņu, lai pārietu uz to datu kolonnas galveni, kurus vēlaties kārtot.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, lai atvērtu filtra izvēlni, un pēc tam vairākas reizes nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Menu, Sort A to Z, unchecked menu item" (Izvēlne, Kārtot no A līdz Z, neatzīmēts izvēlnes elements).

 4. Parādītās opcijas ir atkarīgas no kolonnā esošo datu veida. Piemēram, varat kārtot skaitliskus datus no mazākā līdz lielākajam vai no lielākā līdz mazākajam. Varat kārtot burtciparu datus no A līdz Z vai no Z līdz A. Varat arī kārtot pēc krāsas. Lai pārlūkotu opcijas, izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu, un nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu opciju. Tiek atskaņots "Sorted" (Kārtots), kam seko atlasītā opcija.

Teksta kārtošana diapazonā

 1. Izmantojiet bulttaustiņus, lai naviģētu uz burtciparu datu kolonnu šūnu diapazonā vai uz tabulas kolonnu, kurā ietilpst burtciparu dati.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + Windows logotipa taustiņš, A. Tiek atvērta cilne Dati, un diktors atskaņots: "Ribbon tabs, Selected, Data tab item" (Lentes cilnes, Atlasīts, cilnes Dati vienums). Ekrāna atskan: "Upper ribbon, Group box, Data tab" (Augšējā lente, grupas lodziņš, cilne Dati). Lietojot NVDA, dzirdams: "Ribbon tabs tab control expanded, Data tab selected" (Lentes ciļņu cilnes vadīkla izvērsta, atlasīta cilne Dati).

 3. Veiciet vienu no turpmākajām darbībām.

  • Lai kārtotu augošā burtciparu kārtībā (kārtot no A līdz Z), nospiediet taustiņu S un pēc tam taustiņu A.

  • Lai kārtotu dilstošā burtciparu kārtībā (kārtot no Z līdz A), nospiediet taustiņu S un pēc tam taustiņu D.

Tabulas datu filtrēšana

 1. Atlasiet tās kolonnas galvenes šūnu, kuru vēlaties filtrēt.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa , lai atvērtu filtrēšanas un kārtošanas nolaižamo izvēlni.

 3. Spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "Text Filters" (Teksta filtri) vai "Number Filters" (Skaitļu filtri), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai piekļūtu apakšizvēlnei. Tiek atskaņots "Text Filters" (Teksta filtri), ja kolonna satur tikai tekstu vai teksta un skaitļu kombināciju. Tiek atskaņots "Number Filters" (Skaitļu filtri), ja kolonna satur tikai skaitļus.

 4. Apakšizvēlnē spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots tā filtra nosaukums, kuru vēlaties lietot saviem datiem, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts pielāgota filtra dialoglodziņš katrai filtra opcijai. Kad tiek atvērts dialoglodziņš, tiek atskaņots "Dialog custom filter focus on editing" (Pielāgota filtra dialoglodziņš ar fokusu uz rediģēšanu), un, kad darbība ir pabeigta, tiek atskaņots: "Filter applied" (Filtrs ir lietots).

  Spiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos starp laukiem pielāgotā filtra dialoglodziņā, tostarp un/vai radiopogām.

 5. Notīriet lietoto filtru, vispirms atlasot tās kolonnas galvenes šūnu, kuru vēlaties atiestatīt. Ja atlasāt šūnu A1, piemēram, nospiediet Alt+lejupvērsto bultiņu, lai izvērstu nolaižamo izvēlni, un pēc tam nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "Clear filter from Column 1" (Notīrīt filtru no 1. kolonnas). Lai veiktu atlasi, nospiediet taustiņu Enter. Kad darbība ir pabeigta, tiek atskaņots "No filter applied" (Nav lietots neviens filtrs). Ja pārdēvējat šūnas A1 galvenes tekstu, tiek atskaņots galvenes nosaukums, nevis "Column 1" (1. kolonna).

Datu diapazona filtrēšana

 1. Atlasiet filtrējamās šūnas. Naviģējiet uz šūnu, kurā vēlaties būt atlases kreisā augšējā šūna, pēc tam turiet nospiestu taustiņu Shift un izmantojiet labo un lejupvērsto bulttaustiņu, lai izvērstu atlasīto šūnu diapazonu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+L. Excel katra diapazona kolonnas pirmajā šūnā pievieno automātiskā filtra nolaižamo izvēlni.

 3. Atlasiet šūnu ar automātiskā filtra nolaižamo izvēlni. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa. Tiek atvērta automātiskā filtra nolaižamā izvēlne, un diktors atskaņots "Menu" (Izvēlne). Lietojot JAWS, tiek atskaņots "Context menu" (Kontekstizvēlne). Lietojot NVDA, dzirdams "Unknown" (Nezināms).

 4. Lai pārvietotos uz vēlamo filtrēšanas opciju, izmantojiet bulttaustiņus un tabulēšanas taustiņu. Izmantojiet atstarpes taustiņu, lai notīrītu vai atzīmētu filtra vērtības izvēles rūtiņu.

