Slaidrāžu demonstrēšana

Slaidrādes ierakstīšana ar stāstījumu un slaidu hronometrāžu

Slaidrādes ierakstīšana ar stāstījumu un slaidu hronometrāžu

Stāstījumi un hronometrāža var uzlabot tīmekļa vai pašdarbības prezentāciju. Ja jums ir skaņas karte, mikrofons un skaļruņi, kā arī (neobligāti) tīmekļa kamera, varat ierakstīt PowerPoint prezentāciju un stāstījumu, slaidu hronometrāžu un rokraksta žestus.

Kad esat veicis ierakstu, tas ir kā jebkura cita prezentācija, ko var atskaņot jums vai jūsu auditorijai slaidrādē, vai arī varat saglabāt prezentāciju kā video failu.

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video.

(Ierakstīšanas iespēja ir pieejama gan Microsoft 365 abonentiem, gan citiem lietotājiem. Abonenti iegūst dažus papildu līdzekļus.)

 1. Ieslēdziet lentes cilni Ierakstīšana: Lentes cilnē Fails noklikšķiniet uz Opcijas. Dialoglodziņā Opcijas noklikšķiniet uz cilnes Lentes pielāgošana kreisajā pusē. Pēc tam labās puses lodziņā, kur norādītas pieejamās lentes cilnes, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ierakstīšana. Noklikšķiniet uz Labi.

  PowerPoint 2016 dialoglodziņa Opcijas cilnē Lentes pielāgošana ir opcija pievienot cilni Ierakstīšana PowerPoint lentei.
 2. Lai sagatavotos ierakstīšanai, atlasiet Ierakstīt slaidrādi lentes cilnē Ierakstīšana vai Slaidrāde.

  • Noklikšķinot pogas augšējā pusē, tiek sākts darbs pašreizējā slaidā.

  • Noklikšķinot pogas apakšējā pusē, tiek piedāvāta opcija sākt no sākuma vai no pašreizējā slaida.

  Slaidrādes ieraksta komandas ierakstīšanas cilnē programmā PowerPoint.

  (Komanda Notīrīt dzēš stāstījumus vai hronometrāžu, tāpēc esiet uzmanīgs, to lietojot. Opcija Notīrīt ir pelēkota, ja vien neesat iepriekš ierakstījis dažus slaidus.)

 3. Slaidrāde tiek atvērta logā Ierakstīšana (kas izskatās līdzīgi prezentētāja skatam) ar pogām augšdaļā pa kreisi ierakstīšanas sākšanai, apturēšanai un apstādināšanai. Kad esat gatavs sākt ierakstīšanu, noklikšķiniet uz apaļās sarkanās pogas (vai nospiediet tastatūras taustiņu R). Tiek sākta trīs sekunžu atpakaļskaitīšana, pēc tam tiek sākta ierakstīšana.

  Logs Prezentācijas ierakstīšana programmā PowerPoint 2016 ar ieslēgtu video stāstījuma loga priekšskatījumu.
  • Pašreizējais slaids tiek rādīts loga Ierakstīšana galvenajā rūtī.

  • Ierakstīšanu varat apturēt jebkurā laikā, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+S.

  • Navigācijas bultiņas katrā pašreizējā slaida pusē sniedz iespēju pāriet uz iepriekšējo vai nākamo slaidu.

  • PowerPoint pakalpojumam Microsoft 365 automātiski reģistrē katrā slaidā pavadīto laiku, tostarp visas animētā teksta un objektu darbības, kas rodas, un visu trigeru lietojumu katrā slaidā.

  • Skatot prezentāciju, varat ierakstīt audio vai video stāstījumu. Pogas loga apakšējā labajā stūrī sniedz iespēju ieslēgt vai izslēgt mikrofonu, kameru un kameras priekšskatījumu.

   Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas mikrofona, kameras un kameras priekšskatīšanas logam

   Ja izmantojat pildspalvu, marķieri vai dzēšgumiju, PowerPoint arī ieraksta šīs darbības atskaņošanai.

   Rokraksta rīki logā Ierakstīšana

   Ja atkārtoti ierakstāt savu vēstījumu (tostarp skaņu un rokrakstu), PowerPoint izdzēš iepriekš ierakstīto stāstījumu (tostarp skaņu un rokrakstu), pirms sākat ierakstīšanu tajā pašā slaidā.

   Varat arī atkārtoti ierakstīt, pārejot uz Slaidrāde > Ierakstīt slaidrādi.

 4. Varat izvēlēties rādītāja rīku (pildspalvu, dzēšgumiju vai marķieri) rīku kopā tieši zem pašreizējā slaida. Ir pieejami arī krāsu atlases lodziņi rokraksta krāsas maiņai. (Opcija Dzēšgumija ir pelēkota, ja vien neesat iepriekš pievienojis rokrakstu dažus slaidus.)

