Frigjøre diskplass i Windows 10

Gjelder: Windows 10

Hvis PC-en har for lite ledig plass, kan det hende at du ikke kan installere viktige Windows-oppdateringer, eller PC-ens ytelse kan bli påvirket. Her er noen måter å frigjøre diskplass på, slik at du kan holde PC-en oppdatert og problemfri: