Løs problemer med nettverkstilkobling i Windows 10

Nedenfor finner du informasjon om hva du kan gjøre i Windows 10 hvis du har problemer med å koble til et nettverk eller Internett.

Ting du kan prøve først

Prøv dette først for å løse eller avgrense tilkoblingsproblemet.

 • Ta en titt på Hvorfor klarer jeg ikke å koble til?, og prøv noen av de grunnleggende feilsøkingstrinnene som er nevnt der.
 • Generer en rapport for det trådløse nettverket. Denne rapporten kan hjelpe deg med å diagnostisere problemet eller gi deg mer informasjon som du kan gi til andre som kanskje kan hjelpe deg.
  1. Skriv inn Ledetekst i søkeboksen på oppgavelinjen, trykk og hold (eller høyreklikk) Ledetekst, og velg deretter Kjør som administrator > Ja.
  2. Skriv inn netsh wlan show wlanreport ved ledeteksten.
  3. Dette oppretter en HTML-fil på plasseringen som er oppført under ledeteksten. Du kan åpne denne filen i nettleseren. Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksrapporten og hvordan du analyserer den, kan du se Analysere rapporten om trådløst nettverk i Løse problemer med Wi-Fi i Windows 10.

 • Kontroller at det ikke er problemer med kabelmodemet eller Internett-leverandøren.
  1. Hvis det er tilfelle, kontakter du Internett-leverandøren. Skriv inn Ledetekst i søkeboksen på oppgavelinjen, trykk og hold (eller høyreklikk) Ledetekst, og velg deretter Kjør som administrator > Ja.
  2. Skriv inn ipconfig ved ledeteksten.
  3. Finn IP-adressen som vises ved siden av Default gateway. Du kan eventuelt skrive ned adressen. Den kan for eksempel være 192.168.1.1

  4. Skriv inn ping <standardgateway> ved ledeteksten, og trykk Enter. Du kan for eksempel skrive ping 192.168.1.1, og trykke Enter.
  5. Resultatet skal ligne på dette:

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

   Hvis ping-kommandoen er vellykket og du får lignende resultater som ovenfor, men ikke kan koble til Internett på PC-en, kan det være problemer med modemet eller Internett-leverandøren.

Oppdatere driveren for nettverkskortet

Hvis driveren for nettverkskortet er utdatert eller inkompatibel, kan det gi tilkoblingsproblemer. Hvis du nylig har oppgradert til Windows 10, kan det hente at gjeldende driver er utformet for en tidligere versjon av Windows. Kontroller om det finnes en oppdatert driver.

 1. Skriv inn Enhetsbehandling i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Enhetsbehandling fra resultatlisten.
 2. Velg Nettverkskort > navnet på nettverkskortet i Enhetsbehandling.
 3. Trykk og hold (eller høyreklikk) nettverkskortet, og velg deretter Oppdater driverprogramvare > Søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare. Følg instruksjonene, og velg deretter Lukk.
 4. Når du har installert den oppdaterte driveren, velger du Start-knappen > På/av > Start på nytt hvis du blir bedt om å starte på nytt, og ser om det løser tilkoblingsproblemet.

Hvis Windows ikke finner den nye driveren for nettverkskortet, går du til PC-produsentens nettsted og laster ned den nyeste driveren for nettverkskortet derfra. Hvis PC-en ikke kan koble til Internett, må du laste ned driveren til en annen PC og lagre den på en USB-flash-enhet, slik at du kan installere den manuelt på PC-en. Du må vite navnet på PC-produsenten og modellnavnet eller -nummeret.

Slik installerer du driveren for nettverkskortet manuelt

Velg ett av følgende alternativer, avhengig av hva slags fil du lastet ned fra PC-produsentens nettsted:

 • Hvis du har lastet ned en kjørbar fil (.exe), dobbeltklikker du filen for å kjøre den og installere driverne. Du skal ikke behøve å gjøre noe mer.
 • Hvis du har lastet ned enkeltfiler, og minst én fil har filtypen .inf og en annen har filtypen .sys, gjør du følgende:
  1. Skriv inn Enhetsbehandling i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Enhetsbehandling fra resultatlisten.
  2. Velg Nettverkskort > navnet på nettverkskortet i Enhetsbehandling. (Hvis det ikke er oppført her, kan du se Andre enheter.)
  3. Trykk og hold (eller høyreklikk) nettverkskortet, og velg deretter Oppdater driverprogramvare > Bla gjennom etter oppdatert driverprogramvare på datamaskinen min.
  4. Velg Bla gjennom > velg plasseringen der driverfilene er lagret > OK.
  5. Velg Neste > følg trinnene for å installere driveren > Lukk.
  6. Når du har oppdatert driveren, velger du Start-knappen > På/av > Start på nytt hvis du blir bedt om å starte på nytt, og ser om det løser tilkoblingsproblemet.