 5. Lai beigtu ierakstīšanu, atlasiet kvadrātveida pogu Apturēt (vai nospiediet tastatūras taustiņu S).

  Kad esat pabeidzis stāstījuma ierakstīšanu, ierakstīto slaidu apakšējā labajā stūrī tiek parādīts neliels attēls. Attēls ir audio ikona vai, ja ierakstīšanas laikā bija ieslēgta tīmekļa kamera, attēls no tīmekļa kameras.

  Skaņas ikona

  Ierakstītās slaidrādes hronometrāža tiek automātiski saglabāta. (Skatā Slaidu kārtotājs hronometrāža ir norādīta zem katra slaida.)

Šajā procesā ierakstītais saturs tiek iegults katrā slaidā, un ierakstu var atskaņot slaidrādē. Šajā ierakstīšanas procesā netiek izveidots video fails. Tomēr, ja jums tas ir nepieciešams, varat prezentāciju saglabāt kā video, veicot dažas papildu darbības.

Ierakstītās slaidrādes priekšskatījums

Cilnē Slaidrāde noklikšķiniet uz No sākuma vai No pašreizējā slaida.

Atskaņošanas laikā jūsu animācijas, rokraksta darbības, skaņa un video tiks atskaņoti sinhroni.

Tiek parādīta poga No sākuma slaidrādes cilnē programmā PowerPoint

Ierakstītās skaņas priekšskatījums

Logā Ierakstīšana trīsstūrveida poga Atskaņot blakus augšējam kreisajam stūrim sniedz iespēju priekšskatīt slaida ierakstu, kas pašlaik ir fokusā attiecīgajā logā.

Pogas Sākt, Apturēt un Atskaņot logā Ierakstīšana

Normālskatā noklikšķiniet uz skaņas ikonas vai attēla slaida apakšējā labajā stūrī un pēc tam noklikšķiniet uz Atskaņot. (Šādi priekšskatot atsevišķu audio, ierakstītā animācija vai rokraksts nebūs redzams.)

Noklikšķiniet uz Atskaņot

Audio priekšskatījuma laikā varat pauzēt atskaņošanu.

Slaidu hronometrāžas manuāla iestatīšana

PowerPoint pakalpojumam Microsoft 365, pievienojot stāstījumu, automātiski tiek ieskaņota slaidu hronometrāža, ko var iestatīt arī manuāli atbilstoši stāstījumam.

 1. Normālskatā noklikšķiniet uz slaida, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

 2. Cilnes Pārejas grupā Hronometrāža, sadaļā Mainīt slaidu atzīmējiet izvēles rūtiņu Pēc un pēc tam ievadiet sekunžu skaitu, cik ilgi vēlaties, lai slaids tiktu rādīts ekrānā. Atkārtojiet šo darbību katram slaidam, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

  Lai nākamais slaids tiktu rādīts, noklikšķinot ar peli vai arī automātiski pēc ievadīto sekunžu skaita — atkarībā no tā, kas notiek vispirms — atzīmējiet gan izvēles rūtiņu Pēc peles klikšķa un Pēc.

  Varat izmantot manuālu slaidu hronometrāžu, lai apgrieztu ierakstītā slaida segmenta beigas. Piemēram, ja slaida segments beidzas ar divām sekundēm nevajadzīga audio, vienkārši iestatiet hronometrāžu pāriešanai uz nākamo slaidu tā, lai tas notiktu pirms nevajadzīgā audio. Tādējādi jums nav atkārtoti jāieraksta audio attiecīgajam slaidam. 

Hronometrāžas vai stāstījumu dzēšana

Komanda Notīrīt ir paredzēta hronometrāžas vai stāstījumu dzēšanai no ieraksta, ko nevēlaties vai ko vēlaties aizstāt.

Logā Ierakstīšana komanda Notīrīt loga augšmalā sniedz tālāk norādītās iespējas.

 • Notīrīt ierakstus pašreizējā slaidā

 • Notīrīt ierakstus visos slaidos

Normālskatā ir četras dažās komandas Notīrīt, kas sniedz iespēju veikt tālāk norādītās darbības.

 • Hronometrāžas dzēšana pašlaik atlasītajā slaidā

 • Hronometrāžas dzēšana visos slaidos vienlaikus

 • Stāstījuma dzēšana pašlaik atlasītajā slaidā

 • Stāstījuma dzēšana visos slaidos vienlaikus

 1. Ja nevēlaties dzēst visu hronometrāžu vai stāstījumu jūsu prezentācijā, atveriet konkrētu slaidu, kurā ir hronometrāža vai stāstījums, ko vēlaties dzēst.

 2. PowerPoint pakalpojumam Microsoft 365 lentes cilnes Ierakstīšana pogā Ierakstīt slaidrādi noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, norādiet uz Notīrīt un pēc tam izvēlieties jūsu situācijai atbilstošo komandu Notīrīt.

  Notīrīt komandas izvēlnes poga Ierakstīt slaidrādi programmā PowerPoint.

