Løse problemer med Wi-Fi-tilkobling i Windows

Feilsøke problemer med Wi-Fi-nettverk i Windows 10

Hvis du ikke kan få e-post, surfe på nettet eller strømme musikk, kan det hende at du ikke er koblet til nettverket og ikke får tilgang til Internett. Her er noen ting du kan prøve hvis det er det som er problemet.

Prøv dette først for å løse eller avgrense tilkoblingsproblemet.

 • Kontroller at Wi-Fi er aktivert. Velg ikonet Ingen Internett-tilkobling No Internet connection på høyre side av oppgavelinjen, og kontroller at Wi-Fi er aktivert. Hvis det ikke er det, velger du det for å aktivere det. Kontroller også at Flymodus er deaktivert.
  Screenshot of Wi-Fi tile

 • Etterpå kan du se om et Wi-Fi-nettverk som du gjenkjenner og stoler på, vises i listen over nettverk. Hvis et vises, velger du Wi-Fi-nettverket og prøver å koble til det. Hvis det står Tilkoblet under nettverksnavnet, velger du Koble fra, venter litt og velger Koble til på nytt.

 • Prøv å koble til et nettverk på et annet frekvensbånd. Mange Wi-Fi-rutere kringkaster til to forskjellige nettverksfrekvensbånd: 2,4 GHz og 5 GHz. Disse vises som separate nettverk i listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Hvis listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk har både et 2,4 GHz-nettverk og et 5 GHz-nettverk, kan du prøve å koble til det andre nettverket. Hvis du vil vite mer om forskjellene mellom 2,4 GHz- og 5 GHz-nettverk, kan du se Wi-Fi-problemer og hjemmeoppsettet.

 • Kontroller at den fysiske Wi-Fi-bryteren på den bærbare PC-en din er slått på. (Dette blir som regel vist med et indikatorlys.)

 • Kjør nettverksfeilsøkingen. Nettverksfeilsøking gjør det enklere å diagnostisere og løse vanlige tilkoblingsproblemer.

Slik kjører du nettverksfeilsøkingen

 1. Velg startknappen Innstillinger > Nettverk og Internett > Status.
  Åpne Nettverks- og Internett-status-innstillinger

 2. Velg Nettverksfeilsøking under Endre nettverksinnstillingene.

 3. Følg instruksjonene i feilsøkingen, og se om dette løser problemet.

 • Start modemet og den trådløse ruteren på nytt. Dette bidrar til å opprette en ny tilkobling til Internett-leverandøren (ISP).


  Når du gjør dette, blir alle som er koblet til Wi-Fi-nettverket ditt, midlertidig frakoblet. Fremgangsmåten for å starte modemet og ruteren på nytt kan variere, men her er den vanlige fremgangsmåten. (Obs! Hvis du har en kombinasjonsenhet for kabelmodem/Wi-Fi-ruter, trenger du bare å følge fremgangsmåten for den ene enheten.)

  1. Trekk ut strømkabelen for ruteren fra strømkilden.

  2. Trekk ut strømkabelen for modemet fra strømkilden.  

   Noen modemer har et reservebatteri. Hvis lampene fortsetter å lyse etter at du har koblet fra strømkabelen, tar du batteriet ut av modemet.

  3. Vent i minst 30 sekunder.

   Hvis du måtte fjerne batteriet fra modemet, setter du det tilbake.

  4. Koble modemet til strømkilden igjen. Lampene på modemet skal blinke. Vent til de slutter å blinke.

  5. Koble ruteren til strømkilden igjen.

   Vent noen minutter til modemet og ruteren er klare. Statuslysene på de to enhetene angir vanligvis når de er klare.

  6. Prøv å koble til på nytt på PC-en.

Tilkoblingsproblemer kan skyldes en rekke årsaker – problemer med nettstedet, enheten din, Wi-Fi-ruteren, modemet eller Internett-leverandøren (ISP). Prøv denne fremgangsmåten for å avgrense kilden til problemet.

 1. Hvis ikonet for Wi-Fi tilkoblet  vises på høyre side av oppgavelinjen, kan du gå til et annet nettsted. Hvis nettstedet åpnes, kan det være et problem med det bestemte nettstedet. Hvis du ikke kan koble til et annet nettsted, går du til neste trinn.