Rulle tilbake driveren for nettverkskortet

Hvis du har vært tilkoblet før og nylig har installert en ny driver for nettverkskortet, kan du prøve å rulle driveren tilbake til en tidligere versjon.

 1. Skriv inn Enhetsbehandling i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Enhetsbehandling fra resultatlisten.
 2. Velg Nettverkskort > navnet på nettverkskortet i Enhetsbehandling.
 3. Trykk og hold (eller høyreklikk) nettverkskortet, og velg deretter Egenskaper.
 4. Velg Driver-fanen i Egenskaper, velg Rull driver tilbake, og følg deretter instruksjonene.
 5. Hvis knappen er utilgjengelig, betyr det at det ikke finnes en driver du kan rulle tilbake til.

 6. Når du har rullet tilbake til den forrige versjonen av driveren, velger du Start-knappen  > På/av > Start på nytt hvis du blir bedt om å starte på nytt, og ser om dette løser tilkoblingsproblemet.

Hvis Windows ikke finner den nye driveren for nettverkskortet, går du til PC-produsentens nettsted og laster ned den nyeste driveren for nettverkskortet derfra. Hvis PC-en ikke kan koble til Internett, må du laste ned driveren til en annen PC og lagre den på en USB-flash-enhet, slik at du kan installere den manuelt på PC-en. Du må vite navnet på PC-produsenten og modellnavnet eller -nummeret.

Kjøre nettverksfeilsøking etterfulgt av nettverkskommandoer

Nettverksfeilsøking gjør det enklere å diagnostisere og løse vanlige tilkoblingsproblemer. Ved å bruke denne feilsøkingen og deretter eventuelt kjøre noen nettverkskommandoer kan det hende du får koblet til.

Slik kjører du nettverksfeilsøkingen

 1. Skriv inn Nettverksfeilsøking i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Identifiser og reparer nettverksproblemer fra resultatlisten.
 2. Følg instruksjonene i feilsøkingen, og se om dette løser problemet.

Hvis det ikke løser tilkoblingsproblemet, kan du prøve følgende:

 • Tilbakestille TCP/IP-stakken.
 • Frigi IP-adressen.
 • Fornye IP-adressen.
 • Tømme og tilbakestille DNS Client Resolver-bufferen.

Slik kjører du disse nettverkskommandoene i et ledetekstvindu

 1. Skriv inn Ledetekst i søkeboksen på oppgavelinjen, trykk og hold (eller høyreklikk) Ledetekst, og velg deretter Kjør som administrator > Ja.
 2. Kjør følgende kommandoer i oppgitt rekkefølge ved ledeteksten, og kontroller deretter om tilkoblingsproblemet er løst:
  • Skriv inn netsh winsock reset, og trykk Enter.
  • Skriv inn netsh int ip reset, og trykk Enter.
  • Skriv inn ipconfig /release, og trykk Enter.
  • Skriv inn ipconfig /renew, og trykk Enter.
  • Skriv inn ipconfig /flushdns, og trykk Enter.

Deaktivere brannmurer midlertidig

Noen ganger kan det være brannmurprogramvaren som gjør at du ikke får koble til. Du kan kontrollere om tilkoblingsproblemet skyldes en brannmur ved å deaktivere brannmuren midlertidig og deretter besøke et nettsted du stoler på.

Fremgangsmåten for å deaktivere brannmuren varierer avhengig av hvilken brannmurprogramvaren du bruker. Se dokumentasjonen for brannmurprogramvaren hvis du vil ha informasjon om hvordan du deaktiverer den. Husk å aktivere brannmuren igjen så raskt som mulig. Når brannmuren er deaktivert, er PC-en mer sårbar for hackere, ormer eller virus.

Hvis du har problemer med å deaktivere brannmuren, gjør du følgende for å deaktivere all brannmurprogramvare som kjører på PC-en. Husk også her på å aktivere brannmuren igjen så raskt som mulig.

Slik deaktiverer du alle brannmurer

 1. Skriv inn Ledetekst i søkeboksen på oppgavelinjen, trykk og hold (eller høyreklikk) Ledetekst, og velg deretter Kjør som administrator > Ja.
 2. Skriv inn netsh advfirewall set allprofiles state off som ledetekst, og trykk deretter Enter.
 3. Åpne nettleseren og besøk et nettsted du stoler på, og se om du kan koble til.
 4. Hvis du vil aktivere alle brannmurene som er installert, skriver du inn netsh advfirewall set allprofiles state on som ledetekst, og trykker deretter Enter.

Hvis det er brannmurprogramvaren som forårsaker tilkoblingsproblemene, kontakter du programvareprodusenten eller går til produsentens nettsted for å se om det finnes oppdatert programvare.