Hronometrāžas izslēgšana vai stāstījumu un rokraksta izslēgšana

Kad esat ierakstījis PowerPoint pakalpojumam Microsoft 365 prezentāciju, jūsu veiktā hronometrāža, žesti un audio tiek saglabāts atsevišķos slaidos. Taču varat to visu izslēgt, ja vēlaties skatīties slaidrādi bez šiem elementiem.

 • Lai izslēgtu ierakstīto slaida hronometrāžu:   Cilnē Slaidrāde notīriet rūtiņu Lietot hronometrāžu.

 • Lai izslēgtu ierakstītu stāstījumu un rokrakstu:   Cilnē Slaidrāde notīriet rūtiņu Atskaņot stāstījumus.

Ieraksta publicēšana, lai to koplietotu ar citiem

Kad esat ierakstu rediģējis atbilstoši savām vēlmēm, varat to padarīt pieejamu citiem, publicējot to pakalpojumā Microsoft Stream.

 1. Kad prezentācija ir atvērta, cilnē Ierakstīšana atlasiet Publicēt pakalpojumā Stream.

 2. Ierakstiet video nosaukumu un aprakstu.

 3. Iestatiet citas opcijas, tostarp to, vai vēlaties citiem jūsu organizācijas lietotājiem piešķirt atļauju skatīt video:

  Video publicēšanas opcijas pakalpojumā Microsoft Stream
 4. Atlasiet pogu Publicēt.

  Atkarībā no video ilguma, augšupielādes process var ilgt vairākas minūtes. Statusa josla loga PowerPoint apakšdaļā izseko progresu, un PowerPoint parāda ziņojumu, kad augšupielāde ir pabeigta:

  PowerPoint brīdina, kad ir pabeigta augšupielāde
 5. Noklikšķiniet uz ziņojuma, lai tieši dotos uz video atskaņošanas lapu vietnē Microsoft Stream.

Slēpto titru izveide

Lai video padarītu pieejamāku, iekļaujot slēptos titrus, izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām, kas ir aprakstītas atsevišķos palīdzības rakstos.

Kad esat ieguvis slēpto titru failu, varat to pievienot video failam, izmantojot PowerPoint.

Skatiet arī

Prezentācijas pārveide par video

Automātiskas prezentācijas izveide

Teksta vai objektu animēšana

 • Kādu Outlook versiju jūs lietojat?
 • 2013–2019
 • 2010

Slaidrādes ierakstīšana

 1. Kad jūsu prezentācija ir atvērta, cilnē Slaidrāde noklikšķiniet uz Ierakstīt slaidrādi.

  • Noklikšķinot pogas augšējā pusē, tiek sākts darbs pašreizējā slaidā.

  • Noklikšķinot pogas apakšējā pusē, tiek piedāvāta opcija sākt no sākuma vai no pašreizējā slaida.

  Slaidrādes ieraksta komandas ierakstīšanas cilnē programmā PowerPoint.

  (Komanda Notīrīt dzēš stāstījumus vai hronometrāžu, tāpēc esiet uzmanīgs, to lietojot. Opcija Notīrīt ir pelēkota, ja vien neesat iepriekš ierakstījis dažus slaidus.)

 2. Lodziņā Slaidrādes ierakstīšana atzīmējiet vai notīriet rūtiņas savam ierakstam un noklikšķiniet uz Sākt ierakstīšanu.

  Tiek parādīts slaidrādes ierakstīšanas dialogs programmā PowerPoint

  Papildinformācija par šīm opcijām:

  • Slaidu un animācijas iestatījumi: PowerPoint automātiski reģistrē katrā slaidā pavadīto laiku, tostarp animācijas darbības un trigeru lietojumu katrā slaidā.

  • Stāstījumi, rokraksts un lāzera rādītājs: Ierakstiet savu stāstījumu prezentācijas laikā. Ja izmantojat pildspalvu, marķieri, dzēšgumiju vai lāzera rādītāju, PowerPoint ierakstīs arī šo informāciju atskaņošanai.

  Svarīgi!   Pildspalvas, marķiera un dzēšgumijas ieraksts ir pieejams tikai tad, ja ir instalēts PowerPoint 2013 2015. gada 16. februāra atjauninājums vai jaunāka PowerPoint versija. Vecākās PowerPoint versijās pildspalvas un marķiera vilkumi tiek saglabāti kā rokraksta anotācijas formas.

 3. Loga augšējā kreisajā stūrī varat izmantot ierakstīšanas rīkjosla, ko varat izmantot, lai veiktu tālāk norādītās darbības.

  Ierakstīšanas rīkjosla
  • Pāriešana uz nākamo slaidu: Došanās uz nākamo slaidu

  • Ieraksta pauzēšana: Ierakstīšanas apturēšana

  • Pašreizējā slaida atkārtota ierakstīšana: Atkārtot

   Ja atkārtoti ierakstāt savu vēstījumu (tostarp skaņu, rokrakstu un lāzera rādītāju), PowerPoint izdzēš iepriekš ierakstīto stāstījumu (tostarp skaņu, rokrakstu un lāzera rādītāju), kad atkal sākat ierakstīšanu tajā pašā slaidā.