 2. Prøv å koble til det samme nettverket på en annen bærbar datamaskin eller telefon. Hvis du kan koble til, skyldes kilden til problemet sannsynligvis enheten din – gå til delen Nettverksfeilsøking på enheten. Hvis du ikke kan koble til nettverket på noen enheter, går du videre til neste trinn.

 3. Kontroller om det er et problem med tilkoblingen til Wi-Fi-ruteren. Gjør dette ved å bruke en ping-test.

  1. I søkefeltet på oppgavelinjen kan du skrive inn ledetekst. Ledetekst-knappen vises. Til høyre for den velger du Kjør som administrator > Ja.

  2. Skriv ipconfig ved ledeteksten, og velg deretter Enter. Se etter navnet på Wi-Fi-nettverket ditt i resultatene, og finn IP-adressen som vises ved siden av Standard gateway for det Wi-Fi-nettverket. Skriv ned adressen hvis du trenger det. Eksempel:  192.168.1.1

  3. Ved ledeteksten skriver du inn ping <DefaultGateway> og velger EnterSkriv for eksempel ping 192.168.1.1 og velg Enter Resultatene skal se omtrent slik ut:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:  Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

Hvis du ser resultater som dette og får et svar, har du en tilkobling til Wi-Fi-ruteren, slik at det kan være et problem med modemet eller Internett-leverandøren. Kontakt Internett-leverandøren eller sjekk på Internett på en annen enhet (hvis du kan) for å se om det finnes et tjenesteavbrudd.

Hvis resultatene av ping-testen indikerer at du ikke får svar fra ruteren, kan du prøve å koble PC-en direkte til modemet ved hjelp av en Ethernet-kabel (hvis du kan). Hvis du kan koble til Internett med en Ethernet-kabel, bekrefter den at tilkoblingsproblemet skyldes Wi-Fi-ruteren. Kontroller at du har installert den nyeste fastvaren, og se dokumentasjonen for ruteren.

Kjøre nettverkskommandoer

Prøv å kjøre disse nettverkskommandoene for å tilbakestille TCP/IP-stakken manuelt, frigi og fornye IP-adressen, og tømme og tilbakestille DNS Client Resolver-bufferen:

 1. I søkefeltet på oppgavelinjen kan du skrive inn ledetekst. Ledetekst-knappen vises. Til høyre for den velger du Kjør som administrator > Ja.

 2. Kjør følgende kommandoer i oppgitt rekkefølge ved ledeteksten, og kontroller deretter om tilkoblingsproblemet er løst:

  • Skriv inn netsh winsock reset, og velg ENTER.

  • Skriv inn netsh int ip reset og velg Enter.

  • Skriv inn ipconfig /release og velg Enter.

  • Skriv inn ipconfig /renew og velg Enter.

  • Skriv inn ipconfig /flushdns og velg Enter.

Avinstallere driveren for nettverkskortet og starte datamaskinen på nytt

Hvis trinnene ovenfor ikke fungerte, kan du prøve å avinstallere driveren for nettverkskortet og deretter starte datamaskinen på nytt. Windows installerer automatisk den nyeste driveren. Du kan prøve dette hvis nettverkstilkoblingen sluttet å fungere ordentlig etter en nylig oppdatering.

Før du avinstallerer, bør du kontrollere at du har sikkerhetskopierte drivere tilgjengelig. Gå til PC-produsentens nettsted og last ned den nyeste driveren for nettverkskortet derfra. Hvis PC-en ikke kan koble til Internett, må du laste ned driveren til en annen PC og lagre den på en USB-flash-enhet, slik at du kan installere den på PC-en. Du må vite navnet på PC-produsenten og modellnavnet eller -nummeret.

 1. Skriv inn Enhetsbehandling i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Enhetsbehandling fra resultatlisten.

 2. Utvid Nettverkskort, og finn nettverkskortet for enheten.

 3. Velg nettverkskortet, og velg deretter Avinstaller enhet > avmerkingsboksen Slett driverprogramvaren for denne enheten > Avinstaller.

 4. Når du har avinstallert driveren, velger dustartknappen > På/av  > Start på nytt.

  Når PC-en er startet på nytt, søker Windows automatisk etter driveren for nettverkskortet og installerer den. Kontroller om dette løste tilkoblingsproblemet. Hvis Windows ikke automatisk installerer en driver, kan du prøve å installere den sikkerhetskopierte driveren du lagret før du avinstallerte.