 5. Kad esat veicis izvēli, nospiediet taustiņu Enter, lai lietotu filtru.

 6. Lai notīrītu filtru un noņemtu automātiskā filtra nolaižamās izvēlnes, atlasiet jebkuru šūnu diapazonā un nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+L.

Tabulu filtrēšanas opcijas

Skaitļu filtru opcijas

 • Vienāds ar — filtrē kolonnu, lai parādītu skaitli, ko ierakstāt pielāgotā filtra dialoglodziņā.

 • Nav vienāds ar — filtrē kolonnu, lai parādītu visus skaitļus, izņemot skaitli, ko ierakstāt pielāgotā filtra dialoglodziņā.  

 • Lielāks par — filtrē kolonnu, lai parādītu visus skaitļus ar lielāku vērtību nekā skaitlim, ko ierakstāt pielāgotā filtra dialoglodziņā.  

 • Mazāks par — filtrē kolonnu, lai parādītu visus skaitļus ar mazāku vērtību nekā skaitlim, ko ierakstāt pielāgotā filtra dialoglodziņā. 

 • Starp — filtrē kolonnu, lai parādītu visus skaitļus norādītajā skaitļu diapazonā. Ierakstiet diapazonu divos norādītajos pielāgotā filtra dialoglodziņos. 

 • Lielākais 10 — filtrē kolonnu, lai parādītu skaitļus ar augstākajām vai mazākajām skaitliskajām vērtībām vai procentuālajām vērtībām. Tiek atskaņots aktīvās šūnas nosaukums un "Focus on editing 10" (Fokuss uz 10 rediģēšanu), kad dialoglodziņš tiek atvērts. Dialoglodziņš pēc noklusējuma tiek iestatīts uz 10 populārākajiem skaitļiem (ko dēvē par vienumiem), taču šo skaitli var mainīt uz jebkuru vērtību. Lai filtrētu procentuālās vērtības, nevis skaitļus, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Items" (Vienumi), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa. Nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz atskan "Percentage" (Procentuālā vērtība), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Lai filtrētu apakšējos skaitļus vai procentus, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Top editable combo box" (Augšā rediģējams kombinētais lodziņš). Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa. Pēc tam nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu "Apakšā", pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 • Virs vidējā — filtrē kolonnu, lai parādītu skaitļus, kas pārsniedz vidējo vērtību no visiem skaitļiem kolonnā.

 • Zem vidējā — filtrē kolonnu, lai parādītu skaitļus, kas mazāki par vidējo vērtību no visiem skaitļiem kolonnā.

 • Pielāgots filtrs — izmantojiet šo opciju, lai izvēlētos filtru, ko vēlaties lietot saviem skaitliskajiem datiem, no nolaižamās izvēlnes. Lai izmantotu šo opciju, vispirms dialoglodziņā ierakstiet skaitli, kuru vēlaties filtrēt. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Editable combo box" (Rediģējams kombinētais lodziņš). Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, lai skatītu nolaižamo izvēlni. Izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu vēlamo filtru, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Kad darbība ir pabeigta, tiek atskaņots "Filter applied" (Filtrs tiek lietots).

Teksta filtru opcijas

 • Vienāds ar — filtrē kolonnu, lai parādītu tekstu, ko ierakstāt pielāgotā filtra dialoglodziņā.

 • Nav vienāds ar — filtrē kolonnu, lai parādītu visu, izņemot tekstu, ko ierakstāt pielāgotā filtra dialoglodziņā.

 • Sākas ar — filtrē kolonnu, lai parādītu datus, kas sākas ar tekstu, ko ierakstāt pielāgotā filtra dialoglodziņā. Tekstam var būt jebkādas beigas.

 • Beidzas ar — filtrē kolonnu, lai parādītu datus, kas beidzas ar tekstu, ko ierakstāt pielāgotā filtra dialoglodziņā. Tekstam var būt jebkāds sākums.

 • Satur — filtrē kolonnu, lai parādītu datus, kas satur tekstu, ko ierakstāt pielāgotā filtra dialoglodziņā.

 • Nesatur — filtrē kolonnu, lai parādītu datus, kas nesatur tekstu, ko ierakstāt pielāgotā filtra dialoglodziņā.

 • Pielāgots filtrs — ļauj izvēlēties filtru, kuru vēlaties lietot saviem datiem, nolaižamajā izvēlnē. Lai izmantotu šo opciju, vispirms ierakstiet tekstu, kuru vēlaties filtrēt. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Editable combo box" (Rediģējams kombinētais lodziņš). Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, lai skatītu nolaižamo izvēlni. Izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu vēlamo filtru, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Kad darbība ir pabeigta, tiek atskaņots "Filter applied" (Filtrs tiek lietots).

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Excel darblapā ievietotu tabulu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Excel izveidotu diagrammu un atlasītu diagrammu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Excel darblapā pievienotu komentārus

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai atrastu un aizstātu datus programmā Excel

Īsinājumtaustiņi programmā Excel

Ekrāna lasītāja izmantošana Excel pamatuzdevumu izpildei

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā Excel

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Atrodiet risinājumus visbiežāk sastopamām problēmām vai saņemiet palīdzību no atbalsta dienesta aģenta.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×