   Varat arī atkārtoti ierakstīt, pārejot uz Slaidrāde > Ierakstīt slaidrādi.

 4. Lai izmantotu rokrakstu, dzēšgumiju vai lāzera rādītāju, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz slaida, noklikšķiniet uz Rādītāja opcijas un izvēlieties savu rīku:

  • Lāzera rādītājs

  • Pildspalva

  • Marķieris

  • Dzēšgumija (šī opcija ir pelēkota, ja vien neesat iepriekš pievienojis rokrakstu slaidiem).

  Lai mainītu rokraksta krāsu, noklikšķiniet uz Rokraksta krāsa.

  Tiek parādīta rādītāja opciju izvēlne programmā PowerPoint
 5. Lai beigtu ierakstīšanu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pēdējā slaida un noklikšķiniet uz Beigt slaidrādi.

  Tiek parādīta opcija Beigt slaidrādi programmā PowerPoint

  Padoms.   Kad esat pabeidzis stāstījuma ierakstīšanu, katra slaida, kurā ir stāstījums, apakšējā labajā stūrī parādās skaņas ikona.

  Ierakstītā slaidrādes hronometrāža tiek automātiski saglabāta. Hronometrāža tiek rādīta skatā Slaidu kārtotājs tieši zem katra slaida.

  Skaņas ikona

Šajā procesā ierakstītais saturs tiek iegults katrā slaidā, un ierakstu var atskaņot slaidrādē. Šajā ierakstīšanas procesā netiek izveidots video fails. Tomēr, ja vēlaties video failu, varat prezentāciju saglabāt kā video, veicot dažas papildu darbības.

Ierakstītās slaidrādes priekšskatījums

Cilnē Slaidrāde noklikšķiniet uz No sākuma vai No pašreizējā slaida.

Atskaņošanas laikā jūsu animācijas, rokraksta darbības, lāzera rādītājs, skaņa un video tiek atskaņoti sinhronizācijā.

Tiek parādīta poga No sākuma slaidrādes cilnē programmā PowerPoint

Ierakstītā audio priekšskatījums

Normālskatā noklikšķiniet uz skaņas ikonas slaida apakšējā labajā stūrī un pēc tam noklikšķiniet uz Atskaņot.

Noklikšķiniet uz Atskaņot

Slaidu hronometrāžas manuāla iestatīšana

PowerPoint, pievienojot stāstījumu, automātiski tiek ieskaņota slaidu hronometrāža, ko var iestatīt arī manuāli atbilstoši stāstījumam.

 1. Normālskatā noklikšķiniet uz slaida, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

 2. Cilnes Pārejas grupā Hronometrāža, sadaļā Mainīt slaidu atzīmējiet izvēles rūtiņu Pēc un pēc tam ievadiet sekunžu skaitu, kas norāda, cik ilgi slaids jārāda ekrānā. Atkārtojiet šo darbību katram slaidam, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

Padoms.   Lai nākamais slaids tiktu rādīts, noklikšķinot ar peli vai arī automātiski pēc ievadīto sekunžu skaita — atkarībā no tā, kas notiek vispirms — atzīmējiet gan izvēles rūtiņu Pēc peles klikšķa un Pēc.

Hronometrāžas vai stāstījumu dzēšana

Komanda Notīrīt ir paredzēta hronometrāžas vai stāstījumu dzēšanai no ieraksta, ko nevēlaties vai ko vēlaties aizstāt. Ir četras dažās komandas Notīrīt, kas sniedz iespēju veikt tālāk norādītās darbības.

 • Hronometrāžas dzēšana pašlaik atlasītajā slaidā

 • Hronometrāžas dzēšana visos slaidos vienlaikus

 • Stāstījuma dzēšana pašlaik atlasītajā slaidā

 • Stāstījuma dzēšana visos slaidos vienlaikus

 1. Ja nevēlaties dzēst visu hronometrāžu vai stāstījumu jūsu prezentācijā, atveriet konkrētu slaidu, kurā ir hronometrāža vai stāstījums, ko vēlaties dzēst.

 2. PowerPoint lentes cilnes Slaidrāde pogā Ierakstīt slaidrādi noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, norādiet uz Notīrīt un pēc tam izvēlieties jūsu situācijai atbilstošo komandu Notīrīt.

Hronometrāžas izslēgšana vai stāstījumu, rokraksta un lāzera rādītāja izslēgšana

Kad esat ierakstījis PowerPoint prezentāciju, jūsu veiktā hronometrāža, žesti un audio tiek saglabāts atsevišķos slaidos. Taču varat to visu izslēgt, ja vēlaties skatīties slaidrādi bez šiem elementiem.