Kontroller om nettverkskortet er kompatibelt med den nyeste Windows-oppdateringen

Hvis du har mistet nettverksforbindelsen umiddelbart etter at du har oppgradert eller oppdatert Windows 10, er det mulig at den gjeldende driveren for nettverkskortet ble utviklet for en tidligere versjon av Windows. Hvis du vil sjekke dette, kan du prøve å avinstallere den nyeste Windows-oppdateringen midlertidig:

 1. Velg startknappen  og deretter Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet > Windows Update  > Vis oppdateringslogg > Avinstaller oppdateringer.

 2. Merk den nyeste oppdateringen, og velg deretter Avinstaller.

Hvis nettverksforbindelsen gjenoppretter når du har avinstallert den nyeste oppdateringen, kan du sjekke om det finnes en oppdatert driver.

 1. Skriv inn Enhetsbehandling i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Enhetsbehandling fra resultatlisten.

 2. Utvid Nettverkskort, og finn nettverkskortet for enheten.

 3. Velg nettverkskortet, velg Oppdater driver > Søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare, og følg deretter instruksjonene.

 4. Når du har installert den oppdaterte driveren, velger du Start > På/av  > Start på nytt hvis du blir bedt om å starte på nytt, og ser om det løser tilkoblingsproblemet.

Hvis Windows ikke finner den nye driveren for nettverkskortet, går du til PC-produsentens nettsted og laster ned den nyeste driveren for nettverkskortet derfra. Du må vite navnet på PC-produsenten og modellnavnet eller -nummeret.

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du ikke kan laste ned og installere en nyere driver for nettverkskortet, skjuler du oppdateringen som fører til at du mister nettverkstilkoblingen. Hvis du vil finne ut hvordan du skjuler oppdateringer, kan du se Skjule Windows-oppdateringer eller driveroppdateringer.

 • Hvis du klarte å installere oppdaterte drivere for nettverkskortet, må du installere de nyeste oppdateringene på nytt. Dette gjør du ved å velge startknappen  og deretter velge Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet > Windows Update  > Se etter oppdateringer.

 

Bruk nettverkstilbakestilling

Tilbakestilling av nettverk bør bare brukes som et siste alternativ. Du kan eventuelt prøve kommandoen hvis du ikke klarte å koble til ved hjelp av trinnene ovenfor.

Dette kan bidra til å løse tilkoblingsproblemer som kan oppstå etter at du har oppgradert fra en tidligere versjon av Windows til Windows 10. Det kan også hjelpe til med å løse problemet der du kan koble til Internett, men ikke kan koble til delte nettverksstasjoner. Nettverkstilbakestilling fjerner nettverkskortene du har installert, og innstillingene for dem. Når du har startet PC-en på nytt, installeres eventuelle nettverkskort på nytt, og standardinnstillingene for nettverkskortene brukes.

Obs!

Hvis du vil tilbakestille nettverket, må PC-en kjøre Windows 10 versjon 1607 eller senere. Hvis du vil se hvilken versjon av Windows 10 enheten for øyeblikket kjører, velger du startknappen og deretter Innstillinger > System > Om.

 1. Velg startknappen  og deretter Innstillinger  > Nettverk og Internett  > Status > Tilbakestilling av nettverk.
  Åpne Nettverks- og Internett-status-innstillinger

 2. På skjermen Tilbakestilling av nettverk velger du Tilbakestill nå > Ja for å bekrefte.

  Vent til PC-en har startet på nytt, og se om det løser problemet.

Obs!  

Når du har tilbakestilt nettverket, må du kanskje installere og konfigurere annen nettverksprogramvare du bruker, for eksempel VPN-klientprogramvare eller virtuelle brytere fra Hyper‑V (hvis du bruker dette eller annen programvare for nettverksvirtualisering).

Hvis du tilbakestiller nettverket, kan det hende alle de kjente nettverkstilkoblingene dine blir angitt som offentlige nettverk. I en offentlig nettverksprofil er ikke PC-en din synlig for andre PC-er og enheter på nettverket, noe som kan bidra til å gjøre PC-en sikrere. Hvis PC-en din er en del av en hjemmegruppe eller brukes til fil- eller skriverdeling, må du imidlertid gjøre PC-en synlig på nytt ved å angi at den skal bruke en privat nettverksprofil. Du gjør dette ved å velge Start  og deretter velge Innstillinger > Nettverk og Internett  > Wi-Fi . På Wi-Fi-skjermen velger du Administrer kjente nettverk > nettverkstilkoblingen du vil endre > Egenskaper. Under Nettverksprofil velger du Privat.

