Legge til en skriver

Du kobler til en skriver på et nettverk ved å velge Start

Windows-logoikonet
og deretter Innstillinger > Enheter > Legg til skrivere eller skannere. Velg ønsket enhet, og velg deretter Legg til enhet.

Enheter-skjermbildet i Innstillinger

Hvis skriveren skal kobles til PC-en med kabel, plugger du ganske enkelt inn kabelen. Skriveren kobles til automatisk, og PC-en laster ned de aktuelle driverne. Deretter kan du begynne å skrive ut.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17155 – Forrige gjennomgang: 6. des. 2016 – Revisjon: 14

Tilbakemelding