 • Lai izslēgtu ierakstīto slaida hronometrāžu:   Cilnē Slaidrāde notīriet rūtiņu Lietot hronometrāžu.

 • Lai izslēgtu ierakstīto stāstījumu, rokrakstu un lāzera rādītāju:   Cilnē Slaidrāde notīriet rūtiņu Atskaņot stāstījumus.

Skatiet arī

Peles pārveidošana par lāzera rādītāju

Teksta vai objektu animēšana

Prezentācijas pārveide par video

Automātiskas prezentācijas izveide

Ko vēlaties darīt?

Varat ierakstīt stāstījumu pirms slaidrādes demonstrēšanas vai slaidrādes demonstrēšanas laikā un iekļaut auditorijas komentārus ierakstā. Ja nevēlaties stāstījumu visas slaidrādes laikā, varat ierakstīt komentārus tikai noteiktos slaidos vai izslēgt stāstījumu, lai tas tiktu atskaņots tikai tad, kad to vēlaties.

Pievienojot slaidam stāstījumu, slaidā tiek parādīta skaņas ikona Audio . Tāpat kā ar citām skaņām, varat noklikšķināt uz ikonas, lai skaņu atskaņotu, vai iestatīt automātisku skaņas atskaņošanu.

Lai ierakstītu un atskaņotu stāstījumu, datoram jābūt aprīkotam ar skaņas karti, mikrofonu un skaļruņiem.

Pirms ierakstīšanas sākšanas programmā PowerPoint 2010 tiek piedāvāts ierakstīt vai nu tikai slaidu hronometrāžu, tikai stāstījumu, vai arī abus vienlaikus. Varat arī slaidu hronometrāžas manuāla iestatīšana. Slaidu hronometrāža ir noderīga, ja vēlaties automātiski palaist prezentāciju vienlaikus ar stāstījumu. Ierakstot slaidu hronometrāžu, tiks ierakstīts arī animācijas soļu laiks un trigeru izmantošana slaidā. Ja nevēlaties, lai prezentācijā tā tiktu izmantota, izslēdziet slaidu hronometrāžu.

Šajā procesā ierakstītais saturs tiek iegults katrā slaidā, un ierakstu var atskaņot slaidrādē. Šajā ierakstīšanas procesā netiek izveidots video fails. Tomēr, ja jums tas ir nepieciešams, varat prezentāciju pārvērst par video, veicot dažas papildu darbības.

 1. Ierakstot stāstījumu, tiek pārlapota visa prezentācija un ierakstīts katrs slaids. Ierakstīšanu var apturēt un atsākt jebkurā laikā.

 2. Pirms slaidu šova ierakstīšanas nodrošiniet, ka mikrofons ir iestatīts un darba kārtībā.

 3. Cilnes Slaidrāde grupā Iestatīšana noklikšķiniet uz Ierakstīt slaidrādi Pogas attēls .

 4. Atlasiet vienu no šīm opcijām:

  • Sākt ierakstīšanu no sākuma

  • Sākt ierakstīšanu no pašreizējā slaida

 5. Dialoglodziņā Slaidrādes ierakstīšana atzīmējiet izvēles rūtiņu Stāstījumi un lāzera rādītājs un attiecīgi atzīmējiet izvēles rūtiņu Slaidu un animāciju hronometrāža vai notīriet to.

 6. Noklikšķiniet uz Sākt ierakstīšanu.

  Padoms.: Lai pauzētu stāstījumu, īsinājumizvēlnē Ierakstīšanaīsinājumizvēlne, noklikšķiniet uz Pauze. Lai atsāktu stāstījumu, noklikšķiniet uz Atsākt ierakstīšanu.

 7. Lai beigtu slaidrādes ierakstīšanu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz slaida un pēc tam noklikšķiniet uz Beigt slaidrādi.

 8. Ierakstītās slaidrādes hronometrāža tiek automātiski saglabāta. Hronometrāžu varat skatīt skatā Slaidu kārtotājs zem katra slaida.

 1. Normālskatā slaidā noklikšķiniet uz skaņas ikonas Audio .

 2. Lentes sadaļā Audio rīki, cilnes Atskaņošanas rīki grupā Priekšskatījums noklikšķiniet uz Atskaņot.

 1. Normālskatā noklikšķiniet uz slaida, kuram vēlaties pievienot komentāru.

 2. Cilnes Ievietošana grupā Multivide noklikšķiniet uz bultiņas zem Audio un pēc tam uz Ierakstīt audio.

 3. Lai ierakstītu komentāru, noklikšķiniet uz Ierakstīt un sāciet runāt.

 4. Kad ierakstīšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Apturēt.

 5. Lodziņā Nosaukums ierakstiet skaņas nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  Slaidā tiek parādīta skaņas ikona Audio .

Programmā PowerPoint 2010, pievienojot stāstījumu, automātiski tiek ieskaņota slaidu hronometrāža, ko var iestatīt arī manuāli atbilstoši stāstījumam.