 

Sjekke Wi-Fi-innstillingene

Produsenter av Wi-Fi-kort kan ha forskjellige avanserte innstillinger som du kan endre basert på nettverksmiljøet eller tilkoblingen du ønsker.

Sjekk Trådløs modus-innstillingen for nettverkskortet, og kontroller at den samsvarer med egenskapene til nettverket du prøver å koble til. Hvis den ikke samsvarer, kan du ikke koble til, og nettverket vises kanskje ikke i listen over tilgjengelige nettverk. Ofte er Trådløs modus satt til Automatisk eller lignende som standard, noe som gjør tilkobling mulig for alle nettverkstyper som støttes.

Slik finner du innstillingen for trådløs modus

 1. Velg Nettverkskort i Enhetsbehandling, og dobbeltklikk deretter navnet på nettverkskortet.

 2. Velg Avansert-fanen, og se etter en Trådløs modus-innstilling. Kontroller at den er satt til modusen nettverket bruker.

Innstillinger for Wi-Fi-profil

Windows bruker Wi-Fi-profilen til å lagre innstillingene som er nødvendige for å koble til et Wi-Fi-nettverk. Disse innstillingene omfatter sikkerhetstypen for nettverket, nettverksnavnet (SSID) osv. Hvis du ikke kan koble til et Wi-Fi-nettverk som du kunne koble deg til tidligere, er det mulig at nettverksinnstillingene kan ha blitt endret, eller at profilen er skadet.

For å rette opp i dette kan du fjerne (eller «glemme») nettverkstilkoblingen og deretter koble til nettverket på nytt. Når du glemmer en nettverkstilkobling, fjernes Wi-Fi-nettverksprofilen fra PC-en din.

Slik glemmer du et nettverk

 1. Velg Wi-Fi-nettverk -ikonet på høyre side av oppgavelinjen, og velg deretter Innstillinger for nettverk og Internett.

 2. Velg Wi-Fi , og velg deretter Administrer kjente nettverk.

 3. Velg nettverket du vil glemme, og velg deretter Glem.

Etterpå velger du Wi-Fi-ikonet på oppgavelinjen og prøver å koble til det ønskede nettverket på nytt for å fornye nettverkstilkoblingen.

Sjekke hjemmeoppsettet

Wi-Fi-nettverket kan bli påvirket av nettverkets frekvensbånd, kanaloverbelastning eller signalstyrke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Wi-Fi-problemer og hjemmeoppsettet.

Se etter flere symptomer for ikonet Ingen Internett-tilkobling No Internet connection

Det kan være flere feilsøkingstrinn du kan prøve, avhengig av hvilke symptomer du har. Hvis du vil se disse trinnene, kan du se Ikoner for Wi-Fi-tilkobling og hva de betyr.

Beslektede emner

Feilsøke problemer med Wi-Fi-nettverk i Windows 8.1

 • Kontroller at Wi-Fi er aktivert.

  1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, velg Innstillinger, og velg deretter Nettverk-ikonet.

  2. Aktiver Wi-Fi.

 • Kontroller at den fysiske Wi-Fi-bryteren på den bærbare PC-en din er slått på. (Dette blir som regel vist med et indikatorlys.)

 • Kontroller at PC-en ikke er i flymodus.

  1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, velg Innstillinger, og velg deretter Nettverk-ikonet.

  2. Deaktiver Flymodus.

 • Flytt PC-en nærmere ruteren eller tilgangspunktet hvis det er mulig.

 • Hvis du ikke ser nettverksnavnet i det hele tatt, kan det hende at ruteren eller tilgangspunktet ikke er satt til å kringkaste nettverksnavnet. I så tilfelle må du koble til det manuelt.

  1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og velg deretter Innstillinger.

  2. Velg Nettverk-ikonet, og velg deretter Skjult nettverk.

  3. Skriv inn navnet på nettverket, og velg Neste.

  4. Skriv inn passordet, og velg Neste.

  5. Følg eventuelle instruksjoner for å koble til.

 • Nettverket legges til i listen over nettverk og vil være tilgjengelig for tilkobling når datamaskinen er innenfor rekkevidden til nettverket. Slik kobler du til nettverket:

  1. Åpne Koble til et nettverk ved å velge nettverksikonet i systemstatusfeltet.

