Løs problemer med Bluetooth i Windows 10

Gjelder: Windows 10

Hvis du støter på problemer når du prøver å koble til en Bluetooth-enhet, finner du noen fremgangsmåter for feilsøking du kan prøve, her.

Før du begynner


Kontroller disse tingene før du starter feilsøking av Bluetooth på enheten:

Kontroller produktinformasjonen

Hvis du konfigurerer en ny enhet og Bluetooth mangler, kan du sjekke produktspesifikasjonene for å sikre at den har Bluetooth-funksjonalitet. Enkelte enheter har ikke Bluetooth.

Kontroller at Bluetooth er aktivert

Hvis du bruker en bærbar datamaskin med en fysisk Bluetooth-bryter på, kontrollerer du at den er slått på.

Det finnes to måter å kontrollere om Bluetooth er aktivert på, i Windows 10. Slik gjør du det:

 • Kontroller oppgavelinjen. Velg handlingssenter ( eller ). Hvis du ikke ser Bluetooth, velger du Utvid for å vise Bluetooth. Velg deretter Bluetooth for å aktivere den. Du ser «Ikke tilkoblet»» hvis Windows 10-enheten ikke er paret med Bluetooth-tilbehør.
 • Kontroller Innstillinger. Velg Start-knappen, og velg Innstillinger  > Enheter   > Bluetooth og andre enheter . Kontroller at Bluetooth er aktivert.

Kontroller Bluetooth-enheten

Kontroller at enheten er slått på, er ladet opp eller har nye batterier, og er innen rekkevidde for PC-en du vil koble til. Prøv deretter følgende:

 • Slå av Bluetooth-enheten, vent noen sekunder, og slå den på igjen.
 • Sørg for at Bluetooth-enheten er innen rekkevidde. Hvis Bluetooth-enheten ikke reagerer eller er treg, kontrollerer du at den ikke står for nær en annen USB-enhet som er koblet til en USB 3.0-port. Ubeskyttede USB-enheter kan av og til forstyrre Bluetooth-tilkoblinger.

Kontroller PC-en

På datamaskinen du vil pare med:

 • Kontroller at flymodus er avslått: Velg Start , velg deretter Innstillinger > Nettverk og Internett  > Flymodus . Kontroller at Flymodus er deaktivert.
 • Aktivere og deaktivere Bluetooth: Velg Start , velg deretter Innstillinger  > Enheter  > Bluetooth og andre enheter . Deaktiver Bluetooth, vent noen sekunder, og aktiver den igjen.
 • Fjern Bluetooth-enheten, og legg den til på nytt: Velg Start , velg deretter Innstillinger  > Enheter  > Bluetooth og andre enheter .. Velg enheten du har problemer med å koble til, og velg deretter Fjern enhet > Ja, i Bluetooth. Hvis du vil vite mer om hvordan du parer Bluetooth-enheten på nytt, kan du se Koble til en Bluetooth-enhet.

Når Bluetooth ikke fungerer eller Bluetooth-ikonet mangler


Prøv denne fremgangsmåten hvis Bluetooth ikke fungerer. Her er noen andre vanlige problemer:

 • Bluetooth-ikonet mangler eller Bluetooth kan ikke aktiveres eller deaktiveres. 
 • Bluetooth fungerer ikke når du har installert en oppdatering for Windows 10.
 • Bluetooth fungerer ikke etter at du har oppgradert til Windows 10 fra Windows 8.1 eller Windows 7.
 • Bluetooth vises ikke i Enhetsbehandling, og ingen ukjente enheter er oppført.

For å komme i gang velger du en overskrift for å se mer informasjon. 

Feilsøk problemer med Bluetooth-tilbehør


Hvis du kan aktivere Bluetooth, men har problemer med å pare eller bruke et Bluetooth-tilbehør, kan du bruke følgende metoder å feilsøke vanlige problemer med Bluetooth-tilbehør.

Du bør også sjekke enhetsprodusentens nettsted, særlig hvis du har andre Bluetooth-enheter som fungerer som de skal. Produsenten av enheten vil sannsynligvis ha mer detaljert, produktspesifikk informasjon og feilsøkingstrinn.

For å komme i gang velger du en overskrift for å se mer informasjon.