 1. Normālskatā noklikšķiniet uz slaida, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

 2. Cilnes Pārejas grupā Hronometrāža, sadaļā Mainīt slaidu atzīmējiet izvēles rūtiņu Pēc un pēc tam ievadiet sekunžu skaitu, cik ilgi vēlaties, lai slaids tiktu rādīts ekrānā. Atkārtojiet šo darbību katram slaidam, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

Padoms.: Lai nākamais slaids tiktu rādīts, noklikšķinot ar peli vai arī automātiski pēc ievadīto sekunžu skaita — atkarībā no tā, kas notiek vispirms — atzīmējiet gan izvēles rūtiņu Pēc peles klikšķa, gan Automātiski pēc.

Slaidu hronometrāžas izslēgšana neizdzēš to. Hronometrāžu var atkal ieslēgt jebkurā laikā, neveidojot to atkāroti. Tomēr tad, kad slaidu hronometrāža ir izslēgta, ierakstot stāstījumu, slaidi netiks mainīti automātiski — tie jāmaina manuāli.

 1. Normālskatā cilnes Slaidrāde grupā Iestatīšana noklikšķiniet uz Iestatīt slaidrādi.

 2. Sadaļā Mainīt slaidus noklikšķiniet uz Manuāli.

Padoms.: Lai atkal ieslēgtu hronometrāžu, sadaļā Mainīt slaidus noklikšķiniet uz Lietot hronometrāžu, ja tāda ir.

Komanda Notīrīt ir paredzēta hronometrāžas vai stāstījumu dzēšanai no ieraksta, ko nevēlaties vai ko vēlaties aizstāt. Ir četras dažās komandas Notīrīt, kas sniedz iespēju veikt tālāk norādītās darbības.

 • Hronometrāžas dzēšana pašlaik atlasītajā slaidā

 • Hronometrāžas dzēšana visos slaidos vienlaikus

 • Stāstījuma dzēšana pašlaik atlasītajā slaidā

 • Stāstījuma dzēšana visos slaidos vienlaikus

 1. Ja nevēlaties dzēst visu hronometrāžu vai stāstījumu jūsu prezentācijā, atveriet konkrētu slaidu, kurā ir hronometrāža vai stāstījums, ko vēlaties dzēst.

 2. PowerPoint lentes cilnes Slaidrāde pogā Ierakstīt slaidrādi noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, norādiet uz Notīrīt un pēc tam izvēlieties jūsu situācijai atbilstošo komandu Notīrīt.

Skatiet arī

Peles pārveidošana par lāzera rādītāju

Sagatavošanās ierakstīšanai

Lai sāktu, atveriet prezentāciju un noklikšķiniet uz cilnes Slaidrāde.

Padoms.   Ja prezentācijā ir daudz slaidu, iespējams, ērtāk būs strādāt skatā Slaidu kārtotājs. Lai to izmēģinātu, noklikšķiniet uz Skats > Slaidu kārtotājs.

Tālāk ir norādīts, kas jāpārbauda, pirms sākat ierakstīšanu.

 • Ja vēlaties ierakstīt tikai daļu slaidu komplektā, pirms sākat, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Atlasiet slaidus, ko nevēlaties iekļaut, un noklikšķiniet uz Paslēpt slaidu.

   VAI

  • Noklikšķiniet uz Pielāgota slaidrāde > Pielāgota slaidrāde > + (pievienot).

   Atlasiet Paslēpt slaidu vai Pielāgota slaidrāde, lai ierakstītu slaidu apakškopu
 • Izmantojiet pogu Izmēģināt, lai mainītu hronometrāžu starp slaidiem, neietekmējot stāstījumu vai žestus, ko jau esat ierakstījis.

  Dažādas hronometrāžas izmēģināšana starp slaidiem, izmantojot pogu Izmēģināt
 • Pārliecinieties, vai mikrofons ir iestatīts pareizi. Mac datorā dodieties uz Sistēmas preferences > Skaņa.

Slaidrādes ierakstīšana

Ja vēlaties slaidrādei pievienot stāstījumu vai komentārus, pārliecinieties, vai mikrofons ir iestatīts un darbojas.

Lai sāktu ierakstīšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Slaidrāde, atlasiet slaidu, kur ierakstam ir jāsākas, un pēc tam noklikšķiniet uz Ierakstīt slaidrādi.

  Noklikšķiniet uz Ierakstīt slaidrādi, lai sāktu ierakstīšanu
 2. Ierakstīšanas laikā, izmantojiet kombināciju Ctrl+klikšķis, lai piekļūtu ierakstīšanas komandām, kas sniedz iespēju naviģēt slaidos, mainīt kursorus vai aktivizēt ekrāna aizkrāsošanu vai izgaismošanu.

  Taustiņš Ctrl un klikšķis, lai ierakstīšanas laikā skatītu komandu sarakstu
 3. Noklikšķiniet uz Beigt slaidrādi, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

 4. Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāšana. Noklikšķiniet uz , lai ierakstu saglabātu, vai , ja vēlaties to ierakstīt vēlreiz.

  Saglabājot tiek pārrakstīts viss iepriekš ierakstītais. Ja vēlaties ierakstīt citu slaidrādi ar to pašu slaidu kopu, saglabājiet prezentācijas failu ar citu nosaukumu.

 5. Noklikšķiniet uz Atskaņot no sākuma, lai ierakstu priekšskatītu.

Īsinājumtaustiņi ierakstīšanas laikā

Varat izdrukāt īsinājumtaustiņu sarakstu, lai to skatītu ierakstīšanas laikā.

Uzdevums

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz nākamo slaidu vai animāciju

N
Noklikšķiniet uz
Atstarpes taustiņš
Labā bultiņa
Lejupvērstā bultiņa
Atdošana
Page Down

Atgriezties iepriekšējā slaidā vai animācijā:

P
Dzēst
Kreisā bultiņa
Augšupvērstā bultiņa
Page Up

Pāriet uz noteiktu slaidu

Slaida numurs + Enter

Pārslēgt ekrāna aptumšošanos

B
. (punkts)

Pārslēgt ekrāna izgaismošanu

W
, (komats)

Pārtraukt/restartēt automātisko slaidrādi:

S

Beigt slaidrādi

Taustiņš ESC
Command +. (punkts)

Dzēst zīmējumu ekrānā

E

Pāriet uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts

H

Mainīt rādītāju uz pildspalvu

Command+P

Mainīt rādītāju uz bultiņu

Command+A

Paslēpt bultiņu, pārvietojot peli

CONTROL+H

Īsinājumizvēlne

CONTROL+klikšķis

Pāriet, noklikšķinot ar peli (tikai izmēģinājums)

M

Iestatīt atskaņošanas opcijas

Kad esat pabeidzis ierakstu un esat gatavs izplatīt prezentāciju, noklikšķiniet uz Slaidrādes iestatīšana un izvēlieties auditorijai piemērotas opcijas.

Slaidrādes veida un citu opciju iestatīšana pirms slaidrādes izplatīšanas
 • Rādīšanas veids    Rādīt pilnekrāna režīmā vai logā.

 • Rādīšanas opcijas    Izslēgt stāstījumu vai animācijas.

 • Slaidi    Izvēlieties slaidu apakškopu vai Pielāgota slaidrāde, ja esat tādu iestatījis.

 • Virzīt slaidus    Iestatīt šo slaidrādes versiju, lai ikviens to varētu manuāli pārlapot.

Saistītā informācija

Pāreju starp slaidiem pievienošana, mainīšana un noņemšana

Prezentācijas sākšana un piezīmju skatīšana prezentētāja skatā

Prezentācijas kā filmas faila vai MP4 saglabāšana

PowerPoint darbam tīmeklī neatbalsta slaidrādes ierakstīšanu.

Slaidrādes ierakstīšana

 1. Cilnē Slaidrāde atlasiet ierakstīt slaidrādi , lai sāktu ierakstīšanu no pašreizējā slaida.

  Ekrānuzņēmums, kurā attēlota cilne slaidrāde un strukturēta poga ierakstīt slaidrādi

 2. Pārslēdziet video un audio opcijas nolaižamajā izvēlnē Opcijas .

  Audio un video opciju attēls ar nolaižamajām izvēlnēm

 3. Izmantojiet pogu ierakstīt Ekrānuzņēmums, kurā attēlota cilne slaidrāde un strukturēta poga ierakstīt slaidrādi , Pauzēt Pogas pauze attēls un CV Pogas CV attēls , lai vadītu stāstījumu un navigācijas ierakstīšanu.

  Padoms.: Pielāgojiet savas ieraksta slaidrādes iespējas, mainot nākamā slaida un piezīmju rūts lielumu.

 4. Pēc tam, kad noklikšķināsit uz pogas apturēt Pogas Apturēt attēls , lai pārtrauktu ierakstīšanu, izmantojiet pogu Atskaņot Atskaņošanas pogas attēls , lai priekšskatītu, ko esat ierakstījis pašreizējā slaidā.

 5. Ja vēlaties atkārtoti ierakstīt slaidu, noklikšķiniet uz atkritnes pogas Atkritnes pogas attēls pa kreisi no ieraksta pogas, lai izdzēstu esošo ierakstu, un pēc tam vēlreiz noklikšķiniet uz pogas ierakstīt Ekrānuzņēmums, kurā attēlota cilne slaidrāde un strukturēta poga ierakstīt slaidrādi .

 6. Pēc tam, kad izejat no slaidrādes ieraksta, izmantojot taustiņu ESC vai noklikšķinot uz pogas pārtraukt, redzēsit, ka slaidam ir lietots stāstījums (audio/video), kā arī pareiza slaidu hronometrāža un rokraksta animācijas.