  2. Velg Nettverk uten navn, velg Koble til og skriv deretter inn nettverksinformasjonen. Nettverket legges til i listen over nettverk og vil være tilgjengelig senere for tilkobling når datamaskinen er innenfor rekkevidden til nettverket.

La Windows prøve å hjelpe deg med å løse problemet. Prøv å kjøre feilsøking for nettverk for å se om det klarer å finne ut hva som er galt, og løse problemet.

Velg startknappen, begynn å skrive inn nettverksproblemer og velger deretter Identifiser og reparer nettverksproblemer i listen.

Nettverksfeilsøking (nevnt ovenfor) gjør det enklere å diagnostisere og løse vanlige tilkoblingsproblemer. Når du har brukt nettverksfeilsøking, kan du prøve å kjøre nettverkskommandoene nedenfor fordi disse to tingene til sammen kan hjelpe deg med å koble til.

Hvis problemet ikke blir løst når du har kjørt feilsøking for nettverk, kan du prøve å:

 • tilbakestille TCP/IP-stakken

 • frigi IP-adressen

 • fornye IP-adressen

 • tømme og tilbakestille DNS Client Resolver-bufferen

Slik kjører du nettverkskommandoer i et ledetekstvindu:

 1. Velg startknappen , begynn å skrive inn cmd, høyreklikk på Ledetekst i listen, velg Kjør som Administrator og velg deretter Ja.

 2. Kjør følgende kommandoer i oppgitt rekkefølge ved ledeteksten, og kontroller deretter om tilkoblingsproblemet er løst:

  • Skriv inn netsh winsock reset, og trykk ENTER.

  • Skriv inn netsh int ip reset, og trykk ENTER.

  • Skriv inn ipconfig /release, og trykk ENTER.

  • Skriv inn ipconfig /renew, og trykk Enter.

  • Skriv inn ipconfig /flushdns, og trykk Enter.

Dette bidrar til å opprette en ny tilkobling til Internett-leverandøren (ISP). Når du gjør dette, blir alle som er koblet til Wi-Fi-nettverket ditt, midlertidig frakoblet.

Fremgangsmåten for å starte modemet og ruteren på nytt kan variere, men her er den vanlige fremgangsmåten:

 1. Trekk ut strømkabelen for ruteren fra strømkilden.

 2. Trekk ut strømkabelen for modemet fra strømkilden.

  Noen modemer har et reservebatteri. Hvis lampene fortsetter å lyse etter at du har koblet fra strømkabelen, tar du batteriet ut av modemet.

 3. Vent i minst 30 sekunder.

  Hvis du måtte fjerne batteriet fra modemet, setter du det tilbake.

 4. Koble modemet til strømkilden igjen. Lampene på modemet skal blinke. Vent til de slutter å blinke.

 5. Koble ruteren til strømkilden igjen.

  Vent noen minutter til modemet og ruteren er klare. Statuslysene på de to enhetene angir vanligvis når de er klare.

 6. Prøv å koble til på nytt på PC-en.

Kontroller at det ikke er problemer med kabelmodemet eller Internett-leverandøren. Hvis det er tilfelle, kontakter du Internett-leverandøren.

 1. Velg startknappen , begynn å skrive inn cmd, høyreklikk på Ledetekst i listen, velg Kjør som Administrator og velg deretter Ja.

 2. Skriv inn ipconfig ved ledeteksten.

  Finn IP-adressen som vises ved siden av Standard gateway. Du kan eventuelt skrive ned adressen. Den kan for eksempel være 192.168.1.1.

 3. Skriv inn ping <Standard gateway> ved ledeteksten, og trykk Enter. Du kan for eksempel skrive inn ping 192.168.1.1 og trykke på Enter.

  Resultatet skal ligne på dette:

  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

Hvis ping-kommandoen er vellykket og du får resultater som ligner det ovenfor, men likevel ikke kan koble til Internett på PC-en, kan det være problemer med modemet eller Internett-leverandøren.

Hvis du fortsatt har problemer med å koble til et nettverk, kan det ha noe med nettverkskortet å gjøre.

 • Prøv feilsøking for nettverkskort for å finne og reparere vanlige problemer automatisk. Denne feilsøkingen deaktiverer og aktiverer kortet på nytt og prøver andre vanlige reparasjoner.