Deaktivere antivirusprogramvare eller programvare for beskyttelse mot skadelig programvare midlertidig

Noen ganger kan det være antivirusprogramvaren eller programvaren for beskyttelse mot skadelig programvare som gjør at du ikke kan koble til. Du kan sjekke om tilkoblingsproblemet skyldes antivirusprogramvaren eller programvaren for beskyttelse mot skadelig programvare ved å deaktivere programvaren midlertidig og deretter besøke et nettsted du stoler på. Hvis det er denne programvaren som forårsaker tilkoblingsproblemene, kontakter du programvareprodusenten eller går til produsentens nettsted for å sjekke om det finnes oppdatert programvare.

Fremgangsmåten for å deaktivere antivirusprogramvaren eller programvaren for beskyttelse mot skadelig programvare varierer avhengig av hvilken programvaren du bruker. Se dokumentasjonen for programvaren hvis du vil ha informasjon om hvordan du deaktiverer den. Husk å aktivere programvaren igjen så raskt som mulig. Når antivirusprogramvaren eller programvaren for beskyttelse mot skadelig programvare er deaktivert, er PC-en mer sårbar for hackere, ormer eller virus.

Hvis du ikke er sikker på hvilken antivirusprogramvare eller programvare for beskyttelse mot skadelig programvare du har installert, kan du kanskje finne denne informasjonen i Windows.

Slik finner du ut hvilken antivirusprogramvare eller programvare for beskyttelse mot skadelig programvare som er installert

 1. Skriv inn System og sikkerhet i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Kontroller datamaskinens status og løs problemer.
 2. Velg pilen ved siden av Sikkerhet.
 3. Hvis Windows finner antivirusprogramvaren, vises den under Virusbeskyttelse. Du finner informasjon om programvaren for beskyttelse mot skadelig programvare under Beskyttelse mot spionprogrammer og uønsket programvare.

 4. Hvis antivirusprogramvaren og programvaren for beskyttelse mot skadelig programvare er aktivert, kan du se dokumentasjonen for programvaren hvis du vil ha informasjon om hvordan du deaktiverer den.

Husk å aktivere antivirusprogramvaren og programvaren for beskyttelse mot skadelig programvare igjen så raskt som mulig for å beskytte PC-en.

Avinstallere driveren for nettverkskortet og starte datamaskinen på nytt

Hvis trinnene ovenfor ikke fungerte, kan du prøve å avinstallere driveren for nettverkskortet og deretter starte datamaskinen på nytt og få Windows til å installere den nyeste driveren automatisk. Du kan prøve dette hvis nettverkstilkoblingen sluttet å fungere ordentlig etter en nylig oppdatering.

Før du avinstallerer, bør du kontrollere at du har sikkerhetskopierte drivere tilgjengelig. Gå til PC-produsentens nettsted og last ned den nyeste driveren for nettverkskortet derfra. Hvis PC-en ikke kan koble til Internett, må du laste ned driveren til en annen PC og lagre den på en USB-flash-enhet, slik at du kan installere den på PC-en. Du må vite navnet på PC-produsenten og modellnavnet eller -nummeret.

 1. Skriv inn Enhetsbehandling i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Enhetsbehandling fra resultatlisten.
 2. Velg Nettverkskort > navnet på nettverkskortet i Enhetsbehandling.
 3. Trykk og hold (eller høyreklikk) nettverkskortet, og velg deretter Avinstaller > avmerkingsboken Slett driverprogramvaren for denne enheten > OK for å bekrefte at du vil avinstallere.
 4. Når du har avinstallert driveren, velger du Start-knappen > På/av > Start på nytt.
 5. Når PC-en er startet på nytt, søker Windows automatisk etter driveren for nettverkskortet og installerer den. Kontroller om dette løste tilkoblingsproblemet. Hvis Windows ikke automatisk installerer en driver, kan du prøve å installere den sikkerhetskopierte driveren du lagret før du avinstallerte.

Bruk tilbakestilling av nettverk for å installere nettverksenheter på nytt

Tilbakestilling av nettverk bør bare brukes som et siste alternativ. Du kan eventuelt prøve kommandoen hvis du ikke klarte å koble til ved hjelp av trinnene ovenfor.

Denne kommandoen kan løse tilkoblingsproblemer som kan oppstå etter at du har oppgradert fra en tidligere versjon av Windows til Windows 10, samt løse problemer der du kan koble til Internett, men ikke til delte nettverksstasjoner. Kommandoen fjerner nettverkskortene du har installert, og innstillingene for dem. Når du har startet PC-en på nytt, installeres eventuelle nettverkskort på nytt, og standardinnstillingene for nettverkskortene brukes.

 1. Velg Start-knappen, og deretter Innstillinger  > Nettverk og Internett > Status > Tilbakestilling av nettverk.
 2. På skjermen Tilbakestilling av nettverk velger du Tilbakestill nå > Ja for å bekrefte.

  Vent til PC-en har startet på nytt, og se om det løser problemet.

Egenskaper

Artikkel-ID: 10741 – Forrige gjennomgang: 31. okt. 2016 – Revisjon: 7

Tilbakemelding