  Padoms.: Audio, video un rakstīšanai ar tinti elementus var mainīt un pārvietot rediģēšanas skatā pēc ieraksta.

Hronometrāžas vai stāstījuma notīrīšana 

 • Cilnes Slaidrāde sadaļā ierakstīt slaidrādiatlasiet Notīrītun pēc tam atlasiet kādu no tālāk norādītajām opcijām: Notīrīt hronometrāžu pašreizējā slaidā, Notīrīt hronometrāžu visos slaidos, Notīrīt stāstījumu pašreizējā slaidāvai Notīrīt stāstījumus visos slaidos.

  Slaidrādes ierakstīšanas opciju notīrīšana

Īsinājumtaustiņi ierakstīšanas laikā

Uzdevums

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz nākamo slaidu vai animāciju

N
Noklikšķiniet uz
Atstarpes taustiņš
Labā bultiņa
Lejupvērstā bultiņa
Atdošana
Page Down

Atgriezties iepriekšējā slaidā vai animācijā

P
Dzēst
Kreisā bultiņa
Augšupvērstā bultiņa
Page Up

Pārslēgt ekrāna aptumšošanos

B
. (punkts)

Pārslēgt ekrāna izgaismošanu

W
, (komats)

Beigt slaidrādi

Taustiņš ESC
Command +. (punkts)

Dzēst zīmējumu ekrānā

E

Pāriet uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts

H

Mainīt rādītāju uz pildspalvu

Command+P

Mainīt rādītāju uz bultiņu

Command+A

Paslēpt bultiņu, pārvietojot peli

CONTROL+H

Īsinājumizvēlne

CONTROL+klikšķis

Saistītā informācija

Pāreju starp slaidiem pievienošana, mainīšana un noņemšana

Audio ierakstīšana programmā PowerPoint darbam ar Mac

Audio pievienošana vai dzēšana prezentācijā

Prezentācijas kā filmas faila vai MP4 saglabāšana

Padomi par ierakstīšanu

 • Ieraksti tiek pievienoti prezentācijai katram slaidam, tāpēc, ja vēlaties mainīt ierakstu, ir tikai atkārtoti jāieraksta attiecīgais slaids vai slaidi. Pēc ierakstīšanas varat arī mainīt slaidu secību, neko neierakstot atkārtoti. Tas arī nozīmē, ka ir vienkārši izmantot pārtraukumu, kamēr ierakstāt prezentāciju.

 • PowerPoint neieraksta audio vai video pāreju starp slaidiem laikā, tāpēc nerunājiet, kad maināt slaidu. Iekļaujiet arī īsu klusuma buferi katra slaida sākumā un beigās, lai pārejas būtu vienmērīgas, kā arī pārliecinieties, vai nepārtraucat dzirdamo stāstījumu, pārejot no viena slaida uz nākamo.

 • Stāstījumu nevar ierakstīt PowerPoint darbam tīmeklī. Lai ierakstītu stāstījumu, izmantojiet PowerPoint datora versiju.

 • Video un rokraksta izmēru varat pielāgot rediģēšanas skatā.

 • Ja jūsu auditorija var izmantot PowerPoint darbam tīmeklī, lai uztvertu ierakstu, izmantojiet pārejas, ko atbalsta PowerPoint darbam tīmeklī (Izgriezt, Izgaišana, Stumšana, Noslaucīšana, Sadalīšana, Nejaušas joslas, Forma, Metamorfoze).

 • Prezentācijas ierakstīšana vislabāk darbojas ar skārienekrāna datoriem, kam ir tīmekļa kamera.

 • Izmantojiet video priekšskatījumu, lai pirms ierakstīšanas pārliecinātos, vai viss ir iestatīts pareizi.

 • Slaidiem, kam vēlaties ierakstīt žestus (piemēram, rokrakstu), izveidojiet vairākas slaida kopijas, lai varētu vienkārši ierakstīt vairākus mēģinājumus. Kad esat beidzis, izdzēsiet liekos slaidus.

 • Ierakstiet dažas sekundes klusuma, izslēdzot audio un video pāreju pēc iestatītā laika.

 • Lai iegūtu augstāku kvalitāti, izmantojiet ārējo tīmekļa kameru un/vai mikrofonu.

  Iebūvētās kameras un mikrofoni ir piemēroti lielākajai daļai uzdevumu. Ja vēlaties profesionālāka izskata video, izmantojiet ārējo tīmekļa kameru, ja jums ir tāda iespēja. Ja PowerPoint izmantojat planšetdatorā vai klēpjdatorā un rakstāt ar roku, izmantojot irbuli, ārējā kamera un mikrofons sniedz iespēju samazināt irbuļa troksni.

 • Kad esat pabeidzis pirmā slaida ierakstīšanu, atskaņojiet to.

  Pirms tiekat pārāk tālu prezentācijas ierakstīšanā, pārliecinieties, vai jūsu audio un video skan un izskatās, kā paredzēts.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×