  Velg startknappen , begynn å skrive inn feilsøking og velger deretter Feilsøking i listen. Velg Vise alle > Nettverkskort.

 • Oppdater driveren for nettverkskortet. Hvis driveren for nettverkskortet er utdatert eller inkompatibel, kan det gi tilkoblingsproblemer. Kontroller om det finnes en oppdatert driver.

  1. Velg startknappen , begynn å skrive inn Enhetsbehandling og velger det deretter fra listen.

  2. Velg Nettverkskort i Enhetsbehandling, høyreklikk på kortet, og velg deretter Egenskaper.

  3. Velg Driver-fanen, og velg deretter Oppdater driver.

  4. Velg Søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare.

Hvis Windows ikke finner den nye driveren for nettverkskortet, går du til PC-produsentens nettsted og laster ned den nyeste driveren for nettverkskortet derfra. Hvis PC-en ikke kan koble til Internett, må du laste ned driveren til en annen PC og lagre den på en USB-flash-enhet, slik at du kan installere den på PC-en. Du må vite navnet på PC-produsenten og modellnavnet eller -nummeret.

Her er noen ting du kan prøve på ruteren hvis du er hjemme og har problemer med å bli tilkoblet.

 • Hvis du ikke ser navnet på nettverket, logger du på ruteren og kontroller om den er satt til å kringkaste nettverksnavnet.

  1. Koble PC-en til ruteren ved hjelp av en Ethernet-kabel.

  2. Åpne nettleseren, og skriv inn IP-adressen til den trådløse ruteren. (F.eks. 192.168.1.1 eller 172.16.0.0. Du finner standard IP-adresse i dokumentasjonen for ruteren.)

  3. Logg på med brukernavnet og passordet ditt, og kontroller at et alternativ som heter noe sånt som Aktiver SSID-kringkasting eller Trådløs SSID-kringkasting, er aktivert. Du finner ofte denne innstillingen på en side for trådløse innstillinger.

 • Kontroller om Wi-Fi-nettverket bruker adressefiltrering gjennom medietilgangskontroll (Media Access Control – MAC) av hensyn til sikkerheten. Hvis det gjør det, må du legge til PC-ens MAC-adresse i tilgangslisten på ruteren før du kan koble til.

  1. Velg startknappen . Begynn å skrive inn cmd, og høyreklikk på Ledetekst i listen. Velg Kjør som Administrator, og velg deretter Ja.

  2. Skriv inn ipconfig /all ved ledeteksten.

   Skriv ned adressen som vises ved siden av Fysisk adresse for det trådløse nettverkskortet. Dette er adressen du må legge til i tilgangslisten på ruteren.

  Slik legger du til MAC-adressen i tilgangslisten på ruteren:

  1. Åpne nettleseren, og skriv inn IP-adressen til den trådløse ruteren. (F.eks. 192.168.1.1 eller 172.16.0.0. Du finner standard IP-adresse i dokumentasjonen for ruteren.)

  2. Logg på med brukernavn og passord, se deretter etter en innstilling med navn MAC-adressefilter eller noe lignende.

  3. Legg til MAC-adressen du skrev ned for PC-en, i tilgangslisten, og lagre endringene.

  Prøv å koble PC-en til Wi-Fi-nettverket på nytt.

Feilsøke problemer med Wi-Fi-nettverk i Windows 7

 • Kontroller at Wi-Fi er aktivert.

  1. Åpne Windows Mobilitetssenter på en bærbar datamaskin ved å velge startknappen Start button icon, Kontrollpanel > Mobil PC> Windows Mobilitetssenter.

  2. Se i delen Trådløst nettverk. Hvis Wi-Fi er aktivert, skal knappen vise Trådløst av.

 • Kontroller at den fysiske Wi-Fi-bryteren på den bærbare PC-en din er slått på. (Dette blir som regel vist med et indikatorlys.)

 • Kontroller at PC-en ikke er i flymodus.

 • Flytt PC-en nærmere ruteren eller tilgangspunktet hvis det er mulig.

 • Hvis du ikke ser nettverksnavnet i det hele tatt, kan det hende at ruteren eller tilgangspunktet ikke er satt til å kringkaste nettverksnavnet. I så tilfelle må du koble til det manuelt.

  1. Åpne administrering av trådløse nettverk ved å velge startknappenStart button icon og deretter Kontrollpanel. Skriv inn trådløs i søkeboksen, og velg deretter Administrer trådløse nettverk.

  2. Velg Legg til og deretter Opprett en nettverksprofil manuelt.

  3. Skriv inn nettverksopplysningene.

  4. Hvis du vil at Windows skal koble seg automatisk når nettverket er innenfor rekkevidde, merker du av for Start denne tilkoblingen automatisk.

  5. Merk av for Koble til selv når nettverket ikke kringkaster, velg Neste og velg deretter Lukk.

 • Nettverket legges til i listen over nettverk og vil være tilgjengelig for tilkobling når datamaskinen er innenfor rekkevidden til nettverket. Slik kobler du til nettverket:

  1. Åpne Koble til et nettverk ved å velge nettverksikonet i systemstatusfeltet.

  2. Velg Nettverk uten navn, velg Koble til og skriv deretter inn nettverksinformasjonen. Nettverket legges til i listen over nettverk og vil være tilgjengelig senere for tilkobling når datamaskinen er innenfor rekkevidden til nettverket.

La Windows prøve å hjelpe deg med å løse problemet. Prøv å kjøre feilsøking for nettverk for å se om det klarer å finne ut hva som er galt, og løse problemet.

Åpne feilsøking for nettverk i Windows 7 ved å høyreklikke nettverksikonet i systemstatusfeltet og deretter velge Feilsøk problemer.

Nettverksfeilsøking (nevnt ovenfor) gjør det enklere å diagnostisere og løse vanlige tilkoblingsproblemer. Når du har brukt nettverksfeilsøking, kan du prøve å kjøre nettverkskommandoene nedenfor fordi disse to tingene til sammen kan hjelpe deg med å koble til.

Hvis problemet ikke blir løst når du har kjørt feilsøking for nettverk, kan du prøve å:

 • tilbakestille TCP/IP-stakken

 • frigi IP-adressen

 • fornye IP-adressen

 • tømme og tilbakestille DNS Client Resolver-bufferen

Slik kjører du nettverkskommandoer i et ledetekstvindu:

 1. Velg startknappen Start button icon. Skriv inn cmd i søkeboksen, høyreklikk på cmd i listen, velg Kjør som administrator og velger deretter Ja.

 2. Kjør følgende kommandoer i oppgitt rekkefølge ved ledeteksten, og kontroller deretter om tilkoblingsproblemet er løst:

  • Skriv inn netsh winsock reset, og trykk ENTER.

  • Skriv inn netsh int ip reset, og trykk ENTER.

  • Skriv inn ipconfig /release, og trykk ENTER.

  • Skriv inn ipconfig /renew, og trykk Enter.

  • Skriv inn ipconfig /flushdns, og trykk Enter.

Dette bidrar til å opprette en ny tilkobling til Internett-leverandøren (ISP). Når du gjør dette, blir alle som er koblet til Wi-Fi-nettverket ditt, midlertidig frakoblet.

Fremgangsmåten for å starte modemet og ruteren på nytt kan variere, men her er den vanlige fremgangsmåten:

 1. Trekk ut strømkabelen for ruteren fra strømkilden.

 2. Trekk ut strømkabelen for modemet fra strømkilden.

  Noen modemer har et reservebatteri. Hvis lampene fortsetter å lyse etter at du har koblet fra strømkabelen, tar du batteriet ut av modemet.

 3. Vent i minst 30 sekunder.

  Hvis du måtte fjerne batteriet fra modemet, setter du det tilbake.

 4. Koble modemet til strømkilden igjen. Lampene på modemet skal blinke. Vent til de slutter å blinke.

 5. Koble ruteren til strømkilden igjen.

  Vent noen minutter til modemet og ruteren er klare. Statuslysene på de to enhetene angir vanligvis når de er klare.

 6. Prøv å koble til på nytt på PC-en.

Kontroller at det ikke er problemer med kabelmodemet eller Internett-leverandøren. Hvis det er tilfelle, kontakter du Internett-leverandøren.

 1. Velg startknappenStart button icon. Skriv inn cmd i søkeboksen, høyreklikk på cmd i listen, velg Kjør som administrator og velger deretter Ja.

 2. Skriv inn ipconfig ved ledeteksten.

  Finn IP-adressen som vises ved siden av Standard gateway. Du kan eventuelt skrive ned adressen. Den kan for eksempel være 192.168.1.1.

 3. Skriv inn ping <Standard gateway> ved ledeteksten, og trykk Enter. Du kan for eksempel skrive inn ping 192.168.1.1 og trykke på Enter.

  Resultatet skal ligne på dette:

  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

Hvis ping-kommandoen er vellykket og du får resultater som ligner det ovenfor, men likevel ikke kan koble til Internett på PC-en, kan det være problemer med modemet eller Internett-leverandøren.

Hvis du fortsatt har problemer med å koble til et nettverk, kan det ha noe med nettverkskortet å gjøre.

 • Prøv feilsøking for nettverkskort for å finne og reparere vanlige problemer automatisk. Denne feilsøkingen deaktiverer og aktiverer kortet på nytt og prøver andre vanlige reparasjoner.

  Åpne feilsøking for nettverkskort ved å velge startknappenStart button icon og deretter Kontrollpanel. Skriv inn feilsøking i søkeboksen, og velg deretter Feilsøking > Vis alle > Nettverkskort.

 • Oppdater driveren for nettverkskortet. Hvis driveren for nettverkskortet er utdatert eller inkompatibel, kan det gi tilkoblingsproblemer. Kontroller om det finnes en oppdatert driver.

  1. Åpne Enhetsbehandling ved å velg startknappenStart button icon, Kontrollpanel, System og sikkerhet, og deretter velge EnhetsbehandlingAdministrator-ikonunder System. Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller bekrefter.

  2. Velg Nettverkskort i Enhetsbehandling, høyreklikk på kortet, og velg deretter Egenskaper.

  3. Velg Driver-fanen, og velg deretter Oppdater driver.

  4. Velg Søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare.

Hvis Windows ikke finner den nye driveren for nettverkskortet, går du til PC-produsentens nettsted og laster ned den nyeste driveren for nettverkskortet derfra. Hvis PC-en ikke kan koble til Internett, må du laste ned driveren til en annen PC og lagre den på en USB-flash-enhet, slik at du kan installere den på PC-en. Du må vite navnet på PC-produsenten og modellnavnet eller -nummeret.

Her er noen ting du kan prøve på ruteren hvis du er hjemme og har problemer med å bli tilkoblet.

 • Hvis du ikke ser navnet på nettverket, logger du på ruteren og kontroller om den er satt til å kringkaste nettverksnavnet.

  1. Koble PC-en til ruteren ved hjelp av en Ethernet-kabel.

  2. Åpne nettleseren, og skriv inn IP-adressen til den trådløse ruteren. (F.eks. 192.168.1.1 eller 172.16.0.0. Du finner standard IP-adresse i dokumentasjonen for ruteren.)

  3. Logg på med brukernavnet og passordet ditt, og kontroller at et alternativ som heter noe sånt som Aktiver SSID-kringkasting eller Trådløs SSID-kringkasting, er aktivert. Du finner ofte denne innstillingen på en side for trådløse innstillinger.

 • Kontroller om Wi-Fi-nettverket bruker adressefiltrering gjennom medietilgangskontroll (Media Access Control – MAC) av hensyn til sikkerheten. Hvis det gjør det, må du legge til PC-ens MAC-adresse i tilgangslisten på ruteren før du kan koble til.

  1. Velg startknappen Start button icon. Skriv inn cmd i søkeboksen og høyreklikk på cmd i listen. Velg Kjør som administrator og deretter Ja.

  2. Skriv inn ipconfig /all ved ledeteksten.

   Skriv ned adressen som vises ved siden av Fysisk adresse for det trådløse nettverkskortet. Dette er adressen du må legge til i tilgangslisten på ruteren.

  Slik legger du til MAC-adressen i tilgangslisten på ruteren:

  1. Åpne nettleseren, og skriv inn IP-adressen til den trådløse ruteren. (F.eks. 192.168.1.1 eller 172.16.0.0. Du finner standard IP-adresse i dokumentasjonen for ruteren.)

  2. Logg på med brukernavn og passord, se deretter etter en innstilling med navn MAC-adressefilter eller noe lignende.

  3. Legg til MAC-adressen du skrev ned for PC-en, i tilgangslisten, og lagre endringene.

  Prøv å koble PC-en til Wi-Fi-nettverket på nytt.

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×